Usul ve Esaslarıyla Eser Sözleşmesi Uygulaması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Muammer ÖZTÜRK - Zeki GÖZÜTOK
Ürün Kodu: BH502
ISBN: 978-605-05-0395-1
Stok Durumu: Stokta var
247,50 TL 275,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Muammer ÖZTÜRK, Zeki GÖZÜTOK
Baskı Tarihi 2019/03
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Cilt

BH502
Usul ve Esaslarıyla Eser Sözleşmesi Uygulaması
Muammer ÖZTÜRK – Zeki GÖZÜTOK
2019/03 2. Baskı, 1275 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-05-0395-1

Türk Borçlar Kanununun (TBK) 470 ila 486. maddelerinde düzenlenen eser sözleşmeleri, günlük hayatımızda sipariş üzerine elbise dikimi, ayakkabı dikimi, mutfak dolabı yapımı, araç tamiri gibi işlerden başlayıp, otoyol, baraj, büyük inşaat yapımı gibi hayatımızın her aşamasında ve alanında karşılaştığımız bir sözleşme türüdür. Eser sözleşmesi ilişkilerinde yukarıdaki özel hükümlerin yanında, her sözleşmede olduğu gibi, TBK 1 ila 206. maddelerde yer alan genel hükümlerin de geniş olarak uygulama alanı vardır. Eser sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda, bunların dışında ilgisi nispetinde Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri de uygulama alanı bulmaktadır. Kamu kuruluşlarının taraf olduğu yapım işlerinde de ağırlıklı olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, kapsamı ile uygulaması azalmış da olsa 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanunu ve ayrıca inşaat yapım işlerinde 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

Eser sözleşmesi ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan uyuşmazlıklar az yukarıda saydığımız yasal mevzuat çerçevesinde çözülmekle birlikte 1973 yılında eser sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar sonucu verilen kararların temyizen incelenmesi için kurulan, Başkanı ve Üyesi olmaktan onur duyduğumuz Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin kurulduğundan bu yana hak ve adalet temeline dayalı, sözleşmenin taraflarının haklarını gözeterek ürettiği ve istikrarlı olarak uyguladığı kararları da uyuşmazlıkların yorumlanması ve çözümünde önemli ölçüde katkı sağlamıştır.

Eser sözleşmeleri ve yapım işlerini konu alan bu çalışmamız inşaat yapım sözleşmeleri de dahil olmak üzere, tüm eser sözleşmelerini kapsayacak yelpazede hazırlanmaya çalışılmıştır. Kitap 13 ayrı bölümden oluşmaktadır. İlk 12 bölümde yer alan 236 ana başlık altında ilgili kurallar ve konunun açıklamalarına yer verilmiş, Yargıtay ilgili daireleri ve özellikle 15. Hukuk Dairesinin görüş ve ilkeleri açıklanmış, çözümler sunulmaya çalışılmış, her bölümün sonunda da Yargıtay içtihatlarına yer verilmiştir. Yargıtay kararlarının sadece ilgili bölümlerine yer verilmek suretiyle daha çok emsal kararın kitapta yer alabilmesi sağlanmak istenmiştir. Kullanım kolaylığı bakımından, ilgili konuda aranan emsal Yargıtay kararının, okuyucularca kitapta kolayca bulunabilmesini sağlamak için, anlatım bölümlerinde örnek Yargıtay kararının tarih ve numaralarının belirtilmesi yanında kitabın kaçıncı sayfasında bu örnek kararın yer aldığı gösterilmiştir. Ayrıca ilgili Yargıtay kararlarının üstünde hangi konuyla ilgili olduğunu belirtir özet başlığa yer verilmesi ve kararların bölüm-konu olarak başlıklar halinde sıralanmak suretiyle kitapta yerleştirilmesi ile de aynı amaç sağlanmaya çalışılmıştır. (önsöz'den...)

Kitabımızın 1. baskısının dokuz ay gibi kısa sürede tükenmiş olması nedeniyle 2. baskısını yapma ihtiyacı doğmuştur. Bu baskıda kitap yeniden gözden geçirilmiş, konu bütünlüğünü sağlayacak biçimde başka Yargıtay kararları eklenmiştir.

Kitabın ilk baskısında doğrudan eser sözleşmeleriyle ilgili olanlar yanında eser sözleşmesinin bir türü olan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri diğer bir ifadeyle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleriyle ilgili açıklamalar ve örnek Yargıtay kararlarına da yer verilmişti. Ancak bu sözleşmelerin karma bir akit olması, eser sözleşmesi yanında mülkiyet nakli borcu da içermesi nedeniyle bazı durumlarda kendine has özellikleri bulunduğundan kitapta yer alan doğrudan kat karşılığı inşaat sözleşmeleriyle ilgili  özellik arz eden kararların ayrı bir bölümde sunulmasının uygun olacağı düşünülmüş ve bu konuda ayrı bir bölüm eklenmiştir.

Bunu yaparken kitabın hacminin gereksiz yere artmaması için bu bölümde aynı kararlara tekrar yer verilmeyip sadece, konu başlıklı özetleri yapılıp alfabetik olarak sıralanmıştır. Ayrıca bu kararın kitabın hagi sayfasında yer aldığı belirtilerek ilgili karara okuyucuların kolayca ulaşmasının sağlanması hedeflenmiştir.

Bu bölüme sadece sözü edilen sözleşmelerin niteliğinden kaynaklanan nedenlerle özellik arz eden kararlar alınmış ise de  kitapta yer alan diğer kararlar ve açıklamalardan eser sözleşmesi unsuru yönüyle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri için de yararlanılabilecektir.

Kitabın 2. baskısının da kısa sürede yayınlanmasını sağlayan Yetkin Yayınevi sahipleri Sayın Ziya Gülkök ile Sayın Muharrem Başer ve kitabın yayınlanmasında emeği geçen Yetkin Yayınevinin tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

Kitabın, okuyuculara yararlı olması dileğiyle!..

