Türk Hukuku ve Viyana Satım Sözlşemesi (CISG) Uyarınca Satış Sözleşmesinde Aliud

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Abdullah Harun ATAŞLAR
ISBN: 9786050506129
Stok Durumu: Stokta var
34,00 TL 40,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Abdullah Harun ATAŞLAR
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Türk Hukuku ve Viyana Satım Sözlşemesi (CISG)  Uyarınca Satış Sözleşmesinde Aliud

Abdullah Harun ATAŞLAR

2020/07 1. Baskı, 121 Sayfa

ISBN 978-605-05-0612-9


ÖNSÖZ


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı çerçevesinde yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma 11.10.2019 tarihinde Prof. Dr. Çiğdem Kırca, Dr. Öğr. Üyesi Ünsal Dönmez ve Dr. Öğr. Üyesi Akın Ünal’dan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Bu vesileyle, birlikte çalışma fırsatı bulduğum danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Akın Ünal’a teşekkür etmeyi borç bilirim. Ayrıca tezimin gelişim aşamasında kıymetli görüşleriyle beni yönlendiren ve üzerimdeki acemiliği atmama yardımcı olan sayın hocam Dr. Öğr. Üyesi Ünsal Dönmez’e yürekten teşekkür ederim.

Bu tezin daha en başından itibaren; engin Roma Hukuku bilgisi ve akademik tecrübesi ile beni yüreklendiren, Latince ve Almanca kaynaklara ulaşmamı sağlayan, maddi ya da manevi hiçbir fark gözetmeksizin yanımda olan hocam, Prof. Dr. Özlem Söğütlü’ye, sabrı ve içten desteği için sonsuz teşekkür ederim.

TOBB ETÜ’nün yoğun çalışma ortamına rağmen usanıp sıkılmadan günler boyunca birlikte çeviri yaptığımız, soruları ve yönlendirmeleriyle ufkumu genişleten, saygıdeğer hocam Doç Dr. F. Tülay Karakaş’a ve yine aynı kürsüde olmaktan mutluluk duyduğum, akademik heyecanı ile hepimize örnek ve destek olan sayın Doç. Dr. Betül Özlük’e katkılarından dolayı minnet borçluyum.

Nihayet tezimin her sayfasını büyük bir titizlikle inceleyen, defalarca tezimi okuyup her türlü kaynakla beni destekleyen ve birlikte çalışmaktan kıvanç duyduğum sayın hocam Prof. Dr. Çiğdem Kırca’ya yazıyla ifade edemeyeceğim bir minnetle teşekkür ediyorum. Aliud gibi benim için zorlu bir konuyu, farklı bakış açılarıyla sadeleştirmiş ve bu çalışmanın nihayete ermesini kolaylaştırmıştır.

Son olarak, uzun çalışma mesailerimde bana eşlik eden ve bitmek tükenmek bilmeyen tartışmalarla vakitlerini çaldığım hocalarım Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yatağan Özkan, Arş. Gör. Can Boyacı, Arş. Gör. Eren Özdemir ve çalışma arkadaşlarım Sezin Vural, Emre Ali Deliktaş, Burkay Can Kara, Abdullah Ada ve Tuğba Korkmaz Dağlı’ya sabırları için çok teşekkür ederim.  

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR

İÇİNDEKİLER

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

1.GİRİŞ

2.TÜRK HUKUKUNDA ALİUD ve AYIP KAVRAMLARI

2.1.Aliud Kavramı

2.1.1.Roma Hukukunda Aliud Kavramı

2.1.2.İsviçre-Türk Hukuklarında Aliud Kavramı

2.2. Ayıp Kavramı, Ayıptan Sorumluluk, Hukuki Niteliği ve Çeşitleri

2.2.1. Kavram

2.2.2. Hukuki Niteliği

2.2.2.1. Genel Olarak

2.2.2.2.Çeşit Satımında Ayıptan Sorumluluğun Hukuki Niteliği

2.2.2.3.Parça Satımında Ayıptan Sorumluluğun Hukuki Niteliği

2.2.2.4.Değerlendirme

2.2.3. Çeşitleri

2.2.3.1.Bildirilen (Vaat Edilen) Niteliklerde Ayıp

2.2.3.2.Dürüstlük Kuralı Gereği Bulunması Gereken Niteliklerde Ayıp

3. ALİUDUN HUKUKİ NİTELİĞİ ve ÇEŞİT ve PARÇA BORÇLARINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER

3.1. Genel Olarak

3.2. Aliudun Teslimine Ayıptan Sorumluluğa İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerektiğini Savunan Görüş

3.3.Aliudun Teslimine İfa Etmemeye İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerektiğini Savunan Görüş

3.3.1.Cins Borçları Açısından

3.3.2. Parça Borçları Açısından

3.3.3. İsviçre Federal Mahkemesinin Yaklaşımı

3.3.4. Yargıtay’ın Yaklaşımı

3.3.5. Değerlendirme

4. VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ (CISG) UYARINCA ALİUDUN HUKUKİ NİTELİĞİ

4.1. Başlıca Uluslararası Yeknesaklaştırma Metinleri

4.1.1. Genel Olarak

4.1.2. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG)

4.1.3. Milletlerarası Ticari Sözleşmelere İlişkin İlkeler (PICC)

4.1.4. Avrupa Sözleşmeler Hukuku İlkeleri (PECL)

4.2. CISG İfa Engelleri Sistemini Etkileyen Hukuk Düzenleri

4.2.1. Kıta Avrupası (Civil Law) Sistemi

4.2.2. Ortak Hukuk (Common Law) Sistemi

4.3. Viyana Satım Sözleşmesi (CISG) Uyarınca Aliudun 
Hukuki Niteliği

4.3.1. CISG İfa Engelleri Sistemine Genel Bakış

4.3.1.1. Genel Olarak

4.3.1.2. Esaslı İhlal (Fundamental Breach) 
Kavramı

4.3.2. Sözleşme İhlali Sonucunda Alıcının Sahip Olduğu Haklar

4.3.2.1. Alıcının Aynen İfa Talebi

4.3.2.2. Alıcının Sözleşmeden Dönme Hakkı

4.3.2.3. Tazminat Talebi

4.3.3. Aliudun Tesliminin CISG İfa Engelleri Sistemi İçerisindeki Yeri

4.3.3.1. Genel Olarak

4.3.3.2. Aliudun Tesliminde Alıcının Sahip Olduğu Haklara İlişkin Doktrinde İleri Sürülen Görüşler

4.3.3.3. Değerlendirme

5. SONUÇ

6. KAYNAKÇA


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar