Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler (TBK. Madde 1-206)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İbrahim KAPLAN
ISBN: 9786050508253
Stok Durumu: Stokta var
55,25 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim KAPLAN
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 335

Borçlar Hukukunun, yasal kaynağını oluşturan, 22 Nisan 1926 tarih ve 818 Sayılı Borçlar Kanunu, TBMM tarafından 11 Ocak 2011 tarih ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunun kabulü ile 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Toplam 544 maddeden oluşan 818 Sayılı Borçlar Kanununa karşı, 6098 sayılı yeni Türk Borçlar kanunu yürürlük maddeleri dahil toplam 649 maddeden ibarettir.

Madde sayısı itibariyle yeni 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununda, 818 Sayılı Borçlar Kanununa nazaran (105) maddelik ek veya fazla düzenleme mevcuttur.

818 sayılı Borçlar Kanunundaki 1-181 maddeleri arasındaki genel hükümler, 6098 sayılı TBK. 1-206 maddeleri arasında yer almıştır. Eski ve yeni her iki kanun arasında, Genel Hükümlerle ilgili kanuni düzenlemeler açısından, toplam yeni (25) maddelik bir fazla düzenleme mevcuttur. Özel Borç ilişkileriyle ilgili olarak 818 Sayılı Borçlar Kanununda toplam 362 madde yeni 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda ise toplam 442 madde mevcuttur. Ek yeni maddelerin sayısı 80’dir.

Bu toplam (20) maddeden ibaret yeni Genel hükümler sırasıyla; “Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi” başlıklı 7. madde, “Genel İşlem Koşulları” üst başlıklı 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddeler, “Haksız Fiillerle İlgili, Bedensel Zararın Belirlenmesi” başlıklı 55. madde; “Sebeplerin Yarışması” başlıklı 60. madde; “Hukuka Aykırılığı Kaldıran Haller” başlıklı 63. madde; “Tehlike Sorumluluğu ve Denkleştirme” başlıklı 71. madde; “Rücu İsteminde” başlıklı 73. madde; “Geçici Ödemeler” başlıklı 76. madde; “Diğer Hükümlerden; “Sürekli Edimli Sözleşmelerde” başlıklı 126. madde; “ibra” başlıklı 132. madde; “Kısmi İfa İmkansızlığı” başlıklı 137. madde; “Aşırı İfa Güçlüğü” başlıklı 138. madde “Borca Katılma” başlıklı 201. madde; “Sözleşmenin Devri” başlıklı 205. madde ve “Sözleşmeye Katılma” başlıklı 206. maddedir.

Genel Hükümler kısmındaki toplam (206) madde, toplam (181) maddeden ibaret olan eski Borçlar Kanunundan yeni hüküm olarak (20) maddelik farlılık göstermektedir. Diğer (5) madde, eski kanundaki bazı hükümlerin yeni kanunda birleştirilerek düzenlenmiş olmasından kaynaklanmıştır.

Kitabın bu 6. basısında, Yeni Türk Borçlar Kanununun yeni hükümleri göz önünde tutularak konular tekrar değerlendirilmiştir. (20) maddeden ibaret yeni hükümlerle ilgili konular Alman ve İsviçre Borçlar Hukuku hükümleriyle mukayeseli olarak kitapta gerekli olduğu ölçüde açıklanmıştır.

Kitabın yeni 7. baskısının da öğrencileri ve değerli hukuk camiasına faydalı olacağı inancı ve ümidini taşımaktayım.


Borçlar Hukukunun, yasal kaynağını oluşturan, 22 Nisan 1926 tarih ve 818 Sayılı Borçlar Kanunu, TBMM tarafından 11 Ocak 2011 tarih ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunun kabulü ile 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Toplam 544 maddeden oluşan 818 Sayılı Borçlar Kanununa karşı, 6098 sayılı yeni Türk Borçlar kanunu yürürlük maddeleri dahil toplam 649 maddeden ibarettir.

Madde sayısı itibariyle yeni 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununda, 818 Sayılı Borçlar Kanununa nazaran (105) maddelik ek veya fazla düzenleme mevcuttur.

818 sayılı Borçlar Kanunundaki 1-181 maddeleri arasındaki genel hükümler, 6098 sayılı TBK. 1-206 maddeleri arasında yer almıştır. Eski ve yeni her iki kanun arasında, Genel Hükümlerle ilgili kanuni düzenlemeler açısından, toplam yeni (25) maddelik bir fazla düzenleme mevcuttur. Özel Borç ilişkileriyle ilgili olarak 818 Sayılı Borçlar Kanununda toplam 362 madde yeni 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda ise toplam 442 madde mevcuttur. Ek yeni maddelerin sayısı 80’dir.

Bu toplam (20) maddeden ibaret yeni Genel hükümler sırasıyla; “Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi” başlıklı 7. madde, “Genel İşlem Koşulları” üst başlıklı 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddeler, “Haksız Fiillerle İlgili, Bedensel Zararın Belirlenmesi” başlıklı 55. madde; “Sebeplerin Yarışması” başlıklı 60. madde; “Hukuka Aykırılığı Kaldıran Haller” başlıklı 63. madde; “Tehlike Sorumluluğu ve Denkleştirme” başlıklı 71. madde; “Rücu İsteminde” başlıklı 73. madde; “Geçici Ödemeler” başlıklı 76. madde; “Diğer Hükümlerden; “Sürekli Edimli Sözleşmelerde” başlıklı 126. madde; “ibra” başlıklı 132. madde; “Kısmi İfa İmkansızlığı” başlıklı 137. madde; “Aşırı İfa Güçlüğü” başlıklı 138. madde “Borca Katılma” başlıklı 201. madde; “Sözleşmenin Devri” başlıklı 205. madde ve “Sözleşmeye Katılma” başlıklı 206. maddedir.

Genel Hükümler kısmındaki toplam (206) madde, toplam (181) maddeden ibaret olan eski Borçlar Kanunundan yeni hüküm olarak (20) maddelik farlılık göstermektedir. Diğer (5) madde, eski kanundaki bazı hükümlerin yeni kanunda birleştirilerek düzenlenmiş olmasından kaynaklanmıştır.

Kitabın bu 6. basısında, Yeni Türk Borçlar Kanununun yeni hükümleri göz önünde tutularak konular tekrar değerlendirilmiştir. (20) maddeden ibaret yeni hükümlerle ilgili konular Alman ve İsviçre Borçlar Hukuku hükümleriyle mukayeseli olarak kitapta gerekli olduğu ölçüde açıklanmıştır.

Kitabın yeni 7. baskısının da öğrencileri ve değerli hukuk camiasına faydalı olacağı inancı ve ümidini taşımaktayım.


ÖNSÖZ Vİİ

İÇİNDEKİLER İX

GİRİŞ 

BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

§ 1. BORÇLAR HUKUKU, BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI 1

I. Borçlar Hukukunun Konusu ve Önemi 1

II. Türk Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanun Arasındaki İlişki 2

III. Türk Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu Arasındaki İlişki 2

IV. Türk Borçlar Kanunu'nun Özellikleri ve Kısımları 3

V. Borç İlişkisi Kavramı ve Unsurları 4

1. Borç kavramı 4

2. Borç ilişkisi kavramı ve unsurları 4

a. Borç ilişkisinde alacaklının hukuki durumu 5

b. Borç ilişkisinde borçlunun hukuki durumu 5

c. Borç ilişkisinin konusu (edim) 5

3. Edimin özellikleri ve türleri 6

a. Özellikleri 6

b. Türleri 7

4. Borç ilişkisinin karakteri 11

5. Borç ilişkisindeki menfaatin türü 12

6. Borç ile borç ilişkisi arasındaki farklar 12

a. Doğum anı bakımından farklar 12

b. Kapsam açısından farklar 13

c. Devredilebilme açısından farklar 13

d. Sona erme açısından farklar 13

§ 2. BORÇ İLİŞKİSİNİN İÇERDİĞİ HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 14

I. Borç İlişkisinden Doğan Haklar 14

1. Asli haklar 14

2. Fer'i haklar 14

3. Tali haklar 15

II. Borç İlişkisinden Doğan Yükümlülükler 15

1. Genel olarak 15

2. Yükümlülüklerin türleri 15

a. Asli edim yükümü 15

b. Yan edim yükümleri 15

aa) Muhafaza ve koruma yükümleri. 16

bb) Bildirme ve bilgi verme yükümleri:. 16

cc) Tedarik yükümleri:. 16

dd) İşbirliği yapma yükümleri:. 16

3. Asli ve yan borçların yerine getirilmemesinin 

sonuçları 17

§ 3. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN ASLİ HAKLAR-ALACAK HAKKI 18

I. Alacak Hakkının Hukuki Niteliği 18

II. Alacak Hakkının Ayni Haklarla Karşılaştırılması 18

III. Kuvvetlendirilmiş Nisbi Haklar-Eşyaya Bağlı Borçlar-

Ayni Beklenen Haklar 19

IV. Alacağın Fer'ileri 20

V. Alacak Hakkı, Talep Hakkı, Dava Hakkı Kavramlarının Mukayesesi 21

VI. Hukuki Vazife-Külfet Kavramları ve Bunların Alacak-

Borç Kavramlarıyla Karşılaştırılması 22

1. Hukuki vazife ve borç 22

2. Külfet ve borç 22

§ 4. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN TALİ HAKLAR 24

I. Genel Olarak 24

II. İnşai Haklar (Yenilik Doğuran Haklar) ve Beklenen 

Haklar 24

1. Kavram 24

a. İnşai haklar (Gestaltungsrechte) 24

b. İnşai davalar (Gestaltungsklagen) 24

c. Beklenen haklar 25

2. İnşai hakların türleri 27

a. Doğuş sebeplerine göre 27

aa) Kanundan doğan inşai haklar: 27

bb) Sözleşmeden doğan inşai haklar: 27

cc) Hem kanundan hem sözleşmeden doğan inşai haklar: 27

b. Şahsa bağlı olup olmamalarına göre inşai haklar 27

c. Üçüncü şahsın hukuki alanını etkileyip etkilememelerine göre 27

d. Muhtevalarına göre inşai haklar 28

aa) Kurucu inşai haklar: 28

bb) Değiştirici yenilik doğuran haklar:. 28

cc) Bozucu yenilik doğuran inşai haklar: 28

3. İnşai hakların kullanılması ve özellikleri 28

a. Kullanılması 29

b. Özellikleri 30

aa) Bir defa kullanılma: 30

bb) Devredilme özelliği:. 30

cc) Kullanılmalarının prensip olarak hak düşürücü süre ile sınırlı oluşu: 30

dd) Şarta bağlanma yasağı: 31

ee) Dönme (rücu) yasağı: 32

ff) Dürüstlük kuralına aykırı kullanma yasağı:. 32

4. Yenilik doğuran hakların sona ermesi 32

III. Yönetim ve Temsil Hakları (Başkasının Hakkı Üzerinde Tasarruf Hakkı) 32

IV. Def'i Hakları (Einreden) 33

1. Kavram 33

2. Türleri 33

a. Hukuki etkilerinin devamlılığı açısından def'iler 33

aa) Devamlı def'iler:. 33

bb) Geçici def'iler (Geciktirici def'iler):. 33

b. Hukuki etkilerinin kapsamı açısından def'iler 34

aa) Tam def'iler:. 34

bb) Kısmi def'iler:. 34

c. Hukuki dayanakları açısından def'iler 35

aa) Bağımlı def'iler:. 35

bb) Bağımsız def'iler:. 35

3. Def'i haklarıyla yenilik doğuran hakların mukayesesi 35

a. Haklara etkileri bakımından 35

b. Cayma veya vazgeçme bakımından 35

4. Def'i haklarıyla itiraz arasındaki farklar 36

a. İtiraz kavramı 36

aa) Hakkın doğmamuş olduğuna itiraz:. 36

bb) Hakkın sona erdiği itirazı:. 36

b. Def'i ile itirazın karşılaştırılması 36

aa) İtirazda bir olay, def'ide ise bir hak ileri sürülür.. 36

bb) İtirazları hakim görevi gereği resen nazara 

alır.. 37

cc) Hak olması dolayısıyla def'i haklarından vazgeçmek mümkündür. 37

dd) Def'i beyanı hakkı sona erdirmez, sadece 

onun ifasını engeller. 37

c. İtiraz ile inkar arasındaki farklar 37

5. Def'i haklarının kullanılması 37

§ 5. BORÇ İLİŞKİSİNİN TÜRLERİ 39

I. Genel Olarak 39

II. Doğuş Sebeplerine Göre Borç İlişkileri 39

III. Zamanın Etkisine Göre Borç İlişkileri 40

IV. Muhtevasındaki Edimin Niteliğine Göre Borç İlişkileri 40

V. Borç İlişkisinde Alacaklı ve Borçlu Tarafta Birden Çok Alacaklı veya Borçlunun Bulunduğu Borç İlişkileri 41

1. Genel Olarak 41

2. İştirak Halinde Borç İlişkileri 43

3. Müşterek Borç İlişkileri 44

4. Müteselsil Borç İlişkileri 45

§ 6. BORCUN YAPTIRIMI VE SORUMLULUK 46

I. Genel Olarak 46

II. Sorumluluk Kavramı 46

III. Sorumluluk Türleri 47

1. Sınırsız malvarlığı sorumluluğu (tam sorumluluk) 48

a. Haczi kabil olmayan mallar 48

b. Hacizde sıra 48

2. Sınırlı malvarlığı sorumluluğu 49

a. Belirli mallarla sorumluluk 49

b. Malvarlığının belli bir kategorisiyle sorumluluk 49

c. Belirli miktarla sorumluluk 50

IV. Sorumluluğun Tabi Olduğu İlkeler 50

1. Bireysel sorumluluk prensibi 50

2. Ayni sorumluluk prensibi 50

3. Tam sorumluluk prensibi 51

4. Miktar itibariyle sorumluluk prensibi 51

§ 7. SORUMLULUK AÇISINDAN BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN BORÇLARIN TÜRLERİ 52

I. Tam Borçlar (Yaptırımlı Borçlar) 52

II. Eksik Borçlar (Yaptırımsız Borçlar) 52

1. Doğuştan eksik borçlar 53

a. Oyun sözleşmeleri-kumar ve bahisten doğan 

borçlar 53

b. Evlenme simsarlığından (aracılığından) doğan borçlar 54

c. Ahlaki vazifelerden doğan borçlar 54

d. Haksız ve gayri ahlaki bir amacın elde edilmesi için verilen şeyler 54

e. Sözleşmeden doğan eksik borçlar 55

2. Geçici eksik borçlar 55

a. Karı-koca arasındaki borçlar 55

b. Ana ve baba ile birlikte yaşayan reşit çocuğun alacağı 56

3. Sonradan doğan eksik borçlar 56

a. Zamanaşımına uğramış alacaklar 56

b. Konkordatodan elde edilemeyen alacaklar 57

c. Kendiliğinden ifa edilmiş borçlar 57

III. Eksik Borçların Ortak Özellikleri 57

§ 8. BORÇLUYU SORUMLULUKTAN KURTARAN HUKUKİ YOLLAR 58

I. Borçlunun İnkarı 58

II. Borca İtiraz 58

1. Hakkın doğmamış olduğu yönündeki itiraz 58

2. Hakkın sona erdiği yönündeki itiraz 59

III. Def'i Hakkı 59

I. KISIM  

BORÇLARIN KAYNAKLARI

§ 9. BORÇLARIN DOĞUŞ SEBEPLERİ 60

I. Genel Olarak Borçların Kaynakları 60

1. Hukuki işlemler 60

2. Hukuki işlem benzeri olaylar 60

3. Bir birliğe üyelik veya birlik içi sebepler 61

4. Hukuka uygun olmayan fiiller 61

II. Hukuki İşlemler 61

1. Genel olarak 61

2. Hukuki işlemin unsurları 62

a. Tanım ve unsurları 62

b. Hukuki işlemlerin, hukuki olaylar ve hukuki fiiller arasındaki yeri 62

III. Hukuki İşlemlerin Türleri 63

1. Tek taraflı hukuki işlemler 63

2. Çok taraflı hukuki işlemler 63

a. Sözleşmeler 63

aa) Tek taraflı sözleşmeler: 64

bb) İki taraflı sözleşmeler: 64

cc) Çok taraflı sözleşmeler:. 64

b. Kararlar 65

IV. Hukuki İşlemlerin Malvarlığına Etkileri Yönünden 

Ayrımı 65

1. Tasarrufi işlemler 66

a. Kavram 66

b. Tasarrufi işlemlerin bazı özellikleri 67

aa) Tasarruf yetkisinin kaldırılması veya sınırlandırılması, daima üçüncü şahıslar lehinedir.. 67

bb) Tasarruf yetkisinin eksikliği ancak çıkarı korunan kişilerin (iflasta alacaklıların, mal birliğinde kocanın) rızası ile tamamlanabilir. 67

cc) Tasarruf yetkisine sahip olmayan kimse, sonradan bu yetkiye sahip olursa, tasarruf 

işlemi geçerli olur.. 67

dd) Tasarruf işleminin konusu üzerinde yeniden ikinci bir tasarrufta bulunulamaz veya yalnız sınırlı olarak tasarrufta bulunulabilir. 67

2. Borçlandırıcı işlemler 67

a. Kavram 67

b. Borçlandırıcı İşlemlerin Özellikleri 68

aa) Borçlandırıcı işlemler, borçlunun tasarruf yetkisini sınırlamazlar. 68

bb) Borçlandırıcı işlemlerin yerine getirilmesi genellikle bir tasarrufi işlemle olur. 68

cc) Borçlandırıcı işlemler çok defa tasarruf işlemlerinden bağımsızdır. 68

V. Hukuki İşlemlerin Sebebe Bağlı Olup Olmamalarına 

Göre Ayrımları 68

1. Sebebe bağlı olmayan işlemler – Sebebe bağlı 

işlemler 69

a. Sebebe bağlı olmayan işlemler 69

b. Sebebe bağlı hukuki işlemler 69

2. Tasarruf işlemlerinin sebebe bağlılığı 69

a. Taşınmazlar üzerindeki ayni hakları, nakil veya 

tadil eden (değiştiren) yahut ortadan kaldıran tasarrufi işlemler 69

b. Taşınır mülkiyetinin naklini temin eden tasarrufi işlemler 70

3. Borçlandırıcı işlemlerin sebebe bağlılığı 70

4. Hukuki işlem ehliyeti 70

§ 10. İRADE BEYANI 72

I. Kavram 72

II. İrade Beyanının Unsurları 72

1. İrade unsuru (sübjektif unsur) 72

a. Fiil iradesi 72

b. İşlem iradesi 72

c. Beyan iradesi 73

2. Beyan unsuru (objektif unsur) 73

III. İrade Beyanının Türleri 73

1. İrade beyanının bildiriliş tarzına göre beyan türleri 73

a. Doğrudan doğruya irade beyanı 73

b. Dolaylı irade beyanı 73

2. Açık veya kapalı oluşlarına göre beyan türleri 74

a. Sarih irade beyanları 74

b. Kapalı irade beyanları 74

3. Yazılı veya sözlü olmalarına göre irade beyanları 76

4. Muhataba yöneltilmesi ve ulaşması gerekip gerekmemesine göre irade beyanları 76

a. Karşı tarafa yöneltilmesi ve ulaşması gerekli 

irade beyanları 76

b. Yöneltilmesi ve ulaşması gerekmeyen irade beyanları 76

§ 11.SÖZLEŞMENİN KURULUŞUNDA İRADE BEYANLARININ ROLÜ 77

I. Genel Olarak 77

II. Sözleşme Müzakereleri 77

III. İrade Açıklamalarının Karşılıklı ve Birbirine Uygun 

Olması Esası 78

1. Anlam verme teorisi 78

2. İrade teorisi 79

3. Beyan teorisi 79

4. Güven teorisi 79

IV. Üzerinde Uyuşulması Gereken Noktalar 80

V. Uyuşmanın Gerekli Olduğu Haller 81

VI. Uyuşma Safhasına Varmayan Haller – Sözleşme Müzakereleri 83

§ 12. SÖZLEŞMELERDE İCAP VE KABUL BEYANLARI 

  VE SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARINI

  MEYDANA GETİRDİĞİ AN 84

I. Genel Olarak 84

II. İcap 84

III. Kabul 86

IV. Sözleşmenin Kurulduğu, Hüküm ve Sonuçlarını 

Meydana Getirdiği An 86

1. Hazır olanlar arasındaki sözleşmeler 86

2. Hazır olmayanlar arasındaki sözleşmeler 86

V. Ismarlanmayan Şeyin Gönderilmesi 88§ 13.SÖZLEŞMELERİN KURULUŞUNDA ÖNERİ OLARAK SUNULAN GENEL İŞLEM KOŞULLARI – SÖZLEŞME KOŞULLARINI İHTİVA EDEN METİNLERİN KABULÜ VE BAĞLAYICLIĞI – GENEL İŞLEM KOŞULLARI – SÖZLEŞME KOŞULLARININ 

TANIMI 90

I. Genel Olarak 90

II. Muhtevası Önceden Belirlenmiş Sözleşmeler – İltihaki Akitler – Standart Sözleşmeler – Kitleye Yönelik Sözleşmeler ve Genel İşlem Koşulları 90

III. Türk Borçlar Kanununun Genel İşlem Koşullarına 

İlişkin Hükümleri 92

1. GİK.larının Tanımı 92

2. GİK Kapsamı 93

3. “Yok” Sayılan GİK’larının, Sözleşmenin Diğer Hükümlerine Etkisi 93

4. GİŞ Hükümlerinin Yorumlanması 94

5. GİK.’lardaki Kayıtların Tek Taraflı Değiştirilmesi Yasağı 94

6. Dürüstlük Kurallarına Aykırı Hükümlerin Akıbeti 94

IV. Genel İşlem Koşullarına ilişkin Yeni Türk Borçlar Kanununda Yer Alan Hükümlerin Değerlendirilmesi 94

1. Genel İşlem veya Sözleşme Koşulları Biçimindeki

 Öneri 96

II. KISIM  

SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN BORÇLAR

§ 14.SÖZLEŞME KAVRAMI, TABİ OLDUĞU İLKELER 

VE TÜRLERİ 97

I. Sözleşme Kavramı 97

1. Hukuki İlişki Olarak Sözleşme 97

2. Sözleşme Belgesi Olarak Sözleşme 97

a. Hukuki işlem olarak sözleşme 98

b. Sözleşmenin kurucu ve bağlayıcı etkileri 98

II. Sözleşmenin Tabi Olduğu İlkeler 98

1. Sözleşme serbestisi ilkesi 98

a. Sözleşme yapıp yapmama serbestisi 99

b. Sözleşmenin türünü (tipini) belirleme serbestisi 100

c. Muhteva serbestisi 100

d. Şekil serbestisi 100

e. Taraf seçme serbestisi 101

f. Mevcut sözleşmeyi değiştirme veya ortadan kaldırma serbestisi 101

2. Sözleşmelerin nisbiliği ilkesi 101

3. Sözleşmeye bağlılık ilkesi (ahde vefa) (pacta sunt servanda) 101

4. Sözleşmenin değişen hal ve şartlara uyarlanması (clausula rebus sic stantibus) 102

a. Sürekli bir borç ilişkisi bulunmalıdır 102

b. Edimler arası dengenin aşırı derecede bozulmuş olması 102

c. Dengesizliğin-Nispetsizliğin, sözleşme yapılırken öngörülemeyen fevkalade sebeplerden doğmuş olması 102

d. Sözleşmede veya kanunda aksine bir hüküm bulunmaması 103

III. Sözleşme Serbestisinin Sınırları 103

1. Kanunun emredici hükümleri 103

2. Kamu düzeni kuralları 104

3. Kişilik hakları 104

4. Umumi ahlâk kurallarına aykırılık 105

5. Başlangıçtaki imkansızlık 106

6. Sözleşme Serbestisi Sınırlarını Aşmanın Hüküm ve Sonuçları 106

IV. Sözleşmenin Türleri 107

1. Sözleşme iradesinin içeriği ve hukuki sonucuna göre yapılan sınıflandırma 107

a. Belli bir statüye bağlı sözleşmeler 108

b. Tasarruf sözleşmeleri 108

c. Borç doğuran sözleşmeler 108

2. Sözleşmenin muhtevasının belirleniş biçimine göre yapılan ayrım 108

a. Muhtevası tam olarak belirlenmemiş 

sözleşmeler 108

b. Muhtevası yapılması sırasında önceden tam 

olarak belirlenmiş sözleşmeler 109

aa) Muhtevası bireysel olarak belirlenmiş sözleşmeler:. 109

bb) Muhtevası taraflardan birisi tarafından 

önceden belirlenmiş sözleşmeler:. 109

3. Sözleşmenin, borç altına giren taraf bakımından 

yapılan ayrımı 110

a. Tek taraflı sözleşmeler 110

b. İki taraflı sözleşmeler 110

aa) Tam iki taraflı sözleşmeler: 111

bb) Eksik iki taraflı sözleşmeler:. 111

c. Çok taraflı sözleşmeler (çok taraflı borç 

yükleyen sözleşmeler) 111

§ 14.SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL 113

I. Şekil Kavramı 113

II. Şeklin Fayda ve Sakıncaları 113

1. Şeklin faydaları 113

2. Şeklin sakıncaları 113

III. Şeklin Türleri 113

1. Kaynaklarına göre şeklin türleri 114

a. Kanuni şekil 114

b. İradi şekil (taraflarca kararlaştırılmış şekil) 114

2. Gayelerine göre şekil türleri 114

a. Geçerlilik şekli 115

b. İspat şekli 115

IV. Kanuni Geçerlilik Şeklinin Türleri 115

1. Yazılı (adi yazılı) şekil 115

a. Metin 116

b. İmza 116

aa) Çok sayıda kıymetli evrakın tedavüle çıkarılması: 117

bb) Görmeyenler: 117

cc) İmza atamayanlar: 117

2. Resmi şekil 118

V. Şekle Uymamanın Hüküm ve Sonuçları 118

VI. Hukuki İşlemlerde Tahvil (Çevirme-Konversion) 119

VII. Şekle Bağlı İşlemlerin Değiştirilmesi ve 

Tamamlanması 121

VIII. Şekle Bağlı Hukuki İşlemlerin Ortadan Kaldırılması 121

§ 15.ÖN SÖZLEŞME (SÖZLEŞME YAPMA VAADİ) 122

I. Sözleşme Yapma Zorunluğu ve Sözleşme Yapma 

Vaadi 122

II. Kanundan Doğan Sözleşme Yapma Yükümlülüğü 122

III. Sözleşme Yapma Yükümlülüğüne Aykırılığın 

Yaptırımı 123

1. Tazminat talebi 123

2. Eda davası 123

3. İdari dava 123

IV. Hukuki İşlemden Doğan Sözleşme Yapma 

Yükümlülüğü (TBK 29) 123

1. Sözleşme yapma vaadi (ön sözleşme) 124

a. Kavram 124

b. Şartları 124

c. Hükümleri 125

2. Tek taraflı iradeden doğan sözleşme yapma 

zorunluğu 125

a. Şufa hakkı (önalım hakkı) 126

aa) Kanundan doğan şufa hakkı. 126

bb) Sözleşmeden doğan şufa hakkı 126

b. Vefa hakkı (geri alım hakkı) 126

c. İştira hakkı (alım hakkı) 127

§ 16.SÖZLEŞMENİN YORUMU 128

I. Genel Esaslar 128

II. Sözleşmelerin Yorumuna Hakim Olan İlkeler 128

1. Sözleşme bir bütündür 128

2. Sözleşmeyi ayakta tutan yorum tercih edilir 128

3. Alışılmamış kayıtlar yok hükmündedir ve 

anlaşılmayan kayıtlar yazanın aleyhine yorumlanır 129

§ 17. SÖZLEŞMELERDE İRADE İLE BEYAN

  ARASINDAKİ UYGUNSUZLUK HALLERİ 130

I. İrade Kişi Bakımından Bir İç Olaydır 130

II. Tek Tarafın İsteğiyle Oluşturulan Uygunsuzluk Halleri 131

1. Zihni kayıt 131

2. Latife beyanı 131

III. İki Tarafın İsteğiyle Meydana Getirilen Uygunsuzluk-Muvazaa 132

1. Muvazaa kavramı 132

2. Muvazaa durumunda ortaya çıkan hukuki işlemler 132

a. Görünürdeki işlem 132

b. Muvazaa anlaşması 132

c. Gizli işlem 132

3. Muvazaalı işlemin hüküm ve sonuçları 133

IV. İrade ile Beyan Arasında İstenmeden Yaratılan Uygunsuzluk: Hata 135

1. Hata kavramı 135

2. Esaslı hata sayılan haller 135

a. Sözleşmenin mahiyetinde hata 135

b. Sözleşmenin konusu olan şeyde (malda) hata 135

c. Şahısta hata 136

d. Miktarda hata 136

e. Hile ve sözleşmenin lüzumlu unsurlarında hata 136

3. Sözleşmenin lüzumlu unsurlarında (saikte) hata 136

a. Sübjektif unsur 136

b. Objektif unsur 136

V. Dış Etkenler Nedeniyle İrade ile Beyan Arasında 

Oluşan Uygunsuzluk Halleri: Hile ve Tehdit 137

1. Hile 137

a. Belli hususlarda aldatma 137

b. Aldatma kastı 137

c. Uygun illiyet bağı 138

2. Tehdit (korkutma, ikrah) 138

VI. Hata, Hile ve Tehdidin Hüküm ve Sonuçları 138

§ 18.AŞIRI YARARLANMA (GABİN) 139

I. Kavram ve Tanım 139

II. Gabinin Şartları 139

1. Objektif unsur: Karşılıklı edimler arasında açık nisbetsizlik 140

2. Subjektif unsur: Zarar görenin zor durum, hafiflik 

veya tecrübesizlik içinde bulunması 140

III. Gabinin Hükümleri 140


§ 19.SÖZLEŞMELERDE TEMSİL 142

I. Temsil Kavramı 142

II. Temsilin Türleri 142

1. Kanuni temsil-iradi temsil 142

a. Kanuni temsil 142

b. İradi temsil 143

2. Doğrudan doğruya temsil-dolayısıyla temsil 143

a. Doğrudan doğruya temsil 143

b. Dolayısıyla temsil 143

3. Yetkili temsil-yetkisiz temsil 144

a. Yetkili temsil 144

b. Yetkisiz temsil 144

III. Temsil Yetkisi 144

1. Temsil yetkisi vermede şekil 145

2. Temsil yetkisinin kapsamı 145

3. Temsilcinin kendi kendisiyle işlem yapması 146

4. Temsil yetkisinin sona ermesi 146

IV. Yetkisiz Temsil 146

III. KISIM  

SÖZLEŞMELERİN İFASI, SONA ERMESİ VE 

SÖZLEŞMEDE ÖZEL HALLER

§ 20. SÖZLEŞMELERİN İFASI 147

I. Genel Olarak 147

II. Türk Borçlar Kanunu'nun İfa ile İlgili Hükümleri 148

1. Borçların Etkileri 148

2. Kanunda Öngörülen İfa Kuralları 149

3. İfaya İlişkin Kuralların Uygulanma Alanı 149

III. Para Borçlarında İfa 150

§ 21. BORÇLARIN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ 

  VE SONUÇLARI 152

I. Genel Olarak 152

II. Hiç İfa Etmeme Durumu 152

III. Kötü İfa 152

IV. Zamanında İfa Etmeme-Temerrüd 153

1. Genel olarak temerrüd 153

2. Şartları 153

a. Muacceliyet 153

b. İhtar 153

aa) Genel olarak 153

bb) İhtara gerek olmayan haller 154

3. İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde temerrüd 154

a. Genel olarak 154

b. Alacaklının seçimlik hakları 155

c. Seçimlik hakkın kullanılma şartları 155

V. Sonradan Doğan İfa İmkansızlığı 155

VI. Sözleşmenin İfasında Sonradan Doğan Tam 

İmkansızlık – Kısmi İmkansızlık 156

§ 22. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLARIN SONA

  ERME SEBEPLERİ 158

I. Genel Olarak 158

II. İbra 158

III. Tecdit (Yenileme) 158

IV. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 158

V. Kusursuz İmkansızlık 159

VI. Takas 159

VII. Zamanaşımı 159

§ 23. SÖZLEŞMENİN ŞARTA BAĞLANMASI 161

I. Şart Kavramı 161

II. Türleri 161

1. Taliki şart (Geciktirici) 161

2. İnfisahi şart(Bozucu) 162

III. Hüküm ve Sonuçları 162

§ 24. BAĞLAMA PARASI (PEY AKÇESİ), DÖNME

  CEZASI (PİŞMANLIK AKÇESİ), CAYMA PARASI,

  CEZA KOŞULU, CEZAİ ŞART 163

I. Pey Akçesi – Bağlanma Parası 163

II. Pişmanlık Akçesi (Dönme Cezası) 163

III. Cezai Şart 164

1. Kavram 164

2. Türleri 164

a. Seçimlik Cezai Şart 164

b. İfaya Eklenen Cezai Şart 164

c. Dönme Cezası 165

3. Cezai Şartın Hükümleri 165

§ 25. MÜTESELSİL BORÇLULUK VE ALACAKLILIK 166

I. Müteselsil Borçluluk Kavramı 166

II. Müteselsil Alacaklılık Kavramı 167

§ 26. ALACAĞIN DEVRİ VE BORCUN NAKLİ 168

I. Alacağın Devri Kavramı ve Türleri 168

II. Borcun Nakli Kavramı ve Türleri 169

§ 27. SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE

  KATILMA 170

I. TBK.nın 205 ve 206. Maddeleri 170

II. Genel Olarak 171

1. Sözleşmenin Devri Sözleşmesi 172

2. Sözleşme Katılma Sözleşmesi 172

§ 28. TEMİNAT SÖZLEŞMELERİ 173

I. Kavram 173

II. Türleri 173

IV. KISIM  

HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLAR (AKİT DIŞI İLİŞKİLERDEN DOĞAN SORUMLULUK)

§ 29.HUKUKİ SORUMLULUK KAVRAMI VE

 TÜRLERİ 175

I. Hukuki Sorumluluk Kavramı 175

II. Akdi Sorumluluk ile Haksız Fiil Sorumluluğu 

Arasındaki Farklar 176

1. Kaynakları bakımından 176

2. Sorumluluk ehliyeti bakımından 176

3. İspat yükü bakımından 176

4. Zamanaşımı bakımından 177

5. Sorumluluktan beraat (kurtulma) ve sorumluluğu sınırlandıran, hafifleten şartlar bakımından: 177

6. Sorumlulukta teselsül bakımından 177

7. Temerrüt şartı bakımından 177

8. Sorumluluğun şekli bakımından 177

9. Yetkili mahkeme bakımından 178

§ 30. HAKSİZ FİİL SORUMLULUĞUNUN DAYANDIĞI

  ESASLAR 179

I. Genel Olarak 179

II. Kusur Prensibi 179

III. Sebep Sorumluluğu İlkesi 179

§ 31. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI 181

I. Genel Olarak 181

II. Hukuka Aykırı Fiil 181

1. Kavram 181

2. Hukuka aykırılık bağı 182

3. Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran haller 182

4. Ahlaka aykırı bir fiil ile kasten zarar verme 183

III. Zarar 183

1. Eksilmenin taalluk ettiği vakıalar bakımından 183

a. Maddi zarar 183

aa) Fiili zarar:. 184

bb) Kâr Mahrumiyeti: 184

b. Manevi zarar 184

2. Zarar gören hukuki varlıklar bakımından 184

a. Bedensel zarar 184

b. Şeye müteallik zarar 184

c. Diğer zararlar 184

3. Zararın ortaya çıkış zamanı bakımından 185

a. Şimdiki (hali hazır) zarar 185

b. Gelecekteki zarar 185

4. Zararın haksız fiilin en yakın ve ilk neticesi olarak ortaya çıkması bakımından 185

a. Doğrudan doğruya zarar 185

b. Dolayısıyla zarar 185

5. Şeye müteallik zararların tespitindeki usuller bakımından 185

a. Soyut (mücerret) zarar 185

b. Somut (müşahhas) zarar 185

6. Sözleşmeden doğan borcun ifa edilememesi veya sözleşmenin hükümsüzlüğü bakımından 186

a. Müsbet zarar 186

b. Menfi zarar 186

IV. Zararın Tazmininde Geçici Ödemeler 186

V. Kusur (culpa) 187

1. Kast (dolus) 187

2. İhmal 187

3. Müterafik kusur 187

4. Üçüncü şahsın kusuru 187

5. Kusuru ortadan kaldıran haller 188

VI. İlliyet Bağı 188

1. Kavram 188

2. Uygun illiyet bağı ile ilgili sorunlar 188

3. İlliyetin toplanması (sebeplerin çokluğu durumu) 189

a. Ortak illiyet 189

b. Birlikte illiyet 189

c. Alternatif illiyet 189

4. Uygun illiyet bağının bulunmadığı haller 190

a. Mücbir sebep 190

b. Üçüncü şahsın ağır kusuru 190

c. Zarar görenin ağır kusuru 190

§ 32. KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ 191

I. İstihdam Edenin Sorumluluğu 191

1. Kavram 191

2. Sorumluluğun şartları 192

3. Rücu hakkı 192

4. TBK 66 ile TBK 116 arasındaki farklar 193

II. Hayvan Tutucusunun Sorumluluğu 193

1. Şartları 193

2. Zararı tazmin eden hayvan idarecisinin rücu hakkı 194

3. Zarar gören gayrimenkul malikinin hayvan 

üzerindeki hakları 194

III. Bina ve Diğer Bir Yapı Eseri Malikinin Sorumluluğu 194

1. Kavram 194

2. Şartları 195

3. Rücu hakkı 195

IV. Ev Reisinin Sorumluluğu 195

V. Gayrimenkul Malikinin Sorumluluğu: 196

VI. Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu 196

VII.Temyiz Kudretinden Yoksun Olanların 

Sorumluluğu 196

VIII. Temyiz Kudretinden Geçici Olarak Yoksun Olanların Sorumluluğu 196

IX. Motorlu Araç Sahibinin Sorumluluğu 197

1. Şartları 197

2. Birden çok işletenin birbirlerine karşı sorumluluğu 197

X. Sivil Hava Aracının İşletilmesinden Doğan Sorumluluk 197

§ 33. BİRDEN ÇOK KİMSENİN AYNI ZARARDAN 

  SORUMLULUĞU 198

I. Müşterek Kusurlu Birden Çok Kimsenin Birlikte Zarara Sebep Olması 198

II. Birden Çok Kimsenin Aynı Zarardan Değişik Hukuki Sebeplerle Sorumluluğu 199

III. Birden Çok Kusursuz Olanların Sorumluluğu 199

IV. Birden Çok Kimsenin Sözleşmeden Dolayı 

Sorumluluğu 199

V. Birden Çok Kimsenin Özel Bir Kanun Hükmü 

Dolayısıyla Sorumluluğu 200

VI. Birden Ziyade Kimsenin Zarardan Sorumluluğu Durumunda Tam Teselsül ve Eksik Teselsül 

Kavramları ve Aralarındaki Farklar 200

1. Tam teselsül 200

2. Eksik teselsül 200

3. Tam teselsül ile eksik teselsülün farkları 200

V. KISIM  

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR

§ 34. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KAVRAMI VE

  UNSURLARI 202

I. Sebepsiz Zenginleşme Kavramı 202

II. Sebepsiz Zenginleşmenin Unsurları 202

III. İadesi İstenilemeyen Haksız İktisaplar 203

IV. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Niteliği ve Tabi 

Olduğu Zamanaşımı Süresi 203
SORULU - CEVAPLI

§ 1. BORÇLAR HUKUKU İLE İLGİLİ TEMEL 

KAVRAMLAR 207

Soru 1: Borçlar hukuku hangi konuları kapsar ve düzenler? 207

Soru 2: Kişilere tanınmış olan yetkileri ifade eden "HAK" 

kelimesi ile Hukuk kelimesinin anlamları nedir? 207

Soru 3: Haklar, hak sahibine tanıdığı yetkinin kapsamına göre, 

kaç gruba ayrılır? 208

Soru 4: Ayni haklar nelerdir? 208

Soru 4 A: Kuvvetlendirilmiş nisbi haklar -eşyaya bağlı borçlar 

ne demektir? 209

Soru 5: Borç ilişkisinden doğan haklar nelerdir? 210

Soru 6: Yenilik doğuran haklar nedir? Özellikleri nelerdir? 211

Soru 7: Yenilik doğuran davalar nelerdir? 211

Soru 8: Yenilik doğuran hakların türleri 212

Soru 9: Beklenen hak ne demektir? 213

Soru 10: Alacak hakkı hukuku (nispi-sübjektif hak) ile eşya hukuku, aile hukuku, miras hukuku arasındaki farklılık

var mıdır? 214

Soru 11: Alacak hakkı, talep hakkı, dava hakkı kavramlarının anlamları 214

Soru 12: Borç ilişkisi, kavramı ve unsurları nelerdir? 214

Soru 13: Borç ilişkisinin konusu olan "edimin" türleri 215

Soru 14: Borç ilişkisinden doğan yükümlülükler -Borçlar 216

Soru 15: Def'i nedir? Türleri nelerdir? 217

Soru 16. İtiraz ne demektir? Def'i ile arasındaki farklar 

nelerdir? 218

Soru 17: Def'i ile itiraz arasındaki farklar nelerdir? 218

Soru 18: Parça borcu nedir? Cins (tür) borcu nedir? 219

Soru 19: Seçimlik borç ile edimin yerine başka edim koyma, 

edimi değiştirme yetkisi (alternatif borç) arasındaki farklılık nedir? 220

Soru 20: "Hukuki Sorumluluk" ifadesinin anlamları nelerdir? 220

Soru 21: Hukuki Sorumluluk açısından borç ilişkisinden doğan borçların türleri nelerdir? 221

Soru 22: Faiz alacağı ne demektir? Faiz türleri nelerdir? 222

Soru 23: Karine nedir? Kaç türlü karine mevcuttur? 224

§ 2. İRADE BEYANLARI, HUKUKİ İŞLEM VE TÜRLERİ 225

Soru 23: İrade beyanı nedir? 225

Soru 24: Masraf ne demektir? Kaç türlü masraf vardır? 226

Soru 26: Hukuki işlem nedir? Hukuki işlemleri sınıflandırınız? 227

Soru 27: Hukuki işlemleri malvarlığına ettikleri (çoğaltma ve azaltma) yönünden sınıflandırınız? 228

Soru 28: Tasarrufi işlemler nedir? Özellikleri nelerdir? 229

Soru 29: Borçlandırıcı İşlemler Nedir? Özellikleri Nelerdir? 231

Soru 29: Hukuki İşlemlerin sebebe bağlı olup olmadığına göre ayrımı ve özellikleri nelerdir? 232

§ 3. SÖZLEŞME KAVRAMI, SÖZLEŞMELERİN TABİ OLDUĞU İLKELER 235

Soru 30: Sözleşme kavramı, hukuki işlem olarak sözleşme ve sözleşme belgesinin önemi nedir? Sözleşmenin kurucu 

ve bağlayıcı etkileri 235

Soru 31: Sözleşmenin tabi olduğu ilkeler nelerdir? Bu ilkelerin kapsamları nelerdir? 236

Soru 32: Sözleşmelerin nisbiliği ilkesi nedir? 239

Soru 33: Sözleşmeye bağlılık ilkesinin (ahde vefa) (pacta sunt servanda) anlamı nedir? 239

Soru 34: Sözleşmenin değişin hal ve şartlara uyarlanmasının şartları nelerdir? 240

Soru 35: Hukuken geçerli bir sözleşmenin kurulmuş 

sayılabilmesi ve kabulü için hangi şartlar aranır. 241

Soru 36: Sözleşme müzakereleri ne anlama gelir? 

Sözleşmenin kuruluşunda irade beyanlarının riski nedir? İcap (offerte) ve kabul beyanı (accept) ne demektir? 241

Soru 37: İcap ve kabul beyanlarının anlamı nedir? 

Özellikleri nelerdir? 243

Soru 38: Sözleşmenin kuruluşunda taraflarca üzerinde uyuşulması gereken esaslı noktalar ile ikinci derecedeki noktalar nelerdir? Bu noktaların tespitinin önemi nedir? 245

Soru 39: Genel işlem veya sözleşme koşulları ne demektir? Özellikleri nelerdir? 248

Soru 40: Yeni Borçlar Kanunu Genel İşlem – Sözleşme Koşullarına ilişkin Hükümleri ve Bunlar Hakkında 

Genel İlkeler Nelerdir? 249

Soru 41: Sözleşme serbestisinin ve sözleşmenin konusunun sınırlamaları nelerden ibarettir? 251

Soru 42: Sözleşme serbestisi sınırlarını aşmanın hüküm ve sonuçları nelerdir? Kesin hükümsüzlük – kısmi hükümsüzlük nedir? 254

Soru 43: Sözleşmeler hangi kriterlere göre sınıflandırılabilir? 

Bu sınıflandırmaların özellikleri nelerdir? 254

§ 4. HUKUKİ İŞLEMLER İLE SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL 260

Soru 44: Şekil ne demektir? Şeklin kaynaklarına ve gayelerine göre türleri nelerdir? 260

Soru 45: Kanunun öngördüğü geçerlilik şekli ile tarafların aralarında kararlaştırabilecekleri şeklin türleri nelerdir 

ve özellikleri nelerdir? (TBK 12; TBK 17) 262

Soru 46: Her üç şekli müşterek “yazılı şeklin” unsurları 

nelerdir? 263

Soru 47: Şekli aykırılığın yaptırımı nedir? Şekle aykırılığı, 

geçerli sayılan haller var mıdır? 264

Soru 48: Şekle bağlı işlem ve sözleşmelerin değiştirilmesi ve tamamlanması hangi şekle tabidir? 265

Soru 49: Hukuki işlemlerde tahvil (çevirme-konversion) 

mümkün müdür? 266

Soru 50: Sözleşmenin kuruluşu sırasında taraflardan birisinin iradesi ile irade beyanı arasında uygunsuzluk (bozuk) halleri nelerden ibarettir? 267

Soru 51: Hata (yanılma) nedir? Kaç tür hatalı irade beyanı 

söz konusudur? 267

Soru 52: Hile ne demektir? Kaç türlü hile vardır? 268

Soru 53: Hilenin varlığı için şartlar nelerdir? (TBK 28) 268

Soru 54: Korkutma (tehdit) altında yapılmış sözleşme geçerli midir? 269

Soru 55: Hata, hile ve korkutma nedeniyle kurulan sözleşme, 

hata, hile veya tehdide maruz kalan taraf için 

bağlıyıcı mıdır? 269

Soru 56: Aşırı yararlanma (gabin) nedir? Şartları nelerdir? 

Gabin durumunda sözleşmenin akıbeti nedir? 270

Soru 57: Muvazaa (danışıklılık) nedir? Tanımlayınız. 

Kaç türlü muvazaa vardır. Örnek vererek açıklayınız. 270

Soru 58: Muvazaalı işlemlerin hüküm ve sonuçları nelerdir? 272

Soru 59: Önsözleşme ne demektir? Tanımlayınız? 274

Soru 60: Sözleşme yapma yükümlülüğü doğuran 

haller nelerdir? 274

§ 5. SÖZLEŞMELERDE TEMSİL İLİŞKİSİ 275

Soru 61: Temsil Kavramı ve Kişiler Kimlerdir. Bunlar 

Arasındaki Hukuki İlişkiler Nelerdir? 275

Soru 62: Temsilin türleri nelerdir? Bu türlerin hukuki sonuçları nelerdir? 275

Soru 63: Temsil yetkisi nedir? Temsil yetkisinin şekli nasıldır? 278

Soru 64: Temsil yetkisinin kapsamı nedir? 279

Soru 65: Temsil yetkisinin kapsamı açısından, kaç türlü temsil yetkisi mevcuttur? 280

Soru 64: Temsilcinin kendi kendisiyle işlem yapabilir mi? 

Çifte temsil geçerli midir? 281

Soru 65: Temsilcinin azli ve istifası her zaman 

mümkün müdür? 281

Soru 66: Temsil yetkisi hangi hallerde sona erer? 281

Soru 67: Yetkisiz temsilin, temsil olunan tarafından onaylanması veya onaylanmaması hususlarında, hukuki sonuçları nelerden ibarettir? 282

§ 6. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU, KUSUR SORUMLULUĞU 283

Soru 68: Hukuki Sorumluluk ne anlama gelir? 

Türleri nelerdir? 283

Soru 69: Sözleşmeden doğan (akdi sorumluluk) nedir? 

Şartları nelerdir? 283

Soru 70:  Haksız fiilden doğan sorumluluk nedir? 

Şartları nelerdir? 284

Soru 71: Sözleşmeden doğan hukuki sorumluluk ile haksız fiil sorumluluğunu karşılaştırınız ve aralarındaki farkları değişik açılardan açıklayınız? 284

Soru 72: Kusurlu veya kusursuz haksız fiil sorumluluğunun dayandığı esaslar nelerdir? Bunları kendilerine has özellikleri nelerdir? 287

Soru 73: Hukuka aykırı fiil ne demektir? 288

Soru 74: Hukuka aykırılık bağı ne demektir? Bu bağ mevcut değilse, zarar gereği tazminat talep edebilir mi? 289

Soru 75: Hukuka aykırılık unsurunu ortadan kaldıran 

haller var mıdır? Bunlar nelerdir? 289

Soru 76: Haksız fiilin ikinci unsuru olan "ZARAR" kavramının anlamları nelerdir? Özel hukuk kurallarına zarar 

türlerinin sınıflandırılması nasıl yapılır? 290

Soru 77: Basın, radyo, TV, bilgisayar verileri, internet üzerinde yapılan geneli yapılan medyatik, kişilik haklarına 

yönelik saldırılar hangi hallerde, tazminat ödemeyi gerektirmez? Şartlarını sayınız? 293

Soru 78: Hakim zararın tazminine karır vermeden önce 

"geçici ödeme" hakkında karar verebilir. Bu kararın 

şartları nelerdir? 293

Soru 79: Haksız fiilin üçüncü unsuru olan "kusur" hangi anlamlarda kullanılmaktadır. Kusurun ağırlık 

derecesine göre, türleri nelerdir? 294

Soru 80: Hukuki sorumlulukta "kusur" unsurunu ortadan 

kaldıran haller nelerdir? 295

Soru 81: Kusur sorumluluğunun diğer bir unsuru olan 

"uygun illiyet bağı" ne demektir? 295

Soru 82: İlliyet bağının toplanması -sebeplerin çokluğu durumunda, ortaya çıkan illiyet türleri nelerdir? 

Bunların her birinde, zarar verenlerin sorumluluğunun niteliği nedir? 296

Soru 83: Uygun illiyet bağını ortadan haller nelerdir? 297

Soru 84: Genel olarak tüm kusursuz sorumluluk 

hallerini sayınız. 297

Soru 85: Adam çalıştıranın hukuki sorumluluğu nedir? 

Şartları nelerdir? 298

Soru 86: Adam çalıştıranın kusursuz sorumluluğu 

(TBK 66) ile borçlunun yardımcı kişilerin hukuki sorumluluğu (TBK 116) arasındaki farklar nelerdir? 299

Soru 87: Hayvan tutucusunun hukuki sorumluluğu nedir? 

Şartları nelerdir? 300

Soru 88: Bina ve Diğer Bir Yapı Eseri Malikinin Hukuki Sorumluluğu (TBK. 69) 301

Soru 89: Ev başkanının hukuki sorumluluğu kavram olarak 

anlamı nedir? Şartları nelerdir? 302

Soru 90: Tapu sicilinin tutulmasından devletin hukuki 

sorumluluğu nedir? Şartları nelerdir? 303

Soru 91: Taşınmaz malikinin hukuki sorumluluğu nedir? 

Şartları nelerdir? 303

Soru 92: Ayırt etme gücü (temyiz kudretine) bulunmayanların hukuki sorumluluğu nedir? 303

Soru 93: Ayırt etme gücünün geçici olarak kaybı durumunda, 

bu kişinin hukuki sorumluluğu nedir? 

Şartları nelerdir? 304

Soru 94: Motorlu taşıt sahibinin veya işletenin hukuki 

sorumluluğu nedir? Şartları genel olarak nelerdir? 

Birden çok işleten birbirlerine karşı hukuki 

sorumluluğu (iş ilişkiside9 nasıldır? 304

Soru 95: Sivil hava aracı işletilmesinden doğan hukuki sorumluluğu nedir? Şartları nelerdir? 305

Soru 96: Birden çok kişinin kusurlu ve kusursuz sorumluluğu 

ile sözleşmeden doğan hukuki sorumluluğunda 

müteselsil sorumluluk kuralları dış ve iç ilişkide 

nasıl uygulanır? 305

Soru 97: Birden çok kimsenin aynı zarardan değişik hukuki sebeplerle sorumluluğuna ilişkin esaslar nelerdir? 306

Soru 98: Birden çok kusursuz olanların sorumluluğunda paylaştırma oranı nasıl belirlenir? 306

Soru 99: Birden çok kimsenin sözleşmeden dolayı 

sorumluluğunda hukuki durum nasıl belirlenir? 307

Soru 100: Birden çok kimsenin özel bir kanun hükmü 

dolayısıyla sorumluluğunda uygulanacak 

esaslar nelerdir? 307

§ 7. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 308

Soru 100: Sebepsiz zenginleşme ne demektir? Unsurları 

(şartları) nelerdir? 308

Soru 101: İadesi istenmeyen, sebepsiz iktisaplar nelerdir? 309

Soru 102: Sebepsiz zenginleşme davasının niteliği nedir ve 

tabi olduğu zamanaşımı süresi ne kadardır? 310

Soru 103: Sözleşme ifası ne anlama gelir? Doğru ve gerçek 

ifanın taşıması gereken şartlar nelerdir? 310

Soru 104: Türk Borçlar Kanununda öngörülen ifaya ilişkin 

kurallar nelerdir? 312

Soru 105: İfaya ilişkin kuralların uygulanma kapsamı nedir? 312

Soru 106: Para borçlarının ifası nasıl gerçekleşir? 313

Soru 107: Borcun ne zaman ifası gerekir? 314

Soru 108: Borçların gereği gibi ifa edilmemesi ne demektir? Gereği gibi ifa edilmeme durumu kaç türlü olabilir? 314

Soru 109: Borcu hiç ifa etmeme durumu nedir? 314

Soru 110: Kötü ifa ne demektir? 314

Soru 111: Borcun zamanında ifa edilmemesi-temerrüd ne demektir? Şartları nelerdir? 315

Soru 112: İki tarafa borç yükleyen sözleşmelere borçlunun temerrüdünün şartları ve özellikleri nelerdir? 

Alacaklının seçimlik hakları nelerdir? 316

Soru 113: Sözleşmenin ifasında sonradan doğan imkansızlık 

ne anlama gelmektedir? 318

Soru 114: Sözleşmenin ifasında sonradan doğan tam 

imkansızlık – kısmi imkansızlık nedir? 

Hukuki sonucu nedir? 319

Soru 115: Sözleşmeden doğan (münferit) borçların sona erme sebepleri nelerdir? Genel hukuki sonuçları nelerdir? Açıklayınız. 320

Soru 116: İbra borçtan kurtulma sözleşmesi nedir? Şartları nelerdir? 320

Soru 117: Borcun “yenilenmesi” (tecdit) ne demektir? 320

Soru 118: Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi ile 

borcun sona ermesi nasıl gerçekleşir? 321

Soru 119: Objektif kusursuz imkansızlığı durumunda borç 

neden sona erer? 321

Soru 120: Takas ne demektir? Takasın şartları nelerdir? 321

Soru 121: Zamanaşımı nedir? Genel zamanaşımı 

süresi kaç yıldır? 321

Soru 122: Zamanaşımının kesilmesi ne demektir? 

Zamanaşımını kesen sebepler nelerdir? 322

Soru 123: Sözleşmelerde şart (koşul) ne demektir? 

Kaç türlü şart vardır? 323

Soru 124: Şartın türleri nelerdir? 323

Soru 125: Bağlanma parası ne demektir? 324

Soru 126: Pişmanlık akçesi (dönme cezası) ne demektir? 

Hukuki sonuçları nelerdir? 325

Soru 127: Ceza koşulu nedir? Türleri nelerdir? 325

Soru 128: Cezai şartın hükümleri nelerdir? 327

Soru 129: Müteselsil hukuki sorumluluk ne demektir? 

Hangi hallerden kaynaklanır? 327

Soru 130: Müteselsil alacaklı ne demektir? 328

Soru 131: Alacağın devrinin anlamı nedir? Türleri nelerdir? 

Kaç türdür? 328

Soru 132: Borcun nakli ne demektir? Türleri nelerdir? 

Hüküm ve sonuçları nelerdir? 329

Soru 133: Sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma ile ilgili TBK’nın 205 ve 206 maddelerinde düzenlemeler 

nelerdir? 330

Soru 134: Genel olarak, sözleşmenin devri ile sözleşmeye katılmanın Borçlar Kanununda düzenlenmiş 

olmasının uygulamadaki önemi nedir? 331

Soru 136: Sözleşmenin devri sözleşmesinin tanımını yapınız 

ve şartlarını belirtiniz. 332

Soru 137: Sözleşmeye katılma sözleşmesinin tanımını 

yapınız. Özelliklerini açıklayınız. 332

Soru 138: Bir malvarlığı veya işletmenin devralınması kavramlarını açıklayınız ve özelliklerini belirtiniz. 332

Soru 139: Borçlar Kanununun 203. hükmü uyarınca, 

işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi nedir? Özellikleri nelerdir? 333

Soru 140: Hukuki teminat kavramının anlamı nedir? 

Teminat türleri nelerdir? Şematik olarak teminat 

tipleri nelerdir? 334


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.