Türkiye ve Avrupa Birliği Elektrik Piyasalarında Tüketici Hakları ve Emisyon Tahsisi İle YEK-G Belgesinin Hukuki Niteliği

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Nurcan Uyar
ISBN: 9786050512717
127,50 TL 150,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nurcan Uyar
Baskı Tarihi 2022/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 292

Dr. Nurcan UYAR    

Türkiye ve Avrupa Birliği Elektrik Piyasalarında Tüketici Hakları ve Emisyon Tahsisi İle YEK-G Belgesinin Hukuki Niteliği


TEŞEKKÜR

Türkiye’de enerji hukuku alanında çalışmaların ilkini yapan ve o günden

bu yana kıymetli eserlerinden, fikirlerinden yararlanılan çok değerli hocam

Sayın Prof. Dr. Kudret Güven’e bu çalışmamda bana destek olduğu, yol gösterdiği ve her zaman bana inandığı için çok teşekkür ederim.

Kendisiyle büyüdüğüm, yol arkadaşım, canım dostum ve biricik eşim

Mehmet Uyar’a hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz için, bana hep inandığı ve hep yanı başımda olduğu için teşekkür ederim.

Bana her seferinde “Anne kaç sayfa oldu? Bence başaracaksın.” diyerek

bana hep varlığıyla destek olan canım oğlum Ekrem Buğra’ya teşekkür ederim.

“Benim kızım başarır.” diyerek benden güvenini hiç esirgemeyen babama,

şimdi aramızda olmayan ama bizimle hep gurur duyan kayınpederim Necati

Uyar’a, annelerim Gülten ve Şefika’ya destekleri için çok teşekkür ederim.

Türkiye’deki tüm kadınlara bugün sahip oldukları hakları kazandıran Ulu

Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, vatandaşı olmakla hep gurur duyduğum Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederim.

Dr. Nurcan UYAR


İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR ..................................................................................................5

İÇİNDEKİLER.............................................................................................7

TABLOLAR LİSTESİ ...............................................................................13

KISALTMALAR ........................................................................................15

GİRİŞ.............................................................................................................1

BİRİNCİ BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ELEKTRİK

PİYASALARININ YAPISI

1. 2019/944 SAYILI AVRUPA BİRLİĞİ ELEKTRİK DİREKTİFİ

IŞIĞINDA AVRUPA ELEKTRİK PİYASASININ YAPISI..............9

1.1. Avrupa Elektrik Piyasasının Tarihsel Gelişimi..................................9

1.1.1. 96/92/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi ...............................14

1.1.2. 2003/54/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi ...........................16

1.1.3. 2009/72/EC sayılı Avrupa Birliği Elektrik Direktifi .............18

1.1.4. 2019/944/EU sayılı Avrupa Birliği Direktifi.........................21

1.1.5. “Fit for 55” Yeşil Enerji Dönüşümü Paketi...........................26

1.2. Avrupa Birliği Elektrik Piyasasının Yapısı......................................28

1.2.1. Dağıtım sistem operatörü.......................................................29

1.2.1.1. Dağıtım sistem operatörünün belirlenmesi.................29

1.2.1.2. Dağıtım sistem operatörünün görevleri......................30

1.2.1.3. Dağıtım sistem operatörünün ayrışması .....................32

1.2.1.3.1. Veri yönetimi görevi ve sır saklama

yükümlülüğü............................................34

1.2.1.3.2. Dağıtım sistem operatörünün enerji

depolama tesisi sahipliği.........................36

1.2.1.3.3. Elektrikli araçların dağıtım sistemi ile

bütünleşmesi............................................37

1.2.1.4. Kapalı Dağıtım Sistemleri (Closed Distribution

Systems)......................................................................38

1.2.1.5. İletim Sistem Operatörü .............................................39

1.2.1.6. Enerji Toplulukları (Energy Communities)................41

1.2.1.7. Üretim Faaliyeti..........................................................44

1.2.1.8. Tedarik Faaliyeti.........................................................46

1.2.1.9. Elektriğin Depolanması..............................................47

8

1.2.1.10. ... Talep Tarafı Katılımı (Demand Response) ve Talep

Toplayıcılık (Aggregation) ........................................49

1.2.1.11. Düzenleyici Otorite, Görevi ve Yetkileri .................50

2. 14.03.2013 TARİHLİ VE 6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI

KANUNUNDA DİZAYN EDİLEN TÜRKİYE ELEKTRİK

PİYASASININ YAPISI........................................................................52

2.1. Elektrik Piyasasının Tarihsel Gelişimi.............................................52

2.2. Elektrik Piyasasında Serbestleşme...................................................55

2.3.Elektrik Piyasasında Düzenleme ve Düzenleyici Kurumun

Rolü ..................................................................................................59

2.4. Bugünkü Piyasa Yapısı....................................................................60

2.4.1. Elektrik piyasasında verilen lisanslar ....................................60

2.4.1.1. Dağıtım lisansı............................................................61

2.4.1.2. İletim lisansı ...............................................................65

2.4.1.3. Piyasa işletim lisansı ..................................................66

2.4.1.4. Tedarik lisansı ............................................................68

2.4.1.5. Üretim lisansı .............................................................69

2.4.1.6. Şarj ağı işletmeci lisansı .............................................70

2.4.2. Elektrik piyasasında lisanssız yürütülebilecek faaliyetler .....74

2.4.2.1. Genel olarak lisanssız elektrik üretimi .......................74

2.4.2.1.1. Lisanssız elektrik üretimine ilişkin

bağlantı anlaşması ................................77

2.4.2.1.2. Lisanssız elektrik üretimine ilişkin sistem

kullanım anlaşması................................82

2.4.2.1.3. Lisanssız elektrik üretim tesisinin ilişkili

olduğu tüketim tesisi için akdedilen

tedarik sözleşmesi..................................84

2.5. Elektrik Piyasasında Tarife ve Fiyatlandırma..................................85

2.5.1. Genel olarak tarife .................................................................85

2.5.1.1. Ulusal tarife mekanizması ..........................................88

2.5.1.2. Tüketici gruplarına göre tarifenin uygulanması .........93

2.5.1.3. Serbest fiyat yapısı ve geçerli olduğu alanlar.............97

2.5.2. Zorunlu bedeller ..................................................................103

2.5.3. Elektrik piyasasında tüketicilerden tahsil edilen vergiler....106

2.5.3.1.TRT Payı ...................................................................106

2.5.3.2. Elektrik enerjisi fonu ................................................106

2.5.3.3. Elektrik ve havagazı tüketim vergisi ........................107

2.5.3.4. Katma değer vergisi..................................................107

9

İKİNCİ BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE ELEKTRİK

PİYASASINDA TÜKETİCİ KAVRAMI VE TÜKETİCİNİN

KORUNMASI

3. AVRUPA BİRLİĞİ ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİCİ

KAVRAMI..........................................................................................109

3.1. Son Tüketici (Final Customer)......................................................109

3.2. Mesken Tüketicisi (Household Customer) ....................................111

3.3. Mesken Tüketicisi Dışındaki Tüketiciler (Non - Household

Customer) .......................................................................................114

3.4. Aktif Tüketici (Active Consumer)..................................................114

3.4. Elektriği Tekrar Satış İçin Alan Tüketici (Wholesale

Customer) .......................................................................................116

4. TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİCİ KAVRAMI117

4.1. Genel Olarak Tüketici Kavramı.....................................................117

4.1.1.TKHK’nin kapsamı ve tüketici işlemleri..............................119

4.1.2. TKHK uyarınca “tüketici”...................................................120

4.2. Elektrik Piyasasında Tüketici Kavramı .........................................124

4.2.1.Serbest olmayan tüketici.......................................................124

4.2.2. Serbest tüketici ....................................................................128

4.2.3. Son kaynak tedariki kapsamında elektrik alan

tüketici....................................................................................133

4.2.4.Yıllık tüketimi yüz bin kWh ve altındaki tüketiciler............135

4.3. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Elektrik Piyasasındaki

Tüketici Kavramlarının Karşılaştırılması .......................................138

5. TÜRKİYE’DE VE AVRUPA’DA ELEKTRİK TÜKETİCİSİNİN

KORUNMASI.....................................................................................145

5.1. Zayıf (Vulnerable) Tüketicilerin Tespiti ve Korunması.........145

5.2. Enerji Yoksulluğunun Önlenmesi...........................................147

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AVRUPA VE TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASALARINDA

TÜKETİCİ HAKLARI

6. AVRUPA ELEKTRİK TÜKETİCİSİNİN HAKLARI...................149

6.1. Elektrik Bağlantısı .........................................................................149

6.2. Tedarikçi Seçimi............................................................................151

6.3. Kolay ve Hızlı Tedarikçi Değişimi................................................152

6.4. Sözleşmeyle İlgili Ayrıntılı Bilgilendirilme ve Sözleşmeden

Vazgeçme Hakkı.............................................................................152

10

6.5. Faturalama ve Elektrik Tüketimi Hakkında Doğru

Bilgilendirilme................................................................................154

6.6. Elektrik Enerjisinin Verimli Kullanılması ve Yenilenebilir Enerji

Kaynaklarından Enerji Kullanımının Faydaları Hakkında

Bilgilendirilme................................................................................155

7. TÜRKİYE ELEKTRİK TÜKETİCİSİNİN HAKLARI ...................156

7.1. Bağlantı ve Sistem Kullanımı........................................................156

7.2. Sayaç Okuma, Ödeme Bildirimi ve Faturalama ............................168

7.3. Bilgi Edinme..................................................................................170

7.4. Şikâyetlerin Çözümü......................................................................173

7.4.1.Tüketici mahkemeleri ile tüketici hakem heyetlerinin görevi

................................................................................................173

7.4.2.Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri .............................175

7.4.3.Dava şartı arabuluculuk ........................................................175

7.4.4. Elektrik piyasasına özgü şikâyet mekanizması....................176

7.5. Elektrik Kesintisi ve Hizmet Kalitesi ............................................176

7.5.1.TKHK kapsamında ayıp .......................................................176

7.5.2.TBK kapsamında gereği gibi ifa etmeme .............................177

7.5.3.Elektrik piyasasında ayıp kavramı........................................178

8. ELEKTRİK PİYASASINDA SUNULAN SÖZLEŞMELER VE

HUKUKİ NİTELİKLERİ..................................................................185

8.1. Elektrik Sözleşmelerinin Genel Özelliği .......................................185

8.1.1.Borç sözleşmesi olması ........................................................185

8.1.2. İsimsiz sözleşme olması ......................................................185

8.1.3. İki tarafa borç yükleyen sözleşme olması............................187

8.1.4.Zaman yönünden türü...........................................................188

8.1.5.Genel işlem koşulu içeren sözleşme olması .........................188

8.2.Elektrik Alt Yapısına Bağlantı ve Tedarik Sözleşmelerinin Tespiti ve

Hukuki Niteliği...............................................................................190

8.2.1.Dağıtım sistemine bağlantı anlaşması....................................190

8.2.2.Dağıtım sistemi kullanım anlaşması......................................193

8.2.3.Perakende satış sözleşmesi ....................................................196

8.2.4.İkili anlaşma ..........................................................................202

8.2.4.1. Sözleşmenin tarafları................................................204

8.2.4.2. İkili anlaşmanın şekli................................................205

8.2.4.3. İkili anlaşmanın ivaz yönünden değerlendirilmesi...205

8.2.4.4. İkili anlaşmanın PYS’ye girilmesi zorunluluğu .......206

8.2.4.5. Zaman bakımından ikili anlaşmanın türü .................207

8.2.4.6. Sözleşmenin süresi, feshi ve sona ermesi.................208

8.2.4.7. Zamanaşımı ..............................................................208

11

8.2.4.8. Şebekeden kaynaklanan zarar ziyandan tedarikçinin

sorumlu olmaması....................................................209

8.2.5. Piyasa katılım anlaşması..............................................210

8.2.6. Yan hizmet anlaşmaları...............................................214

8.2.7.Enterkonneksiyon anlaşması ........................................217

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KARBON EMİSYONLARININ AZALTILMASI

VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI

ELEKTRİK TÜKETİMİ

9. EMİSYON TİCARETİ VE YEK-G BELGESİ ...............................221

9.1. Genel Olarak..................................................................................221

9.2. Karbon Salınımlarının Azaltılmasına Dair Tarihçe .......................222

9.2.1.Viyana Konvansiyonu ..........................................................223

9.2.2. Montreal Protokolü..............................................................223

9.2.3. İklim değişikliği paneli ve iklim değişikliği çerçeve

sözleşmesi...............................................................................224

9.2.4.Kyoto Protokolü ...................................................................225

9.2.5. Paris Anlaşması ...................................................................226

9.2.6. Avrupa yeşil anlaşması ve “Fit for 55”................................227

9.2.7. Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (Carbon Border

Adjustment Mechanism - CBAM)...........................................229

9.2.8.AB Emisyon Ticareti Sistemi (EU ETS)..............................229

9.2.9. Yeşil Enerji Sertifika Sistemi ..............................................230

9.3. Türkiye Tarihçesi...........................................................................231

9.3.1.Uluslararası sözleşmeler.......................................................231

9.3.2. Türkiye ikincil mevzuatı......................................................232

9.4. Emisyon Ticareti............................................................................233

9.4.1.Emisyon ticareti ve karbon piyasası .....................................234

9.4.2.Karbon piyasası türleri..........................................................235

9.4.2.1. Zorunlu olmaya göre ................................................235

9.4.2.2. Hacme göre...............................................................237

9.4.2.3. Mala göre..................................................................237

9.4.2.4. Sözleşme şekline göre ..............................................237

9.5. YEK- G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası .............................238

9.5.1.YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasası katılımcıları ..238

9.5.2.YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasında tüketici

tarafı........................................................................................239

9.5.3.YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasında yapılan

işlemler...................................................................................240

9.5.4.YEK-G belgesi ticareti .........................................................241

12

9.5.5.YEK- G belgesinin uluslararası piyasalarda kullanımı.........241

9.6. Ayni Hak........................................................................................242

9.6.1.Ayni hak ...............................................................................242

9.6.2.Ayni hakların diğer haklardan ayırt edilmesi .......................243

9.6.3.Ayni haklara hâkim olan ilkeler ...........................................243

9.6.3.1. Aleniyet ilkesi...........................................................244

9.6.3.2. Belirlilik ilkesi..........................................................244

9.6.3.3. Sınırlı sayı (Numerus Clasus) ilkesi.........................244

9.6.4.Ayni hakların türleri .............................................................245

9.6.4.1. Mülkiyet hakkı – Sınırlı ayni haklar.........................246

9.6.4.2. Hakkın konusuna göre ayni haklar...........................246

9.7. YEK-G Belgesinin ve Emisyon Tahsislerinin Hukuki Niteliği.....247

9.7.1.Uluslararası hukuktaki hukuki nitelendirme.........................247

9.7.1.1. Emisyon tahsislerinin AB hukukundaki niteliği.......247

9.7.1.2. YEK sertifikalarının AB hukukundaki niteliği.........255

9.7.2.YEK-G belgesinin hukuki niteliği................................256

9.7.2.1. Genel olarak eşya kavramı .......................................256

9.7.2.2. YEK - G belgesinin ayni hak bakımından

değerlendirilmesi......................................................260

9.7.2.3. Eşyanın türü bakımından değerlendirme..................261

SONUÇ ......................................................................................................263

KAYNAKÇA.............................................................................................273

KAYNAKÇA

Kitap ve Makaleler

AKÇOLLU Yeşim : Elektrik Sektöründe Rekabet ve Regülasyon, Rekabet Kurumu, Uzmanlık Tezleri Serisi No.31, Ankara 2003.

AKER Halit: Perakende Elektrik Satımıyla İlgili Mevzuata Genel Bir Bakış ve Borcunu Ödemeyen Abonenin Elektriğinin Kesilmemesine İlişkin Bazı

Yargıtay Kararları Hakkında Değerlendirmeler, TFM 2017; 3(2), s. 1–22.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/392839, erişim tarihi:

10.03.2021.

AKİPEK Jale AKINTÜRK Turgut: Eşya Hukuku. İstanbul, 2018.

AKKERMANS Bram: The Numerus Clausus of Property Rights, Faculty

of Law Maastricht University November 2015. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2693667, erişim tarihi:

08.05.2022.

AKKERMANS Bram RAMAEKERS Eveline: ‘Article 345 TFEU (ex Article 295 EC), Its Meanings and Interpretations’, European Law Journal, Vol.

16, No: 3, May 2010,pp.292–314. https://heinonline.org/ HOL/

LandingPage?handle=hein.journals/eurlj16&div=21&id=&page= , erişim tarihi: 11.01.2022.

AKİPEK ÖCAL Şebnem KARA İlhan: Tüketici Hukuku Dersleri, Yetkin

Yayınevi, Ankara, 2021.

AKSOY DURSUN Sanem :Eşya Kavramı. İstanbul: XII Levha Yayıncılık, 2012.

AKSOY Pınar Çağlayan :Ayıplı Malı Aynen İade Edemeyen Alıcının

Sözleşmeden Dönme Hakkı”, BATİDER, 2017, C. 33, S. 3. http://repository.bilkent.edu.tr/bitstream/handle/11693/48716/Ay%c4%b1pl%c4%b1_mal%c4%b1_aynen_iade_edemey

en_al%c4%b1c%c4%b1n%c4%b1n_s%c3%b6zle%c5%9fmeden_d%c3%b6

nme_hakk%c4%b1.pdf?sequence=1&isAllowed=y, erişim tarihi:

11.05.2021.

ALATON Clement vd.: Energy Communities: From European Law to Numerical

Modeling, arXiv:2008.03044v, [cs.CY] 7 Ağustos 2020.

274

ALTAN Alpaslan : Enerji Sağlama Sözleşmeleri Bakımından Sözleşme

Özgürlüğü ve Sözleşme Yapma Zorunluluğu İlkelerinin Uygulanması, Ankara Barosu Dergisi, S. 4, Ankara, 2004, 61-88.

ALTINOK ORMANCI Pınar :“Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple

Feshi”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011).

APAYDIN Eylem TEKİN APAYDIN Deniz : The Unification Efforts in

EU Civil Law, Marmara Journal of European Studies, Volume 26, No: 2,

2018. https://avrupa.marmara.edu.tr/dosya/avrupa/mjes%20arsiv/vol%2026-

2/2_Apayd%C4%B1n%26Apayd%C4%B1n.pdf, erişim tarihi: 11.01.2022.

ARAL Fahrettin /AYRANCI Hasan: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Genişletilmiş 9. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012.

ARDIYOK Şahin :Doğal Tekeller ve Düzenleyici Kurumlar, Türkiye

için Düzenleyici Kurum Modeli, Rekabet Kurumu Ankara, 2002.

ARI İzzet: İklim Değişikliği ile Mücadelede Emisyon Ticareti ve Türkiye

Uygulaması, (DPT Uzmanlık Tezi), Ankara, 2010.

ASLAN, İ. Yılmaz : Enerji Hukuku, Elektrik Piyasasında Rekabet ve Regülasyon, Cilt 1, Bursa, 2007.

ASLAN, İ. Yılmaz : 6502 sayılı Tüketici Kanununa Göre Tüketici Hukuku, 5. Bası, İstanbul, 2015.

ASLAN İ. Yılmaz vd. Enerji Hukuku, Cilt I, Ekin Kitabevi, Bursa, 2007.

ATABEK Reşat :“Cayma Hakkı”, Yaşar Karayalçın’a 65. YAŞ ARMAĞANI, Ankara, 1985.

ATAMER Yeşim : Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, İstanbul, 2001.

ATAMULU İsmail :Genel İşlem Şartlarında Şahsî (Bireysel) Anlaşmanın

Mevcudiyetini İspat Yükü, ERÜHFD, C. XIII, S. 1, (2018).

ATİYAS İzak: 15/16 Mart 2001 “Regülasyon ve Rekabet” konulu çalışmada sunulan tebliğ, Rekabet Kurumu Yayını No: 0081, Rekabet Kurumu,

Ankara, 2001.

ATİYAS İzak: Rekabet Politikasının İktisadi Temelleri Üzerine Düşünceler, Rekabet Dergisi, S. 1, 2000, s. 25-47.

ATİYAS İzak: Elektrik Sektöründe Serbestleşme ve Düzenleyici Reform.

TESEV Yayınları. İstanbul, 2006.

ATİYAS İzak ÇETİN Tamer GÜLEN Gürcan: Reforming Turkish Energy Markets, Political Economy, Regulation and Competition in the Search

for Energy Policy, Springer, 2012.

275

AVILES Luis A. :Electric Energy Access In European Union Law: A Human Right?, The Columbia Journal Of European Law Online,

https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/journal-european-law/files/aviles.pdf, erişim tarihi:18.02.2022.

AYAN Mehmet: Eşya Hukuku, Zilyetlik ve Tapu Sicili. Konya, Mimoza

Yayınları, Güncelleştirilmiş 6. Bası, 2012.

AYAS Ceren vd., :İklim çözümleri: 2050 Türkiye vizyonu. Xpress Baskı,

Wwf-Türkiye, 2009.

AYDINOĞLU Zeynep Nihal: Yenilenebilir Enerji Alanında Yurttaş

Enerji Toplulukları (Bürgerenergiegesellschaft): Yerel Kabul Edilebilirlik

Açısından Almanya Örneği, ÇÜHFD - C. 5 - S. 1 - Nisan 2020 - s. 253-274.

http://earsiv.cankaya.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12416/4688/Ayd%C4%B1no%C4%9Flu%2C%20Zeynep%20N

ihal.pdf?sequence=1&isAllowed=y erişim tarihi: 15.05.2021.

AYRANCI, Hasan: Enerji Sözleşmeleri, Yetkin Yayınları, Ankara 2010.

(Enerji Sözleşmeleri)

BAILEY Ian: The EU Emissions Trading Scheme, Wiley Interdisciplinary

Reviews: Climate Change, 1; 144-153.

BANET Catherine:Tradable Green Certificates Schemes under EU Law,

The influence of EU Law on National Support Schemes for Renewable Electricity Generation. https://www.duo.uio.no/handle/10852/81968?locale-attribute=en erişim tarihi: 06.02.2022.

BATTAL Ahmet: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Yönünden

Tacirlerin Tüketici Sıfatı, Prof. Dr. Ali BOZER’e Armağan, Ankara, 1998.

BAYRAK Mehmet Ragıp: Sürdürülebilir Kalkınma için Türkiye’de Düşük Karbon Ekonomisi ve Kyoto Protokolü’nün Finansman Kaynakları, Tarih

Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2012, 266-279. http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/90 erişim tarihi: 22.02.2021.

BİLGE Necip: Borçlar Hukuku, Özel Borç Münasebetleri, Ankara 1971.

BİLİMGUT İnanç: Elektrik Piyasasında Son Kaynak Tedariki, (Uzmanlık

Tezi, EPDK, 2008), Ankara.

BJØRNEBYE Henrik ALVIK Ivar, :Legal Analysis of Contract Models

in A Report Commissioned by Nordic Energy Research Common Nordic

Electricity Retail Market, A Report Commissioned by Nordic Energy Research.

BUZ Vedat: Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Ankara

1998.

276

CAMERON Peter D.:“Competition in Energy Markets”, Second Edition,

Oxford University Press, Oxford 2007.

CAMPHELL Christian: :Legal Aspects of Doing Business in Europe II”,

(Yorkhill Law Publishing: 2009).

CAN Ferhan:Türkiye’de Uygulanan ve Gönüllü Karbon Piyasalarında Faaliyette Bulunan Projelerin Paydaş Katılımı Açısından Değerlendirilmesi,

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 2018.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/466309 erişim tarihi:

09.03.2022.

CAN Mustafa Erdem:Hukukî Açıdan Elektrik Piyasasında Rekabet,

Turhan Kitapevi, Ankara, 2006.

CANARSLAN Gökçe: Tüketilebilen Eşya Üzerinde Kurulan İntifa

Hakkı, ERÜHFD, C. XIV, S. 1, (2019). https://dergipark.org.tr/

tr/pub/eruhfd/issue/46717/585897, erişim tarihi: 11.12.2020.

CANBOLAT Ferhat: İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2009.

CARAMIZARU Aura

UIHLEIN Andreas : Energy Communities: An Overview of Energy and

Social Innovation, Science for Policy Report by the Joint Research Centre

(JRC), Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020.

CARTER Kennet: Universal Service and State Aid in the European Union

in the Era of NGN, Nextcom vol. 2/2010.

CEVLAN Durmuş: Elektrik Tedarik Sözleşmelerinde Bedel, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

2012).

CLÒ Stefano: ‘European Emissions Trading In Practice’, Chapter 4 Legal

and Economic Aspects of the European Emissions Trading Scheme, Edward

Elgar Publishing, 2011.

CSERES Kati J. : “The Active Energy Consumer in EU Law, European Journal of Risk Regulation (EJRR)”, Volume 9, Issue 2, June, 2018.

COLCELLI Valentina: The Juridical Natura of Green Certificates, The

Problem of the Legal Nature of Green Certificates in the Italian Legal System,

Department of Juridical Studies ‘‘A. Giuliani’’, Faculty of Law, University of

Perugia, via Pascoli, 33, Italy, 301-306. https://ideas.repec.

org/a/eee/enepol/v40y2012icp301-306.html, erişim tarihi:02.01.2022.

ÇAKMAK Zeynep: Bağımsız İdari Otorite Olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, I. Baskı, Ankara, 2011.

277

ÇELEBİ ÇAKIR Betül: Joint Venture’in Hukuki Niteliği, YBHD, Yıl 2,

Sayı 2017/2, s. 97–126, https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/337025, erişim tarihi: 11.03.2022.

ÇELEN Serhat /KARAALP Fırat :TEİAŞ’ın Taraf Olduğu Sistem Kullanım Anlaşmalarının Hukuki Niteliği ve Bu Anlaşmalardan Kaynaklanan

Uyuşmazlıklarda Görevli Yargı Yolu Sorunu, TAAD, 509- 546.

CEYLAN Ali: Finansal Teknikler, Ekin Kitabevi, 5. Baskı, Bursa 2003.

CEYLAN Ebru: Kredi Kartlarıyla İlgili 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Getirdiği Yenilikler. http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2015-117-1465 erişim tarihi: 10.02.2022.

ÇINAR Hacı Yusuf :Elektrik Piyasasında Dağıtım Faaliyetine İlişkin Lisanslama Rejimi ve Denetimi” Astana Yayınları, Ankara, 2018.

ÇORLU Hüseyin Çağrı: Identifying Relevant Markets in the EU Energy

Sector: Experience and Prospects, Medeniyet ve Toplum / Güz 2018 Cilt 2,

Sayı 2.

DEL GUAYO Iñigo vd.: Energy Justice and Energy Law, Oxford, Haziran

2020.

DEMİR Duygu:“Genel İşlem Şartları ve Tüketicini Korunması”, Hukuk

Gündemi Dergisi Ankara, 2006.

DEMİR Mehmet :Kapıdan İşlemlerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma

Hakkı, Turhan Kitabevi, 2003.

DEMİRCİOĞLU Huriye Reyhan: Culpa in Contrahendo Sorumluluğu,

(Yayınlanmamış

Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008).

DOĞAN Beşir Fatih: TEİAŞ'ın Uyguladığı Cezai Şartların Hukuka Uygunluğu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı:1 Yıl 2013.

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/208289, erişim tarihi: 22.

02.2021.

DOĞAN Gülmelahat, :Sürekli Borç İlişkilerinde Borçlunun Temerrüdü”,

Ankara Barosu Dergisi, 2014, S. 4, 387- 413. https://dergipark.org.tr/tr/pub/abd/issue/33819/374527 erişim tarihi: 12.11.2021.

DÖĞERLİOĞLU IŞIKSUNGUR Özlem: “Avrupa Birliği Enerji Piyasalarında Tüketiciye İlişkin Düzenlemeler ve Bu Düzenlemelerin Türk Enerji

Mevzuatına Yansımaları”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010).

DÖĞERLİOĞLU IŞIKSUNGUR Özlem: Elektriğin Hukuki Niteliği,

EÜHFD, C. XV, S. 3–4 (2011) 249-265 (Elektrik) https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebyuhfd/issue/63083/957200 erişim 22.01.2022.

278

DÖĞERLİOĞLU IŞIKSUNGUR, Özlem: Avrupa Birliği Elektrik Piyasasında Tüketicinin

“Ayıba” Karşı Korunması (Ayıp). https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfd/issue/46836/587234 erişim tarihi:10.12.2021.

DROSTE – FRANKE Bert vd.: Balancing Renewable Electricity, Energy

Storage, Demand Side Management and Network Extension from an Interdisciplinary Perspective. Springer. Ethics of Science and Technology Assessment No. 40, s. 192. https://doi.org/10.1007/978-3-642-25157-3 erişim tarihi:

19.02.2021.

ECER Kübra/ GÜNER Oğuz ÇETİN Murat: Avrupa Yeşil Mutabakatı ve

Türkiye Ekonomisinin Uyum Politikaları, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Yıl: 2021, Cilt: 9, Sayı: 2, s. 125-144. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1923045, erişim tarihi:10.02.2022.

EDİS, Seyfullah: Türk Borçlar Hukukuna Göre Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara, 1963.

ELDER Bruce: Renewable Energy Credits (RECs) in California – Status

after Passage of Senate Bill 107 of 2006, Energy Policy Initiatives Center,

University of San Diego School of Law, June 2007.

ENGEL Kirsten. H. : The Dormant Commerce Clause Threat to Market

Based Environmental Regulation: The Case of Electricity Deregulation, 26

Ecology L.Q., 1999.

ERDEM Mustafa Can: Hukuki Açıdan Elektrik Piyasasında Rekabet, Ankara 2006.

ERGÜN Çağdaş Evrim: Avrupa Birliği Enerji Hukuku, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2007.

EREN Fikret /DÖNMEZ Ünsal: Eren Borçlar Hukuku Şerhi, C. 1, Yetkin

Yayınları, Ankara, 2022 (Borçlar Genel I).

EREN Fikret /DÖNMEZ Ünsal: Eren Borçlar Hukuku Şerhi, C. III, Yetkin Yayınları, Ankara, 2022 (Borçlar Genel II).

EREN Fikret /DÖNMEZ Ünsal: Eren Borçlar Hukuku Şerhi, C. III, Yetkin Yayınları, Ankara, 2022 (Borçlar Genel III).

EREN Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Kitabevi, 9. Bası,

Ankara, 2021, (Özel Hükümler).

ERTAŞ Şeref: Sürekli Borç İlişkilerinde (Dauerschuldverhaeltnisse) Zamanaşımı, DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, 2014, C.

16, Özel Sayı 2014.

ERZURUMLUOĞLU Erzan: Sözleşmeler Hukuku, Özel Borç İlişkileri,

Ankara, 2013.

279

ESENER Turhan GÜVEN Kudret: :Eşya Hukuku, Genişletilmiş ve 6750

sayılı Kanun Eklenmiş 7. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017.

FRİEDEN Dorian/ ROBERTS Josh GUBİNA Andrej F: “Overview of

Emerging Regulatory Frameworks on Collective Self-Consumption and Energy Communities in Europe,” in 2019 16th International Conference on the

European Energy Market (EEM). IEEE, 2019.

GANCHEVA Mariya vd :”Models of Local Energy Ownership and the

Role of Local Energy Communities in Energy Transition in Europe”, European Committee of the Regions, Publications Office of the European Union:

Luxembourg, 2019.

GARCIA Malaret Elinsenda : Public Service, Public Services, Public

Functions and Guarantees of Rights of Citizens: Unchanging Needs in

Changed Context”, Mark Freedland/ Silvana Sciarra (eds.), Public Services

and Citizenship in European Law, Clarendon Press, Oxford 1998, s. 57-82.

GAZITERI Olga : The Energy Consumer Protection under the European

Energy Law, (A Thesis Submitted for the Degree of Master of Energy Systems

with Specialization in Energy Management, International Hellenic University,

2012).

GEZDER Ümit : Elektronik Ticaret Hukukî İşlemlerinin Ayrımı – Dijital

İçerik ve Hukukî Niteliği, Cevdet Yavuz’a Armağan, 1120 -1132.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/333980, erişim tarihi:

03.03.2022.

GISSEYA Giorgio Castagneto/ DODDSA Paul E. RADCLIFFEB Jonathan: Market and Regulatory Barriers to Electrical Energy Storage Innovation,

https://core.ac.uk/download/pdf/111082781.pdf, erişim tarihi: 30.09.2020.

GÜMÜŞ Mustafa Alper : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Vedat Kitapçılık, 3. Bası, Cilt I, İstanbul, 2018 (Özel Hükümler, Cilt I).

GÜMÜŞ Mustafa Alper : Borçlar Hukuku Özel Hükümler II. Cilt, 3.

Baskı, İstanbul, 2018 (Özel Hükümler, Cilt III),

GÜVEN Kudret: Enerji Sağlama Sözleşmeleri, Hüküm ve Sonuçları, Ankara, 1994, (Enerji Sağlama).

GÜVEN Kudret: Elektrik ve Gazın Eşya Olma Niteliği, Ankara Barosu

1984/2. http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/ 1984-

2/2. pdf erişim tarihi: 11.01.2021.

GÜVEN Kudret /ÖZDEMİR Atalay: Enerji Sağlama Sözleşmelerinde

Yan Yükümlülükler ve İşlevi, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

2017, C. 3, S. 1, s. 11- 46.

GÜVEN Kudret: Enerji Sağlayan İşletmelerin Elektrik ve Gazdan Doğan

Sözleşme Dışı Sorumluluğu, Yargıtay Dergisi, OCAK — 1975, YIL: 13.

280

SIRA SAYI: 51, 259-278. http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/temmuz1987.pdf, erişim tarihi: 22.03.2022.

GÖNEN Yakup: “Türkiye'de Elektrik Kamu Hizmetinin Yürütülmesi ve

Lisans Usulü” (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011).

GÜNUĞUR Haluk : “Avrupa Birliği’nin Hukuk Düzeni, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayını”, Ankara, 2007.

HALAÇ Serkan: Gönüllü Piyasalarda Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve

Karbon Emisyon Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi: Bir Tekstil Firması Analizi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020).

HAVUTÇU Ayşe : Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, İzmir, 2003.

HAVUTÇU Ayşe: Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müspet Zararın Tazmini, Fakülteler Kitapevi, İzmir, 1995. (Tam İki

Taraf)

HAVUTÇU Ayşe: Türk Hukukunda Örtülü Bir Boşluk: Üreticinin Sorumluluğu, Ankara, 2005.

IŞIKDOĞAN İsa Ömer: Elektrik Dağıtım Faaliyetinde Hizmet Kalitesi ve

Tarifelere Etkisi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Uzmanlık Tezi.

İNAL Emrehan:E-Ticaret Hukukundaki Gelişmeler ve İnternette Sözleşmelerin Kurulması, İstanbul, 2005.

İNAN Ali Naim: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Bası, Ankara, 1984.

KARAAHMETOĞLU Şeyda Dursun: “Türk Borçlar Kanunu’na Göre

Satıcının Ayıptan Sorumluluğunda Alıcının Sözleşmeden Dönme Hakkı”,

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, C. 11, S. 145-146.

KARA Döndü:Karbon Emisyon Sertifikalarının Muhasebeleştirilmesi,

(Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü,

2020).

KARA KILIÇARSLAN Seda: Tüketici Sözleşmelerinde Bilgilendirme

Yükümlülüğü, Hacettepe HFD, 5(2) 2015, 183–222. http://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr/dergi/C5S2makale8.pdf., erişim tarihi: 29.05.2021.

KARAKILIÇ Hasan: “Hukuki Açıdan Elektrik Piyasası”, Güncel Yayınevi, İzmir, 2006.

KARAKOCALI Ahmet/ KURŞUN Ali Suphi: : Tüketici Hukuku (6502

sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliklere Göre), İstanbul, 2015.

KAYA Bağdagül:Avrupa Birliği Elektrik ve Doğal Gaz Piyasalarında Rekabet ve Türkiye’ye Yansımaları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007).

281

KAZMACI Özge Uzun:İnternet Ortamında Kurulan Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması (Protection of Consumer in Distance Contracts

Formed via Internet), Cevdet Yavuz’a Armağan, 2792- 2818, s 2806,

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/373445, erişim tarihi:

10.01.2022.

KILIÇOĞLU Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi,

22. Bası, Ankara. 2018.

KIZIL VOYVODA/ Özlem VOYVODA Ebru: Türkiye’de Enerji Sektörünün Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Hukuk Düzenlemeleri – Elektrik

Sektörü, Çalışma ve Toplum – Ekonomi ve Hukuk Dergisi, https://www.calismatoplum.org/makale/turkiyede-enerji-sektorunun-yeniden-yapilandirilmasi-surecinde-hukuk-duzenlemeleri--elektrik-sektoru, erişim tarihi:

10.03.2022.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU Necip: Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, İstanbul, 2014.

KONURALP Güner:Sermaye Piyasaları Analizler, Kurumlar ve Portföy

Yönetimi, 2. Baskı, İstanbul, 2005.

KÖSTEKÇİ Özge /KÖSTEKÇİ Yaşar:Hukuk ve Ceza Davaları Boyutuyla Elektrik Enerjisi Hukuku, 7 B., 2012.

KRÜGER Heiko: “European Energy Law and Policy, An Introduction”.

KURU Baki/ ARSLAN Ramazan Yılmaz Ejder:Medeni Usul Hukuku,

6100 sayılı HMK’ya Göre Yeniden Yazılmış 23. Bası, Ankara 2012.

LABATT Sonia WHITE Rodney R: Carbon Finance: the Financial Implications of Climate Change, 2007.

LAVRIJSSEN Saskia:“Power to the Energy Consumers. European Energy and Environmental Law Review”, 2017, volume 26, issue 6.

LEAL ARCAS Rafael/ LASNIEWSKA Feja PROEDROU Filippos:

“Prosumers: New Actors in EU Energy Security”, Netherlands Yearbook of

International Law, Cambridge University Press, Volume 48, Springer, 2018,

139 -172.

LOW Kelvin F. K. LIN Jolene:“Carbon Credits as EU Like It: Property,

Immunity, TragiCO2medy?”, Journal of Environmental Law, 2015, Volume:

27, Issue: 3, pp. 377–404.

LOWITZSCH Jens ANKE Florian :Consumer (Co) Ownership in Renewables, Energy and the Fight against Energy Poverty - a Dilemma of Energy

Transitions. 9(3) Renewable Energy Law and Policy Review (RELP), Vol. 9,

No:3, 2019.

282

MACE M.J. :‘The Legal Nature of Emission Reductions and EU Allowances: Issues Addressed in an International Workshop’, Journal for European

Environmental & Planning Law, 2005, Vol.2 (2).

MATHUR Micheal: “Energy Storage in the New Electricity Market Design-Leveling the Playing Field and Improving the Security of Electricity Supply”, (Master’s Thesis University of Helsinki, Faculty of Law, 2020).

MÄNTYSAARI Petri: EU Electricity Trade Law, the Legal Tools of Electricity Producers in the Electricity Market, Springer.

MAZIARZ Aleksander: Universal Services in EU Law in the Era of Liberalization, European Scientific Journal April 2015/SPECIAL/edition ISSN:

1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.

MERHACI Selin ÖZDEN

ERKAN Vehbi Umut, : “Anglo - Amerikan Hukukundan Kıta Avrupası

Hukukuna – Özel Hukukta De Minimis Kuralı from Anglo-American Law to

Continental European Law– De Minimis Rule in Private Law”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – İnühfd - Cilt:9 Sayı:2, 49-70, 29.12.2018.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuhfd/issue/38129/446918, erişim tarihi:

10.10.2021.

MERSINIA Ioanna: “Energy Transitions: Regulatory and Policy Trends”

Cambridge: Intersentia 2017.

MILČIUVIENĖ Saulė vd. :The Role of Renewable Energy Prosumers in

Implementing Energy Justice Theory, Sustainability, 2019.

MILLONIS Nikolaos / KÖSE Hacı Ömer TARTAGGIA Matteo: The European Union and Climate Change: An Auditor’s Perspective Avrupa Birliği

ve İklim Değişikliği: Denetçi Perspektifi. https://dergi.sayistay.gov.tr/Upload/95906369/files/dergi/pdf/122m1_2.pdf, erişim tarihi: 10.02.2022.

MONAST Jonas / ANDA Jon ROFETA Tim: U.S. Carbon Market Design: Regulating Emission Allowances as Financial Instruments, Duke University February 2009.

NOMER Haluk N.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, 16.

Bası, 2018.

OĞUZ Cemal: Kapıdan Satışlarda Tüketiciye Tanınan Cayma Hakkının

Kullanılmasının Şartları Ve Caymanın Sonuçları. https://dergipark

.org.tr/tr/download/article-file/789841# :~:text=Cayma% 20hakk% C4%B1%20niteli%C4%9Fi%20itibariyle%20kanundan,hale%20getirmeleri%20imkan% C4% B1

%20da%20yoktur. erişim tarihi:10.01.2022.

OĞUZMAN Kemal/ ÖZ Turgut:Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C - I,

16 B., İstanbul, 2018.

283

OĞUZMAN M. Kemal /SELİÇİ Özer OKTAY ÖZDEMİR Saibe:Eşya

Hukuku. İstanbul, 16. Bası (15. Basıdan Tıpkı Bası), Filiz Kitabevi, 2013.

OKTAY Saibe:İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşlukların

Tamamlanması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C 55, S. 1 - 2.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/95879, erişim tarihi:

11.01.2022.

OSSOWSKA Magdalena: The Numerus Clausus Issue in Property Law –

European Private Law and the Polish Perspective, Article in Studia Iuridica,

March 2020, 211- 226. https://www.researchgate.net/publication/339880327_The_Numerus_Clausus_Issue_in_Property_Law_-_European_Private_Law_and_the_Polish_Perspective, erişim tarihi: 08.05.2022.

OSTROM Elinor /HESS Charlotte: Private and Common Property Rights,

Workshop in

Political Theory and Policy Analysis, Indiana University, 2007.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1304699 erişim tarihi:

20.02.2022.

ÖZEL Çağlar/ ÖZCAN BÜYÜKTANIR Burcu G. ÖZEL Fatma: : “Elektrik Piyasalarında Elektrik Sağlama Amaçlı Sözleşmeler”, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, C. 8, Özel Sayı. https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/27-%C3%96ZELB%C3%9CY%C3%9CKTANIR-%C3%96ZEL.pdf erişim tarihi:

20.02.2021.

ÖZYAKIŞIR Özkan ÜNVER Serdar: “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına

Dayalı Lisanssız Elektrik Üretimi”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXIV, Y. 2020.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuhfd/issue/57377/813037 erişim tarihi:

15.05.2021.

ÖZCAN Elvin Evrim: İdare Hukuku Açısından Türkiye'de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Güney Amerika Uygulamaları, 1. Baskı, 2010.

ÖZDAN Setenay: Kyoto Protokolü Kapsamında Emisyon Ticareti, Karbon Borsaları ve Türkiye’ye Yansımaları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans

Tezi, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 2014).

PETERS, Anne T. G.: “Data Management in a Smart Electricity System

‘Is the Dutch Electricity Act Ready for the Changing World of the Electricity

Sector Regarding Data Management and Data Protection by DSOs?”, (Master

Thesis, Tilburg University, 18 Mayıs 2020).

PRETTICO, G. vd.: “Distribution System Operators Observatory 2018,

Overview of the Electricity Distribution System in Europe”, 2019.

284

ROSCHMANN Christian FIRAT Engin: İklim Değişikliği ve İnsan Hakları (Climate Change and Human Rights), Ankara Üni. Hukuk Fak. Dergisi,

70 (4) 2021: 1155-1198. https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/1469385 erişim tarihi:11.09.2021.

SİRMEN Lale: Eşya Hukuku, 9. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2021.

SOVACOOL Benjamin K. /PARAG Yael: “Electricity Market Design for

the Prosumer Era. 1 Nature Energy 2016.

SOVACOOL Benjamin K.

DWORKIN Michael H. :Global Energy Justice, Cambridge University

Press, October, 2014.

SOVACOOL Benjamin K. vd.:Energy Decisions Reframed as Justice and

Ethical Concerns. Nature Energy, 1. (2016).

https://www.researchgate.net/publication/302065561_Energy_decisions_reframed_as_justice_and_ethical_concerns/link/5ddc5e50458515dc2f4dbe3a/download, erişim tarihi: 01.09.2021.

REİSOĞLU Safa: Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul, 2012.

ROBERTS Josh: Prosumer Rights: Options for an EU Legal Framework

Post-2020, 2016, ClientEarth.

https://www.greenpeace.org/static/planet4-eu-unit-stateless/2018/08/5be9a6ee-5be9a6ee-clientearth-prosumer-rights-options-for-alegal-framework-final-03062016.pdf, erişim tarihi:15.04.2020.

SAUTER Wolf: Public Services in EU Law, Cambridge University Press,

2014.

SELİÇİ Özer: Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul, 1977.

SEROZAN Rona: Sözleşmeden Dönme, İstanbul, 1975.

SEZGINER Murat:İdarenin Müdahale Ettiği Özel Hukuk Sözleşmeleri

(Bileşik İradeli “Birleşme” Sözleşmeler) (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, XVII, 2013) 1589- 1621.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuhfd/issue/48109/608421, erişim tarihi: 10.11.2021

ŞAHİN Göktuğ/ TAKSİM Muhammet Ali YİTGİN Burak: Effects of the

European Green Deal on Turkey’s Electricity Market, İşletme Ekonomi ve

Yönetim Araştırmaları Dergisi, Yıl 2021 / Sayı: 1 / 40 – 58, s. 42.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/baybem/issue/59515/835052 erişim tarihi:

06.02.2022.

ŞAHİN, Selen Yersu: “Enerji Sektöründe Ayrışma”, Rekabet Kurumu

Uzmanlık Tezleri, Uzmanlık Tezleri Serisi No:13.

285

ŞEN Mustafa Serhat /ŞEN Mustafa Kamil:6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Faiz Hükümleri Ve Sınırları Tüketici İşlemlerinde

Faiz, TAAD, Yıl: 11, Sayı: 38 (Nisan 2019) 201-237.

ŞENOCAK Zarife: Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme

Hakkı, Ankara, 2002.

TALUS, Kim, :“Introduction to EU Energy Law”, Oxford University

Press USA -OSO, 2016. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uef-ebooks/detail.action?docID=4842926, erişim tarihi:

11.10.2020.

TALUS Kim /AALTO Pami: “Competences in EU Energy Policy, Research Handbook on EU Energy Law and Policy”.

https://www.researchgate.net/publication/344848563_Competences_in_EU_energy_policy, erişim tarihi: 29.04.2022)

TAN Turgut: “Bağımsız İdari Otoriteler ve veya Düzenleyici Kurullar”,

Amme İdaresi Dergisi, 35, 2 (2002).

TANDOĞAN Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, II, Ankara,

1987.

TARCZYNSKI Waldemar FLAGA GIERUSZYNSKA Kinga: Civil and

Procedural Instruments of the Consumer Protection on the Retail Electricity

Market—Original Polish Model, Energies 2022, 15, 1400.

https://www.researchgate.net/publication/358639434_Civil_and_Procedural_Instruments_of_the_Consumer_Protection_on_the_Retail_Electricity_Market-Original_Polish_Model erişim tarihi: 11.01.2022.

TATLI Burçak: Türkiye Elektrik Pazarında Güncel Gelişmeler ve Avrupa

Birliği Komisyonunun CEZ Kararı (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi- İnHÜFD, 9,1), 2018, 77-104.

TEKİNAY Selahattin Sulhi vd.: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul, 1993.

TOFFLER Alvin: The Third Wave, William Morrow, New York, 1980.

TUNAHAN Hakan: Küresel İklim Değişikliğini Azaltmanın Bir Yolu

Olarak Karbon Finansmanı, Sakarya Üniversitesi Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı:46.

TUNÇOMAĞ Kenan: Türk Borçlar Hukuku, C.II, Özel Borç İlişkileri, İstanbul, 1977.

TUTUMLU Mehmet Akif:Tüketici Mahkemelerinin Görev ve Yetki Sınırları, Ankara, 2006.

TUTUMLU Mehmet Akif:6502 sayılı TKHK’ya Göre, Tüketici Hakem

Heyetlerinin Yetki ve Görev Sınırları, Terazi Hukuk Dergisi, C.9, S.89, 2014.

286

UBAY Birol BİLGİCİ Yüksel: Karbon Fiyatlandırmasında Emisyon Ticaret Sistemi ve Önemi, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Year: 2021 | Volume: 10 | Issue: 1 | dergipark.org.tr/en/pub/klujfeas | E-ISSN: 2587-2052.

UYAR Süleyman /Cengiz EMRE: Karbon Sera Gazı Muhasebesi, Karbon

(Greenhouse Gas Accounting), 47-68.

https://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/105malicozum/3%20s%C3%BCleyman%20uyar.pdf, erişim tarihi: 14.02.2021.

ÜNAL Akın: Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin İşbirliği Yapma Ödevi

(ERÜHFD: 2019, XIV, 2), 441- 456.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/eruhfd/issue/50231/647816, erişim tarihi:

12.12.2021.

VİRGİLA Nicula /NİCOLETAB Oneiu Anda FLORİNB Todoran: Protection of the European Energy Consumers` Rights within the Globalization

Context, Procedia Economics and Finance 27 (2015) 415 – 422.

VON BAR Christian: Grundfragen Europäischen Sachenrechtsverständnisses, JZ 18/ 2015, s. 845-900.

WILLEMS, Bert /ZHOU Juulia: The Clean Energy Package and Demand

Response: Setting

Correct Incentives, Energies, 2020, 13, 5672. doi:10.3390/en13215672.

https://www.researchgate.net/publication/346557895_The_Clean_Energy_Package_and_Demand_Response_Setting_Correct_Incentives, erişim

tarihi: 10.10.2021.

WOERDMAN Edwin: Tradable Emission Rights, the Elgar Companion

to Law and Economics, Second Edition, 2005.

YAĞCIOĞLU Burcu: Bağlanma Parası, Cayma Parası, Bunların Ceza

Koşuluyla Benzerlikleri ve Farklılıkları, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi,

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, C. 19, Özel Sayı-2017, 1207-1270.

https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/11/32-BURCU-YAGCIOGLU.pdf, erişim tarihi: 10.01.2022.

YAVUZ Cevdet: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul, 2016.

YAVUZ Mustafa: Elektrik Piyasası Kanununun Öngördüğü Hukuki Rejim, ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri – Özellikle İkili Anlaşma- Elektrik Tedarik Sözleşmeleri, XII Levha Yayınları, Ankara, 2011.

YAVUZ Nihat: Genel İşlem Şartlarının Tanımı, Yorumu ve Denetlenmesi, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, S. 105, Ankara 2000.

YEŞİLLER Mehmet: Roma Hukukunda Kira Sözleşmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012).

287

YILDIRIM Abdülkerim: Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması,

I. Baskı, 2009.

YILMAZ Murat Elektrik Dağıtımında Kalite Performans Göstergeleri ve

Kalite Faktörü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Uzmanlık Tezi.

YİTGİN Burak: “Türkiye Organize Elektrik Piyasalarında Talep Tarafı

Katılımı Regülasyonu, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Özyeğin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017).

YÜCEDAĞ GÖZTEPE Nafiye: Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin

Cayma Hakkı, TAAD, Yıl:7, Sayı:27 (Temmuz 2016), 667- 690,

https://dergipark.org.tr/tr/pub/taad/issue/52666/694169 erişim tarihi:

08.03.2022.

YÜCER AKTÜRK İpek: İsimsiz Sözleşme Genel Teorisi ve Uzaktan Öğretim

Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016. (İsimsiz Sözleşme)

YÜCER AKTÜRK İpek: Tüzel Kişi Tacirin Tüketici Sıfatı, Gazi Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi C. XX, Y. 2016, Sa. 2, s 111.

[https://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/20_2_5.pdf (erişim 11.05.2021)]

(Tacir Sıfatı)

Zevkliler Aydın AYDOĞDU Murat: Tüketicinin Korunması, Ankara,

2004.

ZEVKLİLER Aydın/ GÖKYAYLA Emre: Borçlar Hukuku, Özel Borç

İlişkileri, Ankara, 2014.

ZEVKLİLER Aydın /HAVUTÇU Ayşe: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Seçkin Yayıncılık, 9. Bası, Ankara, 2007.

ZIEGLER Friedrich: “Consumer Protection Law in the Ongoing European Internal Energy Market by the Example of the Electricity Directive

2009/72/EC, Dissertation”, (Charles University, Faculty of Law, 2014).

ZILLMAN Donald vd.:Innovation in Energy Law and Technology, Dynamic Solutions Energy Transition, Oxford University Press.

Diğer Dokümanlar

2030 Climate Target Plan, https://ec.europa.eu/clima/eu-action/europeangreen-deal/2030-climate-target-plan_en#:~:text=With%20the%202030%20Climate%20Target,below%201990%20levels%20by%202030 erişim tarihi:10.01.2022.

2030 İklim ve Enerji Çerçevesi. https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en erişim tarihi: 10.09.2020.

288

AB 2019 Yılı Türkiye İlerleme Raporu. https://www.ab.gov.tr/

siteimages/birimler/kpb/2019_trkiye_raporu-_tr.pdf, erişim tarihi:13.09.2020.

A’dan Z’ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi.

Avrupa Birliği Enerji Stratejisi, https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-union_en, erişim tarihi: 10.10.2020.

Avrupa Komisyonu, 2019, Basın Açıklaması. Clean Energy for All Europeans; European Commission 2017, Clean Energy for All Europeans Package.

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans-package_en, erişim tarihi: 10.10.2020.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 96/92/EC sayılı Elektrikte İç Pazarın ortak Kuralları.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2003/54/EC sayılı Elektrikte İç Pazarın Ortak Kuralları.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2009/72/EC sayılı Elektrikte İç Pazarın Ortak Kuralları

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2019/944 sayılı Elektrikte İç Pazarın Ortak Kuralları.

Avrupa Topluluğunun Kurulması ve Avrupa Birliği Anlaşmasını Değiştiren Lizbon Anlaşması.

Avrupa Topluluğunun Kuruluşuna İlişkin Anlaşma.

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_en.pdf,

erişim tarihi: 13.09.2020.

Avrupa Yeşil Anlaşması (European Green Deal) (COM 2019) 640 Final,

Brüksel 11.12.2019.

BEUC, The Future of Energy Consumers Bright or Burdensome?,

04.10.2019, https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-055_the_future_of_energy_consumers.pdf, erişim tarihi: 11.09.2021.

Carbon Border Adjustment Mechanism: Questions and Answers,

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3661,

erişim tarihi:10.01.2022.

CEER Position Paper on Well-Functioning Retail Energy Markets, C15-

SC-36-03, 14.10.2015, https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/68fcbbabdd33-9830-7126-ac22cd6b3ba9, erişim tarihi: 03.02.2021.

CEER Report, Customers and Retail Markets and Distribution Systems

Working Groups Regulatory Aspects of Self-Consumption and Energy Communities, Ref: C18-CRM9_DS7-05-03 25 June 2019.

289

https://www.ceer.eu/documents/104400/6509669/C18-CRM9_DS7-05-

03_Report+on+Regulatory+Aspects+of+Self-Consumption+and+%20Energy+Communities_final/8ee38e61-a802-bd6f-db27-4fb61aa6eb6a?version=1.1, erişim tarihi: 11.10.2021.

CEER The Future Role of DSOs A CEER Public Consultation Paper.

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/61ddf36f-0e30-8ac6-c7bbba1b8d30be78, erişim tarihi: 11.10.2020.

Commission Staff Working Document Turkey 2021 Report, Strasbourg,

19.10.2021.

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/turkey-report-2021_en,

erişim tarihi: 10.12.2021.

Commission Staff Working Paper Interpretative Note On Directive

2009/72/EC Concerning Common Rules for the Internal Market in Electricity

and Directive 2009/73/EC Concerning Common Rules for the Internal Market

in Natural Gas the Unbundling Regime, Brussels, 22 January 2010.

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010_01_21_the_unbundling_regime.pdf, erişim tarihi: 4.10.2020.

Community’s First Consumer Policy, 15 Nisan 1975, Londra.

http://aei.pitt.edu/55066/1/ISEC.33.75.pdf, erişim tarihi: 10.03.2020.

Dağıtım ve Perakende Satış Şirketlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin

Usul ve Esaslar Taslağı Üzerine Rekabet Kurumu Görüşleri, 2012.

http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fKurum+G%c3%b6r%c3%bc%c5%9f%c3%bc%2fdag%c4%b1t%c4%b1mpare

kende.pdf, erişim tarihi 13.09.2020.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, İklim Değişikliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 2000.

DSOs as Facilitators of Energy Communities, EDSO, Position Paper,

https://www.edsoforsmartgrids.eu/wp-content/uploads/E.DSO-Position-Paper-on-Energy-communities-FINAL.pdf erişim tarihi:10.01.2021

Earth Negotiations Bulletin, Published by the International Institute for

Sustainable Developments, Vol 12, No: 21, 10 Nisan 1995.

ERGEG (European Regulators for Electricity and Gas) Status Review of

Vulnerable Customer, Default Supplier and Supplier of Last Resort, Ref: E09-

CEM-26-04, Brüksel, 2019. https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-

/f7cee707-0721-2da3-3275-1d53d5e0db26, erişim tarihi: 20.01.2021.

European Climate Law – Achieving Climate Neutrality by 2050, Published Initiatives https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-yoursay/initiatives/12108-European-climate-law-achieving-climate-neutrality-by2050_en, erişim tarihi: 10.02.2022.

290

European Commission. Climate Strategies and Targets.

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en#tab-0-0, erişim tarihi: 10.10 2020.

Europe Economics and Norton Rose Fulbright, Interplay between EU ETS

Registry and Post Trade Infrastructure, Study Commissioned by the European

Commission, Publications Office of the European Union, 2015.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0796bc9e-035b4f48-88a6-7a7a4bfb7b0a/language-en , erişim tarihi:20.02.2022.

European Energy Consumers’ Rights, Publications Office of the European

Union, 2015. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d2eb27f5-b084-454c-adeb-1a2d7f477f91/ language-en/formatPDF/source-102002971, erişim tarihi: 15.11.2020.

Eurostat Income and Living Conditions, https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/main-tables, erişim tarihi:

20.12.2021.

European Parliamentary Research Service 2016, Understanding Electricity Markets in the EU, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593519/EPRS_BRI(2016)593519_EN.pdf, erişim

tarihi:10.10.2020.

Energy Storage: Which Market Designs and Regulatory Incentives Are

Needed? Study for the ITRE Committee, 2015.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf, erişim

tarihi: 12.05.2021.

Fit for 55 Package Proposals (CBAM, ETD and SCF) - Progress Report

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14574-2021-INIT/en/pdf,

erişim tarihi:10.01.2022.

Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance, An amendment to the GHG

Protocol Corporate Standard, World Resources Institute.

Guide to Purchasing Green Power: Renewable Electricity, Renewable Energy Certificates, and On-Site Renewable Generation , March 2010),

http://www.epa.gov/greenpower/documents/purchasing_guide_for_web.pdf., erişim tarihi: 15.02.2022.

İklim İçin Rehber, https://www.iklimin.org/ikliminicinrehber.pdf, erişim

01.05.2022.

Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate

Change, https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf erişim tarihi:

10.02.2022.

Legal Monitoring, Clean Energy Package, 31 Temmuz 2019.

291

Legal Natura of EU ETS Allowances, Milieu Ltd – December 2018, s. 5,

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d985256-a6a9-

11e9-9d01-01aa75ed71a1, erişim tarihi: 10.04.2022.

Paris Zirvesi Açıklama Bildirisi – 19 – 21.10.1972

https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/b1dd3d57-5f31-4796-

85c3-fd2210d6901/publishable_en.pdf, erişim tarihi: 10.03 2020.

“Q & A: What Are ‘Citizen’ and ‘Renewable’ Energy Communities ?”,

Policy Paper, REScoop.EU, 2019.

Quality of Electricity Supply: Initial Benchmarking on Actual Levels,

Standards and Regulatory Strategies, Council of European Energy Regulators

Working Group on Quality of Electricity Supply, s. 10-12. https://regulationbodyofknowledge.org/wp-content/uploads/2013/03/CouncilofEuropeanEnergyRegulators_Quality_of_Electricity.pdf, erişim tarihi:22.02.2021.

Report of the European Energy Regulators' Group for Gas and Electricity

(ERGEG), 2004 Annual Report. https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-

/9afca34e-6e96-d8dc-0f71-2bb436f367a5#:~:text=The%20ERGEG%20was%20set%20up,of%20the%20internal%20energy%20market%22, erişim tarihi: 13.05.2021.

Report of the First Session of the WMO/UNEP Intergovernmental Panel

on Climate Change (IPCC), Geneva, 9-11 Kasım 1988.

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4858 erişim tarihi:10.01.2022.

Serbest Tüketici Talep Kılavuzu, EPİAŞ, https://www.epias.com.tr/wpcontent/uploads/2020/06/Serbest-T%C3%BCketici-Talep-K%C4%B1lavuzD%C3%B6k%C3%BCman%C4%B1-Tedarik%C3%A7i.v2-1.pdf, erişim tarihi: 05.02.2022.

Team, Behavioural Insights. "Behaviour Change and Energy Use London”: Cabinet Office, 2011. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/60536/behaviour-change-andenergyuse.pdf erişim tarihi: 11.02.2022.

The Regulatory Authorities, Commission Staff Working Paper Interpretative Note On Directive 2009/72/EC Concerning Common Rules for the Internal Market in Electricity And Directive 2009/73/EC Concerning Common

Rules for the Internal Market in Natural Gas, 22 January 2010, Brussels.

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010_01_21_the_regulatory_authorities.pdf, erişim tarihi: 10.03.2020.

United Nations Environment Programme.

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/business-unusual-shift-carbon-neutral, erişim tarihi: 10.10.2020.

292

United Nations Environment Programme (UNEP): Emissions Gap Report

2019.

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30798/EGR19ESEN.pdf?sequence=13, erişim tarihi: 10.10.2020.

Why Disclose? https://www.cdp.net/en/companies-discloser, erişim tarihi: 10.01.2022.

What is in it for me? https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_19_6717, erişim: tarihi: 10.02.2022.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021,

https://ticaret.gov.tr/data/60f1200013b876eb28421b23/MUTABAKAT%20YE%C5%9E%C4%B0L.pdf, erişim tarihi:10.02.2022

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar