Vergi Suçları ve Kabahatleri

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Mustafa ÖZEN
ISBN: 9786257277013
Stok Durumu: Stokta var
65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa ÖZEN
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 300

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'da Düzenlenen
Vergi Suçları ve Kabahatleri

Üçüncü baskı, ikinci baskının tıpkıbasımıdır.

Kitabın, vergi ceza hukuku alanında çalışma yapan ve yapmak isteyen fikir emekçilerine, uygulayıcılara ve öğrencilere faydalı olması diliyoruz.

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ............................................................................ 5

İÇİNDEKİLER .................................................................................................. 7


BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİ SUÇLARI


I. KAÇAKÇILIK SUÇLARI (VUK m. 359) ..................................................13

A. Genel Olarak................................................................................... 13

B. Suçlar İle Korunan Hukuksal Değer ................................................ 16

C. Suçların Konusu.............................................................................. 17

1. Suçların Hukuki Konusu............................................................ 17

2. Suçların Maddi Konusu ............................................................ 17

D. Suçların Faili ................................................................................... 21

E. Suçların Mağduru ........................................................................... 25

F. Suçların Maddi Unsuru................................................................... 25

1. Hareket..................................................................................... 27

2. Netice ....................................................................................... 77

3. Nedensellik Bağı....................................................................... 78

G. Suçların Manevi Unsuru ................................................................. 79

H. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler ........................................ 83

İ. Suçların Tamamlanması ................................................................. 86

J. Suçların Özel Görünüş Şekilleri ...................................................... 86

1. Teşebbüs .................................................................................. 86

2. İştirak........................................................................................ 88

3. İçtima ....................................................................................... 94

a) Bileşik Suç........................................................................... 94


8


b) Zincirleme Suç.................................................................... 94

c) Fikri içtima.......................................................................... 99

d) Normların Görünüşte İçtimaı........................................... 101

e) Gerçek İçtima ................................................................... 102

II. VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ SUÇU (VUK m. 362) .....................109

A. Korunan Hukuksal Değer.............................................................. 110

B. Suçun Konusu............................................................................... 110

1. Suçun Hukuki Konusu............................................................. 110

2. Suçun Maddi Konusu ............................................................. 110

C. Fail ................................................................................................ 111

D. Mağdur......................................................................................... 113

E. Suçun Maddi Unsuru.................................................................... 113

1. Hareket................................................................................... 113

2. Netice ..................................................................................... 121

3. Nedensellik Bağı..................................................................... 122

F. Suçun Manevi Unsuru .................................................................. 122

G. Hukuka Uygunluk Nedenleri ........................................................ 123

H. Suçun Tamamlanması .................................................................. 127

İ. Suçun Özel Görünüş Şekilleri ....................................................... 127

1. Teşebbüs ................................................................................ 127

2. İştirak...................................................................................... 128

3. İçtima ..................................................................................... 128

J. Suçlara İlişkin Yaptırım ................................................................. 129

1. Seçenek Yaptırımların Uygulanma Durumu........................... 129

2. Hapis Cezasının Ertelenmesi .................................................. 130

3. Tekerrür ................................................................................. 130

4. Suça İlişkin Güvenlik Tedbiri................................................... 131

5. Belirli Haklardan Yoksun Bırakılma ........................................ 132

6. Pişmanlık ve Islah ................................................................... 132

7. Önödeme ............................................................................... 138


9

K. Ceza Muhakemesi Hükümlerini Uygulanması.............................. 138

1. Şikâyet.................................................................................... 138

2. Mütalaa .................................................................................. 138

3. Zamanaşımı ............................................................................ 142

4. Uzlaşma.................................................................................. 147

5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması .............................. 147

L. Kovuşturma .................................................................................. 150

M. Ceza Mahkemesi Kararlarının Vergi Cezalarını Uygulayacak

Makam ve Mercilerin İşlem ve Kararlarına Etkili Olup

Olmayacağı Sorunu ...................................................................... 151


İKİNCİ BÖLÜM

VERGİ KABAHATLERİ


I. VERGİ ZİYAI (VUK m. 344)..............................................................155

A. Korunan Hukuksal Değer.............................................................. 158

B. Kabahatin Konusu ........................................................................ 159

1. Kabahatin Hukuki Konusu ...................................................... 159

2. Kabahatin Maddi Konusu....................................................... 159

C. Fail ................................................................................................ 159

D. Mağdur......................................................................................... 160

E. Kabahatin Maddi Unsuru ............................................................. 160

1. Hareket................................................................................... 160

2. Netice ..................................................................................... 171

3. Nedensellik Bağı..................................................................... 174

F. Kabahatin Manevi Unsuru............................................................ 174

G. Hukuka Uygunluk Nedenleri ........................................................ 176

H. Kabahatin Tamamlanması............................................................ 178

İ. Kabahatin Özel Görünüş Şekilleri ................................................. 179

1. Teşebbüs ................................................................................ 179

2. İştirak...................................................................................... 180

3. İçtima ..................................................................................... 181


10

II. USULSÜZLÜK (VUK m. 352, 353, 355).............................................181

A. Korunan Hukuksal Değer.............................................................. 181

B. Kabahatin Konusu ........................................................................ 182

1. Kabahatin Hukuki Konusu ...................................................... 182

2. Kabahatin Maddi Konusu....................................................... 182

C. Fail ................................................................................................ 182

D. Mağdur......................................................................................... 183

E. Kabahatin Maddi Unsuru ............................................................. 183

1. Hareket................................................................................... 183

2. Netice ..................................................................................... 218

3. Nedensellik Bağı..................................................................... 219

F. Kabahatin Manevi Unsuru............................................................ 219

G. Hukuka Uygunluk Nedenleri ........................................................ 220

H. Kabahatin Tamamlanması............................................................ 221

İ. Kabahatin Özel Görünüş Şekilleri ................................................. 222

1. Teşebbüs ................................................................................ 222

2. İştirak...................................................................................... 222

3. İçtima ..................................................................................... 223

J. Vergi Cezasına Etki Eden Nedenler .............................................. 223

1. Vergi Cezasında İndirim ......................................................... 223

K. Vergi Kabahatleri Karşılığında Uygulanan Yaptırım...................... 226

L. Zaman Bakımından Uygulama...................................................... 227

M. Zamanaşımı, Tekerrür ve Birleşme............................................... 228

1. Zamanaşımı ............................................................................ 228

a) VUK’nda Düzenlenen Vergi Cezası Zamanaşımı............... 231

(1) Vergi Kesmede (Tarh) Zamanaşımı............................ 232

(2) Tahsil Zamanaşımı ..................................................... 233

(3) Zamanaşımının Kesilmesi........................................... 234

(4) Zamanaşımının İşlememesi ....................................... 235


11

b) KK’nda Düzenlenen Zamanaşımı...................................... 235

(1) Soruşturma Zamanaşımı............................................ 235

(2) Yerine Getirme Zamanaşımı ...................................... 236

2. Tekerrür ................................................................................. 236

3. Birleşme (İçtima) .................................................................... 241

a) Bileşik Kabahat................................................................. 245

b) Zincirleme Kabahat .......................................................... 245

c) Fikri İçtima ....................................................................... 250

d) Gerçek İçtima ................................................................... 258

e) Tek Kabahatin Kabul Edildiği Durumlar ........................... 259

f) Kabahat Yaptırımlarında Birleşme ................................... 259

N. Cezadan Kurtulma Yolları ............................................................. 260

1. Uzlaşma.................................................................................. 260

a) Tarhiyat Öncesi Uzlaşma.................................................. 260

(1) Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Kapsamı........................ 264

(2) Uzlaşmanın Sağlanması ............................................. 265

(3) Uzlaşmanın Sağlanamaması ...................................... 265

b) Tarhiyat Sonrası Uzlaşma................................................. 266

(1) Tarhiyat Sonrası Uzlaşmanın Kapsamı ....................... 266

(2) Tarhiyat Sonrası Uzlaşmanın Sağlanması................... 267

(3) Tarhiyat Sonrası Uzlaşmanın Sağlanamaması............ 268

(4) Uzlaşma ve Cezalarda İndirme................................... 268

2. Ödeme.................................................................................... 269

3. Ölüm....................................................................................... 270

4. Af............................................................................................ 271

5. Terkin ..................................................................................... 272

6. Yanılma................................................................................... 272

7. Hata........................................................................................ 276

a) Vergi Hatası Türleri .......................................................... 276

(1) Hesap Hatası .............................................................. 277


12


(2) Vergilendirme Hatası ................................................. 277

b) Hataların Meydana Çıkarılması........................................ 278

c) Düzeltme Yetkisi ve Reddiyat........................................... 278

d) Re’sen Düzeltme .............................................................. 278

e) Düzeltme Talebi ............................................................... 279

f) Düzeltme Talebinin İncelenmesi...................................... 279

g) Şikâyet Yolu İle Müracaat ................................................ 279

h) Düzeltme Şümulü............................................................. 279

i) Düzeltmede Zamanaşımı ................................................. 280

8. Mücbir Sebepler (Zorlayıcı Nedenler).................................... 280

9. Vergi ve Vergi Cezasından Vazgeçme .................................... 282

10. Pişmanlık ve Islah ................................................................... 283

a) Pişmanlık.......................................................................... 285

b) Islah.................................................................................. 290

O. Usule İlişkin Hükümler.................................................................. 292

1. Yetkili Mahkeme .................................................................... 292

2. Kanun Yolları .......................................................................... 293

a) Başvurulacak Makam....................................................... 293

(1) İdari Makamdan İdari İşlemin Kaldırılması İçin

Başvuru ...................................................................... 293

(2) Vergi Mahkemelerinde Dava Açma ........................... 294

(3) Vergi Mahkemelerinde Dava Aşma Süresi................. 294

(4) Vergi Mahkemelerinin Kararlarına Karşı Kanun

Yolu ............................................................................ 295


KAYNAKÇA ..........................................................................................297

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar