Hakimin Hukuki Sorumluluğu

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Osman ERMUMCU
ISBN: 9786055263027
Stok Durumu: Tükendi
36,90 TL 41,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Osman ERMUMCU
Baskı Tarihi 2013/10
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

UH161
1086, 6100, 6110 Sayılı Kanunlara Göre
Hakimin Hukuki Sorumluluğu
Osman ERMUMCU
2013/10 Baskı, XIV+194 Sayfa
ISBN 978-605-146-231-8

Sınırsız şekilde sorumsuz bir hakimlik mesleği hakim keyfiliğine, çok basit ve koşulsuz sorumluluk hali ise, ürkek korkak hakim sınıfı oluşmasına yol açar. Nitekim hukuk sistemimizde orta yol denilebilecek bir sorumluluk hali benimsenmiştir. Hakim olarak karşılaştığımız sorumluluk davaları sebebiyle, konu ilgi alanımıza girmiş olup, tez konusu olarak seçilmiştir. Tez çalışmasına başlanıldığı tarihte yürürlükte olan 1086 sayılı Yasaya göre çalışma yapılmakta iken, 6100 sayılı Yasa ile müessese değişmiş olup inceleme baştan ve karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Çalışma belli aşamaya gelmişken müessesede 6110 sayılı Yasa ile önemli değişiklikler yapılmış olup çalışma tekrar baştan ele alınmış ve üç yasa karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.
Bu değişikliklerin, 6100 sayılı Yasa ile yapılan; yeni medeni kanun sebebiyle olup, bu müesseseye özgü bir çalışmanın ürünü değildir. Ancak 6110 sayılı Yasa ile yapılan değişikliğin, konuyla ilgili güncel ve popüler davalar dikkate alınarak yapıldığı kanaati hasıl olmuştur. Çünkü, 6100 sayılı Kanun ile getirilen yenilikler henüz uygulanıp artıları eksileri ortaya çıkmadan bu değişiklik yapılmıştır. Bu kanaate varmamızın en önemli karinesi ise geçici maddelerle, yeni hükümlerin derdest davalara da uygulanmasının öngörülmesidir.
Bu yasama şeklinin, (getirdiği yenilikler olumlu olsa bile) uzun vadede kanunlara ve kanun koyucuya olan güvene zarar vereceği düşünülmektedir. Çünkü kanunlar, popüler olaylar esas alınarak değil tarihi tecrübelerden faydalanılarak ve ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

Bu çalışmanın amacı Türk hukukunda, hakimlerin hukuki sorumluluğu ile ilgili rejimi tespit ve tahlil ederek, mevcut sistemdeki eksiklik ve aksaklıkları irdeleyip hukuk devleti bağlamında olması gereken sistem önerisi getirmektir.

Çalışmada, 1086 Sayılı Kanun’un uygulaması sırasında oluşan yargı içtihatları ile doktrin görüşlerden faydalanılarak müessese tahlil edilip 6100 ve 6110 sayılı kanunlar ile getirilen değişikliklere yer verilip, iki sistemin karşılaştırılması yapılarak olması gereken ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Birinci bölümde genel olarak sorumluluk kavramı ve devlet organlarının sorumluluğu, ikinci bölümde hakimlerle ilgili sorumluluk türleri esasları, sebepleri, kapsamı ve karşılaştırmalı hukuk örnekleri verilmiş olup, üçüncü bölümde ise 1086 – 6100 ve 6110 sayılı kanunlar yönünden, sorumlulukla ilgili yasal durum tespiti, sorumluluğun genel koşulları, yargı organlarına göre görevli mahkeme, sorumluluk sebepleri ve davanın sonuçları incelenmiştir.


Kitabın Konu Başlıkları

  • Devletlerin Sorumluluğu
  • Genel Olarak Hakimlerin Sorumluluğu
  • Hakimlerin Hukuki Sorumluluğunun Unsurlarının 1086–6100 ve 6110 Sayılı Kanunlar Yönünden Karşılaştırmalı Olarak Belirlenmesi

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar