Vergi Hukuku Uygulamaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
ISBN: 9786050501568
Stok Durumu: Stokta var
39,95 TL 47,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yusuf KARAKOÇ
Baskı Tarihi 2016/12
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Baskı Niteliği İlaveli

VH241
Vergi Hukuku Uygulamaları (Pratik Çalışma Kitabı)
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ
2016/12 2. Baskı, 446 Sayfa
ISBN 978-605-05-0156-8  

Birinci baskı ile bu yeni baskı arasında önemli bazı farklılıklar bulunmaktadır. Her şeyden önce, Vergi Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar başlıklı bir bölüm eklenmiştir. Okuyucuların bu bölümü okuyarak, diğer bölümlerde yapılan açıklamaları daha iyi anlaması amaçlanmaktadır. Şu an itibariyle, belki temel kavramların birçoğuna yer verilememiştir. Yeni baskılarda eksiklikler giderilmeye çalışılacaktır.

Vergi Hukuku Uygulamasına İlişkin Millî ve Milletlerarası Örnek Yargı Kararları: Haklar ve İlkeler başlıklı ikinci bölüm yeni bir sistematiğe kavuşturulmuştur.

Üçüncü Bölüm, Vergi Hukukuna İlişkin Çözümlü Olaylar ve Yargı Kararları başlığını taşımakta; tarafımızdan kaleme alınan ve 7. Basısı 2014 yılında yayınlanan Genel Vergi Hukuku’nun bölümleri esas alınarak hazırlanmış soruların cevapları ile bu konulara ilişkin örnek yargı kararları yer almaktadır.

Vergi Hukuku Uygulamasına İlişkin Örnek Sınav Soruları başlıklı Dördüncü Bölümde, yapılan ara sınavlar ve final sınavları ile bütünleme sınavlarında sorulan test ve klâsik soruların cevapları yer almaktadır. Test soruların cevapları sadece doğru seçeneğin işaretlenmesinden ibaret olmayıp, bu seçeneğin niçin doğru olduğunun açıklanmasını içermektedir.

Genel Vergi Hukuku ve Özel Vergi Hukukuna ilişkin test sorularının ve cevap tablosunun yer aldığı Beşinci Bölüm, elinizdeki metinle ilk metin arasında en az değişiklik içeren bölümdür. (Önsöz'den)

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ 7
BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ 9
İÇİNDEKİLER 11


BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

I. MALÎ HUKUKUN TANIMI ve BÖLÜMLERİ 23
II. VERGİ HUKUKUNUN TANIMI ve KAPSAMI 25
III. VERGİ HUKUKUN BÖLÜMLERİ 27
IV. VERGİNİN TANIMI ve NİTELİKLERİ 31
V. KAMU ALACAĞININ TANIMI 33
VI. VERGİNİN KONUSU 34
VII. VERGİYİ DOĞURAN OLAY 35
VIII. VERGİ MÜKELLEFİYETİ 37
XI- MÜKELLEF 39
X- VERGİ SORUMLULUĞU 42
XI- VERGİ SORUMLUSU 43
XII- VERGİ SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ 46
XIII- LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUĞU 49
XIV. TÜZEL KİŞİLERİNİN KANUNÎ TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUĞU 50
XV. KÜÇÜK ve KISITLILARIN KANUNÎ TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUĞU 50
XVI. VERGİ MATRAHI 51
XVII. VERGİ ORANI ve VERGİ TARİFELERİ 52
XVIII. VERGİ TARHI 53
XIX- TARH İŞLEMİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 55
XX- VERGİ BORCU veya VERGİ ALACAĞI 56
XXI. TEBLİĞ 57
XXII. İSTİSNA ve MUAFİYET 59
XXIII. VERGİNİN TAHAKKUKU 60
XXIV. VERGİNİN KESİNLEŞMESİ 62
XXV. VERGİNİN TAHSİLİ – VERGİNİN CİBAYETİ 65
XXVI- TAHSİL İŞLEMİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 68
XXVII. VERGİ EHLİYETİ 68
XXVIII. MÜCBİR SEBEP HALLERİ 70
XXIX- VERGİ HUKUKU İLİŞKİSİ-VERGİ BORCU İLİŞKİSİ-VERGİ ÖDEVİ İLİŞKİSİ-VERGİ ÖDEVLİSİ 74
XXX- TİPLEŞTİRME 75
XXXI. MUKTEZA (ÖZELGE) 76
XXXII. VERGİDE İKAME 77
XXXIII. GERÇEK GEÇMİŞE YÜRÜME - GERÇEK OLMAYAN GEÇMİŞE YÜRÜME 77
XXXIV. VERGİ KANUNLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI 78
XXXV. HUKUKÎ ANLAMDA ÇİFTE VERGİLENDİRME ve İKTİSADÎANLAMDA ÇİFTE VERGİLENDİRME 79
XXXVI. PEÇELEME İŞLEMLERİ 80
XXXVII. GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ 80
XXXVIII. YASAK FAALİYETLER 81
XXXIX. SÜRELERİN DURMASI ve KESİLMESİ 81
XL. RÜÇHAN HAKKI 81
XLI. GECİKME FAİZİ – GECİKME ZAMMI - İADE FAİZİ veTECİL FAİZİ 82
XLII. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN TAKİP USÛLÜ 84

İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ HUKUKU UYGULAMASINA İLİŞKİN MİLLÎ VE MİLLETLERARASI ÖRNEK YARGI KARARLARI: HAKLAR VE İLKELER
I. MÜLKİYET HAKKI 87
A. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı: Eko-Elda Avee-Yunanistan Kararı 87
1. Başvuran: Eko- Elda Avee Anonim Şirketi 87
2. Başvuru Konusu 87
3. Başvuru Gerekçesi 88
4. Karar 88
5. Kararın Tahlili 90
a. Davanın Konusu 90
b. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hükümleri 90
c. Karar 90
ç. Kararın Yorumlanması 91
B. Anayasa Mahkemesi Kararı: İade Faizine İlişkin İptal Kararı 93
1. Başvuran: Aydın Bölge İdare Mahkemesi 93
2. Başvuru Konusu 93
3. Başvuru Gerekçesi 93
4. Karar 93
5. Kararın Tahlili 96
a. Davanın Konusu 96
b. Anayasa Hükümleri 96
c. Karar 96
ç. Kararın Yorumlanması 97
aa. Genel Olarak 97
bb. İade Faizinin Uygulama Alanı Bakımından 97
cc. İade Faizinin Uygulanacağı Süre Bakımından 98
çç. İade Faizinin Oranı Bakımından 98
dd. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı Üzerine Yapılan Yeni Düzenlemenin İncelenmesi 99
II. ADİL YARGILAMA HAKKI 101
A. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı: Funke-Fransa Kararı 101
1. Başvuran: Jean- Gusteva Funke 101
2. Başvuru Konusu 101
3. Başvuru Gerekçesi 101
4. Karar 101
5. Kararın Tahlili 102
a. Davanın Konusu 102
b. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hükümleri 102
c. Karar 102
ç. Kararının Yorumlanması 102
B. Anayasa Mahkemesinin Gümrük Kanunu’nun 245’inci Maddesine İlişkin Kararı 104
1. Başvuran: Ordu Vergi Mahkemesi 104
2. Başvuru Konusu 104
3. Başvuru Gerekçesi 104
4. Karar
a. (Gümrük Kanunu’nun 245. maddesinin) İkinci Fıkra(sı)nın İncelenmesi 104
b. (Gümrük Kanunu’nun 245. maddesinin) Üçüncü Fıkra(sı)ının İncelenmesi 106
5. Kararın Tahlili 108
a. Davanın Konusu 108
b. Anayasa Hükümleri 108
c. Karar 109
ç. Kararının Yorumlanması 109
aa. Gümrük Kanunu’nun 245’nci Maddesinin İkinci Fıkrası Açısından 109
bb. Gümrük Kanunu’nun 245’nci Maddesinin Üçüncü Fıkrası Açısından 110
C. Anayasa Mahkemesinin Ödeme Emrine  Karşı Dava Açma Süresine İlişkin Kararı 112
1. Başvuran: Aydın Bölge İdare Mahkemesi 112
2. Başvuru Konusu 112
3. Başvuru Gerekçesi 112
4. Karar 112
5. Kararın Tahlili 114
a. Davanın Konusu 114
b. Anayasa Hükümleri 115
c. Karar 116
ç. Kararının Yorumlanması 116
III. ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ 118
A. Başvuran: İstanbul 2. İdare Mahkemesi 118
B. Başvuru Konusu 118
C. Başvuru Gerekçesi 118
Ç. Karar 119
D. Kararın Tahlili 121
1. Davanın Konusu 121
2. Anayasa Hükümleri 122
3. Karar 126
4. Kararının Yorumlanması 126
IV. HUKUKÎ GÜVENLİK İLKESİ 130
A. Başvuran: Ordu Vergi Mahkemesi 130
B. Başvuru Konusu 130
C. Başvuru Gerekçesi 130
Ç. Karar 131
D. Kararın Tahlili 132
1. Davanın Konusu 132
2. Anayasa Hükümleri 132
3. Karar 133
4. Kararının Yorumlanması 133
V. VERGİLERİN KANUNÎLİĞİ İLKESİ 135
A. Anayasa Mahkemesinin Vergi Usul Kanunu’nun 353’üncü Maddesine İlişkin Kararı 135
1. Başvuran: İstanbul 5. Vergi Mahkemesi 135
2. Başvuru Konusu 135
3. Başvuru Gerekçesi 135
4. Karar 135
5. Kararın Tahlili 138
a. Davanın Konusu 138
b. Anayasa Hükümleri 138
c. Karar 139
ç. Kararın Yorumlanması 139
B. Anayasa Mahkemesinin Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96’ncı Maddesine İlişkin Kararı 141
1. Başvuran: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 141
2. Başvuru Konusu 141
3. Başvuru Gerekçesi 142
4. Karar 142
5. Kararın Tahlili 143
a. Davanın Konusu 143
b. Anayasa Hükümleri 143
c. Karar 144
ç. Kararının Yorumlanması 144
VI. (VERGİ) ADALET(İ) İLKESİ 147
A. Başvuran: Diyarbakır Vergi Mahkemesi 147
B. Başvuru Konusu 147
C. Başvuru Gerekçesi 148
Ç. Karar 148
D. Kararın Tahlili 150
1. Davanın Konusu 150
2. Anayasa Hükümleri 151
3. Karar 152
4. Kararının Yorumlanması 152

