Hukuk ve Yargılama Usulüne İlişkin Temel Kanunlar (HMK-İİK-TBK-TMK) ve İlgili Mevzuat

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Gürsel YALVAÇ
ISBN: 9786052642368
1.106,10 TL 1.229,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gürsel YALVAÇ
Baskı Tarihi 2023/05
Baskı Sayısı 10
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1877

Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin temel kanunların toplu olarak bir arada bulundurulması ihtiyaç ve isteğinin dile getirilmesi, böyle bir çalışma yapılması sonucunu doğurmuştur.

Bu derlemede, hukuk uygulayıcılarının sıklıkla uyguladığı tüm temel metinlerin bir arada bulunması amaçlanmış, kitabın kolayca taşınabilir nitelikte olması amacıyla ebatları roman boy olarak ayarlanmıştır. Yine sayfa tasarrufu ve daha çok yasaya yer verilebilmesi için harf puntosu küçültülmüş ancak bu küçültmenin okumayı güçleştirmeyecek bir boyutta olmasına da özen gösterilmiş, bu kitap ile ceza ve yargılama usulüne ilişkin temel kanunlar kitabının aynı okuyucu kitlesi tarafından alınabileceği düşünülerek mümkün olduğunca mevzuat tekrarından kaçınılmış, her iki kitap da daha çok mevzuatı kapsayacak hale getirilmiş, ancak buna rağmen her iki kitapta da bulunması gerektiği belirtilen mevzuat hükümlerine zorunluluk nedeniyle yer verilmiştir.


Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ................................................... 1

 Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair

Kanun.............................................................................................................. 21

 Avukatlık Kanunu............................................................................................ 25

 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2021) ............................................................ 85

 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu......................................................... 95

 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki

Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun....................................................111

 Bilirkişilik Kanunu ..........................................................................................119

 Boğaziçi Kanunu ...........................................................................................129

 Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet

Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair

Yönetmelik ....................................................................................................139

 Çevre Kanunu ..............................................................................................219

 Deniz İş Kanunu............................................................................................247

 Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair

Kanun............................................................................................................263

 Elektronik Haberleşme Kanunu ....................................................................265

 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun....................................307

 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Sistematik Fihrist.........................................311

 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu .....................................................................315

 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu....................353

 Hakimler ve Savcılar Kanunu .......................................................................373

 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu...............................................427

 Harçlar Kanunu .............................................................................................451


VIII

 Harç Tarifeleri ...............................................................................................484

 Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun.....................519

 Yeni/Eski HMK Karşılaştırma Tablosu..........................................................523

 Eski/Yeni HMK Karşılaştırma Tablosu..........................................................529

 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Sistematik Fihrist..........................................537

 Hukuk Muhakemeleri Kanunu.......................................................................549

 Bölge Adliye Mahkemeleri Kurulup Faaliyete Geçinceye Kadar 6100

Sayılı Kanun’un Geçici 3. Maddesi Uyarınca Uygulanması Gereken

HUMK’nun Değişiklikten Önceki 427 İla 444. Maddeleri ve Diğer

Hükümleri......................................................................................................647

 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu..........................................655

 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği......................669

 2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi................................................689

 İcra ve İflas Kanunu Sistematik Fihrist..........................................................695

 İcra ve İflas Kanunu ......................................................................................709

 İmar Kanunu .................................................................................................837

 İş Kanunu (4857 sayılı).................................................................................875

 İş Kanunu (1475 sayılı).................................................................................917

 İş Mahkemeleri Kanunu ................................................................................921

 Kadastro Kanunu ..........................................................................................927

 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu...........................945

 Kamulaştırma Kanunu ..................................................................................969

 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun ............................................995

 Karayolları Trafik Kanunu Sistematik Fihrist.................................................997

 Karayolları Trafik Kanunu ...........................................................................1003

 Karayolu Taşıma Kanunu ...........................................................................1075

 Kat Mülkiyeti Kanunu ..................................................................................1085

 Kooperatifler Kanunu ..................................................................................1111


IX

 Köy İçme Suları Hakkında Kanun...............................................................1135

 Maden Kanunu............................................................................................1139

 Mera Kanunu ..............................................................................................1197

 Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun......................1211

 Milletlerarası Tahkim Kanunu .....................................................................1223

 Milli Parklar Kanunu....................................................................................1235

 Nüfus Hizmetleri Kanunu ............................................................................1241

 Posta Hizmetleri Kanunu ...........................................................................1267

 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ...............................................1283

 Sigortacılık Kanunu.....................................................................................1313

 Sular Hakkında Kanun................................................................................1361

 Tapu Kanunu ..............................................................................................1363

 Tapu Sicili Tüzüğü ......................................................................................1371

 Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında

Kanun..........................................................................................................1391

 Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu........................1395

 Tebligat Kanunu..........................................................................................1399

 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu .....................................................1413

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ....................................................1421

 Türk Borçlar Kanunu Genel Fihrist .............................................................1459

 Yeni/Eski TBK Karşılaştırma Tablosu.........................................................1479

 Eski/Yeni TBK Karşılaştırma Tablosu.........................................................1487

 Türk Borçlar Kanunu...................................................................................1495

 Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında

Kanun..........................................................................................................1599

 Türk Medeni Kanunu Genel Fihrist.............................................................1601

 Türk Medeni Kanunu...................................................................................1637


X

 Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında

Kanun..........................................................................................................1785

 Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin

Uygulamasına İlişkin Tüzük........................................................................1789

 Türk Vatandaşlığı Kanunu ..........................................................................1803

 Uluslararası İşgücü Kanunu........................................................................1813

 Vakıflar Kanunu ..........................................................................................1825

 Yargıtay Kanunu .........................................................................................1839

 Yer Altı Suları Hakkında Kanun..................................................................1869

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.