Uluslararası Arabuluculuk

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: M. Yusuf EREN
ISBN: 978-605-146-765-8
Stok Durumu: Stokta var
44,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar M. Yusuf EREN
Baskı Tarihi 2016/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

MH441
Teoride ve Uygulamada Uluslararası Arabuluculuk
M. Yusuf EREN
2016/01 Baskı, XVIII+214 Sayfa
ISBN 978-605-146-765-8

Günümüzün uluslararası aktörlerine düşen görev, karşılaştıkları uyuşmazlıkları her bakımdan daha insani olan barışçı yollar ile çözme yoluna gitmektir. Bu çözüm yolları içerisinde en dikkat çekici ve sonuca yatkın olan ise arabuluculuk yöntemidir. Uyuşmazlık halindeki iki devletin, üçüncü bir uluslararası hukuk kişisi tarafından bir araya getirilmesi ve barış için çözüm üretilmesi sürecini kapsayan uluslararası arabuluculuk, insanlık tarihi ile paralel bir şekilde gelişme göstermiş ve neredeyse tüm uygarlıklarda tercih edilen bir yöntem olmuştur. Oldukça güncel ve bir o kadar da önemli bir konu olmasına rağmen, uluslararası arabuluculuk hakkındaki teorik bilgilerin yeterli olmadığı düşüncesiyle bu çalışmanın hazırlanması gereği duyulmuştur. Devletlerin hangi siyasi sebepler ile arabuluculuk girişimlerinde bulunduğu konusu ise daha çok uluslararası ilişkiler bilimini ilgilendirdiği için bu konuya fazla değinilmemeye çalışılmış, sadece uluslararası hukuk çerçevesiyle yetinilmeye özen gösterilmiştir.

 

GİRİŞ-1

BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARIN BARIŞÇI YOLLARLA ÇÖZÜMÜ
1. -ULUSLARARASI HUKUKTA UYUŞMAZLIK-5
I. -GENEL OLARAK UYUŞMAZLIK-5
II. -ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLAR-7
A. -Kavram-7
B. -Uluslararası Uyuşmazlıkların Sınıflandırılması-9
1. -Hukuki Uyuşmazlıklar-10
2. -Siyasi Uyuşmazlıklar-12
3. -Diğer Tasnifler-14
2. -ULUSLARARASI HUKUKTA UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI-16
I. -GENEL OLARAK ÇÖZÜM YOLLARI-16
II. -BARIŞÇI ÇÖZÜM YOLLARI-17
A. -Yargısal (Hukuki) Çözüm Yolları-22
1. -Uluslararası Hakemlik-23
2. -Uluslararası Yargı Organları-28
B. -Yargı Dışı (Diplomatik) Çözüm Yolları-32
1. -Müzakere (Görüşme)-33
2. -İyi Niyet Girişimi (Dostça Girişim)-36
3. -Arabuluculuk-39
4. -Soruşturma Komisyonları-39
5. -Uzlaştırma Komisyonları-42
C. -Uluslararası Örgütler Aracılığı İle Çözüm Yolları-45

İKİNCİ BÖLÜM
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ARABULUCULUK YÖNTEMİ
1. -GENEL OLARAK ARABULUCULUK-53
I. -KAVRAM-53
II. -TARİHİ SÜREÇ-57
A. -Uzak Doğu-60
B. -Anglo-Sakson Hukuk Sistemleri-63
C. -Kıta Avrupası-65
D. -Afrika-66
E. -İslam Dünyası-67
III. -TÜRK HUKUKUNDA ARABULUCULUK-68
2. -ULUSLARARASI HUKUKTA ARABULUCULUK-72
I. -KAVRAM-72
II. -ARABULUCULUĞUN DOĞASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER-74
III. -ARABULUCULUĞUN TEMEL ÖZELLİKLERİ-76
A. -Arabulucunun Üçüncü Bir Kişi Olması-76
1. -Birinci Kulvar Diplomasisi (Track I Diplomacy)-78
a. -Devletler-78
b. -Uluslararası Örgütler-82
c. -Gerçek Kişiler-84
2. -İkinci Kulvar Diplomasisi (Track II Diplomacy)-86
B. -Arabulucunun Tarafsız Olması-87
C. -Arabulucunun Bağlayıcı Karar Verememesi-88
D. -Arabulucunun Yetkisini Taraflardan Alması-89
E. -Arabuluculuğun Gönüllü Olması-90
IV. -ARABULUCULUĞUN DİĞER BARIŞÇI ÇÖZÜM YOLLARINDAN FARKI-92
V. -ARABULUCULUĞUN TERCİH NEDENLERİ-97
A. -Zamandan Tasarruf-97
B. -Uzman Kişilerin Arabulucu Olması-98
C. -Kontrolün Taraflarda Olması-99
D. -Yargı Organlarının Yükünü Azaltması-100
E. -Gizliliğin Korunması-101
VI. -TEMEL ARABULUCULUK YÖNTEMLERİ-102
A. -Kolaylaştırıcı Arabuluculuk-103
B. -Değerlendirici / Formülleştirici Arabuluculuk-107
C. -Manipülatif Arabuluculuk-109
VII. -ARABULUCULUĞUN BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER-111
A. -Uyuşmazlığın Ayırt Edici Özellikleri-111
1. -Uyuşmazlığın Olgunluk Evresi-112
2. -Uyuşmazlığın Yoğunluk Derecesi-114
3. -Uyuşmazlık Konusunun Niteliği-115
B. -Taraflar ve Karşılıklı İlişkileri-115
1. -Tarafların Tanımlanması-116
2. -Tarafların Rejim Türleri-116
3. -Tarafların Arabuluculuğu Kabul Etme Sebepleri-117
4. -Taraflar Arasındaki Eski ve Devam Eden İlişkiler-118
5. -Taraflar Arasındaki Güç Dengesi-119
C. -Arabulucunun Özellikleri-119
1. -Tarafsızlık-120
2. -Baskı Gücü-121
3. -Statü-122
3. -ETKİN ARABULUCULUK REHBERİ-124
I. -GENEL OLARAK-124
II. -REHBER-125
A. -Hazırlıklı Olmak-125
B. -Rıza-126
C. -Tarafsızlık-128
D. -Kapsayıcılık-129
E. -Ulusal Aidiyet-132
F. -Uluslararası Hukuk ve Normatif Çerçeveler-134
G. -Arabuluculuk Girişiminin Tutarlılığı, Eşgüdümü ve Tamamlayıcılığı-135
H. -Nitelikli Barış Antlaşmaları-138
III. -DEĞERLENDİRME-140

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMADA ULUSLARARASI ARABULUCULUK KURULUŞLARI VE ARABULUCULUK FAALİYETLERİNDEN ÖRNEKLER
1. -ULUSLARARASI ARABULUCULUK KURULUŞLARI-145
I. -BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BÜNYESİNDE-145
A. -Arabuluculuk Destek Birimi (Mediation Support Unit (MSU))-145
B. -Arabuluculuk Dostlar Grubu-146
II. -BAĞIMSIZ KURULUŞLAR-149
A. -Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)-149
B. -Kriz Yönetimi Girişimi (Crisis Management Initiative(CMI))-150
C. -Barış ve Arabuluculuk Merkezi (Center for Peace Mediation (CPM))-152
D. -İnsani Diyalog Merkezi (The Centre for Humanitarian Dialogue (HD))-153
E. -Birleşik Devletler Barış Enstitüsü (The United States Institute of Peace (USIP))-154
F. -Uluslararası Arabuluculuk ve Diyalog için Avrupa Forumu (MEDIATEUR)-155
2. -ARABULUCULUK FAALİYETLERİNDEN ÖRNEKLER-157
I. -GENEL OLARAK-157
II. -ARAP BAHARI-159
A. -Genel Olarak-159
B. -Türkiye’nin Arabuluculuk Girişimleri-162
C. -Katar’ın Arabuluculuk Girişimleri-165
D. -İran’ın Arabuluculuk Girişimleri-169
E. -Diğer Arabuluculuk Girişimleri-171
III. -KIBRIS SORUNU-176
A. -Genel Olarak-176
B. -Arabuluculuk Girişimleri-179
SONUÇ-187
EK TABLO: 1945-2000 YILLARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLAR LİSTESİ-193
KAYNAKÇA-203

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar