Yetkin Yayınları Kaynakçalar

ISBN Yayın Adı Yazar Baskı Tarihi Kaynakça Dosyası
9786050517170 Anonim Şirket Payları Üzerinde Kurulan Önalım Hakkı Ebru Tüzemen Atik 2023-10
9786050515817 Mal Rejimleri Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2023-06
9786050515596 Türk Hukukunda Muris Muvazaası Abdulkadir YILMAZ 2023-05
9786050514643 Boşanma Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2023-02
9786050517040 Türk Anayasa Hukuku Ayhan DÖNER 2023-01
9786050512052 Vasiyet Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2022-06
9786050511925 101 Soruda Konkordato Rehberi Abdulkadir BOZDOĞAN 2022-05
9786050511932 Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı Koray DİNDAR 2022-05
X9786050511871 Gümrük Ceza Hukuku (Makaleler) Yusuf KARAKOÇ 2022-05
9786050511765 Hizmet Kurusu ve Kamu Zararlarının Tespiti, Takibi, Tahsili Iraz Haspolat KAYA
Suat AKSU
2022-05
9786050511987 Sigorta Hukukunda Arabuluculuk Ve Tahkim Mustafa ÖZGEN 2022-05
9786050511215 Tanzimat Sonrası Osmanlı Adliye Teşkilatı Ve Yargılama Usûlü Ahmet AKMAN 2022-05
9786050512007 The Relation Between EU Competition Policy and Consumers in Online Multi-Sided Platform Market: An Analysis Based on Consumer Welfare Standard Erman EKİNGEN 2022-05
9786050512021 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Gökçe COŞKUNER 2022-05
9786050511772 Türk Hukukunda Vergi Uyumu Ve Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Müessesesi Enes İNCEL 2022-05
9786050511901 Türk Ve Mukayeseli Medenî Yargılama Hukuku Açısından Ara Karar Tuna ACAR 2022-05
9786050511895 Vergisel Kabahatler ve Suçlar Turgut CANDAN 2022-05
9786050511697 Aile Tipi Limited Şirketlerde Şirket Sözleşmesi Esra HAMAMCIOĞLU 2022-04
9786050511857 Amerika Birleşik Devletleri'nin Yönetim Yapısı Bilge UZ 2022-04
9786050511307 Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği Mustafa Serdar ÖZBEK 2022-04
9786050511598 Boşanma Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Tansu GÜNDOĞDU 2022-04
9786050511802 Çocuk Teslimi Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlâmların Ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesi Derya BELGİN GÜNEŞ 2022-04
9786050511055 Çok Uluslu Şirketler, Türkiye'de Sorumluluk Davalarına Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü Gökalp ÖZKAN 2022-04
9786050511826 Devlet Başkanlarının Düzenleme Yetkisi Ditar KABASHI 2022-04
9786050511635 Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi Kararları Işığında Soykırım ve Srebrenitsa Örneğİ Özlem SÜSLÜOĞLU 2022-04
9786050511321 Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansı Mustafa Serdar ÖZBEK 2022-04
9786050511741 İnfaz Hukuku Tarihi Mustafa ÖZTÜRK
Akgün BİLGİN
2022-04
9786050511604 İş Hukukunun Güncel Konuları Sempozyumu II (04 HAZİRAN 2021) Emine Tuncay KAPLAN 2022-04
9786050511666 Karayolları Trafik Kanunun'nda Kusur Ömer ER 2022-04
9786050511659 Kıbrıs'ta Federatif Çözüm Arayışlarının Teorik Çerçevede Analizi Aybüke Burcu ER 2022-04
9786050511642 Legal Personality of International Organizations in the Absence of a Constituent Legal Instrument The Case of the OSCE Tufan HÖBEK 2022-04
9786050511482 Malî Hukuka İlişkin Temel İlkeler (Makaleler) Yusuf KARAKOÇ 2022-04
9786050511796 Miras Hukuku Süleyman YILMAZ 2022-04
9786050511314 Noter Senetlerinde Sahtelik Mustafa Serdar ÖZBEK 2022-04
9786050510621 Şartlı Sermaye Artırımı Mustafa İsmail KAYA 2022-04
9786050511710 Sendikal Ayrımcılığın Tespitine Yönelik Veri Toplama Sistemi Oluşturma Yöntemleri ve Türkiye İçin Model Önerisi Gaye BAYCIK 2022-04
9786050511789 Sivil Hava Aracı İpoteğinin Paraya Çevrilmesi Tuğba ÇAVDAR 2022-04
9786050511703 Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde İradi Temsil Özge UZUN KAZMACI 2022-04
9786050511567 Türk Af Hukuku Uğur ARSLAN 2022-04
9786050511727 Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma Berrin BOSNA 2022-04
9786050511819 Türk Sorumluluk Hukuku İbrahim KAPLAN 2022-04
9786050511734 Türk Vergi Hukukunda Vergi İncelemesi Mehmet BAYRAM 2022-04
9786050511529 Viyana Satım Sözleşmesi'nde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu Ceren SAYIN 2022-04
9786050511864 Yapay Zekanın Ceza Sorumluluğu ve Kişilik Tartışmaları Berat ÇAMLICA 2022-04
9786050511284 Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Mustafa Serdar ÖZBEK 2022-03
9786050511437 Anayasa Hukuku Kapsamında Türkiye'de Yargı Organının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Fatih ÖZKUL 2022-03
9786050511253 Arabuluculuk ve Tahkim Mevzuatı Mustafa Serdar ÖZBEK 2022-03
9786050511222 Limited Şirketlerde Pay Haczi Nuri Murat POLAT 2022-03
9786050511406 Noterlik Hukuku ve Tebligat Hukuku Ders Kitabı Gülten BAŞOL 2022-03
9786050511000 Sınai Mülkiyet Boyutuyla Moda Hukuku Elif BEYRELİ 2022-03
9786050511505 Siyasi İfade Özgürlüğünün Sınırlanması ve Ölçülülük İlkesi Oğuzhan BALTA 2022-03
9786050511291 Tahkim Hukuku ( 2 Cilt ) Mustafa Serdar ÖZBEK 2022-03
9786050511208 Adalet Kavramı Üzerine (Denemeler) Ayhan AKYÜREK 2022-02
9786050511024 Avrupa Konseyi Göç Politika ve Mekanizmaları Gamze Gül ÇAKIR KILIÇ 2022-02
9786050511369 Ceza Muhakemesinde Ip Adresinin İspat Değeri Yusuf BAŞLAR 2022-02
9786050511420 DIE PUBLIZITÄTSWIRKUNGEN DES HANDELSREGISTERS IM DEUTSCHEN UND TÜRKISCHEN RECHT Aynaz UĞUR 2022-02
9786050511338 Hekimlerin Sorumluluğu Mevci ERGÜN 2022-02
9786050510904 Hükümlü ve Tutuklu Hakları Bahattin ARAS 2022-02
9786050510799 İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları (2019-2021 Yılları) Şahin ÇİL 2022-02
9786050510942 Konkordato ve Konkordato Kayyımı (Uygulamalı) Abdulkadir BOZDOĞAN 2022-02
9786050511161 Vergiye Karşı Direnme Biçimlerinden Agresif Vergi Planlaması Sabahettin GÜLGÜN 2022-02
9786050510805 Alacaklının Temerrüdü ve Hukuki Sonuçları Aziz Erman BAYRAM 2022-01
9786050510874 Anayasa Yargısı Bireysel Başvuru Yolunda Kişilik Haklarının Korunması Burcu ILGIN 2022-01
9786050510812 İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Teslim Borcunda Temerrüdüne İlişkin Ceza Koşulu İrem KAYINOĞLU ÖZDOĞAN 2022-01
9786050510683 Introduction to Turkish Civil Law And Law Of Persons Şebnem AKİPEK
Tuğçe ORAL
2022-01
9786050511048 Introduction to Turkish Civil Law And Law Of Persons (Ciltli) Şebnem AKİPEK
Tuğçe ORAL
2022-01
9786050510720 İşçinin (Tazminatlı veTazminatsız) Geçerli ve Haklı Nedenle İşten Çıkarılması Arif TEMİR 2022-01
9786050510690 Noterlerin Çekişmesiz Yargı İşleri Murat UYUMAZ 2022-01
9786050508833 Vergi Kaçakçılığı Suçları Dündar AYDOĞAN 2022-01
9786050510775 Rödovans Sözleşmesi Burak Bahadır AYRANCI 2021-12
9786050510737 The Reconciliation Of Civil Law and Common Law Traditıons İnan ULUÇ 2021-12
9786050509793 Ceza Muhakemesinde İddia Pazarlığı Pervin AKSOY İPEKCİOĞLU 2021-10
9786050508017 Deniz İş Hukuku Bektaş KAR 2021-03
9786050507300 2017 Anayasa Değişikliği Sonrasında 1982 Anayasasında Cumhurbaşkanı ve Sorumluluğu Fatih ÖZKUL 2020-12
9786050511185 Hukuk Dilinin Gelişmesi ve Sadeleşmesi Ejder YILMAZ 2020-12
9786050505719 Olağanüstü Hallerde Derogasyon Muhammed Fatih KAFADAR 2020-04