Trafik Kazalarında Tazminat ve Sigorta (Hukuk ve Ceza Sorumluluğu)

Uygulama ve Yargıtay Kararları Hesaplama ve Rapor Örnekleri
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Çelik Ahmet ÇELİK
ISBN: 9789750267444
283,50 TL 315,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Çelik Ahmet ÇELİK
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1440

Trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmalar ile maddi hasarlarda kimler sorumlu tutulabilir, nasıl hak aranabilir, kimlere karşı, hangi mahkemelerde ne tür davalar açılabilir; sigorta şirketlerine nasıl ve hangi koşullarda, ne tür belgelerle başvurulabilir, ne miktar ödeme yapmaları gerekir.
Motorlu araçlar için ne tür sigortalar yaptırılması gerekir Sigorta Tahkim Komisyonu nedir, nasıl başvurulur. Güvence Hesabı nedir, hangi durumlarda tazminat öder.

Trafik kazalarında ilk anda ve sonrasında alınması gereken önlemler nelerdir; ceza ve hukuk yargılama aşamalarında neler yapılır, kusur değerlendirmeleri nasıl, ne biçimde, kimler tarafından yapılır ? Trafik kazalarında ölüme ve aralanmaya neden olanlar hakkında ne tür cezalar uygulanır?

Motorlu araçların alımı satımı nasıl yapılır, araçlarda üretim ve oranım hatlarına karşı ne yapmak ve nasıl hak aramak gerekir. Araç sahibi, işleten, taşımacı kimlerdir. Sorumluluk dereceleri nedir.

Ölüm ve bedensel zararlarda kimler ve ne tür tazminat isteyebilirler. Tazminat davalarında ne tür belge ve kanıtlar sunmak gerekir. Tazminat hesapları nasıl yapılır.

Bütün bunlar ve daha fazlasını bu kitapta bulacaksınız. Yalnız hukukçular değil, motorlu araç kullananlar, bunlara yolcu olarak binenler, yayalar ve tüm motorlu araçlardan zarar görenler, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar, alıcılar, satıcılar, imalatçılar, ithalatçılar, sigortacılar hemen herkes bu kitapta kendi için yararlı bir bölüm bulacaktır.

Konu Başlıkları
Genel Olarak Trafik Kazaları
Karayolları Trafik Kanunu'nun Uygulama Alanı
Motorlu Araç İşletenler
Motorlu Araç İşletenlerin Sorumluluğu
İşleten ve Sürücü Dışında Kaza Sorumlulukları
Trafik Kazalarında Ortaklaşa ve Zincirleme Sorumluluk
Devletin Trafik Kazalarından Kamusal Sorumluluğu
Trafik Suçları
Trafik Kuralları
Trafik Kazalarına El Koyma Kovuşturma ve Ceza Yargılaması
Trafik Kazalarında Ceza–Hukuk İlişkisi
Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Kusur İncelemesi
Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davaları
Trafik Kazalarında Ölüm Nedeniyle Tazminat Davaları
Trafik Kazalarında Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Davaları
Trafik Kazasından Zarar Görenlerin Manevi Tazminat İstekleri
Hatır Taşıması ve Hatır İçin Kullanma
Yetersiz Ödemelerin İptali ve Bakiye Zararın Ödetilmesi
Araç Hasarı Nedeniyle Tazminat Davaları
Motorlu Araçlarda Üretim ve Onarım Hataları
Trafik Kazaları ve Sigortalar
Güvence Hesabı
Sigortacılıkta Tahkim Sigorta Tahkim Komisyonu
Trafik Kazalarıyla İlgili Kurumlar
Ardıllık ve Dönme (Rücu) Davaları
Trafik Kazalarında Zamanaşımı Süreleri
Tazminat Davalarında Faiz
Ölüm ve Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Hesapları
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  V
İkinci Baskıya Önsöz  VII
Sunuş  IX
Giriş
GENEL OLARAK TRAFİK KAZALARI
I– TANIMLAR  53
1– Trafik kazası tanımı  53
2– Trafik kazası sayılmanın koşulları  53
3– Trafik kazalarıyla ilgili bazı tanımlar  53
II– TRAFİK KAZASI TÜRLERİ  56
1– Araç türüne göre trafik kazaları  56
2– Zarar türüne göre trafik kazaları  56
3– Kaza yerine göre trafik kazaları  57
4– Oluş biçimlerine göre trafik kazası türleri  57
5– Sürücülere göre kaza türleri  58
6– Sorumluluklara göre kaza türleri  59
7– Trafik kazası sayılmayan ve sayılmaması gereken olaylar  59
8– Yasalara göre trafik kazası türleri  60
III– ZARAR SORUMLULARI  60
Birinci Bölüm
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN UYGULAMA ALANI
I– YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  63
1– Kaza karayollarında meydana gelmelidir  63
2– Karayolu sayılan ve yasa kapsamında bulunan yerler  63
3– Karayollarının sınırı  64
4– Uygulamada duraksama yaratan olaylar ve yerler  65
5– Karayolu sayılmayan ve Yasa’nın uygulanmayacağı yerler  66
6– Karayoluyla bağlantısı olmamasına karşın, Yasa kapsamında olan yerler  67
II– MOTORLU ARAÇLAR BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  68
1– Motorlu araç tanımı  68
2– Motorlu araç sayılmanın koşulları  68
a) Kendi itici gücü ile çalışması  68
b) Bir yerden bir yere gidebilmesi  69
c) Toprak üzerinde hareket etmesi  70
3– Yasa kapsamındaki motorlu araçlar  70
4– Yasa kapsamında olması gereken motorlu araçlar  71
İkinci Bölüm
MOTORLU ARAÇ İŞLETENLER
I– GENEL OLARAK  73
1– Yasal düzenlemeler  73
2– Araç sahibi ve işleten sayılmanın koşulları  74
3– Sorumluluk koşulları  75
4– Sorumluluk nedenleri  75
II– İŞLETENLER  76
1– Araç sahibi  76
2– İşyerlerinde kullanılan araçların sahip ve işletenleri  76
3– Personel taşıma araçlarının işletenleri  76
4– Ticari amaçla motorlu araç işletenler  77
5– Yolcu taşımacılarının “taşımacı” ve “işleten” olarak sorumlulukları  77
6– Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen ile ariyet veya rehin alan kişilerin “işleten” sayılması  79
7– Uzun süreli araç kiralamada kiracının “işleten” olarak sorumluluğu  79
III– İŞLETENİN BELİRLENMESİ  83
1– Araç sorumlularının belirlenmesi  83
2– Araçların trafik siciline tescil ettirilmesi zorunluluğu  86
3– Araçların satış ve devirlerinde araç sahibi veya işletenin belirlenmesi  88
4– Resmi satış yapılmadan işleten sıfatının alıcıya geçmesi (ayrık durum)  90
5– İcra yoluyla araç satışlarında alıcının sorumluluğunun başlangıcı  92
6– Araçlara konulan hacizlerin ve satışların geçerliği  92
7– Araç devirlerinin sigortacıya bildirilmesi  94
8– Miras ortaklığında “işleten” sıfatı  96
IV– İŞLETEN GİBİ SORUMLU OLANLAR  97
1– Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar (Genel olarak)  97
2– Oto servis ve tamirhane sahiplerinin sorumlulukları  99
3– Galeri sahibinin, satış için bırakılan araçtan dolayı sorumluluğu  101
4– Otoparka ve garaja bırakılan araçlardan sorumluluk  102
5– Oto kiralama şirketlerinin “işleten” olarak sorumluluğu  105
6– Yarış düzenleyicilerinin sorumluluğu  107
7– Devlet ve kamu kurumlarının sorumlulukları  108
8– Motorlu aracı çalan veya gaspeden kişiler  108
9– Sürücü kursu işletenin ve eğitmenlerin sorumlulukları  109
Üçüncü Bölüm
MOTORLU ARAÇ İŞLETENLERİN SORUMLULUĞU
I– GENEL OLARAK  111
1– Yasal düzenlemeler  111
2– Sorumluluk nedenleri  111
3– Sorumluluk koşulları  112
II– MOTORLU ARACIN İŞLETİLMESİ  112
1– Yasa hükmü ve motorlu araç işletenlerin sorumluluğu  112
2– Motorlu aracın işletilmesi  114
3– İşletilme halindeki motorlu araç konusunda öğretideki görüşler  115
a) Makine tekniği (mekanoteknik) görüşü  115
b) Trafiğe çıkarma (trafik tekniği) görüşü  117
4– İşletilme halindeki araç konusunda görüşlerimiz  118
5– Motoru çalışan ve trafiğe çıkarılan her araç, hareket halinde olsun olmasın, her durumda “işletilme” halindedir  119
6– Yasanın 85/3. maddesindeki “işletilme halinde olmayan” araç düzenlemesinin yanlışlığı ve gereksizliği  123
III– SORUMLULUĞUN HUKUKSAL NİTELİĞİ  129
1– Tehlike sorumluluğu  129
2– İşletme tehlikesi ve işletme sorumluluğu  130
3– İşletenin sorumluluğuna ilişkin 85. maddenin 3. fıkrası hakkında  132
IV– SORUMLULUK KOŞULLARI  132
1– Zarar, “işletilme halinde” olan bir motorlu araçtan kaynaklanmalıdır  132
2– Zararı doğuran motorlu araç “işletilme” halinde olmalıdır  133
3– Motorlu araçtan kaynaklanan bir “zarar” doğmuş olmalıdır  134
4– Zarar, sürücünün veya yardımcı kişilerin kusurundan kaynaklanmalıdır  134
5– İşleten, araçtaki bozukluktan (teknik arızadan) sorumludur  136
6– İşleten (taşımacı), “işletme kusurlarından” sorumludur  139
7– İşleten, imalât hatalarından sorumlu tutulabilir mi?  139
8– Motorlu araç işletilmesinin ağır ve tehlikeli işlerden olması nedeniyle, işletenlerin (işveren olarak) önlem alma yükümlülükleri  140
9– İşletenlerin, araç sürme sürelerine uyulmasını sağlama yükümlülükleri  140
10– İşletenin, motorlu aracın işletilmesi sırasında, çalışanların birbirlerine verdikleri zarardan “işveren” olarak sorumluluğu  141
11– İşletenin “taşımacı” olarak, yolcuların birbirlerine verdikleri zarardan sorumluluğu  141
V– ÖZEL SORUMLULUK DURUMLARI  142
1– İşletenin, kazadan sonraki yardım çalışmalarına katılanların uğradıkları zararlardan sorumluluğu  142
2– İşletenlerin üçüncü kişilerin zararından ortaklaşa sorumlulukları  143
3– İşletenlerin birbirlerinin zararlarından sorumlulukları  144
4– Karayolunda çekilen araçlardan sorumluluk  145
5– Bagaj ve benzeri eşya dışındaki eşyalardan sorumluluk  146
6– İşletenin araç malikine karşı sorumluluğu  149
7– Hatır taşıması ile hatır için kullanma ve kullandırmada sorumluluk  149
8– Çalınmış ve gasbedilmiş araca bilerek binene karşı sorumluluk  152
9– Yarışta, yarışçı ve yardımcısı ile araç zararlarından sorumluluk  152
VI– UYGUN NEDENSELLİK BAĞI  153
1– Sorumluluk için uygun nedensellik bağının gerekliliği  153
2– Genel olarak kaza nedenleri  153
3– Uygun nedensellik bağının kolayca belirlenemediği olaylar  154
4– Dış etkenlerin kazaya neden olması durumunda, işleten ve sürücünün sorumluluğu yönünden “nedensellik bağı”nın kesilmesi  155
5– Kasıtlı eylemlerde işletenin sorumluluğu yönünden nedensellik bağının kesileceği; “kasıt” ve “kaza” kavramlarının bir arada olamayacağı görüşü  157
VII– İŞLETENİN SORUMLULUKTAN KURTULUŞ NEDENLERİ  160
1– Yasal düzenlemeler  160
2– Sorumluluktan kurtuluş koşulları  160
3– İşleteni sorumluluktan kurtaran genel kurtuluş nedenleri  162
4– Aracın çalınmasında işletenin kusuru yoksa, sorumlu tutulamaz  166
5– Gasp ve soygun olaylarında taşımacının sorumluluğu  167
VIII– İŞLETENİN, SORUMSUZLUĞUNU KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  169
1– İşletenin, sorumluluktan kurtulabilmesinin koşulları  169
2– İşletenin “taşımacı” olarak “işletme kusurları”  169
3– İşletenin “işveren” olarak önlem alma yükümlülükleri  172
IX– SORUMLULUĞUN AZALTILMASI VE KALDIRILMASI YASAĞI  176
1– Genel olarak  176
2– Karayolları Trafik Kanunu’nun sözleşme yasağına ilişkin hükümleri  177
3– Türk Ticaret Kanunu’nun sözleşme yasağına ilişkin hükümleri  178
X– TAŞIMACININ “İŞLETEN” OLARAK SORUMLULUĞU  180
1– Motorlu araç işleten olarak  180
2– Motorlu araç işletenin “taşımacı” olarak yolculara karşı sorumluluğu  181
3– Taşımacının, yolcuların birbirlerine verdikleri zarardan sorumluluğu  183
XI– İŞLETENLERİN “İŞVEREN” OLARAK SORUMLULUKLARI  184
Dördüncü Bölüm
İŞLETEN VE SÜRÜCÜ DIŞINDA KAZA SORUMLULARI
I– YAYALAR  189
1– Genel olarak yayaların sorumlukları  189
2– Yasada ve Yönetmelikte yayalara ilişkin kurallar  189
3– Yayaların trafikte tehlike yaratması ve kusur değerlendirmesinde yanılgılar  190
4– Yayaların ceza sorumlulukları  191
II– MOTORSUZ TAŞIT VE BİSİKLET SÜRÜCÜLERİ  194
1– Yasa hükmü  194
2– Kurallar  194
3– Seyyar satıcılar  194
III– YOLCULAR  195
1– Yolcuların sorumlulukları  195
2– Hatır yolcuları  195
IV– HAYVAN TUTUCUNUN SORUMLULUĞU  195
1– Borçlar Kanunu’na göre  195
2– Türk Ceza Kanunu’na göre  196
3– Trafik Kanunu’na göre  196
V– EV BAŞKANI İLE VELİ VE VASİNİN SORUMLULUĞU  196
1– Yasa hükmü  196
2– Çocukların ve ayırtım gücünden yoksun olanların kazaya karışmaları durumunda kimlerin ve nasıl dava edilmeleri gerektiği hakkında  197
VI– İMALATÇININ SORUMLULUĞU  197
VII– BİNA VE YAPI ESERİ MALİKİNİN SORUMLULUĞU  198
1– Borçlar Yasasına göre  198
2– Ceza Yasasına göre  198
3– Trafik Yasasına göre  199
VIII– SİGORTACININ SORUMLULUĞU  200
1– Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası  200
2– İsteğe bağlı sorumluluk sigortası  200
3– Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası  200
4– Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası  201
5– Güvence Hesabının sorumluluğu  202
6– Uluslararası Yeşil Kart (Green Card) Sigorta Poliçesi  203
7– Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortası  204
8– Birleşik (Paket) Sigorta Poliçesi  205
9– Ferdi Kaza Sigortası  205
10– Karayolu turist taşıma araçları zorunlu sigortaları  205
Beşinci Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA ORTAKLAŞA VE ZİNCİRLEME SORUMLULUK
I– KONUYA GİRİŞ  207
1– Trafik kazalarında sorumluluk ve sorumlular  207
2– Ortaklaşa sorumlulukta zarar görenlerin hakları  207
3– Ortaklaşa sorumluların birbirlerine dönme (rücu) hakları  208
II– YASALAR VE TANIMLAR  208
1– Türk Borçlar Kanunu hükümleri  208
2– Önceki Borçlar Kanunu hükümleri  210
3– Karayolları Trafik Kanunu  211
4– Ortaklaşa sorumlulukta sorumlu tipleri  212
5– Ortaklaşa sorumlulukta kavram arayışı  212
6– İki sorumluluk türü arasındaki farklar  213
III– ORTAKLAŞA SORUMLULUKLARIN İNCELENMESİ  215
1– Birden çok kişinin birlikte bir zarara neden olmaları  215
2– Aynı zarardan birden çok kişinin değişik nedenlerle ortak sorumluluğu  218
IV– ALACAKLININ SORUMLULUKLARI  220
1– Alacaklı diğerlerinin zararına olarak borçlulardan birinin durumunu iyileştirirse, bunun sonuçlarına katlanır  220
2– Alacaklının, aynı zarardan, değişik hukuksal nedenlerle, ortak sorumlulardan biri hakkında feragati farklı sonuçlar doğurur  221
3– Alacaklının borçlulardan biriyle yaptığı ibra sözleşmesinin etkileri  222
V– ORTAKLAŞA SORUMLULUKTA DIŞ İLİŞKİ – İÇ İLİŞKİ  223
1– Genel olarak  223
2– Dış ilişki  223
3– İç ilişki  228
VI– ORTAKLAŞA SORUMLULUKTA KUSUR DEĞERLENDİRMESİ  239
1– Zarar görenin kusuru yoksa, sorumlular arasındaki kusur oranlarının ayrıntılarıyla belirlenmesi gerekmez  239
2– Ortaklaşa sorumluların ayrı ayrı zararın tamamından sorumlu tutulmaları gerekirken, kusur oranlarına göre tazminat ödenmesine karar verilmesinin yanlış olduğuna ilişkin karar örnekleri  240
3– Sigorta şirketlerinin, sigortalısının kusuruna göre değil, ortaklaşa sorumluluk kurallarına göre tazminat ödeme yükümlülüğü  243
VII– İÇ İLİŞKİDE RÜCUNUN KAPSAMI VE ZAMANAŞIMI  245
1– Türk Borçlar Kanunu 73. maddesine göre rücu zamanaşımı  245
2– Dönme (rücu) hakkı ve koşulları  245
3– Dönme (rücu) hakkının kapsamı  246
4– Rücu edilebilecek miktar  247
5– Dönme (rücu) hakkının kaybedilebileceği durumlar  248
5– Ortaklaşa sorumlulukta zamanaşımının kesilmesi  249
6– Karayolları Trafik Kanunu’na göre rücuda zamanaşımı  249
Altıncı Bölüm
DEVLETİN TRAFİK KAZALARINDAN KAMUSAL SORUMLULUĞU
I– GENEL OLARAK  251
1– Hizmet kusuru nedeniyle sorumluluk  251
2– Yasal düzenlemelerde ve denetimlerde yetersizlik  251
II– DEVLETİN SORUMLULUĞU  252
1– Trafik kazalarından dolayı, Devlet, sorumlu tutulabilir mi ?  252
2– Devletin Anayasal sorumluluğu  253
3– Ulaşım politikaları ve hizmet kusurları  253
III– KAMU KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU  256
1– Kamu yapılarından sorumluluk  256
2– Karayolları İdaresinin sorumluluk ve yükümlülükleri  256
3– Karayolu yapım, bakım ve onarım çalışmalarından sorumluluk  257
4– Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ve trafik kuruluşlarının görev ve yetkileri  258
5– Belediyelerin sorumluluk ve yükümlülükleri  259
6– Yolcu taşımada Devletin sorumluluk ve yükümlülükleri  260
7– Yabancı plakalı araçlardan sorumluluk  261
IV– DEMİRYOLLARI İDARESİNİN SORUMLULUĞU  266
1– Trenlerle taşınan yolculara ve eşya sahiplerine karşı sorumluluk  266
2– Demiryolları İdaresinin üçüncü kişilere karşı sorumluluğu  267
a) Demiryolu geçitlerindeki (hemzemin geçitlerdeki) kazalardan sorumluluk  267
b) Yayaların sürekli gelip geçtiği yerlerden sorumluluk  269
3– DDY’nin genel hükümlere göre sorumluluğu  270
4– Demiryollarıyla ilgili ceza sorumluluğu  270
V– DANIŞTAY KARARLARI  271
1– Karayolu yapım ve bakımından sorumlulukla ilgili kararlar  271
2– Trafik işaret ve uyarı levhalarından sorumluluk  273
3– Trafik tescil kayıtlarından sorumluluk  274
4– Yabancı plakalı araçların sigortasız yurda girmesinden sorumluluk  275
Yedinci Bölüm
TRAFİK SUÇLARI
I– TANIMLAR VE KAVRAMLAR  277
1– Trafik suçları  277
2– Eylem biçimlerine göre trafik suçu türleri  277
a) Kurallara aykırı eylem ve işlemler  277
b) Tehlike suçları  277
c) Zarar suçları  278
3– Ceza Yasasına göre suç türleri  279
a) Kasıtlı suç  279
b) Taksirli suç  279
c) Taksirin türleri  279
d) Taksirli suçlarda “kusur” koşulu  280
e) Taksirli suçlarda ceza verilemeyecek veya ceza indirimi yapılacak durumlar  281
4– Şikâyete bağlı olan–olmayan suç ayrımı  281
5– Şikâyet süresi  282
6– Şikâyetten vazgeçmenin ceza kovuşturmasına etkisi  282
7– Şikâyetten vazgeçmenin hukuk davasına etkisi  282
II– CEZA SORUMLULUĞUNDA NEDENSELLİK BAĞI  283
1– Cezalandırma koşulu  283
2– Öne geçen neden  284
3– Önceki ve sonraki olaylar arasında nedensellik bağı kurulabilen durumlar  285
4– Ortak kusurlarda nedensellik bağı  285
III– TRAFİK SUÇLARI  286
1– Karayolları Trafik Kanunu’nda trafik suçları  286
2– Türk Ceza Kanunu’na göre trafik suçları  287
3– Kasıtlı suçlar trafik suçu değil, adi suçtur  287
a) Motorlu aracın “suç aygıtı” olarak kullanılması  287
b) Motorlu aracın “suç işleme” sırasında kullanılması sırasında, suç işleyenlerin kaza geçirip ölmeleri veya yaralanmaları bir trafik olayı değildir  289
IV– TRAFİK SUÇLULARI  289
1– Sürücüler  289
2– Yayaların Ceza Sorumlulukları  296
3– İşletenlerin Ceza Sorumlulukları  303
4– Hayvan Tutucuların Ceza Sorumlulukları  305
5– Yapı ve Tesis Sahiplerinin Ceza Sorumlulukları  305
V– TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU  308
1– Taksirli suç  308
2– Taksirle öldürme suçu  308
3– Taksirli suçlarda “kusur” koşulu  309
4– Taksirle öldürme suçunun özellikleri  309
5– Trafik kazalarında “kast” veya “olası kast” söz konusu olabilir mi?  309
6– Aile bireylerinin ölümü halinde ceza verilmemesi  310
VI– TAKSİRLE YARALAMA SUÇU  311
1– Trafik kazalarında taksirle yaralama  311
2– Taksirle basit yaralama (m.89/1)  311
3– Taksirle ağır yaralama (m.89/2)  312
4– Taksirle yaralamanın çok ağır sonuçlar doğurması (m.89/3)  312
5– Birden çok kişinin yaralanması  314
6– Taksirle yaralama suçunun şikâyete bağlı olması  314
7– Trafik kazasında yaralama, “kast” veya “olası kast” olarak nitelenebilir mi ?  315
8– Sonucu nedeniyle ağırlaşmış suç  317
9– Aile bireylerinin yaralanması halinde ceza verilmemesi  318
VII– TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇLARI  318
1– Genel Olarak  318
2– Ulaşım Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu  321
3– Tehlikeli Biçimde Araç Kullanma Suçu  323
4– Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisiyle Araç Kullanma  326
Sekizinci Bölüm
TRAFİK KURALLARI
I– GENEL OLARAK  337
1– Trafik kurallarının önemi ve işlevi  337
2– Genel olarak trafik kuralları  337
II– KURALLARA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMALAR  339
1– Karayollarında trafik akışına uyma kuralları  339
2– Trafik işaretlerine uyma kuralları  339
3– Alkollü, uyuşturucu, keyif verici maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı  340
4– Taşıt kullanma sürelerine uyma zorunluluğu  342
5– Hız sınırlarına uyma zorunluluğu  343
6– Dönüş kurallarına uyma zorunluluğu  344
7– Geçme kural ve yasaklarına uyma zorunluluğu  345
8– Şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma, araçlar arasındaki mesafe, yavaş sürme ve geçiş kolaylığı sağlama kuralları  346
a) Şerit ileme  346
b) Gelen trafikle karşılaşma  347
c) Araçlar arasındaki mesafe  347
ç) Yavaş sürme ve yavaşlama  347
d) Geçiş kolaylığı sağlama  347
9– Kavşaklarda geçiş önceliğine ilişkin kurallar  347
10– İndirme ve bindirme kuralları  348
11– Duraklama ve park etme kuralları  348
12– Araçların ışıklandırılması kuralları  350
13– Araçların sürülmesi sırasındaki zorunluluklar ve yasaklar  350
14– Araçların yüklenmesine ilişkin kurallar  351
15– Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin” uyacakları kurallar  352
16– Araç manevralarında uygulanacak kurallar  352
17– Yayaların uyacakları kurallar  353
18– Hayvanla çekilen, elle sürülen araçlara ilişkin kurallar  354
19– Yarış ve koşulara ait kurallar  355
20– Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve sürme kuralları  356
21– Ses, Müzik, Görüntü ve Haberleşme Cihazlarının Kullanılması  357
22– Tedbirsiz ve saygısız araç sürme  358
23– Demiryolu geçitlerine ilişkin kurallar  358
24– Çocuk, hasta ve sakat taşıtları, gözleri görmeyen yayalar, yürüyüş kolları  359
25– Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibat kullanma zorunluluğu  359
26– Park ücretinin alınması, araçların çektirilmesi ve kaldırılması ile muhafazası  360
III– TRAFİK KAZALARINA İLİŞKİN KURALLAR  361
1– Trafik kazalarına karışanlar ile ilgili kurallar  361
2– Trafik kazalarında yükümlülük  362
3– Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur sayılan haller  363
4– Sürücü kusurlarının tespiti  363
Dokuzuncu Bölüm
TRAFİK KAZALARINA EL KOYMA KOVUŞTURMA VE
CEZA YARGILAMASI
I– TRAFİK KAZASI  365
1– Motorlu araçların karıştığı kazalar  365
2– Motorlu taşıtların karışmadığı kazalara “trafik kazası” denilmemesi  365
3– Trafik kazası sayılmanın koşulları  366
II– TRAFİK KAZASINA EL KONULMASI  366
1– Kolluk güçlerinin ve trafik görevlilerinin yapmaları gerekenler  366
2– Trafik kazalarına el koyanların görev ve yetkileri  367
3– Trafik kazası tespit tutanağının düzenlenmesi  368
4– Trafik kazası tespit tutanağında kusuru etkileyecek açıklamalar hakkında  369
5– Kaza tutanaklarında aşağıdaki bilgilere yer verilmelidir  370
6– Kaza inceleme görevlileri ve bilirkişiler  370
III– SAVCILIK SORUŞTURMA AŞAMASI  371
1– Soruşturma işlemleri  371
2– Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar ve itiraz yolu  372
3– Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen durumlar  372
4– Savcılıkça, kaza yapan aracın trafik kaydına şerh düşülmesi  373
5– Kovuşturma aşamasında bilirkişi görevlendirme ve kusur raporu alınması  373
IV– CEZA DAVASI AŞAMASI  374
1– Ceza davasının açılması  374
2– Görevli mahkemeler  375
3– Suçlara uygulanan cezalar  376
V– SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GERİ ALINMASI  377
1– Sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması  377
2– Çeşitli suçlardan mahkûm olanların sürücü belgelerinin geri alınması  378
3– Alkollü sürücülerin belgelerinin geri alınması  378
4– Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler alan sürücülerin belgelerinin geri alınması  379
VI– CEZA DAVALARINDA KUSUR İNCELEMESİ  379
1– Bilirkişi atanması  379
2– Bilirkişi olarak atanabilecekler  380
3– Kusur değerlendirmesi  382
Onuncu Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA CEZA–HUKUK İLİŞKİSİ
I– GENEL OLARAK  383
1– Cezada ve hukukta eylemin niteliği  383
2– Haksız eylemden doğan tazminat davalarında ceza–hukuk ilişkisi  383
II– CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ  385
1– Kesin hüküm yönünden  385
2– Kesin kanıt olma yönünden  386
3– Zamanaşımı yönünden  387
4– Bekletici sorun yönünden  387
5– Ceza davasında alınan bilirkişi raporu yönünden  388
III– HUKUK HAKİMİNİN CEZA MAHKEMESİ KARARLARI KARŞISINDA DURUMU  389
1– Hukuk Hakimini bağlayan kararlar  390
2– Hukuk Hakimini bağlamayan kararlar  395
3– Hukuk hakiminin eylemin suç niteliğini araştırma yetkisi  401
IV– ŞİKÂYETTEN VAZGEÇMENİN TAZMİNAT DAVALARINA ETKİSİ  404
1– Karakolda veya Savcılıkta şikâyetten vazgeçme, tazminat hakkını ortadan kaldırmaz  404
2– Ceza mahkemesinde şikâyetten vazgeçmenin tazminat hakkına etkisi  405
3– Yargıtay kararları  406
4– Sorumlulardan biri hakkında feragatin, diğer sorumlulara etkisi  409
Onbirinci Bölüm
TRAFİK KAZALARINDAN KAYNAKLANAN
TAZMİNAT DAVALARINDA KUSUR İNCELEMESİ
I– KUSUR  411
1– Tazminat ölçüsü olarak kusur  411
2– Kusurun türleri  413
3– Kusur ve zarar ilişkisi  414
4– Kusur incelemesinde sıra  414
II– HUKUK MAHKEMESİNDE KUSUR İNCELEMESİ  415
1– Genel olarak  415
2– Tazminat davalarında kusurun belirleyici işlevi  415
3– Kusur incelemesi için gerekli belgeler ve bilgiler  415
a) Kaza tutanakları  416
b) C. Savcılığı Soruşturma dosyasındaki belgeler  416
c) Ceza mahkemesi dosyasındaki belgeler ve duruşma tutanakları  416
ç) Taraf tanıkları  416
d) Kusur oranlarını etkileyebilecek başka kanıtlar  416
4– Tazminat davalarında kusur belirlemede ölçü “nedensellik bağı”dır  417
5– Bilirkişi seçimi ve raporların değerlendirilmesi  418
6– Raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi gerekliliği  420
7– Keşif yapılmasını gerektiren durumlar  420
8– Ceza davasındaki bilirkişi raporlarının dikkate alınmasını gerektiren durumlar  421
9– Hukuk hâkiminin, ceza davasındaki bilirkişi raporu ile bağlı olmadığı durumlar  422
10– Ceza davasının sonucu beklenmeli midir?  423
11– Raporlara itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi  424
12– Zarar görenin kusuru yoksa, sorumlular arasındaki kusur paylaşımının ayrıntılarıyla belirlenmesi gerekmez  427
13– Tek yanlı kazalarda da bilirkişi incelemesine gerek yoktur  428
14– Zincirleme kazalarda kusur değerlendirmesi  429
15– Kaza teknik arıza sonucu meydana gelmişse  430
16– Araçtaki üretim ve onarım hatalarından kaynaklanan trafik kazaları  431
Onikinci Bölüm
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI
I– GÖREVLİ MAHKEME  433
1– Genel olarak  433
2– Trafik kazalarında görevli mahkeme  434
3– Ortaklaşa sorumlular için ayrı davalar açılmışsa, bunların ortak mahkemede birleştirilmesi gerekir  435
5– Görev konusunda çelişkili Yargıtay kararları  438
6– Sigorta şirketlerinin görev itirazından kaynaklanan sorunlar ve Ticaret Mahkemelerinde arabuluculuk  439
7– Trafik–İş kazalarında görevli mahkeme  442
8– Yolcu taşımada görevli mahkeme ticaret mahkemeleridir  444
9– Trafik kazalarında Tüketici Mahkemesinin görevli olduğu dava konuları  445
10– Ortak görevli mahkeme  446
11– Devlet ve kamu kurumlarının taşıtlarının karıştığı kazalarda görevli mahkeme  447
12– Karayolları İdaresi’nin yol kusurlarından ve trafik düzenlemelerinden sorumlu olması durumunda görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir  447
13– Belediyelerin kent içi trafik düzenleme ve yol kusurlarından kaynaklanan trafik kazalarından dolayı sorumluluğunda “adli yargı” görevlidir  450
II– YETKİLİ MAHKEME  453
1– Genel yetkili mahkeme  453
2– Haksız fiilden doğan davalarda yetki  453
3– Davalının birden fazla olması halinde yetki  454
4– Sözleşmeden doğan davalarda yetki  454
5– Yolcu taşımada yetkili mahkeme  455
6– Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki  455
7– Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki  456
8– Trafik kazalarında yetkili mahkeme  457
III– DAVA TÜRLERİ  458
1– Belirsiz alacak davası (6100/m.107/1)  458
2– HMK’nın 107. maddesinin kaldırılan 3. fıkrası hakkında  463
3– Kısmi dava (6100/m.109)  464
IV– TRAFİK KAZASI DAVA KONULARI  464
1– Ölüm nedeniyle tazminat davası  464
2– Yaralanma nedeniyle tazminat davası  465
3– Ruhsal sarsıntı nedeniyle manevi tazminat davaları  465
4– Araç hasarı nedeniyle tazminat davası  465
5– Yolcunun taşımacıya karşı tazminat davaları  465
6– Ticari veya özel eşya sahiplerinin taşımacıya karşı tazminat davaları  466
7– Bina ve yapılara verilen zarardan dolayı tazminat davası  466
8– Zarar görenlere tazminat ödeyenlerin “rücu” davaları  466
V– DAVACILAR  467
1– Ölenin desteğinden yoksun kalanlar  467
2– Ölümlerde yalnızca manevi tazminat isteyebilecek olanlar  468
3– Bedensel zarara uğrayanlar  468
4– Bedensel zarara uğrayan kişinin yakınlarının manevi tazminat istekleri  469
5– Aracı hasarlanan kişinin dava hakkı  470
6– Bina, yapı ve tesis sahiplerinin dava hakkı  471
7– Eşya sahiplerinin dava hakkı  471
8– Rücu hakkı sahiplerinin dava hakkı  471
VI– DAVALILAR  473
1– Araç sahibi ve işletenler  473
2– Sürücü ve yardımcıları  476
3– Sigortacı  477
4– Yolcu taşımada davalılar  477
a) Taşımacı  477
b) Taşımada görevli sürücü ve yardımcı kişiler  478
c) Karayoluyla yolcu taşımada sigortacılar  479
5– Trafik–İş kazalarında davalılar  480
6– Güvence Hesabı hangi durumlarda dava edilebilir  481
7– Güvence Hesabına başvurma koşulları  482
VII– DAVA AÇILMASI  482
1– Ölüm nedeniyle açılan davalarda  482
2– Bedensel zararlar nedeniyle açılan davalarda  483
3– Araç hasarı nedeniyle açılan davalarda  484
4– Eşya hasarları nedeniyle açılan davalarda  484
5– Tazminat haklarının güvenceye alınması önlemleri  485
VIII– DAVA DİLEKÇELERİ  486
1– Dava dilekçesi nasıl yazılmalı  486
2– Destek tazminatı dilekçesinde “konu” başlıkları  487
3– Bedensel zararlarda “konu” başlıkları  487
IX– KANITLAR  488
1– Olay ve kusur yönünden belgeler (Tüm trafik kazaları için)  488
2– Ölümlü olaylarda sunulacak deliller  488
3– Yaralanmalı olaylarda sunulacak deliller  489
4– İlgili yerlerden istenecek belge ve dosyalar  489
5– Araç hasarlarında sunulacak deliller  490
6– Gerekli olmayan belge ve bilgiler  490
7– Delil bildirme yükümlülüğü  492
8– Delillerin bildirilmesinde üç aşama  494
9– Delillerin bildirilme süresi ve biçimi  495
10– Delil listeleri  497
Onüçüncü Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI
I– ÖLÜMÜN YOL AÇTIĞI ZARAR  499
1– Ölüm nedeniyle destekten yoksunluk  499
2– Destekten yoksunluğun tanımı  500
3– Destekten yoksunlukta yoksun kalınan nedir  500
4– Yargıtay kararlarına göre destekten yoksun kalanların zararları  501
5– Destekten yoksun kalma tazminatının özellikleri  503
II– KİMLER DESTEK OLABİLİR  504
1– Eşlerin birbirlerine destekliği  505
2– Ana babaların çocuklarına destekliği  506
3– Küçük yaştaki çocukların ana ve babalarına destekliği  507
4– Yetişkin evlatların ana babalarına destekliği  508
5– Kardeşlerin birbirlerine destekliği  509
6– Bazı ayrık durumlarda desteklik  510
III– DESTEKTEN YOKSUN KALANLAR  511
IV– DESTEK SAĞLAMA BİÇİMLERİ  512
1– Parasal desteklik  512
2– Yardım ve hizmet ederek desteklik  512
V– DESTEKTEN YOKSUNLUK SÜRELERİ  515
1– Eşlerin birbirlerine destekliğinde  515
2– Çocukların destekten yoksunluk süreleri  516
3– Çocukların ana babalarına destekliğinde süreler  518
4– Kardeşlerin destekten yoksunluk süreleri  518
VI– YAŞAM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ  519
1– Yaşam tabloları  519
2– Yaşam (zarar) sürelerini belirleme tarihi  520
VII– DESTEK PAYLARI  520
1– Kişilerin birbirlerine destekliği, mirasçılıktan bağımsız olduğu için, destek payları ile miras payları birbiriyle karıştırılmamalıdır  520
2– Destek paylarının, Sosyal Güvenlik Kurumlarının gelir bağlama oranlarına göre belirlenmesi doğru değildir  521
3– Destek payları nasıl belirlenmelidir  521
4– Paylaştırmada dikkate alınacak hususlar  522
5– Paylaştırma örnekleri  522
VIII– DESTEK DÖNEMLERİ  524
1– Aktif dönem – Pasif dönem ayrımı  524
2– İşlemiş dönem–işleyecek dönem ayrımı  525
IX– TAZMİNATIN PARASAL ÖLÇÜSÜ  526
1– Genel olarak  526
2– Bir işverene bağlı olarak çalışanların destekliğinde parasal ölçü  526
3– Gerçek kazançlar nasıl belirlenecektir ?  527
4– Tüccarların, sanayicilerin, esnafın, serbest meslek sahiplerinin kazançları  527
5– Desteğin, malvarlığına “bedeni ve fikri” katkısı tazminatın ölçüsüdür  528
6– Üniversite, yüksek okul, meslek okulu öğrencilerinin, okullarını bitirdiklerinde alabilecekleri ücretlere göre tazminat hesaplanması gereği  529
7– Devlet memurlarının tazminat hesabına esas kazançları nasıl belirlenmeli  530
8– Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılan prime esas kazançlar da, tazminat hesabına esas alınamaz  531
9– Yardım ve hizmet ederek desteklikte parasal ölçü  531
10– Pasif dönem zarar hesabının parasal ölçüsü  533
X– TAZMİNAT HESABINA KATILMAYACAK OLAN KAZANIMLAR  533
XI– TAZMİNATTAN İNDİRİMLER  535
1– Genel olarak  535
2– Destek tazminatından neler indirilmez  536
3– Destek tazminatından neler indirilir  537
4– Kusur indirimi  538
5– Dul eşin evlenme şansı indirimi  538
6– Küçük çocukların yetiştirme giderlerinin indirimi  541
7– Yetersiz ödemelerin tazminattan indirimi  542
8– İş kazalarında “kaza sigortası” dalından bağlanan gelirlerin indirimi  544
9– Hatır taşıması indirimi  544
10– Ölen desteğin zararlı sonuca etkisi nedeniyle hakkaniyet indirimi  546
XIV– DESTEK TAZMİNATININ HESAPLANMASI  546
1– İnsana verilen zararların gideriminde temel ölçü  546
2– Destek tazminatının hesaplanması  547
Ondördüncü Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVALARI
I– BEDENSEL ZARARLAR  549
1– Bedensel zararların niteliği ve tazminat isteminin nedenleri  549
2– Bedensel zarar türleri  549
II– GEÇİCİ TAM İŞGÖREMEZLİK  550
1– Tanım  550
2– Geçici işgöremezlik süresi  551
3– Geçici işgöremezlik, geçici güç kaybı olup, tedavi giderleri kapsamında değildir  552
4– Geçici güç kaybı, çalışan–çalışmayan, çocuk–yaşlı herkes için söz konusudur  553
5– Geçici işgöremezlikte öğrencinin yıl kaybetmesi  553
6– Geçici işgöremezlikte bakıcı giderleri  554
7– Hem geçici güç kaybı, hem bakıcı gideri istenemez  555
8– Geçici işgöremezlikte sigorta şirketlerinin sorumluluğu  555
9– Geçici işgöremezlik zararının değerlendirilmesi  557
10– Geçici işgöremezlik zararının hesaplanması  558
III– SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK (KALICI SAKATLIK)  559
1– Tanım  559
2– Sürekli işgöremezlik durumu  560
a) Çalışanlar yönünden  560
b) Yaşlılar, emekliler, bir işi ve kazancı bulunmayanlar yönünden  561
c) Kendi ev hizmetlerini yapan ev kadınları yönünden  561
d) Küçük yaşta sakat kalan çocuklar yönünden  562
IV– YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİ  562
1– Tanım  562
2– Yaşam boyu bakım gideri istenmesinin koşulları  563
3– Bakım işinin aile bireyleri için ağır bir külfet oluşturması  564
4– Bakım süresi ve zamanı  565
5– Bakım giderleri nasıl hesaplanmalı  566
6 Yaşam boyu bakım giderleri tedavi giderleri kapsamındadır  566
V– EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN KAYIPLAR  566
1– Yasa ve kavram  566
2– Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıp örnekleri  567
a) Mesleğini yapamaz hale gelme  567
b) Mesleğini değiştirmek zorunda kalma  568
c) Erken emekliye sevk edilme  568
d) Beden gücünde eksilme nedeniyle bazı işleri yapamaz hale gelme  568
e) Tedavi ve iyileşme süresi içinde bazı olanak ve fırsatları kaçırmış olma  568
f) Estetik zararların ekonomik geleceğe etkisi  569
g) Ruhsal sarsıntıdan kaynaklanan güç kaybı zararı  569
3– Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zarar hesabı  569
VI– TEDAVİ GİDERLERİ  572
1– Tedavi giderleri ve kapsamı  572
2– Tedavi giderlerinin kanıtlanması ve hesaplanması  575
3– Yaralanma nedeniyle manevi tazminat istenmesi  575
4– Bedensel zarara uğrayan kişinin yakınlarının manevi tazminat istekleri  576
VII– CEZA YASASINA GÖRE BEDENSEL ZARARLAR  576
VIII– BEDEN GÜCÜ KAYIPLARININ TESPİTİ  577
1– Genel olarak  577
2– Yönetmelikler  578
3– Beden gücü kayıpları hangi yönetmeliğe göre belirlenmelidir  580
4– Sigorta ödemelerinde engelli raporları hakkında açıklamalar  581
5– Yetkili sağlık kurulları  583
6– İşgöremezlik dereceleri  583
a) Yüzde %10’un altındaki beden gücü kayıpları  584
b) Yüzde 10 – 50 arası beden gücü kayıpları  584
c) Yüzde %60’ın üzerindeki beden gücü kayıpları  584
7– Zorunlu Koltuk Sigortasında beden gücü kayıp oranının belirlenmesi  585
IX– BEDENSEL ZARARLARIN HESAPLANMASI  585
1– Tazminat hesabına esas bilgiler (hesap unsurları)  585
2– Hesaplama evreleri  586
3– Bedensel zararlarda değer ölçüsü  586
4– Bedensel zararların “parasal” ölçüsü  587
5– Bedensel zararlarla ilgili hesap raporunun bölümleri  588
Onbeşinci Bölüm
TRAFİK KAZASINDAN ZARAR GÖRENLERİN
MANEVİ TAZMİNAT İSTEKLERİ
I– MANEVİ ZARAR  591
1– Tanım ve kavram  591
2– Manevi tazminat isteminin haklı nedenleri  592
3– Manevi zararların “tazminat” olarak değerlendirilmesi  594
II– KİMLER MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİR  595
1– Ölenin yakınlarının manevi tazminat istekleri  595
2– Bedensel zarara uğrayanın manevi tazminat isteği  599
3– Yaşam boyu bakıma muhtaç kişinin manevi zararı  601
4– Ağır bedensel zararlarda “yakınların” manevi tazminat isteyebilmeleri  603
III– MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILMALI  620
1– Manevi tazminat konusunda başlangıçtaki belirsizlik  620
2– Yargıda manevi tazminat uygulaması  621
3– Belirsiz alacak davasında manevi tazminat istenmesi  623
4– Bilim çevrelerinin, belirsiz alacak davasında manevi tazminat istenmesine ilişkin görüşleri  624
5– Manevi tazminat miktarı başlangıçta açıklanırsa ölçüsüz bir istek olur  625
6– Manevi tazminat için ayrı bir dava açılması usul ekonomisine aykırı olacaktır  626
7– Yargıtay ve yargı, manevi tazminatın belirsiz alacak davası biçiminde açılmasını kabul etmelidir  626
IV– MANEVİ TAZMİNATIN ANLAMI, AMACI VE İŞLEVİ  630
1– Tatmin görüşü  630
2– Telafi görüşü  632
3– Ceza görüşü  635
4– Caydırıcılık görüşü  636
5– Manevi tazminat konusundaki görüşlerin değerlendirilmesi  637
V– MANEVİ TAZMİNATA ÖLÇÜ ARAYIŞI  639
1– Manevi tazminata ortak bir ölçü bulunabilir mi ?  639
2– Manevi tazminat, maddi tazminat benzeri bir yöntemle hesaplanabilir mi ?  640
3– Manevi tazminat nasıl hesaplanacak, ölçüsü ne olacaktır?  641
4– Manevi tazminata ölçü ararken dikkate alınması gereken hususlar  642
5– Yargıcın göz önünde bulundurması gereken özel durumlar neler olabilir ?  642
6– Manevi tazminatın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak hususlar  645
7– Manevi tazminatın, maddi tazminat gibi hesaplanması önerimiz  648
VI– MANEVİ TAZMİNAT HESAPLAMA ÖRNEKLERİ  649
1– Ölüm nedeniyle destekten yoksunlukta  649
2– Ölenin, destek tazminatı isteyemeyecek olan yetişkin çocukları ile destekten yoksun kalanların birlikte açtıkları davada manevi tazminatın paylaştırılması  650
3– Beden gücü kayıplarında  651
Onaltıncı Bölüm
TAZMİNATTAN İNDİRİMLER VE İNDİRİMLERDE SIRA
I– GENEL OLARAK  653
II– KAVRAMLAR VE TANIMLAR  653
1– Zarar ve tazminat  653
2– Zarardan ve tazminattan indirimler  654
3– İndirim türleri  655
a) Zarar hesabı sırasında yapılan zorunlu indirimler  655
b) Hakkaniyet indirimleri  655
4– İndirimlerde sıra  656
III– TAZMİNATTAN ZORUNLU İNDİRİMLER  657
1– Kusur indirimi  657
2– Haksız tahrik indirimi  658
3– Sosyal Güvenlik Kurumu gelirlerinin indirimi  659
4– Yetersiz ödemelerin indirimi  660
IV– TAZMİNATTAN HAKKANİYET GEREĞİ İNDİRİMLER  662
1– Kavramlar ve yasa hükümleri  662
2– Zarar görenin (taşınanın) davranışlarının etkisi nedeniyle indirimler  663
a) Kavram  664
b) Maddenin anlam ve amacı  665
c) Zarar görenin, zararı doğuran fiile razı olması  666
d) Zarar görenin, zararın doğmasında etkili olması  666
e) Zarar görenin, zararın artmasında etkili olması  668
f) Taşınanın zararlı sonuca etkisi nedeniyle indirim konusunda görüşler  670
g) Hafif kusurlu tazminat yükümlüsünün yoksulluğa düşecek olması  673
3– Hatır taşıması indirimleri  674
V– TAZMİNATTAN NELER İNDİRİLMEZ  683
1– Genel açıklamalar  683
2– Ölüm nedeniyle destekten yoksunlukta neler indirilmez  685
3– Bedensel zararlarda neler indirilmez  686
VI– TAZMİNATTAN İNDİRİMLERDE SIRA  687
1– İndirim türleri  687
2– İndirim sıralaması  689
VII– YARGITAY KARARLARINDA İNDİRİM SIRALAMASI  689
1– Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin kararları  689
2– Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin kararları  691
VIII– İNDİRİM ORANLARINI KİMLER VE NASIL BELİRLEMELİ  693
1– Genel olarak  693
2– Trafik kazalarında kusur oranlarının belirlenmesi  696
3– Tazminat hesabının ana unsurlarından olan evlenme şans oranı belirleme ve yetiştirme giderleri indirimlerinde  698
4– Hakkaniyet indirimlerinde  698
a) Genel olarak  698
b) Zarar görenin davranışlarının etkisine ilişkin indirimlerde  699
c) Hatır taşımasına ilişkin indirimlerde  701
d) Yargıtay kararlarında iki kez indirimin yanlışlığı  702
IX– SONUÇ  704
Onyedinci Bölüm
HATIR TAŞIMASI HATIR İÇİN KULLANMA VE KULLANDIRMA
I– GENEL OLARAK  707
1– Yasa  707
2– Hatır taşımasının tanımı  707
3– Ücretsiz taşımanın üç türü  709
a) Hatır taşıması sayılan taşımalar  709
b) Hatır taşıması sayılmayan taşımalar  710
c) Hatır taşıması sayılmaması gereken taşımalar  710
4– Uygulamada ve Yargıtay kararlarında hatır taşıması  711
II– TAŞIMA AMACININ BELİRLENMESİ  711
1– Taşıyan ile taşınan arasındaki ilişkinin niteliği  711
2– Taşımanın kimin isteğiyle yapıldığının araştırılması  713
3– Taşımanın ne amaçla yapıldığının araştırılması  715
a) Taşıyanın iyilik yapma amacı  715
b) İnsanlık görevi gereği “yardım amaçlı” taşıma  716
c) Özel ve kişisel amaçlı taşıma (Aile bireylerinin taşınması)  716
d) Yarar (çıkar) amaçlı taşımalar  717
e) Manevi yarar  717
f) Taşıyanın, arkadaşlarıyla birlikte gezme eğlenme amacı  718
III– HATIR TAŞIMALARINDA TAZMİNATTAN İNDİRİMLER  722
1– Hatır taşımalarında tazminattan indirim zorunlu mudur?  722
2– İndirim yapılması niçin istenmektedir ?  723
3– İndirim zorunlu değildir  724
4– Hatır taşıması indirimleri hakim tarafından yapılmalıdır  725
IV– İNDİRİM ORANLARI NE OLMALIDIR  726
1– Yargıtay kararlarında indirimin ölçüsü  726
2– Yasalara göre indirim oranı belirleme  726
3– İndirim oranlarını belirlemede ölçü  729
4– İndirim oranlarını belirleme tablosu  730
5– Hatır taşıması indirimlerine ilişkin görüşler  731
V– HATIR TAŞIMASININ BAZI ÖZELLİKLERİ  732
1– Hatır indiriminden ancak hatır için taşıyan yararlanabilir  732
2– Ortaklaşa sorumlulukta hatır indiriminin diğer davalılara etkisi  733
3– Hatır için taşınanlar da Trafik Sigortasından yararlanırlar  736
VI– TAŞINANIN, ZARARA ETKİSİ NEDENİYLE İNDİRİM  739
1– Taşıma türlerine göre genel değerlendirme  739
2– Yasa hükmü  741
VII– HATIR İÇİN KULLANMA VE KULLANDIRMA  742
1– Yasa hükmü  742
2– Kullanma ve kullandırmada uygulanacak yasa hükümleri  742
3– Yasaların uygulanabilme koşulları  743
4– Karşılıksız kullanma  743
5– Karşılıksız kullandırma  743
2– Taşıyanın “ekonomik yararı varsa” hatır taşıması söz konusu olmaz  746
3– Yargıtay kararlarında indirimin ölçüsü  749
Onsekizinci Bölüm
YETERSİZ ÖDEMELERİN İPTALİ VE BAKİYE ZARARIN ÖDETİLMESİ
I– YASA HÜKMÜ  751
II– YETERSİZ ANLAŞMALARIN İPTALİ  752
1– Yetersiz ve ölçüsüz anlaşmalar  752
2– Sigorta şirketlerinin yetersiz ödemeleri  752
3– İbranamelerin hukuksal niteliği  753
4– Sigorta ibranameleriyle ilgili Yargıtay kararlarından örnekler  754
5– İbranamelerin iptali için iki yıllık hak düşürücü süre  755
6– Anlaşmanın iptali isteminde yöntem  756
7– Yetersizliğin ve ölçüsüzlüğün araştırılması ve kanıtlanması yöntemi  757
8– Ceza Yargılama Yasası’ndaki uzlaşmanın trafik kazalarıyla bir ilgisi yoktur  758
III– ÖDEMELERİN YETERSİZ OLUP OLMADIĞININ SAPTANMASI  759
1– Ödemelerin yetersizliğini saptama yöntemi  759
2– Hesaplama yöntemi ve hesap unsurları  760
IV– YETERSİZ ÖDEMELERİN TAZMİNATTAN İNDİRİMİ  761
1– İndirimin nasıl yapılacağı konusunda görüşler ve uygulanan yöntemler  761
2– Hukuk Genel Kurulu’nda iki yöntemin tartışılması ve varılan sonuç  762
3– Hukuk Genel Kurulu’nun “aynen” indirim yapılması gerektiğine ilişkin kararı  765
4– İndirimin nasıl yapılması gerektiği konusunda görüşlerimiz  766
5– Yetersiz ödemelerinin “güncellenerek” indirimi uygulaması  767
6– Dava sırasında yapılan ödemeler, güncellenmeksizin, hesaplanan tazminattan aynen indirilir  769
7– İki davalıdan biri, dava öncesi kısmi (yetersiz) ödeme yapmışsa, hesaplama nasıl yapılacak ?  769
V– ZARAR GÖRENİN YETERSİZ ÖDEMEYLE YETİNMESİ DURUMUNDA İŞLETENİN VE SÜRÜCÜNÜN HAKLARI  770
1– Zarar görenin yetersiz ödemeyle yetinmesi veya hak düşürücü süreyi geçirmesi  770
2– Zarar görenin, sigortadan bakiye zararını istememesi durumunda, işletenin ve sürücünün hakları  771
VI– SONUÇ  772
Ondokuzuncu Bölüm
ARAÇ HASARI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI
I– KONUNUN ÖZELLİĞİ  775
II– ARAÇ HASARI  775
1– Hasarın tespiti  775
2– Onarım masrafları ve yan giderler  776
3– Onarım giderleri, aracın değerini aşıyorsa, araç bedeli istenir  776
4– Yabancı plakalı araçlarla ilgili zararlar  777
III– DEĞER KAYBI  780
1– Araçta onarım sonrası değer kaybı  780
2– Araç kullanılamaz hale gelmişse, değer kaybı söz konusu olmaz  781
3– Değer kaybının hesaplanması  782
4– Değer kaybına uğrayan aracın satılmış olması  783
IV– KAZANÇ KAYBI VE ARAÇ YOKSUNLUĞU  784
1– Kimler kazanç kaybı isteyebilir  784
2– Araç yoksunluğu  786
3– Yargıtay’ın bazı kararlarında, kazanç kayıpları Trafik Sigortası kapsamında kabul edilmemiştir  787
4– Yeni Genel Şartların, kazanç kayıplarının istenemeyeceğine ilişkin hükmü, Anayasa Mahkemesi iptal kararından sonra geçerliğini yitirmiştir  788
5– Ticari araçların kazanç kayıpları nasıl belirlenmeli  789
V– ARAÇ HASARI İLE İLGİLİ KANITLAR  793
1– Olay ve kusur yönünden belgeler (Tüm trafik kazaları için)  793
2– Araç hasarlarında sunulacak deliller  793
VI– ARAÇ HASARI NEDENİYLE DAVACI OLABİLECEK KİŞİLER  794
1– Araç sahibi  794
2– İşletenler  794
3– İşleten gibi sorumlu ve hak sahibi olanlar  794
4– Aracın elde tutanı (zilyet) konumundaki kişiler  794
a) Sürücü  795
b) Aracı ödünç alan kişi  795
c) Saklayıcı  796
5– Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar  796
Yirminci Bölüm
MOTORLU ARAÇLARDA ÜRETİM VE ONARIM HATALARI
I– GENEL OLARAK  797
1– Teknik arıza olarak nitelenen kazalarda üretim ve onarım hataları  797
2– Uygulanacak yasalar  797
3– Tanımlar  798
II– TÜKETİCİ YASASINA GÖRE HAK ARAMA YOLLARI  799
1– Üretim hatası (ayıplı mal)  799
2– İspat yükü  800
III– AYIPLI MALDAN SORUMLULAR  800
1– Satıcı  800
2– Üretici ve ithalatçı  802
IV– TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARINI KULLANMASI  802
1– Satılanı geri vererek sözleşmeden dönme hakkı (Satıcıdan isteme)  802
2– Ayıp oranında bedelden indirim isteme hakkı (Satıcıdan isteme)  802
3– Ayıplı aracın ayıpsızı ile değiştirilmesini isteme hakkı (üretici–ithalatçı–satıcının ortaklaşa sorumluluğu)  803
4– Ücretsiz onarım isteme (üretici–ithalatçı–satıcının ortaklaşa sorumluluğu)  804
5– Sık arızalanma veya onarım süresinin geçirilmesi durumunda, alıcının seçimlik haklarını değiştirme olanağı  805
6– Üretici ve ithalatçının satış sonrası bakım ve onarım hizmetleri yükümlülüğü  807
7– Tazminat isteme hakkı  808
V– ZAMANAŞIMI  810
1– Ayıplı maldan sorumlulukta zamanaşımı  810
2– Ayıplı hizmetten sorumlulukta zamanaşımı  810
3– Üretim ve onarım hatalarından kaynaklanan ölüm ve bedensel zararlarda zamanaşımı  810
VI– GARANTİ BELGESİ  811
1– Tanım  811
2– Garanti belgesine göre sorumluluk süreleri  811
3– Garanti Belgesi verme zorunluluğu  812
4– Garanti Belgesinin içeriği  812
5– Garanti Belgesinin sağladığı olanaklar  813
6– Tüketicinin onarım seçeneğini değiştirebileceği durumlar  813
7– Garanti Belgesi vermemenin yaptırımı  814
VII– GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  814
1– Görevli mahkeme  814
2– Yetkili mahkeme  814
VIII– TİCARİ ARAÇLARDA ÜRETİM VE ONARIM HATALARI  815
1– Ticari ve mesleki amaçlarla motorlu araç satın alan kişiler  815
2– Uygulanacak yasalar ve yönetmelikler  816
3– Satıcının sorumluluğu  816
4– Alıcının gözden geçirme ve satıcıya bildirme (ihbar) yükümlülüğü  817
5– Satıcının ağır kusurlu olması  817
6– Garanti belgesi  818
7– Alıcının seçimlik hakları  818
8– TBK’da alıcının seçimlik haklarına konulan sınırlamalar  819
9– Motorlu araca takılan aygıtların ayıplı olmasında yapılması gerekenler  820
10– Ayıplı aracın başkasına satılmış olması durumu  820
11– Ticari ve mesleki araç sahiplerinin tazminat isteme hakları  821
IX– ÜRETİCİNİN VE İTHALATÇININ SORUMLULUĞU  821
1– 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri  822
2– Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik  822
3– Motorlu Araçların ve Römorkların Kütle ve Boyutları ile ilgili Yönetmelik  822
4– Garanti Belgesi  823
5– Üreticiye ve ithalatçıya karşı doğrudan dava açılabilmesi  823
6– Üretici ve ithalatçının sorumluluğunun hukuksal niteliği  824
7– Üretici ve ithalatçının sorumluluğuna uygulanacak zamanaşımı süreleri  825
X– ÜRETİM HATALARINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ZARAR GÖRMESİ  826
1– Motorlu aracın bir kazaya karışması  826
2– Üretici ve ithalatçının sorumlu tutulabilmesi  826
Yirmibirinci Bölüm
TRAFİK KAZALARI VE SİGORTALAR
Giriş
SİGORTA TÜRLERİ
I– ZORUNLU SİGORTALAR  827
1– Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası  827
2– Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası  827
3– Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası  828
4– Karayolu turist taşıma araçları zorunlu sigortaları  829
5– Uluslararası Yeşil Kart (Green Card) Sigortası  830
6– Güvence Hesabı  830
II– İSTEĞE BAĞLI SİGORTALAR  831
1– İsteğe bağlı sorumluluk sigortası  831
2– Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortası  831
3– Birleşik (Paket) Sigorta Poliçesi  831
4– Ferdi Kaza Sigortası  832
Birinci Ayrım
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI)
I– YASAL DÜZENLEMELER  833
1– Tanım  833
2– Trafik Sigortası yaptırma zorunluluğu ve yapma yükümlülüğü  833
3– Sigortacının üçüncü kişilere karşı sorumlulukları  833
4– Trafik Sigortasının geçerli olduğu yerler  834
5– Sigortanın kapsamı  834
6– Geçerlik süresi  835
7– Güvence türleri  835
8– Güvence tutarları (poliçe limiti)  835
II– GENEL ŞARTLAR  836
1– Yasa hükümleri ve Genel Şartlar  836
2– Genel Şartlar’ın yasa değişikliği ile güçlendirilmesi  837
3– Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile Genel Şartlar’ın bazı hükümlerinin ve tazminat hesabına ilişkin kuralların geçerliğini yitirmiş olması  838
4– Sigortalara karşı açılan davalarda tazminatın nasıl hesaplanacağı  839
5– Beden gücü kayıplarının nasıl belirleneceği  841
III– TRAFİK SİGORTASINDAN YARARLANACAK OLANLAR  843
1– Üçüncü kişiler  843
2– Sürücü ve yardımcıları  843
3– İşleten ve sürücünün bedensel zarara uğrayan yakınları  844
4– İşleten ve sürücünün ölen yakınları  845
5– İşleten veya sürücünün ölümü halinde, destekten yoksun kalanlar sigorta tazminatı alabilirler mi?  846
6– İşleten ve sürücü yakınları konusunda uyarılar  850
7– Hatır için taşınanlar da Trafik Sigortasından yararlanırlar  851
IV– SİGORTACININ SORUMLU OLDUĞU ZARAR TÜRLERİ  852
A) Ölümlerde  853
1– Destekten yoksun kalma tazminatı  853
2– Cenaze (defin) giderlerinin Trafik Sigortasından ödenmesi  853
B) Bedensel zararlarda  854
1– Sürekli işgöremezlik (kalıcı sakatlık) durumu  854
2– Geçici işgöremezlik durumu  855
C) Tedavi giderleri  857
1– Yasa’daki özel hüküm  857
2– Tedavi yardımları ve sigorta uygulamaları  859
3– Sigorta Genel Şartlarında tedavi giderleri  859
4– Yaşam boyu bakım giderleri hakkında  861
IV– TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER  862
1– Yasa’da teminat dışı haller  862
2– Sigorta Genel Şartlarında teminat dışı haller  863
3– Genel Şartlardaki yasaya aykırı teminat dışı hallerin, Anayasa Mahkemesi iptal kararıyla bir geçerliği kalmamıştır  865
4– Genel Şartlardaki “teminat dışı haller”den hangilerinin geçerliği kalmamıştır ?  865
V– SİGORTACIYA BAŞVURMA  867
1– Başvurma koşulları  867
2– Başvuru yapılırken sigortacıya verilmesi gereken belgeler  867
a) Ölümlerde destek tazminatı istemi için gerekli belgeler  868
b) Bedensel zararlar için başvurularda gerekli belgeler  868
c) Araç hasarları için başvurularda gerekli belgeler  869
d) Değer kaybı için  869
e) Diğer hasarlar (üçüncü kişiye ait mallar için)  869
3– Başvuru belgeleri hakkında görüşlerimiz  869
VI– SİGORTA TAZMİNATININ ÖDENMESİ  871
1– Sigortacının ödemekle yükümlü olacağı tazminat tutarı  871
2– Ortaklaşa sorumluluk ilkesi, sigortacıya da uygulanır  871
3– Zarar görenlerin çokluğu karşısında ödeme şekli  874
4– Zararın tamamını ödeyen sigortacının, öteki sigortacılara dönme (rücu) hakkı  876
5– Ödeme süresi ve sürenin başlangıcı  876
6– Sigortacının temerrüdü ve açılan davalarda faiz başlangıcı  877
VII– SİGORTACIYA KARŞI DAVA AÇILMASI  878
1– Görevli mahkeme  878
2– Yetkili mahkeme  879
3– Davacılar ve dava konuları  879
4– Davalılar  879
5– Sigortacıya karşı açılacak davalarda zamanaşımı  880
6– Sigortaya karşı açılan davalarda faiz başlangıcı  881
VIII– SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACIYA KARŞI DAVA AÇMASI  881
1– İhbar yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması  881
2– Sigorta ettirenin, zarar gören üçüncü kişilere tazminat ödemiş olması  882
IX– SİGORTACININ SİGORTACIYA KARŞI DAVASI  882
X– SİGORTACININ DÖNME HAKKI VE ARDILLIĞI  883
1– Yasa hükmü  883
2– Sigorta Genel Şartları  883
a) Kazanın, işletenin ve eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin “kasti bir hareketi veya ağır kusuru” sonucu olması  884
c) Motorlu aracın, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış kişilerce kullanılması sırasında meydana gelmesi  887
ç) Yolcu taşıma ruhsatı olmayan araçlarda yolcu taşınması  889
d) İstiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması ve kazaya etkisi  890
e) Tehlikeli ve zararlı maddelerin izin ve önlem alınmadan taşınması  891
f) İşletenin, kazayı ihbar etme, zararı azaltıcı önlem alma ve delilleri toplama gibi yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan veya artan zararlar nedeniyle sigortacının rücu hakkı  891
g) Aracın çalınmasının veya gasp edilmesinin, işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusuru sonucu olması  892
h) Sigortalı araç sürücüsünün olay yerini terk etmesi ve kaza ile ilgili belgelerin düzenlenmesi yükümlülüğüne aykırı davranması  893
3– Yeni Genel Şartlarda bulunmayan iki rücu sebebi  894
a) Yetkili makamdan izin alınmadan yarış düzenlenmesi  894
b) Kazanın, taşıt kullanma sürelerine uyulmamasından kaynaklanması  894
XI– SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  895
1– Sözleşme yapma ve prim ödeme yükümlülüğü  895
2– Sözleşme yapıldığı sırada beyan yükümlülüğü  896
3– Trafik kazalarını ve açılan davaları ihbar yükümlülüğü  897
4– İşletenin değişmesi durumunda bildirim yükümlülüğü  898
XII– SİGORTACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  899
1– Yasaya göre  899
2– Önceki Genel Şartlara göre  899
3– Yeni Genel Şartlara göre  900
XIII– SORUMLULUĞU KALDIRAN VEYA AZALTAN SÖZLEŞMELERİN GEÇERSİZLİĞİ  901
1– Yasa hükümleri  901
2– İbranameler  901
3– Yetersiz ödemeler nedeniyle açılacak davalarda yöntem  903
XIV– TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI  904
1– Ölüm ve yaralanmalarda zamanaşımı süreleri  904
2– Araç hasarlarında zamanaşımı süresi  904
3– Dönme (rücu) davalarında zamanaşımı  904
4– Zamanaşımının kesilmesi  904
İkinci Ayrım
KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI
ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI
I– TANIM  905
II– TOPLU TAŞIMADA CAN SİGORTALARININ ÖNEMİ  905
III– YASAL DÜZENLEMELER  907
1– Karayolu Taşıma Kanunu’ndan önceki dönem  907
2– Karayolu Taşıma Kanunu’ndan sonraki dönem  907
IV– ZORUNLU KOLTUK SİGORTASININ ÖZELLİKLERİ  909
1– Sigorta türleri arasındaki yeri  909
2– Başlıca özellikleri  910
3– Öteki zorunlu sigortalarla karşılaştırma  911
V– KOLTUK SİGORTASINDA GÜVENCENİN KAPSAMI  913
1– Yer ve zaman yönünden  913
2– Zararı doğuran olaylar yönünden  914
3– Sigortalanan kişiler yönünden  916
a) Yolcular  916
b) Yolcu sayılanlar  919
aa) Kucakta taşınan çocuklar  919
bb) Hatır için taşınanlar  920
cc) Kaçak veya biletsiz yolcular  921
dd) Taşıma sırasında görevli olmayan personelden en fazla iki kişinin sigorta kapsamında olması  921
c) Sürücülerin Koltuk Sigortasından yararlanma koşulları  922
d) Yardımcı kişiler  923
VI– KOLTUK SİGORTASI YAPTIRMAK ZORUNDA OLAN TAŞIMACILAR  924
1– Yasal düzenleme  924
2– Koltuk Sigortası yaptırmak zorunda olan yetki belgesi sahipleri  925
3– İl sınırları içinde yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar şehirlerarası yolcu taşımaları konusunda belirsizlik  925
4– Seyahat Acentalarının Zorunlu Koltuk Sigortası ile birlikte üç tür sigorta yaptırma yükümlülükleri  927
5– Taşıtların Yasa ve Yönetmelik hükümlerine uygun olmamasının, Koltuk Sigortası yönünden yaptırımı  927
VII– KOLTUK SİGORTASINDA SİGORTA BEDELİ  928
A) Ölümlerde  928
1– Sigorta poliçesinde gösterilen meblâğın tamamı hak sahiplerine ödenir  928
2– hak sahipleri “mirasçılar” olup, destekten yoksun kalanlar “mirasçı” değillerse, bu sigorta türünden yararlanamazlar  928
3– Bir destek tazminatı olmadığı için, tazminat hesabına gerek yoktur  929
4– Mirasçılar, ayrıca destekten yoksun kalmışlarsa  929
5– Sigortacı ödeme yapmazsa, doğrudan icra kovuşturması yapılabilir  931
B) Bedensel zararlarda  932
1– Koltuk Sigortası Genel Şartları’nda “sakatlık” tazminatı  932
2– Sakatlık tazminatına ilişkin Genel Şartların ilgili maddesi yasalara aykırıdır  933
3– Sakatlık oranları nasıl belirlenmeli  935
4– Uzlaşma yoluyla sakatlık tazminatının belirlenmesi, yasalara aykırı olduğu gibi, “zorunlu” sigortaların anlam ve amacına da aykırı bir uygulamadır  936
5– Koltuk Sigortasından alınan “sakatlık” tazminatı, güç kaybı tazminatından indirilmez  937
6– Sakatlık tazminatında süre  938
C) Tedavi giderlerinin koltuk sigortasından ödenmesi  938
1– Tedavi giderlerinin Koltuk Sigortası’ndaki yeri ve türü  938
2– Koltuk Sigortası Genel Şartlarında “tedavi giderlerine” ilişkin bölümler  939
3– Tedavi giderlerinde sorumluluk süresi  940
4– Tedavi giderleri için başvuru süresi ve ödeme koşulları  940
5– Tedavi giderlerinin ödenmesi için yapılması gerekenler  942
VIII– SİGORTACIYA KAZANIN BİLDİRİLMESİ  943
1– Bildirimi yapacak olanlar  943
2– Bildirim süresi  944
IX– BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER  944
A) Ölümlerde  944
B) Yaralanmalarda  946
X– TAZMİNATIN ÖDENMESİ  947
1– Ödeme süresi  947
2– Süresinde ödeme yapılmamasının sonuçları  948
3– Faizin türü  948
4– Teminat türlerinin birleşmesi durumunda ödeme tutarı  948
XI– KOLTUK SİGORTASI YAPTIRMAYAN TAŞIMACININ SORUMLULUĞU  949
1– Yönetmelik hükmü  949
2– Koltuk Sigortası yaptırmayan taşımacının yolculara karşı sorumluluğu  950
XII– KOLTUK SİGORTASINDA SİGORTACININ TAŞIMACIYA DÖNME (RÜCU) HAKKI  951
1– Uyarı  951
2– Sigortacının, sigorta ettirene (taşımacıya) dönme hakları  952
a) Kazanın, taşımacının ve eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin “kasti bir hareketi veya ağır kusuru” sonucu meydana gelmesi  952
b) Kazanın, taşımacının, Yasa ve Yönetmelikteki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanması  954
c) Taşımacının, yetki belgesi almadan yolcu taşıması  954
ç) Teknik şartlara uymayan bir taşıtla yolcu taşınması ve kazanın bu yüzden meydana gelmesi durumunda sigortacının rücu hakkı  955
d) Sürücü ve hizmet personelinin niteliksiz ve yetersiz olması ve kazanın bu yüzden meydana gelmesi  955
e) Aracın gereken ehliyetnameye sahip olmayan kişilere kullandırılması yüzünden kazanın meydana gelmesi  956
f) Kazanın, taşıt kullanma sürelerine uyulmamasından kaynaklanması  956
g) Taşıma hattını izlememe sonucu bir kaza olmuşsa, sigortacının dönme (rücu) hakkı doğabilecektir  957
ğ) Yolculuk sırasında ikram edilen yiyecek, içecek ve benzeri şeylerden dolayı yolcu bir zarar görmüşse  957
h) Tazminatı gerektiren olayın, ilk tıbbi yardım malzeme ve ilaçların taşıtta bulundurulmamasından veya bunlardan derhal yararlanma olanağının sağlanmamış olmasından kaynaklanması  958
ı) Kaza, sürücülerin uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olmasından veya alkollü içki almış olarak aracı güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş bulunmalarından meydan gelmişse  959
i) İstiap haddinden fazla yolcu taşınması ve kazaya etkisi  959
j) Taşımacının ve eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusuru sonucu araç gaspedilmiş veya çalınmış olup da, bundan zarar gören yolculara sigorta tazminatı ödenmişse (Genel Şartlar A.7–j)  960
k) Taşımacı, Sigorta Genel Şartları B.2 maddesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemişse ve bundan bir zarar doğmuşsa  961
XIII– KOLTUK SİGORTASINDA SİGORTACININ ARDILLIĞI  962
1– Ölüm ve sakatlık bedelleri için ardıllık söz konusu değildir  962
2– Sigortacının ardıllığı yalnızca tedavi giderlerinde söz konusudur  962
XIV– KOLTUK SİGORTASINDA KUSURUN TAZMİNATA ETKİSİ  963
1– Taşımacı ile sürücü ve yardımcıları kusursuz olsalar bile Koltuk Sigortasından ödeme yapılır  963
2– Sürücü ve yardımcıları, “kastı ve kasıt derecesinde ağır kusurları” yoksa, Koltuk Sigortasından yararlanabilirler  963
3– Yolcuların kasıtlı veya kasta yakın bir davranışı söz konusu olmadıkça, Koltuk Sigortasından yararlandırılmaları gerekir  964
XV– ZAMANAŞIMI  964
1– Zamanaşımı süreleri  964
2– Dönme (rücu) davalarında süre  965
XVI– FAİZ  965
XVII– GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  965
1– Görevli mahkeme  965
2– Yetkili mahkeme  966
Üçüncü Ayrım
ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
I– ÖN AÇIKLAMA  967
1– Yasa değişikliğiyle kaldırılmış olmasının yanlışlığı  967
2– Taşıma Sigortasını kaldıranların hatalarını fark edip, taşımacılar için Trafik Sigortasını ikiye katlama biçiminde yaptıkları düzenleme yanlış ve yetersizdir  968
3– Taşımacının yaptıracağı iki kat Trafik Sigortası nasıl uygulanmalı  969
4– Sigortacının yolculara karşı sorumluluğunu açıklama gerekliliği  970
II– TAŞIMACININ YAPTIRMAK ZORUNDA OLDUĞU SİGORTALAR  970
III– YOLCULAR İÇİN SORUMLULUK SİGORTASININ ÖZELLİKLERİ  970
IV– SİGORTANIN KAPSAMI  973
1– Yararlanacak kişiler (yolcular)  973
2– Yer ve zaman yönünden sigorta kapsamı  974
3– Zararı doğuran olaylar yönünden sigorta kapsamı  976
4– Taşıtlar yönünden sigorta kapsamı  976
5– Sigortadan yararlanacak yolcu sayısı  977
V– GÜVENCE (TAZMİNAT) TÜRLERİ  977
1– Ölümlerde  977
2– Bedensel zararlarda  978
VI– SİGORTACIYA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER  978
VII– SİGORTACININ ARDILLIĞI VE RÜCU HAKKI  979
VIII– TAZMİNAT ÖDENMESİNDE ÖNCELİKLİ SİGORTA  979
IX– KARAYOLU TAŞIMA SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI  981
1– Yolcu taşıma ticari bir iş ve bir sözleşme türüdür  981
2– Yolcu taşımada zamanaşımı (10) yıldır  981
X– FAİZ  982
XI– GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  982
Dördüncü Ayrım
MOTORLU ARAÇ İŞLETENLER İÇİN İSTEĞE BAĞLI
MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
I– TANIM  983
II– KAPSAM  983
III– İSTEĞE BAĞLI SİGORTA’DAN YARARLANACAK OLANLAR  984
IV– POLİÇE TUTARI  984
V– ÖDEME BİÇİMİ VE SÜRESİ  984
VI– YETKİLİ MAHKEME  985
VII– ZAMANAŞIMI  985
Beşinci Ayrım
ULUSLARARASI YEŞİL KART SİGORTASI
I– YEŞİL KART (GREEN CARD) SİGORTASI NEDİR  987
II– MOTORLU TAŞIT BÜROSU’NUN UYGULAMASI YANLIŞTIR  987
III– GÜVENCE HESABI’NIN YABANCI PLAKALI ARAÇLARDAN SORUMLULUĞU  987
IV– GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ’NDE YEŞİL KART (GREEN CARD) DÜZENLEMESİ  988
Yirmiikinci Bölüm
KARA TAŞITLARI KASKO SİGORTASI
I– TANIM  991
II– SİGORTANIN KONUSU, KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ  991
1– Sigortanın konusu  991
2– Sigortanın kapsamı  992
3– Kasko Sigortasının özellikleri ve Trafik Sigortası ile farkları  992
a) Kasko Sigortasından üçüncü kişiler yararlanamazlar  992
b) Kasko Sigortası, sigortalının “kendi aracının” hasarı için yapılır  992
c) Kasko Sigortasını, araç sahipleri yaptırmak zorunda değillerdir; isteğe bağlıdır  993
ç) Sigorta şirketleri, Kasko Sigortası yapmak zorunda değillerdir  993
d) Kasko Sigortasında güvence tutarları serbestçe kararlaştırılabilir  993
e) Araç sahibinin değişmesi halinde iki sigorta türü arasındaki farklılık şöyledir  993
f) Kusur yönünden iki sigorta türü arasında farklılık  994
III– KASKO SİGORTASI İLE SAĞLANAN GÜVENCELER  994
1– Güvence türleri  994
2– Ek sözleşme ile güvence altına alınabilecek zararlar  995
IV– TEMİNAT DIŞINDA KALAN ZARARLAR  996
1– Sigorta poliçesinde yer almayan rizikolar teminat dışında kalacaktır  996
2– Kesin güvence dışında kalan rizikolar  997
V– SİGORTACININ İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE TEMİNAT DIŞI SAYILMANIN KOŞULLARI  998
1– Alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak  998
2– Sürücü belgesiz veya yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak  1000
3– Taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşınması  1001
4– Araca “kasıtlı” olarak verilen zararlar  1001
5– Sigorta ettirenin sorumlu olduğu kişiler ile yakınlarının kasıtlı hareketleri  1003
6– Aracı kullanan kişinin kaza yerinden ayrılması  1005
VI– SİGORTA ETTİRENİN BEYAN VE İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ  1007
1– Sözleşme yapılırken beyan yükümlülüğü  1007
2– Sözleşme yapılmasından sonra  1007
3– Rizikonun gerçekleşmesinden önce  1008
4– Rizikonun gerçekleşmesi halinde ihbar ve önlem alma yükümlülükleri  1008
5– İhbar süresine ilişkin Yargıtay kararları  1009
6– Rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının yükümlülükleri  1010
7– Hasar ve tazminatın sonuçları  1013
VII– KASKO SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI  1013
VIII– KASKO SİGORTASINDA GÖREVLİ MAHKEME  1014
IX– KASKO SİGORTASINDA SİGORTACININ ARDILLIĞI  1015
1– Kasko Sigortasının özellikleri  1015
2– Kasko Sigortacısının ardıllığı  1016
3– Ardıllığın koşulları  1016
4– İspat külfeti  1017
5– Sigortalının kusura katılımı ve davalının “takas–mahsup” istemi  1018
6– Sigorta ettirenin yükümlülükleri  1018
7– Sigortacının “alacağın temliki” yoluyla sigortalının yerine geçmesi  1019
8– Faiz başlangıcı  1020
9– Kasko sigortacısının ardıllığında görevli mahkeme  1020
Yirmiüçüncü Bölüm
GÜVENCE HESABI
I– YASAL DÜZENLEME  1021
II– GÜVENCE HESABININ KAPSAMI  1022
III– GÜVENCE HESABINA BAŞVURMA KOŞULLARI  1022
IV– GÜVENCE HESABI YÖNETMELİĞİ  1023
V– UYGULAMA İLKELERİ  1024
VI– GÜVENCE HESABINA BAŞVURMA KOŞULLARI  1025
1– Güvence Hesabına hangi durumlarda başvurulacağı  1025
2– Başvurabilecek olanlar  1025
3– Güvence türleri  1025
4– Başvuru belgeleri  1026
5– Başvuru süresi (zamanaşımı)  1026
VII– GÜVENCE HESABI’NIN ARDILLIĞI  1026
Yirmidördüncü Bölüm
SİGORTACILIKTA TAHKİM SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU
I– GENEL OLARAK TAHKİM  1029
1– Tahkimin türleri  1029
2– İsteğe bağlı tahkimde sözleşme türleri  1030
3– Tahkim sözleşmesinin özellikleri  1030
4– Hakem kararlarına karşı iptal davası açılabilmesi  1031
II– SİGORTACILIKTA TAHKİM  1032
1– Sigortacılıkta tahkim nedir  1032
2– Sigortacılıkta tahkimin türü  1032
3– Tahkim görevlileri  1033
4– Sigorta Tahkim Komisyonu’na hangi durumlarda başvurulur  1033
5– Komisyona başvurulamayacak durumlar  1034
6– Komisyona nasıl başvurulur  1034
7– Başvurunun “raportör” tarafından incelenmesi  1035
8– Uyuşmazlığın hakemlerce incelenmesi  1035
9– Uyuşmazlığı sonuçlandırma (karar verme) süresi  1038
10– Tarafsızlık ilkesi  1038
11– Tarafların hakemi reddi ve ret nedenleri  1039
12– İtiraz hakem heyetleri  1040
13– İtiraz hakem heyetine başvuru  1040
14– Kararların taraflara tebliği ve saklanması  1040
III– TAHKİM KARARLARINA İTİRAZ VE TEMYİZ YOLU  1041
1– Kararlara itiraz yolu  1041
2– Temyiz yolu  1041
IV– İTİRAZ VE TEMYİZ YOLU KONUSUNDA GÖRÜŞLER  1043
1– Hakemlerin “kesin kararları”nın denetimsiz kalmasının sakıncaları  1043
2– İtiraz yolu ve İtiraz Hakem Kurulu hakkında görüşler  1048
3– Temyiz yolu hakkında görüşler  1049
4– Tahkim kararlarına karşı özel temyiz nedenleri hakkında görüşler  1050
5– HMK. 361 ve 439. maddeleriyle uyum sağlama gerekliliği  1052
V– UYGULAMAYA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KONULAR  1053
1– Tahkim kararlarında avukatlık ücretleri hakkında  1053
2– Hazine Müsteşarlığı’nın “yasalara aykırı” yönetmelik ve tebliğleri  1054
3– Komisyona başvuru ücretleri hakkında  1055
VI– TAHKİMDE SAKATLIK RAPORLARI SORUNU  1056
1– Tahkimde geçerli raporlar  1056
2– Tahkimde raporlara itirazlar  1057
3– Tahkime başvurularda geçici işgöremezlik tazminatı istekleri hakkında  1058
VII– SİGORTA TAHKİMİNDE UYGULAMA SORUNLARI  1058
1– Tahkime olan güvenin sarsılmış olması  1058
2– Genel olarak yapılması gerekenler  1059
3– Hakemler, eksik belgeleri tamamlatabilmeli, gerektiği kadar bilirkişi incelemesi yaptırabilmeli, HMK’nın tahkime ilişkin hükümleri uyarınca hareket edebilmelidirler  1059
4– Tarafsız davranamayan hakemler listeden (süresiz) çıkarılmalıdır  1059
5– Hakemler “taleple bağlılık” ilkesine uymak zorundadırlar  1060
6– Avukatlık yapan ve sürekli tahkime başvuran kişilerin de kendiliklerinden hakemlikten çekilmeleri, onlar için onurlu bir davranış olacaktır  1060
7– Sigorta şirketlerinin avukatları aynı savunmaları yinelememelidirler  1060
8– Sakatlık raporlarına itirazlar iyi öğrenilmeli; Tahkimdeki incelemelerde zaman kaybına neden olunmamalıdır  1061
Yirmibeşinci Bölüm
TRAFİK KAZALARIYLA İLGİLİ KURUMLAR
I– TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ  1063
1– Yasal düzenleme  1063
2– Birliğin amacı  1063
3– Birliğin görev ve yetkileri  1063
4– Örgüt yapısı  1064
5– Birlik çatısı altında faaliyet gösteren kurumlar  1064
II– TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSU  1065
1– Kuruluş amacı  1065
2– Büronun görevleri  1065
3– Büronun faaliyetleri  1066
4– Yeşil Kart (Green Card) sigorta poliçelerinden sorumluluk  1066
5– Dava Açma  1066
6– Yeşil Kart (Green Card) Sigortası konusunda yanlış uygulamalar  1066
III– SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ  1067
1– Yasal düzenleme  1067
2– Yönetmelik  1068
3– Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER)  1069
4– TRAMER’den bilgi isteme (Sorgulama)  1070
5– Sorgulama nasıl yapılacak  1071
Yirmialtıncı Bölüm
ARDILLIK VE DÖNME (RÜCU) DAVALARI
I– GENEL OLARAK  1073
1– Ardıllık  1073
2– Dönme (rücu) hakkı  1075
II– ORTAKLAŞA SORUMLULUKTA DÖNME (RÜCU) HAKLARI  1079
1– Ortaklaşa sorumluluk  1079
2– Dış ilişkide ortaklaşa sorumluluk  1080
3– İç ilişkide ortaklaşa sorumluların birbirlerine rücu hakkı  1083
a) İç ilişkide, birden çok kişinin birlikte zarara neden olmaları durumunda, zararın paylaştırılması ve rücu koşulları  1085
b) İç ilişkide, aynı borçtan değişik hukuksal nedenlerle sorumlulukta rücu koşulları  1085
aa) Ortak defiler  1085
bb) Kişisel defiler  1086
c) Aynı borçtan değişik hukuksal nedenlerle sorumlulukta, ortakların birbirlerine karşı yükümlülükleri  1087
aa) İşletenin sigortacıya karşı yükümlülükleri  1087
bb) Sigortacının işletene karşı yükümlülükleri  1087
cc) Sürücünün işletene karşı yükümlülükleri  1088
4– Dönme (rücu) hakkı ve koşulları  1088
5– Dönme (rücu) hakkının kapsamı ve miktarı  1089
6– Dönme (rücu) hakkının kaybedilebileceği durumlar  1090
7– Ortaklaşa sorumlulukta zamanaşımının kesilmesi  1091
8– Karayolları Trafik Kanunu’na göre rücuda zamanaşımı  1091
a) Süresi  1091
b) Zamanaşımının kesilmesi  1091
III– SİGORTA TÜRLERİNE GÖRE DÖNME HAKKI VE ARDILLIK  1093
Yirmiyedinci Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
I– YASA HÜKMÜ  1095
II– ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  1095
1– Ölümlerde ve bedensel zararlarda  1095
2– Maddi hasarlarda  1096
3– Manevi tazminat isteklerinde  1096
4– Yükümlülerin birbirlerine dönme haklarında süre  1096
III– UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI  1096
1– Trafik kazalarında ceza zamanaşımı tüm sorumlulara uygulanır  1096
2– Ceza zamanaşımı sigortacıya da uygulanır  1097
3– Ceza zamanaşımı dolduktan sonraki dava süresi  1098
4– Ceza zamanaşımının uygulanma koşulları  1098
5– Ceza zamanaşımının uygulanamayacağı durumlar  1100
6– Teknik arızadan kaynaklanan kazalarda ceza zamanaşımı uygulanacak mıdır?  1101
IV– TRAFİK–İŞ KAZALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  1103
V– YOLCU TAŞIMADA ZAMANAŞIMI  1103
VI– ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  1104
1– Tazminat sorumlularının öğrenilmesi  1104
2– Zararın öğrenilmesi  1105
VII– ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ  1106
1– Dava açılmasıyla, zararın tümü için zamanaşımının kesilmesi  1106
2– Ortaklaşa sorumlulardan biri hakkında kesilen zamanaşımının, tümü hakkında kesilmesi  1106
VIII– SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  1108
I– Trafik Sigortasında zamanaşımı  1108
a) Yasa hükmü  1108
b) Sigorta Genel Şartları  1109
c) Sigortacıya uygulanacak zamanaşımı süreleri  1109
d) Dönme (rücu) davalarında süre  1109
2– İsteğe bağlı sigortada zamanaşımı  1109
3– Zorunlu Koltuk Sigortasında zamanaşımı  1110
4– Özel sigortalarda zamanaşımı  1110
Yirmisekizinci Bölüm
TAZMİNAT DAVALARINDA FAİZ
I– YASAL FAİZ  1111
1– Geçmişten bugüne faiz  1111
2– 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yasal faiz  1112
II– TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ  1112
1– Kavram  1112
2– Yasalardaki hükümler  1113
3– Ticari faizin (avans faizinin) uygulanacağı yerler  1114
III– HAKSIZ FİİLLERDE FAİZ BAŞLANGICI  1115
Yirmidokuzuncu Bölüm
ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT HESAPLARI
I– GENEL OLARAK  1117
1– Can zararları bir insan hakları sorunudur  1117
2– Tazminat hesaplarına uygulanacak yasalar  1117
II– İNSAN ZARARLARININ ÖZELLİKLERİ  1119
1– İnsan zararları, mal zararı değil, can zararıdır  1119
2– İnsan zararlarının tazminat olarak değerlendirmesi bir “hukuk” sorunudur  1120
3– İnsan zararları farklı bir hesaplamayı gerektirmektedir  1120
4– Tazminat hesaplarında temel ölçü, formüller değil, hukuksal gerekçelerdir  1121
III– TAZMİNAT HESAPLAMA İLKELERİ  1122
1– Haksız eylemlerde zarar başlangıcı olay tarihidir  1122
2– Gerçek belli iken varsayımlara dayanılamaz  1122
3– Tazminat, yaşam sürelerinin sonuna kadar hesaplanmalıdır  1123
IV– TAZMİNAT HESABININ UNSURLARI  1124
1– Olay ve kusur değerlendirmesi  1124
2– Zarar sürelerinin belirlenmesi  1124
a) Yaşam tabloları  1125
b) Destekten yoksunlukta zarar süreleri  1126
c) Beden gücü kayıplarında zarar süreleri  1126
d) Çalışanlar yönünden “aktif dönem” sürelerinin tespiti  1127
3– Bedensel zararlarda geçici veya sürekli güç kaybının tespiti  1128
4– Ölümlerde destek payları  1130
5– Tazminatın parasal ölçüsü  1130
6– Hesap unsurlarının zarar türlerine göre sıralaması  1132
a) Ölüm nedeniyle destekten yoksunlukta tazminat hesabının unsurları  1132
b) Bedensel zararlarda tazminat hesabının unsurları  1132
V– TAZMİNAT HESAPLAMA EVRELERİ  1132
1– Hesap unsurlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi  1132
2– Tazminat hesabına esas kazançların veya parasal değerlerin belirlenmesi  1133
3– Tazminatın hesaplanması  1133
4– Tazminatın netleştirilmesi  1134
a) Ölüm nedeniyle destekten yoksunlukta tazminattan indirimler  1134
b) Bedensel zararlarda indirimler  1135
c) Tazminat tutarlarından indirilmeyecek edinimler  1135
aa) Ölüm nedeniyle destekten yoksunlukta neler indirilmez  1135
bb) Bedensel zararlarda neler indirilmez  1136
VI– TAZMİNAT HESAPLARI  1136
1– Tazminat hesaplarında matematiksel işlemler  1136
2– İşleyecek dönem zarar hesaplarında matematiksel işlemler  1137
3– İnsan zararlarının hesabında formüllerin kullanılması  1137
4– Zarar hesaplarında formüllerin anlamı ve işlevi  1138
VII– FORMÜLLER  1140
1– Genel olarak  1140
2– Ortak bir formül kullanılmasının gerekliliği  1141
VIII– YARGI’DA GEÇMİŞTEN BUGÜNE HESAPLAMA FORMÜLLERİ  1141
1– Devre sonu ödemeli ortalama kazanç ve sabit rant formülü ile (%5) artırım ve iskonto değerli dönem  1141
2– Devre sonu ödemeli ortalama kazanç ve sabit rant formülü ile (%10) artırım ve iskonto değerli dönem  1143
3– Progressif rant hesabı dönemi  1144
IX– SİGORTALARIN UYGULADIKLARI HESAPLAMA YÖNTEMLERİ  1147
1– Trafik Sigortası Genel Şartlarına göre hesaplama yöntem ve formülü  1147
2– Devre başı ödemeli belirli süreli rant formülü hakkında açıklamalar  1147
3– Devre başı ödemeli belirli süreli rant formülüne göre hesaplama örnekleri  1149
4– Raporlar açık ve anlaşılır olmalı  1150
X– SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN GELİR BAĞLAMA VE PEŞİN DEĞER FORMÜLLERİ VE YÖNTEMLERİ  1151
1– Genel olarak  1151
2– Sürekli işgöremezlikte SGK. gelir bağlama yöntem ve formülleri  1152
a) Günlük kazancın belirlenmesi  1153
b) Sürekli işgöremezlik gelirinin hesaplanması: (5510/m.19/3)  1153
3– Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanma yöntemleri  1153
a) Ölüm geliri formülü  1154
b) Ölüm gelirinin hak sahiplerine bağlanma oranları  1154
c) Ölüm gelirinin hak sahiplerine paylaştırılması  1154
4– Peşin değer hesabı  1155
a) Sürekli işgöremelikte bağlanan gelirin peşin değer hesabı  1155
b) Ölüm nedeniyle bağlanan gelirlerin peşin değer hesabı  1156
5– Kurum’un sorumlulara rücu edebileceği, dolayısıyla tazminattan indirilecek miktarlar  1156
XI– İNSAN ZARARLARININ HESAPLANMASINDA EN UYGUN FORMÜL  1157
1– Görüşümüz  1157
2– Formüllerin karşılaştırılması  1157
3– İnsan zararları için en uygun formül  1159
4– Devre sonu ödemeli rant formülüne göre bir hesaplama örneği  1160
5– Kurumlar arası uyum sağlamanın ve ortak uygulamanın gerekliliği  1161
6– SGK gelir bağlama işlemleri ve peşin değer hesapları ile yargıdaki uygulamalar arasındaki farklılığın sakıncaları  1162
II– RAPOR PLANLARI  1164
1– Destekten yoksun kalma hesaplarında rapor bölümleri  1164
2– Bedensel zararlarda rapor bölümleri  1167
EKLER
YARGITAY KARARLARI  1173
1– Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İle İlgili Yargıtay Kararları  1175
2– Bedensel Zararlar Konusunda Yargıtay Kararları  1204
3– Tazminat Hesaplarının Parasal Ölçüsü Hakkında Yargıtay Kararları  1226
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  1265
BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ  1299
1– Ölüm nedeniyle destekten yoksunluk rapor örnekleri  1301
2– Bedensel zararlar nedeniyle tazminat rapor örnekleri  1331
3– Üç ayrı formüle göre aynı hesap unsurlarının tazminat olarak değerlendirilmesi  1373
TABLOLAR  1385
Yararlanılan Kitaplar ve Yazılar  1415
Yargıtay Kararları Arama Dizini  1425
Bilirkişi Raporları Arama Dizini  1426
Tablolar Arama Dizini  1427
Kavramlara Göre Arama Dizini  1429

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar