Türkiye'de Mali Politika Uygulamaları: 1920'den 2020'ye 100 Yıllık Süreç

Yayınevi: Legal Yayınları
Yazar: Şahin KARABULUT
ISBN: 9786053158400
Stok Durumu: Stokta var
36,00 TL 40,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Şahin KARABULUT
Baskı Tarihi 2020/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Türkiye'de Mali Politika Uygulamaları: 1920'den 2020'ye 100 Yıllık Süreç

Dr. Şahin KARABULUT

2020/06 1. Baskı, 112 Sayfa

ISBN 978-605-315-840-0

Bu kitapta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 1920 yılından 2020 yılına kadar geçen 100 yıllık süreçte Türkiye tarihinde uygulanan mali politikalar ve ekonomik anlayışta yaşanan değişim ayrıntılarıyla incelenmiştir. Bu kapsamda çalışma, ekonomik açıdan Türkiye tarihindeki dönüm noktalarına göre ele alınmıştır. 1920 yılından itibaren Türkiye'nin kuruluş sürecinde siyasi bağımsızlığın kazanılmasından sonraki en büyük çaba ekonomik bağımsızlığın kazanılması hususunda gösterilmiştir. Cumhuriyet henüz 10 yılını dahi doldurmamışken 1929 yılında ortaya çıkan Büyük Buhran, dünyada devletçi politikaların ön plana çıkmasına neden olmuş ve Türkiye'de de 1932 yılından itibaren 1950 yılına kadar devletçilik anlayışı hakim olmuştur. Çok partili hayatla birlikte 1950-1960 döneminde tekrardan liberal ekonomiye geçiş süreci yaşanmış ve 1960 yılından sonra da planlı kalkınma dönemi başlamıştır. Dünya'da 1970'li yıllarda yaşanan stagflasyonist sürece çare olabilmek adına hız kazanan küreselleşme hareketleri nedeniyle Türkiye'de de 1980'li yıllardan itibaren entegrasyon süreci başlamış ve dışa açık büyüme modeli benimsenmiştir. Bütün bunların sonucunda 1990’lı yıllar Türkiye ekonomisi açısından iç ve dış şokların oldukça hissedildiği ve birçok ekonomik krizin yaşandığı ya da etkilerinin görüldüğü bir dönem olmuştur. Bu dönemden sonra toparlanma sürecinde girilmiş ancak 2008 yılında yaşanan küresel kriz Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilemiştir.

 

 

İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III
ÖNSÖZ V
TABLOLAR LİSTESİ IX
KISALTMALAR XI

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ DÖNEMİ: 1920 – 1932

1.1. Türkiye İktisat Kongresi (17 Şubat – 4 Mart 1923) 5
1.2. Lozan Anlaşması 8
1.3. Atatürk Dönemi Kalkınma Anlayışı – Ekonomik ve Mali Düzenlemeler 11
1.4. Kuruluş Yıllarında Kamu Mali Göstergelerindeki Değişim 18
1.5. 1929 Buhranı ve Devletçi Ekonomiye Geçiş 22

İKİNCİ BÖLÜM
DEVLETÇİ KALKINMA DÖNEMİ: 1932 – 1950

2.1. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı 26
2.2. İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı 31
2.3. Savaş Yılları ve Sonrasındaki Gelişmeler 33
2.4. 1932-1950 Döneminde Kamu Mali Göstergelerindeki Değişim 39

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
LİBERAL EKONOMİYE GEÇİŞ DÖNEMİ: 1950 – 1960

3.1. 1950-1960 Döneminde Kamu Mali Göstergelerindeki Değişim 51
3.2. 1960 – 1980 Dönemi 55
3.3. 1963 – 1967 Dönemi 57
3.4. 1968 – 1972 Dönemi 62
3.5. 1973 – 1977 Dönemi 65
3.6. 1960 – 1980 Döneminin Genel Değerlendirmesi 71
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
LİBERALİZASYON SÜRECİ VE DIŞA AÇIK BÜYÜME
   DÖNEMİ: 1980 – 1990 75

BEŞİNCİ BÖLÜM
1990 – 2000 DÖNEMİ 85

ALTINCI BÖLÜM
2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE EKONOMİSİ 95
KAYNAKÇA 107


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar