Genel Hukuk Kitapları

Sırala:
Göster:
Yeni Vakıflar Hukuku -1 Ücretsiz Kargo
Yazar: Suat BALLAR
Yeni Vakıflar Hukuku -1 Av. Suat BALLAR  2020//01 6. Baskı, 1204 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-353-606-6 YeniVakıflar Hukuku kitabı, 2 cilt kitap olarak yayınlanmış olup, 6.baskısındaönemli değişiklikler yapılmıştır. Türk Dernekler Kanunu kitabının6.baskısında ki düzenleme / ayrım sistemi, Yeni Vakıflar Hukuku kitabının6.baskısında da aynen uygulanmış, Anayasa’nın 33.maddesinde yer alanhükümlerin aynen vakıflara da uygulanacağına ilişkin yargı kararlarına genişkapsamda yer verilmiş, ...
180,00 TL
Futbolda Disiplin Ücretsiz Kargo
Yazar: Murat BALCI,Hüseyin AYDIN,Umay İ.UÇAK
Futbolda Disiplin Prof. Dr. Murat BALCI -  Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AYDIN - Av. Sinem TURAN - Av. Buse ALBAY - Av. Sibel ÖZSOY - Av. U. İrem UÇAK 2020/01 2. Baskı, 656 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-914-6 Spor çağlar boyunca hep gündemde olmuş ve toplumlar tarafından yakından takip edilmiştir. İstanbul’da Sultan Ahmet Meydanında izleri kalan Sphendone, Pompei Antik Kenti, Collesium bu gerçeğe tanıklık etmiştir. Sporun şekli farklı olsa da tarihe derin izler bırakmıştır.  Futbol, çağımızd...
115,00 TL
-10%
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Ab Veri Koruma Hukuku Işığında Değerlendirilmesi
Yazar: Emine HİZARCİ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Ab Veri Koruma Hukuku Işığında Değerlendirilmesi Emine Hizarci 2020/01 1. Baskı, 207 Sayfa ISBN 978-605-05-0525-2 İÇİNDEKİLER  ÖNSÖZ7 KISALTMALAR15 GİRİŞ17 I.BÖLÜM 1.VERİ KORUMA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 19 1.1.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi20 1.2.OECD Rehber İlkeleri20 1.3.108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi 22 1.4.BM Düzenlemeleri 23 2.KİŞİSEL VERİ TERMİNOLOJİSİ 24 2.1.Kişi Kavramı 24 2.2.Kişisel Veri Kavramı 25 2.3.Özel Nitelikli Kişise...
55,00 TL 49,50 TL
Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Davalar Ücretsiz Kargo
Yazar: Cemil TEMEL
Açıklamalı - İçtihatlı - Dilekçe ve Karar Örnekli Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Davalar  Av. Cemil TEMEL 2020/01 3. Baskı, 1000 Sayfa ISBN 978-605-168-281-5 Kitapda uygulamadan kamulaştırmadan doğan davalar, fiili ve hukuki el atmadan doğan kamulaştırmasız el atma davaları ve geçici işgal davaları ile ilgili açılabilecek davalar konusunda açıklamar, güncel Yargıtay kararları ile yol göstermesi açısından dava dosyalarından derlediğimiz dilekçe, bilirkişi raporu ve mahkeme ...
195,00 TL
Tıp Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Hakan HAKERİ
Tıp Hukuku Prof. Dr. Hakan HAKERİ 2020/01 18. Baskı, 1408 Sayfa, Ciltli ( CD Ekli) ISBN 978-975-02-5828-2 Bu kitap tıbbi müdahalenin hukukunu incelemektedir. Böylece değişik tıbbi müdahaleler bakımından hukuki sorunlar, sağlık çalışanlarının hak ve yükümlülükleri, hastaların hak ve yükümlülükleri ile hatalı tıbbi uygulamalar nedeniyle tazminat, ceza ve idari sorumluluk konuları sistematik bir yapı içinde, kapsamlı ve bilimsel olarak ele alınmaktadır. Kitapta tıp hukukunun teorik ve pratik bütün ...
287,00 TL
Avukatlık Ücreti Ücretsiz Kargo
Yazar: Murat AYDIN
HY245 Avukatlık Ücreti Av. Murat AYDIN 2020/01 7. Baskı, 1055 Sayfa,   ISBN 978- 975-02-4736-1 Avukatlık sözleşmesine ve bu sözleşme özelinde avukatlık ücretine ilişkin hukuki uyuşmazlıklar her geçen gün artmakla birlikte, bu uyuşmazlıklar zaman içinde değişikliğe uğramıştır. Avukat ile müvekkili arasında güvene dayalı ilişkinin baştan iyi kurulmaması veya işleyiş sırasında gerekli iletişimin sağlanmaması nedeniyle pek çok uyuşmazlık ve dava ortaya çıkmaktadır. Elinizdeki kitap, avukat ile ...
184,00 TL
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İşletmeler
Yazar: Kerem AYDIN, H. Gökçe ÜSTÜNDAĞ
Açıklamalı Anlatımıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İşletmeler Av. Arb. Kerem AYDIN, Av. H. Gökçe ÜSTÜNDAĞ 2019/12 1. Baskı, 144 Sayfa ISBN 9978-605-7990-47-1 Elinizde tutmakta olduğunuz bu kitap Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nu, işbu kanunun nerelerden doğup hayatımızda hangi noktalara sirayet edeceğini açıklamak amacıyla yazılmış bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 7 Nisan 2016 günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Her ne kadar kanunun geçmişi y...
30,00 TL
Profesyonel Futbolcunun İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Sonuçları
Yazar: Yakub KIZILKAYA
Profesyonel Futbolcunun İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Sonuçları Av. Yakub KIZILKAYA 2019/12 1. Baskı, 167 Sayfa ISBN 978-605-242-572-5 - Profesyonel Futbolcu ile Kulüp Arasındaki Hukuki İlişki - Profesyonel Futbolcunun İş İlişkisinin Sona Erme Şekilleri - Profesyonel Futbolcunun İş İlişkisinin Sona Ermesinin Sonuçları...
34,00 TL
Avukatı mısın? Bir Ergün Kazanır Hikayesi
Yazar: Ergün KAZANIR
Avukatı mısın? Bir Ergün Kazanır Hikayesi Ergun KAZANIR 2019/11 2. Baskı, 140 Sayfa ISBN 978-605-80344-0-2 Adaletin dolambaçlı yollarında yolunu bulmaya çalışan bir avukatın; bazen tebessüm ettiren, bazen de derinlere daldıran hikâyesini okuyacağınız bu kitapta, dışarıdan göründüğü gibi olmayan mesleğimizin farklı yönlerini gözler önüne sermeye çalıştım. Genç meslektaşlarımın sorunlarına farklı bakış açılarıyla dikkat çekmeye çalışırken bir yandan da okuyan her meslektaşımın kendinden bir şeyler...
17,50 TL
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Murat Volkan DÜLGER
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER 2019/11 2. Baskı, 701 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-81015-1-7 "Kişisel verilerin korunması alanındaki esas ilerlemeyi kaydeden adım şüphesiz Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında 24 Mart 2016 tarihinde yasalaşan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesidir. Böylelikle 6698 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 7 Nisan 2016 tarihi kişisel verilerin korunması a...
169,00 TL
İslam ve Osmanlı Hukukunda Hidane
Yazar: Samed ATASOY
İslam ve Osmanlı Hukukunda Hidane Samet ATASOY 2019/11 1. Baskı, 206 Sayfa ISBN 978-605-300-898-9 Geleceğin umudu olan çocukların bakım, terbiye, korunma gibi ihtiyaçları evlilik birliği içerisinde anne ve baba tarafından müşterek olarak yerine getirilir; ancak, -bir sebeple bu evlilik bağı sona erdiğinde bu küçük çocukların ve aciz kişilerin bakım, terbiye ve ihtiyaçları kim tarafından yerine getirilecektir?- Sorusu gündeme gelecektir. Çocuklara ve çocuk haklarına gereken önemi vermiş olan İsla...
48,00 TL
Maden Hukuku İle İlgili Makaleler Ücretsiz Kargo
Yazar: Mustafa TOPALOĞLU
Maden Hukuku İle İlgili Makaleler Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU 2019/10 1. Baskı, 582 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-2203-53-8...
140,00 TL
Türk Siyasal Tarihi
Yazar: Rıdvan AKIN
HY915 Türk Siyasal Tarihi Rıdvan AKIN 2019/10 3. Baskı, 576 Sayfa ,   ISBN  978-975-244-910-7 Üniversitelerin siyasal bilimler, hukuk ve tarih bölümlerinde Türk Siyasal Hayatı, Türk Demokrasi Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk Devrim Tarihi gibi zorunlu veya seçimlik dersler vardır; öğretim üyeleri bu derslerde genellikle Türkiye'nin siyasal gelişmeleri bağlamında konuları ele alma eğilimindedirler. Derslerde ele alınan temalarla ilgili çok sayıda yayın bulunmakla birlikte, bütün...
40,00 TL
Türk Futbolunda Durumsal Suç Önlemenin Kriminolojik Bir Değerlendirmesi
Yazar: Derya TEKİN
Türk Futbolunda Durumsal Suç Önlemenin Kriminolojik Bir Değerlendirmesi Dr. Öğr. Üyesi Derya TEKİN 2019/10 1. Baskı, 270 Sayfa ISBN 978-605-315-753-3 Suç önlemede durumsal yaklaşımı benimseyen bu çalışma, yazarın 2013-2017 yılları arasında Birleşik Krallık’ta Queen’s University Belfast’ta tamamladığı doktora tezinin (An Evaluation of Situational Crime Prevention in Football in Turkey) Türkçe bir çevirisi olup, Türk okuyuculara futbolda durumsal önlemenin nitel bir kriminolojik değerlendirmesini ...
82,00 TL
Kişisel Veri Koruma Hukuku – Mevzuat & İçtihat
Yazar: Mehmet bedii KAYA,Furkan Güven TAŞTAN
HYB78 Kişisel Veri Koruma Hukuku – Mevzuat & İçtihat - Bibliyografya Dr. Mehmet Bedii KAYA, Furkan Güven TAŞTAN 2019/10 2. Baskı, 670 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7820-72-3 Son yarım asırdır Dünya'da tartışılmakta olan kişisel verilerin korunması meselesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'de de önem kazanmaya başlamıştır. Bu doğrultuda elinizdeki kitapta kişisel verilerin korunmasıyla ilgili ulusal ve uluslararası normatif hukuk metinleri...
75,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 745 (50 Sayfa)