Uygulamalı Miras Hukuku

Yayınevi: Filiz Kitabevi
Yazar: Suat SARI
ISBN: 9789753685955
Stok Durumu: Stokta var
20,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Suat SARI
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 9
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Uygulamalı Miras Hukuku(Temel Kavramlar-Yasal Mirasçılık-Saklı Paylar-Tasarruf Oranı-Tenkis)
Prof. Dr. Suat SARI
2020/11 9. Baskı, 210 Sayfa
ISBN 978-975-368-595-5

Çalışmanın özünü 2014-2015 öğretim yılında Miras Hukuku derslerindeki anlatımlar oluşturmaktadır.

Kitap; Miras Hukukunun temel kavramları, yasal mirasçılık, saklı paylar ve saklı paylı mirasçılar, tasarruf oranı ve saklı payların ihlâli hâlinde gündeme gelen tenkis konularını içermektedir.

Çözümlü örneklerde oluşturulan olay kurgusu imkân verdiği ölçüde Miras Hukukunun diğer konularına ilişkin örnek sorulara da yer verilmiş.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları
Miras Hukukunun Anlamı ve Konusu
Miras Hukukunun Temel Kavramları
Miras Hukuku Mevzuatı
Yasal Mirasçılar
Yasal Mirasçılık ile İlgili Pratik Çalışmalar ve Çözümleri
Saklı Pay – Saklı Paylı Mirasçılar – Tasarruf Oranı – Tenkis Talebi Kavramlarına İlişkin Genel Açıklamalar
Saklı Pay, Tasarruf Oranı ve Tenkis Talebine İlişkin Pratik Çalışmalar ve Çözümleriİçindekiler  7

Kısaltmalar 11

Genel Bibliyografya 13

I Miras Hukukunun Anlamı ve Konusu  15

IIMiras Hukukunun Temel Kavramları 16

1Mirasbırakan 16

2Miras veya Tereke  17

3Mirasçı 19

4Ölüme Bağlı Tasarruf  20

5Külli halefiyet  20

aMiras Ortaklığı/ Ortakların Elbirliği ile Hak Sahipliği  22

bKişisel ve Müteselsil Borçluluk 24

IIIMiras Hukuku Mevzuatı 25

IVYasal Mirasçılar  27

1Genel Olarak  27

2Yasal Mirasçılar Kimlerdir?  28

aKan Hısımları ve Zümre Sistemi  28

aa Kan hısımı kavramı  28

bb Kan hısımlarının mirasçılığının belirlenmesinde zümre sistemi 29

cc Zümre Sistemine Hâkim İlkeler  32

bEvlâtlık ve altsoyu 40

cSağ Kalan Eş  41

aa Sağ kalan eşin miras hakkı  41

bb Boşanma davasının eşin mirasçılığına etkisi  41

cc Butlan davasının mirasçılığa etkisi  42

dd İki eşin mirasa hak kazanması  43

ee Mal rejimi ve miras hakkı  43

V Yasal Mirasçılık İle İlgili Pratik Çalışmalar ve Çözümleri  45

Olay 1: 1 Zümredeki kan hısımlarının yasal mirasçılığı 45

Olay 2: 2 Zümredeki kan hısımlarının yasal mirasçılığı  46

Olay 3: 3 Zümredeki kan hısımlarının mirasçılığı- Aynı anda ölüm

karinesi  49

Olay 4: 2 Zümredeki kan hısımlarının yasal mirasçılığı-

Mirasbırakana çift hısımlık bağı ile bağlı kan hısımlarının mirasçılığı-

Evlilik dışı çocuğun yasal mirasçılığı  53

Olay 5: Evlâtlık ve altsoyunun yasal mirasçılığı- Evlâtlık kararı

verilmeden önce evlât edinenin ölmesi 57

Olay 6: Evlâtlığın çift hattan yasal mirasçı olması  60

Olay 7: Evlâtlık ve altsoyunun yasal mirasçılığı- Evlâtlık ve

altsoyunun yalnızca evlât edinene mirasçı olması  62

Olay 8: Sağ kalan eşin 1 zümre ile birlikte yasal mirasçılığı- Evlilik

dışı çocuğun yasal mirasçılığı 64

Olay 9: Sağ kalan eşin 2 zümre ile birlikte yasal mirasçılığı  68

Olay 10: Sağ kalan eşin 3 zümre ile birlikte yasal mirasçılığı  71

VISaklı Pay- Saklı Paylı Mirasçılar- Tasarruf Oranı- Tenkis Talebi

Kavramlarına İlişkin Genel Açıklamalar  75

1Saklı Paylı Mirasçılar ve Saklı Pay Oranları  75

2Mirasbırakanın Tasarruf Oranı  76

3Saklı Payları İhlâl Eden Tasarrufların Tenkisi 77

4Tasarrufların Saklı Payları İhlâl Edip, Etmediğinin Belirlenmesi  77

aTereke aktifleri  78

bÇıkartılacak değerler  78

aa Tereke borçları  78

bb Cenaze giderleri  80

cc Terekenin mühürlenmesi ve defterinin tutulması masrafları 80

dd Mirasbırakan ile birlikte yaşayanların üç aylık geçim giderleri 80

cEklenecek değerler  80

aa Denkleştirmeye tâbi kazandırmalar  80

bb Tenkise tâbi sağlararası kazandırmalar  81

(i) Denkleştirmeden kurtulan sağlararası karşılıksız

kazandırmalar  81

(ii) Mirastan feragati sağlamak için yapılan kazandırmalar  83

(iii) Serbestçe dönme kaydı ile yapılanlarla mirasbırakanın

ölümünden önceki bir yıl içinde yapılan bağışlamalar  83

(iv) Saklı pay kurallarını etkisiz kılmak için yapılan

kazandırmalar  84

(v) Hayat sigortası satınalma bedeli  86

5Tenkiste Sıra  86

6Mirası Ret, Mirastan Yoksunluk, Mirasçılıktan Çıkarma ve

Mirastan Feragatin Tasarruf Oranına Etkisi  88

aMirası Reddin Tasarruf Oranına Etkisi  88

bMirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranına Etkisi  88

cMirasçılıktan Çıkarmanın Tasarruf Oranına Etkisi  89

dMirastan Feragatin Tasarruf Oranına Etkisi  90

7Saklı Payı İhlâl Eden Tasarruflara Karşı Tenkis Talebinin İleri

Sürülmesi  91

aTenkis Davası 91

bTenkis Def'i  93

8Tenkisin Gerçekleştirilmesi  95

aGenel Olarak  95

bSabit Tenkis Oranı  95

cTenkisin Gerçekleştirilmesinde Özellik Taşıyan Durumlar  96

9Tenkis Edilen Kazandırmada Geri Verme Borcunun Kapsamı  98

VIISaklı Pay, Tasarruf Oranı ve Tenkis Talebine İlişkin Pratik Çalışmalar

ve Çözümleri 99

Olay 1: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-

Tasarruf oranı- Ölüme bağlı tasarrufların tenkisi- Bölünemeyen

eşyayı konu alan tasarrufun tenkisi ve sabit tenkis oranı- Vasiyetname

düzenleme ehliyeti- El yazılı vasiyetnamenin şekli- Maddî anlamda

ölüme bağlı tasarruflar- Ölüme bağlı tasarrufta irade sakatlığı  99

Olay 2: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-

Tasarruf oranı- Ölüme bağlı tasarrufların tenkisi- Mirasçı atama

tasarrufunun tenkisi- Bölünemeyen eşyayı konu alan tasarrufun tenkisi

ve sabit tenkis oranı- Vasiyetnameden dönme  109

Olay 3: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-

Tasarruf oranı- Denkleştirme- Vakıf kurma- Tenkise tâbi sağlararası

kazandırma 121

Olay 4: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-

Tasarruf oranı- Mirasın paylaştırılması- Miras Hukuk kurallarının

zaman itibarıyla uygulanması- Kardeşlerin saklı payı  132

Olay 5: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-

Tasarruf oranı- Mirastan feragat sözleşmesi  139

Karar Tahlili : Mirasçılıktan çıkarma (Miras hakkından ıskat)  148

Olay 6: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları-

Tasarruf oranı- Tenkis Davası- Vasiyetnamenin açılması- Mirastan

yoksunluk  168

Olay 7: Yasal mirasçılar-Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları- Tasarruf oranı- Tenkis Davası- Mirasın Reddi- Terekenin resmî

defterinin tutulması talebi  183

Olay 8: Yasal mirasçılar- Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları- Tasarruf oranı- Edinilmiş mallara katılma rejimi- Katılma alacağı 195

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.