Hakim ve Savcıların Disiplin, Cezai ve Hukuki Sorumlulukları

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Selman ESKİLER
ISBN: 9786053009917
291,60 TL 324,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Selman ESKİLER
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Hakim ve Savcıların Disiplin, Cezai ve Hukuki Sorumlulukları

Selman ESKİLER

2020/03 1. Baskı, 311 Sayfa

ISBN 978-605-300-991-7

Hukuk devletinin en önemli şartlarından birisi bağımsız ve tarafsız bir yargıdır. Ülkemizde bağımsız ve tarafsız bir yargının temini için yasalarda ve Anayasa’da yargı mensuplarına bir takım güvenceler tanınmıştır. Ancak kendilerine tanınan bu güvenceler,  hâkim ve savcıların hiçbir sorumluluklarının olmayacağı ve keyfi davranabilecekleri anlamına gelmez. Nitekim kamusal yetki kullanan herkes gibi hâkim ve savcıların da hesap verebilir olması gerekir. Hukuk sistemimizde hâkim ve savcıların hesap verebilirliği konusunda üç tür sorumluluk düzenlenmiştir. Bunlar disiplin sorumluluğu, cezai sorumluluk ve hukuki sorumluluktur. Bu çalışmada 2802 Sayılı Kanuna tabi olan hâkim ve savcılar yönünden her üç sorumluluk türü detaylı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmamızın neticesinde yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumsuz yönde etkilemeyen bir hesap verme sisteminin benimsenmesi, bu sistemde hukuk devleti ilkesinin tam olarak uygulanması, yasallık ve şüpheden sanık yararlanır gibi hukukun genel ilkelerinin eksiksiz olarak uygulanması, kıyasa yol açan veya disiplin amirlerine takdir hakkı tanıyan hükümlerin yasa metninden çıkartılması, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun bütün kararlarına karşı yargı yoluna başvurulabilmesi,  asılsız ihbar ve şikâyetlerin önlenmesi için ihbarda bulunan ya da şikâyetçi aleyhine katı yaptırımların öngörülmesi, soruşturma aşamasında hâkim ve savcılara tanınan savunma süresinin daha uzun olması, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun Anayasa’ya ve 6087 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’na uyumlu hale getirilmesi çözüm önerisi olarak ifade edilmiştir.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.