Uluslararası Tahkim Sempozyumu 25-26 Nisan 2019 / Ankara International Arbitration Symposium 25-26 April 2019 / Ankara

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Fatih UŞAN - Musa AYGÜL - Ersin ERDOĞAN
ISBN: 978-605-05-0601-3
Stok Durumu: Stokta var
72,00 TL 80,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Fatih UŞAN, Musa AYGÜL, Ersin ERDOĞAN
Baskı Tarihi 2020/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Uluslararası Tahkim Sempozyumu 25-26 Nisan 2019 / Ankara International Arbitration Symposium 25-26 April 2019 / Ankara

Sahibi Prof. Dr. M. Fatih UŞAN - Editör : Doç. Dr. Musa AYGÜL, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN

2020/06 1. Baskı, 353 Sayfa

ISBN 978-605-05-0601-3

İÇİNDEKİLER

TAKDİM YAZISI 9

EDİTÖR YAZISI 11

İÇİNDEKİLER 15

AÇILIŞ KONUŞMALAR

Prof.Dr.M.Fatih UŞAN 21

Prof.Dr.Metin DOĞAN 25

I. OTURUM/FIRST SESSION 

1. TAHKİM ETİĞİ VE HAKEMİN REDDİ

(Ethics In Arbitration And Challenge Of An Arbitrator)

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ 29

2. INTERNATİONAL AND DOMESTIC ARBITRATION/ADR: CURRENT SCENARIOS AND THE WAY AHEAD

(Milli Ve Milletlerarası Tahkimin Bugünü Ve Geleceği) 

Sundra RAJOO 41

3. HAKEM KARARLARININ İPTALİNDE YAŞANAN SORUNLAR

(Setting Aside Of Arbitral Awards With Respect To The Court Decisions)

Prof. Dr. Vahit DOĞAN 61

II. OTURUM/SECOND SESSION 

1. TAHKİM DAVALARINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY KARARLARI

(Recent Decisions Of The Court Of Cassation In Arbitration Cases)

Dr. Adem ASLAN (YARGITAY 11. HD ÜYESİ) 77


2. SİGORTA TAHKİMİNDE KANUN YOLLARI

(CHALLENGE TO ARBITRAL AWARDS IN INSURANCE ARBITRATION

Doç. Dr. Musa AYGÜL 97

3. TAHKIMDE TARAF VEKİLLİĞİ

(Legal Representation in Arbitration)

Av. Nihal Berker ATLI 139

4. THE PRAGUE RULES ON THE EFFICIENT CONDUCT OF PROCEEDINGS IN INTERNATIONAL ARBITRATION: 

A STEP FORWARD?

(Milletlerarası Tahkimde Yargılama Usullerinin Etkili Yürütülmesi Çerçevesinde Prag Kuralları: Bir Adım İleriye Mi?)

Paolo Michele PATOCCHI 145

1. GÜN SORU-CEVAPLARI 191

III. OTURUM/THIRD SESSION 

1. YATIRIM TAHKİMİNDE YETKİ VE KABUL EDİLEBİLİRLİK

(Jurisdiction And Admissibility in Investment Arbitration)

Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU 201

2. MİLLETLERARASI ENERJİ YATIRIMLARININ KORUNMASINDAKİ TEMEL İLKELER

(The Fundamental Principles About Protecting Energy Investments)

Dr. Alper Çağrı YILMAZ 231

2. OTURUM SORU-CEVAPLARI 243

IV. OTURUM/FOURTH SESSION

1. YARGITAY’IN TAHKİM MÜESSESESİNE YAKLAŞIMINA DAİR KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

(Review Of The Court Of Cassation’s Approach To The Arbitration)

Abdullah YAMAN 253


2. RECOGNITION OF BLOCKCHAIN-BASED MULTISIGNATURE E-AWARDS

(Blockchain Temelli Çoklu-İmza E Kararlarının Tanınması)

Dr. Öğr. Ü. A.J. SANTOS 261

3. ŞİRKETLER HUKUKU UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ

(Arbitration in Resolving Corporate Law Disputes)

Dr. Tuğçe Nimet YAŞAR 283

4. TAHKİM YARGILAMASINDA GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA ÖNLEMLERİ 

(Temporary Legal Protection Measures in Arbitration)

Prof. Dr. Rifat ERTEN 319

1. GÜN SORU-CEVAPLARI 343

EDİTÖR YAZISI

 

Kıymetli okuyucular,

Ticarî ve yatırım uyuşmazlıklarının çözümünde sıklıkla başvurulan uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden birisi de, tahkimdir. Özellikle milletlerarası alanda gerek ticarî uyuşmazlıklarda gerekse yatırım uyuşmazlıklarında tahkim, mahkemelere nazaran daha çok tercih edilmektedir. Tahkim, Türk doktrininde her geçen gün daha fazla ilgi görmektedir. Yine Yargıtay’ın tahkimle ilgili verdiği kararlar da her geçen gün artmaktadır. Özellikle kendine özgü nitelikleri olan sigorta tahkiminde hatırı sayılır bir içtihat külliyatı oluşmuştur. Tahkimle ilgili milletlerarası alanda da önemli gelişmeler olmaktadır. Örneğin 2018 yılında deliller ile ilgili olarak Prag kuralları yayınlanmıştır. İşte bu kuralların milletlerarası ticarî tahkim uygulamasına nasıl etki edeceği günümüzün milletlerarası ticarî tahkimin önemli konularından birisidir. Yine yatırım hukuku alanında ICSID tahkiminde güncel kararlar söz konusudur.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından hem iç hukukumuzda hem de milletlerarası alanda tahkim hukuku ile ilgili güncel gelişmeleri ortaya koymak ve değerlendirmek amacıyla 25-26 Nisan 2019 tarihleri arasında uluslararası bir tahkim sempozyumu düzenlenmiştir. Bu sempozyum ile uygulamacılar (hâkimler, hakemler ve avukatlar) ile doktrinin bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda Yargıtay’dan iki hâkim Yargıtay’ın tahkime ilişkin kararları hakkında tebliğ sunmuş ve üç oturumda da Yargıtay Daire Başkanları oturum başkanı olarak görev almışlardır. Yine tahkimde taraf vekilliği konusunda da, tecrübe sahibi bir avukat tebliğ sunmuştur. Keza milletlerarası alanda hem akademisyenlik yapan hem de hakemlik yaparak uygulamanın içinde olan yabancı konuklarımız da, tahkim konusunda milletlerarası alanda meydana gelen son değişiklikler hakkında tebliğlerini sunmuşlardır.

Sempozyum, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih UŞAN ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin DOĞAN’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Ardından aynı gün iki oturum ve ertesi gün de iki oturum olmak üzere toplam dört oturum yapılmıştır. İkinci gün ilk oturum yatırım tahkimine ayrılmıştır. Diğer oturumlarda ise ticarî tahkime ilişkin değişik konular ele alınmıştır.

İşbu kitap, sempozyumda sunulan tebliğleri bir araya getirmek amacıyla sempozyumda sunulan sıraya ve oturuma uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca her oturumdan önce ilgili oturuma ve her bir tebliğden önce ilgili konuşmacıya ilişkin fotoğraflara da yer verilmiştir. Konuşmacılar ve tebliğ başlıklarına hem sempozyum afişinden hem de içindekiler bölümünden ulaşılabilir.

Sempozyum sonrasında tebliğ metnini ayrıca sunan konuşmacıların tebliğleri, tarafımıza gönderildiği şekli ile kitaba aktarılmıştır. Tebliğ metnini göndermeyen ve sempozyum sırasında alınan ses kayıtlarının kullanılmasını isteyen konuşmacıların konuşmaları ise, metin haline getirilmiştir. Bu metinler de, konuşmacılara gönderilmiştir. Bazı konuşmacılar metin üzerinde gerekli gördükleri değişiklileri/düzeltmeleri yapmışlar ve metni tekrar bize göndermişlerdir. Bazı konuşmacılar ise, metin haline getirilen ses kayıtlarının aynen yayınlanmasını istemişlerdir. Ses kaydı olan metinlerin ilk sayfasında bu husus belirtilmiştir. Konuşma dökümü olmaları sebebiyle bazı cümlelerde düşüklük ya da eksiklik olsa bile, aslına sadık kalma adına herhangi bir değişiklik/ilave yapılmaksızın konuşma metni aynen esas alınmıştır. Ayrıca her oturumun sonunda soru-cevap kısmına yer verilmiş ve sempozyum esnasında sorulan sorular ve verilen cevaplara ilişkin ses kaydının dökümü de yapılmıştır. Bu dökümler de, ilgili konuşmacılara gönderilmiştir. Bazı konuşmacılar verdikleri cevapları da cümle yapısı ve ifade bakımından düzeltmişlerdir. Bu şekilde düzeltme yapılmayan soru ve cevaplara ilişkin konuşmalar bakımından ses kayıtlarına sadık kalınmış, dil bilgisi ve sair sebeplerle herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Sempozyuma katkı sağlamak üzere Ankara’ya kadar gelen ancak geçirdiği rahatsızlık sebebiyle sempozyuma katılamayan Prof. Dr. Ali Yeşilırmak ile hastalığı dolayısıyla seyahat engeli bulunduğu için Türkiye’ye gelemeyen Dr. Hamid Gharavi’nin tebliğleri elinizdeki kitapta yer almamaktadır.

Sempozyum yapılmasına ve bu kitabın basılmasında çok değerli katkıları olan öğretim üyesi ve araştırma görevlisi arkadaşlar ile sempozyum organizasyonunda görev alan AYBÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine teşekkür ediyoruz. Sempozyuma maddî destek sağlayan Yazıcı Avukatlık Ortaklığı’na, Avukat Bilge MÜFTÜOĞLU ve Av. Cansu Ceren AK GÜNGÖR ile Yetkin Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. yetkilisi Muharrem Başer’e teşekkür ediyoruz.

Hem millî hem de milletlerarası tahkimin güncel sorunlarını tespit etmek ve tartışmak amacıyla düzenlediğimiz sempozyuma ilişkin bu kitabın tahkim doktrini ve uygulamasına katkıda bulunması en büyük dileğimizdir.

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına

Doç. Dr. Musa AYGÜL/Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar