Türk Vergi Hukuku'nda Özel Usulsüzlük Cezaları ve Yargı Yolu

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Esma ÖZTAŞ
ISBN: 9786057820303
Stok Durumu: Tükendi
31,50 TL 35,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Esma ÖZTAŞ
Baskı Tarihi 2019/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Türk Vergi Hukuku'nda Özel Usulsüzlük Cezaları ve Yargı Yolu

Av. Esma ÖZTAŞ

2019/07 1. Baskı, 242 Sayfa

ISBN 978-605-7820-30-3

Vergiler, tarih boyunca insan ve devlet arasındaki bağın en mühim ayağını oluşturmuştur. Bu bağ neticesinde karşılıklı bir hak ve ödev ilişkisinden oluşan vergilendirme süreci, kamuya özgü olması nedeniyle bağın her iki tarafı için de önem arz etmektedir. Taşıdığı öneme binaen vergilendirme sürecinin düzgün ve sağlıklı işlemesi için devlet tarafından birtakım önlemler alınmıştır. Bu kapsamda yürürlüğe giren 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda vergilendirme sürecinin devlet ve vergi ödevlileri bakımından nasıl işleyeceğine dair maddi ve şekli hükümlere yer verilmiştir. Vergi Usul Kanunu'nda yer alan özel usulsüzlük cezaları ile de aynı amaç doğrultusunda, vergilendirme sürecinde vergi ödevlilerinin, uymakla yükümlü oldukları şekli vergi kurallarına uymaları sağlanarak vergi ziyaının önlenmesi hedeflenmiştir. Bu eserin konusunu da vergilendirme sürecinin düzgün ve sağlıklı işlemesinde büyük bir rol oynayan özel usulsüzlük cezaları ve bu cezalara karşı gidilebilecek yargı yolları oluşturmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM 
   KAVRAM, TARİHÇE, MAHİYET 
   I. Kavramsal Mahiyet
   A. Usulsüzlük Kelimesinin Anlam ve Kökeni
   B. Türk Vergi Hukukunda Usulsüzlük Kavramı
   C. Birinci Derece Usulsüzlükler 
   D. İkinci Derece Usulsüzlükler
   E. Vergi Ziyaı
   F. Özel Usulsüzlük Fiillerinin Mahiyeti
   G. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Bakımından Özel Usulsüzlük Fiil Ve Cezalarının Niteliği
   II. Özel Usulsüzlük Fiil Ve Cezalarının Tarihçesi Getirilme Nedenleri İle Geçmişten Bugüne İktisadi Ve Hukuki Yararları


    İKİNCİ BÖLÜM 
    ÖZEL USULSÜZLÜK FİİL VE CEZALARININ HUKUKİ YAPISI VE İÇERİĞİ 
    I. Özel Usulsüzlük Kabahatleri Ve Cezaları
    A. Belge Düzenine Aykırılık Oluşturan Fiiller Ve Uygulanacak Ceza Miktarları
    B. Bilgi Verme Ve Bildirimde Bulunma Zorunluluğuna Aykırılık Oluşturan Fiiller Ve Uygulanacak Ceza Miktarları
    C. İbraz Zorunluluğuna Aykırılık Oluşturan Fiiller Ve Uygulanacak Ceza Miktarları
    D. Muhasebe Sistemine Aykırılık Oluşturan Fiiller Ve Uygulanacak Ceza Miktarları
    E. Diğer Aykırılık Oluşturan Fiiller Ve Uygulanacak Ceza Miktarları
    II. Özel Usulsüzlük Fiil Ve Cezalarının Saptanma Yöntemleri 
    A. Bir İdari İşlem Olarak Ceza Kesme İşlemi
    B. Vergi Yoklaması
    C. Vergi İncelemesi
    D. Arama
    III. Özel Usulsüzlük Cezalarının Muhatapları
    A. Vergi Ödevlisi
    B. Ceza Ehliyeti
    IV. Özel Usulsüzlük Kabahatlerinin Özel Halleri
    A. İçtima
    B. Tekerrür
    C. İştirak
    D. Teşebbüs


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
     YARGI YOLU 
     I. Özel Usulsüzlük Cezasının Kesilmesi
     A. Ceza İhbarnamesi
     B. Ceza İhbarnamesinin Tebliği
     II. Özel Usulsüzlük Cezalarında Zamanaşımı
     A. Ceza Kesme Zamanaşımı
     B. Ceza Tahsil Zamanaşımı
     III. Özel Usulsüzlük Cezalarına Karşı Yargı Yolu
     A. Görevli ve Yetkili Mahkeme
     B. Davanın Türü Ve Tarafları
     C. Dava Açma Süresi Ve Şekli
     IV. Yargısal Süreç
     A. Vergi Mahkemesince Yapılacak Yargılama ve Verilecek Kararlar
     V. Vergi Mahkemesi Kararlarına Karşı Gidilecek Kanun Yolları
     A. Olağan Kanun Yolları
     B. Olağanüstü Kanun Yolları
     VI. Yargı Kararının Sonuçları
     SONUÇ


      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar