Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Yusuf ULUÇ
ISBN: 9789754649093
450,50 TL 530,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yusuf ULUÇ
Baskı Tarihi 2014/10
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

HY795
Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı (Açıklamalı - İçtihatlı)
Yusuf ULUÇ
2014/10 2. Baskı, 1765 Sayfa, Ciltli 165,00 TL 
ISBN 978-975-464-909-3  

Kitabın Konu başlıkları

  • Osmanlı Dönemi Vakıfları
  • TMK’na Göre Kurulan Vakıflar
  • 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu
  • Cemaat Vakıfları
  • Vakıf ve Vakıf Mallarına Karşı İşlenen Suçlar

Bu kitap hem konuya ilgi duyan sıradan okuyucunun hem de ‘uygulayıcı’nın ihtiyaç duyduğu birçok bilgiye ulaşabileceği kapsamlı bir çalışmadır. Vakıflar hukukunu İslam’dan Önceki Türk Hukuku, İslam ve Osmanlı Hukuku ve Cumhuriyet’in kabulü ile birlikte Türk Medeni Hukuku gibi farklı başlıklar altında elen alan çalışma bir yandan vakıfları hukuksal kimlikleri ve statüleri ile ele alırken diğer yandan da vakıfların ve vakıf hukukunun tarihsel seyrini ve gelişimini de gözler önüne sermektedir. Kitapta, yürürlüğe girmesi Genel Müdürlüğümüz dönemine kısmet olan ve bundan da büyük övünç duyduğumuz 27 Şubat 2008 tarihli 5737 sayılı Vakıflar Kanununun, gerekçeleri ve açıklamaları ile birlikte tam metnini ve 5555 sayılı Kanunun Cumhurbaşkanlığı tarafından veto gerekçesini ve yine her iki kanunla ilgili TBMM Komisyon Raporlarını da bulabilirsiniz. Ayrıca kitaba alınan ‘Yargıtay İctihadı Birleştirme Kararları’, ‘Yargıtay’ın Değişik Dairelerine Ait Kararlar’ ile ‘Hukuk Genel Kurulu Kararları’ ve ‘Örnek Uzman Bilirkişi Raporları’ da okuyucuya ışık tutar niteliktedir. Yine vakıflarla ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerden oluşan geniş bir mevzuat da ilgililerine ek bilgi sunar niteliktedir. (Takdim'den)

Kitabın ilk baskısının piyasada tükenmesi ve çeşitli yollarla gelen ihtiyaca ilişkin referanslar gözetilerek yeni baskısının gereği duyuldu. Bu nedenle kitap tüm yönleriyle yeniden gözden geçirildi. TMK.na göre kurulan vakıflarla ilgili Türk Medeni Kanununun hükümlerinde yasama organı tarafından yapılan değişiklikler, ilaveler ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararları gözetilerek gerekli düzeltmeler ve ilaveler yapıldığı gibi, aynı biçimde 5737 sayılı Vakıflar Kanununda da ihtiyaç duyulan düzeltmeler ile ilaveler de yapıldı.

Kitaba eklenen mevzuat da gözden geçirilerek yeni durumlarıyla tekrar esere eklendi. Eski ve yürürlükten kaldırılan mevzuat, ihtiyaç nedeniyle aynen korundu.

Türk Medeni Kanununun Vakıflarla ilgili 101 ila 117. maddeleri ile, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun uygulama için gerekli görülen maddeleri; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Özel Daire kararları ile desteklendi, açıklamalı ve içtihatlı (şerhli) bir hale getirildi.

Bunlarda ayrı Osmanlı dönemi vakıfları için gerekli olan özel ve nitelikli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları ile Özel Daire kararları özenle seçilerek ilgili bölüme (1. KİTAB’A) eklendi.

Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflara ilişkin 2. KİTAB’A eklemeler yapıldığı gibi, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile ilgili 3. KİTABA’DA ilaveler yapıldı.

Eserin 4. KİTAB’INI oluşturan Cemaat Vakıfları; Anayasa ve İnsan Hakları Mahkemesinin kararları ile desteklendi, 22 Mayıs 1969 Tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesinin (Tüm Uluslararası Andlaşmaların Anayasası) ışığı altında KARŞILILIK İLKESİ irdelendi ve bu bölüme eklendi. Cemaat Temsilciliklerin “Tüzel kişilikleri ve Aktif Dava Açma Hukuki Ehliyetleri” üzerinde duruldu ve aynı kitapta bunlara yer verildi. Cemaat Vakıflarıyla ilgili nitelikli kararlarda sözü edilen bölüme eklendi.

Birinci baskıda yer verilen; “Bir Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararı Nasıl Hazırlanır” isimli bölüm; ikinci baskıdan çıkartılarak, bunun yerine, önemli bir kaynak sayılan ve bir başvuru kitabında bulunması gereken “AHKÂMÜLEVKÂF (VAKIF HÜKÜMLERİ) kitaba ilave edildi.

Eserin bir başvuru (bir kaynak) kitap olduğu düşünülerek, ikinci baskıya “Vakfa ve Vakıf Mallarına Karşı İşlenen Suçlar” başlığı altında “CEZA HUKUKU” ile ilgili bölümün eklenmesi adeta bir zorunluluk olarak görüldü. (Önsöz'den)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar