Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Tarımda Çalışanlar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Münevver TEMİR
ISBN: 9786050506273
Stok Durumu: Stokta var
76,50 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Münevver TEMİR
Baskı Tarihi 2020/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Tarımda Çalışanlar

Münevver TEMİR

2020/08 1. Baskı, 435 Sayfa

ISBN 978-605-05-0627-3


SUNUŞ

Nisan 2020 itibarıyla TÜİK verilerine göre ülkemizde aktif iş gücü sayısı yaklaşık 29 milyon. Bu grubun yine yaklaşık 5 milyonu tarımda çalışıyor. Dolayısıyla aktif iş gücünün yaklaşık %18’i tarım çalışanı durumunda. Buna bir de tarım sektöründe yaygın olduğu bilinen kayıt dışı çalışmalar da eklenirse, ülkemizin tarım çalışanlarının oranı hatırı sayılır bir büyüklükte.

Ulaştığı ciddi rakamlara ve yaygın yargısal sorunlara rağmen tarım çalışanları, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku öğretisinde gereken ilgiyi hiçbir zaman görmedi. İş hukuku ve sosyal güvenlik hukukun koruyucu hükümlerine belki de en çok muhtaç olan bu kesim hep ihmal edildi.

Bu büyük eksiklik, çeşitli bilimsel çalışma ortamlarında dile getirilmiş olsa da, onu gidermeye hizmet edecek bir çalışma yapılamadı. Tarım çalışanlarına ilişkin monografik düzeyde neredeyse hiçbir bilimsel çalışmanın bulunmaması, öğretinin bu alanda arzu edilen olgunluğun çok uzağında kalmasına neden oldu. Bu da doğal olarak konuya ilişkin çalışma motivasyonuna olumsuz yansıdı.

Esasen tarım çalışanlarına ilişkin yapılacak bir bilimsel araştırmanın karşılaşabileceği en büyük zorluk, ülkemizde bu alanda bilimsel olgunluğa ulaşılamaması olsa da, kanımca bundan da önemlisi bu alana girme cesaretinin gösterilememesiydi. Nitekim meslek hayatım boyunca birçok öğrenciye tez konusu olarak önerdiğim tarım çalışanları, arzu ettiğim ilgiyi görmedi. Belki çok daha uzun yıllar devam edebilecek bu talihsiz süreci Münevver Temir sonlandırdı.

Münevver Temir’i 2016 yılında Ankara Hukuk son sınıfında tanıdım. Ankara Hukukun devasa amfilerinde eğitim gören sayısız parlak öğrenciden biriydi. Çalışma azmi, sınıf arkadaşları gibi onu da fakültemize taşımış ve başarıyla son sınıfa gelip karşımıza oturmuştu. Bu büyük dersliklerde eğitim alan öğrencilerden sadece biri olsa da, kısa süre sonra iş hukukuna duyduğu ilgiyi fark edebildim. Aslında bu farkındalık için çok da zorlanmadım. Zira her ne kadar Ankara Hukuk amfilerinde soru sorulmasına alışık olsak da, bu soruların bazıları ekseriyetin dışında, farklı bir derinliğe sahip olduğunda, soru soranın ilgi düzeyi anlaşılabiliyor. Münevver böyleydi.

Nitekim bu ilgisi kısa süre sonra ona mezuniyeti getirdi. Ancak ilgi seviyesi lisans düzeyinin üzerinde olduğundan, hemen ardından dâhil olduğu yüksek lisans programı ve araştırma görevliliği ile mesleğe girdi. Birkaç ay önce öğrencim olan Münevver kısa süre sonra meslektaşım oldu. Mutlulukla izlediğim bu süreç, onun bilimsel çalışma azmini de ortaya koydu.

Bilindiği üzere tez konusu belirleme aşaması genelde her öğrenci ve danışman için sıkıntılıdır. Konu bulmak önemli bir çaba gerektirir. Fakat Münevver’de böyle olmadı. Yıllarca kimseye kabul ettiremediğim bir konuyu, hiç teklif etmediğim halde kendisi istedi. TÜRK İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA TARIMDA ÇALIŞANLAR. Yıllardır beklediğimiz cesaretin Münevverde olduğunu gördüm. Bundan sonraki tek mesele, bu ağır yükün altından kalkıp kalkamayacağını tespit etmekti. Ancak, konu belirleme sürecindeki konuşmalarımız ve tez öncesi araştırmaları, bu kaygımı tümüyle giderdi. Konuya gönülden bağlandı, içselleştirdi. Sürekli yeni kavram ve sorunlarla kapımı çaldı. Yazdıkça daha da heveslendi, heveslendikçe de bir bilim insanının doğuşuna tanıklık etmemi sağladı. Çalışma sürecindeki azmi, sabrı, bilimsel ahlakı, akademik alana duyduğu büyük saygı ve sevgi, onu mesleğin henüz başında çok ciddi bir çalışmayla ödüllendirdi.

Elinizdeki kitap büyük bir heyecan ve cesaret yanında çok özverili bir çalışmanın ürünüdür. İğneyle kuyu kazılmıştır. Görev yaptığı Erzincan’dan Ankara’ya geliş gidişlerle örülmüş, sevgi dolu övünülecek bir eserdir. Münevver Temir bu çalışması ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilimsellik düzeyine yükselebileceğini göstermiş ve bu alanda yapılacak yeni çalışmaların önünü ardına kadar açmıştır.

Kendisini ve onu yetiştiren ailesini içtenlikle kutluyor, başarılarının aynı ivmeyle devamını diliyorum.

 

Prof. Dr. Levent AKIN

Temmuz 2020İÇİNDEKİLER

SUNUŞi

ÖNSÖZiii

KISALTMALARxv

GİRİŞ1

§ 1. TARIM İŞİ KAVRAMI

I.Tanımlama7

II. İş Kanunu Kapsamına Girmeyen Tarım ile İlgili İşler17

1.50 ve daha az işçi çalıştırılan tarım işlerinin yapıldığı işyerlerinde ve işletmelerinde yapılan tarım ile 

