Vasilik Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ISBN: 9786050511017
425,00 TL 500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Uğur GENÇCAN
Baskı Tarihi 2022/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1269

Vasilik Hukuku

Ömer Uğur GENÇCAN

Elinizdeki kitabın konusu olan Vasilik Hukuku davalarını incelemekle yeniden görevli duruma getirilen Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde otuz dört yıldır (evet, otuz dört yıldır!) aralıksız görev yapıyorum. Yargıtay’da Vasilik Hukukunu ilgilendiren binlerce (evet, binlerce!) dava dosyasını bizzat okudum ve binlerce (evet, binlerce!) Yargıtay ilamını bizzat yazdım. Binlerce kararda ahlaki, vicdani ve hukuki sorumluluğum vardır. Vasilik Hukuku sadece maddi hukukta değil özellikle de usul hukukunda (hukuk/ceza) çok önemli bir yer tutmaktadır. Vasilik Hukuku konusunda hem öğretiyi hem de uygulamayı derinlemesine yansıtan çalışmamı siz kitapdostlarıma sunuyorum. Yargıtay’ın bütün dairelerinin yanı sıra Hukuk Genel Kurulunun vermiş olduğu vesayet hukukunun usul ve esasa ilişkin son kararları tarafımdan incelenerek emsal özelliği taşıyanları değerlendirilip bilimsel açıklama içinde sistematik bir şekilde genişletilen kitabım bünyesine alınmıştır. 

İÇİNDEKİLER


ÖN SÖZ YERİNE 5

İÇİNDEKİLER 9

KAYNAKÇA 81

KISALTMALAR 85


BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER


§ 1. VESAYET KAVRAMI (TMK. m. 396-494)

I. VESAYETİN TANIMI 87

II. VESAYETİN DÜZENLEME YERİ 87

III. VESAYETİN ALANI 89

IV. VESAYETİN İLKELERİ 90

A- DENKLİK İLKESİ 90

B- BELİRLİLİK İLKESİ 91

1- Kurumda Belirlilik 91

2- Korumada Belirlilik 92

V. VESAYETİN KAPSAMI 93

A- GENEL OLARAK 93

B- DAR KAPSAMLI KORUMA 93

C- ORTA KAPSAMLI KORUMA 93

Ç- GENİŞ KAPSAMLI KORUMA 94

VI. VESAYETİN ORGANLARI (TMK. m. 396) 94

A- KAMU VESAYETİ ORGANLARI 95

1- Vesayet Daireleri (TMK. m. 397 f. I) 95

a. Vesayet Makamı 97

aa. Sulh Hukuk Mahkemesi (TMK. m. 397 f. II) 97

bb. Çocuk Mahkemesi (5395 Sayılı ÇKK, m. 7 f. VII) 97

b. Denetim Makamı (TMK. m. 397 f. II) 98

2- Vasi (TMK. m. 403 f. I) 98

3- Kayyım (TMK. m. 403 f. II-III) 98

B- ÖZEL VESAYET ORGANLARI 99

1- Aile Meclisi (TMK. m. 398, 400) 100

2- Denetim Makamı (TMK. m. 399) 100

3- Vasi (TMK. m. 403 f. I) 100

VII. VESAYETİN KARŞILAŞTIRMASI 101

A- TÜRK KANUNU MEDENÎSİ İLE KARŞILAŞTIRMA 101

1- Vesayet Düzeni Bölümü 101

2- Vesayetin Yürütülmesi Bölümü 103

3- Vesayetin Sona Ermesi Bölümü 104

B- VELÂYET KURUMU İLE KARŞILAŞTIRMA 104

1- Kuruluşu 105

2- Kaynağı 110

3- Konusu Kişiler 110

4- Hakkı Kullanacak Kişiler 111

5- Hakkın Kapsamı 113

6- Giderlerin Kaynağı 116

7- Malları Kullanma Hakkı 116

8- Hesap Verme 119

9- Temsil Etme 119

10- Mahkeme Kontrolü 120

11- Görüş Alma 121

12- Ücret Alma 121

13- Gelir Fazlası 123

14- Görevden Ayrılma 123

15- Görevin Süresi 124

16- Yerleşim Yeri 124


 

§ 2. KAMU VESAYETİ (TMK. m. 397)

I. KAMU VESAYETİ KAVRAMI 127

II. KAMU VESAYETİ DAİRELERİ (TMK. m. 397 f. I) 128

A- VESAYET MAKAMI (TMK. m. 397 f. II) 128

B- DENETİM MAKAMI (TMK. m. 397 f. II) 130

III. VASİ (TMK. m. 403 f. I) 135

IV. KAYYIM (TMK. m. 403 f. II-III) 137


§ 3. ÖZEL VESAYET (TMK. m. 398-402)

I. ÖZEL VESAYET KAVRAMI 139

II. ÖZEL VESAYETİN KOŞULLARI (TMK. m. 398-401) 140

A- VESAYET KONUSU BİR KİŞİ BULUNMALIDIR (TMK. m. 398 f. I) 141

1- Vesayet Altında Olan Bir Kişi Bulunmalıdır 141

2- Vesayete Muhtaç Bir Kişi Bulunmalıdır 141

B- VESAYET KONUSU KİŞİNİN MENFAATİ BULUNMALIDIR (TMK. m. 398 f. I) 142

1- Bir İşletmenin Sürdürülmesi Gereğinin Bulunması 142

2- Bir Ortaklığın Sürdürülmesi Gereğinin Bulunması 142

3- Benzeri İşlerin Sürdürülmesi Gereğinin Bulunması 143

C- İSTEMDE BULUNULMALIDIR (TMK. m. 399) 143

1- İstemde Bulunabilecekler 143

a. Hısım Olunmalıdır 143

b. Yakın Hısım Olunmalıdır 144

c. Fiil Ehliyetine Sahip Olunmalıdır 144

d. İki Hısım ya da Bir Hısım ile Eş Olunmalıdır 145

2- İstem Süresi 145

3- İstem Şekli 145

Ç- GÜVENCE VERİLMELİDİR (TMK. m. 401) 145

1- Miktarı 146

2- Oranı 146

3- Türü 146

D- MAHKEME KARARI BULUNMALIDIR (TMK. m. 399) 146

1- Görevli Mahkeme 147

2- Yetkili Mahkeme 147

3- Evrak Üzerinde Karar Verilemez 148

4- İlgililer Dinlenmelidir 149

a. Hısımların Dinlenmesi 149

b. Eşin Dinlenmesi 150

c. Vesayet Altına Alınacak Olanın Dinlenmesi 150

5- Deliller Toplanmalıdır 150

6- Aile Meclisi Üyeleri Belirlenmelidir 150

7- Göreve Başlama Tarihi Gösterilmelidir 151

8- Kanun Yolu 151

a. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlarda 152

b. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Sonra Verilen Kararlarda 152

III. ÖZEL VESAYETİN ORGANLARI (TMK. m. 400) 154

A- AİLE MECLİSİ (TMK. m. 400) 154

1- Yapısı (TMK. m. 399) 155

2- Görevleri (TMK. m. 398) 156

3- Süresi (TMK. m. 400 f. I) 156

4- Sorumluluğu (TMK. m. 398 f. II) 156

5- Ücreti 157

B- DENETİM MAKAMI (TMK. m. 399) 157

C- VASİ 157

IV. ÖZEL VESAYETİN SONA ERMESİ (TMK. m. 402) 158

A- GÖREVLİ MAHKEME 158

B- YETKİLİ MAHKEME 158

C- SEBEPLERİ 159

1- Genel Sebepler (TMK. m. 470-476) 160

2- Aile Meclisinin Görevini Yapmaması (TMK. m. 402) 160

3- Vesayet Konusu Kişinin Menfaati (TMK. m. 402) 160

4- Aile Meclisinin Değiştirilmesi (TMK. m. 402) 161

5- Kamu Vesayetine Dönüştürme 161

 

İKİNCİ KISIM

VASİLİK


§ 4. VASİLİK KAVRAMI (TMK. m. 403 f. I)

I. GENEL OLARAK 163

A- GENEL VESAYET ÖNLEMLERİ (VESAYET ALTINA ALMA VASİLİK ALTINA ALMA) 164

1- Vasilik Altına Alma (TMK. m. 404-410) 164

2- Geçici Vasilik Altına Alma (TMK. m. 423) 165

3- Geçici Temsilcilik Altına Alma (TMK. m. 420) 165

B- SINIRLI VESAYET ÖNLEMLERİ 166

1- Kayyımlık Altına Alma (TMK. m. 426-428) 166

2- Yasal Danışmanlık Altına Alma (TMK. m. 429) 166

3- Geçici Sınırlı Vesayet Altına Alma (TMK. m. 420) 167

a. Geçici Kayyımlık (Temsilcilik) Altına Alma (TMK. m. 420) 167

b. Geçici Yasal Danışmanlık (Temsilcilik) Altına Alma (TMK. m. 420) 167

II. VASİLİK KAVRAMINI KARŞILAŞTIRMA 168

A- KAYYIMLIK İLE KARŞILAŞTIRMA (TMK. m. 403 f. II) 168

1- Kuruluş Sebepleri 168

2- Görev Kapsamları 169

3- Atama Usulü 169

4- Sona Ermesi 169

5- Ehliyet 170

B- YASAL DANIŞMANLIK İLE KARŞILAŞTIRMA (TMK. m. 429) 170

1- Kuruluş Sebepleri 171

2- Görev Kapsamları 171

3- Atama Usulü 171

4- Sona Ermesi 172

5- Ehliyet 172

 

§ 5. VESAYET ALTINA ALINABİLECEK KÜÇÜKLER

I. GENEL OLARAK 173

A- AİLE MAHKEMESİ VELAYET KONUSUNDA KARAR VERMEDEN VESAYET İSTEMİ İNCELENEMEZ 177

1- Çocuk Vesayet Altında İken Velâyet İstemi 178

a. Vesayetin Kaldırılması Davası Varsa 178

b. Vesayetin Kaldırılması Davası Yoksa 179

c. İstem Vesayetin Kaldırılmasını İçeriyorsa 180

2- Çocuk Velâyet Altında İken Vesayet İstemi 182

a. Velâyet Hakkı Kaldırıldığında Velâyetten Yoksun Kalınıyorsa 182

b. Velâyet Hakkı Kaldırıldığında Velâyetten Yoksun Kalınmıyorsa 182

B- VESAYET MAKAMI VELÂYETİN VERİLMESİ KARARA BAĞLANMADAN VESAYET KARARI VEREMEZ 183

1- Velâyetin Düzenlenmesi Davası Varsa 183

2- Velâyetin Kaldırılması Davası Varsa 185

3- Velâyetin Düzenlenmesi ve Kaldırılması Davası Yoksa 185

II. ANA VE BABASININ KORUYAMADIĞI KÜÇÜK 187

A- ANA VE BABASI ÖLEN KÜÇÜK (TMK m. 404 f. I) 188

B- ANA VE BABASI HAKKINDA GAİPLİK KARARI VERİLEN KÜÇÜK (TMK m. 32 f. I, 35) 188

C- ANA VE BABASI HAKKINDA KISITLAMA KARARI VERİLEN KÜÇÜK (TMK m. 405-408) 189

Ç- ANA VE BABASI BELİRLENEMEYEN KÜÇÜK 189

D- ANA VE BABASININ ENGELİ OLAN KÜÇÜK 190

III. VELÂYET HAKKI VERİLENİN KORUYAMADIĞI KÜÇÜK 190

A- KURAL: VELÂYET HAKKI KALDIRILMADAN VESAYET KONUSUNDA KARAR VERİLEMEZ 191

1- Aile Mahkemesi Öncelikle Karar Vermelidir 192

2- Vesayet Makamı Daha Sonra Karar Verebilir 194

a. Velâyet Hakkı Kaldırılırsa 194

b. Velâyet Hakkı Kaldırılmazsa 194

B- BOŞANMAYLA VELÂYET HAKKI VERİLEN ANA YA DA BABASI ÖLEN KÜÇÜK (TMK m. 183) 194

C- ANA VE BABASINDAN VELÂYET HAKKI KALDIRILAN KÜÇÜK (TMK m. 348 f. II) 199

Ç- BOŞANMAYLA VELÂYET HAKKI VERİLEN ANA YA DA BABASI YENİDEN EVLENEN KÜÇÜK (TMK m. 183, 349) 201

D- BOŞANMAYLA VELÂYET HAKKI VERİLEN ANA YA DA BABASIYLA İLGİLİ YENİ OLGULARIN ZORUNLU BIRAKTIĞI KÜÇÜK (TMK m. 183, 349) 202

E- BOŞANMAYLA VELÂYET HAKKI VERİLEN ANA YA DA BABASI BAŞKA YERE GİDEN KÜÇÜK (TMK m. 183, 349) 203

F- ANA VE BABASINDAN BİRİSİ ÖLEN VE SAĞ KALANDAN VELÂYET HAKKI KALDIRILAN KÜÇÜK 204

IV. VELÂYET HAKKI VERİLEMEYEN KÜÇÜK 204

A- EVLİLİK BİRLİĞİNİN BUTLANI SEBEBİYLE VELÂYETİ ANA VE BABAYA VERİLMESİ SAKINCALI OLAN KÜÇÜK (TMK m. 157 f. II) 204

B- BOŞANMA KARARINDA ANA VE BABASINA VELÂYET HAKKI VERİLEMEYEN KÜÇÜK (TMK m. 336 f . III, TMK m. 182 f. I) 205

V. EVLAT EDİNİLEN VE KORUNAMAYAN KÜÇÜK 206

A- EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASIYLA VELÂYETTEN YOKSUN KALAN EVLAT EDİNİLEN KÜÇÜK (TMK m. 317-318) 207

B- EVLAT EDİNENİN ÖLÜMÜYLE VELÂYETTEN YOKSUN KALAN EVLAT EDİNİLEN KÜÇÜK (TMK m. 317-318) 208

C- EVLAT EDİNENDEN VELÂYET HAKKININ KALDIRILMASIYLA VELÂYETTEN YOKSUN KALAN EVLAT EDİNİLEN KÜÇÜK (TMK m. 348) 209

VI. EVLİLİK DIŞI DOĞAN VE ANASININ KORUYAMADIĞI ÇOCUK 210

A- EVLİLİK DIŞI DOĞAN VE ANASI KÜÇÜK OLAN KÜÇÜK (TMK m. 337 f. II) 210

B- EVLİLİK DIŞI DOĞAN VE ANASI KISITLI OLAN KÜÇÜK (TMK m. 337 f. II) 212

C- EVLİLİK DIŞI DOĞAN VE ANASI ÖLMÜŞ OLAN KÜÇÜK (TMK m. 337 f. II) 212

Ç- EVLİLİK DIŞI DOĞAN VE ANASINDAN VELÂYET HAKKI ALINMIŞ OLAN KÜÇÜK (TMK m. 337 f. II) 214


§ 6. VESAYET ALTINA ALINAMAYACAK KÜÇÜKLER

I. ANA VE BABADAN BİRİNİN ÖLÜMÜNDE VELÂYET SAĞ KALAN EŞE AİTTİR (TMK m.336 f. III) 218

II. BOŞANMADA VELÂYET ÇOCUK KENDİSİNE BIRAKILAN TARAFA AİTTİR (TMK m. 336 f. III) 220

III. ORTAK HAYATA SON VERİLMİŞSE VELÂYET EŞLERDEN BİRİNE VERİLEBİLİR (TMK m. 336 f. II) 221

IV. AYRILIK HÂLİ GERÇEKLEŞMİŞSE VELÂYET EŞLERDEN BİRİNE VERİLEBİLİR (TMK m. 336 f. II) 222

V. EVLİLİK DEVAM ETTİĞİ SÜRECE VELÂYETİ ANA VE BABA BİRLİKTE KULLANIRLAR (TMK m. 336 f. I) 222

VI. ANA VE BABA EVLİ DEĞİLSE VELÂYET ANAYA AİTTİR (TMK m. 337 f. I) 222

VII. HAKKINDA VESAYET ALTINA ALINMA KARARI BULUNAN KÜÇÜKLER 224


§ 7. VESAYETİ GEREKTİREN HÂLİ BİLDİRME

ZORUNLULUĞU (TMK m. 404 f. II)

I. GENEL OLARAK 225

II. BİLDİRME YÜKÜMLÜSÜ OLANLAR 225

A- NÜFUS MEMURLARI 226

B- İDARİ MAKAMLAR 226

C- NOTERLER 235

Ç- MAHKEMELER 236

III. BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI 237


§ 8. KISITLANABİLECEK OLANLAR

I. GENEL OLARAK 239

II. ERGİN KİMSE KISITLANABİLİR (TMK m. 405-408) 239

A- GENEL OLARAK 240

B- SINIRLI EHLİYETSİZ KONUMA GETİRME 241

C- TAM EHLİYETSİZLİĞİN TESPİTİ 241

III. HENÜZ ERGİN OLMAYANLARIN KISITLANMASI (TMK m. 419 f. II) 241

A- GENEL OLARAK 242

B- KISITLANMA KOŞULLARI GERÇEKLEŞMELİDİR 242

1- Kısıtlama Sebepleri Araştırılmalıdır 242

2- Kısıtlama Sebepleri Belirlenmelidir 247

3- Kısıtlama Gereği Bulunmalıdır 249

C- KISITLAMA KARARI ERGİN OLDUKTAN SONRA SONUÇ DOĞURUR 251

IV. ERGİN ÇOCUKLARIN KISITLANMASI (TMK m. 335, 419 f. III) 252

A- KISITLANAN ERGİN ÇOCUKLAR KURAL OLARAK VELÂYET ALTINDA BIRAKILIR 252

1- Daha Önce Alınmış Kısıtlama Kararı Bulunmamalıdır 252

2- Kısıtlama Kararı Verilmelidir 253

3- Kısıtlanan Ergin Çocuklar Kural Olarak Ana ve Babanın Velâyet Altında Bırakılır 254

B- KISITLANIP VELAYET ALTINDA BIRAKILAN ERGİN ÇOCUKLARA UYGULANACAK HÜKÜMLER 255

1- Yargıtay’a Göre Velayet Hükümleri Uygulanır 255

a. Veli, Kaçınma Talebinde Bulunulamaz 262

b. Velinin Şahsına İtiraz Edilemez 263

c. Velayetin Kaldırılması İstenebilir 264

2- Düşüncemize Göre Vesayet Hükümleri Uygulanır 266

V. GECİKMEKSİZİN ATAMA YAPILMALIDIR (TMK. m. 419 f. I) 266

VI. KISITLAMA SEBEPLERİ 267

A- KANUN GEREĞİ KISITLAMA (TMK m. 405-407) 267

B- İSTEK ÜZERİNE KISITLANMA (TMK m. 408) 268


§ 9. AKIL HASTALIĞI SEBEBİYLE KISITLAMA

(TMK m. 405, 409 f. II)

I. GENEL OLARAK 269

II. AKIL HASTALIĞI TIBBEN BELİRLENMELİDİR 275

A- RESMÎ SAĞLIK KURULU RAPORU ALINMALIDIR 275

1- Duruşma Gözlemi Yeterli Değildir 276

2- Tanık Anlatımı Yeterli Değildir 276

3- Yatalak Hasta Olma Engel Değildir 276

4- Sağlık Kurulunda Psikiyatrist Bulunmalıdır 276

5- Tek Hekim Raporu Yeterli Değildir 277

6- Sevk İşlemini Vesayet Makamı Yapmalıdır 278

7- Gerekirse Kolluk Marifetiyle Hastaneye Sevk Sağlanmalıdır 278

8- Rapor, Akıl Hastalığına İlişkin Olmalıdır 279

B- KISITLANMASI İSTENEN KİŞİ DİNLENEBİLİR (TMK m. 409 f. II) 280

1- Rapora Göre Gerekirse Dinlenebilir 280

2- Mahkemede Dinlenebilir 280

3- Bulunduğu Yerde Dinlenebilir 280

C- RAPORLAR ÇELİŞKİLİ OLMAMALIDIR 281

1- Rapor Kendi İçinde Çelişkili Olmamalıdır 281

2- Diğer Raporlarla Olan Çelişki Giderilmelidir 282

3- Gözlem İle Rapor Arasındaki Çelişki Giderilmelidir 287

4- Gerek Varsa Gözlem Altına Alınabilir 288

Ç- RAPOR GEREKÇELİ OLMALIDIR 289

D- RAPOR YETERLİ OLMALIDIR 290

1- Yeniden Değerlendirme Gerekmemelidir 290

2- Rapor Uzun Süre Önce Alınmamış Olmalıdır 292

3- Değerlendirme Tarihine Kadar Kısıtlama Kararı Verilemez 293

E- AKIL HASTALIĞI SÜREKLİ OLMALIDIR 293

F- AKIL HASTALIĞI MEVCUT OLMALIDIR 296

III. KISITLAMA GEREKLİLİĞİ BELİRLENMELİDİR 298

A- İŞLERİNİ GÖREMEMELİDİR 299

B- SÜREKLİ YARDIM GEREKMELİDİR 300

C- BAŞKALARININ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMALIDIR 300

 

§ 10. AKIL ZAYIFLIĞI SEBEBİYLE KISITLAMA

(TMK m. 405, 409 f. II)

I. GENEL OLARAK 303

II. AKIL ZAYIFLIĞI TIBBEN BELİRLENMELİDİR 303

A- RESMÎ SAĞLIK KURULU RAPORU ALINMALIDIR 304

1- Duruşma Gözlemi Yeterli Değildir 304

2- Tanık Anlatımı Yeterli Değildir 305

3- Yatalak Hasta Olma Engel Değildir 306

4- Sağlık Kurulunda Psikiyatrist Bulunmalıdır 306

5- Tek Hekim Raporu Yeterli Değildir 307

6- Sevk İşlemini Vesayet Makamı Yapmalıdır 308

7- Gerekirse Kolluk Marifetiyle Hastaneye Sevk Sağlanmalıdır 308

8- Rapor, Akıl Zayıflığına İlişkin Olmalıdır 309

B- KISITLANMASI İSTENEN KİŞİ DİNLENEBİLİR (TMK m. 409 f. II) 310

1- Rapora Göre Gerekirse Dinlenebilir 310

2- Mahkemede Dinlenebilir 310

3- Bulunduğu Yerde Dinlenebilir 310

C- RAPORLAR ÇELİŞKİLİ OLMAMALIDIR 311

1- Rapor Kendi İçinde Çelişkili Olmamalıdır 311

2- Diğer Raporlarla Olan Çelişki Giderilmelidir 311

3- Gözlem İle Rapor Arasındaki Çelişki Giderilmelidir 312

4- Gerek Varsa Müşahade Altına Alınabilir 312

Ç- RAPOR GEREKÇELİ OLMALIDIR 312

D- RAPOR YETERLİ OLMALIDIR 312

1- Yeniden Değerlendirme Gerekmemelidir 313

2- Rapor Uzun Süre Önce Alınmamış Olmalıdır 313

3- Değerlendirme Tarihine Kadar Kısıtlama Kararı Verilemez 314

E- AKIL ZAYIFLIĞI SÜREKLİ OLMALIDIR 314

F- AKIL ZAYIFLIĞI MEVCUT OLMALIDIR 314

III. KISITLAMA GEREKLİLİĞİ BELİRLENMELİDİR 315

A- İŞLERİNİ GÖREMEMELİDİR 315

B- SÜREKLİ YARDIM GEREKMELİDİR 316

C- BAŞKALARININ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMALIDIR 316


§ 11. SAVURGANLIK SEBEBİYLE KISITLAMA

(TMK m. 406, 409 f. I)

I. GENEL OLARAK 319

II. SAVURGANLIK GERÇEKLEŞMELİDİR 320

A- GEREKSİZ ŞEKİLDE HARCAMA YAPILMALIDIR 320

1- Düşüncesiz Harcama 320

2- Amaçsız Harcama 321

3- Bilinçsiz Harcama 322

4- Karşılıksız Harcama 323

B- GELİRİ İLE BAĞDAŞMAYACAK ŞEKİLDE HARCAMA YAPILMALIDIR 323

C- SÜREKLİ ŞEKİLDE HARCAMA YAPILMALIDIR 324

III. DEVAMLI KORUNMAYA VE BAKIMA MUHTAÇ OLMALIDIR 325

A- KENDİSİNİ DARLIK VEYA YOKSULLUĞA DÜŞÜRME TEHLİKESİNE YOL AÇMALIDIR 325

B- AİLESİNİ DARLIK VEYA YOKSULLUĞA DÜŞÜRME TEHLİKESİNE YOL AÇMALIDIR 326

IV. BAŞKALARININ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETMELİDİR 327


§ 12. ALKOL BAĞIMLILIĞI SEBEBİYLE KISITLAMA

(TMK m. 406, 409 f. I)

I. GENEL OLARAK 329

II. ALKOL BAĞIMLILIĞI GERÇEKLEŞMELİDİR 329

A- ALKOLLÜ İÇKİ KULLANIMI AŞIRI MİKTARDA OLMALIDIR 330

B- ALKOLLÜ İÇKİ KULLANIMI SÜREKLİLİK GÖSTERMELİDİR 330

III. DEVAMLI KORUNMAYA VE BAKIMA MUHTAÇ OLMALIDIR 330

A- KENDİSİNİ DARLIK VEYA YOKSULLUĞA DÜŞÜRME TEHLİKESİNE YOL AÇMALIDIR 330

B- AİLESİNİ DARLIK VEYA YOKSULLUĞA DÜŞÜRME TEHLİKESİNE YOL AÇMALIDIR 331

IV. BAŞKALARININ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETMELİDİR 331


§ 13. UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI SEBEBİYLE

KISITLAMA (TMK m. 406, 409 f. I)

I. GENEL OLARAK 333

II. UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI GERÇEKLEŞMELİDİR 333

A- UYUŞTURUCU NİTELİĞİ OLMAYAN BAĞIMLILIKLAR 334

B- UYUŞTURUCU NİTELİĞİ OLAN BAĞIMLILIKLAR 334

III. DEVAMLI KORUNMAYA VE BAKIMA MUHTAÇ OLMALIDIR 334

A- KENDİSİNİ DARLIK VEYA YOKSULLUĞA DÜŞÜRME TEHLİKESİNE YOL AÇMALIDIR 335

B- AİLESİNİ DARLIK VEYA YOKSULLUĞA DÜŞÜRME TEHLİKESİNE YOL AÇMALIDIR 335

IV. BAŞKALARININ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETMELİDİR 335


§ 14. KÖTÜ YAŞAMA TARZI SEBEBİYLE KISITLAMA

(TMK m. 406, 409 f. I)

I. GENEL OLARAK 337

II. KÖTÜ YAŞAMA TARZI GERÇEKLEŞMELİDİR 340

A- TOPLUMUN DEĞER YARGILARIYLA BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞLAR 340

B- TOPLUM TARAFINDAN HOŞ KARŞILANMAYAN DAVRANIŞLAR 342

III. DEVAMLI KORUNMAYA VE BAKIMA MUHTAÇ OLMALIDIR 342

A- KENDİSİNİ DARLIK VEYA YOKSULLUĞA DÜŞÜRME TEHLİKESİNE YOL AÇMALIDIR 343

B- AİLESİNİ DARLIK VEYA YOKSULLUĞA DÜŞÜRME TEHLİKESİNE YOL AÇMALIDIR 343

IV. BAŞKALARININ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETMELİDİR 343


§ 15. KÖTÜ YÖNETİM SEBEBİYLE KISITLAMA

(TMK m. 406, 409 f. I)

I. GENEL OLARAK 345

II. MALVARLIĞINI KÖTÜ YÖNETİM GERÇEKLEŞMELİDİR 346

A- MALVARLIĞI BELİRLENMELİDİR 346

1- Malvarlığının Aktifi Belirlenmelidir 346

2- Malvarlığının Pasifi Belirlenmelidir 348

3- Malvarlığının Elden Çıkarılan Bölümü Belirlenmelidir 348

4- Malvarlığını Elden Çıkarmadan Elde Edilenin Nasıl Kullanıldığı Araştırılmalıdır 349

5- Malvarlığından Çıkarmanın Rayiç Bedele Uygunluğu Araştırılmalıdır 349

B- MALVARLIĞINDAN EDİNİLEN GELİRLERİN AKIBETİ ARAŞTIRILMALIDIR 350

C- ÖNGÖRÜLEMEZ DURUM BULUNMAMALIDIR 350

Ç- BÜTÜN DELİLLER TOPLANMIŞ OLMALIDIR 351

1- Tanıklar Dinlenmelidir 351

2- Tapu Kayıtları İncelenmelidir 352

3- Dosyalar İncelenmelidir 352

4- Banka Kayıtları İncelenmelidir 353

5- Gerekirse Rapor Alınmalıdır 354

III. DEVAMLI KORUNMAYA VE BAKIMA MUHTAÇ OLMALIDIR 355

A- KENDİSİNİ DARLIK VEYA YOKSULLUĞA DÜŞÜRME TEHLİKESİNE YOL AÇMALIDIR 356

B- AİLESİNİ DARLIK VEYA YOKSULLUĞA DÜŞÜRME TEHLİKESİNE YOL AÇMALIDIR 356

IV. BAŞKALARININ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETMELİDİR 356

 

§ 16. ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA SEBEBİYLE

KISITLAMA (TMK m. 407)

I. GENEL OLARAK 357

II. KOŞULLARI 357

A- ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI BİR CEZAYA MAHKÛM OLUNMALIDIR 357

1- Hükümlü Olunmalıdır 358

2- Hüküm Kesinleşmiş Olmalıdır 358

a. Türk Mahkemesinden Verilen Hüküm 358

b. Yabancı Mahkemesinden Verilen Hüküm 358

3- Ceza Ertelenmemiş Olmalıdır 359

4- Ceza Herhangi Bir suçtan Verilmiş Olabilir 359

5- Tutuklu Olunmamalıdır 359

a. Tutukluluk Araştırılmalıdır 359

b. Tutukluya Kayyım veya Yasal Danışman Atanabilir 359

c. Tutukluya Tebligat Yapılmalıdır 360

B- BİR YIL VEYA DAHA UZUN SÜRELİ CEZA BULUNMALIDIR 360

C- HAPİS HALİ DEVAM EDİYOR OLMALIDIR 361

III. KISITLAMA SÜRESİ 363

A- KISITLAMA SEBEBİNİN BAŞLANGICI 363

1- Hükümlünün Cezasını Çekmeye Başladığı Bildirilir 363

2- Hükümlü Cezasını Çekmeye Başlamadan Kısıtlama Kararı Verilemez 364

3- Yabancı Ülke Cezaevinde İnfaz Olsa Bile Kısıtlama Kararı Verilir 365

4- Kısıtlılık Vasi Atanmasına İlişkin Kararın Kesinleşmesiyle Başlar 366

B- KISITLAMA SEBEBİNİN SONA ERMESİ 366

1- Hapis Hâlinin Sona Ermesi 366

a. Vesayet Kendiliğinden Ortadan Kalkar 366

aa. Cezanın Çekilmesiyle Ortadan Kalkar 367

bb. Şartla Salıvermeyle Ortadan Kalkar 368

b. Firar Halinde Ortadan Kalkmaz 370

2- Davanın Konusuz Kalması 370

IV. KISITLAMA DIŞI KARAR VERİLEMEZ 371


§ 17. İSTEĞE BAĞLI KISITLANMA

(TMK m. 408, 409 f. I)

I. GENEL OLARAK 373

II. KOŞULLARI 374

A- İSTEK BULUNMALIDIR 374

B- İLGİLİ DİNLENİLMELİDİR 377

C- GEREKLİLİK BELİRLENMELİDİR 380

Ç- İSTEK KURAL OLARAK GERİ ALINABİLİR 380

III. SEBEPLERİ 381

A- YAŞLILIK 381

B- ENGELLİLİK 382

C- DENEYİMSİZLİK 384

Ç- AĞIR HASTALIK 384

1- Ağır Hastalık Rapor İle Belirlenmelidir 385

2- Rapor Kendi İçinde Çelişkili Olmamalıdır 386

3- Diğer Raporlarla Olan Çelişki Giderilmelidir 386

4- Gözlem İle Rapor Arasındaki Çelişki Giderilmelidir 386

5- Gerek Varsa Müşahade Altına Alınabilir 387

IV. BEDENSEL ÖZÜRLER KISITLAMA SEBEBİ DEĞİLDİR 387

A- GÖRME ÖZÜRLÜ OLMAK 387

B- İŞİTME ÖZÜRLÜ OLMAK 387

C- KONUŞMA ÖZÜRLÜ OLMAK 388

Ç- FİZİKSEL ÖZÜRLÜ OLMAK 388

D- ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLMAK 389


§ 18. BİRDEN FAZLA SEBEPLE KISITLAMA

I. GENEL OLARAK 391

II. BİRDEN FAZLA KISITLAMA SEBEBİNE DAYANILABİLİR 391

A- KÖTÜ YÖNETİM VE AKIL HASTALIĞI 391

B- KÖTÜ YÖNETİM VE AKIL ZAYIFLIĞI 393

C- KÖTÜ YÖNETİM VE SAVURGANLIK 394

Ç- KÖTÜ YÖNETİM VE KÖTÜ YAŞAMA TARZI 395

D- KÖTÜ YÖNETİM VE ALKOL YA DA UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI 396

E- KÖTÜ YAŞAMA TARZI VE SAVURGANLIK 396

F- KÖTÜ YAŞAMA TARZI VE ALKOL YA DA UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI 397

G- KÖTÜ YAŞAMA TARZI VE AKIL HASTALIĞI YA DA AKIL ZAYIFLIĞI 397

Ğ- SAVURGANLIK VE AKIL HASTALIĞI YA DA AKIL ZAYIFLIĞI 397

H- SAVURGANLIK VE ALKOL YA DA UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI 398

I- AKIL HASTALIĞI YA DA AKIL ZAYIFLIĞI VE ALKOL YA DA UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI 399

İ- DİĞERLERİ 399

III. VESAYET MAKAMI KISITLAMA SEBEBİ İLE BAĞLI DEĞİLDİR 401

IV. KADEMELİ İSTEKTE BULUNULABİLİR 401

A- VASİ ATANMASI OLMADIĞI TAKDİRDE KAYYIM ATANMASI İSTENEBİLİR 401

B- VASİ ATANMASI OLMADIĞI TAKDİRDE YASAL DANIŞMAN ATANMASI İSTENEBİLİR 401

C- KAYYIM ATANMASI OLMADIĞI TAKDİRDE VASİ ATANMASI İSTENEBİLİR 408

Ç- KAYYIM ATANMASI OLMADIĞI TAKDİRDE YASAL DANIŞMAN ATANMASI İSTENEBİLİR 408

D- YASAL DANIŞMAN ATANMASI OLMADIĞI TAKDİRDE VASİ ATANMASI İSTENEBİLİR 408

E- YASAL DANIŞMAN ATANMASI OLMADIĞI TAKDİRDE KAYYIM ATANMASI İSTENEBİLİR 408

 

§ 19. VASİ ATANMA USULÜ

I. VASİ ATANMASINDA GÖREVLİ MAHKEME (TMK. m. 413 f. I) 409

A- ÖNCEKİ DÜZENLEME 409

B- MEVCUT DÜZENLEME 411

1- Doğrudan Vasi Atanmasında Görev 411

2- Dolaylı Vasi Atanmasında Görev 414

a. Velayetin Kaldırılmasına İlişkin Talebe Yönelik Bölümün Tefrik Edilerek Ayrı Esasa Kaydedilmelidir 414

b. Ayrı Esasa Kaydedilen Velayetin Kaldırılmasına İlişkin Talebe Yönelik Görevsizlik Kararı Verilmelidir 414

c. Aile Mahkemesinde Yapılacak Yargılamanın Sonucu Beklenmelidir 415

d. Velayetin Kaldırılması Davasının Sonucuna Göre Karar Verilmelidir 415

II. VASİ ATANMASINDA YETKİLİ MAHKEME (TMK. m. 411) 416

A- YETKİLİ GÖSTERİLEN MAHKEMELER 416

1- Küçüğün Yerleşim Yeri 416

2- Kısıtlının Yerleşim Yeri 418

a. Oturduğu Yerde Mülk Edinme 421

b. Huzurevinde Kalma 421

c. Adres Beyan Formundaki Bildirim Yeri 422

d. Vatandaşlıktan İzinle Çıkma 423

e. İlk Kararı Veren Vesayet Makamının Bulunduğu Yer 424

f. Emekli Olma 424

g. İdari Tasarrufla Yeri Değişebileceğin Yanına Gitme 425

h. Yurtdışında Bulunma 425

ı. Tedavi Amacıyla Gelinen Yer 425

i. Hükümlünün Yerleşim Yeri 426

j. Bakımevinde Kalma 428

3- Yabancı Unsurlu Davalarda Yetkili Mahkeme 429

B- YETKİ KURALLARININ ÖZELLİKLERİ 429

1- Kesin Yetki Söz Konusudur 429

2- Yetki ve Görev Çekişmesinde Görev Kuralları Önceliklidir 431

3- Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Yetkili Mahkeme Belirlenmelidir 432

4- Yetkisizlik Kararlarına Karşı Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır 437

5- Bir Kimsenin Birden Fazla Vesayet Dairesi Olamaz 437

6- Sonradan Yerleşim Yerinin Değişmesi Nedeniyle Yetkisizlik Kararı Verilemez 439

7- Aksi İspatlanmışsa Mernis Adresi Yerleşim Yeri Kabul Edilemez 443

8- Kapatılan Adres Yerleşim Yeri Kabul Edilemez 448

9- Yargı Yeri Belirlenebilmesi İki Kararın Kanun Yoluna Gidilmeden Kesinleşmesine Bağlıdır 449

III. VASİ ATANMASINDA DAVACI 449

A- RE’SEN 450

B- KİŞİNİN KENDİSİ (TMK m. 408) 450

C- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 450

1- Bildirimle Zorunlu Olanlar 451

a. Velâyet Altında Bulunmayan Küçük İçin Bildirim (TMK m. 404 f. II) 451

aa. Nüfus Memuru 451

bb. İdari Makamlar 451

cc. Noterler 453

çc. Mahkemeler 454

b. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı Sebebiyle Bildirim (TMK m. 405 f. II) 456

aa. İdari Makamlar 457

bb. Noterler 457

cc. Mahkemeler 457

c. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Sebebiyle Bildirim (TMK m. 407 f. II) 457

ç. Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanmasında Bildirim (TMK m. 432 f. I) 458

d. Bildirim Yapabilecek Diğer İlgililer 458

aa. Altsoy 458

bb. Üstsoy 459

cc. Diğerleri 460

2- Bildirim Şekli 460

a. Dava Şekli Zorunlu Değildir 460

b. İhbar Dilekçesi Yeterlidir 460

IV. VASİ ATANMASINDA DAVALI 462

A- HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI VARDIR 462

B- USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMALIDIR 462

C- AYIRT ETME GÜCÜ VARSA KENDİSİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİREBİLİR 464

Ç- FİİL EHLİYETİ GEÇİCİ OLARAK KALDIRABİLİR 464

D- TEMSİLCİ ATANABİLİR 464

V. VASİ ATANMASINDA İLGİLİNİN DİNLENİLMESİ ZORUNLULUĞU 465

A- SAVURGANLIĞI SEBEBİYLE ATAMADA DİNLEME (TMK m. 409 f. I) 466

B- ALKOL BAĞIMLILIĞI SEBEBİYLE ATAMADA DİNLEME (TMK m. 409 f. I) 467

C- UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI SEBEBİYLE ATAMADA DİNLEME (TMK m. 409 f. I) 467

Ç- KÖTÜ YAŞAMA TARZI SEBEBİYLE ATAMADA DİNLEME (TMK m. 409 f. I) 468

D- KÖTÜ YÖNETİMİ SEBEBİYLE ATAMADA DİNLEME (TMK m. 409 f. I) 468

E- İSTEĞİ SEBEBİYLE ATAMADA DİNLEME (TMK m. 409 f. I) 469

VI. VASİ ATANMASINDA RESMÎ SAĞLIK KURULU RAPORU ALMA ZORUNLULUĞU (TMK m. 409 f. II) 471

A- AKIL HASTALIĞI SEBEBİYLE KISITLAMADA RAPOR ZORUNLULUĞU 471

B- AKIL ZAYIFLIĞI SEBEBİYLE KISITLAMADA RAPOR ZORUNLULUĞU 474

VII. VASİ ATANMASINDA KISITLAMA KARARININ İLÂN EDİLMESİ (TMK m. 410) 476

A- İLÂN ZAMANI (TMK m. 410 f. I) 477

B- İLÂN YERİ (TMK m. 410 f. I, 412 f. II) 477

C- İLÂNIN SONUÇLARI (TMK m. 410 f. II-III) 478

VIII. VASİ ATANMASINDA YARGILAMA USULÜ 478

A- EVRAK ÜZERİNDE KARAR VERİLEMEZ (TMK. m. 409) 478

B- NİTELEME HAKİME AİTTİR 484

C- DAVA KAMU DÜZENİNE İLİŞKİNDİR 484

1- Kendiliğinden Araştırma İlkesi Geçerlidir 484

2- Dava Müracaata Bırakılamaz 486

3- Davadan Feragat Edilemez 488

a. Önceki Uygulama 488

b. Son Uygulama 489

4- Her Aşamada Delil Sunulabilir 490

5- Dava Sulh İle Sonuçlandırılamaz 491

6- Dava Kabul İle Sonuçlandırılamaz 492

7- Olumlu Olumsuz Karar Verilmesi Zorunludur 493

8- Giderler Hazineden Karşılanabilir 493

9- Dosya Kendiliğinden Ele Alınabilir 494

10- Davadan Sonraki Vakıalar Ele Alınabilir 495

11- Herkes İhbar Edebilir 496

Ç- VASİ OLMAYA İSTEKLİ KİMSELERİN BELİRLENMESİ (VVMT m. 11) 496

1- Davadan Önce Belirlenebilir 496

2- Davadan Sonra Belirlenebilir 496

D- DAVANIN KONUSUZ KALMASI 496

1- Sebepleri 496

a. Ölüm Sebebiyle 496

b. Vesayet Altına Alınmış Olma Sebebiyle 498

c. Velayet Altına Alınmış Olma Sebebiyle 498

2- Sonuçları 498

E- DEFTERE İŞLENMELİDİR 499

1- Başvuru ve Bildirimlerin İşlenmesi 500

2- Atama Kararının İşlenmesi 500

F- DAVAYA MÜDAHİL OLMA 500

G- KANUN YOLU 501

1- Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlarda 504

a. Temyiz Yolu Açıktır 504

b. Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır 523

2- Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Sonra Verilen Kararlarda 525

a. İstinaf Yolu Açıktır 526

aa. Kural Olarak 526

bb. İstisna 529

aaa. İlk Derece Mahkemesince Bozmaya Uygun Olarak Verilen Kararlar (HMK m. 373 f. IV) 529

bbb. İlk Derece Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Direnme Kararları (HMK m. 373 f. V) 530

b. Yargı Yolu ve Göreve İlişkin Hükümler 530

c. İstinaf ve Temyiz İle Temyizde Duruşma Yapılmasına İlişkin Parasal Sınırlar 530

d. HMK Döneminde Bile HUMK Hükümlerinin Uygulanacağı Haller 530

aa. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar Verilen Kararlar Hakkında HUMK Uygulanır 531

bb. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlar Hakkında Kesinleşinceye Kadar HUMK Uygulanır 531

cc. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlara Ait Dosyalar Bölge Adliye Mahkemelerine Gönderilemez 531

dd. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar 1086 Sayılı Kanunun, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Aykırı Olmayan Hükümleri Uygulanır 532

Ğ- HARÇ ALINAMAZ 532

H- YARGILAMA GİDERLERİ 533

I- KARARIN ŞEKLİ 536

1- Gerekçeli Olmalıdır 536

2- Duraksama Yaratmamalıdır 538

3- Çelişki Olmamalıdır 538

a. Kısa Karar ile Gerekçeli Karar Çelişki Olmamalıdır 538

b. Gerekçe ile Hüküm Fıkrası Çelişkili Olmamalıdır 539

4- Ek Karar İle Farklı Karar Verilmemelidir 539

İ- BOZMADAN SONRA ISLAH YAPILAMAZ 540

J- YARGI YERİ BELİRLENMESİ 541

K- DENKLİK İLKESİNE UYULMALIDIR 541


§ 20. KISITLAMA KARARININ SONUÇLARI

I. EHLİYET 545

II. VESAYET ALTINA KONULMA 545

III. YERLEŞİM YERİ (TMK m. 21 f. II) 546

A- VESAYET ALTINDAKİ KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİ, BAĞLI OLDUKLARI VESAYET MAKAMININ BULUNDUĞU YERDİR (TMK m. 21 f. II) 547

B- VESAYET MAKAMININ İZNİ OLMADIKÇA YERLEŞİM YERİ DEĞİŞTİRİLEMEZ (TMK m. 412 f. I) 549

1- İznin Açık Olarak Verilmesi 550

2- İznin Örtülü Olarak Verilmesi 551

C- YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİNCE YETKİ, YENİ VESAYET DAİRELERİNE GEÇER (TMK m. 412 f. II) 551


§ 21. AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP

VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN STATÜSÜ

I. GENEL OLARAK 555

II. KENDİ BAŞINA YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER 557

A- KİŞİYE SIKI SIKIYA BAĞLI HAKLARIN KULLANILMASI (TMK. m. 16 f. I) 558

B- İZİN VERİLMİŞSE MESLEK VEYA SANATIN YÜRÜTÜLMESİ (TMK. m. 453) 560

C- KARŞILIKSIZ KAZANDIRMALARIN KABULÜ (TMK. m. 16 f. I) 561

Ç- SERBEST MALLARIN YÖNETİMİ (TMK. m. 455) 561

D- VASİNİN İZNİYLE ÇALIŞARAK KAZANDIĞI MALLARIN YÖNETİMİ (TMK. m. 455) 561

E- İRADİ TEMSİL 562

III. VASİNİN RIZASIYLA YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER (TMK. m. 451-452) 562

A- GENEL OLARAK 562

1- Vesayet Makamının İzninin Eklenmesi (TMK. m. 462) 563

2- Hem Vesayet Hem Denetim Makamının İzninin Eklenmesi (TMK. m. 463) 563

B- VASİNİN RIZASI (TMK. m. 451) 563

1- İzin 564

a. Açık İzin 564

b. Örtülü İzin 564

2- Onama (İcazet) 564

a. Onama İçin Süre Verilmelidir (TMK. m. 451 f. II) 565

aa. İşlem Tarafı Süreyi Belirleyebilir 565

bb. Hâkim Süreyi Belirleyebilir 565

b. Onamamanın Sonucu (TMK. m. 452) 565

3- İşleme Katılma 570

IV. YASAK İŞLEMLER (TMK. m. 449) 570

V. HUKUKA AYKIRI FİİLLERDEN SORUMLULUK (TMK. m. 16 f. II) 571

VI. EHLİYET 572

A- DAVA EHLİYETİ 572

B- TARAF EHLİYETİ 573

C- TASARRUF EHLİYETİ 575

Ç- HAK EHLİYETİ (TMK. m. 8) 575

VII. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 577

 

§ 22. AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP OLMAYAN

VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN STATÜSÜ

I. GENEL OLARAK 579

II. HUKUKİ İŞLEM EHLİYETİ 580

A- KURAL OLARAK 580

B- KANUNDA GÖSTERİLEN AYRIK DURUMLAR 581

1- Ölüme Bağlı Tasarruflar (TMK. m. 557 b. 1) 581

2- Evlenme (TMK. m. 156) 582

3- Kendiliğinden Doğan Hukuki Sonuçlar 583

a. Mirasın Kazanılması (TMK. m. 599 f. I) 583

b. İşleme İle Mülkiyetin Kazanılması (TMK. m. 775 f. I) 584

c. Karışma ve Birleşme İle Mülkiyetin Kazanılması (TMK. m. 776 f. I) 584

4- Hakkın Kötüye Kullanılması (TMK. m. 2 f. II) 584

III. DAVA EHLİYETİ 585

IV. TARAF EHLİYETİ 589

V. TASARRUF EHLİYETİ 589

VI. HAK EHLİYETİ (TMK. m. 8) 590

VII. HUKUKA AYKIRI FİİLLERDEN SORUMLULUK 590

A- KURAL OLARAK 590

B- AYRIK DURUMLAR 591

1- Hakkaniyet Sorumluluğu 591

2- Kusursuz Sorumluluğu 592

3- Kendi Kusuruyla Ayırt Etme Gücünü Kaybedenin Sorumluluğu 593

VIII. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 593

IX. YASAK İŞLEMLER (TMK. m. 449) 593

X. KİŞİYE SIKI SIKIYA BAĞLI HAKLARIN KULLANILMASI 594


§ 23. VASİ SAYISI

I. GENEL OLARAK 597

II. KURAL OLARAK BİR VASİ ATANIR (TMK. m. 413 f. I) 597

III. BİRDEN ÇOK VASİ ATANABİLİR 597

A- GEREKLİLİK GERÇEKLEŞMELİDİR (TMK. m. 413 f. II) 598

B- GÖREVİ BİRLİKTE YERİNE GETİREBİLİRLER (TMK. m. 413 f. II) 598

C- YETKİLERİ AYRI AYRI BELİRLENEBİLİR (TMK. m. 413 f. II) 599

Ç- RIZALARI BULUNMALIDIR (TMK. m. 413 f. III) 599


§ 24. VASİLİKTE ÖNCELİK VE İSTEK

I. GENEL OLARAK 601

II. ÖNCELİK HAKKI DİKKATE ALINMALIDIR (TMK. m. 414) 601

A- EŞİN ÖNCELİĞİ GÖZETİLMELİDİR 601

B- YAKIN HISIMLARIN ÖNCELİĞİ GÖZETİLMELİDİR 602

III. İSTEK DİKKATE ALINMALIDIR (TMK. m. 415) 602

A- VESAYET ALTINA ALINACAK KİŞİNİN İSTEĞİ GÖZETİLMELİDİR 602

B- VESAYET ALTINA ALINACAK KİŞİNİN ANA VEYA BABASININ İSTEĞİ GÖZETİLMELİDİR 603


§ 25. VASİLİĞİ KABUL YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(TMK. m. 416)

I. GENEL OLARAK 605

II. KAMU VESAYETİNDE (TMK. m. 416 f. I) 605

III. ÖZEL VESAYETTE (TMK. m. 416 f. II) 605


§ 26. VASİLİKTEN KAÇINMA (TMK. m. 422 f. I)

I. GENEL OLARAK 607

II. VASİLİKTEN KAÇINMA SEBEPLERİ (TMK. m. 417) 607

A- ALTMIŞ YAŞINI DOLDURMUŞ OLAN (TMK. m. 417 b. 1) 608

B- BEDENSEL ÖZÜRLERİ SEBEBİYLE GÖREVİ GÜÇLÜKLE YAPABİLECEK OLAN (TMK. m. 417 b. 2) 608

C- SÜREKLİ HASTALIKLARI SEBEBİYLE GÖREVİ GÜÇLÜKLE YAPABİLECEK OLAN (TMK. m. 417 b. 2) 608

Ç- DÖRTTEN ÇOK ÇOCUĞUN VELİSİ OLAN (TMK. m. 417 b. 3) 609

D- ÜZERİNDE VASİLİK/KAYYIMLIK/YASAL DANIŞMANLIK GÖREVİ OLAN (TMK. m. 417 b. 4) 609

E- CUMHURBAŞKANI OLAN (TMK. m. 417 b. 5) 609

F- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYESİ OLAN (TMK. m. 417 b. 5) 610

G- BAKANLAR KURULU ÜYESİ OLAN (TMK. m. 417 b. 5) 610

H- HÂKİMLİK MESLEĞİNE MENSUP OLAN (TMK. m. 417 b. 5) 610

I- SAVCILIK MESLEĞİNE MENSUP OLAN (TMK. m. 417 b. 5) 611

III. VASİLİKTEN KAÇINMA USULÜ (TMK. m. 422 f. I) 611

A- KAÇINMA HAKKININ KULLANILMASI (TMK. m. 422 f. I) 611

1- Kaçınma Bildiriminde Bulunulmalıdır (TMK. m. 422 f. I) 611

a. Kaçınma Bildirimin Şekli 612

b. Kaçınma Bildirimin Süresi (TMK. m. 422 f. I) 613

c. Kaçınma Bildirimin Yeri (TMK. m. 422 f. III) 613

2- Geçici Görevler Yerine Getirilmelidir (TMK. m. 423) 613

B- VESAYET MAKAMINCA KAÇINMA SEBEBİ İNCELENMELİDİR 614

1- Kaçınma Sebebi Yerinde Görülürse (TMK. m. 422 f. III) 615

2- Kaçınma Sebebi Yerinde Görülmezse (TMK. m. 422 f. III) 615

a. Bu Konuda Görüş Hazırlanır 615

b. Denetim Makamına Bildirim Yapılır 615

C- DENETİM MAKAMINCA İNCELEME YAPILMASI 616

1- Denetim Makamının Kararı Vasiliğe Atanmış Kişiye Bildirilir 616

2- Denetim Makamının Kararı Vesayet Makamına Bildirilir (TMK. m. 424 f. I) 616

a. Atama Kesinleşirse Vesayet Makamınca Vasi Göreve Başlatılır (TMK. m. 425) 616

b. Görevden Alınma Varsa Vesayet Makamınca Yeni Vasi Atanmalıdır (TMK. m. 424 f. II) 617

3- Denetim Makamının Kararı Kesindir 617


§ 27. VASİNİN KİŞİLİĞİ

I. GENEL OLARAK 619

II. VASİDE BULUNMASI GEREKENLER 619

A- ERGİN OLMAK (TMK. m. 413 f. I) 620

1- Doğal Erginlik (TMK. m.11 f.I, 470 f. I) 620

2- Evlilik Erginliği (TMK. m.11 f.II) 620

3- Yargısal Erginlik (TMK. m.12, 470 f. II) 620

B- GÖREVİ YAPABİLECEK YETENEKTE OLMAK (TMK. m. 413 f. I) 621

III. VASİDE BULUNMAMASI GEREKENLER (VASİLİĞE ENGEL OLAN SEBEPLER) (TMK. m. 418) 621

A- KISITLILIK (TMK. m. 418 b. 1) 622

B- KAMU HİZMETİNDEN YASAKLILIK (TMK. m. 418 b. 2) 622

C- HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRMEK (TMK. m. 418 b. 2) 622

1- Şeref ve Namus Kayıtlarından Uzak Davranış 624

2- Süreklilik 624

Ç- MENFAATİ KENDİSİNE VASİ ATANACAK KİŞİNİN MENFAATİ İLE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ÇATIŞMAK (TMK. m. 418 b. 3) 624

D- KENDİSİNE VASİ ATANACAK KİŞİYLE ARALARINDA DÜŞMANLIK BULUNMAK (TMK. m. 418 b. 3) 625

E- İLGİLİ VESAYET DAİRELERİ HÂKİMİ OLMAK (TMK. m. 418 b. 4) 625


§ 28. VASİ ATANMASINDA GEÇİCİ ÖNLEMLER

(TMK. m. 420)

I. GENEL OLARAK 627

II. VASİ ATANMASINDA GEÇİCİ ÖNLEMLERİN TÜRÜ 627

A- AKÇALI GEÇİCİ ÖNLEM 627

B- KİŞİSEL GEÇİCİ ÖNLEM 627

C- KARMA GEÇİCİ ÖNLEM 627

Ç- EHLİYET SINIRLAMASI VE TEMSİLCİ ATANMASI GEÇİCİ ÖNLEMİ 628

D- DİĞER GEÇİCİ ÖNLEMLER 628

III. VASİ ATANMASINDA GEÇİCİ ÖNLEMLERİN SÜRESİ 628

A- GEÇİCİ ÖNLEMİNİN BAŞLANGICI 628

B- GEÇİCİ ÖNLEMİNİN SONU (TMK. m. 425) 629

IV. VASİ ATANMASINDA GEÇİCİ ÖNLEMLERİN KOŞULLARI 629

A- ZORUNLULUK BULUNMALIDIR 629

B- AÇIK BELİRTİ BULUNMALIDIR 629

V. VASİ ATANMASINDA GEÇİCİ ÖNLEMLERİN ÖLÇÜSÜ 629

VI. VASİ ATANMASINDA GEÇİCİ ÖNLEMLERİN İLÂNI (TMK. m. 420 f. II) 630


§ 29. VASİ ATANMASINDA TEBLİĞ VE İLAN

I. VASİ ATANMASI TEBLİĞ EDİLMELİDİR (TMK. m. 421) 631

II. VASİ ATANMASI İLAN EDİLMELİDİR (TMK. m. 421) 632


§ 30. VASİNİN ŞAHSINA İTİRAZ (TMK. m. 422 f. II)

I. VASİNİN ŞAHSINA İTİRAZ KAVRAMI 633

A- SADECE KISITLAMAYA KARŞI ÇIKILMASI 633

B- KISITLAMAYA KARŞI ÇIKMADAN VASİNİN ŞAHSINA KARŞI ÇIKILMASI 633

II. VASİNİN ŞAHSINA İTİRAZ ŞEKLİ (TMK. m. 422 f. II) 636

A- İTİRAZ YAPILMALIDIR (TMK. m. 422 f. II) 636

1- İtiraz Edebilecekler 636

a- Kendisine Vasi Atanan Kişi 636

b- Vasi Olarak Atanan Kişi 638

c- Menfaati Olan Kişi 639

2- İtirazın Şekli 640

3- İtirazın Süresi (TMK. m. 422 f. II) 641

4- İtirazın Yeri (TMK. m. 422 f. III) 641

5- İtirazın Konusu 643

a- Vasiliğe Engel Sebeplerin Varlığı (TMK. m. 418) 643

aa. Engel Sebebin Karardan Önce Bulunması 643

bb. Engel Sebebin Karardan Sonra Oluşması (TMK. m. 481 f. I) 643

b- Görevi Yapabilecek Yetenekte Olmamak (TMK. m. 413 f. I) 643

aa. Yetersizliğin Karardan Önce Bulunması 644

bb. Yetersizliğin Karardan Sonra Oluşması (TMK. m. 483 f. II) 644

c- Eşin ve Hısımların Önceliğinin Gözetilmemesi (TMK. m. 414) 644

d- İlgililerin İsteğinin Gözetilmemesi (TMK. m. 415) 644

B- GEÇİCİ GÖREVLER YERİNE GETİRİLMELİDİR (TMK. m. 423) 645

III. VESAYET MAKAMINCA İTİRAZ SEBEBİ İNCELENMELİDİR 645

A- İTİRAZ SEBEBİ YERİNDE GÖRÜLÜRSE (TMK. m. 422 f. III) 645

1- Yeni Vasi Atanmalıdır 645

2- İtirazı Kabul Kararı Kesindir 647

B- İTİRAZ SEBEBİ YERİNDE GÖRÜLMEZSE (TMK. m. 422 f. III) 647

1- Bu Konuda Görüş Hazırlanır 648

2- Denetim Makamına Bildirim Yapılır 648

IV. DENETİM MAKAMINCA İNCELEME YAPILMASI 650

A- DENETİM MAKAMININ KARARI VASİLİĞE ATANMIŞ KİŞİYE BİLDİRİLİR 651

B- DENETİM MAKAMININ KARARI VESAYET MAKAMINA BİLDİRİLİR (TMK. m. 424 f. I) 651

1- Atama Kesinleşirse Vesayet Makamınca Vasi Göreve Başlatılır (TMK. m. 425) 651

2- Görevden Alınma Varsa Vesayet Makamınca Yeni Vasi Atanmalıdır (TMK. m. 424 f. II) 652

C- DENETİM MAKAMININ KARARI KESİNDİR 652

V. KISITLANIP VELAYET ALTINDA BIRAKILAN ERGİN ÇOCUKLARA UYGULANACAK HÜKÜMLER 658

A- VELİNİN ŞAHSINA İTİRAZ EDİLEMEZ 659

B- VELİ, KAÇINMA TALEBİNDE BULUNULAMAZ 660

C- VELAYETİN KALDIRILMASI İSTENEBİLİR 661


§ 31. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN

KISITLANMASI (TMK m. 432-437)

I. TOPLUM İÇİN TEHLİKE OLUŞTURMALIDIR 666

A- AKIL HASTALIĞI 666

B- AKIL ZAYIFLIĞI 667

C- ALKOL BAĞIMLILIĞI 667

Ç- UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI 668

D- AĞIR TEHLİKE ARZEDEN BULAŞICI HASTALIK 668

E- SERSERİLİK 668

II. KORUMA BAŞKA BİÇİMDE SAĞLANAMIYOR OLMALIDIR 669

III. ERGİN BİR KİŞİ OLUNMALIDIR 671

IV. VESAYET MAKAMININ KARARI BULUNMALIDIR 671

A- KURAL OLARAK (TMK. m. 433 f. II) 671

B- GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN DURUMLARDA (TMK. m. 433 f. I) 672

V. İLGİLİ KİŞİ BİLGİLENDİRİLMELİDİR 673

A- KARARIN NEDENLERİ YAZILI OLARAK BİLDİRİLMELİDİR (TMK. m. 436 b. 1) 673

B- KARARA İTİRAZ EDEBİLECEĞİ VE İTİRAZ SÜRESİ YAZILI OLARAK BİLDİRİLMELİDİR (TMK. m. 436 b. 2) 673

VI. GECİKMEKSİZİN HAKİME ULAŞILMALIDIR (TMK. m. 436 b. 3) 674

VII. İSTEMİN GÖRÜŞÜLMESİ ERTELENEBİLİR (TMK. m. 436 b. 4) 674

VIII. RESMÎ SAĞLIK KURULU RAPORU ALINMALIDIR (TMK. m. 436 b. 5) 674

IX. YARGILAMA USULÜ (TMK. m.437) 675

A- BASİT YARGILAMA USULÜ UYGULANMALIDIR (TMK. m.437 f. I) 676

B- GEREKİRSE ADLİ YARDIM SAĞLANMALIDIR (TMK. m.437 f. II) 677

C- İLGİLİ KİŞİ DİNLENMELİDİR (TMK. m.437 f. III) 677

Ç- HER TÜRLÜ DELİL TOPLANMALIDIR 678

X. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İTİRAZ 678

A- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK. m. 434) 678

1- Bildirim Yükümlülüğünün Konusu Kişiler 678

2- Bildirim Yapılacak Kişiler 679

3- Bildirim Yükümlüleri 679

4- Bildirim Yapılacak Mahkeme 679

5- Bildirimin Şekli (TMK. m. 436 b. 2) 679

B- İTİRAZ (TMK. m. 435) 679

1- İtiraz Edebilecekler 680

a. Kuruma Yerleştirilen Kişi 680

b. Kuruma Yerleştirilen Kişinin Yakınları 680

2- İtirazın Başlangıcı 680

3- İtirazın Süresi 681

4- İtirazın Yapılacağı Mahkeme (TMK m. 435 f. I) 681

5- İtirazın Konusu 682

a. Alıkonulma Kararına İtiraz 682

b. Kurumdan Çıkarılma İsteminin Reddine İtiraz 682

6- İtirazın İncelenmesi 682

7- İtiraz Sonucu Verilen Karara Karşı Kanun Yolu 682


§ 32. VASİNİN DEFTER TUTMASI

(TMK. m. 438)

I. GENEL OLARAK 685

II. VASİNİN GEÇİCİ DEFTER TUTMASI (TMK. m. 420) 686

III. VASİNİN ADİ DEFTER TUTMASI (TMK. m. 438 f. I) 686

A- GÖREVLİ MAHKEME 686

B- GÖREVLENDİRİLEN KİŞİLER 687

1- Vasi 687

2- Vesayet Makamı Temsilcisi 689

C- DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ORTADAN KALKMASI 689

Ç- DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SONRADAN DOĞMASI 690

D- DEFTER TUTMA SÜRESİ 690

E- DEFTER TUTMA ŞEKLİ 691

F- DEFTER TUTMADA HAZIR BULUNDURULACAKLAR 692

1- Vesayet Altındaki Kişi (TMK. m. 438 f. II) 692

2- Üçüncü Kişiler 693

G- DEFTERİN İŞLEVİ 693

Ğ- DEFTER TUTMAMANIN SONUÇLARI 693

IV. VASİNİN RESMİ DEFTER TUTMASI (TMK. m. 438 f. III) 694

A- GÖREVLİ MAHKEME 695

B- İSTEK BULUNMALIDIR 695

C- KOŞULLAR GEREKTİRMELİDİR 695

1- Aktif ve Pasif Bilinemiyorsa 695

2- Aktif ve Pasif Saklanıyorsa 696

3- Vesayet İşleri Zorunlu Kılıyorsa 696

Ç- RESMİ DEFTERİN BAĞLAYICILIĞI 696

1- Süresinde Yazılmayan Alacaklar 696

2- Kusur Olmadan Yazılamayan Alacaklar 696

3- Bildirime Rağmen Yazılmayan Alacaklar 697


§ 33. VASİNİN DEĞERLİ ŞEYLERİ SAKLAMASI

(TMK. m. 439)

I. GENEL OLARAK 699

II. DEĞERLİ ŞEYLER 699

A- KIYMETLİ EVRAK 699

B- DEĞERLİ EŞYA 700

C- ÖNEMLİ BELGE 700

Ç- DİĞER DEĞERLİ ŞEYLER 700

III. SAKLAMA YERİ 700

IV. SAKLAMA ŞEKLİ 701


§ 34. VASİNİN TAŞINIRLARI SATMASI

(TMK. m. 440)

I. GENEL OLARAK 703

II. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN MENFAATİ BULUNMALIDIR (TMK. m. 440 f. I) 703

A- KİŞİSEL ZORUNLULUKLAR 703

B- EKONOMİK ZORUNLULUKLAR 704

III. VESAYET MAKAMININ TALİMATI BULUNMALIDIR (TMK. m. 440 f. I) 704

A- AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ 704

B- PAZARLIKLA SATIŞ 705

IV. ÖZEL DEĞER TAŞIYAN ŞEYLERİN SATIŞI İÇİN ZORUNLULUK BULUNMALIDIR (TMK. m. 440 f. II) 705

A- VESAYET ALTINDAKİ KİŞİ İÇİN ÖZEL DEĞER TAŞIYAN ŞEYLER 705

B- VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN AİLESİ İÇİN ÖZEL DEĞER TAŞIYAN ŞEYLER 705

V. VESAYET MAKAMININ KARARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR (TMK. m. 461 f. II) 705


§ 35. VASİNİN PARAYI İŞLETMESİ

(TMK. m. 441-442)

I. GENEL OLARAK 707

II. BANKAYA YATIRMAK (TMK. m. 441) 707

A- BANKAYA YATIRILACAK PARANIN NİTELİĞİ 707

B- BANKANIN BELİRLENMESİ 707

C- BANKAYA YATIRMA SÜRESİ 708

Ç- BANKAYA SÜRESİNDE YATIRMAMANIN SONUCU 708

III. MENKUL KIYMETE ÇEVİRMEK (TMK. m. 441) 709

IV. GÜVENLİ YATIRIMLARA DÖNÜŞTÜRMEK (TMK. m. 442) 709

A- UYGUN ZAMANDA YAPILMALIDIR 710

B- VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN MENFAATİ GÖZETİLMELİDİR 710


§ 36. VASİNİN TİCARÎ VE SINAÎ İŞLETMELERİ

YÖNETMESİ (TMK. m. 443)

I. GENEL OLARAK 711

II. İŞLETİLMENİN DEVAMI TALİMATI VERMEK 711

III. TASFİYE TALİMATI VERMEK 711


§ 37. VASİNİN TAŞINMAZLARI SATMASI

(TMK. m. 444)

I. GENEL OLARAK 713

II. TAŞINMAZ İÇİN SATIŞ KARARI VERİLMESİ (TMK. m. 462 b. 1, 444 f. I-II) 713

A- GÖREVLİ MAHKEME (TMK. m. 444 f. I) 713

1- Kısıtlının Statüsü 713

2- Kısıtlanıp Velayet Altında Bırakılanın Statüsü 714

3- Velayet Altındaki Küçüklerin Statüsü 715

B- VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN MENFAATİ BULUNMALIDIR (TMK. m. 444 f. I) 715

C- SATIŞ GÖREVLENDİRİLEN KİŞİ TARAFINDAN YAPILMALIDIR (TMK. m. 444 f. II) 716

1- Satış Açık Artırmayla Yapılmalıdır 716

2- Satış Vesayet Makamı Tarafından Onanmalıdır 716

III. TAŞINMAZIN SATIŞIN PAZARLIKLA YAPILMASINA KARAR VERİLMESİ (TMK. m. 444 f. III) 717

A- GÖREVLİ MAHKEME (TMK. m. 444 f. III) 717

1- Pazarlıkla Satış İstemi Bulunmalıdır 717

2- Vesayet Makamı Satışa Karar Vermiş Olmalıdır 717

3- Denetim Makamı Pazarlıkla Satış İstemini Değerlendirmelidir 719

B- PAZARLIKLA SATIŞ SEBEPLERİ (TMK. m. 444 f. III) 720

1- Özel Durum 720

2- Taşınmazın Niteliği 720

3- Değerin Azlığı 722

C- PAZARLIKLA SATIŞIN YAPILMASI 722

IV. İTİRAZ YOLU AÇIKTIR (TMK m. 488) 723


§ 38. VASİNİN DİĞER GÖREVLERİ

I. EVLENMEYE İZİN VERME KONUSUNDA DÜŞÜNCELERİNİ AÇIKLAMAK (TMK. m. 124 f. II) 725

II. ANA VE BABANIN HAKLARIYLA KİŞİSEL İLİŞKİ KONUSUNDA DÜŞÜNCELERİNİ AÇIKLAMAK (TMK. m. 182 f. I) 725

III. TANIMA BEYANINDA BULUNAN KİŞİ İÇİN RIZASINI AÇIKLAMAK (TMK. m. 295 f. II) 726

IV. AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP OLMAYAN KÜÇÜK İÇİN NAFAKA DAVASI AÇMAK (TMK. m. 329 f. II) 726

V. KÜÇÜKLERİN KORUMA AMACIYLA BİR KURUMA YERLEŞTİRİLMESİ (TMK. m. 446 f. I) 727

VI. KISITLININ BİR KURUMA YERLEŞTİRİLMESİ (TMK. m. 447 f. II) 727

VII. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN ÇALIŞMASINA İZİN VERMEK (TMK. m. 455) 728

VIII. ERGİN OLMAYANLARIN NÜFUS İŞLEMLERİNİ YAPMAK (5490 sayılı SK m. 11 f. I, 15 f. II) 728


§ 39. VASİNİN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(TMK. m. 445-447, 466)

I. GENEL OLARAK 729

II. VASİNİN KÜÇÜKLERDE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK. m. 445-446) 732

A- BAKIMA ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK. m. 445 f. I) 733

B- EĞİTİME ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK. m. 445 f. I) 734

C- SAĞLIĞA ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 738

1- Çocuk Düşürme Kavramı 738

2- İlişkili Kavramlar 741

a. Sterilizasyon Kavramı 741

b. Kastrasyon Kavramı 742

3- Gebeliğin Sona Erdirilmesi Koşulları 743

a. Gebelik Süresi Uygun Olmalıdır 743

aa. Gebeliğin Onuncu Haftasının Öncesi Tahliye 743

bb. Gebeliğin Onuncu Haftası Sonrası Tahliye 743

aaa. Gebelik Annenin Hayatını Tehdit Ediyor Olmalıdır 743

bbb. Gebelik, Doğacak Çocuk İle Onu İzleyen Nesiller İçin Ağır Maluliyete Neden Olmalıdır 744

ccc. Gerekçeli Rapor Bulunmalıdır 744

b. Tahliye İsteği Bulunmalıdır 744

aa. Kural Olarak 744

aaa. Rızası Aranılacak Kişi Evli İse 745

bbb. Rızası Aranılacak Kişi Küçük İse 745

ccc. Rızası Aranılacak Kişi Vesayet Altında İse 745

ddd. Rızası Aranılacak Kişi Şuur Serbestisine Sahip Değil İse 746

bb. Olağanüstü Durumlarda 746

aaa. Acil Müdahale Halleri 746

bbb. Bildirim Zorunluluğu 746

4- Diğer Sağlığa Özen Halleri 747

Ç- KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI (TMK. m. 446) 749

III. VASİNİN KISITLILARDA ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK. m. 447) 750


§ 40. VASİNİN TEMSİL YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(TMK. m. 448-453)

I. VASİNİN TEMSİL YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI (TMK. m. 448) 751

A- TEMSİL YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KONUSU 755

B- TEMSİL YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SONUÇLARI 758

C- TEMSİL YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DEVREDİLMESİ 759

II. VASİNİN YASAK İŞLEMLERİ (TMK. m. 449) 759

A- KEFİL OLMAK 760

B- VAKIF KURMAK 760

C- ÖNEMLİ BAĞIŞLARDA BULUNMAK 762

III. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI (TMK. m. 450) 765

IV. BİLİRKİŞİLİK YASAĞI (HMK m. 272 f. I, 34 f. I/f) 765


§ 41. VASİNİN MALVARLIĞINI YÖNETME

YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK. m. 454-455)

I. GENEL OLARAK 767

II. MALVARLIĞINI YÖNETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK. m. 454 f. I) 767

III. MALVARLIĞINDA HESAP TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK. m. 454 f. II-III) 768

A- HESAP TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ 769

1- Kural Olarak 769

2- Hesap Tutma Yükümlülüğünün Yokluğu 769

3- Hesap Tutma Yükümlülüğünün Sonlanması 770

4- Hesap Tutma Yükümlülüğünün Sonradan Oluşması 770

B- HESAP TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ 771

1- Hesap Tutma Dönemi 771

a. Vesayet Makamı Ayrıca Belirleme Yapmamış İse 771

b. Vesayet Makamı Ayrıca Belirleme Yapmış İse 772

2- Hesap Raporunun Kapsamı 772

IV. SERBEST MALLARDAKİ STATÜSÜ (TMK. m. 455) 772

V. KÜÇÜĞÜN MALLARINI DEVRALMAK (TMK. m. 362) 772

A- ERGİN ÇOCUĞA DEVRETMEK 772

B- VASİYE DEVRETMEK 773

C- KAYYIMA DEVRETMEK 774

VI. FAİZ KAYBINI ÖDEMEK (TMK. m. 441 f. II) 774


§ 42. VASİNİN GÖREV SÜRESİ (TMK. m. 456)

I. VASİNİN GÖREV SÜRESİ (TMK. m. 456 f. I) 775

A- KURAL OLARAK İKİ YIL İÇİN ATANIR 775

B- VASİNİN GÖREV SÜRESİNİN SONA ERMESİ KISITLANMAYI SONLANDIRMAZ 775

C- VELAYET ALTINA KONULMADA GÖREV SÜRESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR 776

D- KAÇINMA YA DA DEĞİŞTİRİLME YOKSA VASİNİN GÖREVİ DEVAM EDER 776

E- DÖRT YIL DOLUNCA KAÇINMA HAKKI KULLANILABİLİR 777

II. VASİNİN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (TMK. m. 456 f. II) 777

A- GÖREVLİ MAHKEME 777

B- YETKİLİ MAHKEME 778

C- DAVACI 779

Ç- UZATMA SÜRESİ 779

D- DÖRT YILDAN SONRA GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI 779

E- İTİRAZ 780

III. VASİNİN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMAMASI (TMK. m. 456 f. II, 480) 780

A- UZATMAMA KARARI YAPTIRIM NİTELİĞİNDEDİR 780

B- VASİLİK SIFATI KENDİLİĞİNDEN SONLANIR 780


§ 43. VASİNİN HAKLARI

I. GENEL OLARAK 781

II. VASİNİN ÜCRET İSTEME HAKKI (TMK. m. 457) 781

A- İSTENİLMESİ 781

B- KARAR VERİLMESİ 782

C- SÜRESİ 783

Ç- KAYNAĞI 783

D- BELİRLENMESİ 783

E- İTİRAZ EDİLMESİ 784

1- Önceki Uygulama 784

2- Son Uygulama 787

III. VASİNİN MASRAFLARI İSTEME HAKKI 788

A- VESAYET SONA ERMEDEN ÖNCE İSTENEBİLİR 788

B- VESAYET SONA ERDİKTEN SONRA İSTENEBİLİR 789

C- İTİRAZ EDİLMESİ 789

IV. VASİNİN DÖRT YIL DOLUNCA KAÇINMA HAKKI (TMK. m. 456 f. III) 790


§ 44. VASİNİN SORUMLULUĞU (TMK. m. 467)

I. GENEL OLARAK 791

II. GÖREVLİ MAHKEME (TMK m. 469 f. II) 791

III. YETKİLİ MAHKEME (TMK m. 469 f. II) 794

IV. TARAFLAR 795

A- DAVACI 795

1- Vesayet Altındaki Kişi 795

2- Vesayet Altındaki Kişinin Mirasçıları 795

3- Yeni Vasi 795

4- Temsil Kayyımı (TMK. m. 426) 796

5- Veli 796

B- DAVALI 796

1- Vasi Olarak Atanan Kişi (TMK. m. 413 f. I) 796

2- Görevi Birlikte Yerine Getirmek Üzere Atanan Vasiler (TMK. m. 413 f. II) 797

V. DAVA ZAMANAŞIMI 797

A- OLAĞAN ZAMANAŞIMI (TMK. m. 492 f. I) 798

B- OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI (TMK. m. 493) 798

1- Alt Sınır (TMK. m. 493 f. I) 798

2- Üst Sınır (TMK. m. 493 f. II) 799

VI. KOŞULLARI 799

A- ZARAR OLUŞMALIDIR 799

1- Maddi Zarar (TMK. m. 467 f. I) 799

2- Manevi Zarar 806

B- HUKUKA AYKIRILIK BULUNMALIDIR 808

C- İLLİYET BAĞI BULUNMALIDIR 808

Ç- KUSUR BULUNMALIDIR 810

VII. ALACAĞIN NİTELİĞİ (TMK. m. 494) 810

VIII. KANUN YOLU 810

A- BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİNDEN ÖNCE VERİLEN KARARLARDA 811

1- Temyiz Yolu Açıktır 811

2- Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır 812

B- BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİNDEN SONRA VERİLEN KARARLARDA 812

1- İstinaf Yolu Açıktır 813

a. Kural Olarak 813

b. İstisna 814

aa. İlk Derece Mahkemesince Bozmaya Uygun Olarak Verilen Kararlar (HMK m. 373 f. IV) 814

bb. İlk Derece Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Direnme Kararları (HMK m. 373 f. V) 815

2- Yargı Yolu ve Göreve İlişkin Hükümler 815

3- İstinaf ve Temyiz İle Temyizde Duruşma Yapılmasına İlişkin Parasal Sınırlar 815

4- HMK Döneminde Bile HUMK Hükümlerinin Uygulanacağı Haller 816

a. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar Verilen Kararlar Hakkında HUMK Uygulanır 816

b. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlar Hakkında Kesinleşinceye Kadar HUMK Uygulanır 816

c. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlara Ait Dosyalar Bölge Adliye Mahkemelerine Gönderilemez 817

d. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar 1086 Sayılı Kanunun, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Aykırı Olmayan Hükümleri Uygulanır 817


§ 45. VASİLİK GÖREVİNİN KENDİLİĞİNDEN

SONA ERMESİ

I. GENEL OLARAK 819

II. ÖLÜM SEBEBİYLE VASİLİK GÖREVİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ (TMK. m. 28 f. I, 479) 819

A- VASİNİN ÖLÜMÜ 820

B- VESAYET ALTINDAKİNİN ÖLÜMÜ 820

III. ÖLÜM BENZERİ DURUMLARDA VASİLİK GÖREVİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ 821

A- ÖLÜM KARİNESİ (TMK. m.31, 44 f.I) 822

B- GAİPLİK KARARI (TMK. m.32 f.I, 35) 822

IV. VASİNİN FİİL EHLİYETİNİ YİTİRMESİ (TMK. m. 479) 823

V. VASİNİN GÖREV SÜRESİNİN DOLMASI (TMK. m. 480) 825

VI. VASİNİN KASTEN İŞLEDİĞİ SUÇTAN HAPSE MAHKÛMİYETİ (TCK m. 53) 825

VII. VESAYETİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ HALİNİN GERÇEKLEŞMESİ 825


§ 46. VASİNİN GÖREVDEN ÇEKİLMESİ

(TMK. m. 481)

I. GENEL OLARAK 827

II. VASİLİĞE ENGEL BİR SEBEBİN ORTAYA ÇIKMASI (TMK. m. 418, 481 f. I) 827

III. VASİLİKTEN KAÇINMA SEBEBİNİN ORTAYA ÇIKMASI (TMK. m. 417, 481 f. II) 828

A- GÖREVDEN ALINMASINI İSTEYEBİLİR (TMK. m. 481 f. II) 828

B- GÖREVLİ MAHKEME (TMK. m. 483) 829

C- ÖNEMLİ SEBEPLER VARSA GÖREVE DEVAM ZORUNDADIR (TMK. m. 481 f. II) 829

Ç- DENETİM MAKAMINA İTİRAZ EDİLEBİLİR (TMK m. 461 f. II.) 829

IV. VASİ İÇİN HAKLI SEBEBİN ORTAYA ÇIKMASI 830


§ 47. VASİNİN GÖREVDEN ALINMASI

(TMK. m. 483-488)

I. GENEL OLARAK 831

II. VASİNİN GÖREVDEN ALINMA SEBEPLERİ (TMK. m. 483) 832

A- GÖREVİ AĞIR SURETTE SAVSAKLAMA (TMK. m. 483 f. I) 833

B- YETKİLERİ KÖTÜYE KULLANMA (TMK. m. 483 f. I) 834

C- GÜVEN SARSICI DAVRANIŞLARDA BULUNMA (TMK. m. 483 f. I) 835

Ç- BORÇ ÖDEMEDE ACZE DÜŞME (TMK. m. 483 f. I) 835

D- YETERSİZLİK SONUCU MENFAATİN TEHLİKEYE DÜŞMESİ (TMK. m. 483 f. II) 835

III. VASİNİN GÖREVDEN ALINMA USULÜ (TMK. m. 484-488) 836

A- GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 836

1- Görevli Mahkeme (TMK. m. 484 f. II, 485 f. I) 836

a. Vasinin Görevden Alınmasında 836

aa. Kısıtlanan Ergin Çocuklarda 836

bb. Diğer Kısıtlılarda 837

b. Birlikte Yapılan İstemlerde 839

2- Yetkili Mahkeme 840

B- GÖREVDEN ALINMA BAŞVURUSU (TMK. m. 484) 842

1- İstek Üzerine (TMK. m. 484 f. I) 842

a. Vesayet Altındaki Kişinin İsteği (TMK. m. 484 f. I) 842

b. İlgilinin İsteği (TMK. m. 484 f. I) 842

2- Re’sen (TMK. m. 484 f. II) 842

C- GÖREVDEN ALINMA BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ (TMK. m. 485) 843

1- Gerekli Araştırma Kendiliğinden Yapılmalıdır (TMK. m. 485 f. I) 843

2- Vasi Dinlenmelidir (TMK. m. 485 f. I) 844

Ç- GÖREVDEN ALINMA BAŞVURUSUNUN KARARA BAĞLANMASI 844

1- Vasi Görevden Alınabilir (TMK. m. 485 f. I) 844

2- Vasinin Uyarılmasıyla Yetinilebilir (TMK. m. 485 f. II) 845

3- Vasinin Görevden Alınma İstemi Reddedilebilir 845

D- GEÇİCİ ÖNLEMLERİN ALINMASI (TMK. m. 486) 846

1- Koşulları 846

2- Şekli 846

a. Vasiye Geçici Olarak İşten El Çektirme 846

b. Vasinin Yerine Kayyım Atanması 848

c. Vasinin Mallarına İhtiyati Haciz Konulması 848

ç. Vasinin Tutuklanmasının İstenilmesi 848

E- GEREKLİ DİĞER ÖNLEMLERİN ALINMASI (TMK. m. 487) 849

F- GÖREVDEN ALINMA KARARINA KARŞI İTİRAZ YOLU AÇIKTIR 849

G- DENETİM MAKAMINA İTİRAZ EDİLMESİ (TMK. m. 488) 852

1- Görevli ve Yetkili Mahkeme 852

a. Görevli Mahkeme 852

b. Yetkili Mahkeme 854

2- İtiraz Edebilecekler 854

a. Vesayet Altındaki Kişi 855

b. İlgililer 855

3- İtiraz Süresi 856

4- İtirazın İncelenmesi 856

5- İtiraza İlişkin Karar Kesindir 857

Ğ- HARÇ ALINAMAZ 858

H- YARGILAMA GİDERİ 858


§ 48. VASİNİN GÖREVE DEVAM ZORUNLULUĞU

(TMK. m. 482)

I. GENEL OLARAK 861

II. KAPSAMI 861


§ 49. VESAYETİN SONA ERMESİ

I. GENEL OLARAK 863

II. KÜÇÜKLERDE VESAYETİN SONA ERMESİ (TMK. m. 470) 864

A- ERGİNLİK 864

1- Doğal Erginlik (TMK. m.11 f.I, 470 f. I) 865

2- Evlilik Erginliği (TMK. m.11 f.II) 866

3- Yargısal Erginlik (TMK. m.12, 470 f. II) 866

B- EVLENME (TMK. m.11 f.II) 867

C- ÖLÜM (TMK. m.28 f.I) 867

Ç- ÖLÜM BENZERİ DURUMLARDA 867

1- Ölüm Karinesi (TMK. m.31, 44 f.I) 867

2- Gaiplik Kararı (TMK. m.32 f.I) 868

D- EVLAT EDİNİLME (TMK. m.314 f.I) 869

E- YENİDEN VELAYET ALTINA GİRME (TMK. m.351 f.II) 869

III. HÜKÜMLÜLERDE VESAYETİN SONA ERMESİ (TMK. m. 471) 870

A- HAPİS HÂLİ SONA ERMELİDİR 870

B- VESAYET KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALKAR 872

1- Hapis Hâli Sona Erdiğinde 872

2- Ölüm Gerçekleştiğinde 873

C- VASİNİN GÖREVİ KENDİLİĞİNDEN SONLANIR 873

Ç- VASİ ATANMASI DAVASI KONUSUZ KALIR 874

IV. DİĞER KISITLILARDA VESAYETİN SONA ERMESİ (TMK. m. 472) 875

A- AKIL HASTALIĞINDA VESAYETİN SONA ERMESİ (TMK. m.474) 875

1- Resmî Sağlık Kurulu Raporu Alınmalıdır 875

a. Duruşma Gözlemi Yeterli Değildir 877

b. Beyan Yeterli Değildir 877

aa. Tanık Beyanı Yeterli Değildir 877

bb. Kısıtlının Beyanı Yeterli Değildir 877

cc. Vasinin Beyanı Yeterli Değildir 878

c. Yatalak Hasta Olma Engel Değildir 878

ç. Sağlık Kurulunda Psikiyatrist Bulunmalıdır 878

d. Tek Hekim Raporu Yeterli Değildir 878

e. Sevk İşlemini Vesayet Makamı Yapmalıdır 878

f. Gerekirse Kolluk Marifetiyle Hastaneye Sevk Sağlanmalıdır 879

g. Rapor, Akıl Hastalığına İlişkin Olmalıdır 879

2- Rapora Göre Kısıtlanması İstenen Kişi Dinlenebilir 879

3- Raporlar Çelişkili Olmamalıdır 879

a. Rapor Kendi İçinde Çelişkili Olmamalıdır 879

b. Diğer Raporlarla Olan Çelişki Giderilmelidir 879

c. Gözlem İle Rapor Arasındaki Çelişki Giderilmelidir 880

ç. Gerek Varsa Müşahade Altına Alınabilir 880

4- Rapor Gerekçeli Olmalıdır 880

5- Rapor Yeterli Olmalıdır 880

B- AKIL ZAYIFLIĞINDA VESAYETİN SONA ERMESİ (TMK. m.474) 881

1- Resmî Sağlık Kurulu Raporu Alınmalıdır 881

a. Duruşma Gözlemi Yeterli Değildir 884

b. Beyan Yeterli Değildir 884

aa. Tanık Beyanı Yeterli Değildir 884

bb. Kısıtlının Beyanı Yeterli Değildir 884

cc. Vasinin Beyanı Yeterli Değildir 884

c. Yatalak Hasta Olma Engel Değildir 885

c. Yatalak Hasta Olma Engel Değildir 885

ç. Sağlık Kurulunda Psikiyatrist Bulunmalıdır 885

d. Tek Hekim Raporu Yeterli Değildir 885

e. Sevk İşlemini Vesayet Makamı Yapmalıdır 886

f. Gerekirse Kolluk Marifetiyle Hastaneye Sevk Sağlanmalıdır 886

g. Rapor, Akıl Hastalığına İlişkin Olmalıdır 886

2- Rapora Göre Kısıtlanması İstenen Kişi Dinlenebilir 886

3- Raporlar Çelişkili Olmamalıdır 886

a. Rapor Kendi İçinde Çelişkili Olmamalıdır 886

b. Diğer Raporlarla Olan Çelişki Giderilmelidir 886

c. Gözlem İle Rapor Arasındaki Çelişki Giderilmelidir 888

ç. Gerek Varsa Müşahade Altına Alınabilir 888

4- Rapor Gerekçeli Olmalıdır 888

5- Rapor Yeterli Olmalıdır 888

C- SAVURGANLIKTA VESAYETİN SONA ERMESİ (TMK. m.475) 888

Ç- ALKOL BAĞIMLILIĞINDA VESAYETİN SONA ERMESİ (TMK. m.475) 890

D- UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞINDA VESAYETİN SONA ERMESİ (TMK. m.475) 891

E- KÖTÜ YAŞAMA TARZINDA VESAYETİN SONA ERMESİ (TMK. m.475) 892

F- KÖTÜ YÖNETİMDE VESAYETİN SONA ERMESİ (TMK. m.475) 893

G- İSTEK ÜZERİNE KISITLAMADA VESAYETİN SONA ERMESİ (TMK. m.476) 895

1- Yaşlılık Sebebiyle Kısıtlamada 895

2- Engellilik Sebebiyle Kısıtlamada 895

3- Deneyimsizlik Sebebiyle Kısıtlamada 896

4- Ağır hastalık Sebebiyle Kısıtlamada 896

V. ÖLÜM VE BENZERİ DURUM GERÇEKLEŞTİĞİNDE SONA ERMESİ 897

 

§ 50. VESAYETİN KALDIRILMASI DAVASINDA

YARGILAMA USULÜ

I. GÖREVLİ MAHKEME (TMK. m.472 f. I) 899

A- VESAYETİN KALDIRILMASI DAVASINDA 899

B- VELAYETİN (TMK m. 419 f. III) KALDIRILMASI DAVASINDA 902

C- BİRLİKTE YAPILAN İSTEMLERDE 903

II. YETKİLİ MAHKEME 905

A- KISITLININ YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERİLMEMİŞSE 905

B- KISITLININ YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERİLMİŞSE 906

C- KISITLININ İZİN VERİLMEDEN BAŞKA YERDE OTURMASI 907

D- DAVA TARİHİNDEN SONRA KISITLANIN YERLEŞİM YERİ DEĞİŞMİŞSE YETKİSİZLİK KARARI VERİLEMEZ 907

Ç- GÖREV VE YETKİ İTİRAZI BİRLEŞMİŞSE 909

D- YETKİSİZLİK KARARINA KARŞI KARAR DÜZELTME YOLU KAPALIDIR 909

III. TARAFLAR 910

A- DAVACI (TMK. m.472 f. III) 910

1- Vasi 910

2- Vasilik Altındaki Kişi 910

3- Menfaati Olan Kişi 910

4- Vesayet Makamınca Re’sen 911

B- DAVALI 912

IV. EVRAK ÜZERİNDE KARAR VERİLEMEZ 912

V. KENDİLİĞİNDEN ARAŞTIRMA İLKESİ GEÇERLİDİR 913

VI. HÜKÜM (TMK. m.472 f. II) 913

VII. KANUN YOLU 914

A- BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİNDEN ÖNCE VERİLEN KARARLARDA 915

1- Temyiz Yolu Açıktır 915

2- Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır 915

B- BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİNDEN SONRA VERİLEN KARARLARDA 916

1- İstinaf Yolu Açıktır 917

a. Kural Olarak 917

b. İstisna 918

aa. İlk Derece Mahkemesince Bozmaya Uygun Olarak Verilen Kararlar (HMK m. 373 f. IV) 918

bb. İlk Derece Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Direnme Kararları (HMK m. 373 f. V) 919

2- Yargı Yolu ve Göreve İlişkin Hükümler 919

3- İstinaf ve Temyiz İle Temyizde Duruşma Yapılmasına İlişkin Parasal Sınırlar 919

4- HMK Döneminde Bile HUMK Hükümlerinin Uygulanacağı Haller 919

a. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar Verilen Kararlar Hakkında HUMK Uygulanır 920

b. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlar Hakkında Kesinleşinceye Kadar HUMK Uygulanır 920

c. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlara Ait Dosyalar Bölge Adliye Mahkemelerine Gönderilemez 920

d. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar 1086 Sayılı Kanunun, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Aykırı Olmayan Hükümleri Uygulanır 921

VIII. KISITLAMANIN KALDIRILMASININ İLÂN EDİLMESİ 921

A- KISITLAMA İLÂN EDİLMİŞSE (TMK. m. 410, 473 f. I) 921

B- KISITLAMA İLÂN EDİLMEMİŞSE 921

C- FİİL EHLİYETİNİN YENİDEN KAZANILMASINDA (TMK. m.473 f. II) 922

 

§ 51. VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI

(TMK. m. 489-494)

I. GENEL OLARAK 923

II. RAPOR VE KESİN HESABIN VERİLMESİ (TMK. m. 489) 923

A- USULÜ 923

1- Verilecek Makam 924

2- Süresi 924

B- KAPSAMI 924

1- Son Raporun Kapsamı 924

2- Kesin Hesabın Kapsamı 925

III. RAPOR VE KESİN HESABIN İNCELENMESİ (TMK. m. 490) 925

A- TAMAMLANMASININ İSTENİLMESİ (TMK. m. 464 f. I) 926

B- DÜZELTİLMESİNİN İSTENİLMESİ (TMK. m. 464 f. I) 926

IV. İNCELEMENİN SONUÇLANDIRILMASI 927

A- RAPOR VE HESAPLARIN KABUL EDİLMESİ (TMK. m. 464 f. II) 927

B- RAPOR VE HESAPLARIN REDDEDİLMESİ (TMK. m. 464 f. II) 928

C- UYGUN ÖNLEMLERİN ALINMASI (TMK. m. 464 f. II) 930

V. MALVARLIĞININ TESLİM EDİLMESİ 930

VI. VASİNİN GÖREVİNE SON VERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ (TMK. m. 491 f. I) 932

A- TEBLİGATIN KONUSU 933

1- Kesin Hesap Konusundaki Karar 933

2- Kesin Hesap 933

3- Tazminat Davası Açma Hakları Bulunduğu Açıklaması 933

4- Vasinin Görevine Son Verildiği Açıklaması 933

B- TEBLİGATIN KİME YAPILACAĞI 934

1- Vesayet Altındaki Kişi 934

2- Vesayet Altındaki Kişinin Mirasçıları 935

3- Yeni Vasi 935

C- TEBLİGATIN SONUÇLARI 935

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

VESAYET DAİRELERİ


§ 52. VESAYET DAİRELERİNİN

GENEL OLARAK GÖREVLERİ

I. GENEL OLARAK 937

II. ATAMA GÖREVİ 938

A- VASİ ATAMA GÖREVİ 938

B- KAYYIM ATAMA GÖREVİ 939

C- YASAL DANIŞMAN ATAMA GÖREVİ 940

III. GÖZETME GÖREVİ 940

IV. KONTROL GÖREVİ 942

V. MÜDAHALE GÖREVİ 943


§ 53. VESAYET DAİRELERİNİN

DOSYA AÇMA GÖREVİ (VVMY m. 4)

I. GENEL OLARAK 945

II. DOSYA AÇMA USULÜ 945


§ 54. VESAYET DAİRELERİNİN

DEFTER TUTMA GÖREVİ (VVMY m. 8)

I. GENEL OLARAK 947

II. DEFTERLER 947

A- BANKA HESABI CARİ DEFTERİ 947

B- VESAYET AD DEFTERİ 947

C- RESMÎ DEFTER 948


§ 55. VESAYET DAİRELERİNİN ŞİKÂYETLERİ

İNCELEME GÖREVİ (TMK. m. 461 f. I)

I. GENEL OLARAK 949

II. ŞİKAYETİ İNCELEMEKLE GÖREVLİ MAHKEME 949

III. ŞİKÂYET EDEBİLECEKLER 950

A- VESAYET ALTINDAKİ KİŞİ 951

1- Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçük 951

2- Ayırt Etme Gücüne Sahip Kısıtlı 951

B- HER İLGİLİ 951

IV. ŞİKÂYET SÜRESİ 951

V. ŞİKÂYET ŞEKLİ 951

VI. ŞİKÂYET SEBEPLERİ 952

A- YARARINI DÜŞÜNMEMESİ 952

1- Mesleki ve Bedeni Terbiyesi Konusunda Yararı Düşünmeme 952

2- Bakım Konusunda Yararı Düşünmeme 952

3- Mallarının Yönetimi Konusunda Yararı Düşünmeme 953

B- HAKLARINI İHLAL ETMESİ 954

1- Vesayeti Altındaki Kimsenin Haklarını İhlal 954

2- Vesayeti Altındaki Kimsenin Yakınlarının Haklarını İhlal 954

VII. KANUN YOLU 954


§ 56. VESAYET DAİRELERİNİN İTİRAZLARI

İNCELEME GÖREVİ (TMK. m. 461 f. II)

I. GENEL OLARAK 959

II. İTİRAZLARI İNCELEMEKLE GÖREVLİ MAHKEME 959

III. İTİRAZ EDEBİLECEKLER 959

A- VESAYET ALTINDAKİ KİŞİ 960

1- Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçük 960

2- Ayırt Etme Gücüne Sahip Kısıtlı 960

B- VASİ 960

C- HER İLGİLİ 960

IV. İTİRAZ SÜRESİ 960

A- VESAYET ALTINDAKİ KİŞİ VE VASİ İÇİN 960

B- HER İLGİLİ İÇİN 960

V. İTİRAZ SEBEPLERİ 961

A- VASİYE YÖNELİK İTİRAZ SEBEPLERİ 961

B- VESAYET ALTINDAKİ KİŞİYE YÖNELİK İTİRAZ SEBEPLERİ 961

VI. KANUN YOLU 962


§ 57. VESAYET DAİRELERİNİN

İZİN VERME GÖREVİ (TMK. m. 462-463)

I. GENEL OLARAK 965

A- KISITLININ STATÜSÜ 965

B- KISITLANIP VELAYET ALTINDA BIRAKILANIN STATÜSÜ 965

C- VELAYET ALTINDAKİ KÜÇÜKLERİN STATÜSÜ 966

II. VESAYET MAKAMININ İZİN VERME GÖREVİ (TMK. m. 462) 966

A- TAŞINMAZLARIN ALIMI, SATIMI, REHNEDİLMESİ VE BUNLAR ÜZERİNDE BAŞKA BİR AYNÎ HAK KURULMASI (TMK. m. 462 b. 1) 966

1- Taşınmazların Alımı 966

2- Taşınmazların Satımı 967

3- Taşınmazların Rehnedilmesi 980

4- Taşınmazların Üzerinde Başka Bir Aynî Hak Kurulması 981

B- OLAĞAN YÖNETİM VE İŞLETME İHTİYAÇLARI DIŞINDA KALAN TAŞINIR VEYA DİĞER HAK VE DEĞERLERİN ALIMI, SATIMI, DEVRİ VE REHNEDİLMESİ (TMK. m. 462 b. 2) 982

1- İhtiyaç Dışı Taşınır veya Diğer Hak ve Değerlerin Alımı 982

2- İhtiyaç Dışı Taşınır veya Diğer Hak ve Değerlerin Satımı 984

3- İhtiyaç Dışı Taşınır veya Diğer Hak ve Değerlerin Devri 988

4- İhtiyaç Dışı Taşınır veya Diğer Hak ve Değerlerin Rehnedilmesi 989

C- OLAĞAN YÖNETİM SINIRLARINI AŞAN YAPI İŞLERİ (TMK. m. 462 b. 3) 989

Ç- ÖDÜNÇ VERME VE ALMA (TMK. m. 462 b. 4) 990

1- Ödünç Verme 991

2- Ödünç Alma 992

D- KAMBİYO TAAHHÜDÜ ALTINA GİRME (TMK. m. 462 b. 5) 993

E- BİR YIL VEYA DAHA UZUN SÜRELİ ÜRÜN VE ÜÇ YIL VEYA DAHA UZUN SÜRELİ TAŞINMAZ KİRASI SÖZLEŞMELERİ YAPILMASI (TMK. m. 462 b. 6) 994

1- Bir Yıl veya Daha Uzun Süreli Ürün Sözleşmeleri Yapılması 994

2- Üç Yıl veya Daha Uzun Süreli Taşınmaz Kirası Sözleşmeleri Yapılması 995

F- VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN BİR SANAT VEYA MESLEKLE UĞRAŞMASI (TMK. m. 453, 462 b. 7) 995

G- ACELE HÂLLERDE VASİNİN GEÇİCİ ÖNLEMLER ALMA YETKİSİ SAKLI KALMAK ÜZERE, DAVA AÇMA, SULH OLMA, TAHKİM VE KONKORDATO YAPILMASI (TMK. m. 462 b. 8) 996

1- Dava Açma 996

a. Vasi Tarafından Açılan Dava Bulunmalıdır 996

b. Her Dava İçin Ayrı İzin Gerekir 997

c. Davadan Sonra Sebep Oluşmuşsa Gerekli Değildir 999

ç. Acele Hâllerde Dava Açma 1000

d. Acele Olmayan Hâllerde Dava Açma 1002

e. Eksik Olan İzin Kararının Tamamlanması 1003

f. Davalı Konumunda İzin Gerekli Değildir 1008

g. Müdahil Olma 1011

ğ. Feragat Etme 1012

h. Boşanma ve Evlenmenin İptali Davası Açma 1015

2- Sulh Olma 1017

3- Tahkim Sözleşmesi Yapılması 1019

4- Konkordato Sözleşmesi Yapılması 1020

Ğ- MAL REJİMİ SÖZLEŞMELERİ, MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI VE MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMELERİ YAPILMASI (TMK. m. 462 b. 9) 1020

1- Mal Rejimi Sözleşmesi Yapılması (TMK. m. 204 f.II, m. 462 b. 9) 1021

2- Mirasın Paylaştırılması (TMK. m. 462 b. 9, 676) 1022

3- Miras Payının Devri Sözleşmesi Yapılması (TMK. m. 462 b. 9, 677) 1025

H- BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BEYANI (TMK. m. 462 b. 10) 1026

I- VESAYET ALTINDAKİ KİŞİ HAKKINDA HAYAT SİGORTASI YAPILMASI (TMK. m. 462 b. 11) 1027

İ- ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ YAPILMASI (TMK. m. 462 b. 12) 1028

J- VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN BİR EĞİTİM, BAKIM VEYA SAĞLIK KURUMUNA YERLEŞTİRİLMESİ (TMK. m. 462 b. 13) 1031

K- VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (TMK. m. 21 f. II, 412, 462 b. 14) 1033

III. DENETİM MAKAMININ VESAYET MAKAMINDAN SONRA İZİN VERME GÖREVİ (TMK. m. 463) 1035

A- VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN EVLÂT EDİNMESİ VEYA EVLÂT EDİNİLMESİ (TMK. m. 463 b. 1) 1035

1- Vesayet Altındaki Kişinin Evlât Edinmesi (TMK. m. 463 b. 1) 1036

2- Vesayet Altındaki Kişinin Evlât Edinilmesi (TMK. m. 308 f. III, 463 b. 1) 1036

B- VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN VATANDAŞLIĞA GİRMESİ VEYA ÇIKMASI (TMK. m. 463 b. 2) 1038

1- Vesayet Altındaki Kişinin Vatandaşlığa Girmesi (TMK. m. 463 b. 2) 1038

2- Vesayet Altındaki Kişinin Vatandaşlıktan Çıkması (TMK. m. 463 b. 2) 1038

C- BİR İŞLETMENİN DEVRALINMASI VEYA TASFİYESİ, KİŞİSEL SORUMLULUĞU GEREKTİREN BİR ORTAKLIĞA GİRİLMESİ VEYA ÖNEMLİ BİR SERMAYE İLE BİR ŞİRKETE ORTAK OLUNMASI (TMK. m. 463 b. 3) 1039

1- Bir İşletmenin Devralınması (TMK. m. 463 b. 3) 1039

2- Bir İşletmenin Tasfiyesi (TMK. m. 463 b. 3) 1039

3- Kişisel Sorumluluğu Gerektiren Bir Ortaklığa Girilmesi (TMK. m. 463 b. 3) 1039

4- Önemli Bir Sermaye İle Bir Şirkete Ortak Olunması (TMK. m. 463 b. 3) 1039

Ç- ÖMÜR BOYU AYLIK VEYA GELİR BAĞLAMA VEYA ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİ YAPILMASI (TMK. m. 463 b. 4) 1042

1- Ömür Boyu Aylık veya Gelir Bağlama Sözleşmeleri Yapılması (TMK. m. 463 b. 4, BK m. 507) 1042

2- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri Yapılması (TMK. m. 463 b. 4) 1042

D- MİRASIN KABULÜ, REDDİ VEYA MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPILMASI (TMK. m. 463 b. 5) 1044

1- Mirasın Kabulü Beyanında Bulunmak (TMK. m. 463 b. 5) 1044

2- Mirasın Reddi Beyanında Bulunmak (TMK. m. 463 b. 5, 609) 1045

3- Miras Sözleşmesi Yapılması (TMK. m. 463 b. 5, 503) 1046

E- KÜÇÜĞÜN ERGİN KILINMASI (TMK. m. 12, 463 b. 6) 1047

F- VESAYET ALTINDAKİ KİŞİ İLE VASİ ARASINDA SÖZLEŞME YAPILMASI (TMK. m. 463 b. 7) 1048

IV. İZİN İSTEMİNE YÖNELİK DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME 1049

V. İZİN İSTEMİNE YÖNELİK KARARLARA KARŞI KANUN YOLU 1051

A- VESAYET MAKAMININ İZİN İSTEMİNE YÖNELİK KARARLARI 1051

B- DENETİM MAKAMININ VESAYET MAKAMINDAN SONRA İZİN İSTEMİNE YÖNELİK KARARLARI 1054

1- Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlarda 1055

a. Temyiz Yolu Açıktır 1055

b. Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır 1057

2- Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Sonra Verilen Kararlarda 1057

a. İstinaf Yolu Açıktır 1058

aa. Kural Olarak 1058

bb. İstisna 1060

aaa. İlk Derece Mahkemesince Bozmaya Uygun Olarak Verilen Kararlar (HMK m. 373 f. IV) 1060

bbb. İlk Derece Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Direnme Kararları (HMK m. 373 f. V) 1061

b. Yargı Yolu ve Göreve İlişkin Hükümler 1061

c. İstinaf ve Temyiz İle Temyizde Duruşma Yapılmasına İlişkin Parasal Sınırlar 1061

d. HMK Döneminde Bile HUMK Hükümlerinin Uygulanacağı Haller 1061

aa. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar Verilen Kararlar Hakkında HUMK Uygulanır 1061

bb. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlar Hakkında Kesinleşinceye Kadar HUMK Uygulanır 1062

cc. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlara Ait Dosyalar Bölge Adliye Mahkemelerine Gönderilemez 1062

dd. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar 1086 Sayılı Kanunun, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Aykırı Olmayan Hükümleri Uygulanır 1062

VI. VASİNİN İZİN ALMADAN YAPTIĞI İŞLEMLER (TMK. m. 465) 1063


§ 58. VESAYET DAİRELERİNİN RAPOR VE

HESAPLARI İNCELEME GÖREVİ (TMK. m. 464)

I. GENEL OLARAK 1065

II. RAPOR VE HESAPLARIN VERİLMESİ (TMK. m. 454 f. II, 464 f. I) 1065

III. RAPOR VE HESAPLARIN İNCELENMESİ (TMK. m. 464 f. I) 1065

A- TAMAMLANMASININ İSTENİLMESİ (TMK. m. 464 f. I) 1066

B- DÜZELTİLMESİNİN İSTENİLMESİ (TMK. m. 464 f. I) 1067

IV. İNCELEMENİN SONUÇLANDIRILMASI (TMK. m. 464 f. II) 1067

A- RAPOR VE HESAPLARIN KABUL EDİLMESİ (TMK. m. 464 f. II) 1067

B- RAPOR VE HESAPLARIN REDDEDİLMESİ (TMK. m. 464 f. II) 1067

C- UYGUN ÖNLEMLERİN ALINMASI (TMK. m. 464 f. II) 1068

 

§ 59. VESAYET DAİRELERİNİN SORUMLULUĞU

I. GENEL OLARAK 1069

II. GÖREVLİ MAHKEME (TMK m. 469 f. II) 1069

III. YETKİLİ MAHKEME (TMK m. 469 f. II) 1069

IV. TARAFLAR 1070

A- DAVACI 1070

1- Vesayet Altındaki Kişi 1070

2- Vesayet Altındaki Kişinin Mirasçıları 1070

3- Vasi 1071

a. Vasi Olarak Atanan Kişi (TMK. m. 413 f. I) 1071

b. Görevi Birlikte Yerine Getirmek Üzere Atanan Vasiler (TMK. m. 413 f. II) 1071

4- Temsil Kayyımı 1071

5- Veli 1072

B- DAVALI (TMK m. 468 f. I) 1072

V. DAVA ZAMANAŞIMI (TMK. m. 492 f. III) 1073

VI. KOŞULLARI 1073

A- ZARAR OLUŞMALIDIR 1074

1- Maddi Zarar 1074

2- Manevi Zarar 1074

B- HUKUKA AYKIRILIK BULUNMALIDIR 1075

C- İLLİYET BAĞI BULUNMALIDIR 1075

VII. ALACAĞIN NİTELİĞİ (TMK. m. 494) 1075


§ 60. DEVLETİN SORUMLULUĞU VE

RÜCU DAVASI

I. GENEL OLARAK 1077

II. DEVLETİN SORUMLULUĞU (TMK. m. 468 f. I) 1077

A- VESAYET DAİRELERİNİN VERDİKLERİ ZARARDAN SORUMLULUK 1080

B- DİĞER VESAYET ORGANLARININ VERDİKLERİ ZARARDAN SORUMLULUK 1081

III. RÜCU DAVASI (TMK. m. 468 f. II-III) 1081

A- GÖREVLİ MAHKEME (TMK. m. 469) 1082

B- YETKİLİ MAHKEME (TMK. m. 469) 1082

C- TARAFLAR 1083

1- Davacı 1083

2- Davalı 1084

a. Vesayet Dairelerinde Görevli Hakimler 1084

b. Vesayet İşleriyle Görevlendirilmiş Kişiler 1084

Ç- DAVA ZAMANAŞIMI 1084

D- SORUMLULUK (TMK. m. 468 f. III) 1084


DÖRDÜNCÜ KISIM

VESAYET HUKUKUNDA YARGILAMAYA HAKİM İLKELER İLE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER


§ 61. VESAYET DAVASINDA KENDİLİĞİNDEN

HAREKETE GEÇME İLKESİ

I. GENEL OLARAK 1086

II. UYGULAMA ALANI 1087


§ 62. VESAYET DAVASINDA TASARRUF İLKESİ

(HMK m. 24)

I. TANIMI 1089

II. GÖRÜNÜMÜ 1089

A- KENDİLİĞİNDEN KARAR VERİLEMEZ (HMK m. 24 f. I) 1089

B- DAVA AÇMAYA ZORLANAMAZ (HMK m. 24 f. II) 1089

C- HAKKINI TALEP ETMEYE ZORLANAMAZ (HMK m. 24 f. II) 1089

Ç- DAVA AÇILDIKTAN SONRA TASARRUF YETKİSİ DEVAM EDER (HMK m. 24 f. III) 1089

III. İSTİSNALARI 1090

A- YARGILAMA GİDERİ KENDİLİĞİNDEN GÖZETİLİR 1090

B- SEVK VE İDARE KENDİLİĞİNDEN GÖZETİLİR 1090

 

§ 63. VESAYET DAVASINDA HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI

(AİHS m. 6, TCA m. 36, HMK m. 27)

I. OLAN BİTENİ BİLME HAKKI (HMK m. 27 f. II/a) 1091

A- DAVAYI BİLME HAKKI 1091

B- DURUŞMA GÜNÜNÜ BİLME HAKKI 1092

1- Ön İnceleme Duruşmasını Bilme Hakkı (HMK m. 320) 1092

2- Tahkikat Duruşmasını Bilme Hakkı (HMK m. 147 f. I) 1093

C- DELİLLERİ BİLME HAKKI 1095

D- GEREKÇEYİ BİLME HAKKI 1095

II. OLAN BİTENİ AÇIKLAMA HAKKI (HMK m. 27 f. II/b) 1097

A- AÇIKLAYAN TARAFIN GÖSTERECEĞİ DAVRANIŞ 1098

1- Adap Dışı Açıklama Yapılamaz 1098

2- Konu Dışı Açıklama Yapılamaz 1098

B- HAKİMİN GÖSTERECEĞİ DAVRANIŞ 1098

1- Şefkatle Dinlemelidir 1098

2- Sabırla Dinlemelidir 1098

3- Anlayışla Dinlemelidir 1098

III. OLAN BİTENİ İSPAT HAKKI (HMK m. 27 f. II/b) 1098

IV. OLAN BİTENİ DİKKATE ALDIRMA HAKKI (HMK m. 27 f. II/c) 1099

V. OLAN BİTENİ DEĞERLENDİRTME HAKKI (HMK m. 27 f. II/c) 1099

VI. OLAN BİTENİ GEREKÇELENDİRTME HAKKI (HMK m. 27 f. II/c) 1100

A- GEREKÇE DOSYA KAPSAMI İLE BAĞDAŞMALIDIR 1100

B- GEREKÇE POZİTİF HUKUK İLE BAĞDAŞMALIDIR 1100

C- GEREKÇE, SEBEBİ GÖSTERİLMEDİKÇE YERLEŞİK İÇTİHATLAR İLE BAĞDAŞMALIDIR 1100


§ 64. VESAYET DAVASINDA ALENİYET İLKESİ

(HMK m. 28)

I. DURUŞMALARIN ALENİYETİ 1101

A- DURUŞMALAR HERKESE AÇIKTIR (TCA m. 141 f. I, HMK m. 28 f. I) 1101

1- Duruşmalar İlgili Olanlara Açıktır 1101

2- Duruşmalar İlgili Olmayanlara Açıktır 1101

B- KOŞULLARI VARSA GİZLİ OLARAK YAPILABİLİR (TCA m. 141 f. I, HMK m. 28 f. II) 1102

1- Gizliliğin Kapsamı 1103

a. Duruşmaların Bir Kısmının Gizli Olarak Yapılması 1103

b. Duruşmaların Tamamının Gizli Olarak Yapılması 1103

2- Gizliliğin Koşulları 1103

a. Genel Ahlâkın Kesin Olarak Gerekli Kıldığı Hâller 1104

b. Kamu Güvenliğinin Kesin Olarak Gerekli Kıldığı Hâller 1104

c. Yargılama ile İlgili Kişilerin Korunmaya Değer Üstün Bir Menfaatinin Kesin Olarak Gerekli Kıldığı Hâller 1104

3- Gizliliğin İstenilmesi 1105

a. Taraflardan Birinin Talebi Üzerine (HMK m. 28 f. II) 1105

b. Kendiliğinden (HMK m. 28 f. II) 1105

4- Gizliliğin Karara Bağlanması 1105

a. Ön Sorunlar Hakkındaki Hükümler Uygulanır 1105

b. Gerekçe, Esas Hakkındaki Kararı İle Birlikte Açıklanır 1106

5- Gizliliğin Sonuçları 1106

a. İlgililer Dışındakiler Salondan Çıkartılır 1106

b. Hazır Bulunanlar Uyarılır (HMK m. 28 f. IV) 1106

c. Hazır Bulunanlara Ceza İhtarı Yapılır (HMK m. 28 f. IV) 1106

d. Ceza İhtarı Tutanağa Geçirilir (HMK m. 28 f. IV) 1107

e. Yalnız Başına Kanun Yoluna Başvurulamaz. 1107

f. Kararın Gizli Verilmesini Gerektirmez. 1107

II. KARARLARIN BİLDİRİLMESİNİN ALENİYETİ (HMK m. 28 f. I) 1107

III. İŞLEMLERİN ALENİYETİ 1108

A- DOSYANIN İNCELENMESİ (HMK m. 161) 1108

B- TUTANAK ÖRNEĞİ VERİLMESİ (HMK m. 158) 1108


§ 65. VESAYET DAVASINDA DÜRÜST DAVRANMA VE

DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 29)

I. DÜRÜST DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (HMK m. 29 f. I) 1109

II. DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (HMK m. 29 f. II) 1110

A- YÜKÜMLÜLÜĞÜN TARAFLARI 1110

1- Davanın Tarafları 1110

2- Taraf Vekilleri 1111

3- Tarafların Kanuni Temsilcileri 1111

B- YÜKÜMLÜLÜĞÜN KONUSU 1111

C- YÜKÜMLÜLÜĞÜN KAPSAMI 1111

1- Beyanlar 1111

2- Açıklamalar 1111

D- YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRI 1111

1- Vakıa Uydurmama 1111

2- Vakıaya Karşı Çıkmama 1112

E- YÜKÜMLÜLÜĞÜN İSTİSNALARI 1112

1- Soruşturma veya Kovuşturma İle Karşılaşılacak Olmak 1112

2- Namus ve Onuru Etkilenecek Olmak 1112


§ 66. VESAYET DAVASINDA USUL EKONOMİSİ İLKESİ

(AİHS m. 6/1, TCA m. 141 f. IV, HMK m. 30)

I. UNSURLARI 1113

A- BASİTLİK İLKESİ (DÜZENLİ BİÇİMDE YARGILAMA) (HMK m. 30) 1113

B- ÇABUKLUK İLKESİ (MAKUL SÜRE İÇİNDE YARGILAMA) (TCA m. 141 f. IV, HMK m. 30 f. I) 1113

C- UCUZLUK İLKESİ (EN AZ GİDERLE YARGILAMA) (TCA m. 141 f. IV, HMK m. 30 f. I) 1114

II. YANSIMASI 1114

A- DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ (HMK m. 166) 1114

B- DAVALARIN AYRILMASI (HMK m. 167) 1114

C- DAVA SONUCUNUN BEKLENİLMESİ 1115

D- ÖN SORUN İNCELEMESİ 1115

III. DEĞERLENDİRİLMESİ 1115


§ 67. VESAYET DAVASINDA HÂKİMİN DAVAYI

AYDINLATMA ÖDEVİ (HMK m. 31)

I. AYDINLATMA ÖDEVİNİN TÜRÜ 1117

A- MADDİ AYDINLATMA 1117

B- HUKUKİ AYDINLATMA 1117

II. AYDINLATMA ÖDEVİNİN KONUSU 1117

A- BELİRSİZ HUSUSLAR 1118

B- ÇELİŞKİLİ HUSUSLAR 1118

III. AYDINLATMA ÖDEVİNİN USULÜ 1118

A- AÇIKLAMA YAPTIRMA 1118

B- SORU SORMA 1118

C- DELİL GÖSTERİLMESİNİ İSTEME 1118

D- TARAFIN KENDİSİNİ DİNLEME 1118

E- SÖYLEMEYENE İSTİCVABI KAPSAMAZ 1119


§ 68. VESAYET DAVASINDA YARGILAMAYI

HÂKİMİN SEVK VE İDARE ETMESİ İLKESİ

(HMK m. 32)

I. HÂKİME BIRAKILAN YÜKÜMLÜLÜK (HMK m. 32 f. I) 1121

A- YARGILAMANIN SEVK VE İDARESİ 1121

1- Şekli Sevk ve İdare 1121

2- Maddi Sevk ve İdare 1121

B- YARGILAMA DÜZENİNİN BOZULMAMASI İÇİN TEDBİR ALMA 1121

II. DİLEKÇENİN YENİDEN DÜZENLENMESİ (HMK m. 32 f. II) 1122

A- YENİDEN DÜZENLENMESİ GEREKEN DİLEKÇELER 1122

1- Okunamayan Dilekçe 1122

2- Uygunsuz Olan Dilekçe 1122

3- İlgisiz Olan Dilekçe 1123

B- YENİDEN DÜZENLENME USULÜ 1123

1- Uygun Bir Süre Verilir 1123

a. Yeni Dilekçe Verilmesinin Sonuçları 1123

b. Yeni Dilekçe Verilmemesinin Sonuçları 1123

2- İlk Dilekçe Dosyada Kalır 1123

 

§ 69. VESAYET DAVASINDA HUKUKUN KENDİLİĞİNDEN UYGULANMASI İLKESİ (HMK m. 33)

I. TARAFLARCA DAVA MALZEMESİ GETİRİLİR (HMK m. 25) 1125

II. TARAFLARCA HUKUKİ SEBEP GÖSTERİLMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR 1125

A- DAVA DİLEKÇESİNDE HUKUKİ SEBEP GÖSTERMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR 1125

B- CEVAP DİLEKÇESİNDE HUKUKİ SEBEP GÖSTERMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR 1125

III. TARAFLARCA BİLDİRİLEN HUKUKİ SEBEP HÂKİMİ ETKİLEMEZ 1125

A- YANLIŞ GÖSTERME HÂKİMİ ETKİLEMEZ 1126

B- EKSİK GÖSTERME HÂKİMİ ETKİLEMEZ 1127

C- BİRKAÇ SEBEP GÖSTERME HÂKİMİ ETKİLEMEZ 1127

D- HİÇ GÖSTERMEME HÂKİMİ ETKİLEMEZ 1127

V. TARAFLARCA GETİRİLEN VAKIALARIN HUKUKİ NİTELENDİRİLMESİNİ HÂKİM YAPAR 1127

VI. TARAFLARCA GETİRİLEN VAKIALARIN HANGİSİNİN SABİT OLDUĞUNU HÂKİM BELİRLER 1128

VII. TARAFLARCA GETİRİLEN VAKIALARA UYAN HUKUK NORMUNU HÂKİM UYGULAR 1129

A- TÜRK HUKUKUNU KENDİLİĞİNDEN UYGULAR 1129

B- YETKİLİ OLAN YABANCI HUKUKU KENDİLİĞİNDEN UYGULAR (5718 SK m. 2) 1129

VIII. TARAFLARCA BİRDEN FAZLA VESAYET SEBEBİNE DAYANILABİLİR 1129


§ 70. VESAYET DAVASINDA ADİL YARGILANMA HAKKI

(AİHS m. 6, TCA m. 36)

I. GENEL OLARAK 1131

II. KAPSAMI 1131

A- ADİL SİLAHLARLA YARGILANMA 1131

B- ADİL AÇIKLIKTA YARGILANMA 1132

C- ADİL SÜREDE YARGILANMA 1132

D- ADİL MAHKEMEDE YARGILANMA 1132

 

§ 71. VESAYET DAVASINDA DOĞRUDANLIK İLKESİ

(HMK m. 197)

I. DELİLLERİN TOPLANMASINDA DOĞRUDANLIK (HMK m. 197) 1133

A- MAHKEME HUZURUNDA TOPLAMA 1133

B- İSTİNABE YOLUYLA TOPLAMA 1133

II. KARAR VERİLMESİNDE DOĞRUDANLIK 1134

A- KURAL: AYNI HAKİM İÇİN DOĞRUDANLIK 1134

B- İSTİSNA: FARKLI HAKİM KARAR VEREBİLİR 1134


§ 72. VESAYET DAVASINDA

SÖZLÜLÜK VE YAZILILIK İLKESİ

I. VESAYET DAVASINDA SÖZLÜLÜK İLKESİ 1135

A- TAHKİKAT AŞAMASINDA TARAFLARIN DİNLENİLMESİ (HMK m. 144 f. I) 1135

B- İSTİCVAP SIRASINDA GERÇEĞİ SÖYLEME (HMK m. 173 f. II) 1135

C- ISLAHIN SÖZLÜ YAPILMASI (HMK m. 177 f. II) 1135

D- TAHKİKATIN TAMAMLANMASINDAN SONRA BEYANLARIN ALINMASI (HMK m. 321 f. I) 1136

E- TANIKLIKTAN ÇEKİNME SEBEPLERİNİN BİLDİRİLMESİ (HMK m. 252) 1136

F- TANIĞIN DİNLENİLMESİ (HMK m. 261 f. II) 1136

G- BİLİRKİŞİ AÇIKLAMALARI (HMK m. 279) 1136

H- HÜKMÜN MÜZAKERESİ SIRASINDA TARAFLARIN SÖZLÜ AÇIKLAMALARI (HMK m. 295) 1136

I- TAVZİH SIRASINDA SÖZLÜ AÇIKLAMA (HMK m. 306 f. II) 1136

İ- FERAGAT VE KABULÜN SÖZLÜ YAPILMASI (HMK m. 309 f. I) 1137

II. VESAYET DAVASINDA YAZILILIK İLKESİ (HMK m. 133, 177, 246, 263, 279, 342, 364) 1137

A- DAVANIN AÇILMASI (HMK m. 322 f. I yollamasıyla 118) 1137

B- KARŞI DAVANIN AÇILMASI (HMK m. 322 f. I yollamasıyla 133) 1137

C- ISLAH (HMK m. 177) 1137

D- CEVAPLARINI YAZILI OLARAK BİLDİRMESİ İÇİN TANIĞA SORU KÂĞIDI GÖNDERİLMESİ (HMK m. 246 f. I) 1137

E- TANIK, SAĞIR VE DİLSİZ OLUP OKUMA VE YAZMAYI BİLİYORSA, SORULARIN YAZILI BİLDİRİLMESİ (HMK m. 263 f. II) 1138

F- BİLİRKİŞİNİN OY VE GÖRÜŞÜNÜ YAZILI BİLDİRMESİ (HMK m. 279 f. I) 1138

G- KANUN YOLLARINA BAŞVURMA 1138


§ 73. VESAYET DAVASINDA KENDİLİĞİNDEN

ARAŞTIRMA İLKESİ

I. DAVA MALZEMESİNİ TARAFLAR VE HÂKİM HAZIRLAR 1139

II. HÂKİM YARGILAMAYI KENDİLİĞİNDEN BAŞLATABİLİR 1139


§ 74. VESAYET DAVASINDA TÜRKÇE KULLANMA İLKESİ

(HMK m. 263)

I. MAHKEMENİN DİLİ (TCA m. 3 f. I) 1143

II. TARAFLARIN DİLİ 1143

A- TARAFLARIN KONUŞMA DİLİ (HMK m. 144) 1143

B- TARAFLARIN YAZMA DİLİ 1143

III. TANIKLARIN DİLİ (HMK m. 263 f. I) 1144


§ 75. VESAYET DAVASINDA DELİLLERİN

SERBESTÇE DEĞERLENDİRİLMESİ İLKESİ

(HMK m. 198)

I. GENEL OLARAK 1145

II. KAPSAMI 1145


 

BEŞİNCİ KISIM

VESAYET HUKUKUNDA KANUN YOLU


§ 76. İSTİNAF KOŞULLARI VE KAPSAMI

(HMK m. 341)

I. İSTİNAF KOŞULLARI 1148

A- İDM KARARI BULUNMALIDIR 1149

B- NİHAİ KARAR BULUNMALIDIR 1149

C- BELİRLİ MEBLAĞ ÜZERİ KARAR BULUNMALIDIR 1150

1- Dava Konusu Meblağın Esas Alınması 1150

2- Hükmün Verildiği Tarihteki Meblağın Esas Alınması (HMK Ek m. 1 f. II) 1151

3- Hukuki İşlemin Yapıldığı Tarihteki Meblağın Esas Alınması 1151

4- Dava Tarihindeki Kurun Esas Alınması 1152

II. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLEN KARARLAR

(HMK m. 341) 1152

A- NİHAİ KARARLAR (HMK m. 341 f. I/a) 1152

1- Esasa İlişkin Nihai Kararlar 1153

2- Usule İlişkin Nihai Kararlar 1153

a. Görevsizlik Kararı 1153

b. Yetkisizlik Kararı 1154

c. Dava Dilekçesinin İptali Kararı 1155

d. Feragat, Kabul, Sulh Konusunda Verilen Karar 1155

e. Davanın Konusuz Kalması 1156

f. Dosyanın Devri Kararı 1156

g. Hakimin Çekinmesi Kararı (HMK m. 35 f. II) 1156

h. Hakimin Reddine İlişkin Merci Kararı (HMK m. 43) 1156

ı. Davaların Birleştirilmesi Kararı (HMK m. 166) 1157

aa. Aynı Yargı Çevresinde (HMK m. 168) 1157

bb. Ayrı Yargı Çevresinde 1157

i. Davaların Ayrılması Kararı (HMK m. 167) 1157

j. Davanın Açılmamış Sayılması Kararı (HMK m. 150 f. V) 1157

k. Dosyanın İşlemden Kaldırılması Kararı (HMK m. 150 f. I) 1158

l. İlk İtirazın Kabulü Kararı 1158

B- İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI (HMK m. 341 f. I-b) 1158

1- Reddine İlişkin Verilen Karar (HMK m. 341 f. I-b, 391 f. III) 1159

a. Gerekçeli Olarak Verilir (HMK m. 391 f. III) 1159

b. İstinaf Yoluna Başvurulabilir (HMK m. 341 f. I-b, 391 f. III) 1159

aa. Doğrudan Başvurulabilir 1159

bb. Öncelikle İncelenir (HMK m. 391 f. III, c. 3) 1159

c. BAM Kararı Temyiz Edilemez (HMK m. 391 f. III, c. 3) 1160

2- Karşı Tarafın Yüzüne Karşı Verilen İhtiyati Tedbir Kararı (HMK m. 341 f. I-b, 391 f. III, c. 2) 1160

a. İstinaf Yoluna Başvurulabilir (HMK m. 341 f. I-b, 391 f. III) 1160

aa. Doğrudan Başvurulabilir 1160

bb. Öncelikle İncelenir (HMK m. 391 f. III, c.3) 1161

b. BAM Kararı Temyiz Edilemez (HMK m. 391 f. III, c. 3) 1161

3- Karşı Tarafın Yokluğunda Verilen İhtiyati Tedbir Kararı (HMK m. 341 f. I-b, 394 f. V) 1161

a. Öncelikle Kararı Veren Mahkemeye İtiraz Edilmelidir (HMK m. 341 f. I-b, 394 f. V) 1161

b. İtiraz Reddedilirse İstinaf Yoluna Başvurulabilir (HMK m. 394 f. V) 1162

aa. Öncelikle İncelenir (HMK m. 391 f. V) 1162

bb. BAM Kararı Temyiz Edilemez (HMK m. 394 f. V) 1163

III. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULAMAYAN KARARLAR 1163

A- YARGITAY TARAFINDAN ESASI DENETLENMİŞ DAVALAR 1163

B- ARA KARARLARI 1165

1- Görevsizlik İtirazının Reddi Ara Kararı 1165

2- Yetki İtirazının Reddi Ara Kararı 1165

3- İlk İtirazın Reddi Ara Kararı 1165

4- Davaları Birleştirme Ara Kararı 1165

5- Hakimin Reddi Talebini Geri Çevirme Ara Kararı 1165

6- Aynı Mahkemede Açılan Davaları Ayırma Ara Kararı 1166

C- MİKTAR VEYA DEĞERİ İSTİNAF SINIRINI GEÇMEYEN MALVARLIĞI DAVALARI (HMK m. 341 f. II, c.1) 1166

1- İhtiyari Dava Arkadaşlığında İstinaf Sınırı (HMK m. 57-58) 1166

2- Karşı Davada İstinaf Sınırı (HMK m. 132) 1166

3- Birleştirilen Davalarda İstinaf Sınırı (HMK m. 166) 1166

4- Tespit Davasında İstinaf Sınırı 1166

5- Katılma Yoluyla İstinaf Yoluna Başvuruda İstinaf Sınırı (HMK m. 348) 1167

6- Dava Yığılmasında İstinaf Sınırı (HMK m. 110) 1167

D- DELİL TESPİTİNE YÖNELİK GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA KARARLARI 1167

E- KESİN NİTELİKTEKİ KARARLAR 1167

IV. İSTİNAF ZAMAN SINIRI 1168

A- YARGI YOLU VE GÖREVE İLİŞKİN HÜKÜMLER (HMK Geçici madde 1, f. I) 1168

B- İSTİNAF VE TEMYİZ İLE TEMYİZDE DURUŞMA YAPILMASINA İLİŞKİN PARASAL SINIRLAR (HMK Geçici madde 1, f. II) 1168

C- HUMK HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI HALLER (HMK Geçici madde 1, f. III) 1168

1- Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar Verilen Kararlar Hakkında HUMK Uygulanır 1168

2- Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlar Hakkında Kesinleşinceye Kadar HUMK Uygulanır 1169

3- Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlara Ait Dosyalar Bölge Adliye Mahkemelerine Gönderilemez 1170

4- Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar 1086 Sayılı Kanunun, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Aykırı Olmayan Hükümleri Uygulanır 1171

5- İlk Derece Mahkemesinden 20.7.2016 Tarihinden Sonra Verilen Kesin Olmayan Nihai Kararlara Karşı Önce İstinaf Yoluna Başvurulmalıdır 1171

a. Kural Olarak 1171

b. İstisna 1172

aa. İlk Derece Mahkemesince Bozmaya Uygun Olarak Verilen Kararlar (HMK m. 373 f. IV) 1172

bb. İlk Derece Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Direnme Kararları (HMK m. 373 f. V) 1172


§ 77. TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR (HMK m. 362)

I. MİKTAR VEYA DEĞERİ TEMYİZ SINIRINI GEÇMEYEN KARARLAR (HMK m. 362, f. I/a) 1173

II. İLK DERECE MAHKEMELERİNİN GÖREV VE YETKİSİ HAKKINDA VERİLEN KARARLAR (HMK m. 362 f. I/c) 1174

III. YARGI YERİ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARLAR (HMK m. 362, f. I/c) 1175

IV. ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE VERİLEN KARARLAR (HMK m. 362, f. I/ç) 1175

A- GENEL OLARAK 1176

1- İlgililer Arasında Uyuşmazlık Olmayan Hâller 1176

2- İlgililerin, İleri Sürülebileceği Herhangi Bir Hakkının Bulunmadığı Hâller 1176

3- Hâkimin Resen Harekete Geçtiği Hâller 1176

B- VESAYET İŞLERİ 1176

1- Yasal Danışmanlıkla İlgili İşler 1176

2- Kayyımlıkla İlgili İşler 1176

3- Vasilikle İlgili İşler 1179

4- Vesayet Dairesiyle İlgili İşler 1181

C- DİĞER TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR 1181

1- Tevzi Bürosunun Yanlış İşlemi Sebebiyle İlgili Karar 1181

2- Hükmün Kesinleştirilmesi Kararı 1182

3- Devir Kararları 1183

V. DAVA NAKLİNE İLİŞKİN KARARLAR (HMK m. 362, f. I/e) 1183

VI. GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR HAKKINDA VERİLEN KARARLAR (HMK m. 362, f. I/f) 1183

VII. HMK m. 353 f. I/a KAPSAMINDA VERİLEN KARARLAR (HMK m. 362 f. I/g) 1184


ALTINCI KISIM

VESAYET HUKUKUNDA

YABANCILIK UNSURU


§ 78. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİ

I. GENEL OLARAK 1185

II. GENEL HÜKÜMLER 1185

A- YABANCI HUKUKUN UYGULANMASI 1186

B- DEĞİŞKEN İHTİLÂFLAR 1186

C- VATANDAŞLIK ESASINA GÖRE YETKİLİ HUKUK 1186

Ç- KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK 1187

D- TÜRK HUKUKUNUN DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARI 1187

E- HUKUKÎ İŞLEMLERDE ŞEKİL 1187

F- ZAMANAŞIMI 1187

III. KANUNLAR İHTİLÂFI KURALLARI 1187

A- EHLİYET 1188

B- VESAYET, KISITLILIK VE KAYYIMLIK 1188

C- GAİPLİK VEYA ÖLMÜŞ SAYILMA 1194

Ç- MİRAS 1194

D- AYNÎ HAKLAR 1195

E- TAŞINMAZLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER 1195

F- SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 1195

 

§ 79. MİLLETLERARASI USUL HUKUKU

I. GENEL OLARAK 1197

II. TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ 1197

A- MİLLETLERARASI YETKİ 1197

B- TÜRKLERİN KİŞİ HÂLLERİNE İLİŞKİN DAVALAR 1197

C- YABANCILARIN KİŞİ HÂLLERİNE İLİŞKİN BAZI DAVALAR 1198

Ç- TEMİNAT 1198

III. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ VE TANINMASI 1199

A- TENFİZ KARARI 1199

B- GÖREV VE YETKİ 1208

1- Görevli Mahkeme 1208

2- Yetkili Mahkeme 1212

C- TENFİZ İSTEMİ 1212

Ç- DİLEKÇEYE EKLENECEK BELGELER 1213

D- TENFİZ ŞARTLARI 1213

E- TEBLİĞ VE İTİRAZ 1215

F- KARAR 1216

G- YERİNE GETİRME VE KANUN YOLU 1216

Ğ- TANIMA 1217

H- KESİN HÜKÜM VE KESİN DELİL ETKİSİ 1225


KAVRAM DİZİNİ 1227

ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN ÇALIŞMALARINDAN

“BİR KISMI” 1269


AKINTÜRK, Turgut: Aile Hukuku, Ankara 2002 

AKİPEK, Jale G.; AKINTÜRK, Turgut: Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış 

Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, İstanbul 2004 

AKYÜZ, Emine: Çocuğun Haklarının ve Güvenliğinin Korunması, Ankara2000 (Kısaltma: AKYÜZ-Güvenlik) 

ARPACI, Abdülkadir: Kişiler Hukuku (Gerçek Kişiler), İstanbul-1993. 

ARSEBÜK, Esat: Aile Hukuku, Ankara 1940 

BİRSEN, Kemaleddin: Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul 1966 

CEYLAN, Seldağ GÜNEŞ: Roma Hukukundan Günümüze Velayet-Vesayet 

Hukuku, Ankara-2004. 

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan; 

GÜMÜŞ, Alper: Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile Hukuku, İstanbul-2005 

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan; 

GÜMÜŞ, Alper: Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile Hukuku, İstanbul-2008 

(Kısaltma: DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ-2008) 

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan: Türk Özel Hukuku, Cilt II, Kişiler Hukuku, İstanbul-2004 

EGGER, August: Aile Hukuku (Çev. Tahir Çağa) İstanbul 1943 

FEYZİOĞLU, Feyzi N.: Aile Hukuku, İstanbul 1986 

GÖZÜBÜYÜK, Şeref: Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara-2004. 

HATEMİ, Hüseyin-SEROZAN, Rona: Aile Hukuku, İstanbul 1993 

HELVACI, Serap: Gerçek Kişiler, İstanbul-2006. 

İNAN, Ali Naim: Çocuk Hukuku, İstanbul-1968. 

82 Kaynakça 

KILIÇOĞLU Ahmet M.: Medenî Kanun’umuzun Aile-Miras-Eşya hukukuna Getirdiği Yenilikler, Ankara-2003. 

KILIÇOĞLU Ahmet M.: Aile Hukuku, Ankara-2019 

KOÇ, Nevzat: “Türk Medenî Kanunu’ndaki Düzenlemeler Işığında Vesayet 

Hukukuna Genel Bir Bakış”, Prof. Dr. İrfan Baştuğ Anısına Armağan, 

İzmir-2005, s. 99-120. 

KÖPRÜLÜ, Bülent-KANETİ, Selim: Aile Hukuku, İstanbul 1985-1986 

KÖPRÜLÜ, Bülent: Medeni Hukuk, İstanbul 1984. 

KURU, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, İstanbul 1991 

OĞUZMAN, M. Kemal-SELİÇİ, 

Özer-OKTAY, Saibe: Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), İstanbul1999. 

OĞUZMAN, Kemal-DURAL, Mustafa: Aile Hukuku, İstanbul 1994 

OĞUZOĞLU, H.Cahit: Aile Hukuku, Ankara 1949 

ÖZTAN, Bilge: Şahsın Hukuku Hakiki Şahıslar, Ankara 1997. (Kısaltma: 

ÖZTAN-Şahsın) 

ÖZTAN, Bilge: Aile Hukuku, Ankara 2000 (Kısaltma: ÖZTAN-Aile) 

ÖZTAN, Bilge: Aile Hukuku, Ankara 2004 (Kısaltma: ÖZTAN- 2004) 

PALAMUT,Mehmet E.: Medeni Hukuk, İstanbul-2004. 

PULAŞLI, Hasan: Hukukun Temel Kavramları, İstanbul-2001. 

PULAŞLI, Hasan-KORKUT Ömer: Temel Hukuk, Adana-2008. 

SAYMEN, Ferit HakkıELBİR, Halid Kemal: Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1960 

SCHWARZ, Andreas B.: Aile Hukuku (Çev. Bülent Davran), İstanbul 1946 

SEROZAN, Rona: Çocuk Hukuku, İstanbul-2005 

T.C. ADALET BAKANLIĞI: Tutanaklarla Türk Medenî Kanunu, Türk 

Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 

Ankara-2002 

Kaynakça 83 

TEKİNAY, Selahattin Sulhi: Türk Aile Hukuku, İstanbul 1984 

TUOR, Pierre: İsviçre Medeni Kanununun Federal Mahkeme İçtihatlarına 

Göre Sistemli İzahı, Ankara- 1956, (Çev. Amil ARTUS) 

TÜRKÇE SÖZLÜK: Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil 

Kurumu, Ankara- 2005 

TÜRK HUKUK LUGATI: Ankara 1991 

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet: Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1965 

ZEVKLİLER, Aydın: Medeni Hukuk, Ankara 1997 

ZEVKLİLER, Aydın, HAVUTÇU, Ayşe: Medeni Hukuk (Temel Bilgiler),

Ankara-2004. 

YILMAZ, Ejder: Hukuk Sözlüğü, Ankara-2002

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar