Yetkin Yayınları

Sırala:
Göster:
-10%
Türk Anayasa Hukuku
Yazar: Ergun ÖZBUDUN
AH001 Türk Anayasa Hukuku  (2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Gözden Geçirilmiş) Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN  2019/09 19. Baskı, 441 Sayfa ISBN 978-605-05-0468-2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP TÜRKİYE’NİN ANAYASAL GELİŞMELERİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN TEMEL NİTELİKLERİ BÖLÜM 1 TÜRKİYE’DE ANAYASA GELİŞMELERİNE GENEL BAKIŞ I –Osmanlı İmparatorluğu Dönemi23 II –Millî Mücadele Dönemi25 III –Cumhuriyetin İlânı28 IV –1924 Anayasası29 1.Hükûmet Sistemi29 2.Anayasanın Sertliği30 3.Lâiklik31 4.Kamu Hü...
60,00 TL 54,00 TL
-10%
Anayasal Devlette Meşruiyet
Yazar: Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU
AH125 Anayasal Devlette Meşruiyet Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU 2010 Baskı, 332 Sayfa ISBN 978-975-464-549-1 Bu çalışmada, hukuk ve siyaset felsefesinin, siyaset biliminin ve anayasa hukukunun kesiştiği alandan, devletli bir toplumda yöneten-yönetilen ilişkisinin çağrıştırdığı tüm malzemeyi toplayıp, meşru bir demokrasi ve hukuk sisteminin kurulması ve sürdürülmesindeki rollerini araştırdık. Anayasal devlet, çeşitli kaynaklarda "hukuk devleti" olarak da ifade edilmektedir. Yakın ilişki içinde oldukl...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Kamu Hürriyetleri
Yazar: Münci KAPANİ
DE001 Kamu Hürriyetleri Prof. Dr. Münci KAPANİ 2013 7.Baskı (Tıpkı Basım),  XVI+336 Sayfa ISBN 975-464-047-5 Son yıllarda kullanılmaya başlanan, fakat kavramları tam olarak karşılamayan bazı yeni kelimelerin (müeyyide karşılığında , tedbir karşılığında gibi) kullanılmasından kaçınılmıştır. Öte yandan, yılların eskitemediği de gene hürriyet olarak kaldı. Bu konudaki temel görüşümüzü buradan bir daha tekrarlayarak belirtelim ki, türkçenin özleşmesi akımına karşı çıkmak, eskiye dönüşü savunmak  ne ...
50,00 TL 45,00 TL
-10%
Haciz İhbarnameleri
Yazar: Ahmet Cahit İYİLİKLİ
İİ192 Haciz İhbarnameleri (İİK m. 89) Dr. Ahmet Cahit İYİLİKLİ 2012/01 Baskı, 328 Sayfa ISBN 978-975-464-638-2 Çalışma giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; birinci, ikinci ve üçüncü haciz ihbarnamelerinin içeriği, hukuki niteliği ve hukuki sonuçları başlığı altında üçüncü kişilerin ihbarnamelere karşı tutumu, ayrı alt başlıklar halinde incelenmiştir.   İkinci bölümde 89. maddenin içeriğinde ye alan gerek alacaklının, üçüncü kişinin ihbarnameye itirazı karşısında sahip olduğu yas...
47,00 TL 42,30 TL
-10%
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi Ücretsiz Kargo
Yazar: Bilge UMAR
UH138 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi Prof. Dr. Bilge UMAR 2014/04 2. Baskı, 1312 Sayfa Ciltli ISBN 978-975-464-824-9 Bu kitap, HMK uygulamasında çalışacak, yetişmiş hukukçulara, karşılaşacakları sorunların çözümünü göstermek amacıyla yazılmıştır. Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku alanında uzun yıllar akademik mesleki geçmişi olan yazar, deneyimini ve birikimini okurlarla paylaşıp, geniş, kapsamlı ve güncel bir eser sunuyor....
186,00 TL 167,40 TL
-10%
Deniz İş Hukuku
Yazar: Bektaş KAR
İS405 Deniz İş Hukuku Bektaş KAR 2014/05 Baskı, 258 Sayfa ISBN 978-975-464-670-2 "Deniz İş Hukuku Ders Kitabı" adlı çalışma iş hukukunda önemli bir boşluğu doldurmuş, bilimsel ve objektif bir eserdir. Mevzuat hükümlerini açıklayan, yorumlayan, bu hükümleri yüksek mahkeme kararlarını titizlikle kritik tahlile tabi tutan incelemesi, çıkarılması artık zorunluluk haline gelmiş Deniz İş Kanununun hazırlık çalışmalarına ışık tutacaktır. Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanabileceği güncel bir eserd...
28,00 TL 25,20 TL
-10%
Günümüz Türkçe'siyle MECELLE (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye)
Yazar: Cengiz İLHAN, Cengiz İLHAN
HT053 /HYA06 Günümüz Türkçe'siyle MECELLE (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye) Aslı ile birlkte tam metin Cengiz İLHAN 2014/01 2. Tıpkı Bası, 604 Sayfa ISBN 978-975-464-815-7 Uygarlıkların beşiği olan Anadolu ve Mezopotamya, “Kanunlaştırma – Kodifikasyon Hareketlerinin”de önemli merkezlerinden biridir. Ur, Sümer, Akkad ülkesi Kralı Nammu’nun Kodifikasyonu  M.Ö. 2100 yılında yayınlanmıştır. Bu kanunname, bir sonraki hanedan döneminde yenilenerek Lipit- İştar Kanunnamesi adını almış ve hak ve adalet kavraml...
56,00 TL 50,40 TL
-10%
Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yaklaşık İspat
Yazar: Hakan ALBAYRAK
UH178 Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yaklaşık İspat Dr. Hakan ALBAYRAK 2013/01 Baskı, 476 Sayfa ISBN 978-975-464-698-6 Yaklaşık ispatın, ispat kolaylıkları ile karıştırılması ve ispat ölçüsünün düşürüldüğü bütün yerlerde yaklaşık ispat kavramının kullanılması Türk Hukukunda sık yapılan bir hatadır. Bunun nedeni yaklaşık ispatın özelliklerinin, kapsamının, niteliklerinin belirlenmeyişidir. İşte biz, bu çalışmamızda, öncelikle bu belirlemeleri yaparak teorik bir çerçeve çizmeye çalıştık. Daha...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
UH019 Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Ejder YILMAZ- Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI 2020/01 18. Baskı, 418 Sayfa ISBN 978-605-05-0515-3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ9 İÇİNDEKİLER11 KISALTMALAR CETVELİ21 BİBLİYOGRAFYA23   I. Bölüm: PROBLEMLER25   1. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ VERİLEN PROBLEMLER27 Problem No. 1:YargılamayaHâkim Olan İlkeler27 Problem No. 2:Hâkimin Yasaklılığı-Reddi ve Hukukî Sorumluluğu28 Problem No. 3:Süreler-Eski Hale G...
65,00 TL 58,50 TL
-10%
Teknik Bilgi (Know-How) Lisans Sözleşmesi
Yazar: Mustafa BAŞ
BH065 Teknik Bilgi (Know-How) Lisans Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAŞ 2000 Baskı, 166 Sayfa  ISBN 978- 975-464-167-7...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Gabinin Unsurları ve Hukuki Sonuçları
Yazar: Çiğdem Mine ASLAN
BH134 Gabinin Unsurları ve Hukuki Sonuçları Çiğdem Mine ASLAN 2006 Baskı, 148 Sayfa  ISBN 978-975-464-361-9...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Tam Zamanında Tedarik Sözleşmesi
Yazar: Yakup KORKMAZ
BH260 Tam Zamanında Tedarik Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Yakup KORKMAZ 2011/10 Baskı, 254 Sayfa  ISBN  978-975-464-620-7...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata
Yazar: Devrim GÜNGÖR
CH392 Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata Dr. Devrim GÜNGÖR 2007 Baskı, 140 Sayfa  ISBN 978-975-464-393-0...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Ceza Muhakemesi Hukuku
Yazar: Doğan SOYASLAN
CU057 Ceza Muhakemesi Hukuku Prof. Dr. Doğan SOYASLAN 2018/09 7.Baskı, 636 Sayfa  ISBN 978-605-05-0343-2...
75,00 TL 67,50 TL
-10%
Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Mevzuatı
Yazar: Emrullah DAMAR
DM007 Açıklamalı-İçtihatlı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Mevzuatı Emrullah DAMAR 1993 2. Baskı, 1266 sayfa, Ciltli ISBN 978-975-464-014-9...
24,00 TL 21,60 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 933 (63 Sayfa)