ilgili işler21

2.Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarım ile ilgili her 

çeşit yapı işleri29

III. İş Kanunu Kapsamına Giren Tarım ile İlgili İşler29

1. Genel olarak29

2. Tarım sanatlarının yapıldığı yerlerdeki işler30

3. Tarım araçları, makine ve parçalarının yapıldığı atölye 

ve fabrikalarda görülen işler31

4. Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri31

5. Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri32

6.Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım 

işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler34

§2. TARIMDA ÇALIŞANLAR

I. Genel Olarak37

II. Tarım İşverenleri38

1. İş Kanunu bakımından işveren38

2. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu bakımından işveren41

III. Tarım İşçileri41

1. Genel olarak41

2. Tarımda süreksiz işlerde çalışanlar45

3. Tarımda sürekli işlerde çalışanlar48

4. Tarımda mevsimlik işlerde çalışanlar50

A. Gündelikçiler53

B. Aylıkçılar54

IV. Tarımda Bağımsız Çalışanlar55

V. Tarımda Kiracılık ve Ortakçılık Sözleşmeleri ile 

Çalışanlar55

VI. Ücretsiz Aile İşçileri63

§3. BİREYSEL İŞ HUKUKU BAĞLAMINDA 

TARIM İŞÇİLERİ

I. Genel Olarak67

II. Tarihsel Gelişim68

III. Tarımda Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi İhtiyacı71

IV. Tarımda İş Sözleşmeleri75

1. Tarım iş kanunu tasarılarında iş sözleşmesi75

2. Sözleşmelerin şekli76

3. Uygulamadaki durum80

4. Tarımda çalışan yabancıların iş sözleşmeleri81

V. Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı85

1. Tarihsel gelişim85

2. Tarım aracıları90

A. Mevzuattaki yeri91

B. Hukuki niteliği93

C. Çalışma yöntemleri97

D. Cezai yaptırımlar99

E. Değerlendirme ve öneriler103

3. Takım kılavuzları107

A. 50’den fazla işçi çalıştırılan tarım işlerinin yapıldığı işyeri veya işletmelerde çalışan takım kılavuzları108

a. Takım sözleşmesinin tarafları108

b. Takım sözleşmesinin şekli109

c. Takım sözleşmesinin hukuki niteliği110

d. Takım kılavuzunun sorumluluğu114

e. Değerlendirmeler116

B. 50 ve daha az işçi çalıştırılan tarım işlerinin yapıldığı işyeri veya işletmelerde çalışan takım kılavuzları117

4. Özel istihdam büroları118

A. Aracılık faaliyetleri119

B. Meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi kurma faaliyetleri122

5. Türkiye İş Kurumu127

VI. Tarım İşyerlerinde İşin Düzenlenmesi129

1. Çalışma süreleri ve sınırlandırılması130

A. Uygulamada tarım işyerlerinde çalışma süresi130

B. Tarım iş kanunu tasarılarında çalışma süresi134

C. Mevcut düzenlemelerde çalışma süresi137

2. Yıllık ücretli izinler, haftalık ve resmi tatiller143

A. Tarım iş kanunu tasarılarında izin ve tatiller143

B. Mevcut düzenlemelerde izin ve tatiller145

3. Ulaşım ve konaklama imkânları149

A. Ulaşım imkânları149

B. Konaklama imkânları154

VII. Tarım İşçilerinin Ücretleri158

1. Tarımsal üretimde ücret sistemleri159

A. Zamana göre ücret160

a. Saat ücreti161

b. Günlük (Gündelik) ücret161

c. Haftalık ücret162

d. Aylık ücret163

e. Yıllık ücret163

B. Verime göre ücret164

2. Ücretin miktarı168

A. Ücretin belirlenmesi168

B. Asgari ücret175

3. Ücretin ödenmesi180

A. Ödemenin şekli180

B. Ödeme zamanı183

4. Tarım işçilerinin ücretlerine ilişkin düzenlemeler186

A. Uluslararası düzenlemeler186

B. Ulusal düzenlemeler189

a. Tarım iş kanunu tasarılarında ücret189

b. Mevcut düzenlemelerde ücret193

VIII. Uyuşmazlıkların çözümünde görevli mahkeme194

1. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu dönemi195

2. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu dönemi201

§ 4. TOPLU İŞ HUKUKU BAĞLAMINDA 

TARIM İŞÇİLERİ

I.Tarımın Sendikal Örgütlenmeye Etkisi209

1.Genel olarak209

2.Batıda tarımın sendikal örgütlenmeye etkisi210

3.Ülkemizde tarımın sendikal örgütlenmeye etkisi213

II. Tarım İşçilerinin Sendikal Örgütlenme Hakları215

1.Uluslararası hukukta216

2.Ulusal hukukta218

A.Özel sektör tarım işyerlerinde218

B.Kamu tarım işyerlerinde220

C.Değerlendirmeler220

III. Tarım İşyerlerinde İşkolu ve Yetki Tespiti221

1.İşkolu tespiti221

2.Yetki tespiti229

IV. Tarım İşyerlerinde Toplu İş Sözleşmeleri231

1.Tarım işçilerine toplu iş sözleşmeleri ile sağlanan haklar231

A.Özel sektör tarım işyerlerinde231

B.Kamu tarım işyerlerinde234

2.Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin değerlendirilmesi237

V. Tarım İşyerlerinde Gerçekleştirilen Grevler239

1.Özel sektör tarım işyerlerinde240

2.Kamu tarım işyerlerinde242


§ 5. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA 

TARIM ÇALIŞANLARI

I.Genel Olarak245

II.Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Temel 

Riskler253

1. Fiziksel risk etmenleri255

A. Gürültü255

B. Termal konfor257

C. Titreşim258

D. Ergonomi260

E. Yabani hayvanların yol açtığı yaralanmalar263

2. Kimyasal ve biyolojik risk etmenleri264

A. Bitki koruma ürünleri (Pestisitler)264

B. Gaz ve tozlar270

C. Zoonozlar271

III. Tarımda İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları272

1. İş kazaları272

2. Meslek hastalıkları277

IV. Tarımda Çalıştırma Yasak ve Sınırlamaları280

1. Yaş bakımından282

A. Uluslararası hukukta282

B. Ulusal hukukta288

a. Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma esasları291

b. Çocuk ve genç işçi çalıştırma yasak ve

sınırlamaları292

2. Gebe ve emzikli olma bakımından299

V. Tarımda Risk Analizi304

1. Tarım işlerinin girdiği tehlike sınıfı304

2. Risk analizi305

VI. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri306

1. İşverenlerin yükümlülükleri306

A. Uluslararası hukukta306

a. 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma 

Ortamı Hakkında Sözleşme306

b. 184 sayılı Tarımda Güvenlik ve Sağlık 

Hakkında Sözleşme308

c. 192 sayılı Tarımda Güvenlik ve Sağlık 

Hakkında Tavsiye Kararı310

d. 89/391/EEC Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Çerçeve Direktifi312

A. Ulusal hukukta313

a. Gerekli her türlü önlemi alma314

b. Alınan önlemleri izleme ve denetleme316

c. Bilgilendirme ve eğitim verme317

d. Risk değerlendirmesi yapma320

e. Çalışanın işe uygunluğunu dikkate alma ve 

sağlık gözetimine tabi tutma321

f. Özel tehlike bulunan yerlere girilmesini önleme322

g. İş kazası ve meslek hastalıklarını bildirme ve kayıtları tutma323

h. Diğer bazı yükümlülükler323

C. Tarım iş kanunu tasarılarında326

2. Çalışanların hak ve yükümlülükleri328

A. Çalışanların hakları328

a. Çalışmaktan kaçınma hakkı328

b. İş sözleşmesini fesih hakkı331

B. Çalışanların yükümlülükleri332

a. Sağlık ve güvenliği tehlikeye düşürmeme332

b. Çalışanların diğer yükümlülükleri333

VI. İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Tarımda İyi Uygulama Örnekleri ve Projeler337

1.Genel olarak337

2.Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası 

Programı - IPEC339

3.Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi - METİP340

4.Türkiye’de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi 

Projesi342

5.Türkiye Pamuk Sektöründe İstihdam Uygulamalarının İyileştirilmesi - Şanlıurfa’daki Pamuk Çiftliklerinde 

İyi Çalışma Durumuna Doğru Projesi343

6.İthal Edilmiş Tarım Ürünlerinde Çocuk ve Zorunlu Çalışmayı Önleme Ortaklığı: USDA Kılavuzlarını Türkiye’ye Uygulamak Projesi346

7.Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım Projesi348

8.Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve Pestisit Kullanımının Entegre Yönetimi Projesi - 

IMPLEMENT349

9.Tarım İş Aracılarının Veri Tabanının Oluşturulması ve Farkındalık Oluşturma Yöntemi ile Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi350

§ 6. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAĞLAMINDA 

TARIM İŞÇİLERİ

I.Genel Olarak351

II. Tarım Sigortalısı Kavramı358

1. 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar 

Kanununda358

2. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununda365

A. Sürekli tarım işçileri366

B. Süreksiz tarım işçileri368

III. Tarım Sigortalılarına Sağlanan Sigorta Yardımları376

1. 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar 

Kanununda377

A. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası382

B. Malullük sigortası387

C. Yaşlılık sigortası388

D. Ölüm sigortası390

E. Genel sağlık sigortası393

2. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda396

A. Sürekli tarım işçileri397

B. Süreksiz tarım işçileri398

a. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası402

b. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası404

c. Genel sağlık sigortası405

SONUÇ409

KAYNAKÇA417


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimi dönemimde değerli hocam sayın Prof. Dr. Levent Akın’dan ders alma şansını yakaladım. Hocamı hayranlıkla dinlediğim bu dersler, iş hukukuna olan ilgimi fark etmemi sağladı. Böylece, bu alanda yüksek lisans yapabilmek için çalışmaya başladım. Tarım çalışanlarının çalışma hayatındaki sorunları ve hukuki haklarına olan ilgim ise yine Hukuk fakültesinin 4. sınıfındayken fakültemizde yürütülen İnsan Hakları Hukuk Klinikleri dersine katılmam ile başladı. Fakültemiz değerli hocalarından Dr. Öğr. Üyesi Orhan Ersun Civan ve Ar. Gör. Çağla Erdoğan hocamızın katılımı ile yürütülen dersimizin 2016 yılındaki konusu mevsimlik tarım işçileri olarak belirlenmişti. Ders kapsamında çok sayıda sunum yapılmış, konuşmacı çağırılmış ve tarafımca da mevsimlik tarım işçilerinin sosyal güvenlikleri ele alınmıştı. O dönem oldukça amatör bir heyecanla gerçekleştirmiş olduğum sunum dahi başta tarım işçileri olmak üzere tarım çalışanlarının önemli bir bölümünün herhangi bir sosyal güvenceden yoksun olarak elverişsiz koşullarda çalıştığını görmemi sağlamış ve tarımda çalışanların çalışma koşulları ve hukuken sahip olduğu haklar üzerine eğilerek onlara çözüm yolu aramak gerektiğini kavramama yetmişti.

Yüksek lisans tez konusunu seçmek için çok değerli hocam ve aynı zamanda tez danışmanım Prof. Dr. Levent Akın’ın yanına gittiğimde, hocamın tarım çalışanları konusunda çalışma talebimi memnuniyetle karşılaması ve başarabileceğime olan inancını dile getirerek bu alanda çalışmamı teşvik etmesi konuya olan ilgimi ve heyecanımı daha da perçinlendi.

Çok değerli hocam sayın Prof. Dr. Levent Akın tüm yoğunluğuna rağmen, tezimin her ayrıntısıyla ilgilenmiş, tezimde yararlandığım ve erişilmesi sınırlı kaynaklara, Yargıtay içtihatlarına ulaşabilmeme önayak olmuş, üstesinden gelmekte zorlandığım ve bitmek bilmeyen her türlü sorumu kendisine çekinmeden sorma imkânını sağlamıştır. Hocam, kendi görüş ve tecrübelerini benimle paylaşmış, gerek henüz başında olduğum akademik hayatta gerek günlük yaşamda karşılaştığım sorunlarda her daim yanımda olarak bu yolda sağlam adımlar atmama vesile olmuştur. İleride kendisi gibi bir hoca ve insan olabilmenin hayalini kurduğum çok saygıdeğer hocam Prof. Dr. Levent Akın’a ne kadar teşekkür etsem azdır.

Yüksek lisans döneminde kendisinden ders alma imkânı bulduğum, böylece çok kıymetli bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım ve aynı zamanda tez jürimde yer alarak son derece değerli görüşlerini benimle paylaşan hocam sayın Prof. Dr. Süleyman Başterzi’ye ayrıca teşekkür etmek isterim.

Tez jürimde yer alan sayın Dr. Öğr. Üyesi Hande Bahar Aykaç’a tez çalışmamı büyük bir titizlikle okuyup, çok değerli görüşlerini benimle paylaşarak tezimi bir adım daha ileri taşımamı sağladığı için teşekkür ederim.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptığım dönemde kürsü hocalığını üstlenen sayın Dr. Öğr. Üyesi Hatice Duygu Özer’e ayrıca teşekkür etmek isterim. Hocam, bu yorucu süreçte olabildiğince anlayış göstererek, iş yükümü hafifleterek bana destek oldu. Asistanı olmaktan onur duyduğum hocama tez çalışmamın hazırlanması aşamasında gösterdiği katkı ve sağladığı zamandan dolayı teşekkürü bir borç bilirim.

Çalışmamda yararlandığım yayımlanmamış pek çok Yargıtay kararına ulaşmamı sağlayan ve kişisel görüşlerini büyük bir içtenlikle benimle paylaşan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi üyesi sayın Doğan Korkmaz’a teşekkürlerimi sunmak isterim.

Lisans dönemimden beri her daim yanımda olan ve en stresli günlerimde desteğini eksik etmeyerek bu yorucu süreci ileride gülerek hatırlayacağımız hoş bir anıya dönüştüren sevgili dostum Hilal Koç’a ayrıca teşekkür etmek isterim.

Beni yetiştiren ve bu doğrultuda her türlü fedakarlığı gösteren, sadece tez çalışmam süresince değil yaşamımın her anında koşulsuz yanımda olan, her düştüğümde elimden tutup kaldıran sevgili annem Sabriye Temir ve sevgili babam Hayati Temir’e bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek isterim. Varlığınız her zaman güç kaynağı oldu.

Son olarak tezimin yayımlanması olanağını sağlayan sayın Muharrem Başer’e ve basımda emeği geçen tüm Yetkin Yayınevi çalışanlarına içtenlikle teşekkür ederim.

KAYNAKÇA

AKI, Erol: “Mevsimlik İşlerde Çalışma Sorunları”, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, Ankara 2000, 249-267.

AKIN, Levent: “Covid-19’un İş İlişkilerine Olası Etkileri, Çimento İşveren Dergisi, C. 34, S. 3, Mayıs 2020, 16-71. (Covid-19)

AKIN, Levent: “İSG Açısından İşveren ve İşveren Vekillerinin Hukuki, Cezai, İdari Sorumlulukları”, Çimento Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 2009, Ankara 2009, 65-114.

AKIN, Levent: “İş Kazasından Doğan Tazminat Davalarında İşveren Kusurunun Belirlenmesinde Ölçüt”, Çimento İşveren Dergisi, C. 27, S. 6, Kasım 2013, 36-48. (İşveren Kusurunun Belirlenmesi)

AKIN, Levent: “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İşverenin Hukuki Sorumluluğuna Etkisi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, C. 20, S. 1, 2014, 657-673. (Hukuki Sorumluluğa Etki)

 AKIN, Levent: “İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenin Cezai Sorumluluğu”, TİSK Akademi 2008/1, 210-231. (Cezai Sorumluluk)

AKIN, Levent: “Risk Değerlendirme Yönetmeliği’nin İş Sağlığı ve Güvenliğine Katkısı (Taslak Üzerine Bir Değerlendirme)”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 25, 33-43. (Risk Değerlendirme)

AKIN, Levent: “Sendikaların İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasına Katkısı”, Çalışma ve Toplum, 2012/3, S. 34, 101-124. (Sendikalar)

AKIN, Levent: “Working Conditions of the Child Worker in Turkish Labour Law”, Employ Respons Rights Journal, 21 (2009), 53-67. (Child Worker)

AKIN, Levent: İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Ankara 2001. (Maddi Tazminat)

AKIN, Levent: İş Sağlığı ve Güvenliği ve Alt İşverenlik, Ankara 2013. (Alt İşverenlik)

AKIN, Levent: Sosyal Güvenlik Hukukunda Bağımlı Çalışanların Maluliyeti, Ankara 2007. (Bağımlı Çalışanlar)

AKİPEK ÖCAL, Şebnem: “Vekalet Sözleşmesi Tanımı: Madde 502”, Vekalet Sözleşmeleri Kısa Şerhi, Editör: Hakan TOKBAŞ, İstanbul 2017, 13-22.

AKSOY, Suat: “Tarım İşçilerinin Hukuki Durumları”, Tarım ve Orman İşçilerinin Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri Semineri, MPM, Ankara 1982, 72-83. (Tarım İşçileri)

AKSOY, Suat: Tarımda İş Hukuku, Türk Zirai Ekonomi Derneği Yayınları: 1, Ankara 1969.

AKSOY, Suat: Tarımda Ortakçılık ve Kiracılık, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Yayınları, Ankara 1965. (Ortakçılık)

AKSOY, Suat/ERAKTAN, Gülcan/ERAKTAN, Selahattin/KUHNEN, Frithjof/WİNKLER, Wolffgang: Türkiye’de Kırsal Nüfusun Sosyal Güvenliği, Ankara/Göttingen 1994.

AKTAY, Nizamettin: Sendika Hakkı (Uluslararası Dayanakları Bakımından Eleştirel Bir Yaklaşımla Türk Hukukunda Sendika Hakkı ve İlgili Belgeler), Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Yayınları, Ankara 1993.

AKTAY, Nizamettin/ARICI, Kadir/SENYEN/KAPLAN, E. Tuncay: İş Hukuku, Ankara 2013.

AKYİĞİT, Ercan: İş Hukuku Açısından Ödünç İş İlişkisi, Ankara 1995. (Ödünç İş)

AKYİĞİT, Ercan: İş Hukuku, Ankara 2018.

AKYİĞİT, Ercan: İş Kanunu Şerhi, Ankara 2008. (Şerh)

ALPAGUT, Gülsevil: “Geçici İş İlişkisini Düzenleyen Avrupa Birliği Yönergesinin Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, İstanbul 2011, 353-368. (Geçici)

ALPAGUT, Gülsevil: “İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve Sona Ermesi”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2014, Ankara 2016, 7-95. (Değerlendirme 2014)

ALPAGUT, Gülsevil: “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağı ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi”, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 40. Yıl Uluslararası Toplantısı, İstanbul 2016, 195-218. (Tasarı Taslağının Değerlendirilmesi)

ALPAGUT, Gülsevil: “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı”, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı Taslağı Sempozyumu, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Akademik Görüşler ve Eleştiriler, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2008, 32-64. (Tasarı)

ALPAGUT, Gülsevil: “Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi ve Yargıtay’ın Konuya İlişkin Bir Kararının Düşündürdükleri”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C. 3, S. 10, 2006, 569-584. (Mesleki)

ALPER, Yusuf: Sosyal Sigortalar Hukuku, Bursa 2019.

ALPER, Yusuf: “İptal, Bir Fırsata Dönüştürülmelidir”, Çimento İşveren Dergisi, C. 21, S. 2, Mart 2007, 4-19. (İptal)

ALTAN, Ömer Zühtü: Sakatlar Ve Türkiye’de Çalışma Sorunları, Eskişehir 1976.

ALTAŞ, Hüseyin: Hasılat ve Şirket Kirası, Ankara 2009.

ARICI, Kadir: “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Yönünden Anayasaya Aykırılığı Sorunu”, TİSK Akademi, C. 2, S. 3, 2007, 6-25. (Anayasaya Aykırılığı Sorunu)

ARICI, Kadir: “Türk İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminde Kapsam Meselesi”, Çimento İşveren Dergisi, C. 28, S. 2, 11-21.

ARICI, Kadir: Türk Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara 2015. (Sosyal Güvenlik)

ARSLAN ERTÜRK, Arzu: İş Sözleşmesinde Şekil, İstanbul 2017.

ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR AYVAZ, Sema/HANAĞASI, Emel: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2019.

ARSLANLI, Halil: Kara Ticareti Hukuku Dersleri Umumi Hükümler, İstanbul 1960.

ARTAR, Müge: Mevsimlik Tarımda Çocuk Olmak, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 21, Ankara 2014.

ASTARLI, Muhittin: İş Hukukunda Çalışma Süreleri, Ankara 2008.

ASTARLI, Muhittin: Türk Toplu İş Hukukunda İşkolu Kavramı, Ankara 2019. (İşkolu)

ATALI, Murat/ERMENEK, İbrahim/ERDOĞAN, Ersin: Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2018.

AYAN, Hasan Alparslan: İş Hukukunda Yabancıların Çalıştırılması, Konya 2019.

AYDIN, Ufuk/GÜVEN, Ercan: Bireysel İş Hukuku, Eskişehir 2017.

AYDINLI, İbrahim: “Borç İlişkisinin Nisbilik Özelliğine Getirilen İstisnalar Işığında İş Hukukunda İşçi-İşveren İlişkilerinin Değerlendirilmesi”, Çalışma ve Toplum Dergisi, S. 1, 2008, 39-83.

AYDINLI, İbrahim: İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Ankara 2015.

AYKAÇ, Hande Bahar: “Hukuksal Açıdan Çocuk ve Genç İşçiliği”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 16, 2015, 335-386.

BAKIRCI, Kadriye: Çocuk ve Genç İşçilerin Haklarının Korunması (Uluslararası, Bölgesel ve Türk Hukuku Açısından), İstanbul 2004.

BALCI, Mesut: Ölüm Gelir ve Aylıkları (Bağlanması, Kesilmesi, Geri Alınması, Birleştirilmesi, Haczi), Ankara 2019.

BASKAN, S. Esra: “Türk İş Hukukunda Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisi”, GÜHFD, C. XXI, S. 2, 2017, 3-46.

BAŞBUĞ, Aydın: “Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisindeki Temel Sorunlar ve Sendikal Haklara Olumsuz Etkisi”, İş ve Hayat Dergisi, S. 4, 2016, 59-75. (Temel Sorunlar)

BAŞBUĞ, Aydın: İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Türkiye Şeker Sanayi İşçileri Sendikası, Ankara 2013.

BAŞTERZİ, Süleyman: “Avukatla Bağıtlanan Sözleşmenin Hukuki Niteliği, İş Sözleşmesinin Vekalet ve Diğer İş Görme Sözleşmelerinden Ayrılması”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 17, Mart 2010, 175-198. (Avukatla Bağıtlanan Sözleşme)

BAŞTERZİ, Süleyman: Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti, İstanbul 2016.

BAŞTERZİ, Süleyman/ŞUĞLE, Mehmet Ali: İstihdam ve Danışmanlık Hizmetlerinin Hukuksal ve Toplumsal Yönleri, Ankara 1999.

BAYCIK, Gaye: “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Haklarında Yeni Düzenlemeler”, Ankara Barosu Dergisi, S. 3, 2013, 105-170. (Yeni Düzenlemeler)

BAYCIK, Gaye: “İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2016, 7-355, Ankara 2018.

BAYKAL, Meftun: İş Hukuku Sözlüğü, Ankara 1969.

BAYRAM, Fuat: “Avrupa Birliği İlerleme Raporlarındaki (1998-2006) Tespit ve Eleştiriler Çerçevesinde Türk İş Hukuku Mevzuatında Yapılması Gerekli Değişiklikler”, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S. 13, 2007, 51-96.

BAYSAL, Ulaş: “Elli ve Daha Az İşçi Çalıştırılan Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyeri veya İşletmelerde Tarım İşlerinde Çalışmayanlar İş Kanunu Kapsamında Mıdır?”, İÜHFM, C. LXXII, S. 2, 2014, 73-79.

BAYSAL, Ulaş: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri, İstanbul 2019. (Çalışanların Yükümlülükleri)

BEDÜK, Mehmet Nusret: Deniz İş Sözleşmesi, Bursa 2012.

BERKİ, Nermin: “Kadın ve Erkek Bakımından Eşit Değerde İşe Eşit Ücret”, Prof. Dr. Bülent Nuri Esen’e Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 417, Ankara 1977, 29-38.

BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU, Yeliz: “Mevzuatımızda Çocuk ve Genç İşçilerin Çalışma Yaşamında Korunmasına İlişkin Düzenlemelere Genel Bir Bakış”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı Prof. Dr. Polat SOYER’e ARMAĞAN, C. 15, 2013, 481-545.

BOZKURT, Tamer: Türk Hukukunda ve Uygulamada Tellâllık, Ankara 2007.

BUDAK, Ali Cem/KARAASLAN, Varol: Medenî Usul Hukuku, Ankara 2019.

BÜLBÜL, Mehmet: “Tarım İşçileri, Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Tarım ve Orman İşçilerinin Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri Semineri, MPM, Ankara 1982, 13-25.

CANİKLİOĞLU, Nurşen: “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Öngörülen İşveren Yükümlülükleri”, Çalışma Mevzuatı Seminer Notları, Türkiye Toprak, Seramik, Çimento Sanayii İşverenleri Sendikası Yayını, Antalya 2012, 27-84.

CANSEL, Erol: İsviçre Hukuku, Fransız Hukuku ve Alman Medeni Kanunu ile Mukayeseli Olarak Türk Hukukunda Hasılat Kirası, Ankara 1953.

CENTEL, Tankut: “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Uygulama Alanı ve Kapsamı”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 19, S. 2, (Özel Sayı), 2013, 79-84. (Uygulama Alanı ve Kapsamı)

CENTEL, Tankut: “İşverenin İşyerinde Sağlık ve Güvenliği Sağlama Yükümü”, Çimento İşveren Dergisi, C. 27, S. 3, 2013, 8-15. (İşyerinde Sağlık ve Güvenlik)

CENTEL, Tankut: “Alt İşverenlere Ait İşkolu Tespitleri”, TİSK Akademi, C. 1, S. 2, 2006, 6-12. (İşkolu)

CENTEL, Tankut: İş Hukukunda Ücret, İstanbul 1988.

CİVAN, Orhan Ersun: Meslek Edinilmiş Ödünç (Geçici) İş İlişkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008. (Meslek Edinilmiş)

CİVAN, Orhan Ersun: Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Meslek Edinilmiş Ödünç (Geçici) İş İlişkisi,  AÜHFD, C. 66, S. 2, 2017, 311-397.

ÇAĞLAR, “Tarım ve Ormancılık Kesimlerinde İş Yaşamıyla İlgili Tarımsal Sorunlar ve Çözümlenmesine Yönelik Öneriler”, Tarım ve Orman İşçilerinin Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri Semineri, MPM, Ankara 1982, 56-68.

ÇALGÜNER, Cemil: Türkiye’de Ziraat İşçileri, T.C. Ziraat Vekaleti Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Çalışmalar Sayı:132, Ankara 1943.

ÇELİK, Nuri/CANİKLİOĞLU, Nurşen/CANBOLAT, Talat: İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2018.

ÇENBERCİ, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, Ankara 1968.

ÇENBERCİ, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, Ankara 1986.

ÇENBERCİ, Mustafa: İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 1969. (İş Mahkemeleri)

ÇINAR, Sidar/LORDOĞLU, Kuvvet: “Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Tekil Bir Analiz: Karasu Fındık Toplama İşçileri”, Türkiye Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Yıl: 2010, C. 10, Sayı: 38, 23-33.

ÇİL, Şahin: İş Hukukunda İşçinin Ücreti, Ankara 2010.

ÇOBAN, Celal: “Orman İşçileri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Tarım ve Orman İşçilerinin Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri Semineri, MPM, Ankara 1982, 128-137.

ÇOBAN, Nazlı: İş Hukukunda İşçi Sendikası Üyeliğinin Korunması, Ankara 2019.

ÇOPUROĞLU, Çağlar: Ücret ve Korunması, Ankara 2013.

DEMİRCİOĞLU, Murat/ KAPLAN, Hasan Ali: “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararının İncelenmesi”, Çalışma ve Toplum, 2014/3 (42), 233-264.

DEMİRCİOĞLU, Murat/CENTEL, Tankut/KAPLAN, Hasan Ali: İş Hukuku, İstanbul 2019.

DİNÇ, İstemi Ceysu: İş Sözleşmesi İle Çalışan Çocukların Hukuki Durumu, Ankara 2020.

DONAY, Süheyl: Türk Ceza İnfaz Hukuku, İstanbul 2014.

DOĞAN YENİSEY, Kübra: “İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve Sona Ermesi”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2013, Ankara 2015, 7-145. (Değerlendirme 2013)

DOĞAN YENİSEY, Kübra: “Sendikal Örgütlenmede İşkolu Esası ve İşkolunun Belirlenmesi”, Çalışma ve Toplum, 2013/4, 43-68. (İşkolu)

DOĞAN YENİSEY, Kübra: “Yeni Bir Tasarı Işığında Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi ve Geçici İş İlişkisi”, Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı, I. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Ankara 2016, 133-171.

DOĞAN, Sevil: İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri, Ankara 2010.

EDGÜ, Ekrem: Ticaret Hukuku I, Umumî Hükümler, Ankara 1964.

EKMEKÇİ, Ömer: “4857 Sayılı İş Kanunu’nda Postalar Halinde Çalışma ve Gece Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar”, Çimento İşveren Dergisi, C. 20, S. 1, Ocak 2006, 47-54.

EKMEKÇİ, Ömer: “Maddi İş Hukuku Yönünden 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu”, Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine Toplantısı, İstanbul 2018, 5-38. (İş Mahkemeleri)

EKMEKÇİ, Ömer: Bireysel İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2020. (İş Hukuku)

EKMEKÇİ, Ömer: Toplu İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2019. (Toplu İş)

EKONOMİ, Münir: İş Hukuku, C. 1, İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Kitap Yayınları No: 18, İstanbul 1987.

EKŞİ, Nuray: “Geçici Koruma Yönetmeliği Uyarınca Geçici Korumanın Şartları”, Geçici Koruma Usulü, Sağlanan Haklar ve Geçici Korumanın Sona Ermesi, İstanbul Barosu Dergisi, C. 88, S. 6, 2014, 65-89.

ELBİR, Halid Kemal: “Takım Mukavelesi ve Takım Kılavuzunun Hukuki Mahiyeti”, Sosyal Hukuk ve İktisat Mecmuası, C. 2, S. 14, 1949, 114-131.

ENGİN, Murat: “Atipik İstihdam Biçimleri ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar (Özellikle ödünç iş İlişkisi ve Evde Çalışma)”, Çalışma Hayatında Esneklik ve İş Hukukuna Etkileri, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2000 Yılı Ekim Toplantısı, İstanbul 2002, 117-147.

ERDOĞAN, Berna/ERGİN, Şeniz/AKTAN, Şebnem/KAÇAR, Nida: “Denizli Yöresinden Paederus Dermatiti Olguları”, Türkderm, C. 40, 2006, 123-125.

ERDOĞAN, Çağla: İşveren ve İşveren Vekilinin İş Kazasından Doğan Cezai Sorumluluğu, Ankara 2016.

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2018. (Genel Hükümler)

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2018. (Özel Hükümler)

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu, Ankara 1974. (Sorumluluk)

EREN, Fikret: Marmara Bölgesinde Gayrimenkul Hasılat Kirasına İlişkin Yarıcılık Müessesesinde Örf ve Adetler, AÜHFD, C. 19, S. 1, 1962, 495-498.

ERGİN, Berin: “Seçim Yatırımı Yöntemlerinden 4773 sayılı Yasa, Neden Türkiye’yi İleri Taşıyacak İş Kanunu Çizgilerini İçeremedi?”, İşveren, C. XL, S. 12, Eylül 2002, 28-29.

ERGİN, Hediye: “İptalle Gelen Sorun: Reformdan Geriye Ne Kaldı? Anayasa Mahkemesi’nin 15.12.2006 Tarihli Kararına İlişkin Bir Değerlendirme”, Çimento İşveren Dergisi, C. 21, S. 2, Mart 2007, 26-65.

ERKUL, İhsan: Türkiye’de Ziraat İşçileri ve Bunlara İlişkin Çalışma Hukuku, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No: 42-16, İstanbul 1967.

ERTÜRK, Yakın: Patterns of Child Labour in Rural Turkey, International Labour Office, Ankara 1994. (Child Labour)

ERZURUMLUOĞLU, Erzan: Sözleşmeler Hukuku (Özel Borç İlişkileri), Ankara 2017.

ESEN, Bülent Nuri: Türk İş Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1944.

EYRENCİ, Öner/TAŞKENT, Savaş/ULUCAN, Devrim: Bireysel İş Hukuku, İstanbul 2019.

GEREK, Nüvit: “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Düşündürdükleri”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 28, Aralık 2012, 10-19.

Gerekçeli İçtihatlı İş Kanunu ve Uygulaması I-II, Ankara 2019.

GÜLVER, Ender: “İş Yargılamasında Görev”, İÜHFM, C. 49, 2001, 371-419.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Borçlar Hukuku Özel Hükümler Kısa Ders Kitabı, İstanbul 2018. (Özel Hükümler)

GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu, İstanbul 2001.

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Kanunu Şerhi, Ankara 2006.

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2000. (İş Mahkemeleri)

GÜVEN, Ercan/AYDIN, Ufuk: Bireysel İş Hukuku, Eskişehir 2017.

GÜZEL, Ali: “3008 Sayılı İş Yasasının Önemi ve Başlıca Hükümleri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S. 35-36, 1986, 165-222.

GÜZEL, Ali/OKUR, Ali Rıza/CANİKLİOĞLU, Nurşen: Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul 2020.

IŞIK, Rüçhan: Sendika Hakkı, Tanınması ve Kanuni Sınırları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 170, Ankara 1962. (Sendika Hakkı)

IŞIK, Rüçhan: “Türkiye’de Tarım Sektöründe Sendikacılık Hareketleri”, AÜHFD, C. 27, S. 3, 1970, 53-61.

İNCİROĞLU, Lütfi: Kamu İşvereninin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Sorumluluğu, Ankara 2017.

İNELİ CİĞER, Meltem: “Uluslararası Hukuka Uygun Geçici Koruma Rejiminin Unsurları Üzerine”, Göç Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 3, Ocak-Haziran 2016, 62-92.

İZVEREN, Adil: İş Hukuku, (I II III), Ankara 1974.

KABAKCI, Mahmut: “İş Mahkemelerinin Yapısı, Görev ile Yetkisi Hakkında Değerlendirmeler”, Av. Cengiz Özbilgin’e Armağan, Yeni Yasal Düzenlemeler Sonrasında İş Yargılaması Sempozyumu, İstanbul 2018, 33-68.

KALKINMA ATÖLYESİ: Bir Yevmiye, Bir Yevmiyedir: Tarım Aracıları ve Türkiye’de Tarımsal Üretimde Çocuk İşçiliği, Ankara 2018. (Tarım Aracıları)

KALKINMA ATÖLYESİ: Tarım Aracısı Meslek Kriterleri Türkiye İçin Bir Model Arayışı, Ankara 2018. (Model Arayışı)

KALKINMA ATÖLYESİ: Tarımsal Üretimde Çalışan Çocukların Karşılaştıkları Sağlık Riskleri, Ankara 2018. (Sağlık Riskleri)

KALKINMA ATÖLYESİ: Türkiye’de Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yabancı Göçmen İşçiler Politika Önerileri, Ankara 2016. (Göçmen İşçiler)

KALKINMA ATÖLYESİ: Türkiye’nin Güneyindeki Suriyelilerin ve Göçmenlerin Korunma ve Sağlık Koşullarının İyileştirilmesi Projesi Yönetici Özeti. (Suriyeliler ve Göçmenler)

KALKINMA ATÖLYESİ: Yevmiyeci, Yarıcı veya Kürekçi; Hepsi Çocuk Tarımsal Üretimde Ücret Tipleri ve Çocuk İşçiliğinin Görünümleri, Ankara 2018. (Ücret Tipleri)

KAMU-İŞ: Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay Kararları, 1990-1995, Ankara 1996.

KANBOLAT, Yahya: Türkiye Ziraatinde Bünye Değişikliği, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Enstitüsü Yayınları, Ankara 1963.

KAR, Bektaş: “Mevsimlik İş”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 4, Aralık 2006, 69-86.

KAR, Bektaş: Deniz İş Hukuku (Ders Kitabı), Ankara 2014. (Deniz İş)

KAR, Bektaş: İçtihatları ve Mevzuatı ile Deniz İş Hukuku, Ankara 2011. (Deniz İş Hukuku)

KAR, Bektaş: İş Yargılaması Usulü, Ankara 2019. (İş Yargılaması)

KAZGAN, Gülten: “Ziraat İşçilerinin Sendikalaşması”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S. 14, 1963, 47-66.

KILIÇ, Mehmet: “4857 Sayılı Yeni İş Kanunu Kapsamında Tarım İşçilerin Hukuki Durumu”, Tarım Ekonomisi Dergisi, S. 12(2), 2006, 39-49.

KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2018.

KILIÇOĞLU, Mustafa/ŞENOCAK, Kemal: İş Kanunu Şerhi, İstanbul 2013.

KILKIŞ, İlknur: “Tarımda Ücretle Çalışanların Çalışma Sorunları: Tarım İş Yasası’nın Eksikliği”, Kamu-İş, C. 3, S. 3, 1994, 35-62.

KILKIŞ, İlknur: İş Sağlığı ve Güvenliği, Bursa 2018. (İş Sağlığı)

KIZILAY, Erkal: “Orman İşçilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Tarım ve Orman İşçilerinin Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri Semineri, MPM, Ankara 1982, 141-170.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Yusuf: “Takım Sözleşmesinin ve Takım Kılavuzunun Hukuki Mahiyetleri”, İÜHFM, C. XXX, S. 3-4, İstanbul 1964, 921-931.

KÖME AKPULAT, Ayşe: İş Mahkemelerinde Yargılamanın Özellikleri, İstanbul 2018.

KURU, Baki: “İş Mahkemeleri (İş Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi)”, Türkiye Barolar Birliği Birinci Hukuk Kongresi, 1971, 429-463. (İş Mahkemeleri)

KURU, Baki: Medenî Usul Hukuku, İstanbul 2016.

KUTAL, Metin: “Tarım İş Yasa Tasarısının Esasları”, İktisat ve Maliye Dergisi, C. XXV, S. 11, Şubat 1979, 491-500.

KUTAL, Metin: “Toplu İş Hukukunda İşkolu Kavramı (Önemi, Uygulanması, Sorunları)”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 3, Eylül 2006, 118-125. (İşkolu)

KUTAL, Metin: Teorik Esaslar ve Tatbikatı Bakımından Asgari Ücret, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1969 (Asgari Ücret).

LAÇİNER, Vedat: “İş Hukukunda Takım Sözleşmesi ve İşlevi”, Emek ve Toplum Dergisi, C. 3, S. 5, 2014, 114-131.

LEROY, Michael H.: “Farm Labor Contractors and Agricultural Producers as Joint Employers under the Migrant and Seasonal Agricultural Worker Protection Act: An Empirical Public Policy Analysis”, Berkeley Journal of Employment and Labor Law, Vol. 19 No: 2, 175-228.

LORDOĞLU, Kuvvet/ASLAN, Mustafa: “En Fazla Suriyeli Göçmen Alan Beş Kentin Emek Piyasalarında Değişimi: 2011-2014”, Çalışma ve Toplum, 2016/2, 789-808.

MAHİROĞULLARI, Adnan: Dünya’da ve Türkiye’de Sendikacılık, Bursa 2013.

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi/ASTARLI, Muhittin/BAYSAL, Ulaş: İş Hukuku, Ankara 2014.

NALBANDOĞLU, Reşat: “Türkiyede Ziraat İşçilerinin Durumu”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S. 1, 1948, 16-31.

NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri I, İzmir 1998. (1998)

NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri I, İstanbul 2014.

NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Hukuku II Toplu İş İlişkileri, İstanbul 2016. (Toplu İş İlişkileri)

NARTER, Sami: İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda İdari, Cezai ve Hukuki Sorumluluk, Ankara 2020.

NAZLI, Seçkin: “İş Kanununda Düzenlenen Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisine Yönelik Hükümlerin Değerlendirilmesi”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 5, 2016, 149-168.

NAZLI, Seçkin: Özel İş Aracılığı, İstanbul 2009.

ODAMAN, Serkan: Türk ve Fransız İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisi, İstanbul 2007.

OĞUZMAN, Kemal: Hukuki Yönden İşçi-İşveren İlişkileri, C. 1, İstanbul 1987.

ÖNSAL, Naci: Ücretler ve Toplu Pazarlık Sisteminde Ücretlerin Oluşumu, Ankara 1992.

ÖZAY, İlhan: İdari Yaptırımlar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1985.

ÖZDEMİR, Erdem: İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İstanbul 2014.

ÖZDÖNMEZ, Metin: “Ormancılık İşkolunda İşçi İstihdamı”, Tarım ve Orman İşçilerinin Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri, MPM, Ankara 1982, 40-50.

ÖZEKES, Muhammet/ATALI, Murat: “7036 Sayılı Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine Eleştiri, Değerlendirme ve Öneriler”, Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine Toplantısı, İstanbul 2018, 41-122.

ÖZER, Hatice Duygu: “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre Çalışanların Yükümlülükleri”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 27, S. 3-4, Aralık 2013, 207-236.

ÖZERMAN, Tülay: “Tekel Özelleştirmesinin Sonuçları”, Mülkiye Dergisi, C. 33, S. 262, 293-311.

ÖZKARACA, Ercüment/ÜNAL, Canan: “Küçüklerin Çalışmasına İlişkin Yasak ve Sınırlamalar İle Bunlara Aykırılık Halinde İş Sözleşmesinin Geçersizliği Sorunu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Ali Rıza OKUR’a Armağan, Özel Sayı, C. 20, S. 1, İstanbul 2014, 355-410.

ÖZTÜRK, Gülay: Teoride ve Uygulamada Hasılat Kirası, Ankara 2010.

ÖZTÜRK, Neva Övünç: Geçici Korumanın Uluslararası Koruma Rejimine Uyumu Üzerine Bir İnceleme, AÜHFD, C. 66, S. 1, Ankara 2017, 201-263.

PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet: Medeni Usûl Hukuku, İstanbul 2019.

PULAŞLI, Hasan: Şirketler Hukuku Şerhi, Ankara 2018.

REİSOĞLU, Seza: Hizmet Akdi, Mahiyeti-Unsurları-Hükümleri, Ankara 1968.

SAĞLAM, İpek: “Ticari İşletmelerin Ürün Kirası Sözleşmelerine Konu Teşkil Etmesi ve Bunun Benzer Hukuki İlişkiler ile Karşılaştırılması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 19, S. 1, 2013, 131-166.

SARACEL, Nüket: Gece Çalışması ve Türk İş Hukukunda Gece Çalışmasının Düzenlenme Esasları, Eskişehir 1987.

SAVELSBERG, Gertrud: “Milletlerarası Sosyal Politikada Ziraat İşçileri”, Çeviren: İhsan Erkul, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, C. 2, S. 3, İstanbul 1966.

SAVY, Robert: Tarımda ve Kırsal Kesimde Sosyal Güvenlik, Çeviren: Yusuf ALPER, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1987.

SAYMEN, Ferit Hakkı: Türk İş Hukuku, İstanbul 1954.

SEMERCİ, Pınar Uyan/ERDOĞAN, Emre: Ben Kendim Büyüdüm Demiyorum-Adana’da Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi Projesi Araştırma Sonuçları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları No: 585, İstanbul 2017.

SENYEN-KAPLAN, E. Tuncay: Bireysel İş Hukuku, Ankara 2019.

SERİN: İlhan: “4857 Sayılı İş Kanunu’nda Geçici (Ödünç) İş İlişkisi,” Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S. 7, 2005, 1055-1090.

SOYASLAN, Doğan: Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları No: 77, Ankara 1990.

SOYER, Polat: “İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2008, Ankara 2010, 11-85.

SÖZER, Ali Nazım: Türk Genel Sağlık Sigortası, İstanbul 2018. (Genel Sağlık Sigortası)

SÖZER, Ali Nazım: Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, İstanbul 2019.

SUR, Melda: “İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2017, İstanbul 2019, 11-150. (Değerlendirme 2017)

SUR, Melda: İş Hukuku Toplu İlişkiler, Ankara 2020.

SÜMER, Haluk Hadi: İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Ankara 2019.

SÜMER, Sarp Korkut/SAY, Sait M./EGE, Fikri/SABANCI, Alaattin: “Noise exposed of the operators of combine harvesters with and without a cab”, Applied Ergonomics, 37(6), 2006, 749-756.

SÜRAL, Nurhan: “AB Müktesebatında Geçici İş İlişkisi”, TİSK Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi Semineri (25 Ocak 2013), TİSK Yayını, Ankara 2013, 28-48.

SÜZEK, Sarper: İş Güvenliği Hukuku, Ankara 1985. (İş Güvenliği)

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 11. Baskı, İstanbul 2015. (2015)

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 17. Baskı, İstanbul 2018. (2018)

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, İstanbul 2019.

ŞAHİN, Barış: Çocuk İşçilerin Korunması, Ankara 2010.

ŞAHLANAN, Fevzi: “İş Kolu Tesbitinde Asıl İş-Yardımcı İş İlişkisi ve Alt İşverenlerin İşyerleri”, Tekstil İşveren Dergisi, Sayı: 417, Aralık 2015, 2-8. (İşkolu)

ŞAHLANAN, Fevzi: “İş Yargılaması”, İÜHFM, C. 42, S. 1-4, 1976, 377-421.

ŞAHLANAN, Fevzi: Sendikalar Hukuku, İstanbul 1995. (Sendikalar)

ŞAKAR, Müjdat: Gerekçeli ve İçtihatlı İş Kanunu Yorumu, Ankara 2011.

ŞEKER, Murat: Türkiye’de Tarım İşçilerinin Toplumsal Bütünleşmesi, Ankara 1986. (Bütünleşme)

ŞEKER, “Murat: Türkiye’de Tarım ve Orman İşçilerinin Yasal Sorunları Sempozyumu Takdim Tebliği”, Türkiye’de Tarım ve Orman İşçilerinin Yasal Sorunları Sempozyumu, Tarım-İş, Ankara 1992, 57-89. (Sempozyum 1992)

ŞENER, Oruç Hami: Adi Ortaklık, Ankara 2008.

ŞENER, Oruç Hami: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2019.

TALAS, Cahit: İçtimai İktisat, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları S. 118-100, Ankara 1961.

TALAS, Cahit: Sosyal Ekonomi, Ankara 1983. (Sosyal Ekonomi)

TALAS, Cahit: Sosyal Güvenlik ve Türk İşçi Sigortaları, Ankara 1953. (Sosyal Güvenlik)

TALAS, Cahit: Sosyal Politika, Ankara 1967. (Sosyal Politika)

TANDOĞAN, Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (Akdin Muhtelif Hükümleri), C. 1, Ankara 1974.

TANRIVER, Süha: Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2018.

TARIM-İŞ: Tarım İşçilerinin Hak ve Özgürlükleriyle İlgili ILO Sözleşme ve Tavsiye Kararları, Mart 1992.

TAŞ, Birol: Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği, Bursa 2018.

TAŞKIN, Ozan Ercan: “Bir Öneri Olarak Yasadışı Aracılık – İşçi Simsarlığı ve Emek Sömürüsü Suçu”, İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar, İstanbul 2017, 289-312.

The Regulation of Hours of Work in Agriculture, İnternational Labour Review, Vol: LXXXVII, No:6, Geneva, 1968.

The Third Session of the Permanent Agricultural Committe, İnternational Labour Review, Vol: LX, No: 5, Geneva, 1949.

TOLGA, Muammer Vassaf: İş Hukuku, 2. Bası, İstanbul 1952.

TUĞ, Adnan: Sendikalar Hukuku, Ankara 1992.

TUNCAY, A. Can: “İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2011, Ankara 2013, 1-98. (Değerlendirme)

TUNCAY, A. Can: İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, İstanbul 1982. (Eşit Davranma İlkesi)

TUNCAY, Aziz Can/ SAVAŞ KUTSAL, Burcu: Toplu İş Hukuku, İstanbul 2019.

TUNCAY, Can/EKMEKÇİ, Ömer: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, İstanbul 2019.

TUNÇOMAĞ, Kenan: “Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümü”, İÜHFM, C. 40, S. 1-4, İstanbul 1974, 375-391. (Çalıştırma Yükümü)

TUNÇOMAĞ, Kenan: “Takım Sözleşmesi”, İÜHFM, C. XXXVI, S. 1-4, İstanbul 1970, 311-322. (Takım Sözleşmesi)

TUNÇOMAĞ, Kenan/CENTEL, Tankut: İş Hukukunun Esasları, 2. Bası, İstanbul 1999. (1999)

TUNÇOMAĞ, Kenan/CENTEL, Tankut: İş Hukukunun Esasları, İstanbul 2018.

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU: Asgari Ücret, Türkiye ve Dünya Uygulaması, Türk-İş Yayınları No: 119, Ankara 1978.

TÜRK-İŞ: Türkiye Tarafından Onaylanan Sözleşmeler: ILO Diğer Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararları, Türk-İş Yayını No: 137, Ankara 1980.

ULUSAN, İlhan: Özellikle Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İşçiyi Gözetme Borcundan Doğan Hukuki Sorumluluğu, İstanbul 1990.

ULUSOY, Ali D.: İdari Yaptırımlar, İstanbul 2013.

URAN, Hilmi: Adana Ziraat Amelesi, Vakit Cep Kitapları No: 12, 1939.

UŞAN, Fatih: “Yargıtay Kararları Işığında İş Kanunu Açısından Tarım İşleri”, Kamu-İş, C. 7, S. 2, 2003, 2-26.

UŞAN, Fatih: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamasında Parça Başına Ücret, Ankara 2003. (Parça Başına Ücret)

UYGUR, Turgut: İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Kavramlar, Yargılama, Ankara 1980.

UZUNOĞLU, Emel/OĞUZ, Işıl Deniz/KİR, Büşra/AKDEMİR, Cihangir: “Clinical and Epidemiological Features of Paederus Dermatitis among Nut Farm Workers in Turkey”, American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 96 (2), 2017, 483-487.

ÜSTÜNDAĞ, Saim: Medeni Yargılama Hukuku, C. I, II, İstanbul 2000.

VOİRİN, M. Pierre: “Hasılat Kirasının Ölçüsü ve Muhtariyetinin Esası Olarak Kabul Edilen Bir İşletmeden İstifade”, Çev. Erol CANSEL, AÜHFD, C. 11, S. 3, 1954, 231-265.

YAVUZ, Cevdet/ACAR, Faruk/ÖZEN, Burak: Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), İstanbul 2018.

YELEKÇİ, Memduh/YELEKÇİ, İlhami: İş Kanunu Külliyatı, Ankara 1992.

YILDIZ, Gaye Burcu: “İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu”, Toprak İşveren Dergisi, S. 86, 2010, 8-15. (İş kazası)

YILDIZ, Gaye Burcu: “Mevsimlik İş Sözleşmesi”, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S. 25, 2010, 41-58.

YILMAZ, Gökhan: “Güncel Yargıtay Uygulaması Işığında İşkolu Kavramı ve İşkolu Tespiti”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 18, Aralık 2017,  139-159.

YURDAKUL, Oğuz: “Adana İlindeki Tarım İşçilerinin Sosyo-Ekonomik Sorunları”, Tarım ve Orman İşçilerinin Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri Semineri, MPM, Ankara 1982, 88-109.

YÜREKLİ, Sabahattin: “Deniz İş Kanunu’nun Yer İtibarıyla Kapsamı”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 1-2, 2005, 611-631.

Kurum Yayınları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü: Pestisit (Tarım İlacı) Kullanımında Sağlık Gözetimi. http://www.guvenlitarim.gov.tr/images/yayınlar/Pestisit Saglik.pdf

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü: Pestisit (Tarım İlacı) Zehirlenmelerinde ve Alerjik Reaksiyonlarda İlk Müdahale. http://www.guvenlitarim. gov.tr/images/yayınlar/PestisitZehirlenme.pdf

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü: Koruyucu Kıyafetler.

http://www.guvenlitarim.gov.tr/images/yayınlar/koruyucu%20kıyafetler.pdf

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü: Elle Yük Taşıma Nedir?

http://www.guvenlitarim.gov.tr/images/yayınlar/elle%20yük%20taşıma%20nedir.pdf

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü: Tarımda Ergonomik Riskler.

http://www.guvenlitarim.gov.tr/files/rhbr/Tarımda%20Ergonomik%20Riskler%20Rehberi-A5-07.02.2019.pdf

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü: Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Sektörü İş Kazaları.

http://www.guvenlitarim.gov.tr/files/istaKaza.pdf

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü: Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Sektörü Meslek Hastalıkları.

http://www.guvenlitarim.gov.tr/files/istaMeslek.pdf

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü: Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi.

http://www.guvenlitarim.gov.tr/images/yayınlar/tarımda%20iş%20sağlığı%20ve%20güvenliği%20rehberi.pdf

International Labour Office: Genç İşçilerin Sağlık ve Güvenliklerinin İyileştirilmesi, 2018.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_627054.pdf

International Labour Office, Geneva:  Women in Labour Markets: Measuring Progress and İdentifying Challenges.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_123835.pdf

Sosyal Güvenlik Kurumu: Türkiye ve Dünyada Tarım Sektöründe Sosyal Güvenlik.

http://www.sgk.gov.tr/yayinlar/02_tarim.pdf

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü İş Kazaları Daire Başkanlığı: Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulamaları, Ankara 1988.*      Birden fazla yayınına atıf yapılan yazarların eserlerinin isimleri parantez içinde gösterilmiştir, yazarın geniş ölçüde faydalanılan eseri için kısaltma yapılmamıştır.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.