Sorumluluk ve Tazminat Hukuku

Sırala:
Göster:
Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Ücretsiz Kargo
Yazar: Murat TOPUZ
İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Doç. Dr. Murat TOPUZ 2020/02 1. Baskı, 648 Sayfa ISBN 978-975-02-5919-7 Okuyucular bu eserde ortaya koyulan açıklamaları, Roma Hukuku'ndan başlamak üzere modern kanunlaştırma hareketlerine kadar ki tarihi temeller, mukayeseli hukuk düzenlemeleri, Avrupa Birliği Sorumluluk hukuku esasları , İsviçre Federal Mahkeme Kararları ve özellikle Yargıtay kararları ile birlikte Türk Borçl...
165,00 TL
Kusursuz Sorumluluğa Dayalı Tazminat İstemleri
Yazar: Erhan GÜNAY
Yargıtay, BAM Kararları ve Öğreti Görüşü Işığında Kusursuz Sorumluluğa Dayalı Tazminat İstemleri Av. Erhan GÜNAY 2020/02 1. Baskı, 344 Sayfa ISBN 978-975-02-5971-5 Uygulamada özel hukuka dayalı uyuşmazlıkların çoğunu haksız fiil sorumluluğu oluşturmaktadır. Bu tür sorumluluk için kural olarak failin "kusuru" aranır. "Sorumluluk hukukunda; kusura dayanan sorumluluk için genel bir kural bulunduğu halde, kusura dayanmayan sorumluluk halleri sınırlı bir şekilde düzenlenmiştir. Kusur sorumluluğunda b...
82,00 TL
Trafik Kazalarında Tazminat Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Trafik Kazalarında Tazminat Davaları Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR  2020/01 3. Baskı, 516 Sayfa ISBN 978-975-02-2694-6 Zaman içerisinde nüfus ve araç sayısının artmasıyla doğru orantılı olarak trafik kazalarıyla ilgili davalar da artış göstermiştir. Eserde; trafik kazalarında tazminat davaları ile ilgili usul ve yargılamaya esas, genel ve özet bilgilere yer verilmiş, trafik kazaları sonucu açılan tazminat davaları, konularına göre tasnif edilmiş örnek dilekçe ve bilirkişi raporları beraber inc...
115,00 TL
Tapu Kaydının İptalinden Doğan Tazminat Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Cemil TEMEL
GH098 Açıklamalı - İçtihatlı Tapu Kaydının İptalinden Doğan Tazminat Davaları Av. Cemil TEMEL 2020/01 2. Baskı, 768 Sayfa ISBN 978-605-168-287-7 4721 sayılı TMK' nun 1007.maddesinde, tapu sicilinin tutulmasından Devletin kusursuz sorumlu olduğu, ödenen zararların kusurlu olan görevlilere rücu edileceği düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 997.maddesi uyarınca tutulan sicilin yanlış tutulmasından doğan zararlar ile düzgün tutulan kaydın sonradan iptali ile doğan zararların karşılanmasına ilişkin, olan bu...
169,00 TL
Türk Borçlar Kanunu'na Göre Bedensel Zararlarda Manevi Tazminat
Yazar: Şafak ARIKAN
Türk Borçlar Kanunu'na Göre Bedensel Zararlarda Manevi Tazminat Şafak ARIKAN 2020/01 1. Baskı, 168 Sayfa ISBN 978-975-02-5850-3 Manevi tazminat davası, kişilerde oluşan manevi zararı, yani maruz kaldıkları kişilik haklarına saldırı akabinde oluşan elem, keder ve üzüntüyü telafi ve bir nebze olsun rahatlama duygusu verilebilmesi amacıyla ileri sürülen dava hakkıdır. Tazminat talebinde kural olarak zarar gören kimse bulunabilir. Ağır bedensel zarar ve ölüm hallerinde yakınların da manevi zarar tal...
