Uluslararası Hukuk

Yayınevi: Turhan Kitabevi
Yazar: Hüseyin PAZARCI
ISBN: 978-975-6486-52-8
Stok Durumu: Stokta var
85,90 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hüseyin PAZARCI
Baskı Tarihi 2019/12
Baskı Sayısı 18
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Uluslararası Hukuk
Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI
2019/12 18. Bası, 746 Sayfa
ISBN 978-975-6486-52-8

Kitabın Bölüm Başlıkları:

 

ULUSLARARASI TOPLUM VE ULUSLARARASI HUKUK


Uluslararası Toplum İlişkileri Ve Hukuk


Uluslararası Hukukun Temel Özellikleri


Tanım Ve Terin Sorunu

Hukuk Niteliği Ve Öteki Hukuk Düzenlerinden Farkları

İç Hukuk Ve Ab Hukuku Düzenleri İle İlişkileri


Uluslararası Hukuk Ve İç Hukuk İlişkileri

Uluslararası Hukuk Ve Ab Hukuku İlişkileri

Uluslararası Hukuk Kurallarının Taraflara Göre Bağlayıcılığı Sorunu


ULUSLARARASI HUKUK KURALLARININ OLUŞTURULMASI


Uluslararası Hukukun Kaynakları Ve Hukuksal İşlemleri


Uluslararası Hukukun Kaynakları

Uluslararası Hukukta Hukuksal İşlemler

Andlaşmalar


Andlaşmalarla İlgili Genel Bilgiler

Andlaşmaların Yapılışı

Andlaşmaların Hukuksal Geçerliliği

Andlaşmaların Hukuksal Etkileri Ve Yorumlanması

Andlaşmaların Sona Ermesi, Uygulanmalarının Durdurulması  Ya Da Hükümlerin Değiştirilmesi

Yapılageliş (Teamül Ve Da Örf Ve Adet Ya Da Gelenek Hukuku


Yapılageliş Kurallarının Öğeleri

Yapılageliş Kurallarının Oluşumu Ve Uluslararası Hukuktaki Yeri

Yapılageliş Kurallarının Kodifikasyonu Sorunu

Hukuk Genel İlkeleri


Hukuk Genel İlkelerinin Niteliği

Uygulanan Hukukta Durum

Hukuk Genel İlkelerinin Sınıflandırılması

Tek-Taraflı Uluslararası Hukuk İşlemleri


Temel Özellikleri

Geleneksel Tek-Taraflı Uluslararası Hukuk İşlemleri

Uluslararası Örgüt Kararları

Yardımcı Kaynaklar


Yargı da da Hakemlik Organları Kararları (İçtihat)

Öğreti (Doktrin)

ULUSLARARASI HUKUKUN KİŞİLERİ


ULUSLARARASI KİŞİLİK KAVRAMI


Devletler


Uluslararası Hukukta Devletin Kurucu Öğeleri

Uluslararası Hukukta Devletin Yetkisi

Devlet Türleri Ve Uluslararası Hukuktaki Etkileri

Devletler Dışındaki Birimler


Devlet Niteliği Kazanmış İnsan Toplulukları

Uluslararası Örgütler

Özel Hukuk Kişileri

ULUSLARARASI HUKUKUN MEKANSAL KURALLARI


Kara Ülkesine İlişkin Uluslararası Hukuk Kuralları


Kara Sınırları

Akarsular, Göller, Kanallar

Uluslararası Deniz Hukuku


Genel Sorunlar Ve Deniz Hukukunun Gelişimi

Devletin Ülkesinin Bir Parçasını Oluşturan Deniz Alanları

Devletin Belirli Egemen Haklara Sahip Olduğu Uluslararası Deniz Alanları

Açık Deniz Ve Uluslararası Deniz Yatağı

Uluslararası Hava Hukuku


Havacılıkla İlgili Kurallar

Telekomünikasyon İle İlgili Kurallar

Uzay Hukuku


Uzay Sahasının Hukuksal Rejimi

Uzaya Gönderilen Kişilerin Ve Araç-Gereçlerin Bağlı Olduğu Hukuksal Rejim

Uzay Faaliyetlerinin Hukuksal Rejimi

Çevrenin Uluslararası Düzeyde Korunması


Kirlenme (Pollution) Konusunda

Ekolojik Dengenin Korunması Konusunda

Doğan Güzellikler Ve Kültürel Varlıkların Ve Anıtların Korunması Konusunda

ULUSLARARASI HUKUKUN ULUSLARARASI DÜZEYDEKİ EKONİK İLİŞKİLERE YÖNELİK KURALLARI


Uluslararası Ekonomik İlişkileri Düzenleyen Başlıca Ekonomik Uluslararası Örgütler


Dünya Ticaret Örgütü

Uluslar Arası Para Fonu (I.M.F., F.M.I.) (U.P.F.) 771ter

Dünya Bankası

Malların Ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımına Ve Bunlarla Bağlantılı Konulara Yönelik Kurallar


Malların Serbest Dolaşımına Yönelik Kurallar

Hizmetlerin Serbest Dolaşımına Yönelik Kurallar

Uluslararası Ticaretle Bağlantılı Öteki Konularda Kurallar

Para Ve Ödemeler Dengesine Yönelik Kurallar


Uluslararası Yatırımlara Yönelik Kurallar


ULUSLARARASI HUKUK DÜZENİDE YERALMA


Uluslararası Hukukta Tanıma


Devletlerin Tanınması

Hükümetlerin Tanınması

Öteki Tanıma Durumları Ve Anlamları

Devletlerin Ardıl Olması (Halefiyeti)


Devletlerin Andlaşmalara Ardıl Olması

Devletlerin Andlaşmalar Dışında Hak Ve Yükümlülüklere Ardıl Olması

ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN VE FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ


Devletlerin Uluslararası İlişkileri Ve Faaliyetleri


Diplomasi İlişkileri

Konsolosluk İlişkileri Ve Faaliyetleri

Uluslararası Örgütlerin Uluslararası İlişkileri Ve Faaliyetleri


Sürekli Temsil İlişkileri

AD HOC Temsil İlişkileri

Devlet Niteliği Kazanamamış Birimlerin Uluslararası İlişkileri Ve Faaliyetleri


ULUSLARARASI HUKUKA UYULMASININ SAĞLANMASI


Uluslararası Sorumluluk


Uluslararası Sorumluluğun Doğmasının Koşulları

Uluslararası Sorumluluğun İleri Sürülmesi Ve Diplomatik Koruma

Uluslararası Sorumluluğun Hukuksal Etkileri

Uluslararası Önlemler Ve Zorlama Yolları


Hukuksal Önlemler

Baskı Ve Vazgeçirme Önlemleri

Karşı Önlemler Ve Zorlama Yolları

Savaş

ULUSLARARASI HUKUK KİŞİLERİ ARASINDA UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI


Geleneksel Çözüm Yolları

Uluslararası Örgütler Ve İşbirliği Örgütlenmeleri Çerçevesinde Çözüm Yolları Ve Birleşmiş Milletler Örneği

Uluslararası Hukuk Kişileri İle Yabancı Özel Hukuk Kişileri Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü


Devletler İle Yabancı Özel Hukuk Kişileri Arasında Ulus-Ötesi Hakemlikler

Uluslararası Örgütler İle Görevlileri Arasında Uluslararası Yönetim Mahkemeleri Ve Komisyonları

Ulus-Üstü (Örgütlerde Özel Hukuk Kişilerine De Açık Ulus-Üstü Mahkemeler Ve Avrupa Birliği Adalet Divanı

KUVVET KULLANILMASI VE SİLAHLI ÇATIŞMALAR


Kuvvet Kullanma Yetkisi, Silahların Denetimi Ve Silahsızlanma


Kuvvet Kullanma Yetkisi

Silahların Denetimi Ve Silahsızlanma

Silahlı Çatışmalar Uluslararası Hukuka Giriş


Silahlı Çatışmalar Hukukunun Temel Özellikleri

Uluslararası Hukukta Silahlı Çatışma Türleri

Silahlı Çatışmaların Başlaması Ve Hukuksal Durum


Uluslararası Silahlı Çatışmalarda Durum

Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmalarda Durum

Birleşmiş Milletler Kuvvetlerin Katıldığı Silahlı Çatışmalarda Durum

Silahlı Çatışmaların Yürütülmesi


Uluslararası Silahlı Çatışmaların Yürütülmesi

Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmaların Yürütülmesi

Birleşmiş Milletlerin Ve Öteki Uluslararası Örgütlerin Katıldığı Silahlı Çatışmaların Yürütülmesi

Silahlı Çatışmaların Durdurulması, Sona Ermesi Ve Hukuksal Durum


Uluslararası Silahlı Çatışmalar

Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmalar

B.M. Kuvvetlerinin Ve Öteki Uluslar Arası Örgütlerin Katıldığı Silahlı Çatışmalar

Silahlı Çatışmalar Nedeniyle Devletlerin Kişilerin Ve Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu


Devletlerin Uluslararası Sorumluluğu

Kişilerin Uluslararası Cezai Sorumluluğu

Uluslararası Örgütlerin Uluslararası Sorumluluğu

Danışma görüşleri dizini


Kavramlar dizini

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar