6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Hazırlanmış

Tüketici Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İlhan KARA
ISBN: 9786050507638
Stok Durumu: Stokta var
280,50 TL 330,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İlhan KARA
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1584
Baskı Niteliği Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş

Avrupa Birliği ile uyum sürecindeki en önemli fasıllardan biri “Tüketici ve Sağlığın Korunması” başlıklı 28. Fasıldır. Bu alandaki çağdaş ihtiyaçları karşılamak üzere 1995 yılında mülga 4077 sayılı Tüketici Kanunu yürürlüğe girmiştir. Zaman içinde bu Kanun ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalmıştır. Bu amaçla 2014 yılında hazırlanan 6502 s. Tüketici Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu sayede temel kanunlarla gerekli uyum sağlanmıştır.6502 s. TKHK’nın yürürlüğe girmesiyle, Tüketici Hukuku alanında önemli bir farkındalık meydana gelmiştir. Daha önce Hukuk fakültelerinde seçmeli ders olan Tüketici Hukuku, günümüzde zorunlu ders olarak verilmeye başlanmıştır.

Tüketici Hukuku alanında yaşanan bu hızlı gelişmelere rağmen bu alanda yazılan kitap ve bilimsel yayınlar henüz arzu edilen düzeye ulaşmamıştır. 2004 yılında atandığımız Ankara Adliyesinde, Ankara 7. Ticaret Mahkemesi üyeliği, Ankara 7. Tüketici mahkemesi hâkimliği ve en son Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı olarak yaklaşık 14 yıl görev yaptıktan sonra, 2018 yılında Yargıtay üyeliğine seçildik.

Katıldığımız çok sayıda konferans, seminer, bilimsel toplantı da özellikle uygulayıcıların ve akademisyenlerin bu alandaki basılı eser eksikliğini gözlemledik. Bu Kitabın doktrinde ve uygulamadaki önemli bir eksikliği tamamladığını fark ettik. Çok sayıda saygın akademisyenin yazmış olduğu kitap ve bilimsel yayınlarda, bu Kitaba “Temel Eser” olarak atıf yapılması bizi mutlu etmiştir. 

Bu kitabın yeni baskısının hazırlanmasında bizi teşvik eden, Yargıtay üyesi meslektaşlarıma ve akademisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kitabın hazırlanması sürecinde beni destekleyen ve kitabın gözden geçirilmesine katkı veren çok kıymetli eşim Sema, genç akademisyen, kızım Özgenur’a ve genç hukukçu adayı kızım Miray’a teşekkür ediyorum. Bu Eser’in yayınlanmasında emeği geçen Yetkin Yayınevi çalışanlarına ve Eserin basımını üstlenerek titiz bir çalışmayla bunu gerçekleştiren Yetkin Basım ve Yayıncılık A.Ş. yetkilisi Muharrem Başer’e ve Kitabın dizgi ve basımında emeği geçen yayınevi çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.18.01.2021.


Avrupa Birliği ile uyum sürecindeki en önemli fasıllardan biri “Tüketici ve Sağlığın Korunması” başlıklı 28. Fasıldır. Bu alandaki çağdaş ihtiyaçları karşılamak üzere 1995 yılında mülga 4077 sayılı Tüketici Kanunu yürürlüğe girmiştir. Zaman içinde bu Kanun ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalmıştır. Bu amaçla 2014 yılında hazırlanan 6502 s. Tüketici Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu sayede temel kanunlarla gerekli uyum sağlanmıştır.6502 s. TKHK’nın yürürlüğe girmesiyle, Tüketici Hukuku alanında önemli bir farkındalık meydana gelmiştir. Daha önce Hukuk fakültelerinde seçmeli ders olan Tüketici Hukuku, günümüzde zorunlu ders olarak verilmeye başlanmıştır.

Tüketici Hukuku alanında yaşanan bu hızlı gelişmelere rağmen bu alanda yazılan kitap ve bilimsel yayınlar henüz arzu edilen düzeye ulaşmamıştır. 2004 yılında atandığımız Ankara Adliyesinde, Ankara 7. Ticaret Mahkemesi üyeliği, Ankara 7. Tüketici mahkemesi hâkimliği ve en son Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı olarak yaklaşık 14 yıl görev yaptıktan sonra, 2018 yılında Yargıtay üyeliğine seçildik.

Katıldığımız çok sayıda konferans, seminer, bilimsel toplantı da özellikle uygulayıcıların ve akademisyenlerin bu alandaki basılı eser eksikliğini gözlemledik. Bu Kitabın doktrinde ve uygulamadaki önemli bir eksikliği tamamladığını fark ettik. Çok sayıda saygın akademisyenin yazmış olduğu kitap ve bilimsel yayınlarda, bu Kitaba “Temel Eser” olarak atıf yapılması bizi mutlu etmiştir. 

Bu kitabın yeni baskısının hazırlanmasında bizi teşvik eden, Yargıtay üyesi meslektaşlarıma ve akademisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kitabın hazırlanması sürecinde beni destekleyen ve kitabın gözden geçirilmesine katkı veren çok kıymetli eşim Sema, genç akademisyen, kızım Özgenur’a ve genç hukukçu adayı kızım Miray’a teşekkür ediyorum. Bu Eser’in yayınlanmasında emeği geçen Yetkin Yayınevi çalışanlarına ve Eserin basımını üstlenerek titiz bir çalışmayla bunu gerçekleştiren Yetkin Basım ve Yayıncılık A.Ş. yetkilisi Muharrem Başer’e ve Kitabın dizgi ve basımında emeği geçen yayınevi çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.18.01.2021.


İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 9

İÇİNDEKİLER 11

KISALTMALAR 45


1. BÖLÜM

GİRİŞ


1. GENEL DEĞERLENDİRME 47

2. TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHSEL GELİŞME 50

2.1. Mülga 4077 sayılı Tüketici Kanununun Yürürlüğe Girmesi 52

2.2. Mülga 4077 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler 53

2.3. 6502 Sayılı Kanunun Amacı 55

2.3.1. Yeni Tüketici Kanunu Yapılmasına Etkili Olan Sebepler 56

2.3.2. 6502 Sayılı Kanuna İlişkin Teknik Ayrıntılar 59

2.3.3. Yeni Tüketici Kanunu Değişikliğindeki Maddi Ayrıntılar 60

2.3.4. 6502 Sayılı Tüketici Kanununda Öne Çıkan Konular 63

2.3.5. Tüketici Kanununun Zaman Bakımından Uygulanması 66

2.3.5.1. 6502 sayılı TKHK Öncesi Açılan Davalar 68

2.3.5.2. 6502 sayılı TKHK Sonrası Açılan Davalar 69

2.4. Tüketici Kavramı 70

2.5. Tüketici Sözleşmesi 73

2.6. Tüketici Hukukunun Diğer Hukuk Dalları İle İlişkisi 75

2.7. Tüketici Hukuku Sistemleri 76

2.7.1. Objektif (Sözleşme Esaslı) Sistem 76

2.7.2. Sübjektif (Tüketiciyi Esas Alan) Sistem 77

2.7.3. Karma Sistem 78

2.7.4. Ülkemizde Geçerli Sistem 79

3. TÜKETİCİ İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ VE TEMEL İLKELER 81

3.1. Tüketici Zayıf Konumdadır 82

3.2. Genellikle Mal ve Hizmet Alımına Yöneliktir 82

3.3. Sözleşmenin Türü ve Niteliği Önem Arz etmez 83

3.4. Sözleşmenin Bir Tarafı Daima Tüketicidir 84

3.5. Sözleşmenin Karşı Tarafı Daima Müteşebbistir 84

3.6. Karşı Taraf Ticari ve Mesleki Amaçla Hareket Eder 85

3.7. Tüketici Sözleşmeleri İvazlı Sözleşmelerdir 85

3.8. Girişimci Tüketiciye Satış ve Hizmet Vermekten Kaçınamaz 86

3.9. Tüketici Sözleşmeleri Çoğunlukla Ticari İş Sayılır 86

3.10. Tüketici Sözleşmelerinde Taraflar Avans Faiz İsteyebilir 87

3.11. Tüketici Lehine Yorum İlkesi Geçerlidir 89

3.12. Tüketici Lehine Verilen Şahsi Teminatlar Adi Kefalet Sayılır 91

3.13 Müteşebbis Lehine Verilen Şahsi Teminat Müteselsil Kefalet Sayılır 95

3.14. Kambiyo Senedinin Nama Yazılı Olması Zorunludur 96

3.15. Tüketici Mahkemesi Görevlidir 103

3.16. Tüketici Kendi İkametgâhında Dava Açabilir 104

3.17. Sözleşme Giderlerinden Kural Olarak Girişimci Sorunludur 104

3.18. Sözleşme Öncesi Görüşmeler Sözleşme Hükümlerine Tabidir 109

3.19. Bileşik Faiz Uygulaması Yasaktır 111

3.20. Sözleşmede Parasal Sınır Yoktur 115

3.21. Maddi ve Manevi Tazminat Talep Edilebilir 115

3.22. Tüketici Yargı Harçlarından Muaftır 119

3.23. Tüketici Davalarında HMK Yargılama İlkeleri Geçerlidir 122

3.24. İspat Yükü Kural Olarak Müteşebbise Aittir 123

3.25. Tüketici Sipariş Etmediği Mal Nedeniyle Sorumlu Olmaz 127

3.26. Tüketici Sözleşmesinde Kural Olarak Şekil Serbestîsi Esastır 129

3.27. Sözleşme Şartları Tüketici Aleyhine Değiştirilemez 131

3.28. Nispi Geçersizlik Kuralı Uygulanır 132

3.29. Tüketiciden Sadece Nama Yazılı Kambiyo Senedi Alınabilir 134

3.30. Konut Kredisi Kullanan Kooperatif Ortağı Tüketici Sayılır 136

3.31. Her Türlü Mal ve Eşya Sözleşme Konusu Olabilir 138

3.32. Muacceliyet Şarta Bağlıdır 139

3.33. Cayma Hakkının Girişimciye Yöneltilmesi Yeterlidir 140

3.34. Tüketicinin Fiil Ehliyeti Yoksa Sözleşme Geçersiz Sayılır 141

3.35. Tüketiciye Yönelik Bilgilendirmeler Yazılı Olmalıdır 142

3.36. Tüketici Mahkemesine Her Türlü Dava Açılabilir 142

3.37. Reklam ve İlanlarda Güven Sorumluluğu Vardır 143

3.38. Tüketici Sözleşmelerinde TBK Faiz Sınırlamaları Uygulanır 148

3.39. Belli Miktar İçin Önce THH’lere Başvuru Zorunludur 150

3.40. Tüketici İşleminde Sözleşmenin Nispiliği İlkesi Geçerlidir 151

3.41. Sözleşmedeki Haksız Şartlar Geçersizdir 151

3.42. Tüketiciye Daha Fazla Koruma Sağlayan Norm Uygulanır 153

3.43. Yabancılara Özel Kanun Hükümleri Uygulanır 156

3.42. Uluslararası Anlaşmalar Öncelikli Uygulanır 157

3.45. İfa İmkânsızlığında Tüketici Bedel İadesi Talep Edebilir 159

4. TÜKETİCİ KANUNUNDA YAPILAN TANIMLAR 163

4.1. Tüketici 163

4.2. Tüketici İşlemi 164

4.3. Satıcı 167

4.4. Sağlayıcı 167

4.5. Mal 167

4.6. Hizmet 168

4.7. Üretici 168

4.8. İthalatçı 169

4.9. Konut Finansman Kuruluşu 169

4.10. Kredi Veren 170

4.11. Kalıcı Veri Sağlayıcı 170

4.12. Teknik Düzenleme 171

4.13. Tüketici Örgütleri 172

4.14. Kanunda Yapılan Diğer Tanımlar 172

5. TÜKETİCİYİ KORUMA NEDENLERİ 173

5.1. Genel Kanunların Korumadaki Yetersizliği 173

5.2. Ekonomik Gelişmeler 174

5.3. Reklam Ve Pazarlama Tekniklerindeki Gelişmeler 174

5.4. Tüketicinin Zayıf Konumda Bulunması 174

6. TÜKETİCİ HUKUKUNUN KORUMA ALANI VE AMACI 175

6.1. Sağlık Hakkı 176

6.2. Güvenlik 176

6.3. Ekonomik Çıkarları Koruma 176

6.4. Bilgilendirme - Aydınlatma 177

6.5. Eğitim 178

6.6. Çevresel Tehlikelerden Koruma Ve Korumaya Özendirme 179

6.7. Örgütlenmeye Teşvik 180

6.8. Maddi Ve Manevi Zararları Gidermek 180

7. TÜKETİCİ İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ 181

8. HAKSIZ ŞARTLAR VE GENEL İŞLEM KOŞULLARI 182

8.1. Haksız Şartın Tanımı ve Unsurları 185

8.1.1. Tek Taraflı Düzenleme Olmalı 186

8.1.2 Dürüstlük Kuralına Aykırı Düzenleme Olmalı 187

8.1.3. Düzenleme Tüketici Aleyhine Dengesizlik Yaratmalı 187

8.2. Haksız Şartın Hükümleri 187

8.2.1. Tüketici Yönünden Geçersiz Sayılır 188

8.2.2. Tüketici Lehine Yorum Kuralı Geçerlidir 189

8.2.3. Müzakere Yapıldığını İspat Yükü Müteşebbise Aittir 189

8.3. Tüm Sözleşme Türleri İçin Haksız Şart Denetimi Yapılabilir 190

8.4. Denetim Sözleşmenin Yapıldığı Zamana Göre Yapılır 191

8.5. Sözleşmede Haksız Şart Denetimi Yöntemleri 193

8.5.1. Birlikte Hazırlama Yöntemi 194

8.5.2. Mahkeme Denetimi Yöntemi 194

8.5.3. İdari Denetim Yöntemi 195

8.6. Tüketici Kanununda İdari Yoldan Denetim Usulü 197

8.7. Haksız Şart Örnekleri 197

8.8. Türk Borçlar Kanununda Genel İşlem Koşulları 201

8.9. Genel İşlem Koşullarının Hukuki Niteliği 204

8.9.1. Genel İşlem Koşullarının Unsurları 205

8.9.1.1. Çok Sayıda Sözleşmede Kullanılmak İçin

Hazırlanmalı 205

8.9.1.2. Taraflardan Sadece Biri Hazırlamalı 206

8.9.1.3. Soyut ve Genel Nitelikli Olmalı 206

8.9.1.4. Sözleşme Kapsamında Bulunmalı 206

8.9.2. Genel İşlem Koşullarının Denetimi 207

8.9.2.1. İdari Kontrol 207

8.9.2.2. Birlikte Hazırlama Yöntemi 208

8.9.2.3. Mahkeme Denetimi 209

8.9.3. Karşı Tarafın Menfaatine Aykırı Hükümler Yazılmamış

Sayılır 209

8.9.4. Bilgilendirme Yapılması Zorunludur 210

8.9.5. Yazılmamış Sayılan Dışındaki Hükümler Geçerlidir 210

8.9.6. Düzenleyen Aleyhine Yorum Kuralı Geçerlidir 210

8.9.7. Sözleşmede Tek Taraflı Değişiklik Yapmak Yasaktır 211

8.9.8. Dürüstlük Kuralına Aykırı Hüküm Konulamaz 212

8.9.9. Haksız Şart Hükümleri ve GİK Arasındaki Benzerlikler 212

8.9.10. Haksız Şart İle Genel İşlem Koşulları Arasındaki Farklar 213

9. GARANTİ SORUMLULUĞU VE UYGULAMASI 214

9.1. Zorunlu Garanti 218

9.1.1. Garanti Belgesi Verilmesi Zorunludur 219

9.1.2. Garanti Süresi Asgari İki Yıldır 220

9.1.3. Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler 221

9.1.4. Zorunlu Garanti Nedeni ile Onarım İstenebilir 222

9.1.5. Garanti Belgesinin Sağladığı Diğer Haklar 223

9.1.6. Değiştirilen Ürünün Garanti Süresi 226

9.1.7 Kullanım Hatası 228

9.1.8. Servis Hizmeti Verilmesi Zorunludur 229

9.1.9. Tamir 10 İş Gününü Geçerse İkame Mal Verilmesi

Zorunludur 230

9.1.10. Paralel İthalatta Ayıptan Sorumlu Kişinin Tespiti 231

9.1.11. Yenilenmiş Ürünlerde Asgari Garanti En Az Bir Yıldır 232

9.2. İhtiyari Garanti Belgesi 234

9.2.1. İhtiyari Garanti Belgesinin Kapsamı 235

9.2.2. İhtiyari Garanti Süresi 236

9.2.3 İhtiyari Garanti Süresinde Tüketiciden Masraf İstenemez 237

9.2.4. İhtiyari Garanti Veren Reklam ve İlanlardan Sorumludur 238

9.2.5. İhtiyari Garanti Yazılı Olarak Verilmelidir. 238

9.2.6. İhtiyari Garantinin Öngörülen Özellikleri Taşımaması 238

10. FİYAT ETİKET BELGESİ 239

10.1. Etiket Konulması Zorunludur 240

10.2. Tarife Ve Fiyat Listesi Konulması Zorunludur 241

10.3. İndirimli Satışların Gerçekçi Olması Zorunludur 241

10.4. Etiket Konulması Zorunlu Olmayan Haller 242

10.5. Tarife Ve Fiyat Etiketi Kontrolü 242

11. TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARI 243

