Türk Hukukunda Yabancı Nafaka İlamlarının Tenfizi

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Ahmet Cemal RUHİ
ISBN: 9786257899345
Stok Durumu: Stokta var
60,30 TL 67,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ahmet Cemal RUHİ
Baskı Tarihi 2020/06
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Türk Hukukunda Yabancı Nafaka İlamlarının Tenfizi 
Ahmet Cemal RUHİ  
2020/06 3. Baskı, 435 Sayfa
ISBN 978-625-7899-34-5

Bu çalışma, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde Doktora Tezi olarak sunulmuş ve kabul edilmiştir. Tez, aradan geçen uzun zaman içerisinde meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak baştan sona yenilenmiştir. Tez hazırlandığı dönemde bilimsel eserlerden yararlanılarak dar kapsamlı ve teorik olarak hazırlanmışken, yenileme esnasında Yargıtay içtihatları ve uygulama dikkate alınarak kapsamı genişletilmiş ve yeni içtihatlardan yararlanılarak uygulamacılar için faydalı bir eser haline getirilmiştir.(SUNUŞTAN)


  İÇİNDEKİLER


   BİRİNCİ BÖLÜM
   TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA NAFAKA


    Birinci Kısım
    BAKIM NAFAKASI
    I. GENEL OLARAK
    II. TEDBİR NAFAKASI
    A. Evlilik Birliği Devam Ederken İstenebilecek Tedbir Nafakası
    B. Mutlak veya Nisbi Butlan Davasında Hükmedilecek Tedbir Nafakası
    C. Boşanma veya Ayrılık Davasında Hükmedilecek Tedbir Nafakası
    D. Evlat Edinilen Çocuk Lehine Hükmedilecek Tedbir Nafakası
    E. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Çerçevesinde Hükmedilecek Tedbir Nafakası
    F. Çocuk Koruma Kanunu'na Göre Tedbir Nafakası
    G. Tedbir Nafakası ile İlgili Hükümler
    H. Tedbir Nafakasında Usul Hükümleri
    III. YOKSULLUK NAFAKASI
    A. Genel Olarak
    B. Yoksulluk Nafakasının Koşulları
    C. Yoksulluk Nafakasının Hükümleri
    D. Yoksulluk Nafakasında Usul Hükümleri
    IV. İŞTİRAK NAFAKASI
    A. Genel Olarak
    B. İştirak Nafakasının Mahiyeti
    C. İştirak Nafakasının Hükümleri
    D. İştirak Nafakasında Usul Hükümleri


     İkinci Kısım
     YARDIM NAFAKASI
     I. GENEL OLARAK
     II. NAFAKA BORÇLULARI VE ALACAKLILARI
     A. Üstsoy ve Altsoy
     B. Kardeşler
     C. Kamu Kurumları
     III. YARDIM NAFAKASININ KOŞULLARI
     A. Nafaka Yükümlülüğünün Nafaka Alacaklısı Bakımından Koşulları
     B. Nafaka Yükümlülüğünün Nafaka Borçlusu Bakımından Koşulları
     IV. YARDIM NAFAKASINDA SIRA
     V. YARDIM NAFAKASININ HÜKÜMLERİ
     A. Yardım Nafakasının Başlangıcı
     B. Yardım Nafakasının Miktarının Belirlenmesi
     C. Yardım Nafakasının Artırılması veya Azaltılması
     D. Yardım Nafakasının Eda Biçimi ve Zamanı
     E. Yardım Nafakasının Sona Ermesi
     VI. YARDIM NAFAKASINDA USUL HÜKÜMLERİ
     A. Taraflar
     B. Görevli ve Yetkili Mahkeme
     C. İspat Yükü


      Üçüncü Kısım
      NAFAKA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
      I. NAFAKAYA İLİŞKİN MAHKEME KARARLARININ SONUÇLARI
      A. Nafaka Konusunda Verilen Ara Karar veya Nihai Kararın Cebri İcra Yolu İle Tahsili
      B. Nafaka İlamının İcrasının Durdurulması Kararı Verilemez
      C. Alacağı Bir İlama Dayanan Nafaka Alacaklısının Hacze İmtiyazlı İştirak Yetkisi
      D. Nafaka Borcunun Ödenmemesi Halinde Cezai Yaptırım
      II. NAFAKA ALACAĞININ ÖZELLİKLERİ
      A. Genel Olarak
      B. Nafaka Alacağının Kendisine Mahsus Olan Özellikleri
      III. NAFAKA DAVASI İLE İLGİLİ BAZI HUSUSLAR
      A. Adli Yardım
      B. Yargılama Harç ve Giderleri
      C. Vekalet Ücreti
      D. Yargılama Usulü
      E. Kanun Yolu
      F. Hüküm
      G. Hükmün Tashihi ve Tavzih


       İKİNCİ BÖLÜM
       MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ALANINDA NAFAKA


        Birinci Kısım
        YABANCI UNSURLU NAFAKA DAVALARINDA UYGULANACAK HUKUK
        I. YABANCI UNSURLU NAFAKA DAVALARINDA UYGULANACAK HUKUK
        A. Genel Olarak
        B. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanunda Nafakaya Uygulanacak Hukuk
        II. MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERDE NAFAKAYA UYGULANACAK HUKUK
        A. 24 Ekim 1956 Tarihli Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüklerine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme
        B. 2 Ekim 1973 Tarihli Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme


         İkinci Kısım
         NAFAKA İLE İLGİLİ YABANCI MAHKEME İLAMLARININ TÜRKİYE'DE TENFİZİ
         I. YABANCI MAHKEME İLAMLARININ TANIMASI VE TENFİZİ KONUSUNA GENEL BAKIŞ
         A. Tarihi Gelişme
         B. Tanıma ve Tenfiz İle İlgili Türk Hukukundaki Düzenleme
         II. NAFAKA İLE İLGİLİ YABANCI MAHKEME İLAMLARININ TÜRKİYE'DE TANINMASI VE TENFİZİ
         A. Tanıma ve Tenfiz
         B. Türk Hukukunda Tanıma ve Tenfiz ile İlgili Düzenleme


          Üçüncü Kısım
          TANIMA VE TENFİZ USULÜ
          I. GENEL OLARAK
          II. TANIMA VE TENFİZ DAVASINDA UYGULANACAK USUL
          A. Görev ve Yetki
          B. Teminat
          C. Taraflar, Tanıma İstemi ve Dilekçeye Eklenecek Belgeler
          D. Davanın Açılması
          E. Tanıma Davasında Verilecek Kararlar
          F. Tenfiz Davasında Verilecek Kararlar
          G. Yargılama Harç ve Giderleri
          H. Tenfiz Kararının Sonuçları
          I. Davalar veya Kararlar Arasında İhtilaf
          J. Hüküm
          K. Kanun Yolları
          L. Hükmün Tashihi ve Tavzih
          III. MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER İLE GETİRİLEN DÜZENLEME
          A. Genel Olarak
          B. Türkiye'nin Yapmış Olduğu İki Taraflı Sözleşmeler
          C. Türkiye'nin Taraf Olduğu Çok Taraflı Sözleşmeler


           ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
           NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI ÜLKELERDE TAHSİLİ HAKKINDA 20 HAZİRAN 1956 TARİHLİ NEW YORK SÖZLEŞMESİ
           I. GENEL OLARAK
           II. TARİHÇE
           A. Nafaka Konusundaki Uluslararası Çalışmalar
           B. New York Sözleşmesi
           C. New York Sözleşmesi ile İlgili 13 - 17 Kasım 1995 Tarihli La Haye Konferansı
           III. SÖZLEŞMENİN GENEL TANIMLANMASI
           IV. SÖZLEŞMEYE TARAF OLAN ÜLKELER
           V. SÖZLEŞMEDEKİ HUKUKİ DÜZENLEME
           A. Sözleşmenin Amacı
           B. Sözleşmenin Uygulama Alanı
           C. Sözleşmenin Uygulama Organları
           D. Sözleşmenin Uygulanma Biçimi
           VI. ÜLKE BAKIMINDAN UYGULAMA
           A. Kural
           B. Federal Devletler Açısından Uygulama
           C. Muhtariyeti Olan veya Vesayet Altında Olan Devletler Açısından Uygulama
           VII. YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
           A. İmza, Onama ve Katılma
           B. Yürürlüğe Giriş
           C. Fesih
           D. Tadil
           VIII. GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ
           IX. SÖZLEŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
           SONUÇ


            YARARLANILAN KAYNAKLAR
            KAVRAMLAR DİZİNİ

            Yorum Yap

            Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
            İlgili Yayınlar