Oniki Levha Yayınları

Sırala:
Göster:
Newsletter 2019
Yazar: H. Ercüment ERDEM
Newsletter 2019 Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM (Editör) 2020/03 1. Baskı, 469 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-51-1 We are honored to provide you our new book, "Newsletter 2019", as we are celebrating the 10th anniversary of publishing our Newsletter book.In our book, we have published our research in many new areas and subjects of law, developed in parallel to meet the needs of today's business. Our Newsletter 2019 book includes 16 articles in the field of commercial law. We published seven article...
80,00 TL
Medenî Usûl Hukuku Açısından Adi Ortaklık İlişkileri
Yazar: Vildan PEKSÖZ
Medenî Usûl Hukuku Açısından Adi Ortaklık İlişkileri Dr. Vildan PEKSÖZ 2020/05 1. Baskı, 400 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7899-08-6 Bu çalışmada, Türk Borçlar Kanunu'nun 620 ila 645'nci maddelerinde düzenlenen adi ortaklık iişkileri medeni usul hukuku açısından ele alınmıştır. Çalışmaya esas olması bakımından, ilk bölümde adi ortaklık ilişkilerinin maddi hukuk temeli üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde adi ortaklıkla ilgili hem dış ilişkideki hem de iç ilişkideki taraf sorunu tartışılmıştır. Üçün...
95,00 TL
Roma'da Köle ve Hukuku
Yazar: B. Yiğit SAYIN
Roma'da Köle ve Hukuku Dr. B. Yiğit SAYIN 2020/06 1. Baskı, 630 Sayfa ISBN 978-625-7899-42-0 Çalışmam 3 farklı bölümden oluşup: ilk bölümde genel olarak "Roma Kölelik Anlayışını ve Roma Kölelik Hukukunu" incelemeye ve hem terminoloji bakımından, hem de kavramsal olarak bir girizgah ortaya koymaya çalışacağım. Bu bölümde ayrıca Roma'da kölelik ve kölelik hukuku kaynaklarını da asli ve bilgi kaynakları olarak iki farklı başlık altında- detaylı şekilde irdeleyeceğim. İkinci bölüm ise Roma köleliğin...
95,00 TL
Haksız Rekabetten Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
Yazar: Ayşe İpek SARIÖZ
HY964  Haksız Rekabetten Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme Ayşe İpek SARIÖZ 2012/02 Baskı, XX+278 Sayfa ISBN 978-605-5373-59-7 Çalışmanın ilk bölümünde Ticaret Hukuku ve özellikle Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde haksız rekabet kavramı ele alınmış; ikinci bölümde ise Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 37. maddesinde yer alan konuya ilişkin kanunlar ihtilafı kuralı, gerek Avrupa Birliği mevzuatı gerekse İsviçre Hukuku ile karşılaştırmalı ...
32,50 TL
THEMIS - Ceza Hukuku Genel Hükümler
Yazar: İsmail ERCAN
SH002-1 THEMİS - Ceza Hukuku Genel Hükümler İsmail ERCAN 2019/10 15. Baskı, 320 Sayfa, ISBN 978-975-2449-26-8 Ceza Hukuku adlı yapıtımızda ne yüzeysel geçilen bir konu ne de labirente dönüştürülen anlam açmazları bulunmaktadır. Amacımız ceza hukuku öğrenmek isteyenlere dolambaçtan uzak, yaşayan hukuku anlatan kesin ve net bilgiler verebilmektir. Bu basıda 2019 yılında 7188 sayılı Yasayla yapılan son mevzuat değişiklikleri kitaba işlenmiş, ayrıca kitap baştan sona gözden geçirilerek bazı konular ...
40,00 TL
HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Fihristli)
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Hülya TAŞ KORKMAZ, Nedim MERİÇ
UH075-1 HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ - Doç. Dr. Nedim ERİÇ 2019/10 9. Baskı, 672 Sayfa, Cilti ISBN 978-605-7820-53-2 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun gerekçesiz sekizinci basısı tükendiğinden ve bu arada ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerin de çalışmaya eklenmesi gerektiğinden dokuzuncu basıyı hazırlamış bulunuyoruz. Diğer basılarda olduğu gibi bu basıda da, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun doğru ve eksiksiz k...
57,50 TL
Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Yazar: Cem AKBIYIK
ME207 Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Cem AKBIYIK 2012/10 Baskı, XXVI+226 Sayfa  ISBN 978-605-4687-41-1  ...
27,78 TL
THEMIS – KPSS Hukuk Soruları
Yazar: Ümit KAYMAK, İsmail ERCAN
SH026 THEMIS – KPSS Hukuk Soruları Ümit KAYMAK – İsmail ERCAN 2015/12 9. Baskı, VIII+998 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-152-323-1...
85,00 TL
Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu
Yazar: M. Murat İNCEOĞLU
BH269 Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu (Makaleler - Tebliğler) Doç. Dr. M. Murat İNCEOĞLU (Der.) 2012/01 Baskı, X+406 Sayfa Ciltli  ISBN 978-605-5373-49-8  ...
70,00 TL
Jeremy Bentham'ın Faydacı Ahlak ve Hukuk Teorisi
Yazar: Hülya ÖZKURT
HT114 Jeremy Bentham'ın Faydacı Ahlak ve Hukuk Teorisi Hülya ÖZKURT 2013/04 Baskı, XVI+236 Sayfa ISBN 978-605-4687-78-7 ...
25,00 TL
Aile Hukuku
Yazar: Hüseyin HATEMİ
Aile Hukuku Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ 2020/01 8. Baskı, 193 Sayfa ISBN 978-605-7953-08-5 Yeni basıda da düzeltmeler ve bazı eklemelerle yayınlanmaktadır. İçinde bulunduğum şartlar ve tek yarı yıllık bir dersin kitabının öğrenci yararını çok hacimli olmama endişesiyle sadece bir ders kitabı niteliğindedir. Ne var ki bazı konularda gerekli gördüğüm eleştiriler ve de lege ferenda düzeltme teklifleri yer almaktadır.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER §1. GİRİŞ §2. NİŞANLANMA §3. EVLENME SÖZLEŞMESİ VE KURUCU UNSUR...
30,00 TL
Hukuk Eliyle Talim ve Terbiye Toplumsal Değişme ve Hukuk ilişkisi Çerçevesinde Zorunlu Eğitim
Yazar: Fehmiye Ceren AKÇABAY
HY057 Hukuk Eliyle Talim ve Terbiye Toplumsal Değişme ve Hukuk ilişkisi Çerçevesinde Zorunlu Eğitim Fehmiye Ceren AKÇABAY 2013/07 Baskı, XVI+394 Sayfa ISBN 978-605-152-024-7  "Son dönemde ülkemizde gündemi önemli ölçüde işgal eden zorunlu eğitim tartışmaları düşünüldüğünde; bu tartışmalardan akıllarda kalan, kesintisiz 8 yıl, kesintili 12 yıl, 4+4+4, 3+5, 1+4+4+4 gibi ancak bir matematik probleminde yan yana gelerek anlam kazanabilecek soyutlamalardan ibarettir. Tartışmaların çokluğuna rağmen ne...
25,00 TL
Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu
Yazar: Cüneyt PEKMEZ
ST077 Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu Cüneyt PEKMEZ 2013/07 Baskı, XX+236 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-152-019-3 ...
46,30 TL
Hukuk Sosyolojisine Giriş
Yazar: Ahmet Tevfik ÖZCAN
HT058 Hukuk Sosyolojisine Giriş Mehmet Tevfik ÖZCAN 2018/04 5. Baskı, XXII+240 Sayfa ISBN 978-605-4396-69-6     ...
25,00 TL
Medeni Hukukta Güncel Sorunlar ve Önemli Gelişmeler Sempozyumu
ME196 Medeni Hukukta Güncel Sorunlar ve Önemli Gelişmeler Sempozyumu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi 2011/05 Baskı, XIV+304 Sayfa Ciltli ISBN 978-605-4396-58-0     ...
46,30 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 1262 (85 Sayfa)