İş ve Sosyal Güvenlik Yasaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Ürün Kodu: YM20
ISBN: 978-605-05-0236-7
Stok Durumu: Tükendi
33,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Baskı Niteliği Gözden Geçirilmiş
Baskı Tarihi 2015/04
Baskı Sayısı 3
Boyut 9,0x20,0 cm (Küçük boy)
Cilt Karton kapak

YM20
En Son değişiklikleri ile (6645 s.K'la Değişik)
Atıflı ve Karşılaştırmalı
İş ve Sosyal Güvenlik Yasaları
2018/05 5. Baskı, 1020 Sayfa
ISBN 978-605-05-0236-7

 • T.C. Anayasası (AY) ve Türk Borçlar Kanu­nu’nun İlgili Hükümleri (TBK)
 • İş Kanunu (İşK) (6645 s.K'la değişik 41, 46, 55, 63, 69, 71, 104, 112, Ek 2)
 • Basın İş Kanunu (BasİşK)
 • Deniz İş Kanunu (DzİşK
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  (İSGK)  (6645 s.K'la değişik 8, 25, 25/A, 26, 30, Geç 4, Geç 9)
 • Sendi­kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (STİSK) (6645 s. K'la Değişik Geç 6)
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSSK(6645 s.K'la Değişik 5, 30, 80, 81, 102, Ek 10, GEÇ 14, 20, 43, 59, 61-66) 
 • Mülga SSK - Tar.SSK - Bağ-KurK - ESK (6645 s. K'la Değişik  89, Geç 206) Kanun­larının Yürürlükteki Hükümleri 
 • İşsizlik Sigor­tası Kanunu  (İşsizlikSK) (6645 s. K'la Değişik  48, Ek 3, 4, Geç 13, 14, 15)
 • Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (KGSenK)
 • Türkiye İş Kurumu Kanunu (İşKurK)
 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hk Kanun (YabanÇİK)
 • Mesleki Eğitim Kanunu  (MEK
 • Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu (MYKK(6645 s.K'la Değişik 1, 2, 9, 11, 13, 13/B, 13/C, 14, 15, 16, 21, 23/A, 24, 26, 27, Ek 1)
 • Muhtar Ödenek ve Sosyal Güven­l­ik Yasası (MÖSGY)
 • Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının
  Yurt Dışında Geçen  Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendiril­mesi Hk Kanun (YSBK)
 • Primsiz Sosyal Güvenlik Kanunları (1005, 2022,  2330, 3292, 3294 Sayılı Kanunlar
 • Bireysel Emeklilik Kanunu (BirEmK)
 • Aile Hekimliği Kanunu (AHekK(AYMK 11/9/2014 tarih ve E.: 2014/82, K.: 2014/143)
 • İş Mahkemeleri Kanunu (İşMK) ve İlgili Mevzuat

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.