Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (TBK m. 116)

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Mine YAĞCI
ISBN: 9786057909190
Stok Durumu: Stokta var
60,19 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mine YAĞCI
Baskı Tarihi 2018/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (TBK m. 116)

Mine YAĞCI

2018/12 1. Baskı, 236 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-605-7909-19-0

Çağımızın iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı ekonomisinde borçlunun bir çok halde ifayı tek başına gerçekleştirme olanağından yoksun olması ve ifa sürecinin pek çok aşamadan oluşan komplike yapısı dolayısıyla bir borcun ifasında veya bir hakkın kullanılmasında yardımcı kişilere başvurulması kaçınılmazdır. Bu nedenle modern hukuk sistemlerinde kural olarak yardımcı kişi kullanımına müsaade edilerek ortaya çıkan özel sorumluluk ilişkisinin borçlu ve alacaklı arasındaki menfaat durumu gözetilerek düzenlenmesi tercih edilmiştir. Türk hukukunda da bu yönüyle düzenleme altına alınan "yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk" konusu bu kitapta bütün yönleriyle ele alınmıştır. Bu kitapta ayırt edici unsurları çerçevesinde benzer kavramlar ile karşılaştırmalı şekilde sorumluluk süjesi olarak "borçlu" ve "yardımcı kişi" kavramları, sorumluluğun tesisi için aranan şartlar ve sorumluluğun hüküm ve sonuçları detaylı olarak incelenmiştir. Ayrıca yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluğun hüküm ve sonuçları bahsinde tazminat yükümlülüğünün kapsamı, sorumsuzluk anlaşmalarının sınırları ile borçlu, yardımcı kişi, alacaklı üçgenindeki sorumluluk ve rücu ilişkisi konuları uygulama açısından sahip olduğu öneme binaen kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM 
   YARDIMCI KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞA DAİR GENEL HUSUSLAR 
   I. GENEL OLARAK
   II. SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ
   III. GELİŞMESİNDE ETKİLİ OLAN TOPLUMSAL FAKTÖRLER
   IV. HUKUKİ ESASLARI
   A. Doktrinde ileri sürülen çeşitli görüşler
   B. Görüşümüz
   V. TARİHSEL GELİŞİMİ
   A. Eski Hukuk Sistemleri
   B. Yeni Hukuk Sistemleri

    İKİNCİ BÖLÜM 
    YARDIMCI KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLULUK BAKIMINDAN ÖNEM TAŞIYAN KAVRAMLAR 
    I. BORÇLU
    A. Borçlunun Tanımı
    B. Borçlu ve Benzer Kavramlar Arasındaki İlişki
    II. YARDIMCI KİŞİ
    A. Yardımcı Kişinin Tanımı
    B. Yardımcı Kişinin Türleri
    C. Yardımcı Kişi ve Benzer Kavramlar Arasındaki İlişki

     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
     YARDIMCI KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞUN ŞARTLARI 
     I. BORÇLU İLE ZARAR GÖREN KİŞİ ARASINDA BİR BORÇ İLİŞKİSİNİN VARLIĞI
     A. Borç İlişkisinin Kaynakları
     B. Borç İlişkisinin İçerdiği Yükümlülükler
     II. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN BORCUN İFASININ VEYA BİR BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKKIN KULLANILMASININ YARDIMCI KİŞİYE BIRAKILMASI
     A. Yardımcı Kişinin Borcun İfasına veya Hakkın Kullanımına Fiilen Katılmış Olması
     B. Borçlunun Yardımcı Kişinin Borcun İfasına veya Hakkın Kullanılmasına Katılmasına Rıza Göstermesi
     III. YARDIMCI KİŞİNİN BORCA AYKIRI BİR DAVRANIŞLA DİĞER TARAFA ZARAR VERMESİ
     IV. FARAZİ KUSUR
     A. Yardımcı Kişinin Kusurlu Olması Gerektiğini Savunan Görüş
     B. Kusursuz Sorumluluk Görüşü
     C. Borçlunun Farazi Kusurunun Bulunması Gerektiğini Savunan Görüş

      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
      YARDIMCI KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞUN HUKUKİ SONUÇLARI 
      I. BORÇLUNUN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ
      A. Genel Olarak
      B. Tazminatın Kapsamının Belirlenmesi
      C. Zamanaşımı
      II. YARDIMCI KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI VEYA TAMAMEN KALDIRILMASI
      A. Genel Olarak Sorumsuzluk Anlaşmaları
      B. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluğu Sınırlandıran veya Tamamen Ortadan Kaldıran Anlaşmalar
      III. SORUMLULUK VE RÜCU İLİŞKİSİ
      A. Borçlu İle Zarara Uğrayan Alacaklı Arasındaki Sorumluluk İlişkisi
      B. Yardımcı Kişi İle Zarara Uğrayan Alacaklı Arasındaki Sorumluluk İlişkisi
      C. Borçlu İle Yardımcı Kişi Arasındaki Rücu İlişkisi
      D. Müteselsil Borçluların Müşterek Bir Yardımcı Kişiden Dolayı Sorumluluğu
      SONUÇ VE ÖNERİLER

       KAYNAKÇA

       Yorum Yap

       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.