Ulusal ve Uluslararası Trafik Güvenliği Yönetimi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mehmet Ali TEKİNER - Zeki BAL
ISBN: 9786050516098
361,25 TL 425,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet Ali TEKİNER, Zeki BAL
Baskı Tarihi 2023/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 388

Türkiye İstatistik Kurumu verileri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların

raporlarına göre, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan trafik kazalarında her yıl çok sayıda vatandaşımız yaşamını yitirmekte, binlerce vatandaşımız yaralanmakta ya da sakat kalmaktadır. Trafik kazalarında hayatını kaybeden, yaralanan ya da sakat kalan kişiler, başta yakınları ve çevresi olmak

üzere çok sayıda insanı derinden etkilemektedir.

Karayolu trafik güvenliği dünya çapında önemli bir kalkınma sorunu,

kamu sağlığı meselesi ve ölüm ve yaralanmaların önemli sebeplerinden biri

olmaya devam etmektedir. Ölüm ve yaralanmalara yol açan trafik kazalarının

önemli bir çoğunluğu öngörülebilir ve önlenebilir durumdadır.

Trafik güvenliğini tehdit eden trafik kazaları çok disiplinli bir sorun olup,

önlenebilmeleri için yine aynı şekilde çok disiplinli ve iyi koordine edilmiş

çabalar gerekmektedir. Trafik kazaları sonucu trafik güvenliğinin bozulmasının başlıca üç aktörü mevcut olup bunlar: insan, araç ve çevredir. Özellikle

insan kaynaklı hatalar nedeniyle çok ciddi sonuçları olan trafik kazaları meydana gelmektedir.

Yük ve yolcu hareketinin her geçen gün artış gösterdiği günümüzde, trafik kazaları ve bu kazalar sonucu ortaya çıkan maddi ve manevi kayıplar ulusal ve uluslararası ölçekte bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu sorunla

mücadele ulusal olduğu kadar uluslararası işbirliğini de gerekli kılmaktadır.

Trafik güvenliği kapsamında, karayolu sistemindeki trafik kazalarının

yanı sıra, yolun yapımı, tasarımı ve düzenlenmesi ile araç sürücülerinden ve

diğer etkenlerden kaynaklanan her tür zarar birlikte değerlendirilmektedir.

Teknoloji ve ekonomi alanlarındaki gelişmeler ile birlikte refah seviyesindeki artışla birlikte daha geniş toplumsal kesimlerin motorlu araçları

edinme oranı da artmış ve insanlar seyahat özgürlüklerini daha kolay kullanır

hale gelmişlerdir. İlk bakışta olumlu gibi görünen bu gelişmeler, diğer taraftan

8

hava kirliliği ve trafik yoğunluğu gibi sorunlar ile birlikte, yaralanmalı ve

ölümlü trafik kazalarını da beraberinde getirmiştir.

Trafik kazaları sonucunda; aile üyelerinin ihtiyaç duyduğu hizmet ve giderleri karşılayan ya da katkı sağlayan kişilerin kaybedilmesi, bazı bireylerin

bakıma muhtaç hale gelmesi, karşılaşılan uzun ve masraflı tedavi süreci gibi

durumların ortaya çıkması nedeniyle birçok ailenin yaşamında büyük zorluklara yol açmaktadır. Bunlardan dolayı, trafik kazaları, doğrudan ve dolaylı sonuçları itibariyle kişilerin hayatı, sağlığı, vücut bütünlüğü ve malvarlığı üzerinde ciddi bir tehdit unsurudur.

Bu doğrultuda yapılan çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde Trafik Güvenliği Ve Trafik Kazası İlişkisi hususunda genel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde Trafik Güvenliği Ve Trafik Denetimi İlişkisi başlığı

altında uygulanan yöntemler ve görevler açıklanmıştır.

Devletimizin “Ulaşan ve Erişen Türkiye” hedefleri bağlamında hazırlanan eserin tüm insanlığa ve bilime katkısı olması amacıyla emeği geçen herkese ve Yetkin Yayınlarına teşekkür ederiz.

Mehmet Ali TEKİNER

Zeki BAL

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .................................................................................................7

GİRİŞ ..................................................................................................13

1. BÖLÜM

TRAFİK GÜVENLİĞİ VE TRAFİK KAZASI İLİŞKİSİ

1. Yasal Çerçeve........................................................................................24

2. Trafik Kazalarının Morfolojik Analizi..................................................27

3. Trafik Kazalarının Unsurları ve Oluş Biçimleri....................................30

4. Trafik Kazalarına Neden Olan Faktörler...............................................47

4.1. Trafik Kazası Riskini Artıran Ana Faktörler ..............................54

4.1.1. Motorlu Araç sayısındaki Artış ..............................55

4.1.2. İki ve Üç Tekerlekli Motorlu Araçların

Kullanımı ................................................................55

4.1.3. Yayalar ve Bisiklet Kullanıcıları (Motorsuz

Yol Kullanıcıları)....................................................56

4.1.4. Ulaştırma, Arazi Kullanımı ve Yol Ağı

Planlaması...............................................................56

4.1.5. Güvensiz Ulaşım Modlarının Seçimi......................57

4.2. Karayolu Kullanıcılarına İlişkin Risk Faktörleri (İnsan

Unsuru) .......................................................................................57

4.2.1. Aşırı Hız Yapma .....................................................59

4.2.2. Emniyet Kemeri Takmama.....................................64

4.2.3. Alkol Etkisinde Araç Kullanma..............................65

4.2.4. Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Etkisinde Araç

Kullanma.................................................................67

4.2.5. Cep Telefonu Kullanma..........................................68

10

4.2.6. Araç İçi Çocuk Koruma Sistemlerinin

(Etkin) Kullanılmaması ..........................................69

4.2.7. Koruyucu Başlık Takılmaması ...............................70

4.2.8. Gece Araç Kullanma...............................................71

4.2.9. Yeterince Görünür Olmama ...................................72

4.2.10. Yorgun Olarak Araç Kullanma...............................73

4.2.11. Deneyim Eksikliği ..................................................74

4.2.12. Demografik Faktörler .............................................75

4.2.13. Diğer Riskli Yol Kullanıcısı Davranışları ..............75

4.2.14. Araca İlişkin Risk Faktörleri (Araç Unsuru) ..........76

4.3. Yol Yapısı ve Çevreye İlişkin Risk

Faktörleri (Yol ve Çevre Unsuru)...........................78

4.3.1. Yol Altyapı Tasarımı ..................................81

4.3.2. Yol Yüzeyi (Satıh)........................................81

4.3.3. Kaza Sonrası ilkyardım...............................82

4.3.4. Trafik Kazalarının Maliyeti ........................85

5. Dünyada ve Türkiye’de Trafik Kazalarının Trafik Güvenliğine

Etkisi .....................................................................................................95

6. Dünyada Trafik Kazalarının Trafik Güvenliğine Etkisi........................96

7. Türkiye’de Trafik Kazalarının Trafik Güvenliğine Etkisi ..................113

2. BÖLÜM ........................................................................................151

TRAFİK GÜVENLİĞİ VE TRAFİK DENETİMİ İLİŞKİSİ...........151

1. Trafik Denetimlerinin Tarihsel Gelişimi.............................................154

2. Güvenli Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Trafik Denetimi .................158

2.1. Birleşik Krallık: Ulusal Karayolu Güvenliği Polis

Strateji Belgesi..........................................................................174

2.2. Finlandiya: Trafik Davranış İzleme Sistemi .............................175

2.3. Yeni Zelanda: Trafik Güvenliği Programı................................176

11

2.4. Avustralya: Trafik Polisi Teşkilat Yapısı ve Kaza

Araştırma Sistemi......................................................................181

3. İnsan Davranışları ve Denetim............................................................185

3.1. Trafik kurallarını ihlal etme niyetinde olan birinci tip

kişinin algıları; ..........................................................................194

3.2. Trafik kurallarını ihlal etme niyetinde olan ikinci tip

kişinin algıları; ..........................................................................194

3.3. Trafik kurallarını ihlal etme niyetinde olan üçüncü tip

kişinin algıları; ..........................................................................194

3.4.. Trafik kurallarını ihlal etme niyetinde olan dördüncü tip

kişinin algıları; ..........................................................................195

4. Trafik Güvenliğinde Polis Denetim Stratejileri...................................208

4.1. Trafik Denetimi-Trafik Polisi Denetimi Ayrımı.......................209

4.2. Trafik Polisi Yapılanmaları ve Trafik Denetimine

Etkileri ......................................................................................224

4.3. Trafik Polisi Denetim Stratejileri..............................................239

5. Trafik Denetimi.........................................................................268

5.1. Klasik Trafik Denetimi .............................268

5.2. Seçimli Trafik Denetimi ...........................273

5.3. Entegre Trafik Denetimi ...........................274

5.4. Elektronik Sistemlerle Trafik

Denetimi (Otomatik Trafik

Denetimi) ..................................................277

5.5. Araç İçi (in-car) Sistemlerle Trafik

Denetimi....................................................282

5.6. Trafik Polisi Denetim Planlarının

Hazırlanması .............................................284

5.7. En Fazla Trafik Kazalarına Neden

Olan İhlal Çeşitlerine Yönelik

Trafik Polisi Denetim Stratejileri..............299

5.8. Trafik Polisi Denetimlerini

Etkileyen Diğer Unsurlar..........................327

12

5.9. Toplumun Trafik Polisi Denetimleri

Hakkındaki Algısı ve Desteği ...................332

5.10. Trafik Polisi Denetimlerinin Trafik

Güvenliği Bağlamındaki Sonuçları...........335

5.11. Trafik Polisliğinin Geleceği......................342

KAYNAKÇA....................................................................................347

Adminaite, Dovile; Jost, Graziella; Stipdonk, Henk ve Ward, Heather,

“How Traffic Law Enforcement Can Contribute To Safer Roads”, European

Transport Safety Council, Pin Flash Report 31, 2016.

Aeron-Thomas A, Downing AJ, Jacobs GD, Fletcher JP, Deslby T and

Silcock DT (2002). A review of road safety management and practice. Final

report. Crowthorne, Transport Research Laboratory and Babtie Ross Silcock,

2002 (TRL Report PR/INT216/2002).

Ahmet Koyuncu, Sosyoloji Kuramlarında Kent, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011, Sayı: 25, E-ISSN 2458-908X, s.33,34,45

Akçora, Ergünöz, “Türk Tarihinde Göçler ve Önemli Sonuçları”, Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilig Dergisi, S., 1996.

Akıllı Ulaşım Sistemleri Terimleri Sözlüğü, “Çok modlu ulaşım/multimodal transport: Yük ve yolcunun tek bir seyahat süresince birden fazla modu

kullanarak ulaşımı”, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları, ISBN 978-975-493-090-0, Özel Matbaası 1. Baskı, Ankara, 2017.

Aktaş, Alev; Döğer, Rukiye ve Akgür, Serap Annette, “Profesyonel Araç

Sürücülerinde Sürücü Davranışları ve Becerileri ile Alkol, Madde ve İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi”, Adli Tıp Bülteni, DOI:

10.17986/blm.201925019, C. 24, S. 2, 2019.

Ali Türkoğlu, Osman Eldoğan, Trafik Kazalarlnda İnsan Faktörü, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,ISSN: 1301-4048, 6.Cilt,

3.Sayı, 2002, s.10

Amy Aeron-Thomas, FEVR: European Federation Of Road Traffic Victims, Justice and the PostCrash Response in the UN Decade of Action for

Road Safety Background briefing for the Justice and Post-Crash side event at

the Second Global High-Level Conference on Road Safety in Brasilia, 2015,

s.2

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

348

Arif, Mariam; Ahmed, Mushtaq ve Rasool, Syed Hamad, “Road Traffıc

Accıdents; Autopsy Based Study In Multan”, The Professional Medical Journal, Independent Publishing House, ISSN: 1024-8919, Faisalabad, 2015.

ASELSAN Dergisi, “ASELSAN Otoyollarda Hız Denetimini –Zabıt- Altına Alıyor”, Y. 29, S. 95, ISSN: 1300-2473, 2016. (www.aselsan.com.tr)

ASELSAN, “KGYS Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma

Sistemi Projesi Bilgi Notu 3873”, 2016. (www.aselsan.com.tr)

Aslan, M. Yasin, “Türk Hukukunda Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu”,

Ankara Barosu Dergisi, Y.68, S.2010/2, Ankara, 2010.

Atam, Şenay, “Osmanlı Devleti’nde Bir Yol Çıkmazı: İzmit-Ankara Şosesi İnşa ve İşletme İmtiyazı”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü Dergisi, ISSN: 1309-3738, Y.3, S.1 Çankırı, 2012.

Austroads, “Point-to-Point Speed Enforcement”, Publication no: APR415-12, ISBN: 978-1-

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AB'nin Tarihçesi, Ankara, 2019.

(www.avrupa.info.tr)

Avrupa Komisyonu Enerji ve Ulaştırma Genel Müdürlüğü, SUPREME,

Part F6 Thematic Report: Enforcemet”, 2007, s.12

Aydın, Erel, Ulaştırma Planlamasında Talep-Sunu İlişkileri, 3. Ulaştırma

Kongresi Bildiriler Kitabı, TMMOB, İstanbul, 1995.

Aydın, Metin Mutlu ve Köfteci, Sevil, Koridor Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemlerinin (KOHİTS) Tasarımdan İşletmeye Genel Yapısı ve Çalışma

Prensibi Üzerine Bir Araştırma: Toprakkale Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, DOI: 10.17714, GÜFBED/GUSTIJ

S.10, C.1, 2020.

Aykaç, Aslı, Halk Sağlığı ve Sağlık Kavramları, Yakın Doğu Üniversitesi

Tıp Fakültesi Ders Notları, 2016

Ayşegül Sili, “Suçun Kavramsal Analizi Felsefi, Sosyolojik ve Antropolojik Bakış” , Ed. Güncel Önkal, Özgür Sarı, Suçun Sosyolojisi Cezanın Felsefesi, Ankara, Nobel Kitabevi, 2013, s.236

K A Y N A K Ç A

349

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, İkinci Beş Yıllık

Kalkınma Planı 1968-1972, Ankara, 1968.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Üçüncü Beş Yıllık

Kalkınma Planı 1973-1977, Ankara, 1973.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara, 2007.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu Kentiçi Ulaşım Alt Komisyonu Raporu, ISBN 975191021-8,

Yayın No: Dpt: 2388Öik: 451, Ankara, 1995

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma

Planı 1990-1994, DPT: 2174, Ankara, 1990

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınma Planı (Birinci Beş Yıl)

1963-1967, Ankara, 1963.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Karayolu Ulaştırması Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT: 1502-Ö.İ.K: 202, Ankara, 1976

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Karayolu Ulaştırması Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yayın No: DPT: 2306-Ö.İ.K: 413, ISBN 975-19-

0561-3, Ankara, 1992

Başbakanlık, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı- Genelge 2012/16.

Bektaş, Salih ve Hınıs, Mehmet Ali, “Şehir İçi Trafik kazalarına Etki

Eden Faktörlerin Lojistik Regreasyon Modeline Göre İncelenmesi: Aksaray

Örneği”, Selçuk Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Derg., ISSN: 2147-9364, c.23,

2008.

Bernhard Schlag, Rule-following. In: BGUG campaign "Risk out" -

background paper, pp. 99-100, Frankfurt, 2009

Blincoe, Lawrence; Miller, Ted R.; Zaloshnja, Eduard ve Lawrence,

Bruce A., The Economic and Societal Impact of Motor Vehicle Crashes, 2010

(Revised), U.S. Department of Transportation National Highway Traffic Safety Administration, DOT HS 812 013, Washington DC, 2015.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

350

Bullock, Michael Luke, “The Evolution Of Surveillance Technology Beyond The Panopticon”, The University of California Santa Cruz, DOI

10.1.1.528.5779, 2009.

Caceres, A.M. ve Gredilla, J.V. “Assessment of Congestion Costs in

Madrid”, The 22nd European Transport Forum, Transport Policy and its

Implementation: V.1, 1994.

Cambridge University Press, Cambridge Dictionary Translator, Cambridge University Press 2019.

Camgöz, Cüneyt ve Dinçer, Füsun İstanbullu, “Modern İpek Yolu Projesi

Çerçevesinde Ulaştırma Ağlarının Turizme Katkıları”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN: 1302-6879, C.1, S.Özel Sayı

3, Sivas, 2017.

Chesnais, Jean-Claude, “Histoire de la Violence”, Les hommes et l’histoire, Paris, 1981.

Clark B, Haworth N and Lenné M (2005). The Victorian Parliamentary

Road Safety Committee-A History of Inquiries and Outcomes, Report No.

237, Monash University Accident Research Centre, Mebourne, June 2005

Cossale, Gianluca ve Elliott, “Richard The Importance of Road Surface

Texture in Active Road Safety Design and Assessment”, Road Safety and Simulation International Conference RSS2013, Roma, 2013.

Cramton, Roger C., “Driver Behavior and Legal Sanctions”, Insurance

Institute for Highway Safety, U.S. Department of Transportation, Washington, D.C., 1968.

Currency-Converter: 1 NZD = 0.6699 USD https://www.currency-converter.org.uk/currency-rates/convert/NZD-USD-rate.html

Currency-Converter: 1 USD= 1.43 AUD https://www.currency-converter.org.uk/converter/USD/AUD/

Çakar, Ali Ekber ve Bayrakçı, Özcan, “Ulaşım ve Trafik Politikalarında

Planlama Gerekliliği”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayını, Y. no:

473, Ankara, 2009.

K A Y N A K Ç A

351

Çatalpınar, Ş. Serap, “Ulaştırma Politikaları”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 5. Ulaştırma Kongresi, Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı,

30.05.2001. (www.imo.org.tr)

Çavdar, Tevfik, Milli Mücadele Başlarken Sayılarla Vaziyet ve Manzara-i Umumiye, Milliyet Yayınları, Tarih Dizisi, Karacan Armağanı, 1971.

Çelik Ahmet Çelik, Trafik Kazalarında Tazminat ve Sigorta Hukuk ve

Ceza Sorumluluğu, Seçkin Yayıncılık, US Department of Transportation,

NHTSA’s National Center for Statistics and Analysis,

Çevik, Kerim Kürşat ve Çakır, Abdülkadir, “Görüntü İşleme Yöntemleriyle Araç Plakalarının Tanınarak Kapı Kontrolünün Gerçekleştirilmesi”,

AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, C.10, S.1, 2010.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Akıllı Şehirler Beyaz Bülteni”, Coğrafi

Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2019.

Çiğdem Kağıtçıbaşı, Zeynep Cemalcılar, Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş, Evrim Yayınevi, ISBN:9789755032290, 2016,

s.77-99

Çolak, Melek, “XX. Yüzyıl Başlarında İstanbul'da Trafik ve Tramvay”,

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, ISSN 1304-9720, S.5, 2012.

D Bishai, B Asiimwe, S Abbas, A A Hyder and W Bazeyo, Cost-effectiveness of traffic enforcement; case study from Uganda, Injury Prevention

2008: 14; 223-227.

D. Little, Arthur, “Future Of Mobility 3.0, Reinventing Mobility In The

Era Of Disruption And Creativity”, The International Association of Public

Transport (UITP), 2018.

Daimler AG, “Company History”, 2019. (www.daimler.com)

Danişmend, İsmail Hami, Tarihi Hakikatler, Bilgeoğuz Yayınları, ISBN

NO:9789752636651, İstanbul, 2016.

David Myers, Sosyal Psikoloji, McGraw, Hill, Çev.: Banu Cingöz Ulu,

Gamze Sart, Görkem Durak, Meyrem Berrin Bulut, Serap Akfırat, Sinan Ulu,

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

352

Edit: Serap Akfırat, NOBEL Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-218-

9, 10. Basımdan Çeviri, 2019, s.159-178

David Shinar, Jonathan Stiebel, The Effectiveness of Stationary versus

Moving Police Vehicles on Compliance with Speed Limit, Human Factors:

The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society,

doi:1177/00187208860280031, Volume: 28 issue:3, 1986, s: 366

De Ceunynck, Tim, “Installation Of Section Control & Speed Cameras,

European Road Safety Decision Support System”, H2020 project SafetyCube,

European Commission: Innovation and Networks Executive Agency (INEA),

Grant number 633485, 2017.

Demir, Adem, “İstanbul'da Bin 409 Kamerayla Trafik Denetimi Yapılıyor”, Anadolu Ajansı: AA, İstanbul, 19.09.2018. (www.aa.com.tr)

Dışişleri Bakanlığı, “Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve Türkiye, Dış Politika, Uluslararası Kuruluşlar ve İlişkilerimiz”, Ankara, 2019.

(www.mfa.gov.tr)

Dışişleri Bakanlığı, Katılım Müzakerelerinde Mevcut Durum, Avrupa

Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Katılım Politikası Daire Başkanlığı, 2019, (www.ab.gov.tr)

Dick de Waar, Ton Rooijers, An Experimental Study To Evaluate The

Effectiveness Of Different Methods And İntensities Of Law Enforcement On

Driving Speeds On Motorways, Accident Analysis & Prevention Volume 26,

Issue 6, doi.org/10.1016/0001-4575(94)90052-3, 1994, s.759

Dizdar, Ercüment N., “Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları”, Türk Tabipleri Birliği Mesleki sağlık ve Güvenlik Dergisi, ISBN: 1302-48-41, 2001.

Dominic Zaal, Traffic Law Enforcement: A Review Of The Literature,

Monash University Accident Research Centre and Institute for Road Safety

Research (SWOV), Report No:53, ISBN: 0 7326 0052 9, The Netherlands,

1994, s.8-16

Dominic Zaal, Traffic Law Enforcement: A Review Of The Literature,

Monash University Accident Research Centre and Institute for Road Safety

K A Y N A K Ç A

353

Research (SWOV), Report No:53, ISBN: 0 7326 0052 9, The Netherlands,

1994, s.16-17

Dominic Zaal, Traffic Law Enforcement: A Review Of The Literature,

Monash University Accident Research Centre and Institute for Road Safety

Research (SWOV), Report No:53, ISBN: 0 7326 0052 9, The Netherlands,

1994, s.16

DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu Raporu Trafik Düzeni, Karayollarında Can Güvenliği Alt Komisyonu Raporu, DPT: 2579, ÖİK: 59, ISBN 975 19 2723-4, ANKARA, 2001.

EC, ERSO, Road Safety Country Overview – Germany, 2015, s.15

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/erso-countryoverview-2016-germany_en.pdf

EC, FP7-TRANSPORT, SARTRE 4: Safe Road Trains For The Environment; Developing Strategies And Technologies To Allow Vehicle Platoons To

Operate On Normal Public Highways With Significant Environmental, Safety

And Comfort Benefits, Grant agreement ID: 2336832009, 2012,

EC, Mobility And Transport, Road Safety, In conclusion: Ten Rules of

speed enforcement, 2019https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/speed_enforcement/in_conclusion_ten_rules_of_speed_enforcement_en

EC: Mobility And Transport, Road Safety, Physical policing David M.

Zaidel, Total Speeding Management (TSM) - a different way for controlling

speeding, Paper presented at the 13th ICTCT Workshop, 5-7 October 2000,

Corfu, Greece.2000

EC-EDWARD, Working Together for Safe Roads in the EU, Mobility

and Transport, 2019, s.1 https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/edward-safer_roads-update2018.pdf

Ecorys, Swov, Adv, Study On The Prevention Of Drinkdriving By The

Use Of Alcohol Interlock Devices Final Report, Client: European Commission, DG for Mobility and Transport, 2014, s.39

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

354

Ekşi, Ali ve Özer, Yunus Emre, “Çevre İle İlgili Kamusal Kararlarda

Sosyal Kabulü Etkileyen Durumların Değerlendirilmesi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.11, Y.11, S.1, 2015.

Elker, Cüneyt, “Ulaşımda Karar Zamanı”, TMMOB- TMH - Türkiye

Mühendislik Haberleri Dergisi, S. 429, 2004.

Ellen Townsend, Franziska Achterberg, Timmo Janitzek, Traffic Law Enforcement Across the EU-An Overview, ETSC, ISBN: 90-76024-24-3, Brussels, 2006, s.41-89

Elliott, M. ve Broughton, J., “How Methods And Levels Of Policing Affect Road Casualty Rates”, TRL: Transport for London, Report: 637, ISBN:

1-84608-636-1, 2005.

Elvik, Rune, “Cost-Benefit Analysis of Police Enforcement”, Working

paper ESCAPE EU project WP1, SM/1116/2000, 2000

Elvik, Rune, “Improving Road Safety in Sweden”, Internal report, Institute of Transport Economics, Oslo,1999.

Elvik, Rune; Vaa, Truls, The Handbook Of Road Safety Measures, Elsevier, Emerald Group Pub Ltd; 1 edition, ISBN-10: 0080440916, 2004.

EMCDDA, Mercek Altındaki Uyuşturucular, Avrupa’da Uyuşturucu Etkisinde Araba Kullanmaya Tepki Verilmesi, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi Brifingi 20, ISSN 1725-4450, Lüksemburg, 2009, s.1-4

EMCDDA: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction,

Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines in Europe-findings from the DRUID Project, Publications Office of the European Union,

ISBN 978-92-9168-564-6, doi: 10.2810/74023, Luxembourg, 2012

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Türkiye’de Yaya Kazaları ve Tipolojileri, ISBN 975-585-175-5, 2001, s.9,10,68

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Trafik Kazalarının Zamansal ve Mekansal Analizi,

ISBN: 978-605-359-573-1, AGM Yayın Kat. No:695, Ankara, 2012, s.96

K A Y N A K Ç A

355

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi, Türkiye ve Dünyada Karayolu Trafik Kazaları Değrlendirmesi, ISBN: 975-585-165-8, 1.

Baskı, Ankara, 2001, s.59

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi, Türkiye ve Dünyada Karayolu Trafik Kazaları Değerlendirmesi, ISBN: 975-585-165-8, 1.

Baskı, Ankara, 2001, s.61

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, “7. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu Sonuç Bildirgesi”, VII. Karayolu Trafik Güvenliği

Sempozyumu, Ankara, 2016.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, “Değişik Hız Denetim

Yöntemlerinin Sürücü Hız Seçimine Etkileri”, EGM Yayın No:354,

ISBN:975 585 359 6, Ankara, 2004.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, “Sürücünün ve Kameranın Gözünden Kentsel Trafikte Elektronik Denetim” ,EGM Yayın Katalog

Numarası:638, ISBN: 978-605-149-679-5, Ankara, 2014.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, “Türkiye’de İllerin Trafik

Güvenliği Durumu: 2013-2017”, Bakanlık Genel Yayın No: 810, EGM Yayın Katalog Numarası: 695, ISBN: 978-605-149-949-9, Ankara, 2018.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Trafiğin Denetlenmesi ve

Düzenlenmesi Hizmetleri, EGM Yayın Katalog No: 684, Ankara 2017.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Trafik Birim Amirleri

Bilgi Paylaşım Toplantısı Kataloğu, Ankara, 2019.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Trafik Denetimlerinde ve

Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge, Ankara 2016.

(www.trafik.gov.tr)

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Trafik Denetimlerinde ve

Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge, Ankara, 2016.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Trafik İstatistik Bülteni,

Ülke Geneli 2018-Yılı, Ankara, 2019.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

356

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Trafik İstatistik Bülteni,

Ülke Geneli Aralık 2019, Ankara, 2020.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Güvenliği ve Teknolojik Yöntemlerle

Trafik Düzenlenme ve Denetleme Çalışmaları sunumu, Ankara, 2017.

Emniyet Genel Müdürlüğü, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu

ve Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal Uzunkaya Bu Kemer Sana Çok

Yakışır Yarışması Ödül Törenine Katıldı”, Trafik Başkanlığı, Haber Bülteni,

07.05.2019. (www.trafik.gov.tr)

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020 Yılı Performans Programı, 2020.

(www.egm.gov.tr)

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020 Yılı Performans Programı, 2020.

(www.egm.gov.tr)

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020 Yılı Performans Programı, Ankara,

2020. (www.egm.gov.tr)

Emniyet Genel Müdürlüğü, Belgelerle Türk Polis Tarihi, Belge Yönetimi Daire Başkanlığı, C. 5, Transkripsiyonun Aslı: Belge 129, ISBN 978-

605-149-840-9, Ankara, 2016.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Belgelerle Türk Polis Tarihi, Belge Yönetimi

Daire Başkanlığı, Cilt 7, Transkripsiyonun Aslı: Belge 107, ISBN 978-605-

149-939-0, Ankara, 2017.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Belgelerle Türk Polis Tarihi, Belge Yönetimi Daire Başkanlığı, C. 7, Transkripsiyonun Aslı: Belge 117, ISBN 978-

605-149-939-0, Ankara, 2017.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Faaliyet Raporu 2018, 2018

(www.egm.gov.tr)

Emniyet Genel Müdürlüğü, Haberler, Otoyollar Ortalama Hız Basın

Açıklaması, 23.06.2017 (www.egm.gov.tr)

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Trafik Kazası Yönetimi, Bakanlık Genel Yayın No: 800, EGM Yayın Katalog No: 686, ISBN: 978-605-149-914-7, Ankara, 2017.

K A Y N A K Ç A

357

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik, EDS Haritası, 2020.

(www.egm.gov.tr)

Emre Tercan, Karayolu Güvenliğinde Esnek Hesaplama Tekniklerinin

Kullanılması, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi,

Kayseri, 2017, s.113

Emre Tercan, Erkan Beşdok, Trafik Kazalarına Etki Eden Faktörler Arasındaki İlişkilerin TBA Biplot Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi, Iğdır

Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. ISSN: 2146-0574, e-ISSN: 2536-4618 DOI:

10.21597/jist.407848, Cilt 8, Sayı: 1, 2018. s.109

Engström, Karl Gunnar; Angrén, John; Björnstig, Ulf ve Saveman, BrittInger, “Mass casualty incidents in the underground mining industry: Applying

the Haddon Matrix on an integrative literature review”, Disaster Medicine

and Public Health Preparedness, DOI:10.1017/dmp.2017, C.12, S.1, 2018.

Eravcı, H.Mustafa ve Ateş, Tanju, “Dünya Tarihini Etkileyen Göçler ve

Türk Milletinin Etkisi”, Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:1,

Sayı:1, Ankara, 2018.

Erkan Çölkuşu, Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Gönüllü Uyum Yöntemi İle

Karayolu Denetiminde Kullanılması Ve Elde Edilebilecek Kazançlar, Sürdürülebilir Ulaşım için Yol ve Trafik Güvenliği Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı,

Gazi Üniversitesi-KUTEM, ATO, ISBN: 978-605-84064-0-7, s.368-369

ETSC: European Transport Safety Council, Enforcement in the EU-Vision 2020, 2015, s. 1-3

ETSC: European Transport Safety Council, Enforcement in the EU-Vision 2020, 2015, s.5-8

ETSC: European Transport Safety Council, Traffic Law Enforcement Across the EU, Tackling the Three Main Killers on Europe’s Roads, 2011, s.11

European Commission - ERSO, Annual Accident Report 2018.

(www.ec.europa.eu)

European Commission - ERSO, Speed Enforcement, Web text of the European Road Safety Observatory, 2008. (www.erso.swov.nl)

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

358

European Commission, “Best Practices In Road Safety”, Handbook For

Measures At The European Level, Summary And Publication Of Best Practices In Road Safety In The Member States, Supreme Project, TREN/E3/27‐

2005, 2007.

European Commission, “Enforcement In The Field Of Road Safety”,

Commission Recommendation, 6 April 2004 on Official Journal of the European Union L 111/75, (2004/345/EC), 2004

European Commission, “Road Safety Analytical Report”, Flash Eurobarometer 301, The Gallup Organization, 2010.

European Commission, “Road Safety, Police Enforcement As Part of A

Systems Approach, Mobility And Transport. 2020. (www.ec.europa.eu)

European Commission, “Summary And Publication Of Best Practices In

Road Safety In The Member States Thematic Report: Enforcement”, Supreme Project, TREN/E3/27‐2005, 2007.

European Commission, “Sweden: A Speed Camera Box Every 4.5 Km”,

Mobility And Transport, Road Safety, Speed enforcement, 2019

(www.ec.europa.eu)

European Commission, Completing the Internal Market: White Paper

from the Commission to the European Council, COM (85) 310, Milan, 1985.

European Commission, ERSO, “Speed Enforcement – Web text of the

European Road Safety Observatory”, Directorate-General Transport and

Energy, 2008.

European Commission, ERSO, Speed Enforcement, 2016. (www.ec.europa.eu)

European Commission, Fair Payment for Infrastructure Use: A phased

approach to a common transport infrastructure charging framework in the

EU, White Paper, COM(1998), 466 final, Brussels, 1998.

European Commission, Horizon 2020, SafetyCube: Safety CaUsation,

Benefits and Efficiency Project, Crash Cost Estimates For European Countries, Deliverable 3.2, Grant agreement No 633485, 2017, s.72-75

K A Y N A K Ç A

359

European Commission, Project HEATCO: Developing Harmonised European Approaches For Transport Costing And Project Assessment, Funding:

European, D. 1: Current practice in project appraisal in Europe, Analysis of

country reports, 2015.

European Commission, SARTRE (Social Attitudes to Road Traffic Risk

in Europe) Project, “European Road Users’ Risk Perception and Mobility”,

Directorate-General for Mobility and Transport, 2012.

European Commission, The Common Transport Policy Action Programme 1995-2000, Communication From The Commission To The Council,

The European Parliament The Economic And Social Committee And The

Committee Of The Regions,COM(95) 302 final, Brussels, 1995.

European Commission, Transport, Transport themes, Infrastructure and

Investment, Trans-European Transport Network (TEN-T), 2019

European Commission, White Paper, European Transport Policy For

2010:Time To Decide, Office For Offıcial Publications of The European Communities, COM(2001), 370 final, ISBN 92-894-0341-1, Luxembourg, 2001.

European Commission, White Paper, Roadmap to a single European

transport area-Towards a competitive and resource-efficient transport system

(COM(2011), 144 final ISBN 978-92-79-18270-9, 2011.

European Parliamentary Research Service (EPRS), The Cost of NonEurope in the Single Market in Transport and Tourism, European Added

Value Unit, PE 510.987, CoNE 4/2014, ISBN: 978-92-823-5567-1, Brussels,

2014.

European Transport Safety Council (ETSC), “Speed Fact Sheet”, September 09, Number 05, 2009.

European Transport Safety Council (ETSC), Ranking EU Progress On

Road Safety, 13th Road Safety Performance Index Report, 2019.

European Transport Safety Council (ETSC), “Police Enforcement Strategies To Reduce Traffic Casualties in Europe”, ISBN: 90-76024-06-05,

1999.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

360

European Transport Safety Council (ETSC), “Traffic Law Enforcement

across the EU, Tackling the Three Main Killers on Europe’s Roads”, Brüksel,

2011.

European Union Official Journal, Regulation (EU) No 1315/2013 Of The

European Parliament And Of The Council on Union Guidelines For The Development Of The Trans-European Transport Network and repealing Decision

No 661/2010/EU, L 348/1, 2013

European Union, INTERREG North-West Europe Programme, Social

Acceptance Developing Dialogue With Your Stakeholders, Training Guide,

2006.

Fabrice Hamelin, Vincent Spenlehauer, Le Combattant Et Le Technocrate: La Formation Des Officiers À L'aune Du Modèle Des Élites Civiles, Revue Française De Science Politique, 53/3, 2003, s.448

Fabrice Hamelin, Vincent Spenlehauer, Road Policing As A State Tool:

Learning From A Socio-Historical Analysis Of The California Highway Patrol, Policing and Society, Taylor & Francis (Routledge), 16/3,

ff10.1080/10439460600811950, 2006, s.271-273

Fatma Yavuz, Trafikte Hak İhlalleri Sonucu Birey, Toplum ve Çevreye

Verilen Zararlar Sunumu, Okul Servis Şoförleri Eğitici Eğitimi Semineri, Antalya, 2015, s.8-29

Faulks, Ian, “The Safe System Approach For Road Safety Policies And

Programs”, Presentation to Rotary Club of North RydeDunmore Lang College, Macquarie University, UK, 2010.

Fındık, Gizem; Lajunen, Timo ve Özkan, Türk, “Profesyonel Sürücülerde

Mesleki Stres ve Sapkın Sürücü Davranışları İlişkisinde Tükenmişlik Seviyesinin Aracı Rolü”, Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi-TUAD, ISSN

2667-8071, C.1, S.1, Ankara, 2018.

Fikret Eren, Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin

Akit Dışı Sorumluluğunun Hukuki Niteliği ve Unsurları, A.Ü.Hukuk Fak. Dergisi, C.XXXIX, ISSN:1301-1308, DOI: 10.1501/Hukfak_0000000796, 1987,

Sa.159

K A Y N A K Ç A

361

Filtness, Ashleigh; Thomas, Pete; Talbot, Rachel; Papadimitriou, Eleonora; Yannis, George; Theofilatos, Athanasios; Aigner-Breuss, Eva; Kaiser,

Susanne; Machata, Klaus; Weijermars, Wendy; Van Schagen, Ingrid ve Hermitte, Thierry, “The Application Of Systems Approach For Road Safety Policy

Making”, Deliverable 8.1, H2020 project SafetyCube. Ref.

Ares(2016)6208891, 2016, UK.

Fred Wegman, The Enforcement Chain: Traffic Law Enforcement And

Road Safety Targets, D-2000-11, Contribution to the South Africa - Netherlands Road Safety Workshop, 27 - 28 September 1999, Pretoria, South Africa,

Project number SWOV: 75.922, SWOV Institute for Road Safety Research,

the Netherlands, 2000, s.10

Fred Wegman, The Enforcement Chain: Traffic Law Enforcement And

Road Safety Targets, D-2000-11, Contribution to the South Africa - Netherlands Road Safety Workshop, 27 - 28 September 1999, Pretoria, South Africa,

Project number SWOV: 75.922, SWOV Institute for Road Safety Research,

the Netherlands, 2000, s.12-15

French, David H., “Roman Roads & Milestones Of Asia Minor”, The Roads, Vol.: 4 Fasc. 4.1 Notes On The Itineraria, ISBN 978 0 9954656 1 9, British Institute at Ankara, Electronic Monograph, 2016.

Gains A, Heydecker B, Shrewsbury J and Robertson S (2004). The national safety camera programme Threeyear evaluation report, UCL, PA Consulting Group, DfT, June 2004

Gemici, Orhan Onur ve Bulur, Sertaç, “Otoyollardaki Hız Koridoru Uygulaması Sonuç Verdi”, Ankara, Anadolu Ajansı, 11.08.2017

(www.aa.com.tr)

Great Britain, Home Office-Department of Transport, Road Traffic Law

Review report, ISBN:0115508546, London, H.M.S.O., 1988, s. 23

Greer, Scott A. The Functions of Transportation, Neighborhood City

and Metropolis, Random House, 1970.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

362

Güler, Çağatay; Çobanoğlu, Zakir; Kazalar ve Önlenmesi, T.C. Sağlık

Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Aydoğdu Ofset, Birinci Baskı, ISBN 975-7572-61-6,

Ankara,1994.

Gülveren, Erhan ve Önder, Nevzat, “Kaza İstatistiklerinin Değerlendirilmesi, Trafik Denetimleri ve Bu Denetimlerin Yol Güvenliği Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yol Güvenliği

Atölye Çalışması, Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı, Türkiye İnşaat Mühendisliği 16. Teknik Kongresi, 2001.

Gümrükçüoğlu, Saliha Okur, “Trafik Kazalarında Meydana Gelen Ölüm

ve Yaralanmalarda Diyet Hükümlerinin Uygulanabilirliği (İslam Hukuku

Bağlamında)”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ISSN: 1304-1045, S.

28, 2016.

H. Kenneth Bechtel, State Police in the United States: a Socio-Historical

Analysis, Westport, Greenwood Press, 1995, s. 4

H. Laurence Ross, Drunk Driving: Beyond The Criminal Approach, United States. In: Effective Strategies To Combat Drinking And Driving, an edited

collection of papers presented at the International Congress on Drinking and

Driving, Canada,1990, s.218

Haber Türk, Esra Boğazlıyan, İstanbul’un Yeni Başkanını Bekleyen 7

Kritik Sorun, Haberler, Gündem, 25.01.2019 https://www.haberturk.com/megakent-in-7-sorunu-2301628

Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10. bs, Ankara, Adalet,

2011,s.191

Halûk Çolak, Uğurtan Altun, Bir Yaptırım Türü Olarak Para Cezalarının

Teori ve Uygulamadaki Analizi, TBB Dergisi, Sayı 69, 2007, s.241

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2007-69-306

Heikki Summala, Towards understanding motivational and emotional

factors in driver behaviour: comfort through satisficing, P. Cacciabue (Ed.)

Modelling Driver Behaviour in Automotive Environments: Critical Issues in

Driver Interactions with Intelligent Transport Systems ISBN: 978-1-84628-

617-9, 1-84628-617-4 London, 2007, s.191

K A Y N A K Ç A

363

Herpin, Nicolas, “Revue Française De Sociologie”, Paris, 1982.

Highway Safety Committee, “Manual of Police Traffic Services Policies and Procedures”, International Association of Chiefs of Police, Title:

Traffic Patrol Techniques and Strategies Policy Number: 1.3 Accreditation

Standard(s): 61.1.6, 1-800/THE IACP, 2004.

Highway Safety Committee, “Manual of Police Traffic Services Policies and Procedures”, International Association of Chiefs of Police, Title:

2004Approaching the Traffic Violator, Policy Number: 1.4 Accreditation

Standard(s): 61.1.6, 1-800/THE IACP, 2004.

History, First electric traffic signal installed, A&E Television Networks,

LLC.,2019 https://www.history.com/this-day-in-history/first-electric-trafficsignal-installed

Høye, Alena Katharina, “Safety Effects Of Section Control - An Empirical Bayes Evaluation”. Accident Analysis & Prevention, V.74, 2015.

Høye, Alena Katharina, “Speed Cameras, Section Control, And Kangaroo Jumps-A Meta-Analysis”, Accid Anal Prevention, V.73, 2014.

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/activities/remembrance_day_handbook/en/

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/projects/escape.pdf

Hüner Şencan, Davranış Bilimleri Ders Notu, İÜ İşletme Fakültesi, Davranış Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

ICF Consulting, “Costs-Benefit Analysis of Road Safety Improvements”,

Final Report, London, 2003.

ICPO-Interpol, How-we-work/Crimes (www.interpol.int)

Ilıcalı, Mustafa; Öngel, Aybike ve Kızıltaş, Mehmet Çağrı, “Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Güvenli ve Düzenli Bir Trafik İçin Önemi”, 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu / Sunulan Bildiriler-2, 2016.

Independent Council For Road Safety International, “Dr. William Haddon, Jr. (1926 - 1985)”, Pioneers, 2019. (www.icorsi.org)

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

364

International Association of Chiefs of Police, Highway Safety Committee, Traffic Safety Strategies for Law Enforcement, A Planning Guide for Law

Enforcement Executives, Administrators and Managers, 2003, s.23-25

International Association of Chiefs of Police, Types of Sworn Law Enforcement, Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Occupational Outlook Handbook, 2008-09 Edition, Police and Detectives, 2018

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies,

“Practical Guide On Road Safety”, Global Road Safety Partnership, ISBN:

978-2-940395-01-9, Switzerland, 2007.

ITF-OECD, “Road-Safety-Annual-Report-2019”, 2019. (www.itfoecd.org)

ITF-OECD, “Zero Road Deaths and Serious Injuries Leading a Paradigm Shift to a Safe System Research Report”, ISBN 978-92-82-10805-5,

OECD Publishing, Paris, 2016.

İçişleri Bakanlığı, (@TC_icisleri) Twitter resmi sosyal medya hesabı

İçişleri Bakanlığı, “Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi”, Trafik

Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı, Ankara, 2017.

(www.icisleri.gov.tr)

İHA, Mehmet Ömer Kılıç, Türkiye'de son 10 yılda meydana gelen büyük

trafik kazaları, 23.01.2014, https://www.iha.com.tr/haber-turkiyede-son-10-

yilda-meydana-gelen-buyuk-trafik-kazalari-326078/

İlham Rahimov, Suç ve Ceza, Türkiye Barolar Birliği Yayınları:261,

ISBN: 978-605-5316-98-3, Tercüme Eden ve Yayına Hazırlayan: Tuğrul

Veli, İstanbul, 2014, s.105-108 http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/487.pdf

İncesu, Durmuş, “Kameralı Kırmızı Işık Denetleme Sistemlerinin Trafik

İhlalleri ve Çarpışmaları Üzerindeki Etkisi: Ankara İli Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Ulaşım Güvenliği

ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2014.

İstanbul Ekonomi Danışmanlık, AXA Sigorta ve edam, “Yol Güvenliği

Anket ve Raporu”, 2018. (www.axasigorta.com.tr)

K A Y N A K Ç A

365

J.G.Harper, Traffic violation detection and deterrence: Implications for

automatic policing, Applied Ergonomics, Volume 22, Issue 3, doi:

10.1016/0003-6870(91)90159-F, 1991, s.192-195

Jamroz, Kazimierz, “Review of Road Safety Theories And Models”, Journal of Konbin, ISSN 1895-8281– 108, V.1 I.4, 2008.

Jeremy Travis, International Strategies for Crime Prevention in Transitional Societies: Problems and Prospects, Crime and Policing in Transitional

Societies, Jan Smuts House, University of the Witwatersrand, Conference

Pavpers, Johannesburg, 2000, s.230

Jernigan, J.D. “How To Make Selective Enforcement Work: Lessons

From Completed Evaluations”, Virginia Highway and Transportation Research Council, NHTRC Report No, 87-R15, Charlottesville,1986.

Johnston I, Halving deaths from road traffic crashes—a case study from

Victoria, Australia 1989–2004, Addendum, Transportation performance measures in Australia, Canada, Japan and New Zealand, US DOT, FHA, October

2005, Washington

Jones, J. (2005) Effective and Efficient Road Policing in New Zealand,

Wellington, New Zealand

Josh Keefe, A Brief History of the Traffic Stop (Or How the Car Created

the Police State), Observer, 07/26/16 https://observer.com/2016/07/a-briefhistory-of-the-traffic-stop-or-how-the-car-created-the-police-state/

Justia, US Supreme Court, Carroll v. United States, 267 U.S. 132 (1925),

Volume 267, Carroll v. United States, 2019 https://supreme.justia.com/cases/federal/us/267/132/

Kadir Caner Doğan, Yönetimin Bir Fonksiyonu Olarak Denetim ve Kamu

Yönetimindeki Yeri, Ombudsman Akademik Dergisi, ISSN: 2148-256X, Yıl:

2, Sayı: 3, s.109-115

Karadayı, Emel, “Türkiye’deki Trafik Kazalarının Oluşma Sebeplerinin

Araştırılması ve Eskişehir‐Bozüyük Karayolunun Geometrik Standartlarının

Yol Güvenliği ile Olan İlişkisinin İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2000.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

366

Karakuş, Cahit, Araştırma Yöntemleri, Ders Notları, Balbiti, İstanbul,

2018.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2020 Yılı Performans Programı, Strateji

Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2020.

Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek-16. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Esaslar ve Eki Teknik Gereklilikler Dökümanı, 18.11.2016,

(www.trafik.gov.tr)

Karayolları Trafik Yönetmeliği, Yayımlandığı R. Gazete: Tarih:18.07.1997, Sayı: 23053 mükerrer, Madde:3/a-17

Kardeş, Fikri T., İstanbul Belediyesi Sorulu-Cevaplı-Resimli Seyrüsefer

Talimatnamesi, Otomobil ve Makinist Kursu Yayınları, İstanbul, 1951.

Kavak Yürük, Reyyan, “Trafik Yoğunluğunun Enerji Tüketimi ve Hava

Kirliliğine Etkilerinin Analizi”, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, İstanbul,

2010.

Kaygısız, Ömür ve Sümer, Nebi, “Kentsel Kavşaklardaki Elektronik

Denetim Sistemlerinin Trafik Kazalarına Etkisi: Ankara Örneği”, METU

JFA 2017/2, 34:2, DOI: 10-4305, Ankara, 2017.

KGM, Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Hakkında Yönetmelik,

Resmi Gazete, Tarih: 21 Ekim 2018, Sayı: 30572

Kıran, Sibe; Şemin, Semih ve Ergör, Alp, “Kazalar ve Toplum Sağlığı

Yönünden Önemi”, TTB, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, ISSN 1300-0853,

C.10, S.2, 2001.

Koen Ricour, TISPOL Crossing Borders To Save Lives & Activities on

Road Policing, Belgian Federal Highway Police, Presentation to EU Parliament, 2018 https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/99137/4_Presentation%20Koen%20Ricour_TISPOL.pdf

Korkmaz, Abdullah ve Kocadaş, Bekir, “Toplumsal Sapma”, İstanbul,

Doğu Kütüphanesi, ISBN 6055227401, İstanbul, 2006

K A Y N A K Ç A

367

KPMG International Global Strategy Group, “Mobility 2030: Transforming The Mobility Landscape”, 2019.

Kraay, J.H., Mattie ve P.C., “Speed Limits And Enforcement”, Institute

for Road Safety Research SWOV, Voorburg, 1973.

Kurtaran, Uğur, “Osmanlı Seferlerinde Organizasyon ve Lojistik”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic V. 7/4, Ankara, 201.

L. Mark W. Leggett, Using Police Enforcement To Prevent Road Crashes: The Randomised Scheduled Management System, Policing For Prevention: Reducing Crime, Public Intoxication and Injury Crime Prevention Studies, Cilt: 7, 1997, s.182-185

L. Scott, Bailey, “891 Lambert a New Claim for America's First Gasoline Automobile”, Antique Automobile, V. 24, I.5, 1960.

Land Transport Safety Authority-Ministry of Transport, Performance Agreement 2004/2005, Wellington, 2004

Leonard Evans, Traffic Safety and the Driver, Van Nostrand Reinhold,

ISBN 0 442 00163 0, New York, 1991, s.24

Lisa Williams, Top 18 Biggest & Worst Car Accidents Ever Happened In

History, Truly Geeky Online Magazine, 2016 https://www.trulygeeky.com/worst-car-accidents-ever/

Lokman Yeniay, Gülden Yaniay, Türk Hukukunda Yürütme Organının

Düzenleme Yetkisi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Anayasa Yargısı Dergisi, Cilt: 36, Sayı: 1, 2019, s.107

Lotte Larsen, Vassilios Vavakos, David Zaidel, Comparison And Analysis Of Traffic Enforcement Chains Across EU Member States And İn Relation

To EU Policies, PEPPER Project-Police Enforcement Policy and Programmes

on European Roads, Contract No: 019744, Deliverable 6, 2008, s.14

Lotte Larsen, Vassilios Vavakos, David Zaidel, Comparison And Analysis Of Traffic Enforcement Chains Across EU Member States And In Relation

To EU Policies, PEPPER Project-Police Enforcement Policy and Programmes

on European Roads, Contract No: 019744, Deliverable 6, 2008, s.37-39

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

368

M.P.M. Mathijssen, Efficient Police Surveillance Of Alcohol In Traffic:

Annual Report Experiment İn The Leiden Sub-Region. Leidschendam, Scientific Research Road Safety Foundation SWOV Report: 91-46, 1991, s.18

Mäkinen,Tapani; Zaidel, David M.; Andersson, Gunnar; Biecheler-Fretel, Marie-Berthe; Christ, Rainer; Cauzard, Jean-Pierre; Elvik, Rune; Goldenbeld, Charles; Gelau, Christhard; Heidstra, Jelle; Jayet, Marie-Chantal;

Nilsson, Göran; Papaioanou,Panos; Quimby, Allan; Rehnov, Vlasta ve

Vaa,Truls, “Traffic Enforcement in Europe: Effects, Measures, Needs And

Future”, Final report of the ESCAPE consortium, The Escape Project Contract Nº: RO-98-RS.3047, 2003.

Malu, Linus Nnabuike, “The International Criminal Court and Peace

Processes: Cȏte d’Ivoire, Kenya and Uganda”, Palgrave Studies in Compromise After Conflict, ISBN: 978-3-030-19904-3, Palgrave Macmillan, 2019.

Mariam Arif, Mushtaq Ahmed, Syed Hamad Rasool, Road Traffıc Accıdents; Autopsy Based Study In Multan, The Professional Medical Journal,

Independent Publishing House, ISSN: 1024—8919, Faisalabad, 2015, s. 621-

626

Mary Armour, A Review of the Literature on Police Traffic Law Enforcement, Australian Road Research Board 14/1, ISSN: 0005-0164, 1984, s.23

Maslow, Abraham, “A Theory of Human Motivation”, Psychological

Review Journal, DOI: 10.1037/h005 4346, C. 50 S.4/3, 1943.

Maurice Chalom, Lucie Léonard, Franz Vanderschueren, Claude Vézina,

Urban Safety Good Governance: Urban Safety And The Role Of The Police,

United Nations Centre For Human Settlements (UNCHS – HABITAT), International Centre For The Prevention Of Crime (ICPC), ISBN-2-921916-13-4,

Nairobi, 2001, s.10-13

Mercedes-Benz Türk A.Ş., “Mercedes-Benz Markası ve Yıldızların Hikayes”i, İstanbul, 2019.

Mohan, Dinesh; Tiwari, Geetam; Khayesi, Meleckidzedeck ve Nafukho,

Fredrick Muyia, Road Traffic Injury Prevention Training Manual, World

Health Organization, SBN 92 4 154675 1, 2006.

K A Y N A K Ç A

369

Murat Yıldız, Sosyal Etki Süreçlerinin ‘Tehlikeli Oyun: Dalga’ Filmi

Bağlamında Değerlendirilmesi, ZfWT: Zeitschrift Für Die Welt Der Türken /

Journal Of World Of Turk, ISSN: 1868-8934, Vol: 8 No:1, 2016, s.44-46

Mustafa Arslan, İdari Kolluk Uygulamalarında Kolluk Kuvveti Anlayışından Kolluk Hizmeti Anlayışına Geçiş, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 52, 2018, ss.175-196

Mustafa Koç, Mustafa Ayancı, Tuğba Seda Çolaklı, Betül Düşünceli,

Kaza Sayılarına Göre Kişilik Profili: Kazaya Yatkınlık, 5. Karayolu Trafik

Güvenliği Sempozyumu / Seçilmiş Bildiriler-1, Emniyet Genel Müdürlüğü

Trafik Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, ISBN: 978-605-4123-34-6, Ankara,

2014, s.318

NHTS, Traffic Law Enforcement Procedures Part 1, Traffic Surveillance

and Detection of Violators, Project number PT-76-47l-3-201, Division of

Transportation Safety, Maryland Department of Transportation and the National Highway Traffic Safety Administration, United States Department of

Transportation, s.1-33 https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/52068NCJRS.pdf

Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi, “trafik” Sevan Nişanyan, İstanbul, 2016.

OECD (2008) Towards Zero: Achieving Ambitious Road Safety Targets

through a Safe System Approach.OECD, Paris

OECD, ECMT, Speed Management, ISBN 92-821-0377-3 OECD Publishing, 2006.

OECD/ITF, “Towards Zero: Ambitious Road Safety Targets and the

Safe System Approach, The Handbook Of Road Safety Measures”, 2nd edition. Bingley, Emerald Group Publishing ISBN 978-92-821-0195-7, Paris,

2008.

OECD/ITF, Improving Safety for Motorcycle, Scooter and Moped Riders,

OECD Publishing, doi:10.1787/9789282107942, ISBN 978-92-82-10793-5,

Paris, 2015, s.78

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

370

OECD-IRTAD, Road Safety Annual Report 2019, International transport Forum, 2019.

OECD-ITF, Pedestrian Safety, Urban Space and Health, ISBN 978-92-

821-0365-4, http://dx.doi.org/10.1787/9789282103654-en, s.38

OECD-ITF, Zero Road Deaths and Serious Injuries: Leading a Paradigm

Shift to a Safe System, OECD Publishing, ISBN: 978-92-82-10804-8, Paris,

2016, s. 13

Oei Hway-Liem, Automatic speed management in The Netherlands,

SWOV Institute for Road Safety Research, Report Number: 0 -95-17, Project

number: 81.210, SWOV,1995, s.6

OICA, International Organization of Motor Vehicle Manufacturers,

2018 Production Statistics, 2018.

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), TBMM Karar No. 1225, Karar

Tarihi: 18.07.2019, Ankara, 2019.

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), TBMM, Karar No. 104. Karar

Tarihi: 02.07.2013, Ankara, 2013.

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Ulaştırma ve Trafik Güvenliği Özel

İhtisas Komisyon Raporu, Ankara, 2012. (ww4.ticaret.edu.tr)

Organization of Islamic Cooperation (COMCEC), Improving Road Safety

in the OIC Member States, Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation, Comcec Coordination Office, Ankara, 2016.

OSCE, Good Practices in Basic Police Training-Curricula Aspects,

SPMU Publication Series, ISBN 978-92-9234-502-0, V.5, Vienna, 2009.

Osman Oral, Trafik Kazaları ve Kader İlişkisi -Dua, Sadaka ve Tevekkül

Bağlamında, Mütefekkir-Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı:5, Haziran 2016, s.130

Ozan Kavsıracı, Güncel Politikalar Çerçevesinde Kent İçi Karayolu Trafik Güvenliği, İdealkent © Kent Araştırmaları Dergisi, ISSN: 1307-9905 EISSN: 2602-2133 Sayı 25, Cilt 9, Yıl 2018-3, 960-979 DOI:10.31198/idealkent.480109, 2018, s.962

K A Y N A K Ç A

371

Önder, Yunus Emre ve Kavzoğlu, Taşkın, “İstanbul İlinde Trafik Kaza

ve Yoğunluk Analizlerinin Açık Kaynak Kodlu Cbs Yazılımları İle Yapılması”, X. Tufuab Teknik Sempozyumu, Tam Metin Bildiri Kitabı,

ISBN:978-605-69519-0-9, Aksaray Üniversitesi, 2019.

Öngörülmesi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dergisi, S. 19, 2002.

Örnek, Mustafa Nevzat; Uzun, Hakan; Altunsoy, Recep; Demirgül, Mustafa; Seven, Reşat ve Büyükgemici, Ahmet, “Konya Trafik Elektronik Denetleme Sistemi ve Plaka Tanımlama Sistemi Mimarisi,2014-20151 Yılları İstatistikleri”, 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu/Seçilmiş Bildiriler-1,

2015

Özhan Yılmaz, Karayolu Ulaşımında Akıllı Ulaşım Sistemleri, Uzmanlık

Tezi, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Yayın No:2840, ISBN:978-605-4667-11-6,

2012, s.104-107

Öztürk, İbrahim, “Kazaların Dünü, Bugünü, Yarını ve Güvensiz Davranışlar”, Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü PiVOLKA Dergisi, ISSN: 2587-022X, C. 9, S. 30, Ankara, 201.

Öztürk, Zübeyde, “Karayolunda Trafik Tıkanıklığı ve Çözüm Önerileri”, TMMOB 3. Ulaşım ve Trafik Kongresi Sergisi, 2001, Ankara.

P.C. Noordzij, Influencing Road Users' Behaviour And its Application

For Promoting The Use Of Safety Devices, Institute For Road Safety Research- SWOV, Report 76-4e, 1976, s.11-13

P.C. Noordzij, Influencing Road Users' Behaviour And its Application

For Promoting The Use Of Safety Devices, Institute For Road Safety Research- SWOV, Report 76-4e, 1976, s.12

Parliamentary Advisory Council for Transport Safety, Policing Road

Risk: Enforcement, Technologies and Road Safety, Occasional Research Reports, ISSN 1748-8338, September 2005.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

372

Passmore, Jonathon, Trafik Güvenliği Çalışmaları Avrupa ve Türkiye’de

Can Kaybını Önleme Sunumu, Program Yönetimi, Şiddet & Yaralanma Önleme, DSÖ, Dünya Trafik Kazası Mağdurlarını Anma Günü İstanbul, Türkiye, 2018.

Paul Barach, Julie K Johnson, Understanding The Complexity Of Redesigning Care Around The Clinical Microsystem, Quality and Safety in Health

Care, ISSN: 1475-390115, DOI: 10-1136, Supp l, 2007, s.3

Paul P. Jovanis, F.D. Hobbs, Traffic-Control-History, Encyclopædia Britannica Inc., Corporate Site, 2019 https://www.britannica.com/technology/traffic-control/Road-traffic-control#ref64275

Peden, M., Scurfield, R., Sleet D., Mohan, D., Hyder, A.A., Jarawan, E.,

ve Mathers, C., “The World Report On Road Traffic İnjury Prevention”,

World Health Organization, Geneva, 2004.

Petrus R, The Development of New Zealand’s Road Safety Strategy,

Land Transport Safety Authority, Paper presented to the Road Safety Research, Policing and Education Conference, November 2001, Melbourne, s.4

PM Law Firm, Worst Car Accidents in History, 2019,

https://www.pmtxlaw.com/worst-car-accidents-in-history/

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Radikalleşmenin Önlenmesi & Terörizm Olgusu Çalıştaş Raporu, Polis Akademisi Yayınları: 72, Rapor No: 24, ISBN: 978-605-4619-99-3, 2019, s.13

Poole, B., Johnson,S. ve Thomas,L., “An Overview of Automated Enforcement Systems and Their Potential for Improving Pedestrian and Bicyclist

Safety”, Pedestrian and Bicycle Information Center, Chapel Hill, NC. 2017.

Porter, A., “First fatal car crash in Britain occurred in 1898”, British

Medical Journal, V. 317, I.7152, 1998.

Porter, Bryan E., Handbook of Traffic Psychology, Academic Press, Elsevier, ISBN: 9780123819840, USA, 2011.

R. Murat Önok, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Trafik Güvenliğini

Tehlikeye Sokma Suçu (TCK m. 179), TBB Dergisi 2015 (121), s.157-202

K A Y N A K Ç A

373

Rankin, Joseph ve Kern Roger, “Social Control Theory”, The Sage Dictionary of Crime, Ed. Eugene McLaughlin, John Muncie, Sage Publication,

London, 2001.

Raymond B. Fosdick, 1915 European Police Systems, Journal of Criminal Law and Criminology Volume 6, Issue 1, 1916, s.30

Resmi Gazete, 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Tarih: 27

Ekim 2018, Sayı: 30578.

Resmi Gazete, 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Tarih: 27

Ekim 2018 tarihli ve Sayı: 30578 Mükerrer.

Resmi Gazete, 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Tarih: 4

Kasım 2019, Sayı: 30938 Mükerrer.

Resmi Gazete, 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Tarih: 18 Mayıs

1953, Sayı: 8411.

Resmi Gazete, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

Tarih: 25.02.2011, Sayı: Mükerrer 27857.

Resmi Gazete, 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle

Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun, Tarih: 07.09.2016, Sayı: 29824.

Resmi Gazete, Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe Ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması Ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini Ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelik, Tarih: 15/7/1961,

Sayı: 1085

Resmî Gazete, Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği, Tarih:7 Mart 2017, Sayı: 30000

Resmi Gazete, Karayolları Trafik Kanunu, Kanun Numarası: 2918, Tarih:

18/10/1983 Sayı: 18195.

Resmi Gazete, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş Görev ve

Çalışma Yönetmeliği, Tarih: 14/8/1997, Sayı: 23080.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

374

Resmi Gazete, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı,

Başbakanlık Genelge No: 2012/16, Tarih: 31 Temmuz 2012, Sayı: 28370

Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kanun Numarası: 2709,

Tarih: 9/11/1982, Sayı: 17863 (Mükerrer)

Resmi Gazete, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-

2023) ve Eki Eylem Planı (2014-2016) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun

26/8/2014 Tarihli ve 2014/24 Sayılı Kararı, Tarih: 25.10.2014, Sayı: 29156.

Retting, R.A.; Williams, A.F.; Farmer, C.M. ve Feldman A.F., “Evaluation of red light camera enforcement in Oxnard, California”, Accident Anaysis & Prevention, DOI: 10.1016/s0001-4575(98)00059-1, V.31, I. 3, 1999.

RF Ministere De l’Interieur, ONISR: Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière, La Sécurité Routière En France Bilan De

L’accidentalité De L’année 2017, ISBN: 978-2-11-077443-9, s.38

http://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/l-observatoire-national-interministeriel-de-la-securite-routiere

Ruth Benedict, Kültür Örüntüleri, Çev. Mustafa Topal, İstanbul, İletişim

Yayınları, 2011, s.133

S.V. Newstead, M.H. Cameron, L.M.W. Leggett, The Crash Reduction

Effectiveness Of A Network-Wide Traffic Police Deployment System, Accident

Analysis and Prevention, Vol: 33 Issue: 3, 2001, s. 393-406.

Saatçioğlu, Cem, Ulaştırma Ekonomisi: Sistemler-Politikalar-Uygulamalar, Sümer Kitabevi, ISBN I3:978-605-65166-5-8, İstanbul, 2016.

Sanjeev Shami, Road Traffic Safety: Cost of Government Neglect, Economic and Political Weekly Vol. 40, No. 16, ISSN: 00129976, 2005, s.1598

Sayıştay Başkanlığı, “Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri Performans Denetimi Raporu”, Ankara, 2008.

Science ABC, The History And Evolution Of Traffic Lights, Amazon.com, Inc. 2019 https://www.scienceabc.com/innovation/ready-steady-gothe-evolution-of-traffic-lights.html

K A Y N A K Ç A

375

Scott, Andrew, “The Effect of Police Enforcement on Road Traffic Accidents”, Degree of Doctor of Philosophy, Edinburgh Napier University, 2010.

Seda Hatipoğlu, Trafik Kazası Sonucu Ölümlerin Yaş/Nüfus İlişkisinde

Değerlendirilmesi, Toplum Bilimleri Dergisi – Journal of Social Sciences,

Sayı: 25, ISSN: 1306-7877, 2019, s.286, 287

Sertkaya, Osman Fikri, “Etimoloji Nedir - Ne Değildir ve İsimden İsim

Yapan +Ay /+Ey Eki Üzerine”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya

Fakültesi Türkoloji Dergisi, C.19, S.1, 2012, s. 43-72

Shirley Regeva, Jonathan J.Rolisonb, Salissou Moutari, Crash Risk By

Driver Age, Gender, And Time Of Day Using A New Exposure Methodology,

Journal of Safety Research, Volume 66, 2018, s.139

Snow, Adam, “Automated Road Traffic Enforcemenet: Regulation, Governance and Use”, A Review, RAC Foundation, Registered Charity No:

1002705, 2017.

Stefan, Christian, “Section Control-Automatic Speed Enforcement İn

The Kaisermühlen Tunnel (Vienna, A22 Motorway)”. Austrian Road Safety

Board (KvF), Vienna. 2006.

Stephane Hess, An analysis of the effects of speed limit enforcement cameras with differentiation by road type and catchment area, Transportation

Research Record: Journal of the Transportation Research Board, doi:

10.3141/1865-05, Volume: 1865 issue: 1, 2004, s. 28-34.

Steven Cammiss, Sally Kyd Cunningham, Swift and sure justice? Mode

of trial for causing death by driving offences, Criminology and Criminal Justice, 2014, (doi:10.1177/1748895814553131) s. 1-2

Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, 8.bs, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1985, cilt 1, s.1-2.

Sungur, İslim; Akdur, Recep ve Piyal, Birgül, Türkiye’deki Trafik Kazalarının Analizi, Ankara Medical Journal, C. 14, S. 3, Ankara, 2014.

Sümer, Nebi ve Kaygısız, Ömür, “Trafik Denetimlerinin Kazalara Etkisi”, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, EGM Yayın Katalog

Numarası: 635, ISBN: 978-605-149-640-5, Ankara, 2014.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

376

Sümer, Nebi ve Kaygısız, Ömür, “Türkiye’de Denetleme, Cezalar ve Trafik Güvenliği Göstergeleri Arasındaki İlişkiler: 2008-2012 Yılları Analizi”,

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi/Turkish Journal Of Public Health, e-ISSN:

1304-1096, C. 13, S. 3, 2015.

Sümer, Nebi, “Personality and behavioural predictors of traffic accidents: Testing a contextual mediated model”, Accident Analysis and Prevention, DOI: 10.1016/S0001-4575(02)00103-3, ScienceDirect, V. 35, I.6, 2003.

SWEROAD, Türkiye Cumhuriyeti Karayolu İyileştirmesi ve Trafik Güvenliği (KİTGİ) Projesi Ana Raporu, Türkiye İçin Ulusal Trafik Güvenliği

Programı, Ankara, 2001.

Şengül, Abdullah, “Türk Kültüründe Nevruz - Mete Han’dan Atatürk’e-

“, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. VIII, S. 3 (Atatürk Özel Sayısı), 2006.

T.C. 58. Hükümet Acil Eylem Planı (AEP), Ankara, 2003.

(www.dpt.gov.tr)

T.C. Adalet Bakanlığı, İdare Hukuku Ders Notu, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Notu, 2016, s.1-54 https://edb.adalet.gov.tr/e-book/13-%C4%B0DAREHUKUKU.pdf

T.C. Cumhurbaşkanlığı-Savunma Sanayii Başkanlığı, “Kent Güvenlik

Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi KKTC Paketine Dair Sözleşme”, Basın Odası, Haberler, 2019 (www.ssb.gov.tr)

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Akaid (İnanç)/

Kaza ve kader/ Kader ve kazaya inanmak iman esası mıdır, 2019 https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/24/kader-ve-kazaya-inanmak-iman-esasi-midirT.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanlığı, Trafik Adabı, Ankara, 2018,

s.58-62

T.C. Resmi Gazete, Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Hakkında

Yönetmelik, 21.10.2018 tarih ve 30572 sayılı nüsha, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181021.pdf

K A Y N A K Ç A

377

T.C. Resmi Gazete, Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Hakkında

Yönetmelik, Ek-2, 21.10.2018 tarih ve 30572 sayılı nüsha, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181021.pdf

T.C. Resmi Gazete, Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Hakkında

Yönetmelik, Ek-3, 21.10.2018 tarih ve 30572 sayılı nüsha, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181021.pdf

Tabak, Çağlar, “Demiryollarındaki Kaza İstatistikleri Veritabanı, Risk

Azaltma Yöntemleri, Alınan Önlemler Ve Avrupa’daki Örneklerinin Kıyaslanması”, Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi, 2014.

TBMM Dilekçe Komisyonu, “Şehir Merkezlerindeki İşlek Caddelerin

Trafik Sorunlarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi

Hakkında Karar”, Dilekçe No:8325, Dönem:26, Yasama yılı: 3, Sayı: 21, Karar Tarihi:08/05/2018.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Terör ve Şiddet Olayları

Kapsamında Yaşam Hakkı İhlallerini İnceleme Raporu, Kabul tarihi:13.02.2013, 24. Dönem 3. Yasama Yılı. S.78 ve 311

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/TER%C3%96R%20VE%20%C5%9E%C4%B0DDET%20OLAY

LARI%20KAPSAMINDA%20YA%C5%9EAM%20HAKKI%20%C4%B0HLALLER%C4%B0N%C4%B0%20%C4%B0NCELEME%20RAPORU.pdf

TBMM, “Trafik Kazalarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerle İlgili Meclis Araştırma Raporu”, 21. Dönem, 3. Yasama 21. Dönem, 3.

Yasama Yılı, Sayısı:547, 22.03.2000, Ankara, 2000.

TBMM, İçişleri Bakanlığının 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın Açıklamaları, 20 Kasım 2019

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD, Doğu Ekspresi, TCDD Taşımacılık, 2019 http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/tren/dogu-ekspresi/

TDK- Güncel Türkçe Sözlük, “Seyr ü sefer”, 2019. (www.sozluk.gov.tr)

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

378

TDK, Güncel Türkçe Sözlük, “Denetim, Denetleme”, 2019 (www.sozluk.gov.tr)

TDK, Güncel Türkçe Sözlük, “Denetim, Denetleme”, https://sozluk.gov.tr/?kelime=denetim, https://sozluk.gov.tr/?kelime=denetleme

TDK, Güncel Türkçe Sözlük, “Kaza”, 2019, (www.sozluk.gov.tr)

TDK, Güncel Türkçe Sözlük, “Morfolojik”, 2019 (www.sozluk.gov.tr)

TDV İslâm Ansiklopedisi, “Ebülgazi Bahadır Han (ö. 1074/1663)

Hârizm (Hîve) Özbek hanı (1642-1663) ve Şecere-i Terâkime müellifi” 2019

Ted Miller, Michael Blewden and Jia-fang Zhang, Cost savings from a

sustained compulsory breath testing and media campaign in New Zealand,

Accident Analysis and Prevention 36, 2004, s.783-794

The British Library, “Magna Carta”, United Kingdom, 2019.

The World Bank, IBRD-IDA, Türkiye Ülke Görünümü, Türkiye’de

Dünya Bankası, Ankara, 2018.

The World Bank, World Bank Country and Lending Groups, Country

Classification, Upper-Middle-Income Economies, 2019 (www.worldbank.org)

Timmo Janitzek, Andreas Brenck (IGES Institut GmbH),Samantha Jamson, Oliver Carsten (University of Leeds), Vojtech Eksler (European Transport Safety Council), Study On The Regulatory Situation In The Member States Regarding Brought-In (İ.E. Nomadic) Devices And Their Use İn Vehicles,

Study tendered by the European Commission (SMART 2009/0065) Final Report, IGES, University of Leeds, ETSC, EU, 2010, s.33

Tingvall, Claes; Lie, Anders; Johansson, Roger, “Traffic safety in planning - a multi-dimensional model for the Zero Vision, Proc. In Transportation”, Traffic safety and Health, New Mobility, ISBN 3-540-67443-8, Second

International Conference, Berlin, 2000.

Tony Bliss, Jeanne Breen, Country Guidelines for the Conduct of Road

Safety Management Capacity Reviews and the Specifi cation of Lead Agency

Reforms, Investment Strategies and Safe System Projects, The World Bank

Global Road Safety Facility, Washington DC, 2009,s.30

K A Y N A K Ç A

379

Tony Bliss, Jeanne Breen, Country Guidelines for the Conduct of Road

Safety Management Capacity Reviews and the Specifi cation of Lead Agency

Reforms, Investment Strategies and Safe System Projects, The World Bank

Global Road Safety Facility, Washington DC, 2009,s.125

Tony Jefferson, Albrecht Funk, Dominique Monjardet, Le maintien de

l’ordre: vaut-il mieux avoir des corps de police spécialisés?, Magazin Déviance et Société, XVI, no. 4, 1992, s.382

Topuz, Erdem, “Trafikte Hız Sorununun Trafik Güvenliğine Etkisi, Denetimi ve Çözüm Önerileri”, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Traffic Safety Facts, 2017 Washington DC, 20590, 2019, s.3 2. Baskı,

ISBN: 978-975-02-5387-4, 2019, s.1-8

Trinca G, Johnston I, Campbell B, Haight F, Knight P, Mackay M,

McLean J, and Petrucelli E (1988). Reducing Traffic Injury the Global Challenge, Royal Australasian College of Surgeons,1988, ISBN 0 909844 20 8.

TÜİK, “Devlet Yolu, İl Yolu Ve Otoyollar Üzerindeki Seyir İle Yük Ve

Yolcu Taşımaları”, Ulaştırma İstatistikleri, 2019 (www.tuik.gov.tr)

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 2018, Sayı: 30709,

2019. (www.tuik.gov.tr)

TÜİK, Haber Bülteni, Sayı: 18510, 17 Temmuz 2014.

(www.tuik.gov.tr)

TÜİK, Haber Bülteni, Sayı: 18760, 14 Temmuz 2015.

(www.tuik.gov.tr)

TÜİK, Haber Bülteni, Sayı: 21611, 19 Temmuz 2016.

(www.tuik.gov.tr)

TÜİK, Haber Bülteni, Sayı: 24606, 21 Haziran 2017. (www.tuik.gov.tr)

TÜİK, Haber Bülteni, Sayı: 27668, 27 Haziran 2018. (www.tuik.gov.tr)

TÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri 2018, Sayı: 30640, Tablo 1,

2019 (www.tuik.gov.tr)

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

380

TÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri 2018, Sayı: 30640, Tablo 4,

2019. (www.tuik.gov.tr)

TÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri 2018, Sayı: 30640, Tablo 5,

2019. (www.tuik.gov.tr)

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu, Temel İstatistikler, Nüfus ve Demografi İstatistikleri, Genel Olarak Kamu Hizmetlerinden Memnuniyet, Yaşam

Memnuniyeti Araştırması, 2003-2018, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye’de Trafik Güvenliği Sorunu, TÜSİAD-T/87.1.94, İstanbul, 1987, s. 16-17

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye’de Trafik Güvenliği Sorunu, TÜSİAD-T/87.1.94, İstanbul, 1987, s.17

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye’de Trafik Güvenliği Sorunu, TÜSİAD-T/87.1.94, İstanbul, 1987, s.17-18

Türk, Melihcan ve Komesli, Murat, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri

Bileşenleri İçinçanlamsal Ağ Tabanlı Bilgi Paylaşımı”, 5. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu (İTÜSEM-13), Sunum, 2013.(www.emo.org.tr)

Türkiye Belediyeler Birliği, “Trafik Denetimlerinde Yeni Dönem: Trafik

Elektronik Denetleme Sistemleri, Güvenli Trafik Alanları Hep Birlikte Oluşturulacak”, İller ve Belediyeler Dergisi, ISSN 1308-6707, S. 770, 2012.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Kanun Numarası: 2709 Kabul Tarihi:

18/10/1982 Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 9/11/1982 Sayı: 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 3, Madde 17, Kişinin

dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Kanun Numarası: 2709 Kabul Tarihi:

18/10/1982 Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 9/11/1982 Sayı: 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 3, Madde 23 Yerleşme

ve seyahat hürriyeti,

K A Y N A K Ç A

381

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Kanun Numarası: 2709 Kabul Tarihi:

18/10/1982 Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 9/11/1982 Sayı: 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 2, Madde 5, Devletin

temel amaç ve görevleri

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Stratejik Planı 2017-

2021, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü,

2017.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “2018 Trafik Ve Ulaşım Bilgileri Otoyollar ve Devlet Yollarının Trafik Dilimlerine Göre Yıllık Ortalama Günlük Trafik Değerleri ve Ulaşım Bilgileri”, KGM, Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Etütleri Şubesi Müdürlüğü, Ankara, 2019.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “2018 Yılı Karayolları Genel Müdürlüğü

Sorumluluğundaki Yol Ağında Meydana Gelen Trafik Kazalarına Ait Özet Bilgiler”, Karayolları Genel Müdürlüğü, Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı,

Ulaşım Etütleri Şubesi Müdürlüğü, 2019. (www.kgm.gov.tr)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dünden bugüne KGM Dokümanı, 2019,

KGM, (ww.kgm.gov.tr)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurumsal Tarihçe, KGM, 2019.

(www.kgm.gov.tr)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşan ve Erişen Türkiye 2018, Strateji

Geliştirme Başkanlığı yayını, Ankara, 2018.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşan ve Erişen Türkiye 2019, Strateji

Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 2019.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi, Hedef 2023, Ankara, 2010.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (IPA II Dönem 2014-2020), Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği

Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı, 2019.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eylem Planı (2014-2016), 2013.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

382

Ulu, Süleyman, “Elektronik Denetim Sistemi Uygulamalarının Sürücü

Davranışları ve Trafik Kazaları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2015.

UN, Office of The United Nations High Commissioner For Human

Rights, Human Rights Standards and Practice for the Police, Expanded Pocket Book on Human Rights for the Police, Professional Training Series No.

5/Add.3, ISBN 92-1-154153-0, 2004, s.2: Proportional reason for a police intervention (All police action shall respect the principles of legality, necessity,

non-discrimination, proportionality and humanity)

UNCTAD: United Nations Conference On Trade And Development,

Road Safety-Considerations in Support of the 2030 Agenda for Sustainable

Development, Transport And Trade Facilitation Series No 10, UNCTAD/DTL/TLB/2017/4, 2017, s.15,16

UNECE, Inland Transport Committee, Consolidated Resolution On Road

Traffic, ECE/TRANS/211, New York and Geneva, 2010,, s.26

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp1/wp1fdoc/ECETRANS-WP1-123e.pdf

UNECE, Inland Transport Committee, Consolidated Resolution On Road

Traffic, ECE/TRANS/211, New York and Geneva, 2010, s.33

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp1/wp1fdoc/ECETRANS-WP1-123e.pdf

UNECE, Inland Transport Committee, Consolidated Resolution On Road

Traffic, ECE/TRANS/211, New York and Geneva, 2010, s.37-39

UNECE, Inland Transport Committee, Consolidated Resolution On Road

Traffic, ECE/TRANS/211, New York and Geneva, 2010, s.17-22

United Nations, “Global Framework Plan of Action for Road Safety”,

Road Safety Trust Fund, UNRSTF/AB/2018(1)/4/Rev.1-

UNRSTF/SC/2018(1)/4/Rev.1, Geneva, 2018.

United Nations, “Improving Global Road Safety”, General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly, 64/255. Sixty-fourth session

Agenda item 46, 09-47713, 2010.

K A Y N A K Ç A

383

United Nations, “Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General”, Treaty Collection, Chapter XI: Transport and Communications,

2019. (www.un.org)

United Nations, Global Plan for the Decade of Action for Road Safety

2011–2020, New York, 2010. (www.who.int)

United Nations, Sustainable Development Goals, New York, 2015

(www.un.org)

United Nations, World Population Prospects: The 2017 Revision, Methodology of the United Nations Population Estimatesand Projections, Department of Economic and Social Affairs, ESA/P/WP.250. New York, 2017

US Department Of Transportation, “Developing a Transportation Safety

Plan”, Washington DC, 2017.

US Department Of Transportation, “Speed Camera Systems Enforcement Operational Guidelines”, DOT HS 810 916, Washington DC,2008.

US Department of Transportation, National Highway Traffic safety Administration, Traffic Safety Facts 2017 Data, NHTSA’s National Center for

Statistics and Analysis, DOT HS 812 794, 2019, s.5

https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/812794

US Department of Transportation, National Highway Traffic safety Administration, Highway Safety Improvement Program Manual, 3.0 Planning:

Countermeasure Identification, Washington, DC 20590 | 202-366-4000, 2011,

s.2 https://safety.fhwa.dot.gov/hsip/resources/fhwasa09029/sec3.cfm

US The Library of Congress, “Who invented the automobile”?, Science

Reference Services, Washington DC,2017.

Ülkelerin gelir seviyesine göre sınıflandırılması Dünya Bankası tarafından yapılmakta olup, Türkiye Üst-Orta gelir seviyesindeki ülkeler arasındadır.

Detaylı güncel liste için: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519

Ünal, Leyla; Neşe, Özdek; Ünal, Nuray ve Keçeci, Bulşah,“Hep Şu Kadın Sürücüler Basmakalıbı, Trafikte Kadın Olmak”, Uluslararası Trafik ve

Ulaşım Güvenliği Dergisi, ISSN: 2147-80600, Y. 3, C. 3, S. 1, 2017.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

384

VicRoads, Victoria Police, Transport Accidents Commission Victoria’s

Vehicle Safety Strategy and Associated Action Plan 2004–2007, Melbourne,

2004.

Volkan İdris Sarı, Ahmet Kındap, Türkiye’de Kentsel Yaşam Kalitesi

Göstergelerinin Analizi, Sayıştay Dergisi, ISSN: 1300-1981, Sayı:108, 2018,

s.71

Warren Young, Neil Cameron, Effectiveness and Change in Policing,

Study Series 3, Institute of Criminology of the Victoria University of Wellington (New Zealand), 1989, s.113

Weiss, Alexander, “Data-Driven Approaches to Crime and Traffic Safety (DDACTS): An Historical Overview”, U. S. Department of Transportation National Highway Traffic Safety Administration, Report No. DOT HS

809 689, Washington DC, 2013.

William D. Glauz, Review of Automated Technologies for Speed Management and Enforcement, Managing Speed: Review of Current Practices for

Setting and Enforcing Speed Limits, Special report:254, Chapter D, 1998,

s.359-364

William G. Bailey (Editor), The Encyclopedia of Police Science, Garland

Reference Library of the Humanities (Book 1729), Second Edition, ISBN-13:

978-0815313311, 1995, s.781

Winder, A., “Automatic Traffic Enforcement Systems: International

Approaches”, Proceedings Of The Aet European Transport Conference, CdRom, ISBN: 0-86050-339-9, Homerton College, Cambridge, UK, 2001.

World Health Organization, “Strengthening Road Safety Legislation: A

Practice And Resource Manual For Countries”, ISBN: 978 92 4 150510 9,

Geneva, 2013.

World Health Organization, Mobile Phone Use: A Growing Problem of

Driver Distraction, ISBN 978 92 4 1500890, 2011.

World Health Organization, Powered two- and three-wheeler safety: a

road safety manual for decision-makers and practitioners, ISBN 978–92–4-

151192–6, Geneva, 2017.

K A Y N A K Ç A

385

World Health Organization, “Enforcement of Traffic Laws”, 2 pages

flyer, Save Lives Technical Pack, 2019. (www.who.int)

World Health Organization, “Fact Sheet 3, Road Safety: Key Risk Factors”, ISBN 978-92-4-156568-4, Switzerland, 2017.

World Health Organization, “Managing Speed”,

WHO/NMH/NVI/17.7, Geneva, 2017.

World Health Organization, “Save LIVES - A Road Safety Technical

Package”, ISBN 978-92-4-151170-4, Geneva, 2017.

World Health Organization, “Speed Management: A Road Safety Manual For Decision-Makers And Practitioners”, ISBN 978-2-940395-04-0,

Global Road Safety Partnership, Geneva, 2008.

World Health Organization, First Global Ministerial Conference on Road

Safety, Moscow, 2009 (www.who.int)

World Health Organization, Global Plan for the Decade of Action for

Road Safety 2011-2020, Geneva, 2010.

World Health Organization, Global Status Report On Road Safety 2018:

Summary, WHO/NMH/NVI/18.20, Geneva, 2018.

World Health Organization, Global Status Report On Road Safety, ISBN

978-92-4-156568-4, Geneva, 2018.

World Health Organization, Pedestrian safety: A road safety manual for

decision-makers and practitioners, ISBN 978 92 4 150535 2, Geneva, 2013.

World Health Organization, World Report On Road Traffic Injury Prevention, ISBN 92 4 156260 9, Geneva, 2004

World Health Organization, World Report On Road Traffic İnjury Prevention: Summary, 2004, ISBN 92 4 159131 5, Geneva, 2004

World Resources Institute, Sürdürülebilir & Güvenli Trafikte Sıfır Can

Kaybı için Vizyon & Kılavuz, ISBN 978-1-56973-927-7, Washington DC,

2018.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

386

Worldbank-Embarq-World Resources Institute-Global Road Safety Facility, “Sustainable & Safe: A Vision and Guidance for Zero Road Deaths”,

ISBN 978-1-56973-927-7, Washington DC, 2018.

Yang Li, Jianqiang Wang, Jian Wu, Model Calibration Concerning Risk

Coefficients Of Driving Safety Field Model, Journal of Central South University, DOI: 10.1007/s11771-017-3553-2, Cilt: 24, Sayı: 6, 2017, s.1495-1496

Yannis G., Louca G., Vardaki S., & Kanellaidis G. Development Of Traffic Enforcement Programmes For The İmprovement Of Road Safety, In the

Proceedings of the 2nd International Conference on Transport Research in

Greece, Hellenic Institute of Transportation Engineers, Hellenic Institute of

Transport, Athens, February 2004, pp. 259-268.

Yannis, George; Papadimitriou, Eleonora ve Antoniou, Constantinos,

“Multilevel Modeling For The Regional Effect Of Enforcement On Road Accidents”, National Technical University of Athens, Department of Transportation Planning and Engineering, Accident Analysis and Prevention, V. 39,

2007.

Yaprak, Şenol ve Akbulut, Ayşe Merve, “Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri”, Polis Akademisi Yayınları: 75, Rapor No: 27, ISBN: 978-605-

7822-05-5, Ankara, 2019.

Yasemin Ceylan, Trafik Suçlarının Suç Kuramlarındaki Yeri ve Sosyolojik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Sosyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir Anadolu

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, s.106,107

Yaşar Erjem, Modern Toplumlarda Ölüm Nedeni Olarak Trafik Kazaları,

Sosyoloji Dergisi Sayı.7, ISSN: 1300-5642, 1989, s.35

Yeni, Mustafa, Osmanlı İmparatorluğu’nda Motorlu Kara Taşıtları

(1890-1922), T.C. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Türk Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,

İstanbul, 2011.

Yılmaz, Ayhan İvrin, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kaza Zinciri Teorisinin

Önemi ile Açık İşletmelerdeki Tehlikeli Hareket ve Tehlikeli Durumlar, Yer

Altı Kaynakları Dergisi, MTBilimsel, ISSN 2146-943, Y. 2, S. 3, 2013.

K A Y N A K Ç A

387

Yılmaz, İbrahim, “Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Trafik ve Trafik

Kazaları”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, DOI: 10.21550/sosbilder.429650C. 20, S. 36, Bursa, 2019.

Yurdakul, Ali; Turan, Deniz ve Çomaklı, Şafak Ertan, “Kamusal Düzenleme Olarak Sürücü Belgesi Verilmesinin (Trafik Eğitiminin) Özel Kuruluşlara Devrinin Sosyo-Ekonomik Maliyetleri”, Uluslararası Trafik ve Ulaşım

Güvenliği Dergisi, ISSN: 2147-80600, Y. 3, C. 3, S. 1, Ankara, 2017.

Yüksel, İhsan, “Sürücü Davranışlarının Stres Oluşturucu Değişkenlere

Bağlı Olarak

Zaidel, David M., “The Impact Of Enforcement On Accidents”, The Escape Project Contract Nº: RO-98-RS.3047, Deliverable 3 (WP2), 2002.

Zeki Hafızoğulları, Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4.bs., Ankara, 2011, s.202

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.