Prof. Dr. Tuğrul ARAT'a Armağan

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Bilgin TİRYAKİOĞLU - Gülin GÜNGÖR
ISBN: 9789754646429
612,00 TL 720,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Bilgin TİRYAKİOĞLU, Gülin GÜNGÖR
Baskı Tarihi 2012/02
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Editör TİRYAKİOĞLU, Bilgin

AR071
Prof. Dr. Tuğrul ARAT'a Armağan
Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU - Prof. Dr. Gülin GÜNGÖR
2012/02 Baskı, 1316 Sayfa 
ISBN 978-975-464-642-9

Armağanda Adı Geçen Yazarlar ve Makaleleri:

 • M. Sait AKMAN: The European Unıon's Trade Strategy And Its Reflectıons On Turkey: An Evaluatıon From The Perspectıve Of Free Trade Agreements
 • Ar. Gör. Gizem ALPER: Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü
 • Latif ARAN: Kıbrıslı Türkler İle Avrupa Birliği Arasındaki Ticari İlişkilerin Hukuki Çerçevesi Ve Doğrudan Ticaret Tüzük Taslağı
 • Yrd. Doç. Dr. Musa AYGÜL: Yabancı Mahkemeden Verilen Vesayet Kararlarının Tanınması (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Bir Kararının Değerlendirilmesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Necat AZARKAN: Babil'den Rotterdam'a Deniz Ticareti Hukukunda Taşıyanın Sorumluluğu
 • Doç. Dr. Sanem BAYKAL: Türkiye-Ab Ortaklık İlişkisi Çerçevesinde Ortaklık Konseyinin 3/80 Sayılı Kararı Ve Türk İşçilerinin Sosyal Güvenlik Hakları
 • Doç. Dr. Herdem BELEN/Cannur Ercan-ÇİTAKLAYIM: Malvarlığı Değeri Olarak Eser Ve Malvarlığına Etki Açısından Eser Sahibinin İşlemleri
 • Doç. Dr. Hacı CAN: Avrupa Birliği Vatandaşlarının Türkiye'de Çalışma Hakları Bağlamında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar
 • Dr. Tolga CANDAN: AB Yargı Düzeninde Ön Karar Davası Ve Önemi
 • Dr. Sezer ÇABRİ: Kampanyalı Satışlarda Kredi Verenin Sorumluluğu
 • Doç. Dr. Yusuf ÇALIŞKAN: İki Taraflı Yatırım Anlaşmalarında Yer Alan En Çok Gözetilen Ulus Kaydının Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişkin Hükümlere Uygulanabilirliği Sorunu
 • Yrd. Doç. Dr. Nezahat DEMİRAY: Abd'den Bir Tartışma: Evliliğin Korunması Kanunu Anayasaya Aykırı Mı?
 • Zeliha DERELİ: Uluslararası Taşınır Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu
 • Prof. Dr. Vahit DOĞAN: Banka Teminat Mektuplari Hakkında Mto'nun Birörnek Kuralları
 • Doç. Dr. Aylin EGE: Dünya Ticaret Örgütü Ve Avrupa Birliği
 • Prof. Dr. Nuray EKŞİ: Avrupa Birliği Adalet Divanı (Birinci Daire) 22 Aralık 2010 Dava No: C-303/08
 • Doç. Dr. Rifat ERTEN: Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mal Ve Sınırlı Aynî Hak Edinmeleri
 • Yrd. Doç. Dr. İlke GÖÇMEN: Avrupa Birliği Hukukunda Mesleki Niteliklerin Tanınması Düzeni
 • Prof Dr. Erdoğan GÖĞER: Hıristiyan Lâikliği, İslâm Lâikliği Ve Atatürk Lâikliği Üzerine İnceleme
 • Prof Dr. Gülin GÜNGÖR: At Hukukunda Kredi Kurumlarının Yeniden Yapılandırılması Ve İflâsı Hakkında 2001/24/Ec Direktifi
 • Yrd. Doç. Dr. Nimet Özbek HADIMOĞLU: Yeni Brüksel (II) Tüzüğü'nün Çocuk Kaçırmaya Ve Çocuklarla Görüşme Hakkına İlişkin Hükümlerine Eleştirel Bir Bakış
 • Prof Dr. Zeki HAFIZOĞVLLARI/Ezgi AYGÜN EŞİTLİ: Bazı Özel Ceza Kanunlarında Ve Ceza İçeren Kanunlarda Yer Alan "Kamu Görevlisi Olarak Cezalandırılır" Hükmünün Anlamı, Kapsamı Ve Sınırları Meselesi
 • Prof Dr. Zeki HA FIZOĞULLARİ/Prof Dr. Muharrem ÖZEN: 5271 Sayılı Türk Ceza Kanununda Çevreye Karşı Suçlar
 • Dr. Mustafa T. KARAYİĞİT: The Prelımınary Rulıng Procedure And The Plea Of Illegalıty Compared
 • Prof Dr. S. Rıdvan KARLUK: Türkiye'nin Ab Üyeliği Önündeki Engeller
 • Talat KAYA: Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Ve Rekabet Hukuku İlişkisi
 • Doç. Dr. Esra Dardağan KİBAR: Regıme Jurıdıque Et Contentıeux Admınıstratıf De L'expulsıon Des Etrangers: Le Cas Turc
 • Yrd. Doç. Dr. Sema ÇÖRTOĞLU KOCA: Franchise Sözleşmelerinde Esasa Uygulanacak Hukuk Ve Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi
 • Dr. Özge Akın MEN GENLİ: Tarihi Eserlerin Ab Hukuku Ve Uluslararası Hukuk Yönünden Korunması
 • Yrd. Doç. Dr. Gülüm Bayraktaroğlu ÖZÇELİK: 44/2001 Sayılı Medeni Ve Ticari Konularda Yargı Yetkisi Ve Yargı Kararlarının Tanınması Ve Tenfizine Dair Konsey Tüzüğü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Taşınmazlar Hakkında Uygulanması Ve Orams Davası
 • Yrd. Doç. Dr. Yonca ÖZER: Eu As A Normatı ve Power And Its Relations With turkey
 • Pınar ÖZHAN: The Principle Of Separability And Puma V. Bulgarıa
 • Prof. Dr. Işıl ÖZKAN: The Right Of Entrance For Citizens Of Turkey To European Countries Withoutvisas
 • Yrd. Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK: Yabancıların Çalışma Özgürlüğü Ve Türk Vatandaşı İle Evli Yabancı Eşin Durumu
 • Neva Ö. ÖZTÜRK: Uluslararası Hukuktaki Mülteci Tanımının Mülteci Kavramı Ve Tanımın Oluşum Süreci Açısından Değerlendirilmesi
 • Prof. Dr. Kamuran REÇBER: Ek Protokolün Türkiye Tarafından Onaylanmamasının Yarattığı Veya Yaratacağı Sorunlar
 • Alvin Joel SANTOS: Trademarkability Of Olfactory Marks In The Us, Uk And Eu
 • Derya SEVİNÇ: Avrupa Birliği Ortak Ticaret Politikasında Yeni Dönem
 • Yrd. Doç. Dr. K. Sedat SİRMEN: Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizinde Taraf Sıfatı Sorunu Ve Hukukî Yarar: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Selin Aslı Öz-Türk/Türkiye Kararı
 • Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR/ Yrd. Doç. Dr. Banu ŞİTKÖŞGEROĞLU: Uluslararası Özel Hukukta Evlât Edinme
 • Yrd. Doç. Dr. Zeynep Derya TARMAN: 29.5.2009 Tarihli Ve 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na Göre Vatandaşlığın Kazanılması, Kaybı Ve Çok Vatandaşlık
 • Prof. Dr. Hakan TAŞDEMİR/Seven ERDOĞAN: AB Bütünleşmesi Ve Ulusal Parlamentolar
 • Prof. Dr. Ercüment TEZCAN: Avrupa Birliği Komisyonu'nun Atanması Çerçevesinde Avrupa Parlamentosunun Yetkileri
 • Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU: Türklerin Kişi Hallerine İlişkin Davalarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi
 • Dr. Hüsnü TURANLI: International Investment Standards And Their Impacts On Turkish Legislation Efforts
 • Prof. Dr. Turgut TURHAN: Rumlar Avrupalı Mı?
 • Dr. Ceyda ÜMİT: Bütünleşme Sürecinde Avrupa Parlamentosunun Denetim İşlevinin Gelişimi: Lizbon Antlaşması Işığında Bir İnceleme
 • Ar. Gör. Hande UNSAL: Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim Dışında Kalan Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
 • Prof. Dr. Ejder YILMAZ: Arabuluculuğun Yasa İle Düzenlenmesi ("Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar