Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân Ruhsatı)

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ali Rıza İLGEZDİ - Gökhan BATAK
ISBN: 978-975-02-6177-0
Stok Durumu: Tükendi
69,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ali Rıza İLGEZDİ, Gökhan BATAK
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân Ruhsatı)

Av. Ali Rıza İLGEZDİ, Av. Gökhan BATAK

2020/09 1. Baskı, 237 Sayfa

ISBN 978-975-02-6177-0

Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân); bir yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak inşaa edilip tamamlandığını belirten; tapu kaydını, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını ve mal sahiplerini gösteren belgedir. Özetle; Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân) bir yapının proje ve eklerine uygun olarak yapıldığının belgeye bağlanmasıdır.

Yapı kullanma (iskân) belgesinin yasal dayanağını; İmar Kanunu'nun 29, 30 ve 31. maddeleri ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 12 ve 64. maddeleri oluşturur.

Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için, inşaat ruhsatını veren ilgili belediye ve valilikten izin alınması yasal zorunluluktur.

Bu zorunluluktan kaynaklı uygulamada en sık karşılaşılan ;

Yapı Ruhsatı alırken başvuru dilekçelerine eklenmesi gereken belgeler, müteahhidin vergi, SGK borcu varken yapı kullanma belgesi alıp alamayacağı, İmar Planı Değişikliklerinin yapı kullanma iznini etkileyip etkilemeyeceği, yapı kullanma izni belgesi olmadan elektrik, su, doğalgaz aboneliği alınıp alınamayacağı , yapı kullanma izninin ne kadar sürede alınacağı , yapı kullanma izni alınmış bir yapının depremde yıkılması halinde tazminat davasının zamanı gibi sorunlar ve bu sorunların çözümleri pratik bir şekilde 84 soruda cevaplanmıştır.

Konu Başlıkları
Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesine (İskân) İlişkin Temel Kavramlar
Yapı Ruhsatı
Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân)
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesinde Yapı Kullanma İzin Belgesinin (İskân) Rolü
Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân) İle İlgili Açılabilecek Davalar ve Sonuçları


İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  7

Bu Kitap Neden Yazıldı  11

YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNE (İSKÂN)

İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

SORU 1: YAPI VE BİNA NEDİR?  21

SORU 2: İMAR KANUNU DIŞINDAKİ KANUNLARDA YAPI VE BİNA NASIL TANIMLANMIŞTIR?  28

SORU 3: YAPI TÜRLERİ NELERDİR?  30

SORU 4: YAPI DENETİM SİSTEMİ NEDİR?  31

SORU 5: KAÇAK YAPI NEDİR VE YAPTIRIMI NELERDİR?  32

YAPI RUHSATI

SORU 6: YAPI RUHSATI NEDİR?  41

SORU 7: YAPI RUHSATININ HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR?  42

SORU 8: YAPI RUHSATININ SÜRESİ NEDİR?3  46

SORU 9: YAPI RUHSATI, YAPI RUHSATININ YASAL DAYANAĞI VE YAPILAŞMAYI DENETİME BAĞLAMANIN NEDENİ NEDİR?  50

SORU 10: YAPI RUHSATI ALIRKEN BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENMESİ GEREKEN BELGELER İLE BU BELGELERİN İNCELENME USULÜ NEDİR?  52

SORU 11: YAPI RUHSATININ GEÇERLİLİK SÜRELERİ İÇİNDE İNŞAAT TAMAMLANMAZSA NE OLUR?  58

SORU 12: RUHSAT GEREKTİRMEYEN (RUHSATA TABİ OLMAYAN) YAPI NEDİR?  61

SORU 13: RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPILARIN UYACAKLARI ESASLAR NELERDİR?  66

SORU 14: YAPI RUHSATI İPTAL EDİLİRSE YAPI KAÇAK HALE GELİR Mİ; YAPI RUHSATINA KAZANILMIŞ HAK SAĞLAYAN DÜZENLEMELER NELERDİR?  66

SORU 15: ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI SÖZLEŞMESİ İÇİN YAPI RUHSATI ALINMASI ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?  68

SORU 16: UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE YENİ PLANA AYKIRI HALE DÜŞEN YAPILARIN DURUMU NE OLACAKTIR?  69

SORU 17: PLAN İPTALİ HALİNDE YAPI RUHSATINA UYGUN OLARAK YAPIMINA DEVAM EDEN YAPILARIN DURUMU NE OLACAKTIR?  70

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKÂN)

SORU 18: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKÂN) NEDİR?  73

SORU 19: KISMİ İSKÂN (YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ) NEDİR?  75

SORU 20: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN (İSKÂN İZNİNİN) HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR?  76

SORU 21: YAPI KULLANMA İZNİNİN YASAL DAYANAĞI NEDİR?  76

SORU 22: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ NEDEN ALINMAKTADIR?  77

SORU 23: YAPI KULLANMA İZNİNİN MADDİ KOŞULLARI NELERDİR?  79

SORU 24: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?  82

SORU 25: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DÜZENLEMEYE YETKİLİ İDARELER HANGİLERİDİR?  83

SORU 26: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKÂN) VERMEYE YETKİLİ İDARE YETKİSİNİ İZİN VERMEME ŞEKLİNDE KULLANABİLİR Mİ?  85

SORU 27: YAPI KULLANMA İZİN (İSKÂN) BELGESİ VERİLİRKEN İLGİLİ İDARE TARAFINDAN İSTENEBİLECEK BELGELER NELERDİR?  86

SORU 28: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKÂN) VERİLİRKEN İLGİLİ İDARE TARAFINDAN İSTENEMEYECEK BELGELER NELERDİR?  90

SORU 29: YAPI KULLANMA İZNİ (İSKÂN İZNİ) HARCI NEDİR?  91

SORU 30: YAPI KULLANMA İZİN BAŞVURUSU NASIL İNCELENİR?  93

SORU 31: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKÂN) BAŞVURUSU NASIL KARARA BAĞLANIR?  97

SORU 32: YAPI RUHSATI İLE YAPI KULLANMA İZNİ ARASINDAKİ BAĞ NEDİR?  100

SORU 33: YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİNİN SONUÇLARI NELERDİR?  103

SORU 34: YAPI KULLANMA İZNİNİN İPTAL EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?  106

SORU 35: İDARE (BELEDİYE YA DA VALİLİK) TARAFINDAN YAPI KULLANMA İZNİNİN VERİLMEMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?  110

SORU 36: YAPI RUHSATININ VE YAPI KULLANMA İZNİNİN İPTALİNİN SONUÇLARI NELERDİR?  113

SORU 37: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ARANMAYACAK YAPILAR HANGİLERİDİR?  116

SORU 38: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ OLMADAN CİNS DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR Mİ?  119

SORU 39: MÜTEAHHİDİN VERGİ, SGK BORCU VARKEN YAPI KULLANMA (İSKÂN) BELGESİ ALINABİLİR Mİ?  121

SORU 40: İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TESLİMİN YAPI KULLANMA İZNİNE BAĞLANMASI MÜMKÜN MÜDÜR?  122

SORU 41: ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE MÜTEAHHİT YAPI KULLANMA İZNİ ((İSKÂN) ALMAK ZORUNDA MIDIR?  125

SORU 42: MUVAKKAT YAPILARDA YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINIR MI?  126

SORU 43: TAMAMLANMASINA RAĞMEN, YAPI KULLANMA İZNİ ALINMADIĞI İÇİN RUHSATI HÜKÜMSÜZ HALE GELMİŞ YAPILAR İÇİN TEKRAR YAPI RUHSATI ALMAK ZORUNLU MUDUR?  129

SORU 44: EK YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKÂN) VERİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?  130

SORU 45: YAPILARA SGK İLİŞİKSİZ BELGESİ ARANMADAN “KISMİ KULLANMA İZİNİ BELGESİ” DÜZENLENEBİLİR Mİ?  136

SORU 46: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNDE YAPI MÜTEAHHİDİ BİLGİLERİ ARANMALI MIDIR?  137

SORU 47: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNDE YAPI MÜTEAHHİDİNİN İMZASININ BULUNMASI ZORUNLU MUDUR?  137

SORU 48: HANGİ DURUMLARDA SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ARANMADAN YAPI KULLANMA İZNİ DÜZENLENEBİLİR?  138

SORU 49: YAPILARA SGK İLİŞİKSİZ BELGESİ ARANMADAN “KISMİ KULLANMA İZİNİ BELGESİ” DÜZENLENEBİLİR Mİ?  138

SORU 50: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ BAŞVURULARINDA; İDAREYE YANGIN GÜVENLİK (İTFAİYE) RAPORU VERİLMESİ GEREKLİ MİDİR?  139

SORU 51: SIĞINAK YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE SIĞINAK GEREKLİLİĞİ KALMAYAN YAPI RUHSATI YA DA YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMIŞ YAPILARDA SIĞINAK ALANININ KALDIRILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?  140

SORU 52: YAPI KAYIT BELGESİNİN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKÂN) ALINMASINA ETKİSİ NEDİR?  141

SORU 53: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİYLE UYUMLU OLMAYAN BİNALARIN CİNS DEĞİŞİKLİĞİ MÜMKÜN MÜDÜR?  142

SORU 54: ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TOPRAK SAHİBİ YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKÂN) ALMAK İÇİN BAŞVURU YAPMAYA YANAŞMAZSA NASIL BİR İŞLEM YAPILIR?  144

SORU 55: İMAR PLANI TADİLATININ İPTALİ HALİNDE YAPI KULLANMA İZNİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?  149

SORU 56: İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ; YAPI KULLANMA İZNİNİ ETKİLER Mi?  151

SORU 57: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ OLMADAN CİNS DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR Mİ?  152

SORU 58: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ YAPILAR İÇİN YAPI KULLANMA İZNİ ALINMASI ZORUNLU MUDUR?  153

SORU 59: YAPI KULLANMA İZNİ (İSKÂN) ALMAK İÇİN CİNS DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?  155

SORU 60: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKÂN) ALMAK İÇİN SGK İLİŞİKSİZ YAZISI ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?  157

SORU 61: TAMAMLANDIĞI HALDE YAPI KULLANMA İZNİ ALINMAMIŞ YAPILARA YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKÂN) ALINABİLİR Mİ?  160

SORU 62: YAPI KULLANMA İZNİ ALINABİLMESİ İÇİN YAPININ TAMAMLANMASI ŞART MIDIR?  161

SORU 63: BİNADA TEK DAİREYE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKÂN) ALINIR MI?  163

SORU 64: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ OLMADAN ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ ABONELİĞİ ALINIR MI?  163

SORU 65: KAMU BİNALARI İÇİN YAPI KULLANMA İZNİ GEREKLİ MİDİR?  167

SORU 66: YAPI KULLANMA İZNİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİMİNDİR?  172

SORU 67: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ NE KADAR ZAMAN İÇİNDE ALINMAK ZORUNDADIR?  175

SORU 68: ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMADAN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKÂN) DÜZENLENİR Mİ?  176

SORU 69: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN ALINMASI KAZANILMIŞ HAK SAĞLAR MI?  178

SORU 70: VERGİ VE SİGORTA PRİM BORCU BULUNMASININ YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASINDAKİ ETKİSİ NEDİR?  185

SORU 71: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLMESİYLE İDARENİN DENETİM SONA ERER Mİ?  188

SORU 72: KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA YÜKSEK KURULU YAPI KULLANMA İZNİ VEREBİLİR Mİ?  189

SORU 73: YAPI KAYIT BELGESİNİN İSKÂN (YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ) ALINMASINA ETKİSİ NEDİR?  190

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİNDE

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN (İSKÂN) ROLÜ

SORU 74: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ YAPI RUHSATI, YAPI KULLANMA İZNİ VE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI DÜZENLEME GÖREVİ VAR MIDIR? VAR İSE İŞLEMLER NASIL VE KİMLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR?  195

SORU 75: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPI RUHSATI, YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VE İŞ YERİ AÇMA ÇALIŞMA RUHSATI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA HARÇ VEYA HİZMET BEDELİ ALINIR MI?  195

SORU 76: YAPI KAYIT BELGESİ TEK BAŞINA; YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKÂN) OLMADAN İŞ YERİ ÇALIŞMA RUHSATININ ALINMASI İÇİN YETERLİ MİDİR?  196

SORU 77: 2004 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ BİNALARDA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ İÇİN YAPI KULLANMA İZNİNİN (İSKÂN) BULUNMASI ŞART MIDIR?  198

SORU 78: İŞYERİ OLARAK KULLANILACAK BİNANIN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VE YAPI RUHSATI OLMASI GEREKTİĞİ ŞEKLİNDEKİ KURALIN İSTİSNASI VAR MIDIR?  201

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKÂN) İLE İLGİLİ

AÇILABİLECEK DAVALAR VE SONUÇLARI

SORU 79: YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARININ ÖN KOŞULLARI NELERDİR?  207

SORU 80: YAPI KULLANMA İZNİ (İSKÂN RUHSATI) BAŞVURUSUNUN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEM DAVA KONUSU EDİLEBİLİR Mİ?  211

SORU 81: YAPI KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA GÖREVLİ YARGI VE YETKİLİ MAHKEME HANGİSİDİR?  212

SORU 82: YAPI KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA SÜRE NASIL HESAPLANIR?  213

SORU 83: YAPI KULLANMA İZNİ BAŞVURUSU KONUSUNDA 30 GÜN İÇİNDE KARAR VERİLMEMESİ DURUMUNDA DAVA AÇILABİLİR Mİ?  214

SORU 84: YAPI KULLANMA İZNİ ALINMIŞ BİR YAPININ DEPREMDE YIKILMASI HALİNDE TAZMİNAT DAVASI ZAMAN NE ZAMAN BAŞLAR?  216

Kaynakça  225

Kavramlar Dizini  229

Yazar Özgeçmişleri  235

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.