Yabancıların Türkiye'de Mülk Edinmesinin Temel Esasları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Cüneyd ALTIPARMAK
Ürün Kodu: YTK114
ISBN: 978-975-02-5515-1
Stok Durumu: Stokta var
52,90 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cüneyd ALTIPARMAK
Baskı Tarihi 2019/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Yabancıların Türkiye'de Mülk Edinmesinin Temel Esasları

Cüneyd ALTIPARMAK

2019/06 1. Baskı, 182 Sayfa

ISBN 978-975-02-5515-1

Bu kitapta, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Ülkemizde mülk edinmesinin temel esaslarına yer verilmiştir. Anlatım dili olarak sade, içerdiği bilgiler itibarıyla uygulamaya dönük olarak kaleme alınan bu eserde başlıca, mülkiyet, mülkiyet hakkı ve türleri, kişi kavramı ve kişi türleri, yabancılar ve bu kavrama benzeyen, göçmenler, vatansızlar, azınlıklar, vatandaşlık ve vatandaşlıktan çıkma/çıkarılma gibi kavramlara yer verilmiştir. Bunlara ek olarak, devlet tüzel kişiliği, tapu işlemlerinin seyri, devletlerin mülkiyet edinmesi gibi kavramların izahatlarına yer verilmiştir. Kitabın son bölümünde, yabancıların ülkemizde mülk edinmesini, miras yoluyla intikal, evliliğin bitmesi durumunda doğan durum karşısında mülkiyet edinilmesi hususlarına detaylı olarak girilmiştir. Bunlara ek olarak, özel mevzuatlar ile yabancıların mülkiyet edinmesi veya bunlara benzer biçimde taşınmazları kullanmaları konusunda bilgilere yer verilmiştir. 

Kitap, akademik bir iddia taşımamakla birlikte, içindeki kararlar ve uygulama bilgileri ile akademik eserler açısından da bir altlık oluşturabilecek biçimde kaleme alınmıştır. Eserin bu mahiyetiyle okuyucuya faydalı olmasını dileriz... 

Konu Başlıkları

Konuya İlişkin Temel Hususlar
Yabancı Kişiler ve Tapu İdaresi
Yabancıların Taşınmaz Edinmesi

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  5

Kısaltmalar  11

Giriş  13

Birinci Bölüm

KONUYA İLİŞKİN TEMEL HUSUSLAR

I. TEMEL KAVRAMLAR  17

A. Mülkiyet Kavramı  17

B. Mülkiyet Hakkı  18

C. Diğer Ülkelerde ve Uluslararası Hukukta Mülkiyet Hakkı  21

D. Türk Mevzuatında Mülkiyet Bahsi  25

E. Mülke Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi  26

F. Mülkiyet Edinebilme Hakkı  27

G. Kişi ve Kişilik  28

H. Devletin Kişiliğinin Mahiyeti  29

II. KONUSU BAKIMINDAN MÜLKİYETİN TASNİFİ  33

A. Taşınır Mülkiyeti  34

B. Taşınmaz Mülkiyeti  34

1. Arazi  35

2. Bağımsız ve Sürekli Haklar  35

3. Bağımsız Bölüm  36

C. Fikri Mülkiyet  36

III. ÖZEL HUKUK ANLAMINDA KİŞİ TÜRLERİ  39

A. Gerçek kişiler  40

B. Tüzel Kişiler  42

C. Tüzel Kişilere Benzer Yapılar  42

İkinci Bölüm

YABANCI KİŞİLER VE TAPU İDARESİ

I. YABANCI KİŞİLERİN TASNİFİ  51

A. Yabancı Gerçek Kişiler  51

1. Yabancı Devlet Vatandaşları  51

2. Vatansızlar  51

3. Mülteci  52

4. Göçmen  52

5. Çift Vatandaşlık  53

6. “Özel İhtiyaç Sahibi”  53

7. Geçici Koruma Altında Olanlar  53

B. Yabancı Tüzel Kişiler  54

1. Yabancı Şirketler  54

2. Yabancı Dernekler  54

3. Cemaat Vakıfları  55

4. Yabancı Ülke Temsilcilikleri  55

5. Azınlıklar  57

II. YABANCI KİŞİLERİN TEMSİLİ  58

A. Genel Olarak  58

B. Yabancı Gerçek Kişilerin Temsili  66

C. Yabancı Tüzel Kişilerin Temsili  71

III. TÜRKİYE’DE TAPU İDARESİ SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ  74

A. Tapu İdaresi  74

B. Tapu İşlemleri  77

C. Diğer Bahisler  78

Üçüncü Bölüm

YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNMESİ

I. YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN DURUMU  81

A. Genel Olarak  81

B. Miras Konusu  90

C. Boşanma Durumunu  100

D. Vatandaşlığın Kaybedilmesi  120

1. Vatandaşlığı Doğumla Kazanıp, İzinle Ayrılanların Durumu  120

2. Doğum Dışı Yollar Vatandaşlık Kazanıp, İzinle Ayrılanların Durumu  121

3. Türk Vatandaşlığına Dair Esasların Belirlendiği Mevzuata Aykırı Fiillerde Bulunanların Durumu  122

II. TÜZEL KİŞİ YABANCILARIN DURUMU  123

III. YABACILARIN MÜLK EDİNMESİNDE ÖZEL DURUMLAR  163

A. Türk Vatandaşlığını Kazanmak İçin Mülkiyet Edinimi  164

B. Petrol Araştırmaları Yönünden  167

C. Turizmi Teşvik Yönünden  168

D. Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Yönünden  168

E. Kültür ve Tabiat Varlıkları Yönünden  169

F. Hisse Senetleri Yönünden  170

G. Endüstri Bölgeleri  173

H. Diğer Hususlar  174

Değerlendirme  177

Kaynakça  179

Kavramlar Dizini  181

 

 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.