Kitle iletişim Hukuku

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Sinan BAYINDIR - Özge APİŞ - Oğuz ERSÖZ
ISBN: 9786052641583
Stok Durumu: Tükendi
236,70 TL 263,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Sinan BAYINDIR,Özge APİŞ,Oğuz ERSÖZ
Baskı Tarihi 2023/03
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Kitle iletişim Hukuku

Dr.Öğretim Üyesi Sinan BAYINDIR,Dr.Öğretim Üyesi Özge APİŞ,Arş.Gör.Oğuz ERSÖZ

2018/10 1.Baskı,314 Sayfa

ISBN 978-605-7542-58-8

Gelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün yeni iletişim modelleri iletişime adeta yeni bir boyut kazandırmakta, bu alanda sürekli yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç artmaktadır. Öyle ki kitle iletişim faaliyetleri birçok hukuk dalını yakından ilgilendirmektedir. Bu bakımdan günümüzde kitle iletişim hukuku bağımsızlığını kazanmış karma nitelikte bir hukuk dalı olarak özel hukuk ve kamu hukuku alanlarında çeşitli düzenlemeler içermektedir. Kişilik hakları ve kamu yararıyla doğrudan ilgili olması nedeniyle bu alandaki özgürlüklerin yasal sınırlarının nerede başlayıp nerede biteceğinin belirlenmesi oldukça önem taşımaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

  İÇİNDEKİLER

   Birinci Bölüm 
   İLETİŞİM KAVRAMI VE KİTLE İLETİŞİMİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 
   I. İletişim Kavramı, Türleri ve Kitle İletişimin Önemi
   1. İletişim Kavramı
   2. İletişim Türleri
   3. Kitle İletişimin Önemi
   II. Kitle İletişim Hukukunun Özellikleri 
   1. Kitle İletişim Hukukunun Hukuk Dalları İçerisindeki Yeri
   2. Kitle İletişim Hukukunun Hukukun Diğer Dalları İle İlişkisi

    İkinci Bölüm 
    KİTLE İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İÇERİĞİ, SINIRLANDIRILMASI VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İLİŞKİSİ 
    I. Kitle İletişim Özgürlüğü Kavramının İçeriği
    II. Kitle İletişim Özgürlüğünün Temel Unsurları
    1. Haber, Düşünce ve Kanıları Öğrenebilme ve Toplayabilme Hakkı
    2. Haber, Düşünce ve Kanıları Açıklayabilme Hakkı
    3. Haber, Düşünce ve Kanıları Yayabilme Hakkı
    III. Kitle İletişim Özgürlüğünün Sınırlandırılması
    1. Kişilik Hakları Dolayısıyla Sınırlandırılması
    2. Kişinin Şeref ve Haysiyet Hakkı
    3. Kişinin Özel Hayatı

     Üçüncü Bölüm 
     BASIN REJİMİ 
     I. Genel Açıklamalar
     1. Basının Tarihçesi
     2. Basının Kamusal Görevleri
     3. Basın Rejimine İlişkin Temel Kavramlar 
     II. Süreli (Dönemsel) Yayınlar
     1. Süreli Yayının Şartları 
     2. Süreli Yayın Türleri 
     3. Sorumlu Müdür

      Dördüncü Bölüm 
      DÜŞÜNCEYİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN UNSURLARI, SINIRLANDIRILMASI VE KİTLE İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İLİŞKİSİ 
      I. Genel Açıklamalar
      II. Kavram Sorunu
      III. Tanım
      IV. Düşünceyi İfade Özgürlüğünün Unsurları
      1. Bilgi Alma ve Öğrenme Özgürlüğü
      2. Düşünce (Kanaat) Özgürlüğü
      3. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Özgürlüğü
      V. Düşünceyi İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması
      1. Genel Açıklamalar
      2. Sınırlamanın Koşulları
      VI. Düşünceyi İfade Özgürlüğünün Kitle İletişim Özgürlüğüyle İlişkisi

       Beşinci Bölüm 
       RADYO VE TELEVİZYON REJİMİ 
       I. Tarihçe 
       1. Ülkemizde Radyo ve Televizyonun Tarihçesi
       II. Radyo ve Televizyonla İlgili Kurumlar
       1. Türkiye Radyo ve Televizyonu (TRT)
       2. Özel Kanallar 
       III. Radyo ve Televizyon Yayınlarının Denetlenmesi
       1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
       IV. Yayın İlkeleri ve Yayın Yasakları
       1. Yayın İlkeleri
       2. Yayın Yasakları

        Altıncı Bölüm 
        BASIN YAYIN FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİ 
        I. Özdenetim
        1. Basın Konseyi 
        2. Basın İlan Kurumu 
        II. Basının Cezai ve Hukuki Sorumluluk Rejimi
        1. Cezai Sorumluluk Rejimi
        2. Hukuki Sorumluluk Rejimi

         Yedinci Bölüm 
         İNTERNET REJİMİ 
         I. İnternetin Tanımı Tarihçesi
         II. Bilişim ve Bilgisayar Kavramları
         1. Bilişim Kavramı
         2. Bilgisayar
         III. İnternet ve İnternete İlişkin Kavramlar
         1. İnternet Kavramı
         2. İnternete İlişkin Kavramlar
         3. Sosyal Medya
         IV. İnternet Hukukuna İlişkin Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler
         1. Uluslararası Düzenlemeler
         2. Ulusal Düzenlemeler
         V. İnternetin Ulusal Düzenlenmesi ve Denetimini Sağlayan Kurumlar
         1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
         2. İnternet Geliştirme Kurulu
         3. Erişim Sağlayıcıları Birliği
         4. Siber Güvenlik Kurulu
         VI. İnternet Süjeleri
         1. Genel Açıklamalar
         2. İnternet Süjelerinin Cezai Sorumluluğu
         3. İnternet Süjelerinin Hukuki Sorumluluğu

          KAYNAKÇA          Yorum Yap

          Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.