Oniki Levha Yayınları

Sırala:
Göster:
Medenî Usul Hukukunda Belgelerin İbrazı Mecburiyeti
Yazar: Güray ERDÖNMEZ
UH124 Medenî Usul Hukukunda Belgelerin İbrazı Mecburiyeti Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ 2014/04  2. Baskı, XXIV+558 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-152-116-9 ...
69,44 TL
İşletme İktisadı(Konu Anlatımlı-Çözümlü Sorular)
Yazar: Yasin ÇOBAN
SH038 İşletme İktisadı (Konu Anlatımlı-Çözümlü Sorular) Yasin ÇOBAN 2014/05 Baskı, XVI+122 Sayfa ISBN 978-605-152-135-0  Kurum sınavlarına hazırlanan adayların, İşletme İktisadı alanında soru çözme gücünü geliştirerek başarı düzeyini arttırmayı amaçlayan bu kitabın, adayların sınavlara hazırlık sürecinde başvurabileceği temel kaynak olması amaçlanmıştır. Kitabın ayırt edici özelliği, bu alandan gelecek sorulara karşı detaylara boğulmadan konuların özet bir şekilde okuyucuya sunulması ve çözümlü ...
12,50 TL
Medeni Kanunun 23. Maddesi Kapsamında Kişilik Hakkının Sözleşme Özgürlüğüne Etkisi
Yazar: Nil KARABAĞ BULUT
ME245 Medeni Kanunun 23. Maddesi Kapsamında Kişilik Hakkının Sözleşme Özgürlüğüne Etkisi Dr. Nil KARABAĞ BULUT 2014/09 Baskı, XXX+488 Sayfa ISBN 978-605-152-163-3 ...
32,41 TL
Uluslararası Vergilendirme
Yazar: Hüseyin IŞIK
VH443 Uluslararası Vergilendirme Dr. Hüseyin IŞIK 2014/11 Baskı, XXVIII+658 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-152-192-3 ...
87,96 TL
Petrol Piyasası Hukuku
Yazar: Mehmet Suat KAYIKÇI
HY256 Petrol Piyasası Hukuku Av. Mehmet Suat KAYIKÇI 2019/05 2. Baskı, 318 Sayfa ISBN 978-605-7622-80-8 Kitabımızın ilk baskısının üzerinden 4 yıl geçti. Bu süre içinde Anayasa Mahkemesi'nin Mayıs 2016'da 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nda yer alan maktu idari para cezalarına ilişkin bazı hükümlerin Anayasa'nın 2 nci maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesine aykırılığına kanaat getirerek iptal etmesi üzerine kitabın yeni baskısı için Meclisin karar doğrultusunda gerekli Kanun değişikliğin...
60,00 TL
Hak Kavramının Hukuk Felsefesi Açısından Analizi
Yazar: Nazime BEYSAN
HT168 Hak Kavramının Hukuk Felsefesi Açısından Analizi  Yard. Doç. Dr. Nazime BEYSAN 2015/05 Baskı, XVIII+322 Sayfa ISBN 978-605-152-203-6  Hak kavramı hukukun en temel kavramlarından biridir. Fakat günümüzde hak kavramının kullanıldığı bağlam sadece hukuk alanı ile sınırlı değildir. Ahlak felsefesi ve siyaset felsefesi alanındaki tartışmalarda da hak kavramı sıklıkla kullanılmaktadır. Bununla birlikte tartışmacılar bu kavrama çoğunlukla belli bir amaca ulaşmak veya diğer bir deyişle belli bir g...
30,00 TL
Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirme Yükümlülüğü
Yazar: Rahime ERBAŞ
CH937 Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirme Yükümlülüğü Rahime ERBAŞ 2015/07 Baskı, XXII+224 Sayfa ISBN 978-605-152-261-6 ...
27,78 TL
Kentsel Dönüşüm Hukuku
Yazar: Melikşah YASİN, Cenk ŞAHİN
İH106 Kentsel Dönüşüm Hukuku Editörler: Doç. Dr. Melikşah YASİN - Yard. Doç. Dr. Cenk ŞAHİN 2015/10 Baskı, XVI+584 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-152-263-0 ...
70,00 TL
Avrupa Birliği'nin Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu'na Katılımı
Yazar: Gökçe TOPALOĞLU
DE183 Avrupa Birliği'nin Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu'na Katılımı Gökçe TOPALOĞLU 2015/09 Baskı, XIV+170 Sayfa ISBN 978-605-152-283-8 ...
23,15 TL
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi
Yazar: Etem Sabâ ÖZMEN, Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU
TÜ052 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi Prof. Dr. Etem Sabâ ÖZMEN - Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU 2016/01 Baskı, XVIII+116 Sayfa, ISBN 978-605-152-342-2 ...
22,50 TL
Velayet Hukuku
Yazar: Sevgi USTA
ME277 Velayet Hukuku Sevgi USTA 2016/03 Baskı, XXIV+590 Sayfa ISBN 978-605-152-366-8 ...
46,30 TL
Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama
Yazar: Hasan SINAR
CU271 Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama Hasan SINAR 2016/06 Baskı, XXIV+458 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-152-379-8 ...
55,56 TL
AİHS'e Ek 1 No'lu Protokole Göre Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Edinmesi
Yazar: Ayşe Yasemin AYDOĞMUŞ
MH483 AİHS'e Ek 1 No'lu Protokole Göre Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Edinmesi Dr. Ayşe Yasemin AYDOĞMUŞ 2016/07 Baskı, XXII+520 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-152-405-4 ...
64,81 TL
Türk Ceza Kanununda Çocuk Düşürtme ve Çocuk Düşürme Suçları (TCK. m. 99-100)
Yazar: Salih OKTAR
CHA54 Türk Ceza Kanununda Çocuk Düşürtme ve Çocuk Düşürme Suçları (TCK. m. 99-100) Dr. Salih OKTAR 2016/11 Baskı, XXII+274 Sayfa ISBN 978-605-152-445-0 ...
30,56 TL
Sigorta Hukuku Cilt:II Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler Birinci Bölüm: Zarar Sigortaları (Madde 1453-1486)
Yazar: Samim ÜNAN
TH161-2 Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap Sigorta Hukuku Cilt:II Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler Birinci Bölüm: Zarar Sigortaları (Madde 1453-1486) Samim ÜNAN 2016/11 Baskı, XVIII+526 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-152-446-7 ...
60,19 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 1155 (77 Sayfa)