11.1. Ticari Reklam Tanımı ve Uygulama Alanı 244

11.1.1. Ticari Reklam İlkelerini Reklam Kurulu Belirler 244

11.1.2. Aldatıcı Reklam Yapılması Yasaktır 245

11.1.3. Örtülü Reklam Yapılması Yasaktır 246

11.1.4. Karşılaştırmalı Reklam Yapılabilir 247

11.1.5. Reklamdaki İddiaların İspatı Reklam Verene Aittir 247

11.1.6. Yasak Reklam Yapılmasının Müeyyidesi 248

11.1.7. Ticari Reklamlarda Uyulması Gereken Diğer Kurallar 250

11.2. Haksız Ticari Uygulama Tanımı ve Kapsamı 250

11.2.1 Tüketiciye Yönelik Haksız Ticari Uygulamalar Yasaktır 250

11.2.2. Haksız Uygulama Olmadığını İspat Yükü Tacire Aittir 251

11.2.3. Haksız Ticari Uygulamalar İçin Reklam Yapılamaz 252

11.2.4. Haksız Ticari Uygulama Örnekleri ve Tespit Usulü 252

12. REKLAM KURULU 255

12.1. Reklam Kurulunun Oluşumu 256

12.2. Reklam Kurulunun Görevleri 257

13. SATIŞ SONRASI HİZMETLER 258

13.1. Belirlenen Sürede Satış Sonrası Hizmet Vermek Zorunludur 261

13.2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Alınması Zorunludur 262

13.3. Azami Tamir Süresi Aşılamaz 262

13.4. Servis Hizmeti Vermek ve İstasyon Kurmak Zorunludur 263

13.5. Yetkili ve Özel Servisler Tüketiciye Karşı Sorumludur 264

13.6. Ticari Faaliyetin Sona Ermesi Halinde Sorumluluk 265

13.6.1. Garanti Süresinde Ticari Faaliyetin Sona Ermesi 265

13.6.2. Garanti Dolduktan Sonra Ticari Faaliyetin Sona Ermesi 266

13.7. Servis ve Yedek Parça Bulundurmaya Aykırı Davranış 266

13.8. Garantide Tamir 10 İş Gününü Geçerse İkame Mal Verilir 268

14. TÜKETİCİ KONSEYİ VE REKLAM KONSEYİ 268

14.1. Tüketici Konseyi 269

14.2. Reklam Konseyi 270

15. ZARARLI VE TEHLİKELİ MAL VE HİZMETLER 271

15.1. Avrupa Birliğindeki Durum 272

15.2. Ülkemizdeki Durum 273

16. TÜKETİCİ ÜRÜNÜ VE HİZMET DENETİMİ 274

16.1. Tüketici Ürünü 274

16.2. Denetim Usulü 275

17. TÜKETİCİNİN EĞİTİLMESİ 276

18. TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 277

18.1. Türkçe Kullanma kılavuzu verilmesi zorunludur 278

18.2. Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzuyla Satılacak Mallar 279

18.3. Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzunda Olması Gereken Bilgiler 281

18.4. Üretici, İthalatçı Ve Satıcının Sorumluluğu 282

19. SATIŞTAN KAÇINMA 282

20. SİPARİŞ EDİLMEYEN MAL VE HİZMETLER 284

21. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ 285

22. YİYECEK TAKLİDİ ÜRÜNLER 286

23. TEST, MUAYENE VE ANALİZLER 288

24. YASAK SATIŞ YÖNTEMLERİ (PİRAMİT SATIŞLAR) 288

24. HAKSIZ FİYAT DEĞELENDİRME KURULU 290

26. 6502 SAYILI KANUNDA CEZA HÜKÜMLERİ 295

26.1. İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller 296

26.2. İdari Para Cezalarında Yetki 302

26.3. İdari Para Cezalarına İtiraz 303

26.4. İdari Para Cezalarında Uzlaşma 303


2. BÖLÜM

GÖREV


1. GENEL OLARAK GÖREV 307

2. İLK DERECE HUKUK MAHKEMELERİ 309

2.1. Genel Mahkemeler 309

2.1.1. Asliye Hukuk Mahkemeleri 310

2.1.2. Sulh Hukuk Mahkemeleri 311

2.2. Özel Mahkemeler 312

2.2.1. Tüketici Mahkemeleri 312

2.2.2. Diğer Özel Mahkemeler 315

3. TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI 318

3.1. Satış Sözleşmesi 321

3.2. Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi 324

3.3. Bağışlama Sözleşmesi 325

3.4. Kira Sözleşmesi 326

3.5. Finansal Kiralama Sözleşmesi 328

3.6. Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmesi 330

3.7. Kullanma Ödüncü (Ariyet) Sözleşmesi 331

3.8. Eser Sözleşmesi 331

3.8.1. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 335

3.9. Vekâlet Sözleşmesi 346

3.10. Taşıma Sözleşmesi 352

3.11. Sigorta Sözleşmeleri 360

3.11.1. Sigorta Türleri 361

3.11.2. Sigorta Alanında Tüketiciyi Koruyan Hükümler 362

3.11.3. Sigorta Sözleşmesinin Tüketici İşlemi Sayılması Koşulları 363

3.11.4. Sigortacının Tüketiciyi Bilgilendirmesi Zorunludur 367

3.11.5. Sigortacının Rücu Davası Açma Hakkı 369

3.11.6. Farklı Durumlarda Görevli Mahkemenin Belirlenmesi 371

3.11.7. Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Yapılabilir 374

3.12. Hizmet Sözleşmesi 376

3.13. Pazarlamacılık Sözleşmesi 378

3.14. Yayım Sözleşmesi 380

3.15. Komisyonculuk ve Simsarlık Sözleşmesi 381

3.16. Saklama Sözleşmesi 383

3.17. Kefalet Sözleşmesi 387

3.17.1. Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları 391

3.17.2. Kefalet Sözleşmesinin Türleri 393

3.17.3. Kefalet Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri 396

3.17.4. Tüketici Sözleşmelerine Kefalet ve Hükümleri 398

3.18. Bireysel Bankacılık Sözleşmeleri 399

4. GÖREV KURALLARININ NİTELİĞİ 404

4.1. Görev Kurallarına Aykırılığın Sonuçları 405

4.2. Görevsizlik Kararı ve Sonuçları 406

4.3 Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 406

3. BÖLÜM

YETKİ


1. GENEL OLARAK YETKİ 409

2. GENEL YETKİLİ MAHKEME 411

3. ÖZEL YETKİ KURALLARI 415

3.1. Bir Yerde Geçici Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda Yetki 416

3.2. Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki 416

3.3. Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalarda Yetki 418

3.4. Mirastan Doğan Davalarda Yetki 419

3.5. Sigorta Sözleşmesinden Doğan Davalarda Yetki 420

3.6. Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki 421

3.6.1. Tüketici İşlemi Niteliğindeki Davalarda Yetki 423

3.7. Şubeler Ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki 424

3.8. Davalının Birden Fazla Olması Halinde Yetki 426

3.9. Türkiye de Yerleşim Yeri Bulunmaması Halinde Yetki 426

3.10. Karşı Davada Yetki 427

3.11. Özel Kanunlarda Öngörülen Yetki Halleri 428

3.12. Tüketici İşlemlerinde Yetki 428

3.13. Yetki Sözleşmesi 428

3.13.1. Yetki Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları 430

3.13.2. Yetki Kurallarına Aykırılığın Sonuçları 430

4. İSTİNAF MAHKEMELERİN YETKİSİ 432

4.1. İstinaf Daireleri Arasındaki İş Dağılımı 432

4.2. İşlevsel (Fonksiyonel)Yetki 433

5. YETKİSİZLİK KARARINDA YAPILACAK İŞLEMLER 434


 

4. BÖLÜM

TÜKETİCİ MAHKEMELERİ


1. GENEL OLARAK 437

2. TÜKETİCİ MAHKESİNİN NİTELİĞİ 440

3. TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI 441

4. TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN YETKİ ALANI 443

5. BASİT YARGILAMA USULÜ UYGULANIR 444

5.1. Basit Yargılama Usulünün Özellikleri 446

5.1.1. Dava Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi ile Dava Açılır 447

5.1.2. Dilekçelerle Birlikte Tüm Deliller Bildirilmelidir 448

5.1.3. Dilekçeler Verilince Artık İddia ve Savunma Değiştirilemez 448

5.1.4. Basit Yargılamada Dosya Üzerinden Karar Verilebilir 448

5.1.5. Ön İnceleme Duruşması Zorunlu Değildir 450

5.1.6. Dava En Fazla Bir Kez Yenilenebilir 450

6. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE DAVACI 451

7. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE DAVALI 455

8. TEBLİGAT USULÜ 456

9. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE AÇILABİLEN DAVALAR 459

9.1. Eda Davası 460

9.2. Tespit Davası 461

9.3. Belirsiz Alacak Davası 462

9.4. Yenilik Doğuran (İnşai) Davalar 467

9.5. Terditli Davalar 468

9.6. Seçimlik Dava 469

9.7. Davaların Yığılması 470

9.8. Kısmi Dava 471

9.9. Yarışan Haklara Dayalı Davalar 472

9.10. Topluluk Davası 474

9.10.1. Tüketici Hukukunda Topluluk Davası 476

9.11. Menfi Tespit ve İstirdat Davası 478

9.12. İtirazın İptali Davası 480

9.13. Tapunun Düzeltilmesi (İptali) ve Tescil Davası 481

9.10.5. Muarazanın Önlenmesi Davası 483

10. DAVANIN AÇILMASI 484

11. DAVAYA CEVAP VERİLMESİ 487

11.1. Karşı Dava 489

12. ÖN İNCELEME 490

13. TAHKİKAT – DURUŞMA 493

13.1. Duruşma Yapılması 494

13.2. İsticvap 497

13.3. Bekletici Sorun - Ön Sorun 498

13.4. Islah 499

13.4.1. Islah Yapılamayacak İşlemler 503

13.4.2. Maddi Hatalar Her Zaman Düzeltilebilir 504

13.5. Dava Konusunun Devri 505

13.6. Davaların Ayrılması ve Birleştirilmesi 505

13.7. Adli Tatil 507

13.7.1. Adli Tatile Tabi Olan Dava ve İşlerde Süreler Uzar 508

13.7.2 Adli Tatile Tabi Olmayan Dava ve İşlerde Süre Uzamaz 510

13.8. Geçici Hukuki Korumalar 511

13.8.1. İhtiyati Tedbir 511

13.8.2. İhtiyati Haciz 517

13.8.3. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizde Teminat İadesi 519

13.8.4. Delil Tespiti 521

13.8.5. Geçici Hukuki Korumalarda Görevli Mahkeme 523

13.9. Ceza Yargılamasının Hukuk Yargılamasına Etkisi 524

13.10. Davanın Müracaata Bırakılması 529

14. TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA 531

15. KARAR SAFHASI 532

15.1. Hükmün Kesinleşmesi 534

15.2. Hüküm Tarafların Talebi Olmadan Tebliğe Çıkartılamaz 536

15.3. Hükmün Kesinleşmesinin Sonuçları 536

15.4. Yargılama Harçları Ve Giderleri 538

15.4.1. Tüketiciler Yargı Harçlarından Muaftır 538

15.4.2. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 542

15.4.3. Vekâlet Ücreti 545

15.4.3.1. Akdi Vekâlet Ücreti 549

15.4.3.2. Yasal Vekâlet Ücreti 551

15.4.4. Görevsizlik Ve Yetkisizlik Halinde Vekâlet Ücreti 557

15.4.5. Gider Avansı ve Delil Avansı Ayrımı 559

15.4.6. Hükümdeki Maddi Hataların Düzeltilmesi Usulü 562

15.4.7. Hükmün Tavzihi 563

15.4.8. Hükmün Tamamlanması 563

15.4.9. Hükmün Tavzihi ve Tamamlama Usulü 565

16. YETKİ SÖZLEŞMESİ 566

17. TAHKİM ŞARTI 568

17.1. Tüketici Hukukunda Tahkim 569

18. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE KANUN YOLLARI 570

18.1. İstinaf Kanun Yolu 571

18.2. Temyiz Kanun Yolu 576

18.3. Kanun Yararına Temyiz 582

19. TÜKETİCİ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK 583

19.1. Zorunlu Arabuluculuk Sürecinde İzlenecek Yöntem 595

19.2. Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Davalar 598

19.3. Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Olmayan Davalar 602

19.3.1. Tüketici Hakem Heyetlerinin Görevine Giren İhtilaflar 604

19.3.2. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına Yapılan İtirazlar 606

19.3.3. Tüketici Mahkemesinde Açılabilen Topluluk Davaları 607

19.3.4. Üretimi ve Satışı Durdurma veya Malı Toplatma Davaları 611

19.3.5. Taşınmazın Aynından Doğan Davalar 615

5. BÖLÜM

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ


1. GENEL OLARAK 617

2. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN OLUŞUMU 627

2.1. Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Usulü 631

2.2. Hakem Heyetlerinde Kadrolu Raportörler Göre Yapar 632

3. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV ALANI 633

3.1. Her Yıl Belirlenen Tutar İçin THH’lere Başvuru Zorunludur 634

3.2. Başvuru Tarihindeki Parasal Sınır Geçerlidir 635

3.3. Delil Niteliğinde Karlar İçin THH’lere Başvuru Yapılamaz 636

3.4. Başvuru Sınırı Her Yıl Yeniden Belirlenir 637

3.5. Tüketici Hakem Heyetleri İçin Görev Sınırlaması Yoktur 637

3.6. 6502 Sayılı TKHK’dan Önce Yapılan Başvurularda Görev 639

4. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN YETKİ ALANI 639

4.1. Tüketicinin Yerleşim Yerindeki Hakem Heyeti Yetkilidir 641

4.2. Tüketici İşleminin Yapıldığı Yerdeki Hakem Heyeti Yetkilidir 642

5. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN ÇALIŞMA USULÜ 642

5.1. Toplantı Yeri ve Karar 644

6. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN İNCELEME ŞEKLİ 645

6.1. Bilirkişi İncelemesi Yapılabilir 646

6.2. Bilirkişilerin Uyacakları Temel İlkeler ve Etik İlkeler 647

6.3. Bilirkişiliği Başvuru ve Kabul Şartları 649

6.4. Bilirkişi Görevlendirilmesi ve Bilirkişinin Sorumluluğu 652

6.5. Bilirkişinin Görev Süresi ve Bildirim Yükümlülüğü 653

6.6. Hakem Heyeti Mahallinde İnceleme (Keşif) Yapabilir 654

6.7. Hakem Heyeti İlgili Yerlerden Bilgi ve Belge İsteyebilir 655

7. HAKEM HEYETİ İNCELEME SONUNDA KARAR VERİR 656

7.1. Tüketici Hakem Heyeti Usule İlişkin Nihai Karar Verebilir 658

7.2. Tüketici Hakem Heyeti Esasa İlişkin Nihai Karar Verebilir 659

7.3. Hakem Heyeti Kararları Taraflara Resen Tebliğ Edilir 660

8. HAKEM HEYETİ KARARI TARAFLARI BAĞLAR 661

8.1. Tüketici Hakem Heyeti Kararları İlam Hükmündedir 662

8.2. Delil Niteliğinde Kararlar İçin THH’lere Başvuru Yapılamaz 665

8.3. Parayla İle Ölçülebilen Ve Ölçülemeyen Taleplerin Bir Arada

Olması 666

9. HAKEM HEYETİ KARAR VERMEKTEN KAÇINAMAZ 667

10. HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ 669

10.1. Hakem Heyeti Kararları İçin İlamlı İcra Yapılabilir 670

10.2. Kararlar Tebligat Kanununa Göre Tebliğ Edilir 671

10.3. Taraflar Hakem Heyeti Kararına İtiraz Edebilir 671

10.4. İtirazın Yapılacağı Tüketici Mahkemesinin Yetkisi Kesindir 672

10.5. İtiraz Üzerine Verilen Karar Kesindir 673

10.6. İtiraz Üzerine Mahkeme İcrayı Tedbiren Durdurulabilir 674

11. İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEBİLECEK KARARLAR 675

11.1. İtirazın Reddi ve Hakem Heyeti Kararının Onanması 676

11.2. İtirazın Kabulü ve Hakem Heyeti Kararın İptali 677

11.3. İtirazın Kısmen Kabulü ve Kararın Kısmen İptali 678

11.4. Kararın Düzeltilerek Onanması 678

11.5. Karardaki Maddi Hatalar Her Zaman Düzeltebilir 679

12. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE AÇILABİLEN DAVALAR 681

13. YAPILAN MASRAFLARDAN SORUMLULUK 686

13.1. Hakem Heyetine Yapılan Başvurularda Harç Alınmaz 687

13.2. Hakem Heyetinde Yapılan Giderlerden Sorumluluk 688

13.2.1. Hakem Heyetinin Bizzat Yaptığı Giderlerden Sorumluluk 688

13.2.2. Tarafların Bizzat Yaptığı Giderlerden Sorumluluk 689

13.2.3. Tüketici Hakem Heyetleri Vekâlet Ücreti Hükmedemez 691

13.3. Hakem Heyeti Kararına İtiraz Halinde Vekâlet Ücreti 692

13.3.1. Tüketici Lehine Olan Karara İtiraz Halinde Vekâlet Ücreti 692

13.3.2. Tüketici Aleyhine Karara İtiraz Halinde Vekâlet Ücreti 694

13.3.3. Kısmen Kabul Kararına İtiraz Halinde Vekâlet Ücreti 696

14. DAVA ŞARTI ARABULUCULUK UYGULANMAZ 698

6. BÖLÜM

AYIPLI MAL VE AYIPLI HİZMET


I-AYIPLI MAL 701

1. GENEL DEĞERLENDİRME 701

2. AYIPLI MAL 704

2.1. Sübjektif Ayıp 706

2.2. Objektif Ayıp 706

2.2.1. Maddi Ayıp 709

2.2.2. Hukuki Ayıp 710

2.2.3. Ekonomik Ayıp 711

2.2.4. Montajın Gerektiği Şekilde Yapılmaması Ayıp Sayılır 712

3. EKSİK İŞ VE AYIPLI İŞ AYRIMI 720

4. AÇIK AYIP VE GİZLİ AYIP AYRIMI 725

4.1. Açık Ayıp 725

4.2. Gizli Ayıp 726

4.3. Muayene Külfeti 727

4.4. İhbar Külfeti 728

4.5. Ayıbın Bulunması Gereken Zaman 731

4.6. Defolu Mal Satışlarında Ayıp 733

5. AYIPLI MAL NEDENİ İLE SEÇİMLİK HAKLAR 736

5.1. Malı İade ve Sözleşmeden Dönme 738

5.2. Malın Ayıpsız Yenisi İle Değişimini Talep Etmek 745

5.3. Satış Bedelinde İndirim Talep Etmek 751

5.3.1. Mutlak Yöntem 752

5.3.3. Nispi Yöntem 753

5.3.3. Tazminat Yöntemi 758

5.4. Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı 758

6. AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT İSTENEBİLİR 763

7. AYIP NEDENİYLE SORUMLU KİŞİLER 766

7.1. Garantiden Doğan Ek Talepler Ve Seçimlik Hakların İlişkisi 770

8. AYIPLI MAL NEDENİ İLE İSPAT YÜKÜ 774

9. YENİLENMİŞ ÜRÜNLERİN SATIŞI 779

9.1. Kullanılmış Ürünleri Yenilemenin Usul ve Esasları 780

9.2. Yenileme Merkezlerinin Kuruluşu ve Sorumlulukları 782

9.3. Yetkili Alıcının Sorumluluğu 783

9.4. Yenileme Merkezinin Sorumluluğu 784

9.5. Yetkili Satıcının Sorumluluğu 786

9.6. Yenilenmiş Ürün Satışının Hükümleri 787

10. ZAMANAŞIMI 789

11. İMALATÇININ ÜRÜN SORUMLUĞU 799

II-AYIPLI HİZMET 809

1. GENEL DEĞERLENDİRME 809

2. AYIPLI HİZMETİN TANIMI VE UNSURLARI 816

2.1. Sübjektif Ayıp 820

2.2. Objektif Ayıp 821

2.3. Reklam ve İlanlarda Bildirilen Hususların Bulunmaması 822

3. AÇIK AYIP VE GİZLİ AYIP 822

3.1. İhbar ve Muayene Yükümlülüğü 823

4. AYIPLI HİZMET NEDENİYLE SEÇİMLİK HAKLAR 827

5. AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR 833

5.1. Ayıp Nedeniyle Tazminat Talep Edebilecek Kişiler 833

6. AYIP NEDENİYLE SORUMLU KİŞİLER 835

6.1. Sağlayıcının Sorumluğu 836

6.2. Bağlı Kredi Veren Kuruluşun Sorumluluğu 838

7. ZAMANAŞIMI 840


 

7. BÖLÜM

TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE

ÖN ÖDEMELİ SATIŞLAR


I-TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 847

1. GENEL DEĞERLENDİRME 847

2. TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA SATIŞ SÖZLEŞMESİ 849

2.1. Örnek Üzerine Satış 850

2.2. Beğenme Koşuluyla Satış 851

2.3. Açık Artırma Yoluyla Satış 853

2.4. Kısmi Ödemeli Satışlar 853

2.4.1. Taksitli Satış 854

2.4.2. Ön Ödemeli Taksitli Taşınır Satışları 858

2.4.2.1. Sözleşme Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılmalıdır 859

2.4.2.2. Taksitlerin Bankaya Ödenmesi Zorunludur 860

2.4.2.3. Malın Devri İçin Ödemelerin Yapılması Gerekir 861

2.4.2.4. Satıcı Kararlaştırılan Bedeli Tek Taraflı

Arttıramaz 861

2.4.2.5. Alıcı Sözleşmeden Cayma Hakkına Sahiptir 861

2.4.2.6. İfanın Belli Sürede Yapılması Gerekir 862

2.4.2.7. Alıcının Temerrüdü Şarta Bağlıdır 862

2.4.2.8. Cayma Hakkının Kullanılması Yeterlidir 863

3. 6502 SAYILI TÜKETİCİ KANUNUNDA TAKSİTLİ SATIŞ 864

3.1. Sözleşmenin Tanımı ve Unsurları 864

3.2. Sözleşmenin Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılması Zorunludur 866

3.3. Sözleşmede Zorunlu Bilgilerin Bulunması Gerekir 868

3.4. En Az İki Taksit Kararlaştırılmalıdır 869

3.5. Sözleme Örneğinin Tüketiciye Verilmesi Zorunludur 870

3.6. Tüketici Cayma Hakkını Kullanabilir 871

3.7. Muacceliyet Belli Şartların Gerçekleşmesine Bağlıdır 874

3.8. Erken Ödemede İndirim Yapılması Zorunludur 878

3.9. Kambiyo Senetleri Nama Yazılı Olmalıdır 879

3.10. Taksitli Satışlar Yönünden Temel İlkeler Geçerlidir 883

II- ÖN ÖDEMELİ TAKSİTLİ TAŞINIR SATIŞLARI 884

1. GENEL DEĞERLENDİRME 884

2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI 884

3. ÖN ÖDEMELİ SATIŞLARA TBK HÜKÜMLERİ UYGULANIR 885

3.1. Sözleşmenin Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılması Zorunludur 886

3.2. Taksitlerin Bankaya Ödenmesi Zorunludur 886

3.3. Malın Devri İçin Tüketici Ödemeyi Yapılmalıdır 887

3.4. Satıcı Sözleşmedeki Bedeli Tek Taraflı Arttıramaz 887

3.5. Tüketici Sözleşmeden Cayma (Dönme) Hakkına Sahiptir 888

3.6. Sözleşmedeki İfanın Belli Sürede Yapılması Gerekir 888

3.7. Tüketicinin Temerrüdü Şarta Bağlıdır 889

3.8. Dönme (Cayma) Beyanının Gönderilmesi Yeterlidir 889

3.9. Tüketici Aleyhine Olan Yetki Ve Tahkim Şartı Geçersizdir 891

3.10. Temel İlkeler Geçerlidir 891

III- ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ 893

1. GENEL DEĞERLENDİRME 893

2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI 894

3. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME ZORUNLUDUR 896

4. İNŞAAT RUHSATI ALINMADAN SÖZLEŞME YAPILAMAZ 898

5. SÖZLEŞMENİN RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASI ZORUNLUDUR 899

6. SÖZLEŞMENİN ZORUNLU İÇERİĞİ 901

7. BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI ZORUNLUDUR 903

7.1. Tüketici Lehine Getirilen Diğer Teminatlar 904

8. TÜKETİCİ CAYMA HAKKINA SAHİPTİR 906

9. TÜKETİCİ TESLİME KADAR SÖZLEŞMEDEN DÖNEBİLİR 909

10. KONUTUN TÜKETİCİYE TESLİMİ 36 AYI GEÇEMEZ 912

11. TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR 917


 

8. BÖLÜM

DEVRE TATİL, UZUN SÜRELİ TATİL VE

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ


I- DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL SÖZLEŞMELERİ 919

1. GENEL DEĞERLENDİRME 919

2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI 925

2.1. Sözleşme Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılmalıdır 928

2.2. Taraflardan Biri Tüketici Karşı Taraf Sağlayıcı Olmalıdır 929

2.3. Sözleşme Bir Yıldan Uzun Süre İçin Yapılmalıdır 929

2.4. Sözleşmede Birden Fazla Dönem Bulunmalıdır 930

2.5. Tüketiciye En Az Bir Gecelik Kullanma Hakkı Verilmelidir 931

2.6. Taşınmazın Kullanım Hakkı Veya Devir Taahhüdü Olmalı 931

2.7. Tüketicinin Kullanacağı Dönem Açıkça Belirlenmelidir 932

2.8. Tüketici Kararlaştırılan Bedeli Ödemelidir 933

2.9. Tatil Konusu Yer Kullanıma Hazır Bulundurmalıdır 933

3. TÜKETCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR 934

4. TÜKETİCİ CAYMA HAKKINA SAHİPTİR 938

4.1. Bağlı Kredi Kuruluşuna Cayma Bildirimi Gönderilmelidir 940

4.2. Sözleşme Tecrübe ve Muayene Koşuluna Bağlıdır 941

4.3. Cayma Halinde Satıcının Yükümlülükleri 944

5. SORUMSUZLUK KAYITLARI GEÇERSİZDİR 944

6. ÖN ÖDEMELİ SATIŞ YAPILABİLİR 945

6.1. Tüketici Teslim Tarihine Kadar Sözleşmeden Dönebilir 946

6.2. Ayni Hak Sağlayan Sözleşmelerde Ön Ödemeli Satış 948

6.3. Şahsi Hak Sağlayan Sözleşmelerde Ön Ödemeli Satış 949

7. DEVRE TATİL HAKKININ DEVRİ 949

8. DEVRE MÜLK SÖZLEŞMSİNİN HUKUKİ DURUMU 951

9. ZAMANAŞIMI 956

II. PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ 958

1. GENEL DEĞERLENDİRME 958

2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI 960

2.1. Taraflardan Biri Tüketici, Karşı Taraf Tur Düzenleyicisi Olmalı 962

2.2. Ulaştırma, Konaklama veya Bunlara Bağlı Olmayan Yardımcı

Hizmetlerin En Az İkisinin Birlikte Verilmesi Gerekir. 964

2.3. Fiyatın Her Şey Dâhil Olarak Kararlaştırılması Zorunludur 966

2.4. En Az Bir Gecelik Konaklama veya 24 Saatten Uzun Hizmet Olmalı 966

2.5. Tarafların Anlaşması 966

3. TÜKETİCİYE ÖN BİLGİLENDİRME ZORUNLUDUR 967

4. SÖZLEŞME NİTELİKLİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILMALIDIR 969

4.1. Sözleşmenin Bir Nüshası Tüketiciye Verilmelidir 971

4.2. Yolculuk Öncesinde Tüketiciye Bilgilendirme Yapılmalıdır 971

5. SÖZLEŞMEYE YAZILAN FİYAT ARTTIRILAMAZ 972

6. SÖZLEŞMEDE ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ 975

6.1. Esaslı Değişiklik Halinde Tüketici Sözleşmeden Dönebilir 976

6.2. Esaslı Olmayan Değişiklikler Dönme Hakkı Vermez 977

7. SÖZLEŞMEYE AYKIRI UYGULAMA YAPILAMAZ 978

7.1. Sözleşmenin Tur Düzenleyicisi Tarafından İptali 978

7.2. Sözleşmede Kararlaştırılan İfanın Eksik Veya Ayıplı Olması 979

7.3. Tüketici Eksik Veya Ayıplı İfayı İhbar Etmelidir 981

7.4. Sağlayıcının Sorumluluğu ve Sorumluluktan Kurtulma Koşulları 982

8. SÖZLEŞMENİN DEVRİ MÜMKÜNDÜR 983

9. HAKSIZ FESİH HALİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI 984

10. TÜKETİCİNİN SÖZLEŞMEYİ FESHİNİN SONUÇLARI 986

10.1. Fesih Tarihinde Turun Başlamasına 30 Gün Süre Bulunması 986

10.2. Fesih Tarihinde Tura 30 Günden Az Süre Kalması 987

10.3. Mücbir Sebep Nedeniyle Sözleşmenin Feshi 988

11. SORUMSUZLUK KAYITLARI GEÇERSİZDİR 988

12. PAKET TURA KATILAN HERKES TÜKETİCİ SAYILIR 989

13. İFA İMKÂNSIZLIĞI VE SONUÇLARI 992

14. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI 995

 

9. BÖLÜM

İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER,

MESAFELİ SÖZLEŞMELER VE

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN

MESAFELİ SÖZLEŞMELER


I-İŞYERİ DIŞINDA (KAPIDAN) YAPILAN SÖZLEŞMELER 997

1. GENEL DEĞERLENDİRME 997

2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI 1000

2.1. Sözleşme Satıcının İş Yeri Dışında Yapılmalıdır 1002

2.2. Ön Görüşmenin Hemen Sonrasında Sözleşme Yapılması 1003

2.3. Gezi Sırasında Sözleşme Yapılması 1003

2.4. Taraflardan Biri Tüketici Karşı Taraf Girişimci Olmalıdır 1004

2.5. Önceden Mutabakat Olması Gerekmez 1004

2.6. Kapsam Dışı Mal ve Hizmet Satışı Olmamalıdır. 1005

2.7. Tarafların Anlaşması Gerekir 1006

3. TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI 1006

4. YETKİ BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR 1007

4.1. Yetki Belgesi Başvurusu Koşulları Ve Süresi 1007

5. TÜKETCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR 1008

6. SÖZLEŞME NİTELİKLİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILMALIDIR 1009

7. TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI VE SÜRESİ 1013

7.1. Cayma Süresinin Başlangıcı 1015

7.1.1. Mal veya Hizmetin Aynı Anda Teslim Edilmesi 1016

7.1.2. Sözleşme Tarihinden Sonra Teslim Yapılması 1017

7.2. Eksik Bilgilendirme Halinde Cayma Süresi Bir Yıldır 1017

7.3. Cayma Hakkının Kullanılması Şekli 1019

7.4. Satıcının Yükümlülükleri 1019

7.5. Tüketicinin Sorumluluğu 1021

7.6. Caymanın Yan Sözleşmelere Etkisi 1022

7.7. Cayma Hakkının İstisnaları 1022

8. DOĞRUDAN SATIŞLAR 1023

9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI 1025

II- MESAFELİ SÖZLEŞMELER 1026

1. GENEL DEĞERLENDİRME 1026

2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI 1028

2.1. Taraflardan Biri Tüketici Karşı Taraf Girişimci Olmalıdır 1030

2.2. Sözleşme Uzaktan İletişim Araçları Kullanılarak Yapılmalıdır 1030

2.3. Taraflar Yüz Yüze Gelmemelidir 1032

2.4. Tarafların Anlaşması 1033

2.5. Sözleşmenin Kapsamı 1033

3. TÜKETİCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR 1035

3.1. Ön Bilgilendirmenin Kapsamı 1036

3.2. Ön Bilgilendirme Yöntemi 1037

3.3. Ön Bilgilendirmenin Teyidi Zorunludur 1037

3.4. Ön Bilgilendirmeye İlişkin Diğer Yükümlülükler 1038

4. TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI 1038

4.1. Girişimcinin Edimini İfa Süresi 1040

4.2. Sözleşme Konusu Maldaki Zararlardan Sorumluluk 1041

4.3. Telefon Kullanma Ücreti 1041

4.4. İlave Ödemeler 1041

4.5. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü 1042

4.6. İnternetten Satışlarda Hizmet Sağlayıcısının Sorumluluğu 1043

5. CAYMA HAKKI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1045

5.1. Cayma Hakkı Süresi 1046

5.2. Eksik Bilgilendirmede Halinde Cayma Süresi 1 Yıldır 1048

5.3. Cayma Hakkını Kullanma Yöntemi 1049

5.4. Caymanın Yan Sözleşmelere Etkisi 1050

5.5. Cayma Hakkının İstisnaları 1050

5.6. Cayma Halinde Girişimcinin Yükümlülükleri 1051

5.7. Cayma Halinde Tüketicinin Yükümlülükleri 1052

7. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI 1052

III- FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER 1054

1. GENEL DEĞERLENDİRME 1054

2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI 1057

2.1. Taraflarından Biri Tüketici Karşı Taraf Girişimci Olmalıdır 1060

2.2. Tarafların Yüz Yüze Gelmediği Bir Sistem Olmalıdır 1060

2.3. Sözleşme Uzaktan İletişim Araçları Kullanılarak Yapılmalı 1061

2.4. Tarafların Anlaşması 1061

2.5. Sözleşme Konusunun Finansal Hizmet Olması Gerekir 1062

3. TÜKETİCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR 1063

3.1. Ön Bilgilendirmenin Kapsamı 1065

3.2. Ön Bilgilendirme Yöntemi 1067

4. CAYMA HAKKI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1068

4.1. Cayma Hakkı Süresi 1070

4.2. Cayma Hakkını Kullanma Yöntemi 1072

4.3. Eksik Bilgilendirmede Halinde Cayma Süresi İşlemez 1072

4.4. Caymanın Yan Sözleşmelere Etkisi 1074

4.5. Cayma Hakkının İstisnaları 1074

4.6. Cayma Halinde Sağlayıcının Yükümlülükleri 1075

4.7. Cayma Halinde Tüketicinin Yükümlülükleri 1076

4.8. İspat Yükü 1077

4.9. Bilgilerin Saklanması Yükümlülüğü 1077

4.10. İletişim Araçlarının Kullanılmasına Yönelik Kısıtlamalar 1078

4.11. Telefon Kullanım Ücreti 1078

4.12. Banka Kartı İle Ödeme Halinde Sorumluluk 1078

5. TÜKETİCİ SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİREBİLİR 1079

7. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI 1080


 

10. BÖLÜM

ABONELİK SÖZLEŞMELERİ VE

SÜRELİ YAYIN PROMOSYONLARI


I- ABONELİK SÖZLEŞMELERİ 1083

1. GENEL DEĞERLENDİRME 1083

2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI 1088

3. TÜKETİCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR 1092

4. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE ZORUNLU İÇERİĞİ 1093

4.1. Sözleşme Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılmalıdır 1093

4.2. Girişimci Abonelik Sözleşmesi Yapmaktan Kaçınamaz 1095

5. TÜKETİCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1097

6. SATICI VEYA SAĞLAYICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1097

6.1. Faturalandırma Dönemi 1098

6.2. Açma ve Kapatma Ücreti 1099

6.3. Tarife Değişikliği Önceden Bildirilmelidir 1100

6.4. Belirli Süreli Sözleşmelerde Sürenin Uzatılması 1101

6.5. Önceki Abonenin Borcu Yeni Aboneden Talep Edilemez 1102

6.6. Ödeme Bildirimi Tüketiciye Tebliğ Edilmelidir 1103

7. TAAHHÜTLÜ ABONELİK VE HÜKÜMLERİ 1104

7.1. Tüketiciye Yazılı Taahhütname Verilmesi Zorunludur 1105

7.2. Taahhüt Süresi Bitmeden Tüketicinin Fesih Yapması 1106

7.3. Girişimci Ayıptan Sorumludur 1107

7.4. Sözleşme Koşulları Tüketici Aleyhine Değiştirilemez 1107

8. TÜKETİCİNİN SÖZLEŞEYİ FESİH KOŞULLARI 1108

8.1. Fesih Bildiriminin Yapılması Yöntemi 1110

8.2. Girişimcinin Fesih Talebini Yerine Getirme Süresi 1111

8.3. Fesih Yapılmasının Sonuçları 1112

9. ELEKTRONİK HABERLEŞME ABONELİK SÖZLEŞMELERİ 1114

9.1. Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları 1115

9.2. Sözleşme Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılmalıdır 1117

9.2.1. Taahhütlü Abonelik Yapılabilir 1118

9.3. Tüketicinin Hak Ve Yükümlülükleri 1120

9.3.1. Tüketici Faturaya Üst Sınır Koyabilir 1122

9.3.2. Tüketicinin Abonelik Talebi Reddedilemez 1123

9.3.3. Tüketicinin Bilgi Alma Hakkı Vardır 1125

9.3.4. Tüketiciye Özel İçerikli Hizmetler Verilemez 1125

9.3.5. Kampanyalar Açık Ve Anlaşılır Olmalıdır 1126

9.3.6. Tüketiciye Bildirim Yapılmadan Tarife Değiştirilemez 1128

9.3.7. Tüketiciye Kesintisiz ve Kaliteli Hizmet Verilmelidir 1130

9.3.8. Tüketiciye Güvenli İnternet Hizmeti Sağlanmalıdır 1132

9.3.9. Haksız Şartlar Tüketici Yönünden Geçersizdir 1133

9.3.10. Tüketici İşletmeciyi Değiştirebilir 1136

9.3.11. Faturalar Tüketiciye Düzenli Olarak Gönderilmelidir 1137

9.3.12. Kademeli Ücretlendirmede Sınırsız Tarife Ücreti Aşılamaz 1140

9.3.12.1. Kullanılmayan Süreler Takip Eden Fatura

Dönemine Aktarılır 1141

9.3.13. Tüketici Sözleşmeyi Fesih Hakkına Sahiptir 1143

9.3.13.1. Fesih Ulaşınca 24 Saat İçinde Hizmet

Durdurulmalıdır 1144

9.3.13.2. Bildirimden İtibaren 7 Gün İçinde Fesih

Tamamlamalı 1145

9.3.14. Sözleşmenin Feshi Tüketici Aleyhine Zorlaştırılamaz 1146

9.3.15. Sözleşmedeki Değişiklikler Tüketiciye Bildirilmelidir 1147

9.3.16. Fesih Yapılmasının Sonuçları 1148

9.4. İşletmecilerin Yükümlülükleri 1148

9.5. Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Gizliliğin Korunması 1150

10. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI 1159

II- SÜRELİ YAYINLAR VE PROMOSYON UYGULAMALARI 1160

1. GENEL DEĞERLENDİRME 1160

2. PROMOSYON UYGULAMASININ TANIMI VE UNSURLARI 1163

3. PROMOSYON UYGULAMASININ KONUSU VE KAPSAMI 1167

4. PROMOSYON UYGULAMASININ SÜRESİ 1168

5. FİYAT ARTIŞI YAPILAMAZ 1170

6. AZAMİ TESLİM VE İFA SÜRESİ 1171

7. DAGITIM BÖLÜNEREK YAPILAMAZ 1173

8. REKLAM VE İLANLARDAN SORUMLULUK 1173

9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI 1174


11. BÖLÜM

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ


I- TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ 1177

1. GENEL DEĞERLENDİRME 1177

2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI 1181

2.1. Krediyi Alan Kişi Tüketici Olmalıdır 1185

2.2. Kredi Veren Yetkili Olmalıdır 1185

2.3. Kredi Tüketicinin Finansman İhtiyacını Karşılamalıdır 1186

2.4. Kredi Veren Faiz Veya Başka Bir Menfaat Elde Etmelidir 1186

2.5. Tarafların Anlaşması Gerekir 1187

2.6. Yapılan Sözleşme Kapsam Dışı Sözleşmelerden Olmamalıdır 1187

3. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME ZORUNLUDUR 1189

4. SÖZLEŞME NİTELİKLİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILIR 1193

4.1. Sözleşmenin Zorunlu İçeriği 1196

5. KREDİNİN KULLANIM AMACI ÖNEM ARZETMEZ 1199

6. TÜKETİCİ SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKINA SAHİPTİR 1201

6.1. Cayma Süresinin Başlangıcı 1201

6.2. Cayma Beyanının Kredi Verene Yöneltilmesi Yeterlidir 1202

6.3. Alınan Kredi Faiziyle Birlikte Bankaya İade Edilir 1203

7. SÖZLEMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ 1205

8. SÖZLEŞMEYE KONULAN HAKSIZ ŞARTLAR GEÇERSİZDİR 1206

9. ERKEN ÖDEMEDE İNDİRİM TALEP EDİLEBİLİR 1209

10. MUACCELİYET KOŞULU ŞARTA BAĞLIDIR 1213

10.2. Kredi Veren Bütün Edimlerini İfa Etmiş Olmalıdır 1215

10.3. Birbirini İzleyen En Az İki Taksit Ödenmemelidir 1215

10.4. Tüketiciye Ödeme İçin En Az 30 Gün Süre Verilmelidir 1216

11. BAĞLI TÜKETİCİ KREDİSİ VERİLEBİLİR 1219

11.1. Her İki Sözleşme Arasında Ekonomik Birlik Bulunmalıdır 1221

11.2. Cayma Halinde Bağlı Kredi Sözleşmesi Sona Erer 1222

11.3. Bağlı Kredilerde Kredi Verenin Sorumluluğu 1223

11.3.1. Kredi Veren İfanın Yapılmamasından Sorumludur 1223

11.3.2. Kredi Veren Ayıptan Sorumludur 1224

12. TÜKETİCİNİN TALEBİ OLMADAN SİGORTA YAPILAMAZ 1226

13. TAKSİTLİ AVANS KREDİSİ VE LİMİT AŞIMI 1230

14. SÖZLEŞME GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 1231

14.1. Zorunlu Giderler 1234

14.2. Alınabilecek Masrafların Listesini Merkez Bankası Belirler 1235

14.3. Merkez Bankasının Belirlediği Alınabilecek Masraflar 1236

14.4. Merkez Bankasının Belirlediği Giderleri İsteme Koşulları 1239

14.4.1. Talep Edilen Giderler Haklı Olmalıdır 1239

14.4.2. Talep Edilen Giderler Makul Olmalıdır 1240

14.4.3. Talep Edilen Giderler Belgele Olmalıdır 1240

15. TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR 1242

15.1. Tüketici Borcuna Verilen Şahsi Teminatlar Adi Kefalet Sayılar 1243

15.2. Kambiyo Senetlerinin Nama Yazılı Olması Zorunludur 1249

16. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 1251

17. ZAMANAŞIMI 1253

17.1. Kredinin Tüketiciye Verilmemesi Halinde Zamanaşımı Süresi 1254

17.2. Ödenmeyen Taksitlerin Zamanaşımı Süresi 1255

II- KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ 1258

1. GENEL DEĞERLENDİRME 1258

2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI 1262

2.1. Krediyi Kullanan Kişi Mutlaka Tüketici Olmalıdır 1264

2.2. Kredi Veren Konut Finansmanı Kuruluşu Olmalıdır 1265

2.3. Kredi Tüketicinin Konut İhtiyacı İçin Alınmalıdır 1265

2.4. Kredi Nakit Veya Finansal Kiralama Olarak Verilmelidir 1267

2.5. Kredi Veren Faiz Veya Başka Bir Menfaat Elde Etmelidir 1267

2.6. Tarafların Anlaşması Gerekir 1268

3. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 1268

3.1. Basit Konut Kredisi Sözleşmeleri 1269

3.2. Yeniden Finansman (Refinansman) Sözleşmeleri 1269

3.3. Konut Teminatlı Sözleşmeler 1271

3.4. Finansal Kiralama Yöntemi İle Kurulan Sözleşmeler 1271

4. KREDİ VEREN KURULUŞUN HAK VE BORÇLARI 1273

4.1. Tüketiciye Ön Bilgilendirme Yapılması Zorunludur 1274

4.2. Krediyi Tüketiciye Ödeme Borcu 1274

5. TÜKETİCİNİN HAK VE BORÇLARI 1275

5.1. Tüketicinin Krediyi Kabul Borcu 1275

5.2. Krediyi Geri Ödeme Borcu 1276

5.3. Doğru Bilgi Verme Yükümlülüğü 1276

6. SÖZLEŞME NİTELİKLİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILMALI 1277

6.1. Yazılı Sözleşmenin Zorunlu İçeriği 1279

6.2. Yazılı Şekilde Yapılmayan Sözleşmeler Hükümsüzdür 1280

6.3. Sözleşmenin Bir Nüshasının Tüketiciye Verilmesi Zorunludur 1281

7. SÖZLEŞMEKİ HAKSIZ ŞARTLAR GEÇERSİZDİR 1281

8. KREDİ VEREN FAİZ TALEP EDEBİLİR 1282

9. ERKEN ÖDEMEDE FAİZ İNDİRİMİ ZORUNLUDUR 1283

9.1. Sabit Faizli Kredilerde Erken Ödeme Tazminatı İstenebilir 1284

10. TEMERRÜT VE MUACCELLİYET ŞARTA BAĞLIDIR 1285

10.1. Sözleşmede Hüküm Bulunmalıdır 1288

10.2. Kredi Veren Bütün Edimlerini İfa Etmiş Olmalıdır 1288

10.3. Birbirini İzleyen En Az İki Taksit Ödenmemelidir 1288

10.4. Tüketiciye Ödeme İçin En Az 30 Gün Süre Verilmelidir 1289

10.5. Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Muacceliyet Koşulları 1291

11. BAĞLI KREDİ VERİLMESİ MÜMKÜNDÜR 1293

11.1. İki Sözleşme Arasında Ekonomik Birlik Bulunmalıdır 1295

11.2. Bağlı Konut Kredisi Verenin Sorumluluğu 1296

11.2.1. Kredi Veren İfanın Hiç Yapılmamasından Sorumludur 1297

11.2.2. Kredi Veren Eksik ve Ayıplı İşlerden Sorumludur 1298

12. SİGORTA YAPILMASI TÜKETİCİNİN TALEBİNE BAĞLIDIR 1301

12.1. Sigorta Poliçesine Yazılan Dain-i Mürtehin Kaydı Geçersizdir 1302

13. SÖZLEŞME MASRAFLARINDAN SORUMLULUK 1308

14. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 1311

14.1. Tüketicinin Ölmesi Veya Fiil Ehliyetini Kaybetmesi 1312

14.2. Kredi Veren Kuruluşun İflası Veya Faaliyet İzninin İptali 1314

15. İFANIN İMKÂNSIZLIĞI VE UYARLAMA KOŞULLARI 1314

16.1. Taraflar Arasında Sözleşme Bulunmalıdır 1319

16.2. Öngörülmeyen Hal Olağanüstü Olmalıdır 1319

16.3. Edimler Arasındaki Denge Aşırı Derecede Bozulmalıdır 1321

16.4. İfayı İstemek Dürüstlük Kuralına Aykırılık Oluşturmalı 1322

16.5. Borçlunun Kusuru Olmamalı 1322

16.2.6. Edim İfa Edilmemiş Olmalıdır 1323

16.7. Uyarlamayı Engelleyen Bir Hüküm Olmamalı 1324

16.8. Uyarlama Talep Edilmiş Olmalıdır 1324

16.9. Uygun İlliyet Bağı Bulunmalıdır 1325

17. ZAMANAŞIMI 1325


 

12. BÖLÜM

KREDİ KARTLARI VE BANKA KARTLARI


1. GENEL DEĞERLENDİRME 1329

1.1. İki Taraflı sistem 1331

1.2. Üç Taraflı Sistem 1331

1.3. Karma Sistem 1332

2. KREDİ KARTININ TARAFLAR YÖNÜNDEN ETKİLERİ 1335

2.1. Kart Hamili Yönünden Olumlu ve Olumsuz Etkileri 1336

2.2. Banka Yönünden Olumlu ve Olumsuz Etkileri 1337

2.3. Üye İşyeri Yönünden Olumlu ve Olumsuz Etkileri 1338

2.4. Ekonomiye Etkisi 1339

3. KREDİ KARTININ HUKUKİ NİTELİĞİ 1340

4. KREDİ KARTI MEVZUATI 1342

4.1. 6502 Sayılı Tüketici Kanununda Yapılan Düzenleme 1342

4.2. 5464 Sayılı Kredi Kartları Kanunu İle Yapılan Düzenleme 1343

5. KREDİ KARTI KANUNUNDAKİ ÖNEMLİ TANIMLAR 1345

6. KREDİ KARTI ÇIKARMAK İZNE TABİDİR 1347

7. ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ 1349

7.1. Sözleşmenin Hukuki Niteliği 1349

7.2. Üye İşyeri Sözleşmenin Tanımı Ve Unsurları 1350

7.2.1. Üye İşyeri Kredi Kartını Ödeme Aracı Olarak Kabul Eder 1351

7.2.2. Banka Harcama Belgesi Tutarını Üye İşyerine Öder 1352

7.2.3. Tarafların Anlaşması 1353

7.3. Sözleşmede Şekil Zorunluluğu Yoktur 1353

7.4. Tarafların Hak Ve Borçları 1354

7.4.1. Kartı Çıkaran Kuruluşun (Bankanın) Hak ve Borçları 1354

7.4.2. Üye İşyerinin Hak ve Borçları 1356

8. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1359

8.1. Sözleşmenin Tanımı Ve Unsurları 1361

8.1.1. Nakit Ödemeden Alış Veriş İmkânı Sağlamalı 1362

8.1.2. Kart Hamili Yaptığı Harcamaları Ödemek Zorundadır 1363

8.1.3. Tarafların Anlaşması 1363

8.2. Sözleşmenin Yazılı Şekilde Yapılması Zorunludur 1365

8.2.1. Kredi Kartı Sözleşmesinin Zorunlu İçeriği 1367

8.2.2. Kredi Kartı Teslimi Sırasında Yapılacak İşlemler 1370

8.3. Sözleşmedeki Değişikliklerin Yazılı Olması Zorunludur 1372

9. GERÇEK KİŞİLERE BİLEŞİK FAİZ UYGULANAMAZ 1374

10. BANKA VE KART HAMİLİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1376

10.1. Bankanın Yükümlülükleri 1377

10.1.1. Nakit Ödemeden Alışveriş İmkânı Sağlamak 1377

10.1.2. Kredi Kartı Çıkarmak Ve Hamile Teslim Etmek 1378

10.1.3. Harcama Tutarlarını Üye İşyerine Ödemek 1379

10.1.4. Gerektiğinde Kullanımı Yasaklamak ve Bildirmek 1380

10.1.5. Gerekli Güvenlik Sistemini Kurmak 1381

10.1.6. Kredi Kartına Limit Belirlemek 1382

10.1.7. Kredi Kartı Hamilini Bilgilendirme Yükümlüğü 1382

10.1.8. Banka Kart Hamiline Hesap Özeti Göndermek Zorundadır 1384

10.2. Kart Hamilinin Yükümlülükleri 1384

10.2.1. Harcama Bedellerini Ödemek 1385

10.2.2. Faiz Ödemek 1387

10.2.3. Giriş Aidatı ve Yıllık Üyelik Bedeli Ödemek 1389

10.2.4. Bildirim Yükümlülüğü 1390

10.2.5. Kart Hamilinin Diğer Yükümlülükleri 1392

10.3. Ödenmeyen Kredi Kartı Borçlarının Yapılandırılması 1392

11. TÜKETİCİ EDİMLERİNE VERİLEN ŞAHSİ TEMİNATLAR ADİ KEFALET SAYILIR 1393

12. KART HAMİLİ İLE ÜYE İŞYERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 1397

12.1. İşyerinin Yükümlülükleri 1400

12.2. Kart Hamilinin Yükümlülükleri 1401

13. KARTIN HAKSIZ KULLANIMI VE ÖZEN BORCU 1403

13.1. Bankanın Özen Yükümlülüğü 1407

13.1.1. Kart Hamili Seçiminde Gerekli Özeni Göstermek 1408

13.1.2. Üye İşyeri Seçiminde Gerekli Özeni Göstermek 1409

13.1.3. Bilgilendirme Sistemi Kurmak 1409

13.1.4. Güvenli Teknolojik Altyapı Kurulmalıdır 1412

13.1.5. Kredi Kartı Bizzat Kart Hamiline Teslim Edilmelidir 1412

13.1.6. Harcama Belgeleri Özenle Kontrol Edilmelidir 1413

13.2. Kart Hamilinin Özen Yükümlülüğü 1414

13.3. Üye İşyerinin Özen Yükümlülüğü 1416

13.4. Usulsüz Kullanımda Zarardan Sorumluluk 1417

13.4.1. Bankanın Sorumluluğu 1419

13.4.2. Kart Hamilinin Sorumluluğu 1420

13.4.3. Üye İşyerinin Sorumluluğu 1424

13.4.4. Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu 1424

14. TÜZEL KİŞİLERE UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER 1426

14.1. Temerrüt Halinde Kredi Kartını İptal Zorunluluğu Yoktur 1427

14.2. Tacirler İçin Kredi Kartı Limiti Serbestçe Belirlenebilir 1428

14.3. Tacirlere Haksız Kullanımdaki Parasal Sınır Uygulanmaz 1428

14.4. Sözleşmenin Yazılı Olması Zorunluluğu Yoktur 1429

14.5. Banka Faiz Oranını Bildirim Yapmadan Değiştirebilir 1429

14.6. Bileşik Faiz Uygulaması Yasaktır 1430

15. KREDİ KARTI YILLIK ÜCRETİ İSTEME KOŞULU 1430

15.1. Ücret Alınmayan Bir Kredi Kart Çıkarılması Zorunludur 1432

16. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 1432

16.1. Kart Hamili Tüketici Olduğunda Göreli ve Yetkili Mahkeme 1434

16.2. Kart Hamili Tüketici Değilse Görevli ve Yetkili Mahkeme 1436

16.3. Banka Dava Açtığında Görevli Ve Yetkili Mahkeme 1437

17. KREDİ KARTI SÖZLEMELERİNDE TEBLİGAT USULÜ 1439

18. KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİNDE İSPAT YÜKÜ 1441

19. KREDİ KARTI SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 1442

19.1. Dar Anlamda Borcun Sona Ermesi 1443

19.2. Geniş Anlamda Borcun Sona Ermesi 1445

20. ZAMANAŞIMI 1447

20.1. Kartın Verilmesi ve Teslim Alınmasında Zamanaşımı 1447

20.2. Kart Hamilinin Ödemede Temerrüdü Halinde Zamanaşımı 1449

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 1453

MÜLGA 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 1507

KAYNAKÇA 1539

KAVRAM ARAMA CETVELİ 1551


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: tüketici hukuku
İlgili Yayınlar