52,00 TL
-10%
Tehlike Sorumluluğunda Bedensel Zararlar ve Tazminat
Yazar: Ayça ZORLUOĞLU YILMAZ
Tehlike Sorumluluğunda Bedensel Zararlar ve Tazminat Dr. Ayça ZORLUOĞLU YILMAZ 2020/01 1. Baskı, 258 Sayfa ISBN 978-605-05-0524-5 İÇİNDEKİLER9 KISALTMALAR CETVELİ15 GİRİŞ19 BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKE SORUMLULUĞU KAVRAMI VE SORUMLULUĞUN ŞARTLARI §1.TEHLİKE SORUMLULUĞU KAVRAMI23 I.Genel Olarak23 II.Tehlike Sorumluluğunun Önemi26 III.Tehlike Sorumluluğunun Tarihî Gelişimi28 IV.Tehlike Sorumluluğunun Yabancı Hukuk Sistemlerinde Gelişimi31 V.Tehlike Sorumluluğunun Türk Hukukunda Gelişimi38 VI.Tehlike Soru...
60,00 TL 54,00 TL
Destekten Yoksunluk ve İş Göremezlik Tazminatı ile Aktüeryal Hesap Esasları Ücretsiz Kargo
Yazar: Memet Sinan CEBE
Destekten Yoksunluk ve İş Göremezlik Tazminatı ile Aktüeryal Hesap Esasları Memet Sinan CEBE 2019/11 1. Baskı, 416 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5768-1 Beden varlığı kişinin sahip olduğu en önemli değerdir. Bu nedenle beden tamlığının ihlali halinde failin cezai sorumluluğu dışında, tazminat sorumluluğu da bulunmaktadır. Ancak tazminat miktarının belirlenmesinde maddi hukuk kuralları kadar aktüeryal hesap yöntemleri de belirleyici olmaktadır. Dolayısı bu çalışmada, vücut tamlığının ihlali nedeni...
125,00 TL
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ücretsiz Kargo
Yazar: Mustafa KILIÇOĞLU
ST081 Trafik Kazası, İş Kazası, Meslek Hastalığı, Haksız Fiil Sonucu Ölümden Doğan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı   Dr. Mustafa KILIÇOĞLU 2019/09 3. Baskı, 615 Sayfa ISBN 978-605-168-323-2 İncelemede, öncelikle destekten yoksun kalma tazminatının temel esaslarına yer verilerek kavramı şekillendirilmiştir. Teorik yapının sadeliğini bozulmaması için içtihatlar ayrı bölümde yer verilmiştir. Ağırlıklı olarak son içtihatlar seçilmiştir. İlk bölümde trafik kazaları sonucu ölümden doğan tazminat...
139,00 TL
Çalışmayan Kişilerin Vefatında Destekten Yoksun Kalma Zararı
Yazar: Esin Evsine PITIRLI
Çalışmayan Kişilerin Vefatında Destekten Yoksun Kalma Zararı Av. Esin Evsine PITIRLI 2019/08 1. Baskı, 208 Sayfa ISBN 978-605-300-797-5 Zararlandırıcı olay sebebiyle meydana gelen ölümlerde, ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerce, sorumlulardan talep edilebilecek destekten yoksun kalma tazminatı, sorumluluk hukukunda ayrı bir öneme sahiptir. Tazminata esas olan zarar, yansıma yoluyla uğranılan bir zarar türü olması nedeniyle Türk hukuk sisteminde istisnai bir düzenlemeye dayanmaktadır. Destek...
50,00 TL
Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar
Yazar: Erhan GÜNAY
ST109 Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar Av. Erhan GÜNAY 2019/06 3. Baskı, 432 Sayfa ISBN 978-975-02-5516-8 "Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar" kitabında, kazaların neden olduğu zararların giderilmesi, sorumluların ceza ve özellikle hukuki yönden sorumluluklarının kapsam ve niteliği üzerinde durulmaktadır.  Kitabın ikinci baskısının kısa süre içinde tükenmesi üzerine yeni baskı genişletilerek ve güncel yargı kararlarıyla desteklenerek güçlendirilmiştir.   Kitabın bu baskısın...
97,90 TL
Tazminat Davalarında Güncel Sorunlar
Yazar: Çelik Ahmet ÇELİK
Tazminat Davalarında Güncel Sorunlar Çelik Ahmet ÇELİK 2019/05 1. Baskı, 208 Sayfa ISBN 978-605-7615-33-6 KİTAP HAKKINDA: Bu kitap, bana en çok sorulan soruları yanıtlamak ve herkesi bilgilendirmek amacıyla yazıldı. Konular; – Genel olarak yargıda güncel sorunlar – Trafik kazalarında hukuka aykırı değişiklikler – Trafik kazalarında görevli mahkeme – Bilirkişilik Kanunu hakkında görüşler – Belirsiz alacak davası – Belirsiz alacak davasında manevi tazminat istenmesi – Evlenme şansını belirleme tar...
59,00 TL
Trafik–İş Kazaları
Yazar: Çelik Ahmet ÇELİK
Trafik–İş Kazaları Çelik Ahmet ÇELİK 2019/05 1. Baskı, 360 Sayfa ISBN 978-975-02-5483-3 Trafik-iş kazası "İşveren tarafından verilen işin, bir motorlu taşıtın kullanılmasını veya taşıtı kullanana yardım edilmesini gerektirmesi ya da işin yapılacağı yere işveren tarafından sağlanan taşıtla götürülüp getirilme veya iş gereği yolculuk yapılması sırasında, taşıt içinde veya dışında geçirilen trafik kazası" olarak tanımlanabilir.  Trafik kazasının iş kazası niteliği kazanması, Sosyal Güvenlik Ku...
84,80 TL
Trafik Kazalarında Tazminat ve Sigorta (Hukuk ve Ceza Sorumluluğu) Ücretsiz Kargo
Yazar: Çelik Ahmet ÇELİK
ST118 Trafik Kazalarında Tazminat ve Sigorta (Hukuk ve Ceza Sorumluluğu) Çelik Ahmet ÇELİK 2019/04 2. Baskı, 1296 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5387-4 Trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmalar ile maddi hasarlarda kimler sorumlu tutulabilir, nasıl hak aranabilir, kimlere karşı, hangi mahkemelerde ne tür davalar açılabilir; sigorta şirketlerine nasıl ve hangi koşullarda, ne tür belgelerle başvurulabilir, ne miktar ödeme yapmaları gerekir, Motorlu araçlar için ne tür sigortalar yaptırıl...
265,00 TL
Tazminat Esasları ve Hesap Yöntemleri Ücretsiz Kargo
Yazar: Mustafa KILIÇOĞLU
ST023 Tazminat Esasları ve Hesap Yöntemleri Dr. Öğr.Üyesi Mustafa KILIÇOĞLU 2019/01 5. Baskı, 1151 Sayfa Ciltli ISBN 978-605-168-280-8 6098 s. Türk Borçlar Kanununun ve 6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Bedensel Zarar ve Ölüm Olaylarına İlişkin Hükümlerin Yorumuyla Kitabın Konu Başlıkları Hizmet Sözleşmesinden Doğan Sorumluluklar Hava, Kara, Deniz Taşıma Sözleşmesi Sorumluluğu Demiryollarının Sorumluluğu Tıbbi Müdahale Sorumluluğu (Hekimin, Özel Hastane ve Kamu Hastanesi Yönünden) Sigort...
259,00 TL
-10%
Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Ücretsiz Kargo
Yazar: Nejdet ŞATIR
ST093 Emsal Kararlar Işığında Kamu ve Özel Hastahanelerde Çalışan Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Nejdet ŞATIR 2018/10 2.Baskı, 638Sayfa   ISBN 978-605-05-0310-4  ...
116,00 TL 104,40 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 115 (8 Sayfa)