Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanmaları, Nitelikleri ve Görevlerinin Sona Ermesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Halil İbrahim İRİŞ
ISBN: 9786050507591
Stok Durumu: Stokta var
38,25 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Halil İbrahim İRİŞ
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 150

“Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanmaları, Nitelikleri ve Görevlerinin Sona Ermesi” isimli bu eser Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 13.08.2020 tarihinde kabul edilen yüksek lisans tezimin kitaplaştırılmasından ibarettir; ancak yakın dönemde meydana gelen gelişmeler sebebiyle üst kademe kamu yöneticilerine yönelik bu çalışmada bazı değişiklikler ve eklemeler yapıldığını ifade etmekte fayda vardır. Bu noktada çalışmanın ortaya çıkmasında çok değerli katkıları olan ve beni bu konuda yazma noktasında teşvik eden değerli danışman hocam Prof. Dr. Ali D. ULUSOY’a şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Yine çalışmanın gelişmeye açık olan yönlerini tez savunmasında ifade ederek görüş, tavsiye ve eleştirilerinden son derece istifade ettiğim değerli hocalarım Doç. Dr. K. Burak ÖZTÜRK ile Dr. Öğr. Üyesi Özge Okay TEKİNSOY’a teşekkürlerimi sunuyorum.

1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda 6771 sayılı Kanunla yapılan anayasa değişikliği ile üst kademe kamu yöneticilerine yönelik son derece önemli bir hüküm Anayasa 104/9’da ihdas edilmiştir. Burada Cumhurbaşkanının görevleri arasında üst kademe kamu yöneticilerinin atanması ve görevden alınması işlemlerini yapma ile birlikte bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasların da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenmesi belirtilmiştir. Hal böyle olunca bu yöneticilerin tanımı ve kapsamının tespiti son derece önemli bir mesele haline gelmiştir. Ayrıca Anayasanın 128/3 hükmünde yer alan ve üst kademe kamu yöneticilerinin yetiştirilmesi konusunu tanzim eden kuralın da tekrar irdelenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Yine üst kademe kamu yöneticilerinin atanması ve görevden alınmasında idarenin takdir yetkisi ile bu işlemlere karşı yargısal denetimi yapan Danıştay’ın bu konuya bakış açısını ifade etmeye gayret gösterdik.

Nihayet çalışmayı yaparken görüş, öneri, tavsiye ve teşviklerinden istifade ettiğim Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin değerli hocalarından Hikmet BİLGİN, Serdar YILMAZ, Burak MELEMEZ, Rabia ÖZSOY’a; Y. Ziya GÜLKÖK ve Muharrem BAŞER’in şahsında kitabın yayına hazırlanmasını sağlayan değerli Yetkin Yayınları ailesine, biricik aileme ve burada ismini sayamadığım dostlarıma teşekkürlerimi sunarım. Bu eserin siz değerli okuyuculara faydasının olmasını temenni ederek önsöze son veriyorum.

SUNUŞ 5
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR CETVELİ 11
TABLOLAR LİSTESİ 13
GİRİŞ 15

BİRİNCİ BÖLÜM
ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLERİNİN
TANIMLANMASI, YASAL DURUM VE KAPSAM

I. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Tanımlanması ve Yasal Durum 17
A. Yönetim ve Yönetici Kavramlarının Tanımlanması 17
B. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Tanımlanması 21
C. Üst Kademe Kamu Yöneticilerine Dair Anayasal ve Yasal
Durum 28
D. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Bakımından Yürütmenin
Mahfuz Düzenleme Yetkisi Tartışmaları ve Üst Kademe Kamu
Yöneticileri Açısından Etkisi 36
II. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Kapsamı 43
A. 2017 Anayasa Değişikliğinden Önce Ülkemizde Üst Kademe
Kamu Yöneticilerinin Kapsamı ve Tartışmaları 43
B. Yeni Sisteme Göre Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Kapsamı
ve Kamu Görevlilerinden Ayrılan Yönleri 50
C. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Kapsamının
Değerlendirilmesi 64

 
İKİNCİ BÖLÜM
ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLERİNİN
ATAMA USULLERİ, ATAMA ŞARTLARI,
NİTELİKLERİ VE GÖREVLERİNİN SONA ERMESİ

I. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atama Usulleri, Atanmaları
ve Atama Şartları 79
A. Üst Kademe Kamu Yöneticilerine İlişkin Atama Usulleri ve
Dünya’dan Örnekleri 79
B. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Siyasi Nitelikli Olup
Olmadığı Yönündeki Tartışmalar 87
C. Türk Hukukunda Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanması 91
D. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atama Şartları 95
II. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Nitelikleri ve Görevlerinin
Sona Ermesi 104
A. Görev Süresi Açısından Üst Kademe Kamu Yöneticileri 104
B. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Mali Hakları ve İstihdam
Edilmesi 106
C. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Yetiştirilmesi 109
D. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Görevinin Sona Ermesi ve
Bunun Üzerine Uygulanacak Hükümler 117
E. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Görevden Alınması
İşlemlerinin Yargısal Denetimi 127
SONUÇ 135
KAYNAKÇA 139

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.