Usul ve Esaslarıyla Eser Sözleşmesi Uygulaması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Muammer ÖZTÜRK - Zeki GÖZÜTOK
Ürün Kodu: BH502
ISBN: 978-605-05-0284-8
Stok Durumu: Stokta var
232,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Muammer ÖZTÜRK, Zeki GÖZÜTOK
Baskı Tarihi 2018/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Cilt

BH502
Usul ve Esaslarıyla Eser Sözleşmesi Uygulaması
Muammer ÖZTÜRK – Zeki GÖZÜTOK
2018/04 Baskı, 1188 Sayfa
ISBN 978-605-05-0284-8


Türk Borçlar Kanununun (TBK) 470 ila 486. maddelerinde düzenlenen eser sözleşmeleri, günlük hayatımızda sipariş üzerine elbise dikimi, ayakkabı dikimi, mutfak dolabı yapımı, araç tamiri gibi işlerden başlayıp, otoyol, baraj, büyük inşaat yapımı gibi hayatımızın her aşamasında ve alanında karşılaştığımız bir sözleşme türüdür. Eser sözleşmesi ilişkilerinde yukarıdaki özel hükümlerin yanında, her sözleşmede olduğu gibi, TBK 1 ila 206. maddelerde yer alan genel hükümlerin de geniş olarak uygulama alanı vardır. Eser sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda, bunların dışında ilgisi nispetinde Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri de uygulama alanı bulmaktadır. Kamu kuruluşlarının taraf olduğu yapım işlerinde de ağırlıklı olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, kapsamı ile uygulaması azalmış da olsa 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanunu ve ayrıca inşaat yapım işlerinde 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

Eser sözleşmesi ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan uyuşmazlıklar az yukarıda saydığımız yasal mevzuat çerçevesinde çözülmekle birlikte 1973 yılında eser sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar sonucu verilen kararların temyizen incelenmesi için kurulan, Başkanı ve Üyesi olmaktan onur duyduğumuz Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin kurulduğundan bu yana hak ve adalet temeline dayalı, sözleşmenin taraflarının haklarını gözeterek ürettiği ve istikrarlı olarak uyguladığı kararları da uyuşmazlıkların yorumlanması ve çözümünde önemli ölçüde katkı sağlamıştır.

Eser sözleşmeleri ve yapım işlerini konu alan bu çalışmamız inşaat yapım sözleşmeleri de dahil olmak üzere, tüm eser sözleşmelerini kapsayacak yelpazede hazırlanmaya çalışılmıştır. Kitap 13 ayrı bölümden oluşmaktadır. İlk 12 bölümde yer alan 236 ana başlık altında ilgili kurallar ve konunun açıklamalarına yer verilmiş, Yargıtay ilgili daireleri ve özellikle 15. Hukuk Dairesinin görüş ve ilkeleri açıklanmış, çözümler sunulmaya çalışılmış, her bölümün sonunda da Yargıtay içtihatlarına yer verilmiştir. Yargıtay kararlarının sadece ilgili bölümlerine yer verilmek suretiyle daha çok emsal kararın kitapta yer alabilmesi sağlanmak istenmiştir. Kullanım kolaylığı bakımından, ilgili konuda aranan emsal Yargıtay kararının, okuyucularca kitapta kolayca bulunabilmesini sağlamak için, anlatım bölümlerinde örnek Yargıtay kararının tarih ve numaralarının belirtilmesi yanında kitabın kaçıncı sayfasında bu örnek kararın yer aldığı gösterilmiştir. Ayrıca ilgili Yargıtay kararlarının üstünde hangi konuyla ilgili olduğunu belirtir özet başlığa yer verilmesi ve kararların bölüm-konu olarak başlıklar halinde sıralanmak suretiyle kitapta yerleştirilmesi ile de aynı amaç sağlanmaya çalışılmıştır. (önsöz'den...)

ÖNSÖZ

Türk Borçlar Kanununun (TBK) 470 ila 486. maddelerinde düzenlenen eser sözleşmeleri, günlük hayatımızda sipariş üzerine elbise dikimi, ayakkabı dikimi, mutfak dolabı yapımı, araç tamiri gibi işlerden başlayıp, otoyol, baraj, büyük inşaat yapımı gibi hayatımızın her aşamasında ve alanında karşılaştığımız bir sözleşme türüdür. Eser sözleşmesi ilişkilerinde yukarıdaki özel hükümlerin yanında, her sözleşmede olduğu gibi, TBK 1 ila 206. maddelerde yer alan genel hükümlerin de geniş olarak uygulama alanı vardır. Eser sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda, bunların dışında ilgisi nispetinde Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri de uygulama alanı bulmaktadır. Kamu kuruluşlarının taraf olduğu yapım işlerinde de ağırlıklı olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, kapsamı ile uygulaması azalmış da olsa 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanunu ve ayrıca inşaat yapım işlerinde 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

Eser sözleşmesi ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan uyuşmazlıklar az yukarıda saydığımız yasal mevzuat çerçevesinde çözülmekle birlikte 1973 yılında eser sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar sonucu verilen kararların temyizen incelenmesi için kurulan, Başkanı ve Üyesi olmaktan onur duyduğumuz Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin kurulduğundan bu yana hak ve adalet temeline dayalı, sözleşmenin taraflarının haklarını gözeterek ürettiği ve istikrarlı olarak uyguladığı kararları da uyuşmazlıkların yorumlanması ve çözümünde önemli ölçüde katkı sağlamıştır.

Eser sözleşmeleri ve yapım işlerini konu alan bu çalışmamız inşaat yapım sözleşmeleri de dahil olmak üzere, tüm eser sözleşmelerini kapsayacak yelpazede hazırlanmaya çalışılmıştır. Kitap 13 ayrı bölümden oluşmaktadır. İlk 12 bölümde yer alan 236 ana başlık altında ilgili kurallar ve konunun açıklamalarına yer verilmiş, Yargıtay ilgili daireleri ve özellikle 15. Hukuk Dairesinin görüş ve ilkeleri açıklanmış, çözümler sunulmaya çalışılmış, her bölümün sonunda da Yargıtay içtihatlarına yer verilmiştir. Yargıtay kararlarının sadece ilgili bölümlerine yer verilmek suretiyle daha çok emsal kararın kitapta yer alabilmesi sağlanmak istenmiştir. Kullanım kolaylığı bakımından, ilgili konuda aranan emsal Yargıtay kararının, okuyucularca kitapta kolayca bulunabilmesini sağlamak için, anlatım bölümlerinde örnek Yargıtay kararının tarih ve numaralarının belirtilmesi yanında kitabın kaçıncı sayfasında bu örnek kararın yer aldığı gösterilmiştir. Ayrıca ilgili Yargıtay kararlarının üstünde hangi konuyla ilgili olduğunu belirtir özet başlığa yer verilmesi ve kararların bölüm-konu olarak başlıklar halinde sıralanmak suretiyle kitapta yerleştirilmesi ile de aynı amaç sağlanmaya çalışılmıştır.

Kitapta usule ilişkin konulara da eser sözleşmesi penceresinden değerlendirilmek suretiyle ilgili olduğu ölçüde yer verilmiş olup, görevli mahkeme, yetkili mahkeme, faturanın delil değeri, ticari defterlerin delil olması, konulara göre ispat yükünün kimde olduğu ve hangi delillerle ispatlanabileceği, gibi konular, bunlardan bazılarıdır. Kitabın 13. bölümünde ise Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri yer almaktadır.

Yargıtay üyeliğine seçilmemizden bu yana, eser sözleşmesi konusundaki çalışmalarımızı ve biriktirdiğimiz emsal kararları da ifade eden bu çalışmayı yapmaya bizi teşvik eden fedakar eşlerimiz Nilgün Öztürk ve Hatice Gözütok ile, kendilerinden her yönüyle gurur duyduğumuz çocuklarımız, Ömür Öztürk, Anıl Öztürk, Ahmet Gözütok, Gül Gözütok ve Burak Gözütok’a, yazım konusunda bizleri teşvik eden Yetkin Yayınevi sahipleri Sayın Muharrem Başer ile Sayın Ziya Gülkök ve bu kitabın yayınlanmasında emeği geçen Yetkin Yayınevinin tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

Ayrıca mensubu olmaktan onur duyduğumuz Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin kuruluşundan itibaren görev yapan tüm Başkan ve Üyeleri ile Tetkik hakimlerini istikrarlı uygulamanın oluşması, ilke ve kararların ortaya çıkıp, yerleşik hale gelmesi konusunda gösterdikleri çalışmaları nedeniyle saygı ile anıyor ve kendilerine teşekkürü borç biliyoruz.

Bir kardeş yakınlığında, her zaman destek ve katkılarını gördüğümüz, kendileriyle halen aynı dairede birlikte çalışmaktan mutluluk ve onur duyduğumuz, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Üyesi arkadaşlarımız Nejdet Şatır, Belkıs Karakaş, Adem Albayrak ve Erdem Mirici’ye de ayrıca özel teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kitabın, ilgilenen tüm hukukçulara yararlı olması dileğiyle!..

Nisan 2018 Ankara

      Muammer Öztürk                                              Zeki Gözütok

Yargıtay 15. HD. Başkanı                               Yargıtay 15. HD. Üyesi


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ VII

§ 1. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE UNSURLARI

1- ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 1

2- ESER SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 2

3- ESER SÖZLEŞMESİNİN KONUSU 3

4- ESER SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 6

5- ESER SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINDA ŞEKİL 9

6- GEÇERSİZ SÖZLEŞMELER 14

7- ESER SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 17

8- SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI 18

9- SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILMAYAN KONULARDA

KAPSAMIN BELİRLENMESİ 20

10- SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 22

11- ESER SÖZLEŞMESİNİN TAPU SİCİLİNE ŞERHİ VE TERKİNİ 24

12- SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINDA İRADE BOZUKLUKLARI 26

A- Genel Olarak 26

B- Yanılma (Hata) 26

C- Aldatma (Hile) 29

D- Korkutma (İkrah) 31

13- AŞIRI YARARLANMA (GABİN) 33

14- KOŞULA BAĞLANMIŞ SÖZLEŞMELER 36

15- ESER SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİ KURULDUĞUNUN İSPATI 38

16- ESER SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERDEN

AYIRT EDİLMESİ 39

17- ESER SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN KURALLAR 41

18- TAŞERONUN SÖZLEŞMENİN TARAFLARI KARŞISINDAKİ

KONUMU 44

19- BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 46

A- SÖZLEŞMENİN KURULMASI- İlgili Yargıtay Kararları 46

B- SÖZLEŞMENİN KURULMASINDA ŞEKİL-

İlgili Yargıtay Kararları 48

C- GEÇERSİZ SÖZLEŞMELER- İlgili Yargıtay Kararları 55

D- SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI VE KAPSAMININ BELİRLENMESİ - İlgili Yargıtay Kararları 66

E- SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ - İlgili Yargıtay Kararları 68

F- SÖZLEŞMENİN TAPU SİCİLİNE ŞERHİ VE TERKİNİ -

İlgili Yargıtay Kararları 74

G- SÖZLEŞMENİN KURULMASINDA İRADE BOZUKLUKLARI -

 İlgili Yargıtay Kararları 77

H- AŞIRI YARARLANMA (GABİN) - İlgili Yargıtay Kararları 80

I- KOŞULA BAĞLANMIŞ SÖZLEŞMELER - İlgili Yargıtay Kararları 85

J- ESER SÖZLEŞMESİNİN DİĞERLERİNDEN AYIREDİLMESİ -

İlgili Yargıtay Kararları 92

§  2. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİ BORÇLAR HUKUKU

ÖZEL HÜKÜMLERİ

1- TBK VE BK’NDAKİ ESER SÖZLEŞMESİ KURALLARININ

GENEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI 95

2- ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 96

3- YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / GENEL OLARAK 97

4- YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / MALZEME BAKIMINDAN 99

5- YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / İŞE BAŞLAMA VE YÜRÜTME 101

6- YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK /AYIBIN BELİRLENMESİ 102

7- YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK / İŞSAHİBİNİN SEÇİMLİK HAKLARI 103

8- YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK / İŞSAHİBİNİN  SORUMLULUĞU 105

9- YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK / ESERİN KABULÜ 106

10- YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK / ZAMANAŞIMI 107

11- İŞSAHİBİNİN BORÇLARI / BEDELİN MUACCELİYETİ 109

12- İŞSAHİBİNİN BORÇLARI / BEDEL / GÖTÜRÜ BEDEL 110

13- İŞSAHİBİNİN BORÇLARI / BEDEL / DEĞERE GÖRE BEDEL 112

14- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / YAKLAŞIK BEDELİN

AŞILMASI 113

15- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / ESERİN YOK OLMASI 114

16- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / TAZMİNAT KARŞILIĞI FESİH 116

17- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / İŞSAHİBİ YÜZÜNDEN

İFANIN İMKANSIZLAŞMASI 116

18- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ 118

§ 3. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORÇLARI

1- GENEL OLARAK 121

2- ESERİ MEYDANA GETİRME (İMAL) BORCU 121

3- ÖZEN VE SADAKAT BORCU 123

4- ESERİN KENDİ VEYA YÖNETİMİ ALTINDA YAPILMASI BORCU 124

5- ARAÇ VE GEREÇLERİ SAĞLAMA BORCU 125

6- MALZEMEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 126

7- UYARI GÖREVİ (GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ) 128

8- İŞE BAŞLAMA VE YÜRÜTMEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 131

9- ESERİ TESLİM BORCU 133

10- YÜKLENİCİNİN AYIP NEDENİYLE SORUMLULUĞU 135

A- Ayıp Nedeniyle Sorumluluğun Koşulları 135

a- Genel Olarak 135

b- Eserin Teslim Edilmiş Olması 136

c- Teslim Edilen Eserin Ayıplı Olması 136

d- Ayıbın İş sahibinden Kaynaklanmamış Olması 137

e- Eseri Muayene ve Ayıbı İhbar Yükümlülüğü 138

f- Eserin Açık Ya da Örtülü Olarak kabul Edilmemiş Olması 140

B- Ayıbın Varlığı ve İspatı Halinde İş sahibinin Hakları 141

a- Genel Olarak 141

b- Dönme Hakkı 142

c- Eseri Alıkoyup, Ayıp Oranında Bedelden İndirim İsteme Hakkı 143

d- Eserin Ücretsiz Onarılmasını İsteme Hakkı 144

C- Ayıp Nedeniyle İş Sahibinin Tazminat İsteme Hakkı 145

D- Ayıplı İşlerde Zamanaşımı 146

 

E- Garanti Sözleşmesi – Garanti Şartı 147

F- Ayıptan Sorumluluğu Kaldıran Veya Sınırlayan Anlaşmalar 149

11- YAPI DENETİMİ 150

12- YÜKLENİCİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDENİYLE TEMİNAT

ALINMASI 154

A- Genel Olarak Teminat 154

B- Teminat Senedi (Bono - Çek) 155

C- Teminat Mektubu 156

a- Genel Olarak 156

b- Geçici Teminat Mektubu 157

c- Kesin Teminat Mektubu 157

d- Avans Teminat Mektubu 159

D- İpotek Tesisi 159

E- Teminatların Niteliği (Ceza Niteliğinde Olup Olmadığı) 161

F- Teminatlarla İlgili Uygulamadan Örnekler 162

F- Teminat İadesi Taleplerinde Gözetilecek YİGŞ Düzenlemeleri 163

13- İŞ SAHİBİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDENİYLE

TEMİNAT ALINMASI 168

A- Hapis Hakkı 168

B- Kanuni İpotek (Yapı Alacaklısı İpoteği - İnşaatçı İpoteği) 168

C- Diğer Teminatlar 170

14- BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 171

A- ESERİ MEYDANA GETİRME (İMAL) BORCU -

İlgili Yargıtay Kararları 171

B- ÖZEN VE SADAKAT BORCU - İlgili Yargıtay Kararları 172

C- ARAÇ VE GEREÇLERİ SAĞLAMA BORCU -

İlgili Yargıtay Kararları 175

D- MALZEMEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ -

İlgili Yargıtay Kararları 177

E- UYARI GÖREVİ (GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ) -

İlgili Yargıtay Kararları 179

F- İŞE BAŞLANILMASI VE YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ - İlgili Yargıtay Kararları 187

G- ESERİ TESLİM BORCU - İlgili Yargıtay Kararları 187

H- AYIP NEDENİYLE SORUMLULUĞU - İlgili Yargıtay Kararları 189

I- YAPI DENETİMİ - İlgili Yargıtay Kararları 208

J- YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDENİYLE

TEMİNAT ALINMASI - İlgili Yargıtay Kararları 212

K- İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDENİYLE

TEMİNAT ALINMASI - İlgili Yargıtay Kararları 220

§ 4. BÖLÜM

İŞ SAHİBİNİN BEDEL BORCU

1- UNSUR OLARAK İŞ BEDELİ 229

2- İŞ BEDELİNİN SÖZLEŞMEDE BELİRLENİP BELİRLENMEMESİ 229

3- İŞ BEDELİNİN SÖZLEŞMEDE YAKLAŞIK OLARAK

BELİRLENMESİ 231

4- GÖTÜRÜ BEDEL 232

A- Genel Olarak 232

B- Toplam (Yalın) Götürü Bedel 233

C- Birim Bedel 234

5- BEDELİN TÜRK LİRASI OLARAK BELİRLENMESİ 235

6- BEDELİN YABANCI PARA OLARAK BELİRLENMESİ 235

7- BEDELİN ALTIN OLARAK BELİRLENMESİ 236

8- BEDELİN DEVREDİLECEK TAŞINMAZ YA DA

ARSA PAYI OLARAK BELİRLENMESİ 237

9- BEDELİN PARA, ALTIN VE TAŞINMAZ DIŞINDA

DİĞER BİR VASITA OLARAK BELİRLENMESİ 238

10- KATMA DEĞER VERGİSİNİN BEDELLE İLİŞKİSİ 238

11- ESERİN YOK OLMASI HALİNDE BEDEL 239

12- TAZMİNAT KARŞILIĞI FESİHTE BEDEL 239

13- İŞ SAHİBİNDEN DOĞAN İFA İMKANSIZLIĞINDA BEDEL 240

14- YÜKLENİCİDEN DOĞAN İFA İMKANSIZLIĞINDA BEDEL 240

15- YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ VEYA YETENEĞİNİ KAYBETMESİ HALİNDE BEDEL 241

16- BEKLENMEDİK HAL DURUMUNDA BEDEL 241

17- DİĞER İFA İMKANSIZLIĞI HALLERİNDE BEDEL 241

18- SÖZLEŞME KAPSAMI DIŞINDA YAPILAN İMALAT BEDELİ 242

19- SÖZLEŞME KAPSAMINDA KALAN FAZLA İŞ BEDELİ

(İŞ ARTIŞI BEDELİ) 243

20- EKSİK İŞ BEDELİ 245

21- AYIPLI İŞ BEDELİ 246

22- İŞ BEDELİNİN İSTENEBİLİR (MUACCEL) OLMASI 247

23- İŞ BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI 249

24- ÖDEMEZLİK DEFİ 249

25- İŞ SAHİBİNİN İŞ BEDELİNE İLİŞKİN TEMERRÜDÜ 249

26- FAZLA ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ 250

27- TAKAS VE MAHSUP 251

A- Genel Olarak Takas 251

B- Takasın Koşulları 252

a- Tarafların Birbirinden Karşılıklı Olarak Alacaklı Olmaları 252

b- Alacakların Aynı Cins veya Özdeş Diğer Edimler Olması 252

c- Alacakların Muaccel Olması 253

C- Mahsup 253

28- İŞ BEDELİNİN UYARLANMASI 254

29- VADE FARKI OLARAK BEDELE YAPILAN İLAVE 254

30- İŞ BEDELİ BELİRLENİRKEN HESAPLAMAYA ESAS

ALINACAK TARİH 254

31- KÂR KAYBI 255

32- YAPININ İMARA AYKIRI OLMASI HALİNDE BEDEL 256

33- BU BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 257

A- İŞ BEDELİNİN SÖZLEŞMEDE BELİRLENİP BELİRLENMEMESİ - İlgili Yargıtay Kararları 257

B- İŞ BEDELİNİN SÖZLEŞMEDE YAKLAŞIK OLARAK BELİRLENMESİ  - İlgili Yargıtay Kararları 260

C- GÖTÜRÜ BEDEL - İlgili Yargıtay Kararları 263

D- BEDELİN YABANCI PARA OLARAK BELİRLENMESİ -

İlgili Yargıtay Kararları 267

E- BEDELİN DEVREDİLECEK TAŞINMAZ YA DA ARSA PAYI OLARAK BELİRLENMESİ - İlgili Yargıtay Kararları 269

F- KATMA DEĞER VERGİSİNİN BEDELLE İLİŞKİSİ -

İlgili Yargıtay Kararları 270

G- İFA İMKANSIZLIĞINDA BEDEL - İlgili Yargıtay Kararları 272

H- SÖZLEŞME KAPSAMI DIŞINDA YAPILAN İMALAT BEDELİ -

İlgili Yargıtay Kararları 274

I- SÖZLEŞME KAPSAMINDA KALAN FAZLA İŞ BEDELİ

(İŞ ARTIŞI BEDELİ) - İlgili Yargıtay Kararları 276

J- EKSİK İŞ BEDELİ - İlgili Yargıtay Kararları 282

K- AYIPLI İŞ BEDELİ- İlgili Yargıtay Kararları 286

L- İŞ BEDELİNİN İSTENEBİLİR (MUACCEL) OLMASI -

İlgili Yargıtay Kararları 290

M- İŞ BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI - 

İlgili Yargıtay Kararları 291

N- FAZLA ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ -

İlgili Yargıtay Kararları 292

O- TAKAS VE MAHSUP- İlgili Yargıtay Kararları 294

P- İMARA AYKIRI VEYA KAÇAK YAPI YAPILMASI HALİNDE

İŞ BEDELİ - İlgili Yargıtay Kararları 297

§  5. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİNDE TEMERRÜT

1- GENEL OLARAK TEMERRÜT 303

2- İŞ SAHİBİNİN (ALACAKLININ) TEMERRÜDÜ VE ŞARTLARI 304

A- Genel Olarak 304

B- Alacaklı Temerrüdünün Şartları 304

a- Yüklenicinin Üstlendiği Edimini Alacaklıya Sunmuş Olması 304

b- İş Sahibinin İfayı Kabulden Kaçınmış Olması 305

c- İfayı Kabulden Kaçınmanın Haklı Nedene Dayanmamış Olması 305

3- ALACAKLI TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI 305

A- Genel Olarak 305

B- Borçlunun Tevdi Hakkı 306

C- Borçlunun Satma Hakkı 307

D- Borçlunun Sözleşmeden Dönme Hakkı 307

4- BORÇLUNUN (YÜKLENİCİNİN) TEMERRÜDÜ VE ŞARTLARI 308

A- Genel Olarak 308

B- Yüklenici (Borçlu) Temerrüdünün Şartları 308

a- Borcun İstenebilir (Muaccel) Olması 308

b- Teslimi Gereken Tarihin Birlikte Kararlaştırılmış Veya

Yükleniciye İhtar Gönderilmiş Olması 309

c- Borcun İfasının Mümkün Olması (İfa İmkansızlığı Bulunmaması) 310

d- İfanın Gerçekleşmemiş Olması 311

e- Temerrüde Engel Oluşturan Bir Neden Bulunmaması 311

 

5- BORÇLU TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI 312

A- Genel Olarak 312

B- Borçluya Süre Verilmesi 313

C- Süre Verilmesini Gerektirmeyen Durumlar 313

D- Borçlunun Temerrüdü Halinde Alacaklının Seçim Hakları 314

a- Ani Edimli Sözleşmelerde 314

b- Sürekli Edimli Sözleşmelerde 315

E- Gecikmiş İfayı Bekleme ve Gecikme Nedeniyle

Tazminat İsteme Hakkı 315

F- Sözleşmeden Dönme ve Menfi Zararını İsteme Hakkı 315

6- AYNEN İFAYI BEKLEMEK 316

7- NAMA İFA VE İFAYA İZİN 317

A- Nama İfa 317

B- Nama İfaya İzin 318

a- Genel Olarak İfaya İzin 318

b- Nama İfaya İzin Davası 319

8- ALACAK DAVASI 320

9- GECİKME TAZMİNATI İSTEMEK 321

10- CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART) 327

A- Genel Olarak 327

B- Ceza Koşulu Çeşitleri 331

a- Seçimlik Ceza (İfa Yerine Geçen Ceza) 331

b- İfaya Ekli Ceza (Gecikme Cezası) 333

c- Dönme Cezası 337

11- BORCUN İFASINDAN VE GECİKME TAZMİNATI İSTEME HAKKINDAN VAZGEÇTİĞİNİ HEMEN BİLDİREREK BORCUN

İFA EDİLMEMESİNDEN DOĞAN ZARARIN GİDERİLMESİNİ

İSTEME HAKKI 339

A- Hakkın Kullanılması ve Kapsamı 339

B- Eser Sözleşmelerinde Olumlu (Müspet) Zararın Hesabı 340

12- SÖZLEŞMEDEN DÖNME VE FESİH HAKKI 342

A- Genel Olarak 342

B- Ani Edimli Sözleşmelerde 342

C- Sürekli Edimli Sözleşmelerde 345


13- BU BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 346

A- ALACAKLI VE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ - SONUÇLARI -

İlgili Yargıtay Kararları 346

B- BORÇLUNUN (YÜKLENİCİNİN) TEMERRÜDÜ VE ŞARTLARI - İlgili Yargıtay Kararları 352

C- BORÇLU TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI VE ALACAKLININ SEÇİM HAKLARI - İlgili Yargıtay Kararları 356

D- NAMA İFA VE NAMA İFAYA İZİN - İlgili Yargıtay Kararları 369

E- GECİKME TAZMİNATI İSTEMEK - İlgili Yargıtay Kararları 376

F- CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART)  - İlgili Yargıtay Kararları 384

§  6. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

1- İFA İLE SONA ERME 403

2- ANLAŞMA İLE SONA ERME 403

3- İFA GÜÇSÜZLÜĞÜ (ACZ HALİ) NEDENİYLE SONA ERME 404

4- İMKANSIZLIK NEDENİYLE SONA ERME 405

5- KARARLAŞTIRILAN CEZANIN ÖDENMESİ SURETİYLE

SONA ERME 411

6- İŞE BAŞLAMA VEYA YÜRÜTMEKTE GECİKME NEDENİYLE

SONA ERME 412

7- İŞİN AYIPLI VEYA SÖZLEŞMEYE AYKIRI YAPILACAĞININ ANLAŞILMASI NEDENİYLE SONA ERME 414

8- ESERİN AYIPLI OLMASI NEDENİYLE SONA ERME 415

9- YAKLAŞIK BEDELİN AŞIRI AŞILMASI NEDENİYLE

SONA ERME 416

10- GÖTÜRÜ BEDELİN YETERLİ OLMAYACAĞININ

ANLAŞILMASI NEDENİYLE SONA ERME 418

11- TAZMİNAT KARŞILIĞI FESİH (KEYFİ FESİH) 420

12- İŞ SAHİBİNİN BEDEL ÖDEMEDE TEMERRÜDÜ NEDENİYLE

SONA ERME 421

13- YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE DÖNME 422

14- SÖZLEŞMENİN FESHİ 423

15- SÖZLEŞMEDEN DÖNME 425

16- İBRA SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE SONA ERME 426

17- SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ İLE SONA ERME 427

18- ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ

NEDENİYLE SONA ERME 428

19- ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ÜZERİNE

İŞ SAHİBİ VE YÜKLENİCİNİN YAPABİLECEĞİ

İŞLEMLER VE TALEP HAKLARI 429

A- Tasfiye 429

a- Genel Olarak Tasfiye 429

b- Ani Edimli Eser Sözleşmelerinin Sona Ermesinde Tasfiye 429

c- Sürekli Edimli Eser Sözleşmelerinin Sona Ermesinde Tasfiye 431

d- Tasfiyede Zamanaşımı 433

B- Olumsuz Zarar (Menfi Zarar) 433

C- Olumlu Zarar (Müspet Zarar) 434

a- Olumlu Zarırın Kapsamı 434

b- Yüklenicinin Kusurlu Olarak Sözleşmeden Dönmesi Halinde

İş Sahibinin İsteyebileceği Olumlu Zarırın Hesaplanması 435

c- İş Sahibinin Kusurlu Olarak Sözleşmeden Dönmesi Halinde Yüklenicinin İsteyebileceği Olumlu Zarırın Hesaplanması 436

d- Yüklenicinin Kar Kaybı Talebi 437

D- Tazminat Karşılığı Fesih 439

E- Manevi Tazminat 440

20- BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 441

A- GENEL OLARAK FESİH VE SONA ERME -

İlgili Yargıtay Kararları 441

B- SONA ERME NEDENİYLE TAZMİNAT TALEPLERİ -

İlgili Yargıtay Kararları 465

C- MENFİ ZARAR TALEBİ  - İlgili Yargıtay Kararları 471

D- MÜSPET ZARAR TALEBİ - İlgili Yargıtay Kararları 481

E- MÜSPET ZARAR KAPSAMINDA KÂR KAYBI TALEBİ -

İlgili Yargıtay Kararları 483

F- SONA ERMEDE YÜKLENİCİNİN İMALAT BEDELİ TALEBİ - 

İlgili Yargıtay Kararları 492

G- SONA ERMEDE CEZA KOŞULU ALACAĞI TALEBİ -

İlgili Yargıtay Kararları 498

H- SONA ERMEDE TASFİYE - İlgili Yargıtay Kararları 500

§  7. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI

1- HUKUKİ NİTELİĞİ 505

2- İLERİ SÜRÜLMESİ VE İNCELENMESİ 506

A- Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülmesi 506

B- Zamanaşımı Def’inin İncelenmesi 507

3- TBK ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 508

4- BK ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 509

5- BK DÖNEMİNDE İŞLEMEYE BAŞLAYAN ZAMANAŞIMINDA

SÜRE 509

6- DEVLET İHALE KANUNDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 511

7- SÖZLEŞME İLİŞKİSİ VARSA SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANMAMASI 511

8- ESERİN AYIPLI OLMASINDA ZAMANAŞIMI 512

9- EKSİK İŞ BEDELİNDE ZAMANAŞIMI 513

10- SÖZLEŞME DIŞI İŞLERDE ZAMANAŞIMI 513

11- GECİKME TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI 514

12- CEZAİ ŞARTTA ZAMANAŞIMI 514

13- SONA ERME NEDENİYLE TASFİYEDE ZAMANAŞIMI 515

14- İDARE ELEMANLARININ SORUMLULUĞUNDA 517

15- FAİZ ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI 518

16- MUNZAM ZARARDA ZAMANAŞIMI 519

17- RÜCU ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI 519

18- ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI 520

19- ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI 524

20- ZAMANAŞIMININ DURMASI 524

21- ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE YENİDEN BAŞLAMASI 525

A- Zamanaşımını Kesen Borçlu Davranışları 525

B- Zamanaşımını Kesen Alacaklı Davranışları 525

C- Zamanaşımını Kesilmesinin Kapsamı ve Sonuçları 526

22- ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT 528

23- KISMİ DAVADA ZAMANAŞIMI 528

24- DAVANIN ISLAHINDA ZAMANAŞIMI 529

25- SENETLE İKRARDA ZAMANAŞIMI 529

26- İLAM ZAMANAŞIMI 530

27- ZAMANAŞIMI NEDENİYLE RED HALİNDE VEKALET ÜCRETİ 531

28- BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 531

A- HUKUKİ NİTELİĞİ, İLERİ SÜRÜLMESİ VE İNCELENMESİ -

İlgili Yargıtay Kararları 531

B- ZAMANAŞIMI SÜRELERİ - İlgili Yargıtay Kararları 538

C- SÖZLEŞME İLİŞKİSİ VARSA SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANMAMASI -

İlgili Yargıtay Kararları 540

D- ESERİN AYIPLI OLMASINDA ZAMANAŞIMI -

İlgili Yargıtay Kararları 541

E- EKSİK İŞ BEDELİNDE ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları 544

F- SÖZLEŞME DIŞI İŞLERDE ZAMANAŞIMI -

İlgili Yargıtay Kararları 545

G- GECİKME TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI -

İlgili Yargıtay Kararları 548

H- CEZAİ ŞARTTA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları 548

I- SONA ERME NEDENİYLE TASFİYEDE ZAMANAŞIMI -

İlgili Yargıtay Kararları 551

J- İDARE ELEMANLARININ SORUMLULUĞUNDA -

İlgili Yargıtay Kararları 552

K- FAİZ ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları 554

L- MUNZAM ZARARDA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları 557

M- RÜCU ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları 557

N- ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI - İlgili Yargıtay Kararları 560

O- ZAMANAŞIMININ DURMASI - İlgili Yargıtay Kararları 572

P- ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE YENİDEN BAŞLAMASI -

İlgili Yargıtay Kararları 573

R- ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT - İlgili Yargıtay Kararları 578

S- KISMİ DAVADA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları 580

T- DAVANIN ISLAHINDA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları 581

U- SENETLE İKRARDA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları 585

V- İLAM ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları 587

Y- ZAMANAŞIMI NEDENİYLE RED HALİNDE VEKALET ÜCRETİ - İlgili Yargıtay Kararları 588

§ 8. BÖLÜM

ESER  SÖZLEŞMESİ UYUŞMAZLIKLARINDA

İLGİLİ DİĞER KONULAR

1- SÖZLEŞMENİN DEVRİ 589

2- ALACAĞIN DEVRİ (ALACAĞIN TEMLİKİ) 592

3- SÖZLEŞMEYE KATILMA 598

4- BORCUN ÜSTLENİLMESİ 599

5- BORCA KATILMA 602

6- MALVARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRALINMASI 603

7- İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ VEYA ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ 603

8- ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME (TAAHHÜT) 604

9- ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME 606

10- BORÇ İKRARI (BORÇ TANIMASI) 609

11- TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER 610

A- Genel Olarak 610

B- Yetkili Temsilci 613

C- Yetkisiz Temsil 615

D- Ticari Temsilci 616

E- Ticari Vekil 617

F- Diğer Tacir Yardımcıları 617

12- SORUMSUZLUK ANLAŞMASI 618

13- TEMERRÜT FAİZİ 622

A- Temerrüt Faizinin Hukuki Dayanakları 622

B- Temerrüt Faizi Oranı 622

C- Ticari İşlerde Avans Faizi İstenebilmesi 623

D- Temerrüt Faizi Oranının Akdi Faizden Az Olmaması 624

E- Temerrüt Faizi Başlangıç Tarihi 625

F- Faize Faiz Yasağı 626

G- Yabancı Para Borcu Faizi 626

H- Asıl Alacağın Ödenmesinin İşlemiş Faize Etkisi 627

I- Kısmi Ödemenin Öncelikle Faiz ve Masraflara Sayılması 627

J- Islahla Artırılan Bedele Faiz 627

K- İşlemiş Faiz Hakkında Hüküm Kurma Şekli 627

L- Faiz Alacağında Zamanaşımı 628

M- Munzam Zarar (Aşkın Zarar) Talebinde Faiz 628

N- Vade Farkı Talebinde Faiz 628

O- Alacağın Temlikinde Faiz 628

14- AŞKIN ZARAR (MUNZAM ZARAR) 629

15- VADE FARKI 634

16- İFA İMKANSIZLIĞI 637

A- Genel Olarak İfa İmkansızlığı 637

B- Sözleşme Yapılmadan Önce Mevcut Olan İmkansızlık 637

C- Sonradan Ortaya Çıkan İmkansızlık 637

D- Borçlunun Kusuruyla Sonradan Meydana Gelen İfa İmkansızlığı 638

E- Borçlunun Kusuru Olmaksızın Sonradan Meydana Gelen

Tam İfa İmkansızlığı 638

F- Borçlunun Kusuru Olmaksızın Sonradan Meydana Gelen

Kısmi İfa İmkansızlığı 639

G- Eser Sözleşmesine İlişkin İfa İmkansızlığı Özel Düzenlemeleri 640

a- İlgili Düzenlemeler 640

b- Eserin Yok Olması 640

c- İş Sahibi Yüzünden ifanın İmkansız Hale Gelmesi 641

d- Yüklenicinin Ölümü Veya Yeteneğini Kaybetmesi Nedeniyle

İfa İmkansızlığı 641

e- Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundaki İfa İmkansızlığı

Düzenlemeleri 642

17- MÜTESELSİL BORÇLULUK 643

A- Kapsamlı Düzenlemeler Bulunması 643

B- Müteselsil Sorumluluk Eksenli TBK Genel Düzenlemeleri 643

C- Özel konu Eksenli TBK Müteselsil Sorumluluk Kuralları 645

D- TTK Müteselsil Sorumluluk Kuralları 646

E- TMK Müteselsil Sorumluluk Kuralları 647

F- HMK Müteselsil Sorumlularla İlgili HMK Düzenlemeleri 648

G-4735 Sayılı KİSK Müteselsil Sorumluluk Düzenlemeleri 648

H- Özel Kanunlardaki Müteselsil Sorumluluk Düzenlemeleri 649

18- MÜTESELSİL ALACAKLILIK 651

19- İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 654

20- MENFİ TASPİT VE İSTİRDATDAVASI 658

21- MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ 661

22- AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ VE SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI 664

23- KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) 666

24- KOOPERATİFLER VE TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER 670

A- Genel Olarak 670

B- Konut Yapı Kooperatiflerinin Tacir Sayılıp Sayılmadığı 670

C- Kooperatiflerle İlgili Ticari Davalar 671

D- Kooperatif Borcunun Üyelerinden İstenme Koşulları 671

E- Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifle Sözleşme Yapma Yasağı 672

F- İnşaat Yaptırma Usulünü Belirleme Yetkisinin

Genel Kurula Ait Olması 674

G- Kooperatif Temsilcilerinin Temsil Yetkisinin Sınırları 675

25- BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 676

A- SÖZLEŞMENİN DEVRİ- İlgili Yargıtay Kararları 676

B- ALACAĞIN DEVRİ- İlgili Yargıtay Kararları 677

C- BORCUN ÜSTLENİLMESİ- İlgili Yargıtay Kararları 681

D- BORCA KATILMA- İlgili Yargıtay Kararları 684

E- MALVARLIĞI VEYA İŞLETMENİN DEVRALINMASI –

İlgili Yargıtay Kararları 685

F- ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ TAAHHÜT- İlgili Yargıtay Kararları 688

G- ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME- İlgili Yargıtay Kararları 690

H- BORÇ İKRARI (BORÇ TANIMASI)- İlgili Yargıtay Kararları 695

I- TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER-

İlgili Yargıtay Kararları 696

J- SORUMSUZLUK ANLAŞMASI- İlgili Yargıtay Kararları 707

K- TEMERRÜT FAİZİ- İlgili Yargıtay Kararları 713

L- AŞKIN ZARAR (MUNZAM ZARAR) - İlgili Yargıtay Kararları 721

M- VADE FARKI - İlgili Yargıtay Kararları 729

N- İFA İMKANSIZLIĞI - İlgili Yargıtay Kararları 737

O- MÜTESELSİL BORÇLULUK - İlgili Yargıtay Kararları 740

P- İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - İlgili Yargıtay Kararları 743

R- MENFİ TESPİT DAVASI - İlgili Yargıtay Kararları 748

S- MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ - İlgili Yargıtay Kararları 752

T- AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ VE SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI -

İlgili Yargıtay Kararları 757

U- KATMA DEĞER VERGİSİ - İlgili Yargıtay Kararları 765

V- KOOPERATİFLERLE İLGİLİ KONULAR -

İlgili Yargıtay Kararları 773

§ 9. BÖLÜM

VEKALETSİZ İŞ GÖRME

1- HUKUKİ DAYANAK 783

2- UNSURLARI 783

3- TÜMÜYLE SÖZLEŞMESİZ İŞLERDEKİ UYGULAMA 783

4- YAPILAN SÖZLEŞMENİN DIŞINDA KALAN

İŞLERDEKİ UYGULAMA 784

5- BEDELDEN KİMİN SORUMLU OLDUĞU 787

6- VEKALETSİZ İŞ GÖRMEDE ZAMANAŞIMI 787

7- BU BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 787

§ 10. BÖLÜM

DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUK

1- TAZMİNAT TALEPLERİNİN HUKUKİ DAYANAĞI 797

2- BORÇLUNUN GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 797

3- GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE HAKSIZ FİİLE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN KIYASEN UYGULANMASI 800

4- GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ 800

5- GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ZAMANAŞIMI 801

6- GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAYALI RÜCU DAVASINDA ZAMANAŞIMI 801

7- CEZA MAHKEMESİ KARARININ GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAYALI DAVADA BAĞLAYICILIĞI 801

8- GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE KUSURUN BELİRLENMESİ 802

9- KUSUR RAPORUNUN ESER SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE

GÖRE İNCELEMEYİ İÇERMESİ 802

10- GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ZARARIN BELİRLENMESİ

VEYA TAM OLARAK BELİRLENEMEMESİ 804

11- GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE TAZMİNATIN İNDİRİLMESİ 804

12- BEDENSEL VE ÖLÜM NEDENİYLE DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ 805

A- Genel Olarak 805

B- Maddi Zararlar 805

C- Manevi Zararlar 805

D- Destekten Yoksunluk ve Bedensel Zararlarda Sınırlayıcı Hükümler 806

13- TAZMİNAT HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ 806

14- GEÇİCİ ÖDEME YAPILMASINA KARAR VERİLMESİ 806

15- SORUMSUZLUK ANLAŞMALARININ GİDERİM

YÜKÜMLÜLÜĞÜNE ETKİSİ 807

16- YARDIMCI KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLULUK 807

17- RÜCU DAVASINDA UYGULANACAK İÇ İLİŞKİ KURALLARI 808

18- ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ZARARLARINI HAKSIZ FİİL

HÜKÜMLERİNE DAYANARAK TALEP ETMESİ 809

19- BU BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 811

§  11. BÖLÜM

İSPAT VE DELİLLER

1- SÖZLEŞME İLİŞKİSİ KURULDUĞUNUN İSPATI 823

2- ESERİN TESLİM EDİLDİĞİNİN İSPATI 824

3- ÖDEMENİN İSPATI 826

4- AYIBIN VARLIĞI VE KİM TARAFINDAN GİDERİLDİĞİNİN

İSPATI 827

5- AYIP İHBARI YAPILDIĞININ İSPATI 830

6- EKSİK İŞLERİN VARLIĞI VE KİMİN TAMAMLADIĞININ İSPATI 832

7- ARAÇ VE GEREÇLERİ KİMİN TEMİN ETTİĞİNİN İSPATI 835

8- ESERİN İMALİNDE KULLANILAN MALZEMEYİ

KİMİN TEMİN ETTİĞİNİN İSPATI 836

9- SÖZLEŞME DIŞI  İŞ VE FAZLA İŞ YAPILIP YAPILMADIĞININ

İSPATI 837

10- YAZILI DELİLLE (SENETLE) İSPAT ZORUNLULUĞU 840

11- YAZILI DELİL DIŞINDAKİ DİĞER KESİN DELİLLERLE İSPAT 841

12- YAZILI DELİL OLARAK DAYANILAN BELGENİN TARAF,

KARŞI TARAF VE ÜÇÜNCÜ KİŞİYE İBRAZ ETTİRİLMESİ 841

13- DELİL BAŞLANGICI 843

14- DELİL SÖZLEŞMESİ 845

A- Genel Olarak 845

B- Yapım İşleri Genel Şartnamesi Delil Sözleşmesi Hükümleri 849

a- Şartname Hükümleri Hakkında 849

b- Projelerin Uygulanması Hakkında 849

c- İşlerin Denetimi Hakkında 850

d- Ataşmanlar ve İlgili Diğer Defterler Hakkında 850

e- Geçici Hak Ediş Raporlarına İtiraz Hakkında 851

f- Kesin Metraj ve Kesin Hesaplara İtiraz Hakkında 852

g- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler ve

İşin Tasfiyesi Hakkında 854

h- Götürü Bedelli İşlerde İş Eksilişi Hakkında 855

ı- Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Fiyatı Hakkında 855

C- Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi Delil Sözleşmesi Hükümleri 857

D- Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Delil Sözleşmesi Hükümleri 857

15- FATURANIN DELİL NİTELİĞİ 858

16- TİCARİ DEFTERLERİN DELİL NİTELİĞİ 862

17- KEŞİF 868

18- BİLİRKİŞİ RAPORU 869

19- UZMAN GÖRÜŞÜ 872

20- CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNDE BAĞLAYICILIK DERECESİ 873

21- CEZA DAVASI SONUCUNUN BEKLENMESİ 878

22- TACİRLER ARASINDAKİ BAZI İHBAR VE İHTARLARIN ŞEKLİ 879

23- BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 880

A- SÖZLEŞME İLİŞKİSİ KURULDUĞUNUN İSPATI -

İlgili Yargıtay Kararları 880

B- ESERİN TESLİM EDİLDİĞİNİN İSPATI - İlgili Yargıtay Kararları 880

C- ÖDEMENİN İSPATI - İlgili Yargıtay Kararları 886

D- AYIBIN VARLIĞI VE KİM TARAFINDAN GİDERİLDİĞİNİN

İSPATI - İlgili Yargıtay Kararları 887

E- AYIP İHBARI YAPILDIĞININ İSPATI - İlgili Yargıtay Kararları 898

F- EKSK İŞLERİN VARLIĞI VE KİMİN TAMAMLADIĞININ

İSPATI - İlgili Yargıtay Kararları 901

G- SÖZLEŞME DIŞI İLAVE İŞ VE FAZLA İŞ YAPILIP YAPILMADIĞININ İSPATI  İlgili Yargıtay Kararları 907

H- YAZILI DELİLLE (SENETLE) İSPAT ZORUNLULUĞU -

İlgili Yargıtay Kararları 912

I- YAZILI DELİL DIŞINDAKİ DİĞER KESİN DELİLLERLE İSPAT - İlgili Yargıtay Kararları 915

J- DELİL OLARAK DAYANILAN BELGENİN İBRAZ ETTİRİLMESİ - İlgili Yargıtay Kararları 915

K- DELİL BAŞLANGICI - İlgili Yargıtay Kararları 918

L- DELİL SÖZLEŞMESİ - İlgili Yargıtay Kararları 922

M- FATURANIN DELİL NİTELİĞİ - İlgili Yargıtay Kararları 943

N- TİCARİ DEFTERLER - İlgili Yargıtay Kararları 962

O- KEŞİF - İlgili Yargıtay Kararları 970

P- BİLİRKİŞİ RAPORU - İlgili Yargıtay Kararları 971

R- UZMAN GÖRÜŞÜ - İlgili Yargıtay Kararları 974

S- CEZA MAHKEMESİ KARARININ BAĞLAYICILIK DERECESİ -

İlgili Yargıtay Kararları 975

T- CEZA  DAVASI SONUCUNUN BEKLENMESİ -

İlgili Yargıtay Kararları 980

U- TACİRLER ARASINDAKİ BAZI İHBAR VE İHTARLARIN ŞEKLİ - İlgili Yargıtay Kararları 981

§ 12. BÖLÜM

USULE İLİŞKİN KONULAR

1- YARGI YOLU 983

2- GÖREV 986

A- Genel Olarak 986

B- Asliye Hukuk Mahkemesi Yönünden 987

C- Asliye Ticaret Mahkemesi Yönünden 987

D- Tüketici Mahkemesi Yönünden 989

E- Sulh Hukuk Mahkemesi Yönünden 991

F- İş Mahkemesi Yönünden 991

G- Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Yönünden 993

H- Denizcilik İhtisas Mahkemesi Yönünden 994

3- YETKİLİ MAHKEME 994

4- ADİ ORTAKLIK BULUNMASI HALİNDE HUSUMET VE

TARAF TEŞKİLİ 997

5- MİRASÇILARIN ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE HUSUMET VE

TARAF TEŞKİLİ 1000

6- MÜŞTEREK (PAYLI) MÜLKİYETTE HUSUMET VE

TARAF TEŞKİLİ 1002

7- APARTMAN YÖNETİCİSİNİN DAVA VE HUSUMET EHLİYETİ 1003

8- TARAF SIFATI (HUSUMET) 1007

9- MİRASIN REDDİ HALİNDE TARAF TEŞKİLİ 1009

10- DAVA KONUSUNUN DEVRİ (MÜDDEABİHİN TEMLİKİ) 1011

11- ISLAH 1012

12- İSPAT VE DELİLLER 1016

13- VEKALETNAME EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI 1016

14- HARÇLAR 1019

A- Harç Miktarı 1019

B- Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Harç 1020

C- Tahkimde ve Tahkimle İlgili Davalarda Harç 1020

D- Yabancı Hakem Kararı ve Yabancı Mahkeme İlamlarının

Tenfizinde Harç 1020

E- Davadan Feragat, Kabul ve Sulh Halinde Harç 1021

F- Davaya Müdahil Olanlardan Alınacak Harç 1022

G- Yasa yolu sonrası Verilen Hükümde Harç 1022

H- Eksik Yatırılmış Olması Halinde Peşin Harcın Tamamlanması 1022

I- Teminat Mektubunun İadesi Taleplerinde Harç 1023

J- İtirazın İptali Davasında Harç 1024

K- Menfi Tespit Davasında  Harç 1025

L- Yargı Harçlarından Muafiyet Halleri 1025

M- Harç Muafiyeti Bulunmadığının Anlaşılması Halinde

Peşin Harcın Yatırılması 1027

N- Hükümdeki Harç Yanlışlığının Temyiz veya İstinaf Nedeni Olarak

İleri Sürülmemiş Olması 1028

O- Davanın Islahı Halinde Harç Alınması 1028

P- Cevap Dilekçesinin Islahında Harç Alınmayacağı 1028

R- KDV Talebinde Bulunulması Halinde Harç 1029

S- İşlemiş Faizin Dava Edilmesi Halinde Harç 1029

T- Yargılamanın Yenilenmesi Davalarında Harç 1030

15- YARGILAMA GİDERLERİ 1030

16- VEKALET ÜCRETİ 1033

17- BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ

YARGITAY KARARLARI 1035

A- YARGI YOLU - İlgili Yargıtay Kararları 1035

B- GÖREV - İlgili Yargıtay Kararları 1042

C- YETKİ -  İlgili Yargıtay Kararları 1058

D- ADİ ORTAKLIK BULUNMASI HALİNDE HUSUMET VE

TARAF TEŞKİLİ -  İlgili Yargıtay Kararları 1065

E- MİRASÇILARIN ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE HUSUMET VE TARAF TEŞKİLİ İlgili Yargıtay Kararları 1074

F- MÜŞTEREK (PAYLI) MÜLKİYETTE HUSUMET VE

TARAF TEŞKİLİ - İlgili Yargıtay Kararları 1078

G- APARTMAN YÖNETİCİSİNİN DAVA VE HUSUMET EHLİYETİ - İlgili Yargıtay Kararları 1081

H- TARAF EHLİYETİ (HUSUMET) - İlgili Yargıtay Kararları 1090

I- MİRASIN REDDİNDE TARAF TEŞKİLİ -

İlgili Yargıtay Kararları 1095

J- DAVA KONUSUNUN DEVRİ - İlgili Yargıtay Kararları 1096

K- ISLAH - İlgili Yargıtay Kararları 1097

L- VEKALETNAME EKSİKLİKLERİ - İlgili Yargıtay Kararları 1103

M- HARÇLAR - İlgili Yargıtay Kararları 1105

N- YARGILAMA GİDERLERİ - İlgili Yargıtay Kararları 1114

O- VEKALET ÜCRETİ - İlgili Yargıtay Kararları 1115

13. Bölüm

KAMU İDARELERİNİN ESER SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANACAK KANUN VE ŞARTNAME HÜKÜMLERİ

1- KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 1119

2- YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ 1135


Kaynakça 1181

Kavram Dizini 1183


KAYNAKÇA

AKYOL Ş. Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, İstanbul 1976

ALBAŞ Hakan, Paranın Değer Kaybından Doğan Zararın Tazmin Edilebilirliği Ankara 2004

ALBAYRAK Adem, Hukukta İstinaf Uygulaması Ankara 2017

ALTAŞ Hüseyin, Eserin Teslimden önce Telef Olması, Ankara 2002

ANTALYA Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler 1. cilt İstanbul 2015

ARAL Fahrettin, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Ankara 1997

ARSLAN Ramazan, YILMAZ Ejder, TAŞPINAR AYVAZ Sema, Medeni Usul Hukuku 1. Ankara 2016

ATALAY O. Pekcanitez Usul, Medeni Usul Hukuku İstanbul 2017

AYAN Serkan, İnşaat sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Ankara 2008

AYHAN Rıza, ÇAĞLAR Hayrettin, Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar Ankara 2017

COŞKUN Mahmut, İnşaat Sözleşmesinden kaynaklanan Davalar, Ankara 2017

DEYNEKLİ Adnan, KISA Sedat, İtirazın İptali Davaları Ankara 2005

EREN Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Ankara 2017

EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ankara 2017

GÖKYAYLA Emre, Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği İstanbul 2009

GÖZÜTOK Zeki, Hukuk Davalarında İstinaf ve Temyiz Uygulama Rehberi Ankara 2017

GÖZÜTOK Zeki, Faiz Hukuku - Yeni Kanunlara Göre Güncellenmiş Açıklamalı İçtihatlı Ankara 2015

GÖZÜTOK Zeki, Hüküm Kurma Esasları ve Gerekçe Ankara 2017

GÜMÜŞ M. Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler 2. cilt İstanbul 2014

GÜRPINAR Damla, Eser Sözleşmesinde Ücretin Artırılması ve Eksiltilmesi İzmir 2006

HAVUTÇU Ayşe, Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Müsbet Zararın Tazmini, İzmir 1995

KARAHASAN Mustafa Reşit, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler cilt 2 İstanbul 2002

KARATAŞ İzzet, Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri Ankara 2004

KILIÇOĞLU Ahmet M. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ankara 2014

KOCAAĞA Köksal, İnşaat Sözleşmesi Ankara 2014

KURU Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku 2016

KURU Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü 2011

KURU Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü 1991

KURU Baki, ARSLAN Ramazan, YILMAZ Ejder, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı 2011

ÖZ M. Turgut, İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat İstanbul 2012

PEKCANITEZ Hakan, ATALAY Oğuz, ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku Ankara 2011

REİSOĞLU Sefa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler 20. bası

SELİÇİ Özer, Sözleşmeden Doğan Özel Borç İlişkilerinin Sona Ermesi 1971

SELİMOĞLU Yaşar Engin, Eser Sözleşmesi Ankara 2016

ŞENOCAK Zarife, Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı Ankara 2002

TANDOĞAN Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri İstanbul 2010 ve Ankara 1982

UYGUR Turgut, Borçlar Kanunu Özel Borç İlişkileri, Ankara 1993

YAVUZ Nihat, Uygulama ve Öğretide İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İtirazın İptali Davaları, Ankara 2000 Yetkin Yayınevi 2000

Borçlar Kanunundan Türk Borçlar Kanununa, Adalet Bakanlığı 2011

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.