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR VE ÖRNEK YARGI KARARLARI

I. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 157
A. Çözümlü Olaylar 157
1. Olay I 157
Sorular 158
Açıklama 158
2. Olay II 159
Açıklama 159
3. Olay III 160
Açıklama 161
4. Olay IV 161
Açıklama 161
B. Örnek Yargı Kararları 162
1. Danıştay 4. Dairesi Kararı 162
a. Karar Metni 162
b. Kararın Tahlili 165
aa. Davanın Konusu 165
bb. Dava Konusu Hükmün Anlamı 166
cc. Mahkemenin Kararı 166
çç. Danıştay Kararının Yorumlanması 166
2. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararı 168
3. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararı 170

II. VERGİ HUKUKUNDA YORUM 175
A. Çözümlü Olaylar 175
1. Olay I 175
Açıklama 175
2. Olay II 177
Açıklama 177
3. Olay III 178
Açıklama 178
4. Olay IV 179
Açıklama 179
B. Örnek Yargı Kararları 179

III. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI 184
A. Çözümlü Olaylar 184
1. Olay I 184
Açıklama 184
2. Olay II 186
Açıklama 186

IV. VERGİ ÖDEVİ 187
A. Çözümlü Olaylar 187
1. Olay I 187
Açıklama 187
2. Olay II 188
Açıklama 188
3. Olay III 189
Açıklama 190
4. Olay IV 190
Açıklama 190
5. Olay V 191
Açıklama 191
B. Örnek Yargı Kararları 191
C. Pratik Çalışma (Vergi Hukukunun Kaynakları-Vergi Ödevi) 193
Sorular 194
Açıklama 194

V. VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ 196
A. Çözümlü Olaylar 196
1. Olay I 196
Sorular 196
Açıklama 196
2. Olay II 200
Sorular 201
Açıklama 201
3. Olay III 204
Sorular 204
Açıklama 204
4. Olay IV 206
Açıklama 206
5. Olay V 207
Sorular 207
Açıklama 207
B. Örnek Yargı Kararı 208

VI. VERGİ İDARESİNİN MÜKELLEFLERİ DENETLEME
YOLLARI 210
A. Çözümlü Olaylar 210
1. Olay I 210
Sorular 210
Açıklama 211
2. Olay II 215
Açıklama 215
3. Olay III 216
Açıklama 216

VII. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER 217
A. Çözümlü Olaylar 217
1. Olay I 217
Sorular 217
Açıklama 217
2. Olay II 220
Açıklama 220

VIII. VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ 221
A. Çözümlü Olaylar 221
1. Olay I 221
Sorular 221
Açıklama 221

IX. VERGİ CEZA HUKUKU 223
A. Çözümlü Olaylar 223
1. Olay I 223
Sorular 223
Açıklama 223
2. Olay II 225
Açıklama 226
3. Olay III 226
Sorular 227
Açıklama 227
4. Olay IV 229
Açıklama 229

X. KAMU İCRA HUKUKU 230
A. Çözümlü Olaylar 230
1. Olay I 230
Sorular 230
Açıklama 230
2. Olay II 231
Açıklama 232
B. Örnek Yargı Kararları I 232
1. Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı 232
2. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararı 238

XI. VERGİ ANLAŞMAZLIKLARININ (İDARÎ) ÇÖZÜM YOLLARI 242
A. Çözümlü Olaylar 242
1. Olay I 242
Sorular 242
Açıklama 242
2. Olay II 243
Açıklama 243
3. Olay III 244
Açıklama 244
B. Örnek Yargı Kararları 245
1. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı 245
2. Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararı 251
3. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararı 259

XII. VERGİ YARGILAMASI HUKUKU 263
A. Çözümlü Olaylar 263
1. Olay I 263
Sorular 263
Açıklama 264
2. Olay II 273
Açıklama 273
3. Olay III 274
Sorular 274
Açıklama 274
4. Olay IV 276
Açıklama 276
B. Örnek Yargı Kararları 277
1. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı 277
2. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı 289

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ HUKUKU UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖRNEK SINAV SORULARI
I- VERGİ HUKUKU I. ARA SINAVI 301
SORULAR 301
OLAY 304
SORULAR 305
CEVAPLAR 305
II. VERGİ HUKUKU II. ARA SINAVI 307
SORULAR 307
OLAY 310
SORULAR 310
CEVAPLAR 310
III. VERGİ HUKUKU FİNAL SINAVI 311
SORULAR 312
OLAY 1 315
SORULAR 316
CEVAPLAR 316
OLAY 2 317
SORULAR 317
CEVAPLAR 318
IV. VERGİ HUKUKU FİNAL SINAVI 320
SORULAR 320
OLAY 322
SORULAR 322
CEVAPLAR 322
V. VERGİ HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI 328
SORULAR 328
OLAY 332
SORULAR 332
CEVAPLAR 333
VI. VERGİ CEZA HUKUKU 1. ARA SINAVI 335
SORULAR 335
OLAY 338
SORULAR 339
CEVAPLAR 339
VII. VERGİ CEZA HUKUKU FİNAL SINAVI 343
SORULAR 343
OLAY 346
CEVAPLAR 347
VIII. VERGİ CEZA HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI 349
SORULAR 349
OLAY 352
SORULAR 352
Klasik Soru 352
CEVAPLAR 352
IX. KAMU İCRA HUKUKU ARA SINAVI 354
SORULAR 354
OLAY 357
SORULAR 357
CEVAPLAR 357
X. KAMU İCRA HUKUKU FİNAL SINAVI 359
SORULAR 360
OLAY 363
SORULAR 363
CEVAPLAR 363
XI. KAMU İCRA HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI 365
SORULAR 365
OLAY 1 367
CEVAPLAR 367
OLAY 2 369
XII- VERGİ YARGILAMASI HUKUKU ARA SINAVI 371
SORULAR 371
OLAY 374
SORULAR 375
CEVAPLAR 375
XIII- VERGİ YARGILAMASI HUKUKU ARA SINAVI 379
SORULAR 379
OLAY 382
SORULAR 382
CEVAPLAR 382
XIV. VERGİ YARGILAMASI HUKUKU FİNAL SINAVI 384
SORULAR 384
OLAY 387
SORULAR 387
CEVAPLAR 387
XV. KLÂSİK SORULAR 390
A. Pişmanlık ve Islah 390
B. Uzlaşma 390
C. Ödeme Emri 391
Ç. Hata Düzeltme 392
D. Mücbir Sebep 392

BEŞİNCİ BÖLÜM
TEST SORULARI
I – GENEL VERGİ HUKUKU 393
II - TÜRK VERGİ SİSTEMİ 411
CEVAP ANAHTARLARI 424
KAYNAKÇA 425

KAYNAKÇA*

I.   KİTAPLAR

AKDOĞAN, Abdurrahman; Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, 12. Baskı, (Gazi Kitabevi), Ankara 2014.

AKDOĞAN, Abdurrahman/KIRBAŞ, Sadık, Vergi Uygulamaları, Örnek Olaylar, Açıklamalar, Çözümler, (Yargı Yayınları), Ankara 1986.

AKSOY, Şerafettin; Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 6. Baskı, (Filiz Kitabevi), İstanbul 2010.

AYBAY, Aydın/AYBAY, Rona/PEHLİVAN, Ali; Hukuka Giriş, 9. Baskı, (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları), İstanbul 2013.

BAYRAKLI, Hasan Hüseyin; Genel Vergi Hukuku, Afyonkarahisar 2011, (Genel Vergi).

BAYRAKLI, Hasan Hüseyin; Vergi Ceza Hukuku, 3. Baskı, (Külcüoğlu Kültür Merkezi Yayınları), Afyonkarahisar 2006, (Vergi Ceza).

BAYRAKLI, Hasan Hüseyin; Vergi Suç ve Kabahatleri, Afyonkarahisar 2011, (Vergi Suç ve Kabahatleri).

BİLİCİ, Nurettin; Vergi Hukuku, 37. Baskı, (Savaş Yayınevi), Ankara 2016, (Vergi Hukuku).

BİLİCİ, Nurettin; Türk Vergi Sistemi, 37. Baskı, (Savaş Yayınevi), Ankara 2016, ( Türk Vergi).

BİLİCİ, Nurettin/DİLEMRE ÖDEN, Begüm; Vergi Hukuku Uygulamaları, 4. Baskı, (Savaş Yayınevi), Ankara 2016.

BULUTOĞLU, Kenan; Türk Vergi Sistemi, C. 1, Altıncı Basılış, İstanbul 1978, (C. 1).

BULUTOĞLU, Kenan; Türk Vergi Sistemi, C. 2, Altıncı Basılış, Ankara 1979, (C. 2).

CANDAN, Turgut; Vergi Suç ve Cezaları, 3. Baskı, (Maliye ve Hukuk Yayınları), Ankara 2010, (Vergi Suç ve Cezaları).

CANDAN, Turgut; Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma, 2. Baskı, (Maliye ve Hukuk Yayınları), Ankara 2006, (Vergilendirme Yöntemleri).

ÇAĞAN, Nami; Vergi Hukukunda Süreler, (AÜHF. Yayınları), Ankara 1975, (Süreler).

ÇAĞAN, Nami; Vergilendirme Yetkisi, (Kazancı Yayınları), İstanbul 1982, (Vergilendirme Yetkisi).  

DÖNMEZ, Recai; Vergi İcra Hukukunda İhtiyati Haciz, (And.Ün. Yayınları No: 1023), Eskişehir 1998, (İhtiyati Haciz).

DÖNMEZ, Recai; Vergi İcra Hukukunda Haciz Yolu İle Takip, (Seçkin Yayınları), Ankara 2005, (Haciz Yolu).

EDİS, Seyfullah; Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 4. Basıdan Tıpkı Basım, (DEÜHF. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 41), Ankara 1993.

ERGİNAY, Akif; Vergi Hukuku, 16. Baskı, (Savaş Yayınları), Ankara 1998.

ERMAN, Sahir; Vergi Suçları, İstanbul 1988.

GÖZLER, Kemal; Anayasa Hukuku Dersleri, 18. Baskı, (Ekin Kitabevi Yayınları), Bursa 2015.

GÖZLER, Kemal/KAPLAN, Gürsel; İdare Hukuku Dersleri, 17. Baskı, (Ekin Kitabevi Yayınları), Bursa 2015.

KANETİ, Selim; Vergi Hukuku, 2. Baskı, (Filiz Kitabevi), İstanbul 1989.

KARAKOÇ, Yusuf; Türk Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah, 2. Bası, (DEÜHF. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 76), İzmir 1997, (Pişmanlık).

KARAKOÇ, Yusuf; Genel Vergi Hukuku, 7. Bası, (Yetkin Yayınları), Ankara 2014, (Genel Vergi).

KARAKOÇ, Yusuf; Vergi Yargılaması Hukukunda Süreler, (Yetkin Yayınları), Ankara 2000, (Süreler).

KARAKOÇ, Yusuf; Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında Ortaya Çıkan ve Vergi Yargısında Çözümlenen Uyuşmazlıklar, (Yetkin Yayınları), Ankara 2000, (Kamu Alacakları).

KARAKOÇ, Yusuf; Vergi Anlaşmazlıklarının/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları (Vergi Yargılaması Hukuku), 3. Baskı, (Yetkin Yayınları), Ankara 2015, (Vergi Anlaşmazlıkları).

KARAKOÇ, Yusuf; Vergi Ceza Hukuku, (Yetkin Yayınları), Ankara 2016, (Vergi Ceza).

KARAKOÇ, Yusuf; Kamu İcra Hukuku, (Yetkin Yayınları), Ankara 2016, (Kamu İcra).

KIRBAŞ, Sadık; Vergi Hukuku, 20. Baskı, (Siyasal Kitabevi), Ankara 2015, (Vergi Hukuku).

KIZILOT, Şükrü/ŞENYÜZ, Doğan/TAŞ, Metin/DÖNMEZ, Recai; Vergi Hukuku, 3. Baskı, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 2008.

KOCAHANOĞLU, O. Selim, Vergi Suçları, Vergi Cezaları ve Kurtulma Yolları, 2. Baskı, İstanbul 1983.

KUMRULU, Ahmet; Vergi Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri, (Çoğaltma), Ankara 1989, (Yargılama).

KURU, Baki; İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, (Legal Yayınevi), İstanbul 2016.

MUTLUER, M. Kâmil; Vergi Genel Hukuku, 2. Baskı, (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları), İstanbul 2008, (Vergi Genel).

MUTLUER, M. Kâmil; Vergi Hukuku, 3. Baskı, (Turhan Kitabevi), Ankara 2011, (Vergi Hukuku).

OKTAR, S. Ateş; Vergi Hukuku, 11. Baskı, (Türkmen Kitabevi), İstanbul 2016, (Vergi Hukuku).

ÖNCEL, Muallâ/KUMRULU, Ahmet/ÇAĞAN, Nami; Vergi Hukuku, 25. Bası, (Turhan Kitabevi), Ankara 2016.

ÖNCEL, Muallâ/ÇAĞAN, Nami/KUMRULU, Ahmet; Vergi Hukuku, Cilt 3, Türk Vergi Sistemi Uygulamaları, (Savaş Yayınları), Ankara 1984.

ÖNCEL, Muallâ/KUMRULU, Ahmet/AKKAYA, Mustafa; Soru ve Yanıtlarla Uygulamalı Vergi Hukuku, (Turhan Kitabevi), Ankara 2004.

ÖNER, Erdoğan; Vergi Hukuku, 7. Baskı, (Seçkin Yayınları), Ankara 2016, (Vergi Hukuku).

ÖNER, Erdoğan; Türk Vergi Sistemi, 7. Baskı, (Seçkin Yayınları), Ankara 2016, (Vergi Sistemi).

ÖZAY, İl Han; Günışığında Yönetim, (Alfa Basım Dağıtım), İstanbul 2002, (Günışığında Yönetim).

ÖZAY, İl Han; Yargısal Korunma, 3. Baskı, (Alfa Basım Yayım Dağıtım), İstanbul 1999, (Yargısal Korunma).

SABAN, Nihal; Vergi Hukuku, 6. Bası, (Beta Yayıncılık), İstanbul 2014, (Vergi Hukuku).

ŞENYÜZ, Doğan; Vergi Ceza Hukuku, 9. Baskı, (Ekin Yayınevi), Bursa 2016.

ŞENYÜZ, Doğan/YÜCE, Mehmet/GERÇEK, Adnan; Vergi Hukuku, 7. Baskı, (Ekin Yayınevi), Bursa 2016, (Vergi Hukuku).

ŞENYÜZ, Doğan/YÜCE, Mehmet/GERÇEK, Adnan; Türk Vergi Sistemi, 13. Baskı, (Ekin Yayınevi), Bursa 2016, (Vergi Sistemi).

TIPKE, Klaus/LANG, Joachim; Steuerrecht, Ein systematischer Grundriβ, 13. Völlig überarbeitete Auflage, (Verlag Dr. Otto Schmidt KG.), Köln 1991.

TUNCER, Selahattin; Vergi Uygulamaları, 5. Baskı, (Okan Yayıncılık), İstanbul 1984.

ULUATAM, Özhan/METHİBAY, Yaşar; Vergi Hukuku, 5. Baskı, (İmaj Yayıncılık), Ankara 2001.

YALTI, Billur/ÖZGENÇ, A. Selçuk; Vergi Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı, (Beta Yayınları), İstanbul 2005.

YALTI, Billur; Vergi Yükümlüsünün Hakları, (Beta Yayınları), İstanbul 2006.

YÜCE, Mehmet; Örnek ve Uygulamalarla Vergi Dava Rehberi, (Ekin Yayınevi), Bursa 2014, (Dava Rehberi).

II. MAKALELER

AKKAYA, Mustafa; “Vergi Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Kararlarının Etkileşimi Üzerine Bir İnceleme”, (AÜHFD., C. 49, 2000, S. 1-4, s. 85-96), (Kararların Etkileşimi).

AKKAYA, Mustafa; “Vergi Sorumlusunun Vergi Yargısı ve Vergi İdaresi Karşısındaki Konumu”, (AÜHFD., C. 46, 1997, S. 1-4, Ankara 2000,  s. 185-208), (Vergi Sorumlusu).

ARTUN, Emine Sevcan;  "Karar İncelemesi - Kamu İcra Hukukunda Haciz ve İhtiyatî Haciz İşlemlerine İlişkin Verilen Mahkeme Kararlarının Uygulanması”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı, İzmir 2014, (Basım Yılı 2015), C. IV, s. 4535-4566), (Haciz).

ARTUN, Emine Sevcan; “Türk Vergi Yargılaması Hukuku’nda Adil Yargılanma Hakkı Açısından Özellik Arz Eden Durumlar”, (V. Genç Vergi Hukukçuları Konferansı – Genç Hukukçular/ Yeni Yaklaşımlar, Ekin Yayıncılık, Bursa 2015, s. 105-154), (Adil Yargılanma).

BAŞARAN, Funda; "İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezalarının (Vergisel Düzene Aykırılıklar ve Yaptırımlarının) Tabi Olduğu Hukuki Rejim", (Mükellefin Dergisi, S. 87, Mart 2000, s. 109-119), (Hukuki Rejim).

BAŞARAN, Funda; "Keyfilik Yaratıcısı Mı Yoksa Hukuki Barış Sağlayıcısı Mı? Sorgudaki Kurum: 'Uzlaşma' Gerekçelendirilmesi ve Hukuki Analizi (I)", (Mükellefin Dergisi, Haziran 2000, S. 90, s. 33-42), (Uzlaşma I);

BAŞARAN, Funda; "Keyfilik Yaratıcısı Mı Yoksa Hukuki Barış Sağlayıcısı Mı? Sorgudaki Kurum: 'Uzlaşma' Gerekçelendirilmesi ve Hukuki Analizi (II)", (Mükellefin Dergisi, Temmuz 2000, S. 91, s. 105-110), (Uzlaşma II).

BAŞARAN, Funda; "İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları”, (Vergi Dünyası, S. 299, Temmuz 2006, s. 116-147), (İdari Nitelikli).

BAŞARAN YAVAŞLAR, Funda; “Vergi Ceza Hukuku’ndaki Değişim Süreci ve Bu Sürecin Vergi Ceza Sistemine Etkileri”, (Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, s. 72-94), (Vergi Ceza Sistemi).

BAŞARAN YAVAŞLAR, Funda; “Vergi Suç ve Kabahatleri Hukuku’nda Son Durum”, (İBD., C. 82, S. 2008/6, s. 2839-2859), (Son Durum).

BAŞARAN YAVAŞLAR, Funda; “Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Vergi Kabahat ve Yaptırımlar”, (İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ed. İlhan Ulusan- Funda Başaran Yavaşlar, İstanbul Kültür Üniversitesi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2009, s. 285-297), (Vergi Kabahat).

BAŞARAN, Murat; “Vergi Ceza Sisteminde Değişimin Yönü; Değerlendirme ve Sonuç”, (Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, s. 110-120).

BAYKARA, Bekir; “Ceza Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi, (Vergi Dünyası, S. 323, Temmuz 2008, s. 4-6), (Ceza Mahkemesi).

ÇAVUŞ, Adnan; “Vergi Usul Kanununun 367’nci Maddesinde Düzenlenen Vergi Kaçakçılığı Suçunda Kovuşturma Şartı ve Vergi İdaresi Vergi Mahkemesi Kararları ile Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi”, (Adalet Dergisi, S. 5, 2000, s. 11-15), (Kovuşturma Şartı).

ÇOMAKLI, Şafak Ertan; “Adli Nitelikteki Vergi Suçlarında Fail ve Ceza Sorumluluğu”, (Prof. Dr. Muallâ ÖNCEL’e Armağan, C. I, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 243, Ankara 2009, s. 657-691), (Ceza Sorumluluğu).

DEMİRBAŞ, Burcu; “Vergi Ceza Hukuku’nun Anayasal Temelleri”; (Prof. Dr. Muallâ ÖNCEL’e Armağan, C. II, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 243, Ankara 2009, s. 953-985).

DEMİRBAŞ AKSÜT, Burcu; “Vergi Yargılaması Hukukunun Anayasal Temelleri”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Burhan Ceyhan Armağanı, C. 12, Özel Sayı, İzmir 2010 (Basım Yılı 2012), s. 257-312), (Vergi Yargılaması).

DEMİRBAŞ AKSÜT, Burcu; “Kamu İcra Hukuku’nda Menfaat Dengesi”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı, İzmir 2014 (Basım Yılı 2015), C. III, s. 4671-4735), (Menfaat Dengesi).

GERÇEK, Adnan; “Sirkülerin Vergi Hukuku Kaynağı Olma Niteliği”, (Yaklaşım, Yıl: 12, S. 135, Mart 2004, s. 203- 209), (Sirküler).

GERÇEK, Adnan; “Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararından Sonra Vergi Ziyaı Cezasının Durumu”, (Yaklaşım, S. 156, Aralık 2005, s. 239-247), (Vergi Ziyaı Cezası).

GÖK, Özgecan; “Kamu İcra Hukuku’nda Ödeme Emrine Karşı Dava Açma Süresi ve Anayasaya Uygunluğu: Bir Anayasa Mahkemesi Kararı’nın Düşündürdükleri”,(Prof. Dr. Burhan CEYHAN’a Armağan, Cilt I, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, İzmir 2012, s. 381-433).

KARAKOÇ, Yusuf; "Ceza Mahkemesinde Yargılanacak Vergi Suçları Hakkında Kamu Davası Açılmasının Mütalâa Şartına Bağlı Olması", (Yusuf Karakoç, Yargı Kararları Işığında Vergi Sorunlarının Çözümü, İzmir 1996, s. 53-62), (Mütalâ Şartı).

KARAKOÇ, Yusuf; "Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası", (Manisa Barosu Dergisi, Yıl: 18, S. 71, s. 40-55), (Vergi Ziyaı).

KARAKOÇ, Yusuf; “Kamu Kesimi İç Borçlanma İşlemlerinin Hukuki Niteliği”, (XVIII. Türkiye Maliye Sempozyumu - ‘Türkiye’de Kamu Borçlanması’ - 12-16 Mayıs 2003, Girne-Kıbrıs, MÜ. Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No: 16, İstanbul 2003, s. 55-88), (İç Borçlanma).

KARAKOÇ, Yusuf; “Türk Vergi Ceza Hukuku Üzerine Bir Değerlendirme”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, Özel Sayı, 2010 Prof. Dr. Burhan CEYHAN Anısına Armağan, C. I, İzmir 2012, s. 3-26), (Değerlendirme).

KARAKOÇ, Yusuf; “Anayasal Vergilendirme İlkeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15, Özel Sayı, 2013, Prof. Dr. M. Polat SOYER’e Armağan, C. II, İzmir 2014, s. 1259-1308), (Vergilendirme İlkeleri).

KARAKOÇ, Yusuf; “Vergi Sistem(sizliği)nden Kesitler”, (Prof. Dr. Ejder YILMAZ’a Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2014, s. 1187-1213).

KARAKOÇ, Yusuf; “Vergi Cezası Anlaşmazlıklarının Çözüm Yollarından Cezalarda İndirim Müessesesi”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fa­kültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı, 2014, Prof. Dr. Hakan PEK­CA­NI­TEZ’e Armağan, C. IV, İzmir 2015, s. 3637-3739), (Ce­zalarda İndirim).

KIRBAŞ, Sadık; “Vergi Hukuku Yönünden Kanun Hükmünde Ka­rar­na­me­ler”, (Vergi Dünyası, S. 29, Ocak 1984, s. 37-46), (Kanun Hükmünde).

KUMRULU, Ahmet; "Vergi İcra Hukukuna Kavramsal Bir Yaklaşım", (Prof. Dr. Akif ERGİNAY'a 65. Yaş Armağanı, Ankara 1981, s. 647-668), (Vergi İcra).

KUMRULU, Ahmet; "Uzlaşmaya İlişkin Bir İçtihatları Birleştirme Kararının Işığında Vergi Hukukunda Teori, Uygulama ve Öğretim", (Malî Hukuk, Yıl:1989, Ocak-Şubat, S. 19, s. 3-28), (Uzlaşma).

MUTLUER, Kâmil; "Vergi Suç ve Cezalarına İlişkin Görüşler ve Vergi Suç ve Cezalarında Yapılması Düşünülen Değişiklikler", (Yaklaşım, Yıl: 2, S. 14, Şubat 1994, s. 12-25), (Görüşler).

ÖNCEL, Muallâ; “Türk Vergi Hukukunda Takas”, (AÜHFD., C. XXXV, 1978, S. 1-4, -Atatürk’ün 100. Doğum Yılına Armağan-, s. 9-15), (Takas).

ÖNCEL, Muallâ; "Vergi Hukuku Açısından Sorumluluk", (Fadıl Hakkı SUR'un Anısına Armağan, Ankara 1983, s. 39-55), (Sorumluluk).

ÖNOK, Rifat Murat/PINAR, Burak; “Kesin Hüküm Müessesesi Bağ­la­mın­da Ceza Mahkemesi Kararları İle Vergi Mahkemesi Ka­rar­la­rı­nın Bi­r­bi­rini Etkileşimi ve Bağlayıcılığı Üzerine Bir İnceleme”, (Mali Pusula, Temmuz 2006, S. 19, s. 67-89).

PINAR, Burak; “Vergi Sorunlarının Çözüm Yollarından Cezalarda İndirim”, (Mali Pusula, S. 24, Aralık 2006,  s. 70-93), (Cezalarda İndirim).

PINAR, Burak; “Vergi Denetiminin Hukuka Uygunluğunun Yargı Yoluyla Sağlanmasında Hukukî Dinlenilme Hakkı (Teori - Uygulama ve Sorunlar)”, (Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, Cilt: IV, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, İzmir 2015, s. 4355-4397), (Hukuki Dinlenilme Hakkı).

TAYLAR, Yıldırım; “Kamu Alacakları İçin Güvence Önlemi Olarak Teminat ve Teminat-İhtiyati Haciz İlişkisinden Kaynaklanan Sorunlar” (Mali Pusula, Sayı:48, Aralık 2008), s. 68-87, (Teminat).

TAYLAR, Yıldırım; “Vergi Yargılaması Hukukunda İspat Yüküne İlişkin Genel Esaslar ve Bu Bağlamda Bir Danıştay Kararının Değerlendirilmesi“, (Muallâ ÖNCEL’e Armağan, Cilt II, Ankara 2009), s. 1189-1222, (İspat Yükü).

TAYLAR, Yıldırım; “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Vergi Hukukunda Hukukî Güvenlik İlkesi”, (Vergi Dünyası, S. 307, Mart 2007, s. 196-214), (Hukukî Güvenlik).

TAYLAR, Yıldırım; “Vergiyi Doğuran Olay Kavramı Üzerine Değerlendirme”, (3. Genç Vergi Hukukçuları Konferansı, Editör: Doç.Dr. Cenker GÖKER, Savaş Yayınevi, Ankara 2015), s. 167-207, (Vergiyi Doğuran Olay).

TAYLAR, Yıldırım; “Vergi Borcu İlişkisinin Pasif Süjesi Olarak Birey ve Vergilendirme Yetkisinin Bireyin Hak, Özgürlük ve Ödevlerine Etkisi”, (Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, Cilt: IV, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, İzmir 2015), s. 4943-4987, (Vergi Borcu).

TAYLAR, Yıldırım; “Ölçülülük İlkesi Bağlamında Vergi Ziyaı Cezasının Anayasaya Uygunluk Sorunu”, (Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 10, S. 28, Ağustos 2015, s.187-223), (Ölçülülük İlkesi).

TORUNOĞLU, Tahsin; “Vergi Ziyaı Kabahati”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, Özel Sayı, 2010 Prof. Dr. Burhan CEYHAN Anısına Armağan, C. I, İzmir 2012, s. 477-544).

TUNCER, Selahattin; "Milletlerarası Vergi Hukuku", (İktisat ve Maliye, C. XX, S. 6, Eylül 1973, s. 218-222), (Milletlerarası).

ÜLKMEN, İ. Hakkı; "Vergi Usul Kanununa Göre Vergi Cezasının Hukuki Mahiyeti", (İktisat ve Maliye, C. III, S. 2, Mayıs 1956, s. 63 vd.).

ÜSTÜN, Ümit Süleyman; “Cezaî Yaptırım Gerektiren Vergi Suçları ve Yargılama Usûlü”, (SÜHFD.,C. 9, S. 3-4, 2001, s. 299-329).

WALINE, Marcel (Çev. Tahsin Yağmurlu), "Vergi Cezalarının Hukuki Niteliği", (Dş.Der., S. 28-29, s. 76-81).

YALTI, Billur; “İlkesel Düzeyde Vergi Ceza Sistemi Tasarımı: Orantılılık İlkesi Uygulaması”, (Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, s. 102-109).

YILDIRIM, Zübeyr-AĞAR, Serkan, “Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Mütalaa Şartı", (Yaklaşım Dergisi, Mart 2007, Y.15, S.171, s.280-286).

III. ŞERHLER VE KARAR DERLEMELERİ

İSPİR, Ekrem/YAĞMURLU, Tahsin/ÖZBALCI, Yılmaz; Vergi Usul Kanunu Uygulamasına İlişkin Danıştay Kararları, Ankara 1985.

KIZILOT, Şükrü; Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C. 3, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 1996, (C. 3).

KIZILOT, Şükrü; Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C. 4, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 1998, (C. 4).

KIZILOT, Şükrü; Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C. 6, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 2002, (C. 6).

KIZILOT, Şükrü; Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C. 7, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 2005, (C. 7).

KIZILOT, Şükrü; Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C. 8, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 2008, (C. 8).

ÜREL, Gürol; Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, 5. Baskı, (Seçkin Yayıncılık), Ankara 2015, (Vergi Usul Kanunu).

ÖZBALCI, Yılmaz; Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, (Oluş Yayıncılık), Ankara 2012.

ÖZYER, Mehmet Ali; Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması, 6. Baskı, (Maliye Hesap Uzmanları Derneği), Ankara 014, (Vergi Usul Kanunu).

UYSAL, Ali/EROĞLU, Nurettin; Açıklamalı ve Örnekli Vergi Usul Kanunu, 4. Baskı, Ankara 2009.*       Dipnotlarda geçen eserler, yazarların soyadları ile anılmıştır. Aynı yazarın birden fazla eserine yapılan atıflar, kısaltılmış şekilleriyle parantez içerisinde gösterilmiştir. Kaynakçada sadece atıf yapılan eserler yer almamaktadır. Bu alanda çalışma yapacak olanların yararlanması amacıyla genel-geniş bir Kaynakça oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar