Lex Superıor İlkesi : Hukukî Geçerliliği ve Uygulaması

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Yahya Berkol GÜLGEÇ
ISBN: 9786051527338
72,00 TL 80,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yahya Berkol GÜLGEÇ
Baskı Tarihi 2018/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Lex Superıor İlkesi : Hukukî Geçerliliği ve Uygulaması

Yahya Berkol GÜLGEÇ

2018/03 1.Baskı,154 Sayfa

ISBN 978-605-152-733-8

Hukuk uygulamasında hukuk sistemi tarafından benimsenmemiş ilkelerin de uygulandığını görürüz. Pozitif temelden mahrum olan bu ilkelerin içtihadi olduğu, rasyonel ilkeler oldukları veya eşyanın tabiatından kaynaklandığı ileri sürülür. Bir başka deyişle, bu ilkelerin geçerliliği hukuk dışı birtakım kaynaklara dayandırılır. Lex superior derogat legi inferiori ilkesi de bu tür ilkelerdendir. Çalışma bu ilkenin anlamını ve geçerliliğini sorgulamakta, Türk hukuk sistemi içindeki uygulanabilirliğini tartışmaktadır. Neticede lex superior ilkesinin Türk hukukundaki uygulamasının özellikle bazı normların yargısal denetimi açısından ilginç sonuçlara gebe olduğu görülecektir.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ

    I. Kavramsal Çerçeve
    A. Norm
    B. Geçerlilik ve Normatif Üstünlük
    C. Uygulama Kavramı ve Uygulama Önceliği
    1. Uygulama Kavramı
    2. Uygulama Önceliği

     II. Lex Superıor İlkesi: Anlam, Muhatap, Geçerlilik ve Uygulanabilirlik
     A. İlke Kavramı ve Lex Superior İlkesinin Anlamı
     B. Muhatap
     C. Geçerlilik
     D. Uygulanabilirlik
     E. İçtihadi Bir İlke Olarak Lex Superior İlkesi

      III. Lex Superıor İlkesinin Türk Hukukunda Uygulanabilirliği ve Uygulamanın Olası Sonuçları
      A. İlkenin Geçerliliği
      B. Uygulamanın Kapsamı
      1. Kanun-Anayasa Çatışmasında Lex Superior İlkesinin Uygulanması
      2. Bekletici Mesele ve Lex Superior İlkesinin Diğer Çatışmalara Uygulanması 
      3. Üstün Emri ve Lex Superior İlkesinin Uygulanması
      C. Lex Superior İlkesinin Türk Hukukunda Uygulanmasının Olası Sonuçları 
      1. Olağanüstü Dönem KHK'si-Anayasa Çatışması
      2. Uluslararası Antlaşma-Anayasa Çatışması 
      3. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi-Anayasa Çatışması

       BİBLİOGRAFYA

       Yorum Yap

       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.