Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme Usulü

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ozancan BELCİ
ISBN: 9786050509182
63,75 TL 75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ozancan BELCİ
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 182

İÇİNDEKİLER 

TEŞEKKÜR.................................................................................................. 7 

İÇİNDEKİLER............................................................................................. 9 

KISALTMALAR........................................................................................ 17 

GİRİŞ........................................................................................................... 19 

BİRİNCİ BÖLÜM 

SERİ MUHAKEME USULÜ KAVRAMI, 

HUKUKUMUZDAKİ YERİ, AMACI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE 

BENZERİ KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 

I. SERİ MUHAKEME USULÜ KAVRAMI, 

HUKUKUMUZDAKİ YERİ ve AMACI.......................................... 21 

A. Genel Olarak Seri Muhakeme Usulü Kavramı................................ 21 

B. Seri Muhakeme Usulünün Hukukumuzdaki Yeri ........................... 23 

C. Seri Muhakeme Usulünün Amacı.................................................... 24 

II. SERİ MUHAKEME USULÜNÜN HUKUKÎ NİTELİĞİ............... 29 

A. Genel Olarak.................................................................................... 29 

B. Seri Muhakeme Usulünün Hukukî Niteliği..................................... 29 

III. SERİ MUHAKEME USULÜNÜN BENZERİ 

KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI...................................... 30 

A. Sulh Hâkiminin Ceza Kararnamesi ................................................. 30 

1. Genel Olarak Sulh Hâkiminin Ceza Kararnamesi...................... 30 

2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Sulh 

Hâkiminin Ceza Kararnamesi .................................................... 34 

3. Seri Muhakeme Usulü ile Sulh Hâkiminin Ceza 

Kararnamesinin Karşılaştırılması ............................................... 37 

10 İçindekiler 

a. Genel Olarak ......................................................................... 37 

b. Seri Muhakeme Usulü ile Sulh Hâkiminin Ceza 

Kararnamesinin Benzer Yönleri............................................ 37 

c. Seri Muhakeme Usulü ile Sulh Hâkiminin Ceza 

Kararnamesinin Farklı Yönleri.............................................. 38 

B. Meşhut Suçların Muhakemesi Usulü............................................... 39 

1. Genel Olarak Meşhut Suçların Muhakemesi Usulü ................... 39 

2. Meşhut Suçların Muhakemesi Usulü ile Seri Muhakeme 

Usulünün Karşılaştırılması ......................................................... 42 

a. Meşhut Suçların Muhakemesi Usulü ile Seri Muhakeme 

Usulünün Benzer Yönleri...................................................... 42 

b. Meşhut Suçların Muhakemesi Usulü ile Seri Muhakeme 

Usulünün Farklı Yönleri........................................................ 43 

C. Basit Yargılama Usulü..................................................................... 44 

1. Genel Olarak Basit Yargılama Usulü ......................................... 44 

2. Seri Muhakeme Usulü ile Basit Yargılama Usulünün 

Karşılaştırılması.......................................................................... 46 

a. Seri Muhakeme Usulü ile Basit Yargılama Usulünün 

Benzer Yönleri ...................................................................... 46 

b. Seri Muhakeme Usulü ile Basit Yargılama Usulünün 

Farklı Yönleri ........................................................................ 47 

D. Uzlaştırma........................................................................................ 48 

1. Genel Olarak Uzlaştırma Kurumu.............................................. 48 

2. Uzlaştırma ile Seri Muhakeme Usulünün Karşılaştırılması ....... 52 

a. Uzlaştırma ile Seri Muhakeme Usulünün Benzer Yönleri .... 52 

b. Uzlaştırma ile Seri Muhakeme Usulünün Farklı Yönleri...... 52

E. Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Düzenlenmiş Kurumlar...... 54

1. Ceza Kararnamesi Muhakemesi 

(Verfahren bei Strafbefehlen)..................................................... 54 

2. Hızlandırılmış Muhakeme (Beschleunigtes Verfahren) ............. 57 

İçindekiler 11 

3. Hüküm Anlaşması (Verständigung zwischen Gericht und 

Verfahrensbeteiligten)................................................................ 59 

F. Amerikan Hukukunda Yer Alan Savcı-Sanık Pazarlığı 

(Plea Bargaining)............................................................................. 62 

1. Genel Olarak .............................................................................. 62 

2. Amerikan Ceza Adaleti Sistemi Hakkında Genel Bilgi ............. 63 

3. Savcı-Sanık Pazarlığı Süreci ...................................................... 65 

4. Savcı-Sanık Pazarlığı ile Seri Muhakeme Usulünün 

Karşılaştırılması ......................................................................... 68 

a. Genel Olarak ......................................................................... 68 

b. Savcı-Sanık Pazarlığı ile Seri Muhakeme Usulünün 

Benzer Yönleri ...................................................................... 69 

c. Savcı-Sanık Pazarlığı ile Seri Muhakeme Usulünün 

Farklı Yönleri........................................................................ 69 

İKİNCİ BÖLÜM 

SERİ MUHAKEME USULÜNÜN KOŞULLARI 

I. SERİ MUHAKEME USULÜNÜN UYGULANABİLMESİ 

İÇİN ARANILAN KOŞULLAR ....................................................... 71 

A. Bir Soruşturmanın Bulunması ......................................................... 71 

B. Suçun Katalogda Sayılan Suçlardan Olması ................................... 71 

1. Genel Olarak .............................................................................. 71 

2. Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Suçlar.................................... 72 

a. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu ..................................... 72 

b. Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu .......... 74

c. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu........................... 75 

d. Gürültüye Neden Olma Suçu ................................................ 77 

e. Parada Sahtecilik Suçu.......................................................... 79 

f. Mühür Bozma Suçu............................................................... 81 

12 İçindekiler 

g. Resmî Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu ......... 82 

h. Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama Suçu........... 84 

i. Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin 

Kullanılması Suçu ................................................................. 85 

3. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 

Kanun’da Yer Alan Suçlar ......................................................... 87 

a. Kapsam.................................................................................. 87 

b. On Üçüncü Maddede Sayılan Fiiller ..................................... 88 

c. On Beşinci Maddede Sayılan Fiiller ..................................... 89 

4. Orman Kanunu’nda Yer Alan Suç.............................................. 90 

5. Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve makineları 

Hakkında Kanun’da Yer Alan Suç ............................................. 91 

6. Kooperatifler Kanunu’nda Yer Alan Suçlar............................... 92 

7. Katalog Suçlar Hakkında Değerlendirme................................... 92 

8. Suç Vasfının Kovuşturma Aşamasında Değişmesi Hali ............ 95 

C. Soruşturma Evresinin Sonuna Gelinmesi ........................................ 96 

1. Genel Olarak............................................................................... 96 

2. Seri Muhakeme Usulünün Uzlaştırma, Önödeme ve 

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumlarıyla 

Uygulanabilirliği ve Öncelik İlişkisi .......................................... 98 

D. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının 

Verilmemesi................................................................................... 101 

1. Genel Olarak............................................................................. 101 

2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı ................... 101 

E. Şüphelinin Seri Muhakeme Usulünün Uygulanmasını Kabul 

Etmesi ............................................................................................ 103 

II. SERİ MUHAKEME USULÜNÜN 

UYGULANAMAYACAĞI HALLER............................................. 104 

A. Seri Muhakeme Usulünün Yürürlük Tarihinden Önce 

Kovuşturma Evresine Geçilmiş, Hüküm Verilmiş veya 

Hükmün Kesinleşmiş Olması ........................................................ 104 

İçindekiler 13 

B. Akıl Hastalığı, Yaş Küçüklüğü, Sağırlık ve Dilsizlik Halleri ....... 105 

1. Akıl Hastalığı Hali.................................................................... 105 

2. Yaş Küçüklüğü Hali ................................................................. 107 

3. Sağırlık ve Dilsizlik Hali.......................................................... 109 

C. İştirak Halinde İşlenen Suçlara İlişkin Özel Durumlar.................. 110 

1. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Şüphelilerden Bazılarının 

Seri Muhakeme Usulünü Kabul Etmemesi .............................. 110 

2. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Şüphelilerden Bazılarına 

Seri Muhakeme Usulünün Uygulanması Olanağı 

Bulunmaması............................................................................ 112 

D. Seri Muhakeme Usulü Kapsamına Giren Bir Suçun Kapsam 

Dışında Olan Bir Suç ile Birlikte İşlenmesi Hali .......................... 112 

E. Şüphelinin Seri Muhakeme Usulünün Uygulanmasını 

Reddetmesi veya Bu Usulden Vazgeçmesi Hali ........................... 113 

F. Şüpheliye Ulaşılamaması Hali ...................................................... 114 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SERİ MUHAKEME USULÜNÜN UYGULANMASI 

VE SONUÇLARI 

I. TEKLİF AŞAMASI.......................................................................... 115 

A. Genel Olarak.................................................................................. 115 

B. Soruşturmanın Başlaması ve Delillerin Toplanması ..................... 115 

C. Şüphelinin Seri Muhakeme Usulüne Davet Edilmesi ................... 116 

D. Şüphelinin Seri Muhakeme Usulü Hakkında Bilgilendirilmesi .... 117 

E. Yaptırımın Belirlenmesi ................................................................ 121 

1. Genel Olarak ............................................................................ 121 

2. Yaptırımın Belirleneceği Aşama .............................................. 121 

a. Temel Cezanın Belirlenmesi ............................................... 122 

b. Temel Cezadan Yarı Oranında İndirim Yapılması.............. 123 

14 İçindekiler 

c. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ......................... 124 

d. Seçenek Yaptırımlara Çevirme ve Hapis Cezasının 

Ertelenmesi.......................................................................... 124 

e. Güvenlik Tedbirinin Belirlenmesi....................................... 125 

F. Şüpheliye Seri Muhakeme Usulünün Teklif Edilmesi .................. 128 

G. Şüphelinin Teklifi Değerlendirmesi .............................................. 130 

H. Şüphelinin Seri Muhakeme Usulünü Kabulünün Hukukî 

Niteliği........................................................................................... 132 

II. TALEPNAMENİN HAZIRLANMASI ve GÖREVLİ 

MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ................................................ 132 

A. Genel Olarak.................................................................................. 132 

B. Talepnamenin Hukukî Niteliği ...................................................... 133 

C. Talepnamenin İçeriği..................................................................... 134 

1. Talepnamede Bulunması Gereken Unsurlar............................. 134 

2. Talepnamede Gerekçeye Yer Verilmesi................................... 134 

D. Talepnamenin Görevli Mahkemeye Gönderilmesi........................ 137 

III. MAHKEMENİN TALEPNAMEYİ DEĞERLENDİRMESİ 

ve HÜKÜM AŞAMASI .................................................................... 138 

A. Genel Olarak.................................................................................. 138 

B. Talepnamenin Cumhuriyet Başsavcılığına İadesi.......................... 139 

C. Şüphelinin Dinlenmesi .................................................................. 141 

D. Hüküm Aşaması ............................................................................ 143 

1. Eldeki Deliller Işığında Mahkûmiyet Kararı Verilebilecek 

İse Mahkemece Hüküm Kurulması .......................................... 143 

a. Genel Olarak ....................................................................... 143 

b. Talepnamenin Bağlayıcılığı Sorunu.................................... 146 

c. Mahkemece Verilecek Kararın Hukukî Niteliği.................. 147 

d. Hükümde Gerekçe Bulunması............................................. 149 

2. Talepnamenin Reddi................................................................. 150 

İçindekiler 15 

IV. KANUN YOLLARI.......................................................................... 151 

A. Genel Olarak.................................................................................. 151 

B. Olağan Kanun Yolu: İtiraz ............................................................ 152 

C. Olağanüstü Kanun Yolları............................................................. 155 

1. Kanun Yararına Bozma............................................................ 155 

2. Yargılamanın Yenilenmesi....................................................... 157 

V. SERİ MUHAKEME USULÜNÜN SONUÇLARI......................... 158

A. Seri Muhakeme Usulünün Olumlu Sonuçlanması Halinde........... 158 

B. Seri Muhakeme Usulünün Olumsuz Sonuçlanması Halinde......... 162 

1. Soruşturmaya Genel Hükümler Çerçevesinde Devam 

Edilmesi.................................................................................... 162 

2. Seri Muhakeme Usulüne İlişkin Belgelerin Delil Olarak 

Kullanılamaması....................................................................... 163 

SONUÇ ................................................................................................................. 165 

KAYNAKÇA........................................................................................................ 171

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans programı kapsamında hazırlanmış olan tez çalışmamız, Doç. Dr. Koray Doğan, Dr. Öğretim Üyesi Pınar Bacaksız ve Prof. Dr. Faruk Turhan’dan oluşan tez savunma jürisi tarafından 18/06/2021 tarihinde oybirliği ile kabul edilmiştir. 08/07/2021 Tarihli ve 7331 Sayılı Kanun ile seri muhakeme usulüne ilişkin yapılan değişiklikler ise tez savunmasından sonra çalışmamıza eklenmiştir. Bu çalışmanın ortaya çıkması sürecinde tez danışmanlığımı yoğun iş yüküne rağmen kabul eden, kıymetli fikirleri ve tecrübesiyle çok büyük katkıları olan kıymetli hocam Sayın Doç. Dr. Koray Doğan’a ve tez savunma jürisinde bulunarak görüşleriyle çalışmama çok önemli katkıları olan kıymetli hocam Sayın Dr. Öğretim Üyesi Pınar Bacaksız’a teşekkürlerimi sunuyorum. Araştırma görevlisi olarak Süleyman Demirel Üniversitesi’ne ilk adımımı attığımdan bugüne değin üzerimde son derece önemli katkıları olan, ayrıca tez savunma jürisinde bulunarak gerek savunma sırasında, gerekse savunma sonrasında görüş ve katkılarını sunan kıymetli hocam Sayın Prof. Dr. Faruk Turhan’a ve çalışmamın hazırlık safhasında bitmek tükenmek bilmeyen sorularımı cevaplamaktan asla sıkılmayan, üzerimde çok büyük katkısı olan kıymetli hocam Sayın Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Emre Tulay’a teşekkürlerimi sunmak isterim. Kıymetli kürsü arkadaşlarım ve meslektaşlarım Arş. Gör. Gökçe Tunç’a, Arş. Gör. Kıvanç Şentürk’e ve Arş. Gör. Tuğba Kayan’a da teşekkür ederim. Her zaman yanımda olan ve beni destekleyen, başta annem olmak üzere aileme çok teşekkür ederim. Ayrıca, çalışmamın yayınlanması sürecinde emeği geçen Yetkin Yayıncılık’ın tüm çalışanlarına da ilgi ve nezaketlerinden ötürü çok teşekkür ederim.

İÇİNDEKİLER 

TEŞEKKÜR.................................................................................................. 7 

İÇİNDEKİLER............................................................................................. 9 

KISALTMALAR........................................................................................ 17 

GİRİŞ........................................................................................................... 19 

BİRİNCİ BÖLÜM 

SERİ MUHAKEME USULÜ KAVRAMI, 

HUKUKUMUZDAKİ YERİ, AMACI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE 

BENZERİ KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 

I. SERİ MUHAKEME USULÜ KAVRAMI, 

HUKUKUMUZDAKİ YERİ ve AMACI.......................................... 21 

A. Genel Olarak Seri Muhakeme Usulü Kavramı................................ 21 

B. Seri Muhakeme Usulünün Hukukumuzdaki Yeri ........................... 23 

C. Seri Muhakeme Usulünün Amacı.................................................... 24 

II. SERİ MUHAKEME USULÜNÜN HUKUKÎ NİTELİĞİ............... 29 

A. Genel Olarak.................................................................................... 29 

B. Seri Muhakeme Usulünün Hukukî Niteliği..................................... 29 

III. SERİ MUHAKEME USULÜNÜN BENZERİ 

KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI...................................... 30 

A. Sulh Hâkiminin Ceza Kararnamesi ................................................. 30 

1. Genel Olarak Sulh Hâkiminin Ceza Kararnamesi...................... 30 

2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Sulh 

Hâkiminin Ceza Kararnamesi .................................................... 34 

3. Seri Muhakeme Usulü ile Sulh Hâkiminin Ceza 

Kararnamesinin Karşılaştırılması ............................................... 37 

10 İçindekiler 

a. Genel Olarak ......................................................................... 37 

b. Seri Muhakeme Usulü ile Sulh Hâkiminin Ceza 

Kararnamesinin Benzer Yönleri............................................ 37 

c. Seri Muhakeme Usulü ile Sulh Hâkiminin Ceza 

Kararnamesinin Farklı Yönleri.............................................. 38 

B. Meşhut Suçların Muhakemesi Usulü............................................... 39 

1. Genel Olarak Meşhut Suçların Muhakemesi Usulü ................... 39 

2. Meşhut Suçların Muhakemesi Usulü ile Seri Muhakeme 

Usulünün Karşılaştırılması ......................................................... 42 

a. Meşhut Suçların Muhakemesi Usulü ile Seri Muhakeme 

Usulünün Benzer Yönleri...................................................... 42 

b. Meşhut Suçların Muhakemesi Usulü ile Seri Muhakeme 

Usulünün Farklı Yönleri........................................................ 43 

C. Basit Yargılama Usulü..................................................................... 44 

1. Genel Olarak Basit Yargılama Usulü ......................................... 44 

2. Seri Muhakeme Usulü ile Basit Yargılama Usulünün 

Karşılaştırılması.......................................................................... 46 

a. Seri Muhakeme Usulü ile Basit Yargılama Usulünün 

Benzer Yönleri ...................................................................... 46 

b. Seri Muhakeme Usulü ile Basit Yargılama Usulünün 

Farklı Yönleri ........................................................................ 47 

D. Uzlaştırma........................................................................................ 48 

1. Genel Olarak Uzlaştırma Kurumu.............................................. 48 

2. Uzlaştırma ile Seri Muhakeme Usulünün Karşılaştırılması ....... 52 

a. Uzlaştırma ile Seri Muhakeme Usulünün Benzer Yönleri .... 52 

b. Uzlaştırma ile Seri Muhakeme Usulünün Farklı Yönleri...... 52

E. Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Düzenlenmiş Kurumlar...... 54

1. Ceza Kararnamesi Muhakemesi 

(Verfahren bei Strafbefehlen)..................................................... 54 

2. Hızlandırılmış Muhakeme (Beschleunigtes Verfahren) ............. 57 

İçindekiler 11 

3. Hüküm Anlaşması (Verständigung zwischen Gericht und 

Verfahrensbeteiligten)................................................................ 59 

F. Amerikan Hukukunda Yer Alan Savcı-Sanık Pazarlığı 

(Plea Bargaining)............................................................................. 62 

1. Genel Olarak .............................................................................. 62 

2. Amerikan Ceza Adaleti Sistemi Hakkında Genel Bilgi ............. 63 

3. Savcı-Sanık Pazarlığı Süreci ...................................................... 65 

4. Savcı-Sanık Pazarlığı ile Seri Muhakeme Usulünün 

Karşılaştırılması ......................................................................... 68 

a. Genel Olarak ......................................................................... 68 

b. Savcı-Sanık Pazarlığı ile Seri Muhakeme Usulünün 

Benzer Yönleri ...................................................................... 69 

c. Savcı-Sanık Pazarlığı ile Seri Muhakeme Usulünün 

Farklı Yönleri........................................................................ 69 

İKİNCİ BÖLÜM 

SERİ MUHAKEME USULÜNÜN KOŞULLARI 

I. SERİ MUHAKEME USULÜNÜN UYGULANABİLMESİ 

İÇİN ARANILAN KOŞULLAR ....................................................... 71 

A. Bir Soruşturmanın Bulunması ......................................................... 71 

B. Suçun Katalogda Sayılan Suçlardan Olması ................................... 71 

1. Genel Olarak .............................................................................. 71 

2. Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Suçlar.................................... 72 

a. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu ..................................... 72 

b. Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu .......... 74

c. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu........................... 75 

d. Gürültüye Neden Olma Suçu ................................................ 77 

e. Parada Sahtecilik Suçu.......................................................... 79 

f. Mühür Bozma Suçu............................................................... 81 

12 İçindekiler 

g. Resmî Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu ......... 82 

h. Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama Suçu........... 84 

i. Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin 

Kullanılması Suçu ................................................................. 85 

3. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 

Kanun’da Yer Alan Suçlar ......................................................... 87 

a. Kapsam.................................................................................. 87 

b. On Üçüncü Maddede Sayılan Fiiller ..................................... 88 

c. On Beşinci Maddede Sayılan Fiiller ..................................... 89 

4. Orman Kanunu’nda Yer Alan Suç.............................................. 90 

5. Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve makineları 

Hakkında Kanun’da Yer Alan Suç ............................................. 91 

6. Kooperatifler Kanunu’nda Yer Alan Suçlar............................... 92 

7. Katalog Suçlar Hakkında Değerlendirme................................... 92 

8. Suç Vasfının Kovuşturma Aşamasında Değişmesi Hali ............ 95 

C. Soruşturma Evresinin Sonuna Gelinmesi ........................................ 96 

1. Genel Olarak............................................................................... 96 

2. Seri Muhakeme Usulünün Uzlaştırma, Önödeme ve 

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumlarıyla 

Uygulanabilirliği ve Öncelik İlişkisi .......................................... 98 

D. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının 

Verilmemesi................................................................................... 101 

1. Genel Olarak............................................................................. 101 

2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı ................... 101 

E. Şüphelinin Seri Muhakeme Usulünün Uygulanmasını Kabul 

Etmesi ............................................................................................ 103 

II. SERİ MUHAKEME USULÜNÜN 

UYGULANAMAYACAĞI HALLER............................................. 104 

A. Seri Muhakeme Usulünün Yürürlük Tarihinden Önce 

Kovuşturma Evresine Geçilmiş, Hüküm Verilmiş veya 

Hükmün Kesinleşmiş Olması ........................................................ 104 

İçindekiler 13 

B. Akıl Hastalığı, Yaş Küçüklüğü, Sağırlık ve Dilsizlik Halleri ....... 105 

1. Akıl Hastalığı Hali.................................................................... 105 

2. Yaş Küçüklüğü Hali ................................................................. 107 

3. Sağırlık ve Dilsizlik Hali.......................................................... 109 

C. İştirak Halinde İşlenen Suçlara İlişkin Özel Durumlar.................. 110 

1. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Şüphelilerden Bazılarının 

Seri Muhakeme Usulünü Kabul Etmemesi .............................. 110 

2. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Şüphelilerden Bazılarına 

Seri Muhakeme Usulünün Uygulanması Olanağı 

Bulunmaması............................................................................ 112 

D. Seri Muhakeme Usulü Kapsamına Giren Bir Suçun Kapsam 

Dışında Olan Bir Suç ile Birlikte İşlenmesi Hali .......................... 112 

E. Şüphelinin Seri Muhakeme Usulünün Uygulanmasını 

Reddetmesi veya Bu Usulden Vazgeçmesi Hali ........................... 113 

F. Şüpheliye Ulaşılamaması Hali ...................................................... 114 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SERİ MUHAKEME USULÜNÜN UYGULANMASI 

VE SONUÇLARI 

I. TEKLİF AŞAMASI.......................................................................... 115 

A. Genel Olarak.................................................................................. 115 

B. Soruşturmanın Başlaması ve Delillerin Toplanması ..................... 115 

C. Şüphelinin Seri Muhakeme Usulüne Davet Edilmesi ................... 116 

D. Şüphelinin Seri Muhakeme Usulü Hakkında Bilgilendirilmesi .... 117 

E. Yaptırımın Belirlenmesi ................................................................ 121 

1. Genel Olarak ............................................................................ 121 

2. Yaptırımın Belirleneceği Aşama .............................................. 121 

a. Temel Cezanın Belirlenmesi ............................................... 122 

b. Temel Cezadan Yarı Oranında İndirim Yapılması.............. 123 

14 İçindekiler 

c. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ......................... 124 

d. Seçenek Yaptırımlara Çevirme ve Hapis Cezasının 

Ertelenmesi.......................................................................... 124 

e. Güvenlik Tedbirinin Belirlenmesi....................................... 125 

F. Şüpheliye Seri Muhakeme Usulünün Teklif Edilmesi .................. 128 

G. Şüphelinin Teklifi Değerlendirmesi .............................................. 130 

H. Şüphelinin Seri Muhakeme Usulünü Kabulünün Hukukî 

Niteliği........................................................................................... 132 

II. TALEPNAMENİN HAZIRLANMASI ve GÖREVLİ 

MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ................................................ 132 

A. Genel Olarak.................................................................................. 132 

B. Talepnamenin Hukukî Niteliği ...................................................... 133 

C. Talepnamenin İçeriği..................................................................... 134 

1. Talepnamede Bulunması Gereken Unsurlar............................. 134 

2. Talepnamede Gerekçeye Yer Verilmesi................................... 134 

D. Talepnamenin Görevli Mahkemeye Gönderilmesi........................ 137 

III. MAHKEMENİN TALEPNAMEYİ DEĞERLENDİRMESİ 

ve HÜKÜM AŞAMASI .................................................................... 138 

A. Genel Olarak.................................................................................. 138 

B. Talepnamenin Cumhuriyet Başsavcılığına İadesi.......................... 139 

C. Şüphelinin Dinlenmesi .................................................................. 141 

D. Hüküm Aşaması ............................................................................ 143 

1. Eldeki Deliller Işığında Mahkûmiyet Kararı Verilebilecek 

İse Mahkemece Hüküm Kurulması .......................................... 143 

a. Genel Olarak ....................................................................... 143 

b. Talepnamenin Bağlayıcılığı Sorunu.................................... 146 

c. Mahkemece Verilecek Kararın Hukukî Niteliği.................. 147 

d. Hükümde Gerekçe Bulunması............................................. 149 

2. Talepnamenin Reddi................................................................. 150 

İçindekiler 15 

IV. KANUN YOLLARI.......................................................................... 151 

A. Genel Olarak.................................................................................. 151 

B. Olağan Kanun Yolu: İtiraz ............................................................ 152 

C. Olağanüstü Kanun Yolları............................................................. 155 

1. Kanun Yararına Bozma............................................................ 155 

2. Yargılamanın Yenilenmesi....................................................... 157 

V. SERİ MUHAKEME USULÜNÜN SONUÇLARI......................... 158

A. Seri Muhakeme Usulünün Olumlu Sonuçlanması Halinde........... 158 

B. Seri Muhakeme Usulünün Olumsuz Sonuçlanması Halinde......... 162 

1. Soruşturmaya Genel Hükümler Çerçevesinde Devam 

Edilmesi.................................................................................... 162 

2. Seri Muhakeme Usulüne İlişkin Belgelerin Delil Olarak 

Kullanılamaması....................................................................... 163 

SONUÇ ................................................................................................................. 165 

KAYNAKÇA........................................................................................................ 171

Alman Ceza Muhakemesi Kanunu (Strafprozeßordnung – StPO), (çev. 

Feridun Yenisey, Salih Oktar ve Ayla Oktar), Beta Yayıncılık, 3. Baskı, İstanbul, 2020. 

Alman Ceza Kanunu (Strafgesetzbuch – StGB), (çev. Feridun Yenisey ve 

Gottfried Plagemann), Beta Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul, 2015. 

Akbulut, Berrin. Murat Aksan, Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019. 

Akdeniz, Galma. “Onarıcı Adalet Yaklaşımı ve Kavramsal Temelleri”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, 2019, 

ss.1-23. 

Aksoy Retornaz, Eylem. “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması 

Suçu”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 

2012/2, 2012, ss.3-16. 

Aldemir, Hüsnü. Ceza Yargılamasında Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri, Adalet Yayınevi, Yönetmelik ve Ekleri İşlenmiş 2. 

Baskı, Ankara, 2020. 

Arıkan, Mustafa İberya. “Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin 

Kullanılması Suçu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

Cilt: 65, Sayı: 4, Ocak 2016, ss.1061-1084. 

Artuç, Mustafa. Özel Ceza Yasaları Pratik Kitap, Adalet Yayınevi, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara, 2020. 

Artuç, Mustafa. Pratik Türk Ceza Kanunu, Adalet Yayınevi, Genişletilmiş 

ve Güncellenmiş 5. Baskı, Ankara, 2019. 

Artuç, Mustafa. Tahir Hırslı, Hüküm Kurma Esasları, Adalet Yayınevi, 

Ankara, 2010. 

Apaydın, Cengiz. “Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisiyle ya da Başka Bir 

Nedenle, Emniyetli Bir Şekilde Araç Sevk ve İdare Edemeyecek Hâlde Olunmasına Rağmen Araç Kullanma Suçu”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 103, Mart 2015, ss.14-32. 

Apaydın, Cengiz. “Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel İlkeleri”, Terazi 

Hukuk Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 166, Haziran 2020, ss.1212-1233. 

172 Kaynakça 

Apaydın, Cengiz. Ceza Muhakemesine Egemen İlkeler Işığında Olağan 

ve Olağanüstü Kanun Yolları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020. 

Atalay, Ayşe Özge. “Türk Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü ve 

Mukayeseli Hukuktaki Benzer Usuller”, Galatasaray Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2, 2020, ss.653-732. 

Aygörmez Uğurlubay, Gülsün Ayhan, Nuran Haydar ve Mehmet Korkmaz, 

“Serî Muhakeme Usûlüne İlişkin Sorunlar, Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, 2019, ss.255-

306. 

Aygörmez, Gülsün Ayhan. Mehmet Korkmaz, Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü Muhakeme 

Stratejileri, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021. 

Aynural, Ömer Metehan. “Driving Under The Influence Of Alcohol and 

Drugs”, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, 2016, 

ss.11-23. 

Aynural, Ömer Metehan. Soyut Tehlike Bağlamında Trafik Güvenliğini 

Tehlikeye Sokma Suçu (TCK md. 179/3), On İki Levha Yayıncılık, 

İstanbul, 2018. 

Babayiğit, Beşir. “Kumar Oynama ve Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân 

Sağlama Fiilleri”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 

34, Nisan 2018, ss. 283 – 315. 

Babayiğit, Beşir. Abdullah Enes Karacan, “Ceza Muhakemesi Hukukunda 

Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri”, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 16, Aralık 2020, 

ss.851-907. 

Bacaksız, Pınar. “İddianame Pazarlığı (Plea Bargaining)”, Ceza Hukuku 

Dergisi, Sayı: 7, Ağustos 2008, ss.151-170. 

Balcı, Murat. “Delillerin, Suçun İşlendiği Hususunda Yeterli Şüphe Sebebi 

Oluşturması”, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 72, Ağustos 2012, 

ss.10-15. 

Balcı, Murat. “Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel İlkeleri Işığında Seri ve 

Basit Muhakeme Usulü”, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer 102 Yaşında Panel (Tebliğler) Kitabı, T.C. Adalet Bakanlığı, İstanbul, 

10/02/2020, ss.67-80. 

Balo, Yusuf Solmaz. ABD Hukukunda Savcılık Kurumu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013. 

Kaynakça 173 

Balo, Yusuf Solmaz. Ekrem Çetintürk, “Amerika Birleşik Devletleri Ceza 

Hukuku Uygulamasında Savcı-Sanık Pazarlığı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2, 2013, ss.1243-1292. 

Bayraktar, Köksal ve Ali Kemal Yıldız, Eylem Aksoy Retornaz, Güçlü Akyürek, Ali Hakan Evik, Zeynel T. Kangal, Pınar Memiş Kartal, Hasan 

Sınar, Vesile Sonay Evik, Sinan Altunç, Asuman Aytekin İnceoğlu, 

Gülşah Bostancı Bozbayındır, Barış Erman, Özel Ceza Hukuku Cilt 

IV, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018. 

Bayraktar, Köksal ve Serap Keskin Kiziroğlu, Ali Kemal Yıldız, Hamide 

Zafer, Eylem Aksoy Retornaz, Güçlü Akyürek, Ali Hakan Evik, Vesile Sonay Evik, Zeynel T. Kangal, Pınar Memiş Kartal, Hasan Sınar, 

Sinan Altunç, Asuman Aytekin İnceoğlu, Gülşah Bostancı 

Bozbayındır ve Fulya Eroğlu, Özel Ceza Hukuku Cilt V, On İki 

Levha Yayıncılık, İstanbul, 2019. 

Bayraktar, Köksal ve Vesile Sonay Evik, Zeynel T. Kangal, Serap Keskin 

Kiziroğlu, Ali Kemal Yıldız, Hamide Zafer, Eylem Aksoy Retornaz, 

Güçlü Akyürek, Ali Hakan Evik, Pınar Memiş Kartal, Sinan Altunç, 

Asuman Aytekin İnceoğlu, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Fulya 

Eroğlu, Özel Ceza Hukuku Cilt VI, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020. 

Baytaz, Abdullah Batuhan. Kanunilik İlkesi Bağlamında Ceza ve Ceza 

Muhakemesi Hukukunda Yorum, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018. 

Baytaz, Abdullah Batuhan. “Onarıcı Adalet’e Genel Bir Bakış”, İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LXXI, Sayı: 1, 2013, 

ss.117-129. 

Baytaz, Abdullah Batuhan. “Seri Muhakeme Usulü”, İstanbul Üniversitesi 

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, ss.227-273. 

Bekar, Elif. Objektif Cezalandırılabilme Koşulları ve Bu Koşullar Bağlamında Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Suçlar, On İki Levha 

Yayıncılık, İstanbul, 2017. 

Bengü, Cemil Halit. “Sulh Yargıcının Ceza Kararnamesi”, Adliye Dergisi, 

Yıl: 36, Sayı: 3, Mart 1945, ss.183-208. 

Centel, Nur. “Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçu (TCK md. 

179/3)”, Rechtsbrücke / Hukuk Köprüsü, Cilt: 2, Sayı: 2, Haziran 

2012, ss.155-165. 

174 Kaynakça 

Centel, Nur ve Hamide Zafer. Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayıncılık, 

Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 17. Bası, İstanbul, 2020. 

Cesur, Halil. “The Analytical Value of the Adversarial-Inquisitorial 

Dichotomy in Approaches to Proof: The Examples of England and 

Turkey”, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, 

2018, ss.155-172. 

Çetintürk, Ekrem. Onarıcı Adalet ve Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma, 

Adalet Yayınevi, Ankara, 2017. 

Çınar, Ali Rıza. “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçlarından Türk 

Ceza Yasasının 179/3. Maddesindeki Alkollü Araç Kullanma Suçu”,

Fasikül Hukuk Dergisi, Sayı: 10, Eylül 2010, ss.6-16. 

Çiftçioğlu, Cengiz Topel. “Onarıcı Adalet Sistemine Dair Genel Bir Bakış”, 

Fasikül Hukuk Dergisi, Sayı: 66, Mayıs 2015, ss.38-49. 

Davis, Angela J. Arbitrary Justice: The Power of the American 

Prosecutor, Oxford University Press, USA, 2007. 

Değirmenci, Olgun. “Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme Usulü”, Ankara Batı Adalet Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 3, Ocak – Haziran 

2020, ss.16-22. 

Demirbaş, Timur. Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 

Güncellenmiş 15. Baskı, Ankara, 2020. 

Demirtaş, Soner. “Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu (TCK m.154)”, Ceza 

Hukuku Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 36, Nisan 2018, ss.69-99. 

Deniz, İsmail. Ceza Muhakemesinde Hüküm (Türleri – Oluşturulma 

Şekilleri – Şartları), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014.

Doğan, Koray ve Serkan Meraklı. Trafik Ceza Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 

1. Baskı, Ankara, 2019. 

Doğan, Koray. “Ceza Muhakemesinde Hüküm”, Ceza Hukuku Dergisi, 

Sayı: 7, Ağustos 2008, (Hüküm), ss.171-201. 

Dönmezer, Sulhi. Sahir Erman, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku Cilt II, 

Der Yayınları, 14. Bası, İstanbul, 2019. 

Dönmezer, Sulhi. Sahir Erman, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku Cilt III, 

Der Yayınları, 14. Bası, İstanbul, 2020. 

Duru Özcan, Yasemin. Suçta Tekerrür ve Hukukî Sonuçları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2020. 

Kaynakça 175 

Dülger, Murat Volkan. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Mevzuatı, 

Seçkin Yayıncılık, Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara, 2020. 

Dülger, Murat Volkan. Ceza Hukuku Genel Hükümler, Hukuk Akademisi, 

İstanbul, 2021. 

Egemenoğlu, Alaaddin. Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması 

Suçu, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017. 

Er, Elif. “Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usullerinin Özellikleri ve Ceza Muhakemesi Hukuku İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, 

Yaşar Hukuk Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, ss.55-111. 

Erdem, Mustafa Ruhan ve Candide Şentürk. “Ceza Muhakemesi Hukukunda 

Yeni Bir Kurum Olarak Seri Muhakeme Yöntemi (CMK m.250)”, 

Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 41, ss.573-601. 

Erem, Faruk. Ceza Usulü Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yayınları, Ankara, (Usul), 1964. 

Erem, Faruk. “Ceza Usulünde Kesin Hüküm”, Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 1, 1963, (Kesin Hüküm), ss.37-52. 

Erem, Faruk. “Diyalektik Açıdan Ceza Yargılaması”, Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 34, Sayı: 1, 1977, (Diyalektik), ss.1-7. 

Ersoy, Uğur. “Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usullerinde İtiraz Kurumuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 2, 2020, ss.857-885. 

Feinman, Jay M. Law 101, Oxford University Press, Fourth Edition, USA, 

2014. 

Feteris, Eveline T. Hukuki Argümantasyonun Temelleri, (çev. Ertuğrul 

Uzun), Pinhan Yayıncılık, 2019. 

Gökalp, Özge Tuçe. “Ceza Usul Hukukunda Uzlaşma”, Hukuk ve İktisat 

Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, No:1, 2013, ss.21-30. 

Gökcen, Ahmet, Murat Balcı, Mehmet Emin Alşahin ve Kerim Çakır. Ceza 

Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, Güncellenmiş ve Gözden 

Geçirilmiş 4. Baskı, Ankara, 2020. 

Gültekin, Özkan. Öğretide ve Uygulamada İddianame ve İddianamenin 

İadesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011. 

Gültekin, Özkan. “İddianame Yerine Geçen Belgeler İddianamenin İadesine 

Konu Olabilir Mi?”, Adalet Dergisi, Yıl: 101, Sayı: 37, Mayıs 2010. 

176 Kaynakça 

Hess, Karen M. Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice, 

Wadsworth Cengage Learning, Ninth Edition, 2009. 

Hirş, Ernst E. Pratik Hukukta Metot, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 

Enstitüsü Yayınları, Güncellenmiş 8. Baskı, 2017. 

Ildırar, Elif. Seri Muhakeme Usulü, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021. 

Jörg-Martin Jehle ve Marianne Wade, Coping with Overloaded Criminal 

Justice Systems – The Rise of Prosecutorial Power Across Europe, 

Springer Berlin, 2006. 

Kaplan, Mahmut. “Onarıcı Adalet ve Türk Ceza Hukukuna Yansımaları”, 

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, Haziran 2015, s.60. 

Karacan, Abdullah Enes. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2019. 

Karagülmez, Ali. Türk Hukukunda Ceza Kararnamesi ve Önödeme, 

Adalet Yayınevi, Ankara, 1999. 

Karakehya, Hakan. “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlanması Suçu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları 

Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2, Ocak 2013, ss.699-713. 

Karakehya, Hakan. “Dolaylı Maddi Gerçek: Ceza Muhakemesinde Yargılama Makamının Maddi Gerçeğe Deliller Aracılığıyla Ulaşma Zorunluluğu Üzerine”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:7, Sayı:27, 

Temmuz 2016, ss.59-82. 

Karakurt Eren, Ahu. “Türk Ceza Kanunu’nda Gürültüye Neden Olma Suçu”, 

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 132, 2017, ss.55-120. 

Kartal, Melik. Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Kamu Davasının Açılmasında Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015. 

Kaşlı, Enver. Ceza Adaleti Sisteminde İtham Pazarlığı (Plea Bargaining), 

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017. 

Karaoğlan, Fahrettin. “Meşhut Suçlar Kanunu Üzerinde Bir İnceleme”, Adliye Ceridesi, Sayı: 23, Birinciteşrin 1936, ss.1645-1666. 

Kılıçarslan İsfen, Sibel. Alman ve Türk Ceza Hukukunda Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçları (AlmCK md. 315 ilâ 316 ve

TCK md. 179), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013. 

Kaynakça 177 

Kızılarslan, Hakan. “7188 Sayılı Kanun’la Ceza Muhakemesi Hukukuna 

Getirilen Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri”, Bahçeşehir 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 183-184, Kasım-Aralık 2019, ss.1885-1960. 

Koca, Mahmut. İbrahim Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 

Seçkin Yayıncılık, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 13. Baskı,

Ankara, 2020. 

Koca, Mahmut. İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Adalet Yayınevi, 6. Baskı, Ankara, 2019. 

Koç, Ziya. “Karşılaştırmalı Hukuk ve Uluslararası Mahkeme Kararları Işığında Seri Muhakeme Usulüne Farklı Bir Bakış: Masum Kişilerin Cezalandırılması Tehlikesi”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 43, 

Ağustos 2020, ss.607-663. 

Kor, Şuayyip. “Meşhut Suçlar Kanununun Tatbikına Mani Olan Hukukî 

Sebepler Hakkında Bazı Düşünceler”, Adliye Dergisi, Yıl: 36, Sayı: 

1, Ocak 1945, ss.46-49. 

Köken, Enes. “Resmî Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 28, Ekim 2016, ss.85-

102. 

Köken, Enes. “Soruşturma Evresinin Kör Noktası: İddianame Yerine Geçen 

Belge”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 174, Şubat 2021, 

ss.250-263. 

Kudlich, Hans. “Akademik Bakış: Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Mecburiyeti ve Maslahata Uygunluk İlkeleri Arasındaki Denge”, çev. İlker 

Tepe, Serkan Meraklı ve Mustafa Oğlakçıoğlu, Ceza Hukuku Dergisi, Sayı: 19, Ağustos 2012, ss.360-369. 

Kul Yenigül, Aylin. “Onarıcı Adalet ve Cezalandırıcı Adalet”, Beykent 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 9, Haziran 2019, 

ss.9-26. 

Kunter, Nurullah. Feridun Yenisey, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza 

Muhakemesi Hukuku, Beta Yayıncılık, Prof. Dr. Feridun Yenisey 

Tarafından Yenileştirilen Onuncu Bası, İstanbul, 1998. 

Kurşun, Günal. Ceza Muhakemesinde Hüküm, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 

2016. 

Lippke, Richard L. The Ethics of Plea Bargaining, Oxford University 

Press, USA, 2011. 

178 Kaynakça 

Meraklı, Serkan. Cumhuriyet Savcısının Kamu Davasını Açmada Takdir 

Yetkisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014. 

Meraklı, Serkan. Ceza Hukukunda Kusur, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 

2017. 

Neef, Marian. Stuart Nagel, “The Adversary Nature of the American Legal 

System From a Historical Perspective”, New York Law Forum, Cilt: 

20, Sayı: 1, 1974, ss.123-164. 

Oktar, Salih. “Yargı Reformu Stratejisi 2019’un Değerlendirilmesi Sempozyumu” konuşması, Türkiye Barolar Birliği, 07/12/2019, 

https://tv.barobirlik.org.tr/Watch/5120, 14:47-15:27, (Erişim Tarihi: 

26/11/2020). 

Önder, Ayhan. Sulh Ceza Hâkiminin Ceza Kararnamesi, Sermet Matbaası, İstanbul, 1966. 

Önok, R. Murat. “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu (TCK m.179)”, 

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 121, 2015, ss.157-202. 

Özbek, Veli Özer. Koray Doğan ve Pınar Bacaksız, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 13. 

Baskı, Ankara, 2020. 

Özbek, Veli Özer. Koray Doğan ve Pınar Bacaksız, Türk Ceza Hukuku 

Özel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 15. Baskı, Ankara, 2020. 

Özdemir, Süleyman Emre. Ceza Muhakemesinde İtiraz Kanun Yolu, 

Adalet Yayınevi, Ankara, 2018. 

Özen, Mustafa. “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama Suçu”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 15, Kasım 2007, ss.73-76. 

Özgenç, İzzet. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 

Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 16. Bası, Ankara, 2020. 

Öztekin, Alp. “Ceza Muhakemesi İlk Derece Yargılamasında Hüküm”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 174, 2021, ss.275-296. 

Öztürk, Bahri. Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Özge Sırma Gezer, 

Yasemin F. Saygılar Kırıt, Esra Alan Akcan, Özdem Özaydın, Efser 

Erden Tütüncü, Derya Altınok Villemin ve Mehmet Can Tok, Nazari 

ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ed. Bahri Öztürk, Seçkin Yayıncılık, Güncellenmiş 14. Baskı, Ankara, 2020. 

Öztürk, Bahri. Ceza Muhakemesi Hukukunda Koğuşturma Mecburiyeti 

(Hazırlık Soruşturması), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, Ankara, 1991. 

Kaynakça 179 

Polat, Halil. “Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması Suçu ile Bu Suçun 

Diğer Suçlarla İçtimaı”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl: 

2010, Sayı: 1, Nisan 2010, ss.135-166. 

Rembar, Charles. The Law of the Land – The Evolution of Our Legal 

System, Open Road Media, USA, 2015. 

Scalfati, Adolfo. “Contradittorio, principio del”, Il dizionario sistematico di 

procedura penale, Milano, 2008. 

Sevdiren, Öznur. “Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Seri Muhakeme 

Usulü Üzerine Eleştirel Değerlendirmeler”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 189-190, 2020, ss.573-

616. 

Soyaslan, Doğan. Ceza Muhakemesi Hukuku, Yetkin Yayınları, Güncellenmiş 8. Baskı, Ankara, 2020. 

Soylu Ünver, Gülsüm. Seçil Nergiz Karaman Engür, Seri Muhakeme Usulü, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020. 

Şahin, Cumhur. Neslihan Göktürk, Ceza Muhakemesi Hukuku Cilt II, 

Seçkin Yayıncılık, 10. Baskı, Ankara, 2020. 

Şahin, İlyas. “A Brief Summary Of Criminal Procedure Process At The 

United States Judicial System”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 

Sayı: 5, 2015, ss.707-725. 

Şeker, Hilmi. Esbab-ı Mucibe’den Retoriğe Hukukta Gerekçe, Yeditepe 

Üniversitesi Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, 2020. 

Taner, Tahir. “Ağır Cezalı Olmıyan Meşhud Suçların Muhakeme Usulü 

Kanun Layihası Hakkında”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Mecmuası, Cilt: 2, 1936, ss.1-41. 

Taner, Fahri Gökçen. Ceza Muhakemesi Hukukunda Adil Yargılanma 

Hakkı Bağlamında Çelişme ve Silahların Eşitliği, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019. 

Taneri, Gökhan. Seri Muhakeme (Usul – Şartlar – Suçlar ve Hüküm) ve 

Basit Yargılama Usulü, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2020. 

Taşkın, Ozan Ercan. “Ceza Muhakemesi Hukukunda Eşitlik İlkesi”, Terazi 

Hukuk Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 122, Ekim 2016, ss.24-33. 

Taşkın, Ş. Cankat. Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020. 

180 Kaynakça 

Tezcan, Durmuş. “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması ile 

Uyum Açısından Bazı Yönleriyle Yeni Türk Ceza Mevzuatı”, Fasikül 

Hukuk Dergisi, Sayı: 10, Eylül 2010, ss.17-18. 

Tezcan, Durmuş. Mustafa Ruhan Erdem ve R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Güncellenmiş 17. Baskı, 

Ankara, 2019. 

Toroslu, Nevzat. Metin Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınevi, 19. Baskı, Ankara, 2019. 

Tulay, M. Emre. “Seri Muhakeme Usulü (CMK m. 250)”, İzmir Barosu 

Dergisi, Yıl: 85, Sayı: 2, Mayıs 2020, ss.118-157. 

Tulay, M. Emre. Yamaç Doğan, “Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Basit 

Yargılama Usulü”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

Cilt: 10, Sayı: 2, Aralık 2020, ss.349-376. 

Turhan, Faruk. “Yeni Türk Ceza Kanununda Güvenlik Tedbiri Olarak Hak 

Yoksunluğu ve Yasaklılığının Niteliği, Kapsam ve Koşulları Üzerine 

Bir Değerlendirme”, Ceza Hukuku Dergisi (CHD), Yıl: 2, Sayı:4, 

Ağustos 2007, ss.171-196. 

Turhan, Faruk. “Ceza Muhakemesindeki Sürelerin Kusur Olmaksızın Geçirilmesinde Eski Hale Getirme”, Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’a 

Armağan, (Ed. Feridun Yenisey, İzzet Özgenç, Ayşe Nuhoğlu, Adem 

Sözüer, Faruk Turhan), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018, ss.1227-

1268. 

Turhan, Faruk. Murat Aksan, “Ceza Muhakemesinde Şüphelinin İfadesinin Alınması ve Sorguya Çekilmesine İlişkin Hükümlerin Eleştirel 

Bir Değerlendirmesi”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XXIV, Sayı: 2, Yıl: 2020, ss.289-

331. 

Uğur, Hüsamettin. “Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Mecburiyeti İlkesinden Maslahata Uygunluk İlkesine”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 

Sayı: 73, 2007, ss. 256-288. 

Ünver, Yener. İftira, Suç Uydurma, Yalan Tanıklık ve Bilirkişilik, İnfaz 

Kurumlarından Kaçma (TCK’da Düzenlenen Adliyeye Karşı Suçlar), Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara, 2016. 

Ünver, Yener ve Hakan Hakeri. Ceza Muhakemesi Hukuku Cilt I, Adalet 

Yayınevi, 15. Baskı, Ankara, (Cilt I), 2019. 

Kaynakça 181 

Ünver, Yener ve Hakan Hakeri. Ceza Muhakemesi Hukuku Cilt III, Adalet Yayınevi, 15. Baskı, Ankara, (Cilt III), 2019. 

Vergés, Jacques. Savunma Saldırıyor, (Çev. Vivet Kanetti), Metis Yayınları, Dördüncü Basım, 2013. 

Welling, Sarah N. “Victim Participation in Plea Bargains”, Washington 

University Law Review, Cilt: 65, Sayı: 2, Ocak 1987, ss.301-356. 

Wenzel, Michael. Tyler G. Okimoto, “Retributive Justice”, Handbook of 

Social Justice Theory and Research, (Ed. Clara Sabbagh ve 

Manfred Schmitt), Springer, New York, 2016. 

Yapar, Mehmet Emin. Ceza Muhakemesinde İddia Pazarlığı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013. 

Yaşar, Ercan. “Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme Usulü”, 

Adalet Dergisi, Sayı: 65, 2020/2, ss.255-299. 

Yavuz, Hakan A. Ceza Muhakemesinde Kovuşturmaya Alternatif Yöntemler, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020. 

Yenisey, Feridun. “Ceza Muhakemesi Süjelerinin İradelerinin Ceza Muhakemesinin Yürüyüşüne Etkisi Sorunu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2, 

ss.453-470. 

Yenisey, Feridun ve Ayşe Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin 

Yayıncılık, Güncellenmiş 8. Baskı, Ankara, 2020. 

Yılmaz, Zahit. Özge Apiş, “Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 1, Haziran 2020, ss.62-

106. 

Yokuş Sevük, Handan. “Gürültüye Neden Olma Suçu (TCK md. 183)”,

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları 

Dergisi, Cilt; 19, Sayı: 2, Ocak 2013, ss.363-379. 

Yokuş Sevük, Handan. “Soruşturma Evresine Hakim Olan İlkeler”, Fasikül 

Hukuk Dergisi, Sayı: 21, Ağustos 2011, ss.13-29. 

Yurtcan, Erdener. Ceza Yargılaması Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 16. Bası, 

Ankara, 2019. 

Zernova, Margarita. Restorative Justice, Ideals and Realities, Ashgate 

Publishing, Burlington USA, 2007. 

182 Kaynakça 

Plea and Charge Bargaining Research Summary, U.S. Department of Justice, 

24/01/2011, (https://bja.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh186/files/media/ 

document/PleaBargainingResearchSummary.pdf, Erişim Tarihi: 

20/10/2020). 

Kazancı Mevzuat ve İçtihat Veritabanı – lib.kazanci.com.tr 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Karar Veritabanı - hudoc.echr.coe.int/tur 

Justia Veritabanı - https://supreme.justia.com/ 

T.C. Adalet Bakanlığı – www.adalet.gov.tr 

UYAP İstatistik Veritabanı - istatistikler.uyap.gov.tr 

Yargıtay Emsal Karar Arama - karararama.yargitay.gov.tr 

Legalbank Mevzuat ve İçtihat Veritabanı - legalbank.ne

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.