Kampanyalı Ürünler

Sırala:
Göster:
-10%
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ücretsiz Kargo
BH048 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. Fikret EREN 2018/09 23. Baskı, LXXX+1367 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0322-7...
176,00 TL 158,40 TL
-10%
İcra ve İflas Hukuku
İİ003 İcra ve İflas Hukuku Prof. Dr. Ramazan ARLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Doç. Dr. Emel HANAĞASI 2018/09 4. Baskı, 679 Sayfa ISBN 978-605-05-0326-5...
75,00 TL 67,50 TL
-10%
Medeni Usul Hukuku Ücretsiz Kargo
UH003 Medeni Usul Hukuku Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr.Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Doç. Dr. Emel HANAĞASI 2018/09 4. Baskı, 819 Sayfa, ISBN 978-605-05-0329-6 KİTABIN ANA KONUBAŞLIKLARI GENEL HÜKÜMLER MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ DAVA YARGILAMA (ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT) İSPAT VE DELİLLER TAKDİRÎ DELİLLER KANUN YOLLARI İSTİNAF MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMASINDAN (20.07.2016) SONRA UYGULANACAK OLAN KANUN YOLLARI KESİN HÜKÜM YARGILAMA HARÇLARI, GİDERLERİ VE ADLÎ YARDIM...
84,00 TL 75,60 TL
-10%
Boşanma Hukuku Ücretsiz Kargo
ME127 6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Hazırlanmış Bilimsel Açıklama ve Son İçtihatlar Boşanma  Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2019/01 8. Baskı, 1529 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0389-0 Kitabın Temel Konu Başlıkları Birinci Kısım:  Genel Hükümler İkinci Kısım:  Özel Boşanma Sebepleri Üçüncü Kısım:  Genel Boşanma Sebepleri Dördüncü Kısım:  Boşanma Davasının Konusu Beşinci Kısım:  Boşanma Davalarında Geçici Önlemler Altıncı Kısım:  Boşanma Kararının Sonuçları Yedinci ...
255,00 TL 229,50 TL
-10%
Türk Anayasa Hukuku
AH001 Türk Anayasa Hukuku  (2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Gözden Geçirilmiş) Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN  2018/09 18. Baskı, 441 Sayfa ISBN 978-605-05-0325-8...
56,00 TL 50,40 TL
-10%
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Ücretsiz Kargo
BH367      Borçlar Hukuku Özel Hükümler Prof. Dr. Fikret EREN 2018/09 6.Baskı, CII+1056 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0323-4...
163,00 TL 146,70 TL
-10%
Eşya Hukuku
ME212 Eşya Hukuku Prof. Dr. A. Lâle SİRMEN 2018/10 6.Baskı, 709 Sayfa ISBN 978-605-05-0351-7...
84,00 TL 75,60 TL
-10%
Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri)
BH056 Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri) Prof. Dr. Fahrettin ARAL - Prof. Dr. Hasan AYRANCI 2018/10 11. Baskı, 512 Sayfa ISBN 978-605-05-0023-3 Kitabın Bölüm Başlıkları Özel Borç İlişkileri ve Borçlar Kanununda Düzenlenen Sözleşme Tipleri Kanun Tarafından Düzenlenmemiş Sözleşmeler (Atipik veya İsimsiz Sözleşmeler) Temlik Borcu Doğuran Sözleşmeler Kullandırma Amacı Güden Sözleşmeler İş Görme Sözleşmeleri Şahsi Teminat Sözleşmeleri...
56,00 TL 50,40 TL
-10%
TCK - Türk Ceza Kanunu (Minik)
YM02/1m TCK - Türk Ceza Kanunu (Minik)   6638 (İç Güvenlik Yasası)  ve  6639 (Torba Yasa)  sK'la Değişik TCK, TCKUK, KK, TerMK, AteşliSK, SGAÖK, KaçMK, UMMK, UMK, KParaK, SporMK, PVSK, AsayişK, KBK, TGYK,BasınK, İnternetK 2015/04 3. Baskı,  770 Sayfa ISBN 978-975-464-930-7 Türk Ceza Kanunu ( TCK )  (6638 sK'la değişik m. 188, 191, 272 (AYM'nin 14.1.2015 t. E. 2014/116, K. 2015/4 s.K  ) ) TCK’nun Yürürlük ve Uyg. Şekli Hk K. ( TCKUK ) Kabahatler Kanunu ( KK ) Terörle Mücadele K. ( TerMK )  )  (66...
10,00 TL 9,00 TL
Medenî Usûl Hukuku (Ders Kitabı)
UH195  Medenî Usûl Hukuku (Ders Kitabı) Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Oğuz ATALAY - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2018/09 6. Baskı, 658 Sayfa, ISBN 978-605-2203-12-5 Bu kitap, öğrencinin derste kullanacağı temel bilgi kaynağı ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Bu sebeple, ayrıntılı tartışma ve değerlendirmeler içermeyen sistematik bir çalışmadır.  Bu kitapta gerektiği ve zorunlu olduğu ölçüde uygulamaya ve doktrindeki tartışmalara değinilmiş, bibliyografya, Yargıtay kararı at...
90,00 TL
-10%
Borç İlişkilerinde Def’i Hakkı ve İtirazlar
BH358 Borç İlişkilerinde Def’i Hakkı ve İtirazlar Neslihan ÇUKADAR 2014/07 Baskı, 148 Sayfa ISBN 978-975-464-859-1  Def’i, borçluya tanınmış, borçlanılan edimin ifasından özel bir sebeple kaçınma hakkıdır. Def’ilerin ortak özellikleri; alacak hakkı ve talep yetkisiyle bağlantılı olma, hak olma, sınırlı sayıda olmama, zamanaşımına uğramama ve maddî hukuka ilişkin bir savunma vasıtası olma şeklinde sıralanabilir. Borç ilişkilerinde def’iler kendi içerisinde, etkilerinin süresine, doğurdukları sonu...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Boşanma Usul Hukuku Ücretsiz Kargo
ME276 Son İçtihatlara Göre Hazırlanmış Boşanma Usul Hukuku Bilimsel Açıklama  - Yargıtay Uygulaması Ömer Uğur GENÇCAN 2018/01 Baskı, 1100 Sayfa ISBN 978-605-05-0259-6...
209,00 TL 188,10 TL
-10%
TTK -Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
YM05 TTK - Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat TTK TTKUK, KoopK, SerPK, BankK, ÇekK, RKHK, İHRÖK, TRK,   FaizK, GemiSK, SigK, SMK, EDevTK, BÇK, TRK, ETK, PTK, EİK, KGKK, TSY 2018/03 6. Baskı, 1124 Sayfa ISBN 978-605-05-0239-8 En Son Değişiklikleriyle ( ... 7033, 7061 , 7069, 7078, 7079, 7099, 7101 s.K’larla ve 678, 684, 687, 690, 691, 694 ve 696 s. KHK’lerle Değişik) Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hk Kanun ( TTKUK ) TTK/eTTK Karşıl...
33,00 TL 29,70 TL
İcra ve İflas Hukuku (Ders Kitabı)
İİ230 İcra ve İflas Hukuku (Ders Kitabı) Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ / Prof. Dr. Oğuz ATALAY / Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN / Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2018/09 5. Baskı, 559 Sayfa, ISBN 978-605-4823-62-8 Ders kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek hacim ve kapsamda bilgiyi vermek amacıyla hazırlanan bu basıda da asıl amaç, icra ve iflâs hukuku bilgisinin lisans seviyesinde sistematik bir şekilde verilmesi olduğu için gerektiği ve zorunlu olduğu ölçüde uygulamaya ve doktrindeki ...
80,00 TL
-10%
İYUK - İdari Yargılama Usulü Kanunu (Minik)
YM07m İYUK - İdari Yargılama Usulü Kanunu 2015/01 4. Baskı782 Sayfa ISBN 978-975-464-920-8 İdari Yargılama Usulü Kanunu ( İYUK ) (6637 s. K'la Değişik Geç 8, AYM'nin 2/10/2014 t. ve E. 2014/149 ve 2014/151 s. K ile madde 28) Danıştay Kanunu ( DK ) Bölge İdare Mahkemeleri İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hk Kanun ( BİİVMK ) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu ( AYİMK ) Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hk Kanun  ( UMAK ) Milletlerarası Tahkim Kanunu ( MTK...
10,00 TL 9,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 9130 (609 Sayfa)