İÇİNDEKİLER

2. BASKIYA ÖNSÖZVII

1. BASKIYA ÖNSÖZIX

KISALTMALARXXXV

§ 1. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE UNSURLARI

1-ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI1

2-ESER SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI2

3-ESER SÖZLEŞMESİNİN KONUSU3

4-ESER SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI6

5-ESER SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINDA ŞEKİL9

6-GEÇERSİZ SÖZLEŞMELER14

7-ESER SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI18

8-SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI19

9-SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILMAYAN KONULARDA
KAPSAMIN BELİRLENMESİ21

10-SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ23

11-ESER SÖZLEŞMESİNİN TAPU SİCİLİNE ŞERHİ VE TERKİNİ25

12-SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINDA İRADE BOZUKLUKLARI27

A-Genel Olarak27

B-Yanılma (Hata)27

C-Aldatma (Hile)30

D-Korkutma (İkrah)32

13-AŞIRI YARARLANMA (GABİN)34

14-KOŞULA BAĞLANMIŞ SÖZLEŞMELER37

15-ESER SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİ KURULDUĞUNUN İSPATI39

16-ESER SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERDEN
AYIRT EDİLMESİ40

17-ESER SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN KURALLAR42

18-TAŞERONUN SÖZLEŞMENİN TARAFLARI KARŞISINDAKİ
KONUMU45

19-BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI47

A-SÖZLEŞMENİN KURULMASI- İlgili Yargıtay Kararları47

B-SÖZLEŞMENİN KURULMASINDA ŞEKİL-
İlgili Yargıtay Kararları49

C-GEÇERSİZ SÖZLEŞMELER- İlgili Yargıtay Kararları56

D-SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI VE KAPSAMININ
BELİRLENMESİ - İlgili Yargıtay Kararları68

E-SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ - İlgili Yargıtay Kararları70

F-SÖZLEŞMENİN TAPU SİCİLİNE ŞERHİ VE TERKİNİ -
İlgili Yargıtay Kararları78

G-SÖZLEŞMENİN KURULMASINDA İRADE BOZUKLUKLARI-
İlgili Yargıtay Kararları80

H-AŞIRI YARARLANMA (GABİN) - İlgili Yargıtay Kararları84

I-KOŞULA BAĞLANMIŞ SÖZLEŞMELER - İlgili Yargıtay Kararları90

J-ESER SÖZLEŞMESİNİN DİĞERLERİNDEN AYIREDİLMESİ -
İlgili Yargıtay Kararları97

§ 2. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLERİ
(BK VE GEREKÇELERİYLE TBK KURALLARI)

1-TBK VE BK’NDAKİ ESER SÖZLEŞMESİ KURALLARININ
GENEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI99

2-ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI100

A-TBK 470. Madde100

B-BK Karşılığı 355. Madde100

C-TBK Gerekçesi101

3-YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / GENEL OLARAK101

A-TBK 471. Madde101

B-BK Karşılığı 356. Madde102

C-TBK Gerekçesi102

4-YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / MALZEME BAKIMINDAN103

A-TBK 472. Madde103

B-BK Karşılığı 357. Madde103

C-TBK Gerekçesi104

5-YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / İŞE BAŞLAMA VE YÜRÜTME105

A-TBK 473. Madde105

B-BK Karşılığı 358. Madde105

C-TBK Gerekçesi105

6-YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK /AYIBIN BELİRLENMESİ106

A-TBK 474. Madde106

B-BK Karşılığı 359. Madde106

C-TBK Gerekçesi106

7-YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK /
İŞSAHİBİNİN SEÇİMLİK HAKLARI107

A-TBK 475. Madde107

B-BK Karşılığı 360. Madde107

C-TBK Gerekçesi108

8-YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK /
İŞSAHİBİNİN SORUMLULUĞU109

A-TBK 476. Madde109

B-BK Karşılığı 361. Madde109

C-TBK Gerekçesi109

9-YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK / ESERİN KABULÜ110

A-TBK 477. Madde110

B-BK Karşılığı 362. Madde110

C-TBK Gerekçesi110

10-YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK / ZAMANAŞIMI111

A-TBK 478. Madde111

B-BK Karşılığı 363. Madde112

C-TBK Gerekçesi112

11-İŞSAHİBİNİN BORÇLARI / BEDELİN MUACCELİYETİ113

A-TBK 479. Madde113

B-BK Karşılığı 364. Madde113

C-TBK Gerekçesi113

12-İŞSAHİBİNİN BORÇLARI / BEDEL / GÖTÜRÜ BEDEL114

A-TBK 480. Madde114

B-BK Karşılığı 365. Madde114

C-TBK Gerekçesi115

13-İŞSAHİBİNİN BORÇLARI / BEDEL / DEĞERE GÖRE BEDEL116

A-TBK 481. Madde116

B-BK Karşılığı 366. Madde116

C-TBK Gerekçesi116

14-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / YAKLAŞIK BEDELİN AŞILMASI117

A-TBK 482. Madde117

B-BK Karşılığı 367. Madde117

C-TBK Gerekçesi117

15-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / ESERİN YOK OLMASI118

A-TBK 483. Madde118

B-BK Karşılığı 368. Madde119

C-TBK Gerekçesi119

16-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / TAZMİNAT KARŞILIĞI FESİH120

A-TBK 484. Madde120

B-BK Karşılığı 369. Madde120

C-TBK Gerekçesi120

17-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / İŞSAHİBİ YÜZÜNDEN İFANIN
İMKANSIZLAŞMASI120

A-TBK 485. Madde120

B-BK Karşılığı 370. Madde121

C-TBK Gerekçesi121

18-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ122

A-TBK 486. Madde122

B-BK Karşılığı 371. Madde122

C-TBK Gerekçesi122

§ 3. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORÇLARI

1-GENEL OLARAK125

2-ESERİ MEYDANA GETİRME (İMAL) BORCU125

3-ÖZEN VE SADAKAT BORCU127

4-ESERİN KENDİ VEYA YÖNETİMİ ALTINDA YAPILMASI BORCU128

5-ARAÇ VE GEREÇLERİ SAĞLAMA BORCU129

6-MALZEMEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ130

7-UYARI GÖREVİ (GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ)132

8-İŞE BAŞLAMA VE YÜRÜTMEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ135

9-ESERİ TESLİM BORCU137

10-YÜKLENİCİNİN AYIP NEDENİYLE SORUMLULUĞU140

A-Ayıp Nedeniyle Sorumluluğun Koşulları140

a-Genel Olarak140

b-Eserin Teslim Edilmiş Olması140

c-Teslim Edilen Eserin Ayıplı Olması141

d-Ayıbın İş sahibinden Kaynaklanmamış Olması141

e-Eseri Muayene ve Ayıbı İhbar Yükümlülüğü143

f-Eserin Açık Ya da Örtülü Olarak kabul Edilmemiş Olması145

B-Ayıbın Varlığı ve İspatı Halinde İş sahibinin Hakları146

a-Genel Olarak146

b-Dönme Hakkı147

c-Eseri Alıkoyup, Ayıp Oranında Bedelden İndirim İsteme Hakkı148

d-Eserin Ücretsiz Onarılmasını İsteme Hakkı149

C-Ayıp Nedeniyle İş Sahibinin Tazminat İsteme Hakkı150

D-Ayıplı İşlerde Zamanaşımı151

E-Garanti Sözleşmesi – Garanti Şartı151

F-Ayıptan Sorumluluğu Kaldıran Veya Sınırlayan Anlaşmalar153

G-Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Bakımından Gözetilecek Hususlar154

11-YAPI DENETİMİ155

12-YÜKLENİCİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDENİYLE
TEMİNAT ALINMASI160

A-Genel Olarak Teminat160

B-Teminat Senedi (Bono - Çek)161

C-Teminat Mektubu161

a-Genel Olarak161

b-Geçici Teminat Mektubu163

c-Kesin Teminat Mektubu163

d-Avans Teminat Mektubu165

D-İpotek Tesisi165

E-Teminatların Niteliği (Ceza Niteliğinde Olup Olmadığı)166

F-Teminatlarla İlgili Uygulamadan Örnekler167

G-Teminat İadesi Taleplerinde Gözetilecek YİGŞ Düzenlemeleri168

13-İŞ SAHİBİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDENİYLE
TEMİNAT ALINMASI173

A-Hapis Hakkı173

B-Kanuni İpotek (Yapı Alacaklısı İpoteği - İnşaatçı İpoteği)174

C-Diğer Teminatlar176

14-BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI176

A-ESERİ MEYDANA GETİRME (İMAL) BORCU -
İlgili Yargıtay Kararları176

B-ÖZEN VE SADAKAT BORCU - İlgili Yargıtay Kararları178

C-ARAÇ VE GEREÇLERİ SAĞLAMA BORCU -
İlgili Yargıtay Kararları181

D-MALZEMEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ -
İlgili Yargıtay Kararları182

E-UYARI GÖREVİ (GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ) -
İlgili Yargıtay Kararları184

F-İŞE BAŞLANILMASI VE YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ - İlgili Yargıtay Kararları192

G-ESERİ TESLİM BORCU - İlgili Yargıtay Kararları193

H-AYIP NEDENİYLE SORUMLULUĞU - İlgili Yargıtay Kararları196

I-YAPI DENETİMİ - İlgili Yargıtay Kararları215

J-YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDENİYLE
TEMİNAT ALINMASI - İlgili Yargıtay Kararları219

K-İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDENİYLE
TEMİNAT ALINMASI - İlgili Yargıtay Kararları227

§ 4. BÖLÜM

İŞ SAHİBİNİN BEDEL BORCU

1-UNSUR OLARAK İŞ BEDELİ237

2-İŞ BEDELİNİN SÖZLEŞMEDE BELİRLENİP BELİRLENMEMESİ237

3-İŞ BEDELİNİN SÖZLEŞMEDE YAKLAŞIK OLARAK
BELİRLENMESİ239

4-GÖTÜRÜ BEDEL240

A-Genel Olarak240

B-Toplam (Yalın) Götürü Bedel241

C-Birim Bedel242

5-BEDELİN TÜRK LİRASI OLARAK BELİRLENMESİ243

6-BEDELİN YABANCI PARA OLARAK BELİRLENMESİ243

7-BEDELİN ALTIN OLARAK BELİRLENMESİ244

8-BEDELİN DEVREDİLECEK TAŞINMAZ YA DA
ARSA PAYI OLARAK BELİRLENMESİ245

9-BEDELİN PARA, ALTIN VE TAŞINMAZ DIŞINDA
DİĞER BİR VASITA OLARAK BELİRLENMESİ246

10-KATMA DEĞER VERGİSİNİN BEDELLE İLİŞKİSİ247

11-ESERİN YOK OLMASI HALİNDE BEDEL248

12-TAZMİNAT KARŞILIĞI FESİHTE BEDEL248

13-İŞ SAHİBİNDEN DOĞAN İFA İMKANSIZLIĞINDA BEDEL249

14-YÜKLENİCİDEN DOĞAN İFA İMKANSIZLIĞINDA BEDEL249

15-YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ VEYA YETENEĞİNİ KAYBETMESİ
HALİNDE BEDEL249

16-BEKLENMEDİK HAL DURUMUNDA BEDEL250

17-DİĞER İFA İMKANSIZLIĞI HALLERİNDE BEDEL250

18-SÖZLEŞME KAPSAMI DIŞINDA YAPILAN İMALAT BEDELİ251

19-SÖZLEŞME KAPSAMINDA KALAN FAZLA İŞ BEDELİ
(İŞ ARTIŞI BEDELİ)252

20-EKSİK İŞ BEDELİ254

21-AYIPLI İŞ BEDELİ258

22-İŞ BEDELİNİN İSTENEBİLİR (MUACCEL) OLMASI260

23-İŞ BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI261

24-ÖDEMEZLİK DEFİ261

25-İŞ SAHİBİNİN İŞ BEDELİNE İLİŞKİN TEMERRÜDÜ262

26-FAZLA ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ263

27-TAKAS VE MAHSUP264

A-Genel Olarak Takas264

B-Takasın Koşulları264

a-Tarafların Birbirinden Karşılıklı Olarak Alacaklı Olmaları264

b-Alacakların Aynı Cins veya Özdeş Diğer Edimler Olması265

c-Alacakların Muaccel Olması265

C-Mahsup266

28-İŞ BEDELİNİN UYARLANMASI267

29-VADE FARKI OLARAK BEDELE YAPILAN İLAVE267

30-İŞ BEDELİ BELİRLENİRKEN HESAPLAMAYA
ESAS ALINACAK TARİH267

31-KÂR KAYBI268

32-YAPININ İMARA AYKIRI OLMASI HALİNDE BEDEL268

33-BU BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI270

A-İŞ BEDELİNİN SÖZLEŞMEDE BELİRLENİP BELİRLENMEMESİ - İlgili Yargıtay Kararları270

B-İŞ BEDELİNİN SÖZLEŞMEDE YAKLAŞIK OLARAK
BELİRLENMESİ - İlgili Yargıtay Kararları273

C-GÖTÜRÜ BEDEL - İlgili Yargıtay Kararları275

D-BEDELİN YABANCI PARA OLARAK BELİRLENMESİ -
İlgili Yargıtay Kararları280

E-BEDELİN DEVREDİLECEK TAŞINMAZ YA DA ARSA PAYI
OLARAK BELİRLENMESİ - İlgili Yargıtay Kararları281

F-KATMA DEĞER VERGİSİNİN BEDELLE İLİŞKİSİ -
İlgili Yargıtay Kararları287

G-İFA İMKANSIZLIĞINDA BEDEL - İlgili Yargıtay Kararları289

H-SÖZLEŞME KAPSAMI DIŞINDA YAPILAN İMALAT BEDELİ -
İlgili Yargıtay Kararları291

I-SÖZLEŞME KAPSAMINDA KALAN FAZLA İŞ BEDELİ
(İŞ ARTIŞI BEDELİ) - İlgili Yargıtay Kararları293

J-EKSİK İŞ BEDELİ - İlgili Yargıtay Kararları298

K-AYIPLI İŞ BEDELİ- İlgili Yargıtay Kararları308

L-İŞ BEDELİNİN İSTENEBİLİR (MUACCEL) OLMASI -
İlgili Yargıtay Kararları311

M-İŞ BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI -
İlgili Yargıtay Kararları313

N-FAZLA ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ -
İlgili Yargıtay Kararları314

O-TAKAS VE MAHSUP- İlgili Yargıtay Kararları315

P-İMARA AYKIRI VEYA KAÇAK YAPI YAPILMASI HALİNDE
İŞ BEDELİ - İlgili Yargıtay Kararları318

§ 5. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİNDE TEMERRÜT

1-GENEL OLARAK TEMERRÜT327

2-İŞ SAHİBİNİN (ALACAKLININ) TEMERRÜDÜ VE ŞARTLARI327

A-Genel Olarak327

B-Alacaklı Temerrüdünün Şartları328

a-Yüklenicinin Üstlendiği Edimini Alacaklıya Sunmuş Olması328

b-İş Sahibinin İfayı Kabulden Kaçınmış Olması329

c-İfayı Kabulden Kaçınmanın Haklı Nedene Dayanmamış Olması329

3-ALACAKLI TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI329

A-Genel Olarak329

B-Borçlunun Tevdi Hakkı330

C-Borçlunun Satma Hakkı331

D-Borçlunun Sözleşmeden Dönme Hakkı331

4-BORÇLUNUN (YÜKLENİCİNİN) TEMERRÜDÜ VE ŞARTLARI332

A-Genel Olarak332

B-Yüklenici (Borçlu) Temerrüdünün Şartları332

a-Borcun İstenebilir (Muaccel) Olması332

b-Teslimi Gereken Tarihin Birlikte Kararlaştırılmış Veya
Yükleniciye İhtar Gönderilmiş Olması333

c-Borcun İfasının Mümkün Olması (İfa İmkansızlığı Bulunmaması)334

d-İfanın Gerçekleşmemiş Olması335

e-Temerrüde Engel Oluşturan Bir Neden Bulunmaması335

5-BORÇLU TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI336

A-Genel Olarak336

B-Borçluya Süre Verilmesi337

C-Süre Verilmesini Gerektirmeyen Durumlar337

D-Borçlunun Temerrüdü Halinde Alacaklının Seçim Hakları338

a-Ani Edimli Sözleşmelerde338

b-Sürekli Edimli Sözleşmelerde339

E-Gecikmiş İfayı Bekleme ve Gecikme Nedeniyle
Tazminat İsteme Hakkı339

F-Sözleşmeden Dönme ve Menfi Zararını İsteme Hakkı339

6-AYNEN İFAYI BEKLEMEK340

7-NAMA İFA VE İFAYA İZİN341

A-Nama İfa341

B-Nama İfaya İzin342

a-Genel Olarak İfaya İzin342

b-Nama İfaya İzin Davası343

8-ALACAK DAVASI345

9-GECİKME TAZMİNATI İSTEMEK346

10-CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART)353

A-Genel Olarak353

B-Ceza Koşulu Çeşitleri357

a-Seçimlik Ceza (İfa Yerine Geçen Ceza)357

b-İfaya Ekli Ceza (Gecikme Cezası)359

c-Dönme Cezası363

11-BORCUN İFASINDAN VE GECİKME TAZMİNATI İSTEME
HAKKINDAN VAZGEÇTİĞİNİ HEMEN BİLDİREREK
BORCUN İFA EDİLMEMESİNDEN DOĞAN ZARARIN
GİDERİLMESİNİ İSTEME HAKKI365

A-Hakkın Kullanılması ve Kapsamı365

B-Eser Sözleşmelerinde Olumlu (Müspet) Zararın Hesabı366

12-SÖZLEŞMEDEN DÖNME VE FESİH HAKKI368

A-Genel Olarak368

B-Ani Edimli Sözleşmelerde368

C-Sürekli Edimli Sözleşmelerde372

13-BU BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI373

A-ALACAKLI VE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ - SONUÇLARI -
İlgili Yargıtay Kararları373

B-BORÇLUNUN (YÜKLENİCİNİN) TEMERRÜDÜ VE ŞARTLARI -
İlgili Yargıtay Kararları379

C-BORÇLU TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI VE ALACAKLININ
SEÇİM HAKLARI - İlgili Yargıtay Kararları383

E-GECİKME TAZMİNATI İSTEMEK - İlgili Yargıtay Kararları407

F-CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART) - İlgili Yargıtay Kararları419

§ 6. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

1-İFA İLE SONA ERME441

2-ANLAŞMA İLE SONA ERME441

3-İFA GÜÇSÜZLÜĞÜ (ACZ HALİ) NEDENİYLE SONA ERME442

4-İMKANSIZLIK NEDENİYLE SONA ERME443

5-KARARLAŞTIRILAN CEZANIN ÖDENMESİ SURETİYLE
SONA ERME449

6-İŞE BAŞLAMA VEYA YÜRÜTMEKTE GECİKME NEDENİYLE
SONA ERME450

7-İŞİN AYIPLI VEYA SÖZLEŞMEYE AYKIRI YAPILACAĞININ
ANLAŞILMASI NEDENİYLE SONA ERME452

8-ESERİN AYIPLI OLMASI NEDENİYLE SONA ERME453

9-YAKLAŞIK BEDELİN AŞIRI AŞILMASI NEDENİYLE
SONA ERME454

10-GÖTÜRÜ BEDELİN YETERLİ OLMAYACAĞININ ANLAŞILMASI
NEDENİYLE SONA ERME456

11-TAZMİNAT KARŞILIĞI FESİH (KEYFİ FESİH)458

12-İŞ SAHİBİNİN BEDEL ÖDEMEDE TEMERRÜDÜ NEDENİYLE
SONA ERME459

13-YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE DÖNME460

14-SÖZLEŞMENİN FESHİ461

15-SÖZLEŞMEDEN DÖNME463

16-İBRA SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE SONA ERME464

17-SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ İLE SONA ERME465

18-ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ
NEDENİYLE SONA ERME466

19-ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ÜZERİNE
İŞ SAHİBİ VE YÜKLENİCİNİN YAPABİLECEĞİ
İŞLEMLER VE TALEP HAKLARI467

A-Tasfiye467

a-Genel Olarak Tasfiye467

b-Ani Edimli Eser Sözleşmelerinin Sona Ermesinde Tasfiye467

c-Sürekli Edimli Eser Sözleşmelerinin Sona Ermesinde Tasfiye470

d-Tasfiyede Zamanaşımı471

B-Olumsuz Zarar (Menfi Zarar)471

C-Olumlu Zarar (Müspet Zarar)473

a-Olumlu Zararın Kapsamı473

b-Yüklenicinin Kusurlu Olarak Sözleşmeden Dönmesi Halinde
İş Sahibinin İsteyebileceği Olumlu Zararın Hesaplanması474

c-İş Sahibinin Kusurlu Olarak Sözleşmeden Dönmesi Halinde Yüklenicinin İsteyebileceği Olumlu Zararın Hesaplanması474

d-Yüklenicinin Kar Kaybı Talebi476

D-Tazminat Karşılığı Fesih477

E-Manevi Tazminat479

 

20-BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI479

A-GENEL OLARAK FESİH VE SONA ERME -
İlgili Yargıtay Kararları479

B-SONA ERME NEDENİYLE TAZMİNAT TALEPLERİ -
İlgili Yargıtay Kararları508

C-MENFİ ZARAR TALEBİ - İlgili Yargıtay Kararları514

D-MÜSPET ZARAR TALEBİ - İlgili Yargıtay Kararları524

E-MÜSPET ZARAR KAPSAMINDA KÂR KAYBI TALEBİ -
İlgili Yargıtay Kararları526

F-SONA ERMEDE YÜKLENİCİNİN İMALAT BEDELİ TALEBİ -
İlgili Yargıtay Kararları535

G-SONA ERMEDE CEZA KOŞULU ALACAĞI TALEBİ -
İlgili Yargıtay Kararları543

H-SONA ERMEDE TASFİYE - İlgili Yargıtay Kararları545

§ 7. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI

1-HUKUKİ NİTELİĞİ553

2-İLERİ SÜRÜLMESİ VE İNCELENMESİ554

A-Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülmesi554

B-Zamanaşımı Def’inin İncelenmesi555

3-TBK ZAMANAŞIMI SÜRELERİ556

4-BK ZAMANAŞIMI SÜRELERİ557

5-BK DÖNEMİNDE İŞLEMEYE BAŞLAYAN ZAMANAŞIMINDA
SÜRE557

6-DEVLET İHALE KANUNDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ559

7-SÖZLEŞME İLİŞKİSİ VARSA SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANMAMASI559

8-ESERİN AYIPLI OLMASINDA ZAMANAŞIMI560

9-EKSİK İŞ BEDELİNDE ZAMANAŞIMI561

10-SÖZLEŞME DIŞI İŞLERDE ZAMANAŞIMI561

11-GECİKME TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI562

12-CEZAİ ŞARTTA ZAMANAŞIMI562

13-SONA ERME NEDENİYLE TASFİYEDE ZAMANAŞIMI563

14-İDARE ELEMANLARININ SORUMLULUĞUNDA ZAMANAŞIMI565

15-FAİZ ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI566

16-MUNZAM ZARARDA ZAMANAŞIMI567

17-RÜCU ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI567

18-ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI568

19-ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI572

20-ZAMANAŞIMININ DURMASI572

21-ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE YENİDEN BAŞLAMASI573

A-Zamanaşımını Kesen Borçlu Davranışları573

B-Zamanaşımını Kesen Alacaklı Davranışları573

C-Zamanaşımını Kesilmesinin Kapsamı ve Sonuçları574

22-ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT576

23-KISMİ DAVADA ZAMANAŞIMI576

24-DAVANIN ISLAHINDA ZAMANAŞIMI576

25-SENETLE İKRARDA ZAMANAŞIMI577

26-İLAM ZAMANAŞIMI578

27-ZAMANAŞIMI NEDENİYLE RED HALİNDE VEKALET ÜCRETİ579

28-BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI579

A-HUKUKİ NİTELİĞİ, İLERİ SÜRÜLMESİ VE İNCELENMESİ -
İlgili Yargıtay Kararları579

B-ZAMANAŞIMI SÜRELERİ - İlgili Yargıtay Kararları587

C-SÖZLEŞME İLİŞKİSİ VARSA SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANMAMASI -
İlgili Yargıtay Kararları589

D-ESERİN AYIPLI OLMASINDA ZAMANAŞIMI -
İlgili Yargıtay Kararları590

E-EKSİK İŞ BEDELİNDE ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları592

F-SÖZLEŞME DIŞI İŞLERDE ZAMANAŞIMI -
İlgili Yargıtay Kararları593

G-GECİKME TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI -
İlgili Yargıtay Kararları597

H-CEZAİ ŞARTTA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları597

I-SONA ERME NEDENİYLE TASFİYEDE ZAMANAŞIMI -
İlgili Yargıtay Kararları599

J-İDARE ELEMANLARININ SORUMLULUĞUNDA -
İlgili Yargıtay Kararları600

K-FAİZ ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları603

L-MUNZAM ZARARDA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları606

M-RÜCU ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları606

N-ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI - İlgili Yargıtay Kararları609

O-ZAMANAŞIMININ DURMASI - İlgili Yargıtay Kararları622

P-ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE YENİDEN BAŞLAMASI -
İlgili Yargıtay Kararları622

R-ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT - İlgili Yargıtay Kararları628

S-KISMİ DAVADA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları630

T-DAVANIN ISLAHINDA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları631

U-SENETLE İKRARDA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları634

V-İLAM ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları637

Y-ZAMANAŞIMI NEDENİYLE RED HALİNDE VEKALET ÜCRETİ -
İlgili Yargıtay Kararları637

§ 8. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİ UYUŞMAZLIKLARINDA
İLGİLİ DİĞER KONULAR

1-SÖZLEŞMENİN DEVRİ639

2-ALACAĞIN DEVRİ (ALACAĞIN TEMLİKİ)642

3-SÖZLEŞMEYE KATILMA648

4-BORCUN ÜSTLENİLMESİ649

5-BORCA KATILMA652

6-MALVARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRALINMASI653

7-İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ VEYA ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ654

8-ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME (TAAHHÜT)654

9-ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME656

10-BORÇ İKRARI (BORÇ TANIMASI)660

11-TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER660

A-Genel Olarak660

B-Yetkili Temsilci664

C-Yetkisiz Temsil665

D-Ticari Temsilci666

E-Ticari Vekil667

F-Diğer Tacir Yardımcıları668

12-SORUMSUZLUK ANLAŞMASI668

 

13-TEMERRÜT FAİZİ672

A-Temerrüt Faizinin Hukuki Dayanakları672

B-Temerrüt Faizi Oranı673

C-Ticari İşlerde Avans Faizi İstenebilmesi673

D-Temerrüt Faizi Oranının Akdi Faizden Az Olmaması675

E-Temerrüt Faizi Başlangıç Tarihi675

F-Faize Faiz Yasağı676

G-Yabancı Para Borcu Faizi676

H-Asıl Alacağın Ödenmesinin İşlemiş Faize Etkisi677

I-Kısmi Ödemenin Öncelikle Faiz ve Masraflara Sayılması677

J-Islahla Artırılan Bedele Faiz677

K-İşlemiş Faiz Hakkında Hüküm Kurma Şekli677

L-Faiz Alacağında Zamanaşımı678

M-Munzam Zarar (Aşkın Zarar) Talebinde Faiz678

N-Vade Farkı Talebinde Faiz678

O-Alacağın Temlikinde Faiz679

14-AŞKIN ZARAR (MUNZAM ZARAR)679

15-VADE FARKI684

16-İFA İMKANSIZLIĞI687

A-Genel Olarak İfa İmkansızlığı687

B-Sözleşme Yapılmadan Önce Mevcut Olan İmkansızlık687

C-Sonradan Ortaya Çıkan İmkansızlık688

D-Borçlunun Kusuruyla Sonradan Meydana Gelen İfa İmkansızlığı688

E-Borçlunun Kusuru Olmaksızın Sonradan Meydana Gelen
Tam İfa İmkansızlığı689

F-Borçlunun Kusuru Olmaksızın Sonradan Meydana Gelen
Kısmi İfa İmkansızlığı689

G-Eser Sözleşmesine İlişkin İfa İmkansızlığı Özel Düzenlemeleri690

a-İlgili Düzenlemeler690

b-Eserin Yok Olması690

c-İş Sahibi Yüzünden ifanın İmkansız Hale Gelmesi691

d-Yüklenicinin Ölümü Veya Yeteneğini Kaybetmesi Nedeniyle
İfa İmkansızlığı691

e-Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundaki İfa İmkansızlığı
Düzenlemeleri692

17-MÜTESELSİL BORÇLULUK693

A-Kapsamlı Düzenlemeler Bulunması693

B-Müteselsil Sorumluluk Eksenli TBK Genel Düzenlemeleri693

C-Özel konu Eksenli TBK Müteselsil Sorumluluk Kuralları695

D-TTK Müteselsil Sorumluluk Kuralları696

E-TMK Müteselsil Sorumluluk Kuralları697

F-Müteselsil Sorumlulukla İlgili HMK Düzenlemeleri698

G-4735 Sayılı KİSK Müteselsil Sorumluluk Düzenlemeleri698

H-Özel Kanunlardaki Müteselsil Sorumluluk Düzenlemeleri699

18-MÜTESELSİL ALACAKLILIK701

19-İTİRAZIN İPTALİ DAVASI704

20-MENFİ TESPİT VE İSTİRDATDAVASI708

21-MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ711

22-AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ VE SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI714

23-KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV)717

24-KOOPERATİFLER VE TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER720

A-Genel Olarak720

B-Konut Yapı Kooperatiflerinin Tacir Sayılıp Sayılmadığı721

C-Kooperatiflerle İlgili Ticari Davalar721

D-Kooperatif Borcunun Üyelerinden İstenme Koşulları721

E-Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifle Sözleşme Yapma Yasağı723

F-İnşaat Yaptırma Usulünü Belirleme Yetkisinin
Genel Kurula Ait Olması724

G-Kooperatif Temsilcilerinin Temsil Yetkisinin Sınırları725

25-BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI726

A-SÖZLEŞMENİN DEVRİ- İlgili Yargıtay Kararları726

B-ALACAĞIN DEVRİ- İlgili Yargıtay Kararları727

C-BORCUN ÜSTLENİLMESİ- İlgili Yargıtay Kararları732

D-BORCA KATILMA- İlgili Yargıtay Kararları735

E-MALVARLIĞI VEYA İŞLETMENİN DEVRALINMASI -
İlgili Yargıtay Kararları736

F-ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ TAAHHÜT- İlgili Yargıtay Kararları739

G-ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME- İlgili Yargıtay Kararları741

H-BORÇ İKRARI (BORÇ TANIMASI)- İlgili Yargıtay Kararları746

I-TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER-
İlgili Yargıtay Kararları747

J-SORUMSUZLUK ANLAŞMASI- İlgili Yargıtay Kararları758

K-TEMERRÜT FAİZİ- İlgili Yargıtay Kararları764

L-AŞKIN ZARAR (MUNZAM ZARAR) - İlgili Yargıtay Kararları772

M-VADE FARKI - İlgili Yargıtay Kararları780

N-İFA İMKANSIZLIĞI - İlgili Yargıtay Kararları787

O-MÜTESELSİL BORÇLULUK - İlgili Yargıtay Kararları791

P-İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - İlgili Yargıtay Kararları794

R-MENFİ TESPİT DAVASI - İlgili Yargıtay Kararları798

S-MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ - İlgili Yargıtay Kararları803

T-AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ VE SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI -
İlgili Yargıtay Kararları808

U-KATMA DEĞER VERGİSİ - İlgili Yargıtay Kararları816

V-KOOPERATİFLERLE İLGİLİ KONULAR -
İlgili Yargıtay Kararları825

§ 9. BÖLÜM

VEKALETSİZ İŞ GÖRME

1-HUKUKİ DAYANAK833

2-UNSURLARI833

3-TÜMÜYLE SÖZLEŞMESİZ İŞLERDEKİ UYGULAMA833

4-YAPILAN SÖZLEŞMENİN DIŞINDA KALAN
İŞLERDEKİ UYGULAMA834

5-BEDELDEN KİMİN SORUMLU OLDUĞU837

6-VEKALETSİZ İŞ GÖRMEDE ZAMANAŞIMI837

7-BU BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI837

§ 10. BÖLÜM

DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUK

1-TAZMİNAT TALEPLERİNİN HUKUKİ DAYANAĞI849

2-BORÇLUNUN GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ849

3-GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE HAKSIZ FİİLE İLİŞKİN
HÜKÜMLERİN KIYASEN UYGULANMASI852

4-GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ852

5-GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ZAMANAŞIMI853

6-GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAYALI RÜCU DAVASINDA
ZAMANAŞIMI853

7-CEZA MAHKEMESİ KARARININ GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE
DAYALI DAVADA BAĞLAYICILIĞI853

8-GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE KUSURUN BELİRLENMESİ854

9-KUSUR RAPORUNUN ESER SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE
GÖRE İNCELEMEYİ İÇERMESİ854

10-GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ZARARIN BELİRLENMESİ
VEYA TAM OLARAK BELİRLENEMEMESİ856

11-GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE TAZMİNATIN İNDİRİLMESİ856

12-BEDENSEL VE ÖLÜM NEDENİYLE DOĞAN ZARARLARIN
GİDERİLMESİ857

A-Genel Olarak857

B-Maddi Zararlar857

C-Manevi Zararlar857

D-Destekten Yoksunluk ve Bedensel Zararlarda Sınırlayıcı Hükümler858

13-TAZMİNAT HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ858

14-GEÇİCİ ÖDEME YAPILMASINA KARAR VERİLMESİ858

15-SORUMSUZLUK ANLAŞMALARININ GİDERİM
YÜKÜMLÜLÜĞÜNE ETKİSİ859

16-YARDIMCI KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLULUK859

17-RÜCU DAVASINDA UYGULANACAK İÇ İLİŞKİ KURALLARI860

18-ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ZARARLARINI HAKSIZ
FİİL HÜKÜMLERİNE DAYANARAK TALEP ETMESİ861

19-BU BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI863

§ 11. BÖLÜM

İSPAT VE DELİLLER

1-SÖZLEŞME İLİŞKİSİ KURULDUĞUNUN İSPATI875

2-ESERİN TESLİM EDİLDİĞİNİN İSPATI876

3-ÖDEMENİN İSPATI878

4-AYIBIN VARLIĞI VE KİM TARAFINDAN GİDERİLDİĞİNİN
İSPATI879

5-AYIP İHBARI YAPILDIĞININ İSPATI883

6-EKSİK İŞLERİN VARLIĞI VE KİMİN TAMAMLADIĞININ İSPATI884

7-ARAÇ VE GEREÇLERİ KİMİN TEMİN ETTİĞİNİN İSPATI887

8-ESERİN İMALİNDE KULLANILAN MALZEMEYİ
KİMİN TEMİN ETTİĞİNİN İSPATI888

9-SÖZLEŞME DIŞI İŞ VE FAZLA İŞ YAPILIP YAPILMADIĞININ
İSPATI889

10-YAZILI DELİLLE (SENETLE) İSPAT ZORUNLULUĞU892

11-YAZILI DELİL DIŞINDAKİ DİĞER KESİN DELİLLERLE İSPAT893

12-YAZILI DELİL OLARAK DAYANILAN BELGENİN TARAF,
KARŞI TARAF VE ÜÇÜNCÜ KİŞİYE İBRAZ ETTİRİLMESİ893

13-DELİL BAŞLANGICI895

14-DELİL SÖZLEŞMESİ897

A-Genel Olarak897

B-Yapım İşleri Genel Şartnamesi Delil Sözleşmesi Hükümleri901

a-Şartname Hükümleri Hakkında901

b-Projelerin Uygulanması Hakkında901

c-İşlerin Denetimi Hakkında902

d-Ataşmanlar ve İlgili Diğer Defterler Hakkında903

e-Geçici Hak Ediş Raporlarına İtiraz Hakkında903

f-Kesin Metraj ve Kesin Hesaplara İtiraz Hakkında904

g-Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler ve
İşin Tasfiyesi Hakkında906

h-Götürü Bedelli İşlerde İş Eksilişi Hakkında907

ı-Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Fiyatı Hakkında907

C-Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi Delil Sözleşmesi Hükümleri909

D-Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Delil Sözleşmesi Hükümleri909

15-FATURANIN DELİL NİTELİĞİ910

16-TİCARİ DEFTERLERİN DELİL NİTELİĞİ914

17-KEŞİF920

18-BİLİRKİŞİ RAPORU921

19-UZMAN GÖRÜŞÜ924

20-CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNDE
BAĞLAYICILIK DERECESİ925

21-CEZA DAVASI SONUCUNUN BEKLENMESİ930

22-TACİRLER ARASINDAKİ BAZI İHBAR VE İHTARLARIN ŞEKLİ931

23-BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI932

A-SÖZLEŞME İLİŞKİSİ KURULDUĞUNUN İSPATI -
İlgili Yargıtay Kararları932

B-ESERİN TESLİM EDİLDİĞİNİN İSPATI - İlgili Yargıtay Kararları932

C-ÖDEMENİN İSPATI - İlgili Yargıtay Kararları939

D-AYIBIN VARLIĞI VE KİM TARAFINDAN GİDERİLDİĞİNİN
İSPATI - İlgili Yargıtay Kararları939

E-AYIP İHBARI YAPILDIĞININ İSPATI - İlgili Yargıtay Kararları951

F-EKSK İŞLERİN VARLIĞI VE KİMİN TAMAMLADIĞININ
İSPATI - İlgili Yargıtay Kararları954

G-SÖZLEŞME DIŞI İLAVE İŞ VE FAZLA İŞ YAPILIP
YAPILMADIĞININ İSPATI İlgili Yargıtay Kararları960

H-YAZILI DELİLLE (SENETLE) İSPAT ZORUNLULUĞU -
İlgili Yargıtay Kararları964

I-YAZILI DELİL DIŞINDAKİ DİĞER KESİN DELİLLERLE İSPAT -
İlgili Yargıtay Kararları968

J-DELİL OLARAK DAYANILAN BELGENİN İBRAZ ETTİRİLMESİ - İlgili Yargıtay Kararları969

K-DELİL BAŞLANGICI - İlgili Yargıtay Kararları972

L-DELİL SÖZLEŞMESİ - İlgili Yargıtay Kararları976

M-FATURANIN DELİL NİTELİĞİ - İlgili Yargıtay Kararları997

N-TİCARİ DEFTERLER - İlgili Yargıtay Kararları1016

O-KEŞİF - İlgili Yargıtay Kararları1023

P-BİLİRKİŞİ RAPORU - İlgili Yargıtay Kararları1024

R-UZMAN GÖRÜŞÜ - İlgili Yargıtay Kararları1028

S-CEZA MAHKEMESİ KARARININ BAĞLAYICILIK DERECESİ -
İlgili Yargıtay Kararları1029

T-CEZA DAVASI SONUCUNUN BEKLENMESİ -
İlgili Yargıtay Kararları1034

U-TACİRLER ARASINDAKİ BAZI İHBAR VE İHTARLARIN ŞEKLİ - İlgili Yargıtay Kararları1034

§ 12. BÖLÜM

USULE İLİŞKİN KONULAR

1-YARGI YOLU1037

2-GÖREV1040

A-Genel Olarak1040

B-Asliye Hukuk Mahkemesi Yönünden1041

C-Asliye Ticaret Mahkemesi Yönünden1041

D-Tüketici Mahkemesi Yönünden1043

E-Sulh Hukuk Mahkemesi Yönünden1045

F-İş Mahkemesi Yönünden1045

G-Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Yönünden1047

H-Denizcilik İhtisas Mahkemesi Yönünden1048

3-YETKİLİ MAHKEME1048

4-ADİ ORTAKLIK BULUNMASI HALİNDE HUSUMET VE
TARAF TEŞKİLİ1051

5-MİRASÇILARIN ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE HUSUMET VE
TARAF TEŞKİLİ1054

6-MÜŞTEREK (PAYLI) MÜLKİYETTE HUSUMET VE
TARAF TEŞKİLİ1056

7-APARTMAN YÖNETİCİSİNİN DAVA VE HUSUMET EHLİYETİ1057

8-TARAF SIFATI (HUSUMET)1061

9-MİRASIN REDDİ HALİNDE TARAF TEŞKİLİ1063

10-DAVA KONUSUNUN DEVRİ (MÜDDEABİHİN TEMLİKİ)1065

11-ISLAH1066

12-İSPAT VE DELİLLER1070

13-VEKALETNAME EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI1070

14-HARÇLAR1073

A-Harç Miktarı1073

B-Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Harç1074

C-Tahkimde ve Tahkimle İlgili Davalarda Harç1074

D-Yabancı Hakem Kararı ve Yabancı Mahkeme İlamlarının
Tenfizinde Harç1074

E-Davadan Feragat, Kabul ve Sulh Halinde Harç1075

F-Davaya Müdahil Olanlardan Alınacak Harç1076

G-Yasa yolu sonrası Verilen Hükümde Harç1076

H-Eksik Yatırılmış Olması Halinde Peşin Harcın Tamamlanması1076

I-Teminat Mektubunun İadesi Taleplerinde Harç1077

J-İtirazın İptali Davasında Harç1078

K-Menfi Tespit Davasında Harç1079

L-Yargı Harçlarından Muafiyet Halleri1079

M-Harç Muafiyeti Bulunmadığının Anlaşılması Halinde
Peşin Harcın Yatırılması1081

N-Hükümdeki Harç Yanlışlığının Temyiz veya İstinaf Nedeni Olarak
İleri Sürülmemiş Olması1082

O-Davanın Islahı Halinde Harç Alınması1082

P-Cevap Dilekçesinin Islahında Harç Alınmayacağı1083

R-KDV Talebinde Bulunulması Halinde Harç1083

S-İşlemiş Faizin Dava Edilmesi Halinde Harç1084

T-Yargılamanın Yenilenmesi Davalarında Harç1084

15-YARGILAMA GİDERLERİ1084

16-VEKALET ÜCRETİ1087

17-BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ
YARGITAY KARARLARI1089

A-YARGI YOLU - İlgili Yargıtay Kararları1089

B-GÖREV - İlgili Yargıtay Kararları1096

C-YETKİ - İlgili Yargıtay Kararları1113

D-ADİ ORTAKLIK BULUNMASI HALİNDE HUSUMET VE
TARAF TEŞKİLİ - İlgili Yargıtay Kararları1120

E-MİRASÇILARIN ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE HUSUMET VE
TARAF TEŞKİLİ İlgili Yargıtay Kararları1129

F-MÜŞTEREK (PAYLI) MÜLKİYETTE HUSUMET VE
TARAF TEŞKİLİ - İlgili Yargıtay Kararları1133

G-APARTMAN YÖNETİCİSİNİN DAVA VE HUSUMET EHLİYETİ -
İlgili Yargıtay Kararları1138

H-TARAF EHLİYETİ (HUSUMET) - İlgili Yargıtay Kararları1146

I-MİRASIN REDDİNDE TARAF TEŞKİLİ - İlgili Yargıtay Kararları1151

J-DAVA KONUSUNUN DEVRİ - İlgili Yargıtay Kararları1153

K-ISLAH - İlgili Yargıtay Kararları1154

L-VEKALETNAME EKSİKLİKLERİ - İlgili Yargıtay Kararları1159

M-HARÇLAR - İlgili Yargıtay Kararları1161

N-YARGILAMA GİDERLERİ - İlgili Yargıtay Kararları1170

O-VEKALET ÜCRETİ - İlgili Yargıtay Kararları1172

§ 13. BÖLÜM

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA
KİTAPTA YER ALAN BAZI YARGITAY KARARLARININ
ÖZET BAŞLIKLARIYLA ALFABETİK FİHRİSTİ

1-BU BÖLÜM HAKKINDA AÇIKLAMA1175

2-KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİYLE İLGİLİ
YARGITAY KARARLARI (ALFABETİK SIRALANMIŞ
ÖZET BAŞLIKLARIYLA)1176

14. Bölüm

KAMU İDARELERİNİN ESER SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANACAK KANUN VE ŞARTNAME HÜKÜMLERİ

1-KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU1199

2-YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ1215

KAYNAKÇA1261

KAVRAM DİZİNİ1263

KAYNAKÇA

AKYOL Ş. Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, İstanbul 1976

ALBAŞ Hakan, Paranın Değer Kaybından Doğan Zararın Tazmin Edilebilirliği Ankara 2004

ALBAYRAK Adem, Hukukta İstinaf Uygulaması Ankara 2017

ALTAŞ Hüseyin, Eserin Teslimden Önce Telef Olması, Ankara 2002

ANTALYA Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler 1. cilt İstanbul 2015

ARAL Fahrettin, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Ankara 1997

ARSLAN Ramazan, YILMAZ Ejder, TAŞPINAR AYVAZ Sema, Medeni Usul Hukuku 1. Ankara 2016

ATALAY O. Pekcanitez Usul, Medeni Usul Hukuku İstanbul 2017

AYAN Serkan, İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Ankara 2008

AYHAN Rıza, ÇAĞLAR Hayrettin, Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar Ankara 2017

COŞKUN Mahmut, İnşaat Sözleşmesinden kaynaklanan Davalar, Ankara 2017

DEYNEKLİ Adnan, KISA Sedat, İtirazın İptali Davaları Ankara 2005

EREN Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Ankara 2017

EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ankara 2017

GÖKYAYLA Emre, Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği İstanbul 2009

GÖZÜTOK Zeki, Hukuk Davalarında İstinaf ve Temyiz Uygulama Rehberi Ankara 2017

GÖZÜTOK Zeki, Faiz Hukuku - Yeni Kanunlara Göre Güncellenmiş Açıklamalı İçtihatlı Ankara 2015

GÖZÜTOK Zeki, Hüküm Kurma Esasları ve Gerekçe Ankara 2017

GÜMÜŞ M. Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler 2. cilt İstanbul 2014

GÜRPINAR Damla, Eser Sözleşmesinde Ücretin Artırılması ve Eksiltilmesi İzmir 2006

HAVUTÇU Ayşe, Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Müsbet Zararın Tazmini, İzmir 1995

KARAHASAN Mustafa Reşit, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler cilt 2 İstanbul 2002

KARATAŞ İzzet, Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri Ankara 2004

KILIÇOĞLU Ahmet M. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ankara 2014

KOCAAĞA Köksal, İnşaat Sözleşmesi Ankara 2014

KURU Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku 2016

KURU Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü 2011

KURU Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü 1991

KURU Baki, ARSLAN Ramazan, YILMAZ Ejder, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı 2011

ÖZ M. Turgut, İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat İstanbul 2012

PEKCANITEZ Hakan, ATALAY Oğuz, ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku Ankara 2011

REİSOĞLU Sefa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler 20. bası

SELİÇİ Özer, Sözleşmeden Doğan Özel Borç İlişkilerinin Sona Ermesi 1971

SELİMOĞLU Yaşar Engin, Eser Sözleşmesi Ankara 2016

ŞENOCAK Zarife, Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı Ankara 2002

TANDOĞAN Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri İstanbul 2010 ve Ankara 1982

UYGUR Turgut, Borçlar Kanunu Özel Borç İlişkileri, Ankara 1993

YAVUZ Nihat, Uygulama ve Öğretide İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İtirazın İptali Davaları, Ankara 2000 Yetkin Yayınevi 2000

Borçlar Kanunundan Türk Borçlar Kanununa, Adalet Bakanlığı 2011

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar