Türkiye'de Med-Arb (Arabuluculuk - Tahkim)

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Berk DEMİRKOL - Ural AKÜZÜM
ISBN: 978-625-7899-62-8
Stok Durumu: Tükendi
32,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Berk DEMİRKOL, Ural AKÜZÜM
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Türkiye'de Med-Arb (Arabuluculuk - Tahkim)

Doç. Dr. Berk DEMİRKOL, Dr. Öğr. Üyesi Ural AKÜZÜM

2020/07 1. Baskı, 150 Sayfa

ISBN 978-625-7899-62-8

Özellikle ticari uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda 'Arabuluculuk-Tahkim' (Med-Arb) yakın gelecekte büyük önem kazanacaktır. Arabuluculuk, taraflara son derece kısa sürede, çok az bir maliyet karşılığında uyuşmazlıkların tarafların uzlaşması ile çözümlenmesine imkan vermektedir. Ancak arabulucuların tüm gayretine karşı tarafların uzlaşmaları mümkün olmazsa, uyuşmazlığı çözen ve bağlayıcı etkisi olan bir karar mevcut olmamaktadır. İşte bu eksiklik, arabulucu sonrası başlayacak tahkim ile tamamlanabilmektedir. Böylece, taraflar hem arabuluculuğun uzlaştırma imkanından yararlanacak, hem de uzlaşma olmaması durumunda uyuşmazlık tahkim yoluyla, kesin ve bağlayıcı olarak sonuçlanacaktır. Doç. Dr. Berk Demirkol ve Dr. Öğr. Üyesi Ural Aküzüm tarafından hazırlanan bu kitap, konuyu hem akademik, hem de uygulama açısından titizlikle ele almaktadır. Çalışmada arabuluculuk-tahkim konusu ile ilgili meseleler hakkında bilgiler verildiği gibi, karşılaşılabilecek sorunlar için değerli ve yararlı çözümler önerilmektedir.
(Prof. Dr. Ziya Akıncı tarafından yazılan Önsöz'den)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   TÜRKİYE'DE TAHKİM VE ARABULUCULUĞUN GELİŞİMİ
   I. Genel Olarak
   II. Türkiye'nin Tahkim Tarihi
   A. Osmanlı Devleti Dönemi
   B. Cumhuriyet Dönemi ve Güncel Mevzuat
   III. Türkiye'nin Arabuluculuk Tarihi


    İKİNCİ BÖLÜM
    ARABULUCULUĞA İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUK KAYNAKLI GELİŞMELER: SİNGAPUR KONVANSİYONU VE UNCITRAL MODEL KANUNU
    I. Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu
    A. Singapur Konvansiyonu'nun Yürürlüğe Girmesi
    B. Singapur Konvansiyonu'nun Uygulama Alanı
    C. Singapur Konvansiyonu'nun Öngördüğü Uygulama Kuralları
    II. Uluslararası Ticari Arabuluculuk ve Arabuluculuk Sonucu Elde Edilen Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkında UNCITRAL Model Kanunu
    A. Genel Olarak
    B. Uygulama Alanı
    C. UNCITRAL Model Kanunu'nda Öngörülen Arabuluculuk Usulü
    D. Sulh Anlaşmasının İcrası


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     MED-ARB'IN NİTELİĞİ
     I. Uyuşmazlığın Arabuluculuk-Tahkim Yöntemiyle Çözümü
     II. Uyuşmazlığın Arabuluculuk-Tahkim Yöntemiyle Çözülmesi Konusunda Tarafların Anlaşması
     A. Klasik Med-Arb Şartı
     B. Taraflar Arasında Sadece Tahkim Şartı Bulunmasına Rağmen Tarafların Önce Arabuluculuk Yöntemine Başvurması
     C. Tarafların Arabuluculuk Yöntemine Başvurduktan Sonra Tahkim Anlaşması Kurmaları
     III. Med-Arb Usulüne Özgü Çeşitli Tartışmalı Konular
     A. Uyuşmazlık Çıktıktan Sonra Arabuluculuğa Gidilmeden Doğrudan Tahkimde Dava Açılabilir Mi?
     B. Arabulucu Hakem Olarak Görev Yapabilir Mi?
     C. Arabuluculuk Sürecinde Elde Edilen Belgeler Tahkim Yargılamasında Kullanılabilir Mi?
     IV. Med-Arb Usulünün Avantaj ve Dezavantajları


      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
      ISTAC MED-ARB KURALLARI
      I. Dünyada Bir İlk Olarak ISTAC Med-Arb Kuralları'nın Yayınlanması
      A. ISTAC Med-Arb Kuralları 15 Kasım 2019 Tarihinde Yayınlanmıştır
      B. Kanada'da Med-Arb Kuralları Çalışması Devam Etmektedir
      C. Yeni Zelanda'da Arb-Med Kurallarında Tahkim Başladıktan Sonra Arabuluculuğa Başvurulması Düzenlenmektedir
      II. ISTAC Med-Arb Kuralları Düzenlemesi
      A. Amaç (Madde 1)
      B. Uygulama Alanı (Madde 2)
      C. Tarafların Med-Arb Usulünü Öngörme Zamanı (Madde 3)
      D. Med-Arb Usulünde Arabuluculuk ve Tahkim Süreçleri (Madde 4)
      E. Arabulucunun Hakem Olarak Görev Yapması (Madde 5)
      F. Gizlilik ve Arabuluculuk Sürecinde Elde Edilen Bilgi ve Belgelerin Tahkim Yargılamasında Kullanılmaması (Madde 6)
      III. ISTAC Med-Arb Kuralları'nın Zorunlu Arabuluculuk Sırasında / Sonrasında Yapılan Tahkim Anlaşmalarına Uygulanması
      IV. Örnek ISTAC Med-Arb Klozu
      SONUÇ


       KAYNAKÇA
       EK-1 İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)
       Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) Kuralları
       EK-2 UNCITRAL Uluslararası Ticarî Arabuluculuk ve Arabuluculuk Sonucu Elde Edilen Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkında Model Kanun
       EK-3 Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu
       (Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu)

       Yorum Yap

       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
       İlgili Yayınlar