Borçlar Hukuku


Sırala:
Göster:
-10%
Schutz Des Bürgen
Yazar: Ahmet Hakan DAĞDELEN
Schutz Des Bürgen Ein Rechtsvergleich zwischen Österreich und der Türkei Ahmet Hakan DAĞDELEN 2020/04 1. Baskı, 317 Sayfa ISBN 978-605-05-0553-5 INHALTSÜBERSICHT I.Einführung A.Ausgangspunkt1 B.Der Begriff „Bürge“1 1.Österreich1 2.Türkei5 3.Vergleich9 C.Gang und Ziel der Untersuchung10 II.Unüberlegte Bürgschaftsübernahme A.Probleme im Überblick13 B.Vergleichbare Instrumente15 1.Vorvertragliche Aufklärung des potenziellen Bürgen15 2.Schriftform27 3.Verbraucherrechtliches Rücktrittsrecht51 4.Orden...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışma Kitabı
Yazar: Emre GÖKYAYLA, Zafer KAHRAMAN, Gülen Sinem TEK
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışma Kitabı Prof. Dr. Emre GÖKYAYLA - Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN - Dr. Öğr. Üyesi Gülen Sinem TEK 2020/04 1. Baskı, 246 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-2203-63-7...
39,00 TL 35,10 TL
-10%
Satıcının Zapttan Sorumluluğu
Yazar: Mehmet AKÇAAL
Satıcının Zapttan Sorumluluğu Dr. Mehmet AKÇAAL 2020/03 1. Baskı, 290 Sayfa ISBN 978-605-05-0542-9 İÇİNDEKİLER I. İÇİNDEKİLER 9 II. KISALTMALAR CETVELİ 17 III. BİBLİYOGRAFYA 21 GİRİŞ KONUNUN SUNUMU, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI I. KONUNUN SUNUMU 53 II. KONUNUN ÖNEMİ 54 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 56 BİRİNCİ BÖLÜM SATICININ ZAPTTAN SORUMLULUĞU KAVRAMI, MUKAYESELİ HUKUKTA DÜZENLENİŞİ, HUKUKÎ NİTELİĞİ, BENZER KAVRAMLARDAN FARKI, ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMA ALANI  § 1...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi
Yazar: Öz SEÇER
Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi Doç. Dr. Öz SEÇER 2020/03 2. Baskı, 414 Sayfa ISBN 978-605-05-0545-0 İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ 2016 yılında yayınlanan eserin basısının tükenmesi üzerineelinizdeki ikinci bası yayına hazırlanmıştır. Bu bası hazırlanırken yeni çıkaneserlerden yararlanılarak konu başlıkları zenginleştirilmiş, ilgili konularailişkin özgün Yargıtay kararları metinde ilgili yerlere işlenmiştir. Bu basınında öğrencilere ve uygulamada çalışanlara faydalı olmasını d...
90,00 TL 81,00 TL
-10%
Rödövans Sözleşmesi
Yazar: Emre OLGUN
Rödövans Sözleşmesi Emre OLGUN 2020/03 1. Baskı, 223 Sayfa ISBN 978-605-05-0547-4 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR 5 İÇİNDEKİLER 7 KISALTMALAR 13 1. GİRİŞ 1.1. KonununSınırlandırılması 18 2. RÖDOVANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU OLAN MADEN İŞLETME HAKKI 2.1.Maden İşletme Hakkı Kavramı 19 2.2.Maden İşletme HakkınınKazanılması 25 2.2.1.Maden İşletme HakkınınVerilme Şartları 28 2.2.2.Maden İşletme HakkınınKazanılması Aşamaları 30 2.2.2.1.İlk Müracaat veya İhale Yolu ile Başvuru Aşaması 32 2.2.2.2. Arama Faaliyeti Aşam...
60,00 TL 54,00 TL
Borçlar Hukuku Pratik Çalışma Çözüm Metodu ve Örnek Çözümler
Yazar: Sinan OKUR
Borçlar Hukuku Pratik Çalışma Çözüm Metodu ve Örnek Çözümler Dr. iur. Sinan OKUR, LL.M. 2020/03 1. Baskı, 441 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-988-7 Elinizdeki eser 2018-2019 öğretim yılı ile 2019-2020 öğretim yılının ilk yarısında borçlar hukuku derslerinde işlenen ve öğrenciye ders notu olarak sunulan olay çözümlerinden bazılarının seçilerek bir araya getirilmesiyle meydana gelmiştir. Ayrıca, borçlar hukuku pratik çalışmalarında uyulması gereken talep metoduna dair açıklamalar bağımsız bir bölüm...
75,00 TL
Construction Contract in Return for Flat in Turkish Law
Yazar: Metin POLAT
Construction Contract in Return for Flat in Turkish Law Metin POLAR 2020/03 1. Baskı, 136 Sayfa ISBN 978-605-300-997-9 Çalışmamızın temel amacı, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin taraflarının çeşitli sebeplerle değişmesi ve sözleşmeye giren yeni tarafların hukuki durumlarının tespitidir. Bu kapsamda çalışmamız üç bölüme ayrılarak oluşturulmuştur. Çalışmamızın ilk bölümünde kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tanımı, unsurları, hukuki niteliği, şekli, tarafları ve tarafların hak ve yükümlülükleri...
40,00 TL
Türkçe – Fransızca – Almanca – İngilizce Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Terimleri ve Kullanım Örnekleri
Yazar: İlhan HELVACI
Türkçe – Fransızca – Almanca – İngilizce Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Terimleri ve Kullanım Örnekleri Prof. Dr. İlhan HELVACI 2020/03 1. Baskı, 451 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-54-2 Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Terimleri ve Kullanım Örnekleri isimli bu çalışmada Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku ve Borçlar Hukuku alanına ilişkin Türkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce yaklaşık 3500 terim yer almaktadır.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER Yararlanılan Kaynaklar Türkçe - Fransızca -...
90,00 TL
Kiralananın Devri (TBK m. 310)
Yazar: Hazal Yeter PATIR
Kiralananın Devri (TBK m. 310) Av. Hazal Yeter PATIR 2020/03 1. Baskı, 136 Sayfa ISBN 978-975-02-5979-1 Kira sözleşmesinin kurulmasından sonraki bir dönemde, kiralananın üçüncü bir kişiye devredilmesi halinde, kira sözleşmesinin akıbetinin ne olacağı, sözleşmeyi sona erdirme hakkının olup olmadığı, taraf yükümlülüklerinin nasıl etkileneceği ve benzeri sorulara verilecek cevaplar, gerek uygulamada gerekse öğretide önem arz etmektedir. Bu sorular ekseninde, yazarın Türk Borçlar Kanunu'nun 310. mad...
48,00 TL
-10%
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) Cilt 2 Ücretsiz Kargo
Yazar: M. Kemal OĞUZMAN, M. Turgut ÖZ
BH058-2 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) Cilt 2 Prof. Dr. M. Kemal OĞUZMAN - Prof. Dr. Turgut ÖZ 2020/02 15. Baskı 686 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-2203-61-3 Birinci Cildin devamı niteliğinde olup, haksız fiil, kusursuz sorumluluk halleri, sebepsiz zenginleşme, özellik taşıyan borç ilişkileri ve borç ilişkilerinde taraf değişiklikleri başıkları altındaki konuları içermektedir. Kitabın Konu Başlıkları Genel Bakış Kusara Dayanan Sorumluluk Kusur Aramayan Sorumluluk Halleri Manevi Zararın Tazmini Bird...
120,00 TL 108,00 TL
Türk Borçlar Kanununda Aşırı İfa Güçlüğü
Yazar: Elif PAK
Türk Borçlar Kanununda Aşırı İfa Güçlüğü Av. Elif PAK 2020/02 1. Baskı, 128 Sayfa ISBN 978-975-02-5910-4 Hukukun tüm alanlarına ilişkin özel düzenlemelerin belirlenmesine yardımcı olan dinamiklerin sosyal yaşamın gereksinimlerinden doğduğu kuşkusuzdur. Hukuk normları da, kendine özgü dinamizmi ve hareketliliği içerisinde barından; toplumsal, siyasal ve ekonomik süreçlerin neticesinde, olgunluk kazanır ve yaşam alanı bulur. Bunu hukukun (normların) yaşam alanı olarak da özetlemek yanlış olmayacak...
47,00 TL
Satış Sözleşmesinde Ayıp Bildirimi
Yazar: Kübra YILDIZ
Satış Sözleşmesinde Ayıp Bildirimi Kübra YILDIZ 2020/02 1. Baskı, 176 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-36-8 Satış sözleşmesinden doğan satılanın devri borcu gereği gibi yerine getirilmediğinde ve satılan ayıplı bir şekilde devredildiğinde alıcı, birtakım haklara sahip olmaktadır. Ancak bu hakların devamının sağlanabilmesi ve kullanılabilmesi alıcının üzerine düşen bildirim külfetini yerine getirmesine bağlıdır. Bu çalışma kapsamında öncelikle, bildirim külfeti kavramsal olarak incelenmiş, kanun k...
65,00 TL
Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur ve Etkisi
Yazar: Günhan GÖNÜL KOŞAR
Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur ve Etkisi Dr. Günhan GÖNÜL KOŞAR 2020/02 1. Baskı, 336 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-46-7 Hukukun en muğlak kavramlarından biri olan kusur kavramının teorik olarak tanımlaması noktasında derin görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Söz konusu görüşlerden biri tercih edilerek bir tanım yapılsa bile, bu defa teorik çerçevenin içeriğe kavuşturulması ve somut problemlere uygulanması sorunu gündeme gelecektir. Kusurun, sorumluluğun doğumu, kapsamının takdiri ve paylaştırı...
85,00 TL
Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Devri (TBK M. 323)
Yazar: Buğra Kaan ÇAKIROĞLU
Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Devri (TBK M. 323) Buğra Kaan ÇAKIROĞLU 2020/02 1. Baskı, 171 Sayfa ISBN 978-625-7953-44-3 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 323 düzenlemesi ile mevzuatımıza giren kira ilişkisinin devri, 6353 sayılı Kanunla, kiracısı tacir veya kamu tüzel kişisi olanlar bakımından 01/07/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle ertelenen hükümler arasında yer almaktadır. 2020 yılının ortası itibarıyla kiracısının kim olduğuna bakılmaksızın yürürlüğe girecek olan bu hükmün 6...
28,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Yazar: Fatih BİLGİLİ, Ertan DEMİRKAPI
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. iur. Fatih BİLGİLİ - Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI 2020/02 14. Baskı, 251 Sayfa ISBN 978-605-247-164-7 Çalışmanın bu basısında önemli bir değişikliğe gidilmemiş, faiz oranları gibi bazı bilgiler güncellenmiş ve kitap sonunda yer alan test sorularının üzerinde değişiklikler yapılmış. (Önsözden) Konu Başlıkları Temel Bilgiler ve Kavramlar Borç İlişkisinin Kaynakları (Borçların Doğumu)Borçların Hüküm ve Sonuçları Borç İlişkilerinde Bazı Özel Durumlar...
23,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 706 (48 Sayfa)