Türk Medeni Kanunu(TMK) / Türk Borçlar Kanunu(TBK) ve İlgili Mevzuat

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Ürün Kodu: YM3/4
ISBN: 978-605-05-139-1
Stok Durumu: Stokta var
29,70 TL 33,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Baskı Tarihi 2015/09
Baskı Sayısı 4
Boyut 9,0x20,0 cm (Küçük boy)
Cilt Karton kapak

YM3/4
En Son Değişiklikleriyle – Karşılaştırmalı
Türk Medeni Kanunu(TMK) / Türk Borçlar Kanunu(TBK) ve İlgili Mevzuat
MÖHUK • OrganDNK • KanÜK • NüfusHK • DerK • UlusNTK • VakıfK • VakıfTüz • DerVakK
AileMK• AKDK • KMK • TaşMTÖK • TapuK • KadK • OrmanK • OKKDK • OSÇYT • MeraK
TKAKK • KTVKK • TST • FaizK • FFFŞK • EİK • CISG
2018/05 6.Baskı, 1050 Sayfa
ISBN 978-605-05-139-1

 1. Türk Medenî Kanunu (TMK) ile Karşılaştırmalı (eMK)
 2. TMK'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hk Kanun (TMKUK)
 3. Türk Borçlar Kanunu (TBK)  ile Karşılaştırmalı (eBK)
 4. TBK'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hk Kanun (TBKUK)
 5. Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hk Kanun (TMKUK)
 6. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hk Kanun (MÖHUK)
 7. Organ ve Doku Alınma­sı, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Ka­nun (OrganDNK
 8. Kan ve Kan Ürünleri Kanunu (KanÜK) 
 9. Nüfus Hizmetleri Kanunu (NüfusHK
 10. Dernekler Kanunu (DernK)
 11. Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hk Kanun (UNTKK)
 12. Vakıflar Kanunu (VakıfK)
 13. TMK Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hk Tüzük (VakıfT)
 14. Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun (DerVakK)
 15. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun (AileMK)
 16. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (AKDK)
 17. Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK)
 18. Taşınmaz Mal Ziynetliğine Yapı­lan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun (TaşMTÖK)
 19. Tapu Kanunu (TapuK)
 20. Kadastro Kanunu (KadK)
 21. Orman Kanunu (OrmanK)
 22. Orman Köylülerinin Kalkın. Destek. ve 2/B Orman Alanları Hk K (OKKDK)
 23. Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerler Hk Tüzük (OSÇYT)
 24. Mera Ka­nunu (MeraK)
 25. Toprak Koruma ve Arazi Kullanı­mı Kanunu (TKAKK)
 26. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemelerine Dair Tarım Reformu Kanunu (ATK)
 27. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (KTVKK)
 28. Tapu Sicili Tüzüğü (TST
 29. Kanuni Faiz ve Temer­rüt Faizine İlişkin Kanun (FaizK)
 30. Finansal Kira­lama Faktorin ve Finans­man Şirketleri Kanunu (FFFŞK)
 31. Elektronik İmza Kanunu (EİK)
 32. Millet­lerarası Mal Satımına İlişkin Söz­leş­meler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaş­ması (CISG)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: TBK TMK TMKUK TBKUK