Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamasında Avans

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Doç. Dr. Halil YILMAZ
ISBN: 9786050507331
Stok Durumu: Stokta var
80,75 TL 95,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Doç. Dr. Halil YILMAZ
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 382

TÜRK İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMASINDA AVANS

Her bilimsel çalışma girişiminde en büyük sorunlardan birisi “ne hakkında yazmalıyım” sorusuna karşılık bulmaktır. Binlerce konunun incelendiği günümüzde bile bazen meçhul kalan ayrıntılar ortaya çıkabiliyor. Üstelik bu ayrıntıların uygulamasının ve doğurduğu sonuçların etkin ve yaygın olduğu ortada iken. Yeterli olmamakla birlikte ülkemizde İş Hukukunun pek çok alanı araştırmaya konu olmuştur ki, hukukta en fazla bilimsel yayının yapıldığı alanlardan birisi de İş Hukukudur.

Avans, hukukun her alanında vardır. Ancak, daha çok vergisel boyutları açısından akademik çalışmalara konu edilmiş, kısmen de olsa Ticaret Hukuku içinde “sermaye avansı”, “kar payı avansı” gibi başlıklar altında incelemeler yapılmıştır. Özünde bir ücret ödemesi olması ve ücretle ilgili pek çok yayın yapılmasına karşın, uygulamada yaygın olarak kullanılan bir kavram olan avans İş Hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda ilgi görmemiş, ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulmamıştır. Kolektif bir kavram olan ve hukukun diğer alanları kadar Borçlar Hukuku ve İş Hukukunu da ilgilendirmiş olan avans hakkında kapsamlı bir inceleme olmadığını tespit etmemiz üzerine, bu konuyu incelemeye karar verdik. İşte “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamasında Avans” bu alanda yazılmamış ne var sorusunun yanıtı olarak yazılmıştır. 

ÖNSÖZ.................................................................................................. 7

İÇİNDEKİLER....................................................................................... 9

KISALTMALAR.................................................................................. 17

GİRİŞ

Konunun Önemi.................................................................................. 20

Konunun Sınırlandırılması................................................................... 21

Birinci Bölüm
Genel Olarak Avans

    I.  Genel Olarak Avans.................................................................... 23

A.. Avans Uygulamasına Duyulan İhtiyaç................................... 26

B.. Avans Ödemesinin İşlevi....................................................... 27

C.. İşveren Tarafından Yapılan Avans Ödemesinin
Hukuki Niteliği...................................................................... 29

   II.  Avansın Diğer Hukuki İlişkilerdeki Yeri...................................... 38

A.. Eser Sözleşmesinde Avans..................................................... 38

B.. Kat Mülkiyeti Hukukunda Avans.......................................... 41

C.. Ticaret Hukukunda Avans..................................................... 43

D.. Vergi Hukukunda Avans....................................................... 44

E... Muhasebe Uygulamalarında Avans........................................ 47

F... Medeni Yargılama Hukukunda Avans................................... 47

  III.  Avans Uygulamasının Kaynağı.................................................... 48

A.. 4857 Sayılı İş Kanunu........................................................... 48

B.. 854 Sayılı Deniz İş Kanunu................................................... 48

C.. İş Sözleşmesinde Hüküm Bulunması..................................... 50

D.. Toplu İş Sözleşmesinde Hüküm Bulunması........................... 53

1.. Toplu İş Sözleşmesinin Yürürlüğü Sırasında..................... 53

2.. Toplu İş Sözleşmesinin Art Etkisi...................................... 56

E... Kamu Çerçeve Protokollerinde Avans Öngörülmesi.............. 57

F... Personel Yönetmeliği ve Eşdeğer Kaynaklarda
Avans Öngörülmesi............................................................... 59

G.. Avans Ödemesinin Çalışma Koşulu (İşyeri Uygulaması)
Haline Gelmesi...................................................................... 61

H.. İş Hukukuna Özel Kaynaklarda Yer Almadığı Durumlarda
İşçinin Avans Talebi (İşverenin Yönetim Hakkı)................... 64

  IV.  Türk Borçlar Kanunu’na Göre Avans Ödeme Koşulları.............. 66

A.. İşçinin Zorunlu İhtiyacı Olmalı.............................................. 67

1.. Zorunlu İhtiyaç Durumu................................................... 68

2.. İşçinin Kusuru................................................................... 75

B.. İşveren Hakkaniyet Gereği Avans Ödeyebilecek Durumda
Olmalı.................................................................................... 77

1.. Genel Olarak..................................................................... 77

2.. İşverenin Hakkaniyet Gereği Avans Ödeyebilecek
Durumda Olmaması.......................................................... 80

a.. İşverenin İflası............................................................. 82
b.. İşveren Hakkında İflasın Ertelenmesine
Karar Verilmesi............................................................ 82
c.. İşveren Hakkında Yapılan Haciz İşleminin
Sonuçsuz Kalması........................................................ 83
d.. İşverenin Konkordato İstemiş Olması........................... 83
e.. İşverenin Borca Batık Durumda Olması....................... 84
f.. Diğer Durumlar............................................................ 85

3.. Çeşitli Çalışma İlişkileri Bakımından Hakkaniyet.............. 85

C.. İşçiye Hizmetiyle Orantılı Bir Miktar Avans Olarak Ödenmeli 89

1.. Genel Olarak..................................................................... 89

2.. Avansın Gerçek Miktarı.................................................... 94

3.. Henüz Bir Çalışma Yokken Yapılan Ödeme..................... 96

4.. Avans Miktarını Belirleyen Tarih...................................... 99

5.. Avans Ödeme Zamanı..................................................... 100

D.. Avans Banka Yoluyla Ödenmelidir..................................... 104

E... İşçinin Talebi....................................................................... 106

   V.  Avansın Ücret, Ücret Ekleri ve Tazminattan Farkı ve
         Benzer Yanları........................................................................... 108

A.. Ücretten Farkı ve Benzer Yanları......................................... 108

B.. Ücret Eklerinden Farkı ve Benzer Yanları............................ 111

C.. Tazminattan Farkı ve Benzer Yanları................................... 113

  VI.  Avansın Özellikleri.................................................................... 115

A.. Avans Ödemesi İstisnai Bir Ücret Ödeme Yoludur.............. 115

B.. Avans Ödemek İşveren İçin Bir Yükümlülüktür.................. 116

C.. Avans Parasal Edim Yükümlülüğüdür................................. 117

D.. Avans Sözleşme İlişkisinin Getirdiği Bir Yükümlülüktür..... 119

E... Avans İş (Hizmet) Karşılığı Yapılan Bir Ödemedir.............. 120

F... Avans Ücretin Erken Ödenmesidir....................................... 122

G.. Yasal Düzenlemeye Göre Avansın Geri Ödemesi Olmaz..... 125

VII.  Avans Ödeme Yasağı ve Avansın Kaldırılması.......................... 125

A. Avans Ödeme Yasağı........................................................... 125

B. Avansın Kaldırılması........................................................... 128

1.. İş Sözleşmesi Taraflarının Anlaşması.............................. 128

2.. İşverenin Tek Taraflı İradesi........................................... 130

İkinci Bölüm
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Avans Uygulamaları

    I.  İş Hukukunda Avans Uygulamaları........................................... 133

A.. Ücretin Avans Olarak Ödenmesi.......................................... 136

1.. Normal Çalışma Karşılığı Olarak Ödenen Ücrette Avans 136

2.. Diğer Ücret Ödemeleri Bakımından Avans..................... 140

B.. Avans Niteliğinde Kıdem Tazminatı Ödemesi...................... 143

1.. Genel Olarak................................................................... 143

2.. Kıdem Tazminatı Avansı................................................. 146

3.. Kıdem Tazminatı Adı Altında Birden Fazla
Ödeme Yapılması............................................................ 149

4.. Değişik İş İlişkileri Açısından Kıdem Tazminatı
Avansının Değerlendirilmesi........................................... 151

a.. Alt İşverenlik İlişkileri Bakımından Avans................. 151
b.. Organik Bağ İlişkisi Bakımından Avans..................... 153
aa.. Birlikte İşverenlik İlişkisinde Avans.................... 155
bb. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılmasında Avans... 156
c. İşyeri Devrinde Avans................................................. 159
d. İşyerinin Kapanmasında Avans................................... 164
e.. İş Sözleşmesinin Devrinde Avans.............................. 165

5.. Yargıtay’ın Getirdiği Uygulama: Önceki Hizmetlerin
Tasfiyesi......................................................................... 167

a.. Önceki Hizmet Dönemini Tasfiye Edilmiş Sayan Uygulamalar         173
aa.. Kıdem Tazminatının Ödenmiş Olması................. 174
bb.. Kıdem Tazminatı ile Birlikte İhbar Tazminatının da Ödenmiş Olması    176
cc.. İşten Çıkış ve Giriş Tarihleri Arasındaki Boşluk.. 179
dd.. Yaşlılık (Emeklilik) Aylığı Almak Amacıyla Sözleşmenin Feshi 181
ee.. İstifa Beyanıyla Sözleşmenin Feshi...................... 183
ff... Malulen İşten Ayrılan İşçi ile Yapılan Sözleşme.. 184
gg.. Askerden Dönen İşçi ile Yapılan Sözleşme.......... 185
hh.. Toplu Olarak İşten Çıkarılan İşçilerle Yapılan
Sözleşme.............................................................. 185
jj.... Zaman Aşımı....................................................... 185
b.. Önceki Hizmet Döneminin Tasfiye Edilmiş Sayılmasının Sonucu: Hizmet Sürelerinin Birleştirilmemesi......................................................... 187
c.. Önceki Hizmet Döneminin Tasfiye Edilmiş Sayılmaması (Önceki Döneme İlişkin Ödemelerin Avans Sayılması)........................................................ 188
d.. Önceki Dönemin Tasfiye Edilmemiş Sayılmasının
Sonucu: Fasılalı Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi..... 189
aa.. Fasılalı Hizmet Süresi Kavramı............................ 191
bb.. Birleştirme Koşulları............................................ 197
e.. Uygulamada Ortaya Çıkan Kimi Durumlar................. 197
aa.. Disiplin Cezasının Affedilmesi............................ 197
bb.. Kadın İşçinin Evlenmesi...................................... 199
cc.. Önceki Döneme İlişkin Kıdem Tazminatının
İade Edilmesi....................................................... 199
dd.. İşçinin Feshe Rağmen Aynı İşverenin İşyerlerinde Yeniden Çalışması   200
ee.. Sözleşme Hükmü................................................. 201
ff... Fesih İşleminin İptali............................................ 202
f.. Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesinin Etkisi................ 203
aa.. İş Güvencesinden Yararlanmaya Etkisi................ 203
bb.. Kıdem Tazminatı Alacağına Etkisi....................... 204
cc.. İhbar Tazminatı Alacağına Etkisi......................... 208
dd.. Yıllık Ücretli İzin Alacağına Etkisi....................... 210

6.. Tasfiye Uygulamasının Değerlendirilmesi....................... 213

C.. Avans Niteliğinde İhbar Tazminatı Ödemesi........................ 216

D.. Yıllık Ücretli İzin Avansı..................................................... 221

1.. Genel Olarak................................................................... 221

2.. İşçinin Kullandırılmayan İzin Sürelerine Ait Ücretlere
Hak Kazanması............................................................... 224

3.. Yıllık İzin Ücreti Avansı................................................. 225

4.. İzin Yerine Ücret Ödenmesi............................................ 229

5. Avans İzin....................................................................... 233

6.. Yıllık Ücretli İzne Esas Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesine İlişkin Yargıtay Uygulaması         234

7.. Yıllık Ücretli İzne Esas Önceki Hizmet Süresinin Birleştirilmesine İlişkin Değerlendirme         241

E... Avans Niteliğinde İş Kazası Tazminatı................................. 245

1.. Geçici Ödemeler............................................................. 245

2.. İbraname......................................................................... 248

3.. Tazminat Hesabında Avans............................................. 252

F... Yol Avansı........................................................................... 252

G.. Masraf (İş) Avansı............................................................... 253

   II.  Sosyal Güvenlik Hukukunda Avans Uygulamaları.................... 257

A.. Prime Esas Kazanç ve Avans............................................... 257

B.. Hak Edilen Alacakların Ödenememesi Sebebiyle
Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Ödenen Avans.......... 259

C.. Tedavi Giderleri Nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu
Tarafından Ödenen Avans................................................... 263

D.. Sağlık Hizmeti Sunucularına Ödenen Avans........................ 265

Üçüncü Bölüm
Avansın Sonuçları ve Etkileri

    I.  Avansın Ödenmemesinin Sonuçları........................................... 267

A.. İşçinin İş Yapmaktan Kaçınma Hakkı.................................. 267

B.. İşçinin Sözleşmeyi Fesih Hakkı........................................... 273

1.. Genel Olarak................................................................... 273

2.. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik........................... 278

3.. Yıllık İzin Dönemine İlişkin Avansın Ödenmemesi........ 281

C.. İbraname.............................................................................. 281

D.. İşverenin Sözleşmeyi Feshi.................................................. 288

   II.  Avansla İlgili Cezai Sonuçlar..................................................... 290

A.. Avans Ödenmemesi Nedeniyle Cezai Sorumluluk............... 290

B.. İşveren Tarafından Yapılan Ödemelerin Tefecilik Suçu Oluşturması         291

  III.  Avans Ödemesinde Eşit Davranma İlkesine Uyulmamasının
         Sonuçları................................................................................... 292

A.. Ayırımcılık Yasakları........................................................... 292

B.. İşçiler Arasında Farklı Uygulama Yapılmasının
Haklı Görülebileceği Durumlar............................................ 295

  IV.  Avansın Etkileri......................................................................... 298

A.. Avansın Devri ve Haczi....................................................... 298

B.. Toplu İş Sözleşmesindeki Avansa İlişkin Düzenlemelerin
Etkisi.................................................................................... 301

C.. Grev ve Lokavtın Avansa Etkisi.......................................... 306

D.. Ücret Kesintisi Cezasının Avansa Etkisi............................... 307

E... Avansın Faize Etkisi............................................................ 308

Dördüncü Bölüm
Haksız Yere Yapılan Avans Ödemelerinin İadesi

    I.  Genel Olarak............................................................................. 309

   II.  Avans Olarak Yapılan Ödemelerin Mahsubu............................. 310

A.. Mahsupta Sıra...................................................................... 315

B.. Mahsubun Re’sen Dikkate Alınması.................................... 317

  III.  Avans Ödemelerinin Yargı Yoluyla İadesi................................. 319

A.. Hizmet Edimi İfa Edilmeden Yapılan Avans Ödemelerinin
İadesi................................................................................... 319

1.. Sözleşme Hükümleri....................................................... 319

2.. Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri................................... 321

3.. Yargıtay’ın Kararları....................................................... 322

4.. Görüşümüz..................................................................... 324

B. Avans Olarak Nitelenen Kıdem Tazminatı Ödemelerinin İadesi 326

  IV.  Mahsubu Gereken Kıdem Tazminatında Faiz Sorunu................ 331

   V.  Yargılama.................................................................................. 333

A.. Tespit Davası....................................................................... 338

B.. İspat Yükü........................................................................... 338

1.. Zorunlu İhtiyaç Durumunu İspat..................................... 339

2.. Hakkaniyet Gereği Ödeyebilecek Durumda Olmadığını
İspat................................................................................ 340

3.. Ödemenin Avans Niteliğinde Olduğunun İspatı.............. 341

4.. Avansın Ödendiğinin İspatı............................................. 344

5.. Avansın Geri Ödemesinin İspatı...................................... 347

C.. Zaman Aşımı....................................................................... 349

1.. Genel Olarak................................................................... 349

2.. İşçinin Avans Alacaklarında Zaman Aşımı..................... 350

3.. Yargıtay’ın Avans Olarak Nitelendirdiği İşveren
Alacaklarında Zaman Aşımı............................................ 351

4.. Takas ve Mahsupta Zaman Aşımı................................... 352

Sonuç ve Değerlendirme.................................................................... 355

Kaynakça........................................................................................... 361

Kavram Dizini.................................................................................... 379

 

Abbasgil Cengiz, Kıdem Tazminatı ve Uygulaması, İstanbul 1994

Akarca Akif/Şafak Mehmet, “Personel ve İş Avanslarında Vergileme Durumu”, www.dunya.com (Erişim Tarihi: 21.09.2019)

Akçura Karaman Tuba, “Sona Ermiş veya Geçersiz Sözleşmelerde Tarafların İfa Etmiş Oldukları Edimlerin İadesi”, Galatasaray Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018/1

Akın Levent, “Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisinden Yararlanma”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 11, Eylül 2008

Akın Levent, “Maaş ve Ücret Haczi”, AÜHFD, C. 44, S. 1-4, 1995

Akipek Öcal Şebnem, “Maddi ve Manevi Zararların Erken Tazmini Sorunu (Geçici Ödemeler)”, Bedensel Zararlardan Dolayı Hukuki Sorumluluk, Uluslararası Kongre, Kıbrıs 2019

Aktay Nizamettin, Toplu İş Sözleşmesi, Ankara 2000

Aktay Nizamettin, “Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartlarının Hukuki Niteliği”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 18, Haziran 2010

Aktekin Şeyda, “Çalışanlarla Anlaşarak Toplu İş Sözleşmesi İle Belirlenen Koşullardan Farklı Çalışma Koşullarının Getirilmesi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Mart 2010

Akyiğit Ercan, İş Hukuku, Ankara 2014

Akyiğit Ercan, “Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı”, Çimento İşveren Dergisi, Eylül 1999

Akyiğit Ercan, “Ücreti Geciken İşçinin Çalışmaktan Kaçınması”, Legal İHSGHD, 2005/5

Akyiğit Ercan, İş Hukuku Açısından Ödünç İş İlişkisi, Ankara 1995.

Akyiğit Ercan, İş Kanunu Şerhi, Ankara 2008

Akyiğit Ercan, Yıllık Ücretli İzin, Ankara 2000

Akyiğit Ercan, Kıdem Tazminatı, Ankara 2010

Akyiğit Ercan, Toplu İş Hukuku, Ankara 2015

Akyol Şener, “Venire Contra Factum Proprium (Önceki Eylem ile Çelişkili Davranış Yasağı)”, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006

Alp Mustafa, İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi, Ankara 2005

Alp Mustafa, “İş Sözleşmesinin Devrinde Bazı Sorunlar”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, Cilt: 9, Özel Sayı, İzmir 2007

Alp Mustafa, “Olumsuz İşyeri Uygulaması ile Bir İkramiyenin Kaldırılması”, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, İzmir 2015

Alpagut Gülsevil, İşyerinin Devri ve İş Sözleşmesini Fesih Hakkı, İstanbul 2010

Alpagut Gülsevil, İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtay’ın 2010 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Ankara 2012.

Alpagut Gülsevil, “Uygulamada ve Borçlar Kanunu Tasarısında İşçilik Alacaklarından Vazgeçme”, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2008 Yılı 12. Toplantı Notları, İstanbul 2009 

Alpagut Gülsevil, Ferdi İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2001, Ankara 2003

Alpagut Gülsevil, “İş Sözleşmesinin Esaslı Şartlarında Değişiklik ve Yargıtay’ın Konuya İlişkin Bir Kararının Değerlendirilmesi”, Çimento İşveren Dergisi, Eylül 2004

Alpagut Gülsevil, “Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik”, Bankacılık Dergisi, Sayı:65, 2008

Alpagut Gülsevil, “İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri 2014, İstanbul 2017

Alpagut Gülsevil, “6356 Sayılı Yasanın Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu İş Uyuşmazlıklarına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi-Uluslararası Normlara Uyum”, Legal İşHSGHD, S. 2012/35

Antalya Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2017 

Antalya Gökhan, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 76 Düzenlemesi: “Geçici Ödeme””, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan Cilt-I, İzmir 2013

Aral Fahrettin, Türk Borçlar Hukukunda Takas, Ankara 1994

Arkan Sabih, “Sigorta Hukukunda Fazladan Yapılan Ödemelerin İadesinde Zaman Aşımı”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2007, Cilt 56 Sayı 2

Arslan Erdoğan, “Avansların Hukuki Mahiyeti ve Sonuçları”, Yaklaşım Yıl:11, Sayı:121, Ocak 2003

Aslanköylü Resul, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Şerhi, Ankara 2013

Aslanköylü Resul, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Şerhi, Ankara 2009

Astarlı Muhittin, İş Hukukunda Çalışma Süreleri, Ankara 2008

Astarlı Muhittin, İş Hukukunda İkale, Ankara 2013

Atay Filiz, “Yetki İhtilafı Yaşanan Kamu İşyerlerinde Ücret Zammı Uygulaması”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 25, Mart 2012

Ayan Mehmet, Borçlar Hukuku - Genel Hükümler, Konya 2015

Aybay Gündüz, Deniz Hukuku, İstanbul 1998

Aydemir Murteza, İşverenin İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu, Ankara 2016

Aydın Ufuk, “İş Sözleşmesinin Anlaşma Yoluyla Sona Erdirilmesi”, Çimento İşveren Dergisi, S. 4, C. 18, Mayıs 2004

Aydınlı İbrahim, Sosyal Temas ve İş İlişkisinden Doğan İşverenin Edimden Bağımsız Koruma Yükümlülükleri ve Sonuçları, Ankara 2004 

Aydoğdu Murat/Kahveci Nalan, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2019

Ayoğlu Tolga, “Sermaye Avansı Kavramı Üzerine Düşünceler”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul 2017

Bakırcı Kadriye, Karşılaştırmalı İş Hukukunda Cinsiyet Ayrımcılığı İlkesinin İstisnaları ve Objektif Haklı Nedenler, Ankara 2012

Başbuğ Aydın, Türk İş Hukukunda Disiplin Cezaları, Ankara 1999 

Başbuğ Aydın, “Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 7, Eylül 2007 

Başbuğ Aydın,  “Ücret Kesim Cezası”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 22, Haziran 2011

Başbuğ Aydın/Yücel Bodur Mehtap, İş Hukuku, İstanbul 2018

Baycık Gaye, ”İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul 2018

Baycık Gaye, İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2011

Baycık Gaye, “İşverenin Tespitinde Organik Bağ ve Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması”, Yargıtay Kararlara Işığında İnşaat Sektöründe İş Hukuku Uygulamaları Semineri (2018), intes.org.tr

Becker Herman, İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi (Çev. Dura A. Suat), Ankara 1993

Becker H., İsviçre Medeni Kanunu Şerhi, Fasikül III, (Çev. Osman Tolun), Ankara 1969 

Bedük M. Nusret, Deniz İş Sözleşmesi, Bursa 2012

Bedük Mehmet Nusret/Karabacak Emre, “İşçinin Ücretinin Zamanında Ödenmemesinin Hukuki Sonuçları”, Atlas Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:2 (2018), Sayı:3

Belen Herdem, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Genel Hükümler (Kısa Şerh), İstanbul 2014 

Bıyıklı Hasan, Sosyal Ceza Hukuku, Ankara 1983 

Bilge Necip, Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri, Ankara 1971

Bilgili Abbas, “İşe İade Davası Lehine Sonuçlanan İşçinin İşe Başlatılmaması Durumunda İhbar Tazminatı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. M. Polat Soyer’e Armağan, C. 15, İzmir 2013

Bozkurt Ömer/Ergun Turgay/Sezen Seriye, Kamu Yönetimi Sözlüğü, Ankara 1998

Buz Vedat, “Sözleşmede Kararlaştırılandan Fazla İfa Halinde İade Talebinin Hukuki Dayanağı”, XXI. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu 9- 10 Aralık 2005, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2006.

Canbolat Talat, Toplu İş Sözleşmesinin Düzey ve Türleri, İstanbul 2013

Caniklioğlu Nurşen, “İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2017, İstanbul 2019

Caniklioğlu Nurşen, “İşçinin Yıllık Ücretli İzin Talep Hakkı ve İznin Kullandırılmamasının Sonuçları”, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, C. II, İstanbul 2001

Caniklioğlu Nurşen, “Geçici (Ödünç) İş İlişkisinin Tarafları Açısından Hukuki Sonuçları”, Türk İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, Legal Vefa Toplantıları (II) Prof. Dr. Nuri Çelik’e Saygı, İstanbul 2008

Caniklioğlu Nurşen/Canbolat Talat, “4857 Sayılı İş Kanununda Para Cezasına Bağlanan Yükümlülükler ve Bu Para Cezalarının Özellikleri”, Yargıç Resul Aslanköylü’ye Armağan, Kamu-İş  C. 7, S. 3, 2004

Cengiz İştar, İş Sözleşmesinin İradi Devri, Ankara 2014

Centel Tankut, İş Hukukunda Ücret, İstanbul 1986.

Centel Tankut, “Türk Borçlar Kanunu’nda İşverenin Ücret Borcu”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Eylül 2011, S. 23.

Civan Orhan Ersun, Genel İş Koşulları, İstanbul 2015

Çelebi Demir Duygu, Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisi, Ankara 2019

Çelik Nuri, “Grup Şirketlerinde İşçilerden Bir Kısmının Aynı Anda Birden Fazla İşverene Hizmet Vermesinden Doğan Sorun”, Prof. Dr. Pomat Soyer’e Armağan, Cilt I, İzmir 2013

Çelik Nuri/Caniklioğlu Nurşen/Canbolat Talat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2015

Çenberci Mustafa, İş Kanunu Şerhi, Ankara 1978

Çil Şahin, İş Hukukunda İşçinin Ücreti, Ankara 2010

Çil Şahin, “Yargıtay Kararlarına Göre İşçinin Ücreti”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 15, Eylül 2009

Çil Şahin, “Kıdem Tazminatı Hesabında Ücret”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Mart 2009

Çil Şahin, “İş Kanunu Kapsamında Çalışma ve Dinlenme Süreleri”, Yargıtay Kararları Işığında İnşaat Sektöründe İş Hukuku Uygulamaları Semineri, İntes Yayınları, Ankara 2018

Çil Şahin, 4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi, C. 1, 2. Baskı, Ankara 2007

Çil Şahin, İş Hukukunda İbraname, Ankara 2013

Çil Şahin, “Kıdem Tazminatı Yönünden Hizmet Birleştirilmesi”, Coşkun Erbaş’a Armağan Semineri, Ankara 2010

Çopuroğlu G. Çağlar, Ücret ve Korunması, Ankara 2013 

Çuhacı Şemsettin, “Takas ve Mahsup Kavramları Üzerine Bir İnceleme”, Prof. Dr. Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul 2000

Demir Fevzi, İş Hukuku ve Uygulaması, İzmir 2015

Demir Fevzi, Sorularla Bireysel İş Hukuku, Ankara 2006

Demircioğlu Huriye Reyhan, Kira Sözleşmesinde Yan Giderler, Ankara 2018.   

Demirsatan Barış, “Türk Borçlar Kanunu’nun 78. Maddesinin Uygulama Alanına İlişkin Olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14. 3. 2012 Tarih ve E. 2011/13-748 K. 2012/140 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi”, İÜHFM C. LXXI, S. 2, 2013

Develioğlu Hüseyin Murat, Takas, İstanbul 2012

Deynekli Adnan, “Türk Borçlar Kanunu’nda Yer Alan Önemli Usul Hükümleri”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 2, 2011

Doğan Yenisey Kübra, İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtayın 2013 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul 2015

Doğan Yenisey Kübra, “Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi Kazanılmış Hakların Korunması”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Haziran 2010, S.18

Doğan Yenisey Kübra, “Sosyal Kamu Düzeni: İş Hukukunun Kendine Özgü Emredici Doğası”, Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları III. Sempozyum, Kocaeli, 2011

Doğan Yenisey Kübra, “Bireysel İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtay’ın 2006 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2006, Ankara 2009

Doğan Yenisey Kübra, “İş Kanununda Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2006/4

Doğan Yenisey Kübra, “Hizmet Sözleşmesi”, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler-Tebliğler, İstanbul 2012

Doğan Yenisey Kübra, “Yargı Kararları Işığında Bireysel İş İlişkisi Çerçevesinde İşçinin Hakları”, Emeğin Hukuku Kurultayı, Ankara 2016

Duman Barış, 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamındaki İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Hakkı, Ankara 2020

Edis Seyfullah, Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1997

Ekin Ayşegül, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi, Ankara 2020

Ekin Ali/Topçu Melis, “İşçi Alacakları Açısından Gelir Vergisi ve Yasal Kesintiler”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, S.8, Aralık 2016

Ekmekçi Ömer, “Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri”, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2006, Ankara 2009

Ekmekçi Ömer/Yiğit Esra, Bireysel İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2020

Ekonomi Münir, İş Hukuku, C. I, Ferdi İş Hukuku, İstanbul 1984

Ekonomi Münir, İş Hukuku, İstanbul 1980

Ekonomi Münir, İş Hukuku, C. I, Ferdi İş Hukuku, 3. Bası, İstanbul 1987

Ekonomi Münir, “İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi”, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2007, İstanbul 2009

Ekonomi Münir/Eyrenci Öner, “Hizmet Akdinin Devri ile İşverenin Değişmesi”, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan II, İstanbul 2001

Engin E. Murat, “Ücretlerin Düşürülmesi Amacıyla Fasılalı Çalışma Uygulaması ve Değişiklik Sözleşmesi”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan I, İstanbul 2011

Eren Fikret, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 2015

Eren Fikret, Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, Ankara 2019

Ergin Berin, Türk Hukukunda Kıdem Tazminatının Geçirdiği Safhalar, İstanbul 1989

Erişir Evren, Geçici Hukuki Korumanın Temelleri ve İhtiyati Tedbir Türleri, İstanbul 2013

Ertürk Şükran, İş İlişkisinde Temel Haklar, Ankara 2002

Ertürk Şükran, “Genel İş Koşulları ve Genel İş Koşullarının Denetlenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 15, Özel S., 2013

Ertürk Şükran/Gürsel İlke, “İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C. I, İstanbul 2011

Esener Turhan, İş Hukuku, Ankara 1978

Eyrenci Öner/Taşkent Savaş/Ulucan Devrim, Bireysel İş Hukuku, İstanbul 2016

Eyrenci Öner, “İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2012, Ankara 2014

Eyrenci Öner, “Şirket Topluluklarında-Holdinglerde Çalışma İlişkileri”, Prof. Dr. Savaş Taşkent’e Armağan, İstanbul 2019

Gümüş Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. I, İstanbul 2013

Gümüş M. Alper, Kira Sözleşmesi, İstanbul 2012 

Gümüş M. Alper, Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda İbra Sözleşmesi, İstanbul 2015

Gümüş Mustafa Alper, “Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 100 (eBK m. 84)’ün Mahsup Kuralına İlişkin Bir İnceleme”, Journal of Yaşar University 8/Özel (Haziran 2013)

Günay Cevdet İlhan, “Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Ücretli İzin Alacağı”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 20, Aralık 2010

Günay Cevdet İlhan, “Ücret Ödemede Gecikmenin Hukuki Sonuçları”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 1, Mart 2006

Günay Cevdet İlhan, İş Davaları, Ankara 2009

Güven Ercan/Aydın Ufuk, Bireysel İş Hukuku, Eskişehir/İstanbul 2020

Güzel Ali, İşverenin Değişmesi-İşyerinin Devri ve Hizmet Akitlerine Etkisi, İstanbul 1987

Güzel Ali, “İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2010, Ankara 2012

Güzel Ali/Ugan Deniz, “İşyerinin veya Bir Bölümünün Devrinin Toplu İş Sözleşmesine Etkisi” Prof. Dr. Polat Soyer’e Armağan, Cilt I, İzmir 2013

Güzel Ali/Okur Ali Rıza/Caniklioğlu Nurşen, Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul 2014 

Hatemi Hüseyin/Gökyayla Emre, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul 2011

Hüseyin Hatemi/ Emre Gökyayla, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul 2015

Hirsch Ernst, Ticaret Hukuku Dersleri, İstanbul 1948

Işık Melih, İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesi ve Bu Nitelikteki Haciz Tutanakları, İstanbul 2019

İnal Nihat, Adli Tıp ve Ekonomik Terimli Hukuk Sözlüğü, Ankara 2003

İnan Ali Naim/Yücel Özge, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2014

İnce Ergun, “Yıllık Ücretli İzin Hesabı Konusundaki Yargıtay Kararına Yönelik Değerlendirme”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 7, Eylül 2007

İnceoğlu M. Murat, Kira Hukuku, Cilt I, İstanbul 2014

İnci Z. Özen, Tefecilik Suçu, Ankara 2017

Kabakcı Mahmut, “Tır Şoförlerine Sefer Başına Yapılan Ödemenin Niteliği: Harcırah ya da Prim”, İstanbul Barosu Dergisi, Ocak-Şubat 2015, C. 89, S. 2015/1

Kar Bektaş, Deniz İş Hukuku, Ankara 2012

Kar Bektaş, Deniz İş Hukuku, Ankara 2011

Karaçöp Eda/Yamakoğlu Efe, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri ve İş Kanunları ile İlişkisi”, Legal İSGHD, S. 38, C.10, 2013

Karahan Sami, Anonim Şirketlerde Tasfiye, Konya 1998

Karslı Abdurrahim, İcra ve İflas Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2014

Kayar İsmail, Anonim Ortaklıkta Mali Durumun Bozulması ve Alınacak Tedbirler, Konya 1997

Kayırgan Hasan, Bireysel İş Hukukunda Zorunlu ve Zorlayıcı Nedenler, İstanbul 2019

Keser Hakan, “Sona Eren Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinin Art Etkisi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 6, Haziran 2007

Keser Hakan, “İş Sözleşmesinin Emekliliğe Hak Kazanma Sebebiyle Feshinde İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 21, Mart 2011

Kılıçoğlu M. Ahmet, “Haksız Fiilde Müteselsil Sorumluluk ve Geçici Ödemeler”, Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğe Girişinin 80. Yılı Münasebetiyle Düzenlenen Sempozyum, Ankara 2006

Kızılray Ender, “Davacının İşyerinden Koşullu Olarak Ayrılma İsteğine İlişkin Dilekçesi İstifa Niteliğinde Değerlendirilemez”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 5, Mart 2007

Kocagil İpek, “Yeni Borçlar Kanunun Işığında İş Sözleşmesinin Devri”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 22, Haziran 2011

Kocayusufpaşaoğlu Necip, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, İstanbul 2014

Korkusuz M. Refik, Uluslararası Sözleşmelerde ve Türk İş Hukuku’nda İşçilik Alacaklarının Korunması, Ankara 2004 

Kurt Resul, “Yıllık Ücretli İzin Uygulamasında Özellikli Durumlar ve İznin Satılmazlığı”,  Mali Çözüm Dergisi, Eylül-Ekim 2017

Kuru Baki, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Ankara 2013

Makaracı Başak Aslı/Tek Gülen Sinem, “Türk Borçlar Kanunu’nda Getirilen Geçici Ödeme Hakkında Düşünceler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15 Özel Sayı 2013

Menteş Tufan, Deniz İş Kanunu, İstanbul 1999

Mollamahmutoğlu Hamdi/Astarlı Muhittin, İş Hukuku, Ankara 2011 

Mollamahmutoğlu Hamdi, Türk Hukukunda Lokavt, Ankara 1993

Muşul Timuçin, İflasın Ertelenmesi, İstanbul 2010.

Narmanlıoğlu Ünal, İş Hukuku II, İstanbul 2016

Narmanlıoğlu Ünal, İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri I, İstanbul 2014

Narmanlıoğlu Ünal, İş Hukuku, İzmir 1994

Narmanlıoğlu Ünal, Türk Hukukunda Kanundan Doğan Kıdem Tazminatı, İstanbul 1973

Narmanlıoğlu Ünal, “Aralıklarla Kurulmuş İş Sözleşmeleriyle Çalışan İşçinin Kıdem/Hizmet Süresinin Belirlenmesine İlişkin Kanuni Esaslar ve Yargıtay’ın Tutumu”, Halit Kemal Elbir’e Armağan, İstanbul 1996

Narmanlıoğlu Ünal, “Kanuni Süresinde Ücreti Ödenmeyen İşçinin İş Görmekten Kaçınabilme Hakkı (İmkanı)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 12, Özel S., 2010, s.607-633 (Basım Yılı: 2012)

Nazlı Seçkin, “İş Hukukunda Düzenlenen Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisine Yönelik Hükümlerin Değerlendirilmesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, S.1, 2016

Nomer Haluk Nami, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2017

Ocak Uğur, İşçilik Alacakları 1. Kitap, Ankara 2015

Odaman Serkan, “Yargıtay Kararları Işığında İşçinin Aynı İşverenin İşyerlerinde Aralıklı Çalışması Durumunda Kıdem Tazminatının Hesaplanması”, Yıl: 2000, Kamu- İş Dergisi, Cilt 5, Sayı:4 (kamu-is.org.tr)

Odaman Serkan, “İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı Açısından Yargıtay’ın 2011 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2011, Ankara 2013  

Odaman Serkan, “İş Güvencesi Koşulu Olarak Altı Aylık Sürenin Hesaplamasında ‘Birleştirilmenin’ Değerlendirilmesi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Mart 2013

Oğuzman Kemal, Hizmet “İş” Akdinin Feshi, İstanbul 1955

Oğuzman Kemal, “Kıdem Tazminatı Bakımından Yeni Sorunlar”, Hıfzı Timur’un Anısına Armağan, İstanbul 1979

Oğuzman M. Kemal/Öz Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1995

Oral A. İlhan, Türk Sosyal güvenlik Hukuku Açısından Toptan Ödeme, Eskişehir 2007

Öz Turgut, Öğreti ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme, İstanbul 1990

Özbek Veli Özer/Kanbur Mehmet Nihat/Doğan Koray/Bacaksız Pınar/Tepe İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2011

Özdemir Erdem, İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları, İstanbul 2006

Özdemir Erdem, “İş Hukukunda Mutlak Emredici Hükümlerin Yeri”, AÜHFD 2005; 54(3)

Özdemir Erdem, “İş Hukukunda İbraname Uygulamaları”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 5, Mart 2007

Özer Hatice Duygu, “Toplu İş Hukuku Açısından İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı”, ERÜHFD, C. XIII, S. 2, 2018

Özkaraca Ercüment, “Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlama Suretiyle Kıdem Tazminatı Hakkı ve Bu Sebeple Yapılan Feshin Sözleşmesel Kayıtlara Etkisi”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2013/1

Özkaraca Ercüment, Toplu İş Sözleşmesinin Geriye Etkisi, İstanbul 2014

Özkaraca Ercüment, “Aynı İşveren Yanındaki Aralıklı Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin Hakkı”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 39, 2018.

Özmen E. Saba/Ürem Müge, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yargıtay Kararları ile Yaratılan “Avans Tapu” Kavramına Yönelik Eleştiriler”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016/1.

Öztek Selçuk/Memiş Tekin, “Şirketler Hukuku ve İcra İflas Hukuku İlkeleri Karşısında Borçlu Şirketin Alacaklılarının Hakim Ortağa Karşı Korunması”, Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, Sempozyum, İstanbul 2008

Öztürk Berna, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primler, Ankara 2016

Öztürk Mehmet Onat, “Kullandırılmayan Yıllık Ücretli İzin Hakkı Sebebiyle İş Kanunu Çerçevesinde Yapılan Ödemeler”, Çalışma ve Toplum, S. 35, 2012/4

Özveri Murat, “Yıllık Ücreti İzin Hakkı ve Yargı Kararları”, Legal İSGHD, 2007/15.

Pekdemir Hasan, Uluslararası Boyutları ile Yorumlu Deniz İş Hukuku, Ankara 2011

Pulaşlı Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2017

Reisoğlu Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2011

Reisoğlu Seza, Sebepsiz İktisap Davasının Genel Şartları, Ankara 1961

Sancı Zekeriya, “Aralıklı Çalışmalarda Bildirim Süresinin Belirlenmesi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Eylül 2011

Saraç Coşkun, İşverenin Prim Ödeme Yükümlülüğü, Ankara 1998

Sarıoğlu H. İbrahim, “Kıdem Tazminatında Birleştirilecek Süreler ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Hakimini Bağlayıcılığı Sorunu”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Haziran 2009, Sayı:14

Saymen Ferit H./Elbir Halid Kemal, Türk Borçlar Hukuku, İstanbul 1958

Serozan Rona, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, İstanbul 2006 

Soyer M. Polat, Genel İş Koşulları, İzmir 1987

Soyer Polat, Toplu Sözleşme Hukukunda Yararlılık İlkesi, Ankara 1991

Soyer M. Polat, İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtay’ın 1991 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi - 1991, İstanbul 1993. 

Soyer M. Polat, Ferdi İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri 1997, İstanbul 1999

Soyer M. Polat, “İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan C. I, İstanbul 2011

Sönmez Tatar Gülsüm, İşyeri Devrinin Kazanılmış Haklara Etkisi, Ankara 2011

Sur Melda, “İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2017, İstanbul 2019

Sur Melda, “İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı”, A. Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005

Sümer Haluk Hadi, Bireysel Basın İş Hukuku, Konya 2013

Sümer Haluk Hadi, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 1997, İstanbul 1999

Sümer Haluk Hadi, “Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 2007 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2007, İstanbul 2009

Sümer Haluk Hadi, İş Hukuku Uygulamaları, Konya 2015

Süzek Sarper, İş Hukuku, İstanbul 2018

Süzek Sarper, İş Akdinin Askıya Alınmasının Genel Teorisi, Ankara 1989

Süzek Sarper, “İş Hukukunda İç Yönetmelikler”, AÜHFD, C. 44,             S. 1, 1995

Süzek Sarper, “İşverenin Eşit Davranma Borcu”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Aralık 2008

Süzek Sarper, “Türk İş Hukukunda İşveren”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 17, Mart 2010

Süzek Sarper, “İşçi Ücretlerinin Ödenmemesinin Hukuki Sonuçları”, AÜHFD, C. 56, S. 4, Yıl:2007

Süzek Sarper, “İşverenin Yönetim Hakkı ve Sınırları”, Prof. Dr. Metin Kutal’a Armağan, Ankara 1998

Süzek Sarper, “İş Hukukunda Disiplin Cezaları”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2011/1

Süzek Sarper, “İşyeri Uygulaması”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, Ankara 1997

Süzek Sarper, “Yargıtay’ın 1989 Yılı İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri”, İstanbul 1991

Şahlanan Fevzi, “İş Sözleşmesi Devam Ederken Ödenen Kıdem Tazminatı-Avans” Karar İncelemesi, Karar İncelemeleri, İstanbul 2011

Şahlanan Fevzi, “Toplu İş Sözleşmesi Yürürlüğe Giren Ücret Artışından İşçinin Feragat Etmesi (Karar İncelemesi)”, Tekstil İşveren Dergisi,      S: 327, Nisan 2007

Şahlanan Fevzi, “İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirmesi 2008, Ankara 2010

Şahlanan Fevzi, “İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı”,  Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2012, Ankara 2014.

Şahlanan Fevzi, “Yıllık Ücretli İzin Hesabında Kıdem Tazminatı Ödenmiş Sürelerin Durumu”, İş Hukuku İle İlgili Yargıtay Kararları: Karar İncelemeleri, İstanbul Mart 2011 

Şahlanan Fevzi, “İşverenin Değişmesi- İşyerinin Devri ve İş Hukukuna İlişkin Sonuçları”, TÜHİS, Kasım 2000- Şubat 2001

Şahlanan Fevzi, “Kıdemin Sıfırlanmış Sayılması Açısından İş Yeri Devri Sırasında Ödenen Kıdem Tazminatı”, İş Hukuku İle İlgili Yargıtay Kararları, Karar İncelemeleri, İstanbul Mart 2011.

Şahlanan Fevzi, Toplu İş Hukuku, İstanbul 2020

Şen Murat, “Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat”, TÜHİS Ağustos, 2005

Şen Murat, “Geçerli Fesih Nedeni Olarak Ücrete Sık Sık Haciz Konulması”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Mart 2009, Sayı:13

Şen Murat, “İkramiye Ödenmemesinin İş Şartı Haline Gelmesi ve İşçi Aleyhine Sonuç Doğuran İşyeri Uygulamaları”, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 1-4, Erzincan 2001

Şener Battal, “Türk Borçlar Hukukunda Geçici Ödemeler”, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, İzmir 2017

Şener Esat, Hukuk Sözlüğü, Ankara 2001

Tandoğan Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C. 1/2, Ankara 1985

Taşkent Savaş, Yönetim Hakkı, İstanbul 1981

Taşkent Savaş, “İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Ücretsiz İzin Uygulaması”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 3, Eylül 2006

Tekinay Selahattin Sulhi, Medeni Hukuka Giriş Dersleri, İstanbul 1973

Tekinay Selahattin S./Akman Sermet/Burcuoğlu Haluk/Altop Atilla, Tekinay Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 1993

Tercier Pierre/Pichonnaz Pascal/Develioğlu H. Murat, Borçlar Hukuku - Genel Hükümler, İstanbul 2016

Tiftik Mustafa, Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Tazminatın Kapsamı, Ankara 1994

Topuz Murat, “6098 Sayılı Borçlar Kanunu Uyarınca Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkilerine Dair Yargılamalarda Geçici Ödemeler (TBK.             m. 76)”, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, İstanbul 2012

Tulukçu Binnur, İş Hukukunda Dinlenme Hakkı, Ankara 2012

Tulukçu N. Binnur, “Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik” Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C. I, İstanbul 2011

Tuncay A. Can, “Çalışma İlişkilerinde Irk ve Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılık”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C. I, İstanbul 2011

Tuncay A. Can, “İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtay’ın 2011 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2011, Kamu-İş, Ankara 2013 

Tuncay A. Can/Ekmekçi Ömer, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, İstanbul 2017

Tuncay A. Can/Savaş Kutsal Burcu, Toplu İş Hukuku, İstanbul 2015

Tunçomağ Kenan, Borçlar Hukuku-Özel Borç İlişkileri, Cilt II, İstanbul 1974

Tunçomağ Kenan, İş Hukuku, C. I, İstanbul 1984 

Tunçomağ Kenan/Centel Tankut, İş Hukukunun Esasları, İstanbul 2008 

Turan Kamil, Ferdi İş Hukuku, Ankara 1993

Turanboy Kürşad Nuri, “Sebepsiz Zenginleşme Davasının Asli-Tali Niteliği”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Aralık 1997

Türk Ahmet, “Sermaye Ortaklıklarının ve Kooperatiflerin Borca Batıklık Nedeniyle İflası ve İflasın Ertelenmesi Konusunda İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Son Değişikliklerin Değerlendirilmesi ve Öneriler”, DEÜHFD, C: 6, S: 1, 2004

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, 10. Bası, Ankara 2009

Uçkan Hekimler Banu, “Türkiye’de Kamu Sektöründe Yeni Bir Endüstri İlişkileri Sistemine Geçişin Habercisi: Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolleri”, Çalışma ve Toplum Dergisi,          S. 2019/2

Ugan Çatalkaya Deniz, İş Hukukunda Ölçülülük İlkesi, İstanbul 2019

Ulusan İlhan, İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun Sınırlanması Sorunu, İstanbul 1984

Uşan Fatih, “Kıdem Tazminatına İlişkin Düzenlemenin Hala Mutlak Emredici Niteliğini Koruyup Korumadığı Sorunu”, Terazi Hukuk Dergisi, Eylül 2007

Uzeltürk Hakan, “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Mart 2009

Ünal Canan, İş Hukukunda Yaş Ayırımcılığı, İstanbul 2018

von Tuhr Andreas, Borçlar Hukuku 1-2, (Çeviren Edege Cevat), Ankara 1983

www.tdk.gov.tr

Yamakoğlu Efe, “İş Hukukunda Ücret Zammı”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı:38, Yıl: 2017

Yavuz Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Hükümler, İstanbul 2012

Yavuz Cevdet, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yasal Önalım Hakkının Kullanılması Sorununa Dair Görüşler”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (2), Güz 2017

Yavuz Nihat, Eski ve Yeni Borçlar Kanunu'na Göre Uygulamada Sebepsiz İktisap, Ankara 2011

Yavuz Nihat, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara 2013

Yavuz Nihat, “Kira Hukukunun Nedensiz Zenginleşme ve Vekâletsiz İş Görme Davaları ile İlgili Kimi Sorunları”, Yargıtay Dergisi, C. 22, S. 1-2, 1996

Yayvak İrem, Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi, İstanbul 2014

Yıldırım Ali Haydar, Sigorta Tazminatı ve Bedelinin Muacceliyeti, Ankara 2020

Yıldırım M. Kamil, “Maddi Hukuk İcra Hukuku İlişkisi ve İptal Davalarından Perdeyi Kaldırma Teorisine Hukuki Korunma Sağlayan Enstrümanlar, Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması”, Sempozyum 2008

Yıldırım Mehmet Kâmil/Deren-Yıldırım Nevhis, İcra ve İflas Hukuku, İstanbul 2015

Yıldız Gaye Burcu, İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu, Ankara 2008

Yılmaz Ejder, Hukuk Sözlüğü, Ankara 1982

Yılmaz Halil, “Para Borçlarının İfasında Borçluya Yöneltilen Temerrüt İhtarı”, Yargıtay Dergisi S.1-2, C. 31, Ocak-Nisan 2005 

Yılmaz Halil, “İş Sözleşmesinin İşverenin Malvarlığına Zarar Verilmesi Nedeniyle Feshi”, Legal İSGHD, S. 2009/23

Yılmaz Halil, “İş Kazasından Kaynaklanan Tazminat Alacaklarında İbra-I”, Çimento İşveren Dergisi Ocak 2010

Yılmaz Halil, “İş Kazasından Kaynaklanan Tazminat Alacaklarında İbra-II”, Çimento İşveren Dergisi, Mart 2010

Yılmaz Halil, “İşçinin İş Sözleşmesini İstifa Beyanıyla Feshi (Yargıtay Kararlarına Genel Bakış)”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Ankara 2011.

Yılmaz Halil, Türk İş Hukukunda Bireysel İş İlişkileri Açısından İşveren Vekilliği, Ankara 2012

Yılmaz Halil, Borçların İfasında İhtirazi Kayıt (Çekince) İleri Sürülmesi ve Uygulaması, Ankara 2015

Yılmaz Halil, “Sosyal Güvenlik Hukukunda İş Sözleşmesiyle Çalışanların Prime Esas Kazançlarının Tespiti”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 145, Kasım-Aralık 2019

Yılmaz Halil/Cavlı Mehmet, “Yargıtay Kararları Bağlamında İş Hukukunda Organik Bağ”, Çimento İşveren Dergisi, Temmuz 2015

Yiğit Yusuf, “İşverenin Çalışanlara İş Koşulları Hakkında Bilgi Verme Yükümlülüğü” Çalışma ve Toplum, S. 2009/4

Yiğit Yusuf, İş Sözleşmesinin Devri, Bursa 2014

Yücel Bodur Mehtap, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Birlikte İşverenlik, Ankara 2018

Zevkliler Aydın/Gökyayla K. Emre, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2013 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar