Türk Ceza İnfaz Mevzuatı

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Erdal YERDELEN
ISBN: 9786257277570
88,20 TL 98,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erdal YERDELEN
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 744

Bilgi yönetimi; bilginin elde edilmesi (üretilmesi), tasnif edilmesi, saklanması ve geri çağrılması işlemlerinin tümünü ifade eder. Bilgi çağında; aradığımız bilginin nerde bulunabileceğinin bilinmesi en büyük problem olmaya devam etmektedir. Özellikle her şeyin internet ortamından araştırıldığı bir dönemde hangi bilginin doğru olduğunu test etmek de güçleşmektedir. Belirli bir alanda ihtiyaç duyulan kaynakların toplu olarak bulunması ve tasnif edilmiş olması araştırmacının işini kolaylaştırmaktadır. Bu maksatla hazırlanan “Türk Ceza İnfaz Mevzuatı”; ceza infaz hukukuna ilişkin normların belirli bir alanda toplanması ve infaz hukukuyla ilgilenenlerin kullanımına sunulmasını hedeflemektedir.

“Türk Ceza Hukuku Yaptırımları ve İnfazı” isimli çalışmanın mütemmim cüz’ü niteliğindeki bu metinde özellikle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun madde fihristi ve gerekçeleri ile birlikte sunulmaktadır. İnfaz hukukuyla ilgili olup kapsam arz eden kanunlar da madde fihristi ile birlikte kullanıma sunulmuştur.

ÖNSÖZ ............................................................................................................................... 5

İÇİNDEKİLER..................................................................................................................... 7

 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA

KANUN GENEL GEREKÇE....................................................................................... 19

 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA

KANUN ...................................................................................................................... 23

 5402 SAYILI DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU........................... 145

 4675 SAYILI İNFAZ HÂKİMLİĞİ KANUNU............................................................... 163

 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU ...................................................... 169

 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU .............................................................. 199

 5235 SAYILI ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE

ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ

HAKKINDA KANUN ................................................................................................. 217

 5352 SAYILI ADLÎ SİCİL KANUNU .......................................................................... 239

 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU (İLGİLİ MADDELER) ..................................... 247

 5252 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ...................................................................................... 275

 5320 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE

UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ................................................................. 281

 1721 SAYILI HAPİSHANE VE TEVKİFHANELERİN İDARESİ HAKKINDA

KANUN .................................................................................................................... 291

 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARI

KANUNU.................................................................................................................. 295

 4769 SAYILI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ

EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU............................................................................. 301

 647 SAYILI CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ..................................................................................... 309


8 İçindekiler


YÖNETMELİKLER


 CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK

TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA YÖNETMELİK ..............................................341

 DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ .......................................409

 AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ ..............................485

 ADLÎ SİCİL YÖNETMELİĞİ ......................................................................................495

 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARI

YÖNETMELİĞİ.........................................................................................................503

 CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNDURULABİLECEK EŞYA VE

MADDELER HAKKINDA YÖNETMELİK..................................................................511

 CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDAN HÜKÜMLÜ OLANLARA

UYGULANACAK TEDAVİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HAKKINDA

YÖNETMELİK ..........................................................................................................517

 ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE

DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA

YÖNETMELİK ..........................................................................................................529

 GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ ..............................549

 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI

PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ....................................................................561

 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA YAKINLARININ ÖLÜMÜ VEYA HASTALIĞI

NEDENİYLE VERİLEBİLECEK MAZERET İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK........567

 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN EMANETE ALINAN KİŞİSEL

PARALARININ KULLANIMINA DAİR YÖNETMELİK...............................................573

 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA

YÖNETMELİK ..........................................................................................................579

 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA

YÖNETMELİK

,,, .......................................................................................................589

 SAHTE BANKNOTLARIN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE

UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK .................................607

 SAHTE MADENÎ PARALARIN VE SİKKELERİN İNCELENMESİ VE

DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİK ..........................................................................................................615

 SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ ..................................................................................621

 BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN

YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK (İLGİLİ MADDELER) ...............................637


İçindekiler 9


GENELGELER


 Özel Af Taleplerinde Yapılması Gereken İşlemler................................................... 664

 Kanun Yararına Bozma Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar.............. 666

 Suç Eşyası Olarak El Konulan Kültür Varlıkları İle İlgili Olarak Yapılacak

İşlemler .................................................................................................................... 670

 Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler ...................... 672

 Genç ve Yetişkin Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve İyileştirilme İşlemleri ve

Diğer Hükümler ........................................................................................................ 696

 Çocuk Hükümlü ve Tutukluların Eğitim Öğretim Faaliyetleri ................................... 716

 Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi ve Nakil İzlemleri ................................................. 720

 167 Nolu Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge .................................... 736

 Suç Eşyası Yönetmeliğinin Geçici Birinci Maddesi Uyarınca Tasfiye...................... 740

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar