Yetkin Yayınları Kaynakçalar

ISBN Yayın Adı Yazar Baskı Tarihi Kaynakça Dosyası
9786050518481 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz Uygulamalarında Yaşanan Hukuki Sorunlar ile Çözüm Önerileri Mustafa Balcı 2024-04
9786050518498 Bedensel Zararlar ve Tazminat Davaları Hüseyin Tuztaş 2024-04
9786050518351 Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi (CMK) Erdener YURTCAN - Begüm İRTİŞ 2024-04
9786050516609 Estetik Tıp Hukuku Nejdet ŞATIR 2024-04
9786050518559 Görevi Kötüye Kullanma Suçu İsa Çelik 2024-04
9789750515367 Hukukumuzda Bilirkişilik Süha TANRIVER 2024-04
9786050518474 Sivil Toplum Siyasal Toplum Ekseninde Hukuk ve İdeal Tip Hukuk Normu Ümit Müderrisoğlu 2024-04
9786050518511 Tahrik Suçları ve Açık ve Yakın Tehlike Standardı Gülen Soyaslan 2024-04
9786050518566 Tasarrufun İptali Davaları ve Uygulaması Süleyman KUL 2024-04
9786050518504 Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Haciz Ahmet Cahit İYİLİKLİ 2024-04
9786050515688 Türk Kamu Yönetiminde İç Denetim (Teoriden Pratiğe) Bayram Coşkun
İslam Köseoğlu
2024-04
9786050518344 Türk Miras Hukuku Ömer Uğur Gençcan 2024-04
9786050518368 Ceza İnfaz Kurumlarında Sağlık Hakkı Reyhan TÜFEK 2024-03
9786050518436 Enflasyon Muhasebesi M. Vefa TOROSLU 2024-03
9786050518375 Eser Sözleşmesinde İşin Başkası Tarafından Yapılması (TBK m. 473/II) Selma Hülya İmamoğlu 2024-03
9786050518290 Hakem Kararlarına Karşı Başvuru Yolları Betül Büşra Kılıç 2024-03
9786050518320 İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları Ejder YILMAZ
Ramazan ARSLAN
Sema TAŞPINAR AYVAZ
Emel HANAĞASI
2024-03
9786050518238 İnsan Hakları Hukuku Hasan Tahsin FENDOĞLU 2024-03
9786050518122 Kamu Güvenliği Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması Hukuk Kerim Bahadır Ertaş - Adnan Abdulvahitoğlu - Kadir Cem Temtek 2024-03
9786050518207 MED - ARB (ARABULUCULUK - TAHKİM) Elif Karaman 2024-03
9786050518214 Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları Ejder YILMAZ
Ramazan ARSLAN
Sema TAŞPINAR AYVAZ
Emel HANAĞASI
2024-03
9786050518467 Pratik Yargı Etiği Eğitim Teknikleri Mustafa Saldırım 2024-03
9786050518429 Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tek Satıcının Tekel Hakkının Rekabet Hukuku Boyutuyla Değerlendirilmesi Tuğba Tatlı 2024-03
9786050518382 Tıp Hukukunda Güncel Sorunlar Mehmet Demir 2024-03
9786050518252 Türk İdare Hukukunda VEKÂLET Melike Özge Çebi Buğdaycı 2024-03
9786050518191 Türk Miras Hukukunda Mirasçılık Belgesi Ömer Uğur Gençcan 2024-03
9786050518283 Türk Miras Hukukunda Mirasın Reddi Ömer Uğur Gençcan 2024-03
9786050518269 Uyarlama Kayıtları Hale Şahin 2024-03
9786050518337 Vergi Kaçakçılığı Suçları Tuğçe AYSAL 2024-03
9786050518146 Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku ve Şirketler Murat Sümer 2024-02
9786050518047 Depremin İnşaat Hukukuna Etkisi Vehbi Umut Erkan 2024-02
9786050518184 Escrow Sözleşmesi Sinan Usta 2024-02
9786050518030 Türk Anayasa Hukuku Ayhan DÖNER 2024-02
9786050518078 Türk Miras Hukukunda Tenkis Davası Ömer Uğur Gençcan 2024-02
9786050517736 Garanti Markası ve Helâl Sertifikası Beşir Abidin Hamarat 2024-01
9786050517941 Konkordato M. Serhat Sarısözen 2024-01
9786050517873 Limited Şirket Müdürlerinin Sorumluluğu Temel Güner 2024-01
9786050517804 Medeni Hukuk Cilt - IV Miras Hukuku Süleyman YILMAZ 2024-01
9786050517835 Medeni Usul Hukuku Açısından İşe İade Davası Muhammet Fatih Yıldız 2024-01
9786050517668 Miras Hukuku Davaları Süleyman Yılmaz 2024-01
9786050517583 Tebligat Hukuku Hüseyin Aydemir 2024-01
9786050517880 Temel Arabuluculuk Bilgisi Yalçın Bostancı
Tunahan Çetinel
2024-01
9786050517989 Türk Hukukunda Yasal Grevin Koşulları ve Toplu Eylem Hakkı Olgu Esmer 2024-01
9786050515862 5510 Sayılı Kanuna Göre Sosyal Güvenlik Kurumunun Üçüncü Kişilere Rücuu Dr. Nuray KOVANCI 2023-12
9786050517491 Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam) - Die Vinkulierung Tamer BOZKURT 2023-12
9786050517606 Avrupa Birliği Ekonomik Yaptırımlar Hukuku Onur BAŞOL 2023-12
9786050517477 Denizaşırı Sömürge İmparatorluklarında Egemenlik Sorunu Burak ERECE 2023-12
9786050517316 Devletin Ülke Dışında İşlenen Suçları Yargılama Yetkisi Dr. Şükrü DURMUŞ 2023-12
9786050517125 Enerji, Güvenlik, Hukuk ve Diplomasi Çok Boyutlu Analizler Zeynep Deniz Altınsoy
Anıl Çağlar Erkan
Ahmet Ateş
2023-12
9786050517453 Gümrük Vergileri, Uygulamaları ve Kabahatleri Kurtuluş BEYRİBEY 2023-12
9786050517224 Habitatların Kamu Malları Rejiminde Korunması Esma Özlem Doğan 2023-12
9786050517330 İdari Yargılama Usulü Kanunu Turgut CANDAN 2023-12
9786050517644 İflâs Dışı (ADİ) Konkordatoda Alacaklılar Toplantısı Levent Börü 2023-12
9786050517552 İnsan Hakları Hukukuna İlişkin Temel Sorunlar Kubilay Reşber 2023-12
9786050517422 Kamu Hizmetlerinde Akıllı Şehirlerde Kişisel Verilerin Korunması Orhan KOCABIYIK 2023-12
9786050517354 Kira Hukuku Davaları Hikmet KANIK 2023-12
9786050517767 Medenî Usûl Hukukunda Usûlî Müktesep Hak Mine Ercevahir 2023-12
9786050517507 Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Temel GÜNER 2023-12
9786050517118 Sigorta Hukukunda Nakliyat Abonman Sözleşmesi Altan Fahri GÜLERCİ 2023-12
9786050517637 T.C Anayasa Mahkemesi'nin Üye Kompozisyonu Barkın Özyurt 2023-12
9786050517569 Türk Devlet Teşkilatının Anatomisi ve Fizyolojisi Mehmet Akif Özer
Yusuf Pustu
Reha Bayansar
2023-12
9786050517576 Türk Gıda Hukukunun Temel Terimleri Prof. Dr. Gökçe TÜRKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Fehmi KEREM
Dr. Öğr. Üyesi Güven SÜSLÜ
2023-12
9786050516968 Türk Hukukunda Sınır Dışı Etme Kararlarına Karşı Yargı Yolu İbrahim Numan Erdoğan 2023-12
9786050517545 Uluslararası Andlaşmalar Hukuku Fırat Sunel 2023-12
9786050517521 XI. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu Bildiri Kitabı Oytun Canyaş
Ertuğrul Akçaoğlu
Ezgi Sevinçhan Kurun
Yudum Özçelik
2023-12
9786050516432 Anayasal Bağlamda Suçsuzluk Karinesi Elanur Konuksever 2023-11
9786050517156 Aşırı Ceza Koşuluna Hakimin Müdahalesi Şafak Parlak Börü 2023-11
9786050517088 Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri) Hasan AYRANCI
Fahrettin ARAL
2023-11
9786050517200 Deniz Ticareti Hukuku Ders Kitabı İsmail DEMİR 2023-11
9786050517514 Eşya Hukuku Turhan Esener
Kudret Güven
2023-11
9786050517248 İnternet Bankacılığında Bankanın Hukuki Sorumluluğu Özgü Kurşun 2023-11
9786050517309 İstihkak Davası Murat Atalı
Efe Dırenisa
Anıl Köroğlu
2023-11
9786050517026 Medeni Usul Hukuku Ejder YILMAZ
Ramazan ARSLAN
Sema TAŞPINAR AYVAZ
Emel HANAĞASI
2023-11
9786050517439 Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi ve Satış Memurluğu İşlemleri Ahmet İhsan Koç 2023-11
9786050517378 Sigorta Hukuku Ders Kitabı İsmail Demir 2023-11
9786050517347 Türk Hukukuna Göre Gemi Adamları ve Gemi Adamlarının Sosyal Güvenliğinin İncelenmesi Muhammed Ergezen 2023-11
9786050517149 Uluslararası Hukuk ve Güvenlik Erdal Bayar
Adem Özer
2023-11
9786050517323 XXI. Asırda Çevre Meselelerine Hukuki Yaklaşımlar Işıl Özkan
Anıl Çamyamaç
2023-11
9786050516845 Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Süha Tanrıver 2023-10
9786050516531 Analitik Pozitivizm Açısından Yargıcın Hukuk Yaratması Onur Altunsu 2023-10
9786050516883 Anayasa Hukuku Hasan Tahsin FENDOĞLU 2023-10
9786050517033 Anayasa Hukuku Genel Esaslar Ayhan Döner 2023-10
9786050516562 Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları Osman Karaköse 2023-10
9786050517170 Anonim Şirket Payları Üzerinde Kurulan Önalım Hakkı Ebru Tüzemen Atik 2023-10
9786050517217 Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçüğün Bedenvarlığı Üzerindeki Tasarrufları Çiğdem Mine Yılmaz 2023-10
9786050516487 Bağlantılı Hakların Korunması Av. Günsu ATEŞ 2023-10
9786050516654 Bireysel İş Hukuku E. Tuncay SENYEN/KAPLAN 2023-10
9786050516364 Çalıştırılmak Üzere Yurt Dışına Götürülen İşçilerin Bireysel İş Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar Prof. Dr. Vahit DOĞAN 2023-10
9786050516739 Ceza ve Ceza Muhakemesi Bakımından Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçların Özellikleri Aysun ALTUNKAŞ 2023-10
9786050517132 Cısg ve Milletlerarası Özel Hukuk Belkıs VURAL ÇELENK 2023-10
9786050516333 Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasında Adaların Rolü Yasin Çağlar Kaya 2023-10
9786050517071 Eşya Hukuku Mehmet AKÇAAL 2023-10
9786050516517 Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2022 Tekin Memiş 2023-10
9786050516586 Hazine İşlemleri ile Genel Bütçe Dengesi ve Finansmanı Ömer Faruk Kocamış 2023-10
9786050516708 İcra ve İflas Hukuku Ejder YILMAZ
Ramazan ARSLAN
Sema TAŞPINAR AYVAZ
Emel HANAĞASI
2023-10
9786050516838 İcra ve İflas Hukuku Murat ATALI
İbrahim ERMENEK
Ersin ERDOĞAN
2023-10
9786050516777 İcra ve İflâs Hukuku L. Şanal GÖRGÜN
Levent BÖRÜ
Mehmet KODAKOĞLU
2023-10
9786050516630 İcra ve İflâs Suçları Mehmet KÜRTÜL
Sabahattin ÖZTEMİZ
2023-10
9786050516999 II. Sigorta ve Şirketler Hukuku Sempozyumu Rauf Karasu 2023-10
9786050516821 İş Hukukunun Temel Esasları Cevdet İlhan Günay 2023-10
9786050516814 İş İlişkisinde Cinsel ve Cinsiyetçi Taciz Çağla ERDOĞAN 2023-10
9786050516982 İş Uyuşmazlıklarında Türkiye'de ve Farklı Hukuk Düzenlerinde Arabuluculuk Murat Aybars TUNCA 2023-10
9786050516807 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Işığında T.C Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) ve Kararları Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ
Av. Ümit KAYMAK
Arş. Gör Oğuzhan Güzel
2023-10
9786050516975 Küreselleşmenin Uluslararası Vergi Hukuku Üzerindeki Etkileri Muhammet AKTUĞ 2023-10
9786050516579 Limited Ortaklıklarda Müdür Kararlarının Genel Kurul Onayına Sunulması Mustafa AKSOYAK 2023-10
9786050516661 Medeni Usul Hukuku L. Şanal GÖRGÜN
Levent BÖRÜ
Mehmet KODAKOĞLU
2023-10
9786050516876 Metaverse Dünyasında Fikri Hakların Korunması Ali Erşin 2023-10
9786050516388 Milletlerarası Özel Hukukta Hukuk Seçim Anlaşmaları Gamze Aydoğdu 2023-10
9786050516449 Milletlerarası Özel Hukukun (Kanunlar ihtilafı ve milletlerarası usul hukuku bağlamında) İnsan Hakları ile Dönüşümü? Işıl Tekdoğan Bahçıvan 2023-10
9786050516890 Miras Yoluyla Geçen Tarım Arazilerinin Paylaşılması Metin SÜRER 2023-10
9786050516623 Siber Operasyonların Uluslararası Hukukla İlişkilendirilmesi Hatice Kübra ECEMİŞ YILMAZ 2023-10
9786050516869 Sigorta Hukuku Ders Kitabı Tamer BOZKURT 2023-10
9786050516906 Sosyal Medyada Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması ve Sosyal Ağ Sağlayıcının Yükümlülükleri Mehmet Emin ÖZGÜL 2023-10
9786050516753 Tâbiiyet Hukuku Gülin GÜNGÖR 2023-10
9786050516951 Tıbbi Malzeme Bedensel Zararlar ve Hukuki Sorumluluk İlhan Açıkgöz 2023-10
9786050516111 Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu Ebru CEYLAN
Yakup GÜZEL
Fuat ENGİN
2023-10
9786050516791 Türk Anayasa Hukuku Ergun ÖZBUDUN 2023-10
9786050516593 Türk Anayasa Yargısında Norm Denetimi Merih Öden 2023-10
9786050516913 Uluslararası Hukukta Uzaya Fırlatılan Araçların Tescili Sezercan BEKTAŞ 2023-10
9786050516746 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'na Göre Üreticinin Sorumluluğu İlyas Sağlam 2023-10
9786050517002 Vergi Mükellefinin Verilerinin Korunması Ertuğrul AKÇAOĞLU 2023-10
9786050516937 Yeni Türk İdare Hukuku Ali D. ULUSOY 2023-10
9786050516647 Adli Yargıda Görülen Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklı Davalar Muharrem Egemen GÜRSES 2023-09
9786050516401 Avrupa Birliği Hukukunda Vize ve Taşıyıcı Yaptırımlarının Uluslararası Koruma Açısından Değerlendirilmesi Başak İrem COŞKUN 2023-09
9786050516524 Avukatlık Hukuku Sempozyumu M. Serhat SARISÖZEN 2023-09
9786050516371 Blokzincir Teknolojisi ve Kripto Varlıkların 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi Mehmet Bahadır POLAT 2023-09
9786050516555 Kişiler Hukuku Süleyman Yılmaz 2023-09
9786050517064 Medeni Hukuk Dersleri - I Cem Baygın
Ahmet Nar
2023-09
9786050516500 Medeni Usul Hukuku Murat ATALI
İbrahim ERMENEK
Ersin ERDOĞAN
2023-09
9786050516616 Otonom ve Otomatik İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemlerinin Sebeb Olduğu Zararlardan Kaynaklanan Sözleşme Dışı Sorumluluk Tuğçe ORAL 2023-09
9786050516548 Sağlık Alanındaki İdari Kolluk Yetkilerinin Hukuki Rejimi Özlem USTA 2023-09
9786050516623 Siber Operasyonların Uluslararası Hukukla İlişkilendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra ECEMİŞ YILMAZ 2023-09
9786050516456 Toplu İş Uyuşmazlıklarında Barışçı Çözüm Yolları Av. Arb. Erkan YAMAN 2023-09
9786050516326 Tüketici Hukuku Bakımından Sosyal Medyada Örtülü Reklam Özge ÖZDİL 2023-09
9786050516470 ANALYSIS OF LEGISLATIVE GAPS BETWEEN ILO AND EU STANDARDS AND TURKISH LAW ON SOCIAL DIALOGUE AND COLLECTIVE LABOUR RIGHTS Gaye Baycık 2023-08
9786050515954 Bilişim Hukuku Güncel Sorunlar IV Süleyman Yılmaz 2023-08
9786050516340 Elektronik Ticaret İşlemleri İle Kişisel Verilerin Korunması Uğur Aslan 2023-08
9786050516166 Fikri Haklar ve Türkiye Mustafa Ünsal Piroğlu 2023-08
9786050516241 İnsan Hakları Hukukunun İşlevi: İstanbul Sözleşmesi ÖRNEĞİ Elif Kabadayı Tatar 2023-08
9786050516227 Kira İlişkisinden Doğan Yan Edim Yükümlülükleri ve İhlalinin Sonuçları Hasibe Sena Akkışla 2023-08
9786050516463 METHODS FOR ESTABLISHING A DATA COLLECTION SYSTEM FOR IDENTIFICATION OF ANTI-UNION DISCRIMINATION AND RECOMMENDATIONS FOR TURKEY Gaye Baycık 2023-08
9786050516234 Neorealist Perspektifle Türkiye ile Rusya'nın Dahil Olduğu Uluslararası Krizlere Yaklaşımları: Suriye Örneği Ahmet Yavuz Gürler 2023-08
9786050516272 Normali Aşan Çalışmalar Kevser Öztürk 2023-08
9786050516289 Para Borçlarının İfası Burak Hamza Er 2023-08
9786050516043 Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu'na Armağan Rauf Karasu
Abdülsamet Güller
İrem Alpözen
Mustafa Fatih Sarı
2023-08
9786050516258 Türk Vergi Hukukunda Denetim Araçları Vergi Kabahatleri - Suçları ve İdari Yaptırımlar Emre Burkçin 2023-08
9786050516210 Yasal Mal Rejimi ve Toplumsal Cinsiyet Mehtap Şahin Altıntaş 2023-08
9786050516265 Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Değer Kaybının Tespiti Ececan Çorbacıoğlu Aydoğmuş 2023-08
9786050516180 'Deyn' Kavramı Odağında İslam Borçlar Hukuku Doç. Dr. Ahmet AKMAN 2023-07
9786050515879 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun Mülkiyet Hakkına Etkileri Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL
Av. Fahri GÜRGENBURAN
2023-07
9786050516203 Belediyelerin Seçimle İşbaşına Gelmiş Organlarının Organlık Sıfatını Kaybı ve Bu Kararların Denetimi Dr. Levent ÇAĞLANCI 2023-07
9786050516036 Boşanma Davalarında Yargılama ve Geçici Önlemler Av. Aliye Gamze CEYLAN 2023-07
9786050516128 Diplomasi Küreselleşme ve Göç Murat GÜL 2023-07
9786050516067 Göçmen Kaçakcılığı Suçunun Hukuki Yönlerinin Araştırılması Editör: Salih BORA 2023-07
9786050516173 Hak Arama Kurumları ve Ombdusmanlık Hasan Tahsin Fendeoğlu 2023-07
9786050516005 İfade Özgürlüğünde Caydırıcı Etki Av. Didem TOMBUL 2023-07
9786050516029 Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Hukuki Düzenlemelerin Rolü Av. Nurcan ARSLAN 2023-07
9786050516135 Kamu İhale Hukuku Mehmet AKSOY 2023-07
9786050516081 Kavramsal ve Hukuki Yönleriyle İş Yerinde Psikolojik Taciz Mehmet TUNÇER 2023-07
9786050516050 Kişisel İlişki Hukuku Ömer Uğur Gençcan 2023-07
9786050515664 Milletlerarası Usul Hukuku İle Kanunlar İhtilafı Hukuku Kuram ve Metolojisi Çerçevesinde Yapay Zeka Doç. Dr. Mesut AYGÜN 2023-07
9786050515800 Nafaka Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2023-07
9786050516197 Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları Süleyman Emre ZORLU
Haydar GÜNDÜZ
2023-07
9786050516104 Trafik Güvenliği Organizasyonu ve Yönetimi Mehmet Ali TEKİNER
Zeki BAL
2023-07
9786050516111 Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu Prof. Dr. Ebru CEYLAN
Dr. Yakup GÜZEL
Dr. Fuat ENGİN
2023-07
9786050516074 Türk Vergi Hukukunda Hata Kavramı ve Düzeltme Yolu Didem Hande KILIÇ 2023-07
9786050516098 Ulusal ve Uluslararası Trafik Güvenliği Yönetimi Mehmet Ali TEKİNER
Zeki BAL
2023-07
9786050516012 Usul ve Esaslarıyla Eser Sözleşmesi Uygulaması Muammer ÖZTÜRK
Zeki GÖZÜTOK
2023-07
9786050516159 Yerel Yönetimlerin Gelirleri Ali YILDIRIM 2023-07
9786050515794 Aile Mahkemesi Kararları ve Bu Kararlara Karşı Denetim Yolları Sena Çetin 2023-06
9786050515886 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen ve Çözümü Adlî Yargının Görevine Giren Uyuşmazlıklar Mehmet Burak Buluttekin 2023-06
9786050515855 Anonim ve Limited Şirketler Arasındaki Tür Değiştirmelerde Ortakların Hukuki Durumu Ebru Bakım Nenemoğlu 2023-06
9786050515787 Blokzinciri Teknolojisinin Akıllı Sözleşmeler ve Kripto Paraların Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından Değerlendirilmesi Nur Şura Öz 2023-06
9786050515961 Cumhuriyetin Melekleri: Fransız Devriminde Halk Egemenliği ve Devrimci Diktatörlük Ozan Giray ŞAHİN 2023-06
9786050515503 Faktoring İşleminde Borçlunun Hukuki Durumu Elif BİLİCİ 2023-06
9786050515930 Hukuk Devletinde Devlet İşlemlerinin Gerekçesi Doç. Dr. Mehmet Emin AKGÜL 2023-06
9786050515916 İşveren Vekilinin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Cezai Sorumluluğu Av. Arb. Orkun DÜLGER 2023-06
9786050515770 Kredi Alacaklarının Tahsil ve Tasfiye Yöntemleri Yavuz Topçu 2023-06
9786050515817 Mal Rejimleri Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2023-06
9786050515947 Mesafeli Sözleşmelerin Kurulmasına Aracılık Eden Platformlara Karşı Tüketicinin Korunması Umay İlke KOCA 2023-06
9786050515992 Miras Paylaşım Sözleşmesi Halit ERGÜN 2023-06
9786050515923 The Contracts In The Ottoman Legal And Economıc Systems Assoc. Prof. Dr. Mehmet Burak BULUTTEKİN 2023-06
9786050515824 THE PROTECTION OF BIOMETRIC DATA IN THE ERA OF ARTICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY IN EU LAW Furkan Darendeli 2023-06
9786050515527 Türk Anayasa Hukukunda Cumhuriyetçilik İlkesi Av. Dr. Oğuz Kaan DOĞAN 2023-06
9786050515978 Türk Ceza Hukuku Bağlamında Psikiyatride Tıbbi Uygulama Hataları Av. Miray SEZER LL.M 2023-06
9786050515763 Türk Vergi Hukukunda Tarh Zeynep Sena Acar 2023-06
9786050515909 Uluslararası Hukukta Siber Savaş Hayati Pallı 2023-06
9786050515831 Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde FIDIC Gökkuşağı Yönünden Yüklenici Seçimi ve Yüklenicinin İfa Borcu F. Elif Çelik 2023-06
9786050515985 Vergi Kanunları İle Yürütme Organına Tanınan Vergi Oranına İlişkin Yetkilerin Anayasa Karşısındaki Durumu Mustafa ÇETİN 2023-06
9786050515756 Arabuluculuğa İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararları Kroniği Anıl Köroğlu
Efe Dırenisa
2023-05
9786050515633 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Rejiminde Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı: Siyasi Parti Özgürlüğü Semih Batur KAYA 2023-05
9786050515541 Birleşik Krallık'ta Parlemento Egemenliği ve Brexıt Süreci Mustafa NASİP 2023-05
9786050515718 Ceza Kanunlarının Açıklığı İlkesi Güneş OKUYUCU ERGÜN 2023-05
9786050515558 Denkleştirici Adalet İlkesi Nedir? Nasıl Hesaplanır? Abdulkadir BOZDOĞAN 2023-05
9786050515381 Gıda Güvenliği ve Denetim Mehmet Hatipoğlu 2023-05
9786050515671 Haksız Takip Nedenine Dayanan Tazminat Sorumluluğu Nurullah Bal 2023-05
9786050515589 İdari Yargıda Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkeleri Dr. Serkan ASKER 2023-05
9786050515695 İhalenin Feshi Mustafa TOPAL 2023-05
9786050515275 Kötüleme - Yanıltıcı Gerçek Dışı Açıklamalar ve Karşılaştırılma Yoluyla Haksız Rekabet Ülgen ASLAN DÜZGÜN 2023-05
9786050515848 Medenî Usûl Hukuku Açısından Uyarlama Davası Ersin Erdoğan 2023-05
9786050515268 Medeni Usul Hukukunda Hukuka Aykırı Deliller Dr. Bora KAYA 2023-05
9786050515657 Memur Suçları ve Yargılaması Erdener YURTCAN & Begüm İRTİŞ 2023-05
9786050515640 Milletlerarası Özel Hukukta Haksız Fiil Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması Cemrenur COŞKUN 2023-05
9786050515602 Noterler İçin Tapu Sicili ve Taşınmaz Satış İşlemleri Av. Deniz DENİZ 2023-05
9786050515725 Robotların Yol Açtığı Zararlardan Doğan Hukuki Sorumluluk Esma Kıraç Adır 2023-05
9786050515732 Tefecilik Suçu İsa Çelik 2023-05
9786050515534 Tüketicinin Korunması Kutlu KÖYCÜ 2023-05
9786050515596 Türk Hukukunda Muris Muvazaası Abdulkadir YILMAZ 2023-05
9786050515749 Türk İş Hukukunda Normali Aşan Çalışmalar Selen Çavuş 2023-05
9786050515626 Türk-Alman-İsviçre Hukukuna Göre Farklı Cinslerin Eşit Haklara Sahip Olması Zafer GÖREN 2023-05
9786050515237 Uluslararası Finans Merkezleri Bünyesindeki Finans Uyuşmazlıklarının Çözüm Yöntemleri Dr. Murat ERDEM 2023-05
9786050515619 Üye ve Aday Ülkeler Açısından Avrupa Birliğinin Kurucu Değerleri A. Aslı BİLGİN 2023-05
9786050515565 Vergi Hukukunda Hibrit Uyumsuzluk Düzenlemeleri Dr. İmran ARITI ERDEM 2023-05
9786050515411 Yeni Konkordato Hukuku Selçuk ÖZTEK
Ali Cem BUDAK
Müjgan TUNÇ YÜCEL
Bilgehan YEŞİLOVA
Serdar KALE
2023-05
9786050515398 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Uyarınca Yapılan İhalelerde Rekabet İlkesinin Nitelikleri Selman Günaydın 2023-04
9786050515343 Amme Alacağının Tahsiline Engel Olma Suçu Erdem Utku Çakır 2023-04
9786050514872 Fikri Mülkiyet Haklarından Doğan Uyuşmazlıklarda Mahkemlerin Milletlerarası Yetkisi Sema ÇÖRTOĞLU KOCA 2023-04
9786050514957 Hukuk Felsefesi Perspektifinden Ayrımcılık Yasağı Gonca KURU 2023-04
9786050515107 İcra ve İflas Kanunu Çerçevesinde İhtiyati Haciz Kararına Karşı Başvuru Yolları M. Ertan YARDIM 2023-04
9786050515244 İnşaat Sözleşmesi Köksal KOCAAĞA 2023-04
9786050515060 İnternet Ortamındaki Kişilik Hakkı İhlâllerinden Milletlerarası Yetki Elif Hande Altıntaş Açıkgöz 2023-04
9786050514933 Kamu Hürriyetleri Münci KAPANİ 2023-04
9786050515435 Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları – II Aile Hukuku Cem Baygın
Ahmet Nar
Şerife Aksan Nar
Meltem Bulut
2023-04
9786050515251 Medeni Usul Hukukunda Duruşma Düzeni (Hmk m. 151) M. Serhat SARISÖZEN 2023-04
9786050515329 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri İçin Emsal Yargı Kararları Emre İlhan 2023-04
9786050515404 Siyaset ve Siyasi Tarih Vedat Ahsen Coşar 2023-04
9786050515312 Spor Sponsorluğu Sözleşmesi Duygu Gündüz Özşen 2023-04
9786050515466 Temel Tahkim Hukuku Bilgisi Yalçın Bostancı
Tunahan Çetinel
2023-04
9786050515428 Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları - Şirketler Hukuku Tamer BOZKURT
Ebru TÜZEMEN ATİK
Oğuz YOLAL
Mehmet Cemil TÜRK
2023-04
9786050515459 Tüketici Hukuku Dersleri Şebnem Akipek Öcal
İlhan Kara
2023-04
9786050515305 Türk Medeni Hukukunda Çocuğun Katılım Hakkı Gaye Tuğ Levent 2023-04
9786050515299 Uluslararası Hukukta İnsan Ticareti Suçunun Silahlı Çatışmalarda Çocuklar Açısından Değerlendirilmesi Zeynep Deniz ALTINSOY 2023-04
9786050515282 Yan Sanayide Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama Kılavuzu Mevci Ergün 2023-04
9786050515022 Anonim Ortaklık Pay Satış Sözleşmeleri Özelinde Beyan ve Tekeffül Sigortası Fatih Buğra Erdem 2023-03
9786050515015 DIE STRAFBARKEIT DER PROGRESSIVEN KUNDERWERBUNG Reşit Karaaslan 2023-03
9786050514919 Doğal Hukuk ve Kadın Hakları Saliha Gülfırat ~ Akgün Bilgin 2023-03
9786050515213 Konkordato Sürecinden Etkilenmeyecek Hak ve Alacaklar Mehmet Turan 2023-03
9786050514926 Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Mehmet Samet Kılıççıoğlu 2023-03
9786050514964 Limited Şirketlerde Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümlülüğü Elif Özdoğan 2023-03
9786050515220 LIQUEFIED NATURAL GAS TERMINALS IN EU COMPETITON AND REGULATORY LAW Oğuz Şirin 2023-03
9786050515206 Medeni Hukuk & Borçlar Hukuku Konu Kavrama Testleri Cem Baygın
Ahmet Nar
2023-03
9786050515077 Medeni Usul Hukukunda Yarışan Haklara Dayanan (Mütelahik) Davalar Dr. Öğr. Üyesi İdil Tuncer KAZANCI 2023-03
9786050515008 Mülkiyet Hukuku Fikret EREN 2023-03
9786050514605 Oturma (SÜKNA) Hakkı Nejat Aday 2023-03
9786050515053 Satış Sözleşmesinde Satıcının Zapttan Sorumluluğu Arş. Gör. Hamdi Taha SAR 2023-03
9786050514971 Sigorta Hukuku Ders Kitabı Rıza AYHAN
Hayrettin ÇAĞLAR
Mehmet ÖZDAMAR
2023-03
9786050514940 Şirketler Hukuku Tamer BOZKURT 2023-03
9786050514902 Sorulu - Cevaplı Aile Hukuku İbrahim Kaplan 2023-03
9786050514889 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Terörizmin Finansmanı Suçları Devrim AYDIN 2023-03
9786050515190 Tablolarla Eşya Hukuku Lâle SİRMEN 2023-03
9786050515039 Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı Musa Furkan Şahin 2023-03
9786050514988 Temel Hukuk Bilgisi ve Hukuk Metodolojisi Vedat Ahsen Coşar 2023-03
9786050515046 Trafik Kazalarından Kaynaklanan Bedensel Zararlar Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davaları Hüseyin Tuztaş 2023-03
9786050515084 Türk - İngiliz Siyasi ve Ekonomik İlişkilerinin Türk Turizmine Yansımaları (1970 - 2010) Dr. Muhammet Nimet ÇAVUŞ 2023-03
9786050515091 Türk Soylu Yabancıların Çalışma Hakkı ve Çalışma Özgürlüğü Av. İrade ABDULLAYEVA 2023-03
9786050514742 Türk Vatandaşlığının Yatırım Yoluyla Kazanılması Elif Yüksek 2023-03
9786050514995 Uluslararası Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (Wipo) Tahkim Kuralları Dr. Öğr. Üyesi Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL 2023-03
9786050515114 Unutulma Hakkı İlyas Atakan YASAK 2023-03
9786050514827 Anayasa Hukukunda Yürütme Erkinin Düzenleyici Araçları Suleyman Shabanov 2023-02
9786050514612 Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Üst Gözetim Görevi ve Yetkisi Dr. Yurdal ÖZATLAN 2023-02
9786050514704 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Mehmet AKÇAAL 2023-02
9786050514643 Boşanma Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2023-02
9786050514834 Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Mustafa Okşar 2023-02
9786050514797 Def'i Kurumun Kökeni Selahattin Eren 2023-02
9786050514728 Gaiplik Kararının Türk Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi Elvan Akdoganer Arslan 2023-02
9786050514735 Hayvanlar ve Hukuk Murat Batı
Zekiye Özen İnci
2023-02
9786050514711 İdari Yargılama Hukukunda Davadan Feragat Sezin Öztoprak 2023-02
9786050514858 Medenî Usûl Hukuku Sınavlara Hazırlık Test Kitabı M. Serhat SARISÖZEN 2023-02
9786050514803 Miras Hukuku Bilge ÖZTAN 2023-02
9786050514087 Sağlık Hukuku Açısından Palyatif Bakım Cihan ALP 2023-02
9786050514810 Şirketler Hukuku Genel Esaslar Rıza Ayhan
Hayrettin Çağlar
Mehmet Özdamar
2023-02
9786050514520 Tüketici Hukuku İlhan KARA 2023-02
9786050514759 Türk Hukukunda Geçici İmkansılık Umut ULUSOY 2023-02
9786050514674 Türk Hukukunda Hekimlerin Cezai Sorumluluğu Batuhan Demirtaş 2023-02
9786050514483 Türk Miras Hukuku Fikret EREN
İpek YÜCER AKTÜRK
2023-02
9786050514681 Türk ve İtalyan Hukukunda Güvenlik Tedbiri Kuramı ve Kişi Hürriyetini Sınırlandıran Güvenlik Tedbirleri Batuhan Aktaş 2023-02
9786050514629 Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanma Usul ve Esasları Meltem KOÇ 2023-02
9786050514766 Vergi Hukukunda Mükellefin Savunma Hakkı Özge Mutlu Kaya 2023-02
9786050514476 Vergi Suçlarında Yargılama Süreci Dr. Cansu SEVİNÇ CEYHAN 2023-02
9786050514575 Yapay Zekânın Patent Hukukuna Etkileri İbrahim Berat Nemutlu 2023-02
9786050514780 Yargıtay Kararları Işığında Ücret, Türleri ve Korunması Seda Şafak Çınar 2023-02
9786050514636 Anayasa Yargısında Yargısal Sınırlılık Doktirini Ender Türk 2023-01
9786050514490 Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Doç. Dr. Öz SEÇER 2023-01
9786050514377 Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi (CMK) Erdener YURTCAN & Begüm İRTİŞ 2023-01
9786050514544 Geminin İhtiyati Haczi Kararının İnfazı Doç. Dr. Ecehan YEŞİLOVA ARAS 2023-01
9786050514353 İş Kanunu Şerhi Cevdet İlhan GÜNAY 2023-01
9786050514537 Medeni Hukuk Cilt III Aile Hukuku Süleyman YILMAZ 2023-01
9786050514469 Organize Sanayi Bölgeleri Hukuku Av. Önder CANPOLAT 2023-01
9786050514582 Tüketicinin Korunması Hukukunda Taahhütlü Abonelik Sözleşmesi Enes EDİS 2023-01
9786050514568 Türk Hukukunda Taşınmazların Toplu Rehni Dr. Azim ÖNCÜ 2023-01
9786050514315 Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Cansu ATILGAN PAZVANTOĞLU 2023-01
9786050514162 Velâyet Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2023-01
9786050514421 Bilimsel Araştırmalar Dr. Mustafa Emir ÜSTÜNDAĞ 2022-12
9786050514193 Ticarî İşletme Hukuku Tamer BOZKURT 2022-12
9786050512090 Arabulucunun Hukukî Sorumluluğu Bediray ERDOST 2022-06
9786050512052 Vasiyet Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2022-06
9786050511925 101 Soruda Konkordato Rehberi Abdulkadir BOZDOĞAN 2022-05
9786050511932 Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı Koray DİNDAR 2022-05
9786050511871 Gümrük Ceza Hukuku (Makaleler) Yusuf KARAKOÇ 2022-05
9786050511765 Hizmet Kurusu ve Kamu Zararlarının Tespiti, Takibi, Tahsili Iraz Haspolat KAYA
Suat AKSU
2022-05
9786050511987 Sigorta Hukukunda Arabuluculuk Ve Tahkim Mustafa ÖZGEN 2022-05
9786050511215 Tanzimat Sonrası Osmanlı Adliye Teşkilatı Ve Yargılama Usûlü Ahmet AKMAN 2022-05
9786050512007 The Relation Between EU Competition Policy and Consumers in Online Multi-Sided Platform Market: An Analysis Based on Consumer Welfare Standard Erman EKİNGEN 2022-05
9786050512021 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Gökçe COŞKUNER 2022-05
9786050511772 Türk Hukukunda Vergi Uyumu Ve Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Müessesesi Enes İNCEL 2022-05
9786050511901 Türk Ve Mukayeseli Medenî Yargılama Hukuku Açısından Ara Karar Tuna ACAR 2022-05
9786050511895 Vergisel Kabahatler ve Suçlar Turgut CANDAN 2022-05
9786050511697 Aile Tipi Limited Şirketlerde Şirket Sözleşmesi Esra HAMAMCIOĞLU 2022-04
9786050511857 Amerika Birleşik Devletleri'nin Yönetim Yapısı Bilge UZ 2022-04
9786050511307 Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği Mustafa Serdar ÖZBEK 2022-04
9786050511598 Boşanma Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Tansu GÜNDOĞDU 2022-04
9786050511802 Çocuk Teslimi Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlâmların Ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesi Derya BELGİN GÜNEŞ 2022-04
9786050511055 Çok Uluslu Şirketler, Türkiye'de Sorumluluk Davalarına Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü Gökalp ÖZKAN 2022-04
9786050511826 Devlet Başkanlarının Düzenleme Yetkisi Ditar KABASHI 2022-04
9786050511635 Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi Kararları Işığında Soykırım ve Srebrenitsa Örneğİ Özlem SÜSLÜOĞLU 2022-04
9786050511321 Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansı Mustafa Serdar ÖZBEK 2022-04
9786050511741 İnfaz Hukuku Tarihi Mustafa ÖZTÜRK
Akgün BİLGİN
2022-04
9786050511604 İş Hukukunun Güncel Konuları Sempozyumu II (04 HAZİRAN 2021) Emine Tuncay KAPLAN 2022-04
9786050511666 Karayolları Trafik Kanunun'nda Kusur Ömer ER 2022-04
9786050511659 Kıbrıs'ta Federatif Çözüm Arayışlarının Teorik Çerçevede Analizi Aybüke Burcu ER 2022-04
9786050511642 Legal Personality of International Organizations in the Absence of a Constituent Legal Instrument The Case of the OSCE Tufan HÖBEK 2022-04
9786050511482 Malî Hukuka İlişkin Temel İlkeler (Makaleler) Yusuf KARAKOÇ 2022-04
9786050511314 Noter Senetlerinde Sahtelik Mustafa Serdar ÖZBEK 2022-04
9786050510621 Şartlı Sermaye Artırımı Mustafa İsmail KAYA 2022-04
9786050511710 Sendikal Ayrımcılığın Tespitine Yönelik Veri Toplama Sistemi Oluşturma Yöntemleri ve Türkiye İçin Model Önerisi Gaye BAYCIK 2022-04
9786050511789 Sivil Hava Aracı İpoteğinin Paraya Çevrilmesi Tuğba ÇAVDAR 2022-04
9786050511703 Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde İradi Temsil Özge UZUN KAZMACI 2022-04
9786050511567 Türk Af Hukuku Uğur ARSLAN 2022-04
9786050511727 Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma Berrin BOSNA 2022-04
9786050511819 Türk Sorumluluk Hukuku İbrahim KAPLAN 2022-04
9786050511734 Türk Vergi Hukukunda Vergi İncelemesi Mehmet BAYRAM 2022-04
9786050511529 Viyana Satım Sözleşmesi'nde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu Ceren SAYIN 2022-04
9786050511864 Yapay Zekanın Ceza Sorumluluğu ve Kişilik Tartışmaları Berat ÇAMLICA 2022-04
9786050511284 Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Mustafa Serdar ÖZBEK 2022-03
9786050511437 Anayasa Hukuku Kapsamında Türkiye'de Yargı Organının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Fatih ÖZKUL 2022-03
9786050511253 Arabuluculuk ve Tahkim Mevzuatı Mustafa Serdar ÖZBEK 2022-03
9786050511222 Limited Şirketlerde Pay Haczi Nuri Murat POLAT 2022-03
9786050511406 Noterlik Hukuku ve Tebligat Hukuku Ders Kitabı Gülten BAŞOL 2022-03
9786050511000 Sınai Mülkiyet Boyutuyla Moda Hukuku Elif BEYRELİ 2022-03
9786050511505 Siyasi İfade Özgürlüğünün Sınırlanması ve Ölçülülük İlkesi Oğuzhan BALTA 2022-03
9786050511291 Tahkim Hukuku ( 2 Cilt ) Mustafa Serdar ÖZBEK 2022-03
9786050511208 Adalet Kavramı Üzerine (Denemeler) Ayhan AKYÜREK 2022-02
9786050511024 Avrupa Konseyi Göç Politika ve Mekanizmaları Gamze Gül ÇAKIR KILIÇ 2022-02
9786050511369 Ceza Muhakemesinde Ip Adresinin İspat Değeri Yusuf BAŞLAR 2022-02
9786050511420 DIE PUBLIZITÄTSWIRKUNGEN DES HANDELSREGISTERS IM DEUTSCHEN UND TÜRKISCHEN RECHT Aynaz UĞUR 2022-02
9786050511338 Hekimlerin Sorumluluğu Mevci ERGÜN 2022-02
9786050510904 Hükümlü ve Tutuklu Hakları Bahattin ARAS 2022-02
9786050510799 İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları (2019-2021 Yılları) Şahin ÇİL 2022-02
9786050510942 Konkordato ve Konkordato Kayyımı (Uygulamalı) Abdulkadir BOZDOĞAN 2022-02
9786050511161 Vergiye Karşı Direnme Biçimlerinden Agresif Vergi Planlaması Sabahettin GÜLGÜN 2022-02
9786050510805 Alacaklının Temerrüdü ve Hukuki Sonuçları Aziz Erman BAYRAM 2022-01
9786050510874 Anayasa Yargısı Bireysel Başvuru Yolunda Kişilik Haklarının Korunması Burcu ILGIN 2022-01
9786050510812 İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Teslim Borcunda Temerrüdüne İlişkin Ceza Koşulu İrem KAYINOĞLU ÖZDOĞAN 2022-01
9786050510683 Introduction to Turkish Civil Law And Law Of Persons Şebnem AKİPEK
Tuğçe ORAL
2022-01
9786050511048 Introduction to Turkish Civil Law And Law Of Persons (Ciltli) Şebnem AKİPEK
Tuğçe ORAL
2022-01
9786050510720 İşçinin (Tazminatlı veTazminatsız) Geçerli ve Haklı Nedenle İşten Çıkarılması Arif TEMİR 2022-01
9786050510690 Noterlerin Çekişmesiz Yargı İşleri Murat UYUMAZ 2022-01
9786050513646 Türk Borçlar Kanununda Genel İşlem Koşulları ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Özgür KARADAĞ 2022-01
9786050508833 Vergi Kaçakçılığı Suçları Dündar AYDOĞAN 2022-01
9786050510775 Rödovans Sözleşmesi Burak Bahadır AYRANCI 2021-12
9786050510737 The Reconciliation Of Civil Law and Common Law Traditıons İnan ULUÇ 2021-12
9786050510751 Verzerrung Des Bildes Einer Person in Der Öffentlıchkeıt im Allgemeınen Persönlichkeitsrecht Nach Deutschem, Schweizerischem und Türkischem Deliktsrecht Ahmet ARSLAN 2021-12
9786050509793 Ceza Muhakemesinde İddia Pazarlığı Pervin AKSOY İPEKCİOĞLU 2021-10
9786050508017 Deniz İş Hukuku Bektaş KAR 2021-03
9786050507300 2017 Anayasa Değişikliği Sonrasında 1982 Anayasasında Cumhurbaşkanı ve Sorumluluğu Fatih ÖZKUL 2020-12
9786050511185 Hukuk Dilinin Gelişmesi ve Sadeleşmesi Ejder YILMAZ 2020-12
9786050505719 Olağanüstü Hallerde Derogasyon Muhammed Fatih KAFADAR 2020-04