Medeni Usul Hukuku

Sırala:
Göster:
-10%
100 Soruda İSTİNAF ve TEMYİZ
Yazar: Muhammet ÖZEKES
UH255 100 Soruda Medenî Usûl Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi İSTİNAF ve TEMYİZ Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2016/05 Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 3. Baskı, 146 Sayfa ISBN 978-605-05-0096-7 ...
28,00 TL 25,20 TL
-10%
6100 Sayılıl Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat
Yazar: Murat ATALI, İbrahim ERMENEK, Ersin ERDOĞAN, Nurbanu ERZURUMLU IŞIK
UH324 6100 Sayılıl Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN, Arş. Gör. Nurbanu ERZURUMLU IŞIK 2019/07 2. Baskı, 1003 Sayfa  ISBN 978-605-05-0445-3 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz5 İçindekiler9 Kısaltmalar15 I. BÖLÜM HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU MaddeSayfa BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler1-10417 BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, yetki ve  yargı yeri belirlenmesi1-2317 Birinci Ayırım: Görev1-417 İkinci Ayırım: Yetki5-1920 Üçüncü Ayırı...
60,00 TL 54,00 TL
-10%
Adlî Teminat
Yazar: Mustafa OKUR
UH135 Adlî Teminat Dr. Mustafa OKUR 2011/06 Baskı, 690 Sayfa ISBN 978-975-464-612-2 Tezin yazıldığı sırada bir tasarı halinde olan 393 sıra sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı, kitabın hazırlandığı aşamada TBMM'nde 12.01.2011 tarihinde kabul edilerek yasalaşmıştır. Bunun üzerine çalışma, özünde bir değişiklik yapılmadan yeniden gözden geçirilmiş ve daha önce tezde tasan hükümleri olarak incelenmiş olan konular, yasalaşan kanun madde ve metinlerine uyumlu hale getirilmiştir. 6100 sayılı Huk...
61,00 TL 54,90 TL
-10%
Aleyhe Bozma Yasağı
Yazar: Murat ATALI
UH222 Medenî Usul Hukukunda Aleyhe Bozma Yasağı Doç. Dr. Murat ATALI 2014/09 Baskı, 172 Sayfa ISBN 978-975-464-878-2 Türk hukukunda aleyhe bozma yasağına açık bir şekilde yer veren tek usul kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunudur. Nitekim, adı geçen Kanunun 283 üncü maddesine göre, “İstinaf yoluna sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz” [1] . Aleyhe değiştirme (bozma) yasağının, ceza yargılamasında aynı şekilde temyiz ve yargılamanın...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Ücretsiz Kargo
Yazar: Mustafa Serdar ÖZBEK
UH057  Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Mustafa Serdar ÖZBEK 2016/03 4. Baskı, 2 Cilt Toplam 1554 Sayfa ISBN 978-605-05-0056-1 Günümüzün çok yönlü ve karmaşık hukukî ilişkilerinde, sayısı giderek artan anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların dava dışında dostane yöntemlerle çözümünü yaygınlaştırmak, adalet sisteminin işleyişinde etkinliği artırmak, adalete erişimi kolaylaştırmak, uyuşmazlık çözüm süreci sonunda kişilerin daha tatminkâr sonuçlar elde etmesini sağlamak ve hepsinden önemlisi içtimaî sulhü ...
139,00 TL 125,10 TL
-10%
Anglo – Amerikan Hukuku Işığında Medeni Yargılama Hukukunda Dava Yönetimi
Yazar: Okan GÜNDÜZ
UH113 Anglo – Amerikan Hukuku Işığında Medeni Yargılama Hukukunda Dava Yönetimi Okan GÜNDÜZ 2009 Baskı, 244 Sayfa,   ISBN 978-975-464-523-1  ...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Avrupa Birliği / Avrupa Topluluğu  Usul Hukukuna Giriş
Yazar: Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN
UH114 Avrupa Birliği / Avrupa Topluluğu  Usul Hukukuna Giriş Doç. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN 2009 Baskı, 260 Sayfa,   ISBN 978-975-464-523-1  ...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma
Yazar: M. Serhat SARISÖZEN
HYA11 Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları Işığında Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma Dr. M. Serhat SARISÖZEN 2011/06 Baskı, 328 sayfa ISBN 978-975-464-608-5 Bu çalışmanın uzlaştırma ile uyuşmazlıkların çözümünün sağlanmasında hukukçulara kaynak olacağını ve uzlaştırmayla uyuşmazlıkların çözümümün yaygınlaşacağını umut edilmektedir. Kitabın Bölüm Başlıkları Uyuşmazlıkların Alternatif Çözümü Genel Olarak Uyuşmazlıkların Alternatif Çözümü Uyuşmazlıkların Alternatif Çözümünün Çeşitli Kurumlarla İl...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Belirsiz Alacak Davası
Yazar: Hakan PEKCANITEZ
UH139 Belirsiz Alacak Davası Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ 2011/09 Baskı, 96 Sayfa ISBN 978-975-464-617-7...
19,00 TL 17,10 TL
-10%
Bilirkişilik Mevzuatı Ücretsiz Kargo
Yazar: Çetin ARSLAN, Barış TORAMAN
UH298 Bilirkişilik Mevzuatı Prof. Dr. Çetin ARSLAN – Dr. Öğr. Ü. Barış TORAMAN 2018/05 Baskı, 702 Sayfa ISBN 978-605-05-0291-6 Hukuk sistemi, hâkimin hukuku bildiği ve uygulaması için ayrıca tarafların bu yöndeki açıklamasına ihtiyacının bulunmadığı kabulüne {iura novit curid) dayanmaktadır. Bununla birlikte, anlaşılması özel veya teknik bilgi gerektiren vakıalar ve iddialar, hâkimin konunun uzmanı olan kişilerin bilgisine danışmasını gerekli kılabilir. İşte çözümü uzmanlığı veya özel bir bilg...
112,00 TL 100,80 TL
-10%
Çekişmesiz Yargıda Yargılama Usulü
Yazar: Aslı ARAS
UH279 Çekişmesiz Yargıda Yargılama Usulü (6100 sayılı HMK Çerçevesinde Çekişmesiz Yargı Usûlü) Dr. Aslı ARAS 2017/05 Baskı, 274 Sayfa ISBN 978-605-05-0193-3...
65,00 TL 58,50 TL
-10%
Dava Konusunun Devri
Yazar: Levent BÖRÜ
UH170 Dava Konusunun Devri Dr. Levent BÖRÜ 2012/07 Baskı, 414 Sayfa ISBN 978-975-464-659-7 Medenî usul (yargılama) hukukunda eğilim, hukuk süjeleri arasındaki uyuşmazlıkların mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması yönündedir. Her hukuk düzeninin temelinde yatan düşünce, hukukun egemenliği altında bireyler arasında hukuki barışın sağlanmasıdır. Bireyler arasındaki bu uyuşmazlıklar giderilirken, belirli bir zaman kesiti için genel toplum barışı zarar görebilir, fakat bireyler ara...
51,00 TL 45,90 TL
-10%
Davada Menfaat
Yazar: Emel HANAĞASI
UH096 Davada Menfaat Dr. Emel HANAĞASI 2009 Baskı, 380 Sayfa,   ISBN 978-975-464-472-2  ...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
Yazar: İbrahim ERMENEK
UH235 Medenî Usul Hukukunda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERMENEK 2014/12 Baskı, 346 Sayfa ISBN 978-975-464-894-2 ...
65,00 TL 58,50 TL
-10%
Grup Davaları
Yazar: İbrahim ÖZBAY
UH109 Grup Davaları Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZBAY 2009 Baskı, 300 Sayfa,   ISBN 978-975-464-514-9  ...
42,00 TL 37,80 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 344 (23 Sayfa)