Osmanlı Yargılama Hukukunda Bilirkişilik

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Ahmet KILINÇ
ISBN: 9786258038927
218,70 TL 243,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ahmet KILINÇ
Baskı Tarihi 2022/03
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 311

Osmanlı Yargılama Hukukunda Bilirkişilik

Ahmet KILINÇ

Elinizdeki bu çalışma, doçentlik başvuru eseri olarak Üniversitelerarası Kurula sunulan “OSMANLI YARGILAMA HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK” adlı kitabın ikinci baskıdır. Hukuk tarihi alanında monografik bir kitap olan bu çalışmanın iki sene nihayete ermeden ikinci baskısına ihtiyaç duyulması, her yazarda olacağı üzere bizi de ziyadesiyle memnun etmiştir.

Çalışma yayımlandıktan sonra ulaşan tenkitler gözönünde bulundurularak bazı başlıklarda ve ifadelerde değişikliker yapılmıştır. Keza bu süre zarfında yayımlanan güncel eserler, çalışmanın ilgili kısmında işlenmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte ilk baskı sırasında göremediğimiz kaynaklar işlenmeye çalışılmış, hataların da giderilmesi hususunda gayret gösterilmiştir.

Bilindiği üzere Hukuk tarihi ilmi, zengin hukuk tecrübesi ve kültürü sağlaması hasebiyle pozitif hukuka katkı sağlamaktadır. Yüzlerce yıl ayakta duran ve sağladığı adalet ile takdir kazanan ancak yaşanılan aksaklıklara bağlı olarak ömrü nihayete erden Osmanlı Devleti’nin hukuk tecrübesi de kıymetlidir. Bu bağlamda Osmanlı Yargılama Hukukunda bilirkişilik uygulamalarından yola çıkarak çıkarılacak çok ders vardır. Umarız bu çalışma hem öğretiye hem pratiğe katkı sağlar. Gayret bizden, başarı Allah’tandır.

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ............................................................................................. 7

İÇİNDEKİLER.............................................................................................................. 9

KISALTMALAR......................................................................................................... 13

GİRİŞ ....................................................................................................................... 15


BİRİNCİ BÖLÜM

OSMANLI YARGILAMA HUKUKUNDA

BİLİRKİŞİNİN KONUMU, ÖNEMİ, ÖZELLİKLERİ


A. Terminoloji ...................................................................................................... 19

B. Osmanlı Hukuk Kaynaklarında Bilirkişilik......................................................... 31

1. İslam Hukuk Kaynaklarında Bilirkişilik....................................................... 31

a. Asli Kaynaklarda Bilirkişilik ................................................................. 32

b. Tali Kaynaklarda Bilirkişilik ................................................................. 36

2. Örfi Hukuk Kaynaklarında Bilirkişilik ......................................................... 42

a. Klasik Dönem Örfi Hukuk Kaynaklarında Bilirkişilik.............................. 43

b. Tanzimat Sonrası Dönem Örfi Hukuk Kaynaklarında Bilirkişilk .......... 50

i. Batı Menşeili Örfi Hukuk Kaynaklarında Bilirkişilik...................... 51

ii. Yerli Hukuk Kaynaklarında Bilirkişilik........................................... 60

C. Bilirkişilik Kurumunun Benzer Faaliyet Yürüten Müesseseler ile İlişkisi .......... 64

1. Kassam...................................................................................................... 64

2. Şahit.......................................................................................................... 68

3. Şuhûdü’l Hâl.............................................................................................. 74

4. Müftü........................................................................................................ 78

Ç. Bilirkişilik Kurumunun Osmanlı Hukukundaki Önemi...................................... 80

D. Tanımı Özellikleri Konumu Seçilmesi ve Kaynağı............................................. 88

1. Tanımı ve Özellikleri.................................................................................. 88

2. Osmanlı Yargılama Hukukundaki Konumu.............................................. 102

3. Osmanlı Yargı Teşkilatında Bilirkişi Kaynakları........................................ 112


10 İçindekiler

a. Klasik Dönem Yargı Teşkilatında Bilirkişi Kaynakları ........................ 112

i. Esnaf Teşkilatında Görev Yapan Sürekli Bilirkişiler.................... 113

(a) Osmanlı Esnaf Teşkilatı....................................................... 113

(b) Esnaf Teşkilatındaki Bilirkişilerin Vazife ve Çalışma

İlkeleri................................................................................. 115

(c) Bilirkişilerin Teşkilat İçerisindeki İdari Görevleri ................ 119

(ç) Bilirkişinin Piyasaya Yönelik Vazifeleri................................ 124

(d) Bilirkişilerin Sosyo-Ekonomik Durumları ............................ 131

ii. Siyasi Otoritenin Hususi Olarak Belirlemesi .............................. 137

iii. Kadının Re’sen Görevlendirilmesi ............................................. 139

b. Tanzimat Sonrası Dönem Yargı Teşkilatında Bilirkişi Kaynakları...... 140

i. Bilirkişilerin Taraflarca Belirlenmesi.......................................... 140

ii. Bilirkişilerin Re’sen Belirlenmesi ............................................... 141


İKİNCİ BÖLÜM


OSMANLI YARGILAMA HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK FAALİYETİ VE ETKİLERİ

A. Bilirkişilere Başvurulan Dava Türleri.............................................................. 147

1. Zorunlu Bilirkişilik Uygulamaları ............................................................. 148

a. Klasik Dönemde Zorunlu Bilirkişilik.................................................. 148

b. Tanzimat Sonrası Dönemde Zorunlu Bilirkişilik ............................... 155

2. Özel Hukuk Alanında Görülen Bilirkişilik Uygulamaları .......................... 157

a. Eşya Hukuku..................................................................................... 157

b. Borçlar Hukuku ................................................................................ 168

c. Miras Hukuku................................................................................... 179

ç. Vakıf Davaları................................................................................... 191

d. Ticaret Hukuku................................................................................. 206

e. Kişiler Hukuku .................................................................................. 210

f. Aile Hukuku...................................................................................... 215

g. Usul Hukuku..................................................................................... 223

3. Kamu Hukuku Alanında Görülen Bilirkişilik Uygulamaları ...................... 225

a. Ceza Hukuku .................................................................................... 226

b. Ceza Usul Hukuku Kapsamında İyi Hal Tespiti ................................. 235

c. Vergi Hukuku ................................................................................... 239


İçindekiler 11

ç. İdare Hukuku.................................................................................... 244

d. Arazi Hukuku .................................................................................... 245

B. Bilirkişilik Yapan Meslek Grupları .................................................................. 248

C. Bilirkişi Raporları............................................................................................ 252

1. Raporun/Görüşün Kadıya Sunumu ......................................................... 252

a. Şifahi ................................................................................................ 252

b. Yazılı ................................................................................................. 256

2. Bilirkişi Görüşünün Yargılamanın Seyrine Etkisi...................................... 261

Ç. Bilirkişi Raporlarına İtiraz............................................................................... 269

D. Bilirkişilerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu..................................................... 275

SONUÇ.................................................................................................................. 279

KAYNAKÇA............................................................................................................ 287

KAVRAM DİZİNİ .................................................................................................... 309

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar