Uygulamalı Faiz ve Alacak Hesapları Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Enver KARMIŞ
ISBN: 9789750269301
Stok Durumu: Stokta var
157,50 TL 175,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Enver KARMIŞ
Baskı Tarihi 2021/08
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 802

Yazarın 28 yıl İstanbul İcra.-Gayrimenkul Satış ve İflas Müdürü olarak ve 5000 e yakın dosyadaki bilirkişi görevi nedeniyle edindiği deneyimi yansıttığı çalışmada

• Kaynağına Uygulama Alanına Göre Faiz, ( Anapara, Kapital, kapitalize faizi, mükelleften yersiz alınan iade edilen vergilerde faiz uygulaması, TBK Göre Temerrüt, İfa, mahsup,Tüketim Ödüncü ve Faiz, Mürekkep, Cari Hesap Faizi, Yabancı Para Alacağında Temerrüt ve Faiz, vb.)

• Konularına Göre Faiz ( Yargılama Giderlerine Faiz, İlama Aykırı -Faiz Ve Fer'ilerle İlgili- İcra Emrinin Süresiz Şikayet İle Düzeltilmesi ,Hükümde Faiz Başlangıç Tarihinin Olmamasında Temerrüt, Dava ve Takipte Faize Faiz İstenmesi ve Yürütülmesi ,Takip ve Davada Faiz İstenmemesi, Müstakil Faiz Alacağının Dava ve Takibi,Takip Talebi ve Dava Dilekçesiyle Bağlılık İlkesine Göre Faiz, Alacak, Faizin Durması, Kesilmesi, Faiz Alacağının Dava ve Takibinde Zamanaşımı, Faiz Hesaplanmasında Başlangıç Tarihi; Vadenin Tayini, Yıl, Ay, Gün Hesabı,İcranın İadesinde Temerrüt ve Faiz vb.)

• Bankacılık İşlemlerinde Temerrüt, ve Akdi Faiz ( Genel Kredi Cari Hesap Sözleşmelerinden Kaynaklanan Alacak, Hesap Kat, Temerrüt, Akdi Ve Temerrüt Faizi 5464 S. Banka Kartları Ve Kredi Kartları Sözleşmesi, Hesap Özeti İhtarı, Temerrüt, Akdi, Temerrüt Faizi, Ödeme ve Uygulama vb.)

• Faiz Benzeri Hakların Dava, Takip Temerrüt ve Faizi
(Munzam Zarar Alacağı ve Faizle Karşılaştırması, Vade Farkı ve Faizle Karşılaştırılması, Cezai Şart Alacağı ve Faizle Karşılaştırması , Gecikme Zammı ve Faiz İlişkisi vb.)

• Özel Yasalardan Kaynaklanan Alacaklarda Temerrüd ve Faizi (İş Kanunu'na Göre Kıdem, Sair Al., İhbar Tazminatı Alacağı Dava, Takip ve FaiziKamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Koyma Tazminat Alacağının Dava ve Takibinde Temerrüt, Faiz,Amme Alacağı Faizi İle Temerrüt ve Gecikme Faizi
Fatura Alacağı, Sebepsiz Zenginleşme Alacağı, İstirdat Alacağı,Kat Mülkiyetinde Doğan Alacak, Ecrimisil Alacağının, Haksız Fiil alacağının, Temerrüt, Dönemsel Faizi ve Zamanaşımı vb.)

• Değişik Alacakların Dava , Takip, Temerrüd ve Faizi konular

Örnek İçtihatlar ile ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar