Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Semih YÜNLÜ
ISBN: 9786057909510
Stok Durumu: Stokta var
111,11 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Semih YÜNLÜ
Baskı Tarihi 2019/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk

Semih YÜNLÜ

2019/01 1. Baskı, 578 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-605-7909-51-0

Bu çalışma, TBK md. 116 üzerinden, borç ilişkilerinde üçüncü kişilerin fiillerinden sorumluluğu ele almaktadır. Bu kapsamda, teori ve uygulamaya yönelik olarak, "Robotlar ve Yapay Zeka", "Makineler ve Elektronik Sistemler", "İnternet ve Mobil Cihazlar", "Bankacılık", "Hava, Kara, Deniz Yolcu ve Yük Taşımacılığı", "Hayvanlar", "Yerli ve Yabancı Spor Organizasyonları ve Kulüpleri", "İşçi ve İşveren ilişkileri", "Franchise Alan-Veren ile Müşteri eksenli ilişkiler", "Fikri Haklar", "Yayın Hakları", "İş Sağlığı ve Güvenliği ilişkileri", "Aile Hukuku ilişkileri", "Eşya Hukuku ilişkileri", "Kat Mülkiyeti İlişkileri", "Kira, Satım, Eser, Vekalet vs. Sözleşmeleri", "Doktor, Hemşire, Eczacı gibi sağlık sektörü çalışanları ve özellikle Hastaneler", "Avukat, Noter gibi resmi sıfata sahip kişiler", "Kamu Tüzel Kişileri", "Ticaret Şirketleri", "Yapı Denetim Kuruluşları" gibi kişi, kavram, kurum ve mesleklere dair çok çeşitli ve özgün örnekler, doktrin görüşleri, Yargıtay ve Federal Mahkeme kararları incelenmektedir.(ARKA KAPAKTAN)

  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM 
   YARDIMCI KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLULUK KAVRAMI, TARİHÇESİ, SORUMLULUĞUN DAYANAĞI 
   I. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluğun Tarihsel Gelişimi
   A. Roma Hukukunda
   B. Alman ve İsviçre Hukuklarında
   C. Diğer Bazı Ulusal Hukuklarda
   D. Türk Borçlar Hukukunda
   E. Karşılaştırmalı Hukukta
   II. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk Kurumunun Düzenlenme İhtiyacı ve Temelleri
   III. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluğun Hukuksal Dayanağı ve Gerekliliğine İlişkin Görüşler
   A. Genel Olarak
   B. Görüşlerin Karşılaştırılması
   C. Kanaatimiz

    İKİNCİ BÖLÜM 
    YARDIMCI KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLULUK ŞARTLARI VE ÖZEL HALLER 
    I. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk Şartları
    A. Genel Olarak
    B. Alacaklı ile Borçlu Arasında Bir Borç İlişkisi Olması
    C. Borcun İfasının veya Hakkın Kullanılmasının Yardımcı Kişilere Bırakılmış Olması
    D. Yardımcı Kişinin Fiilleri Sebebiyle Alacaklının Bir Zararının Ortaya Çıkmış Olması
    E. Kusurluluk

     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
     ŞARTLARI GERÇEKLEŞEN YARDIMCI KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLULUK NEDENİYLE DOĞAN ZARAR, ZARARIN TAZMİNİ VE KIYASEN UYGULAMA 
     I. Genel Olarak Borca Aykırılıktan Doğan Sorumluluğun Şartları 
     A. Borca Aykırı Bir Davranış
     B. Zarar
     C. Uygun İlliyet Bağı
     D. Kusurluluk ve Kusursuz Sözleşmesel Sorumluluk
     II. Tazminatın Hesaplanması
     A. Tazminatın Kapsamı ve Sorumluluğun Ağırlaşması
     B. Tazminattan İndirim Halleri
     III. Borçlu ve Yardımcı Kişilerin İç İlişkisi ile Alacaklı Karşısındaki Durum ve Sorumlulukları
     A. Yardımcı Kişi ile Borçlu Arasındaki İlişki
     B. Yardımcı Kişi ile Alacaklı Arasındaki İlişki
     C. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumlulukta Müteselsil Borçluluk
     IV. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluğun Doğrudan ve Kıyasen Uygulanacağı Özel Durumlar 
     A. Genel Olarak
     B. Dürüstlük Kuralına Dayandırılan Borç İlişkileri
     C. Diğer

      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
      YARDIMCI KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI 
      I. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumsuzluğa İlişkin Anlaşmaların Geçerliliği ve Sınırları
      A. Genel olarak
      B. Genel İşlem Koşulları Açısından
      C. Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Sınırları Açısından
      D. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluğa İlişkin TBK Madde 116/2 ve 116/3 Açısından
      E. Borçlunun Sorumluluğuna İlişkin TBK Madde 115 Açısından
      F. Sınırlara Uyulmamasının Sonuçları
      SONUÇ

       KAYNAKÇA

       Yorum Yap

       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.