Avukatlık Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Atilla ÖZEN
ISBN: 9789750275630
378,00 TL 420,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Atilla ÖZEN
Baskı Tarihi 2022/02
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 944

İstanbul Barosu'nda uzun yıllardır Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta olan yazarın eserinde ,

"Staj Hukuku", "Avukatın Hak ve Yetkileri", "Avukatın Yükümlülükleri", "Avukatın Yasaklılık Halleri", "Avukatlık Sözleşmesi", "Avukatın Sorumluluğu" ve "Barolar ve Türkiye Barolar Birliği" bölümlerinden oluşmaktadır.

Çok sayıda kaynak, binlerce Yüksek Mahkeme ve Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararları incelenerek hazırlanan kitapta, kararların özleri sunularak, karar bilgisine dipnotta yer verilmiştir.

Kitabın sonunda, sürekli avukatlık hizmet sözleşmesi, özellikle avukatlık ücretinin belirlenmesinde faydalı bilgi olmak üzere UYAP sisteminde tanımlı olan dava türleri ve bu davaların maktu yahut nispi harca tabi olmalarına ilişkin çizelge bulunmaktadır.

Konu Başlıkları
Staj Hukuku
Avukatın Hak Ve Yetkileri
Avukatın Yükümlülükleri
Avukatın Yasaklılık Halleri
Avukatlık Sözleşmesi
Avukatın Sorumluluğu
Barolar Ve Türkiye Barolar Birliği

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Başlarken  5

Önsöz  7

Kısaltmalar  35

Birinci Kısım

STAJ HUKUKU

I. STAJ  37

A. Avukatlık Stajı İçin Gereken Şartlar  37

1. Vatandaşlık Şartı  37

2. Mezuniyet Şartı  39

3. Stajyer Olarak Sürekli Staj Yapmaya Engel İşi Bulunmamak (Av.K. 16)  39

4. Avukatlığa Kabulde Engel Hali Bulunmamak (Av.K. 16, 3/1–f)  39

5. Staj Yapılacak Baroya Bir Dilekçe ile Başvurmak. (Av.K. 16)  52

B. Avukatlık Stajı İçin Gerekli Belgeler  53

C. İnceleme, İstemin İlanı, İtiraz ve Karar  56

1. İnceleme (Av.K. 19, Av.Staj.Yön. 5)  56

2. İstemin İlanı (Av.K. 18/1, Av.Staj.Yön. 7)  56

3. İtiraz (Av.K. 18/2, Av.Staj.Yön. 8)  56

4. Karar (Av.K. 20, Av.Staj.Yön. 9)  57

D. Stajın Başlangıcı, Yapılışı, Stajyerin Ödevleri, Stajyerlerin Yapabileceği İşler, Staj Raporları  58

1. Stajın Başlangıcı  58

2. Kimlik Belgesi (Av.Staj Yön. 26)  58

3. Stajın Yapılışı (Av.K. 15/1)  59

3.1. Mahkemelerde Staj (Av.K. 23, 24, Av.Staj.Yön. 11, 12, 13)  59

3.2. Avukat Yanında Staj  63

3.2.1. Stajın Başlaması (Av.K. 22, Av.Staj.Yön. 16)  63

3.2.2. Yanında Staj Yapılacak Avukatta Aranan Şartlar, Engel Haller (Av.K. 15/1, 4, Av.Staj.Yön. 14, 15)  64

3.2.3. Avukatın Yükümlülüğü, Raporlar (Av.K. 24, Av.Staj.Yön. 17, 20, TBB Meslek Kuralı 33)  65

3.2.4. Stajın Yapılışı (Av.K. 23/1 Av.Staj.Yön. 18/2)  65

3.2.5. Stajyerin Ödevleri (Av.K.23/2 Av.Staj.Yön.18/1, 25)  66

3.2.6. Stajyerin Yapabileceği İşler (Av.K.26 Av.Staj.Yön.18, 19)  68

3.2.6.1. Stajyerin Yapabileceği İşler  68

3.2.6.2. Nüfus Kayıtlarının Alınması  68

3.2.6.3. İcra Müdürlükleri  68

3.2.6.4. İcra Mahkemeleri  70

3.2.6.5. Asliye Hukuk–Ticaret Mahkemeleri  70

3.2.6.6. Asliye Ceza Mahkemeleri  70

3.2.6.7. Yetki Belgesi–Muvafakatname  71

3.2.7. Denetim (Av.Staj.Yön. 21)  72

E. Staj Eğitimi  73

1. Baronun Staj Eğitim Görevi (Av.K.23/2, Av.Staj.Yön. 22)  73

2. Staj Eğitiminin Temel İlke ve Yöntemleri (Av.Staj.Yön. 23)  73

3. Staj Kurulları (Av.Staj.Yön. 24)  74

4. Dosya Tutma Yükümlülüğü (Av.Staj.Yön. 27)  74

5. Staj Eğitiminin Tamamlanması (Av.Staj.Yön. 29)  74

F. Stajın Uzaması ve Sona Ermesi  74

1. Stajın Uzaması (Av.K. 25, Av.Staj.Yön. 28)  74

2. Staj Bitim Belgesinin Alınması (Av.Staj.Yön. 30)  75

3. Stajın Nakli (Av.Staj.Yön. 31)  75

4. Staj Listesinden Silinme (Av.K. 71, 8, Av.K.Yön. 25, Av.Staj.Yön. 32)  75

II. AVUKATLIK MESLEĞİ  76

A. Mesleğe Kabul Koşulları  76

B. Avukatlığa Kabulde Engeller  81

1. Mahkum Olmama Koşulu  81

1.1. Giriş  81

1.2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  86

1.3. Memnu Hakların İadesi  90

1.4. Memnu Hakların İadesi Kararı, Yüz Kızartıcı Suçlardan Mahkumiyet Hallerinde de Avukatlığa Kabulde Engel Hali Kaldırır mı?  92

2. Kesinleşmiş Bir Disiplin Kararı Sonucunda Hakim, Memur veya Avukat Olma Niteliğini Kaybetmiş Olmak  96

3. Avukatlık Mesleği ile Birleşemeyen Bir İşle Uğraşmak (Av.K. 11)  96

C. Baro Levhasına Yazılma İstemi ve Eklenecek Belgeler (Av.K. m.6, Av.K.Yön. m.4)  106

D. Başvuru Dilekçesinin Kaydı, İsteğin Kabul veya Reddi, İtiraz  108

1. Başvuru Dilekçesinin Kaydı (Av.K.Yön.8)  108

2. Karar (Av.K.7)  108

2.1. İsteğin Kabulü (Av.K.Yön.9)  108

2.2. İsteğin Reddi (Av.K. 8, Av.K.Yön.10)  109

3. İtiraz (Av.K. 8, Av.K.Yön.10)  109

4. İtirazın İncelenmesi (Av.K. 8, Av.K.Yön.11)  110

5. İtirazın Sonuçları (Av.K. 10, Av.K.Yön.12)  112

6. Avukatlık Ruhsatnamesi ve Avukat Kimliği (Av.K. 9, Av.K.Yön.13)  112

7. Yemin (Av.K. 9, Av.K.Yön.12)  117

İkinci Kısım

AVUKATIN HAK VE YETKİLERİ

I. AVUKATLIĞIN MAHİYETİ VE AMACI (Av.K.1, 2)  119

II. SADECE AVUKATLARIN YAPABİLECEĞİ İŞLER (Av.K.35, Av.K.Yön.14)  130

A. Avukatlık Yetkilerinin Başkaları Tarafından Kullanılmaması (Av.K.63)  132

B. Avukatla Temsil Zorunluluğu: (Av.K.35, 63, Av.K.Yön.14, 15)  137

III. UZLAŞMA SAĞLAMA HAKKI (Av.K.35/A, Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği, Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Yönerge)  141

IV. İŞİ REDDEDEBİLME HAKKI (Av.K. 37, TBB Meslek Kuralları 38/1)  146

V. ÜCRETİ VE YAPTIĞI GİDERLERİ İÇİN HAPİS HAKKI (Av.K. 39/2, 166/1)  147

A. Dosya Üzerinden Hapis Hakkı  147

B. Mal, Para ve Kıymetler Üzerinden Hapis Hakkı  147

VI. VEKİLLİKTEN ÇEKİLME HAKKI (Av.K. 41, HMK 81, 82)  148

VII. İŞLERİN STAJYER VEYA SEKRETERLE TAKİBİ HAKKI (Av.K. 46/1)  149

VIII. BİLGİ, BELGE VE DOSYA İNCELEME, ÖRNEK ALMA, DERDEST DAVALARDA MÜZEKKERELERİ DURUŞMA GÜNÜ BEKLEMEKSİZİN MAHKEMEDEN ALMA HAKKI (Av.K. 2/3, 46/2)  149

A. Kanunun Amacı ve Kapsamı  149

B. Av.K. Özel Kanundur  153

C. Noterde Bilgi ve Belge İnceleme  153

D. Danıştay’da Dosya İnceleme  154

E. Anayasa Mahkemesi’nde Dosya İnceleme  154

F. Tapu’da Dosya İnceleme (Nüfus Bilgileri)  155

G. Dava ve Takip Dosyası İnceleme  162

H. İdari Yargıda Dosya İnceleme  162

I. Ceza Soruşturması Dosyası İnceleme  163

IX. SİCİL CÜZDANINI VE KENDİSİYLE İLGİLİ BARO’DA HER TÜRLÜ BELGEYİ GÖRME HAKKI. (Av.K. 54/1, TBB Meslek Kuralları 16)  173

X. ÖRNEK ÇIKARABİLME HAKKI (Av.K.56/1, Av.K.Yön. 18/1, 19/1–2)  173

XI. ONAYLAMA HAKKI (Av.K.56/2–3, Av.K.Yön. 18/1, 19/1–2–3)  174

XII. TEBLİGAT YAPABİLME HAKKI (Av.K.56/4, Av.K.Yön. 19/4)  176

XIII. YETKİ BELGESİ VEREBİLME HAKKI (Av.K.56/5, Av.K.Yön. 18)  177

A. Vekaletname ve Yetki Belgesi  177

B. Yargı Mercileri Dışında da Kullanılabilir  177

C. Avukatlık Yetkilerine Haiz Olan Baro Levhasına Kayıtlı Avukatlara Tanınmış Bir Yetkidir  178

D. Vekaletnamede Tanınmayan Yetkiler Kullanılamaz  178

E. Yetki Belgesinin Akıbetini, Asıl Vekaletnameli Avukatın Hukuki Durumu Belirler  178

F. Avukatların Sorumluluğu  179

G. Süre  179

H. Ahzu Kabz Yetkisi  179

İ. Vekaletname Pulu Yapıştırılmalıdır  180

J. Yetki Belgelerinin Harca Tabi Olup Olmaması  182

K. CMK ve Adli Yardım Görevlendirmelerinde Yetki Belgesi  183

L. Elektronik Ortamda Yetki Belgesi  183

XIV. TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI (Av.K.36)  183

Üçüncü Kısım

AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

I. ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TBK 506, Av.K.34)  185

A. Müvekkilin Menfaatini Gözetmek  185

B. Bakılan Davada Görev Savsanarak ya da Kötüye Kullanılarak Müvekkili Zararına Kendisine Bir Yarar Sağlamamak (TBB Meslek Kuralı 41)  186

C. Basiretli Vekil Gibi Davranmak  186

D. Avukatın Ağırlaştırılmış Özen Borcu Bulunmaktadır  186

E. Özen Borcu Objektif Sorumluluktur  186

F. Müvekkille Görüşmek, Gerekli Bilgiyi Edinmek  188

G. Araştırma Yükümlülüğü  189

H. Doğru Değerlendirme Yapma Yükümlülüğü  190

İ. Bilinen ve Kabul Edilen Kural ve Usulleri Bilme Yükümlülüğü  191

J. Aydınlatma Yükümlülüğü  195

K. Doğru Yönlendirme Yükümlülüğü  196

L. Atama Yoluyla Yapılan Görevlerde de Aynı Özenin Gösterilmesi Yükümlülüğü  197

M. Yardımcıların Fiillerinden Sorumluluk  199

N. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmediğini İspat ve Sorumsuzluk Anlaşması  200

O. Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranışlar  200

P. Bir Haktan Vazgeçmeyi Gerektiren İşlemlerde Müvekkilin Yazılı Muvafakatinin Alınması Gerekir  206

II. DOSYA TUTMAK (Av.K. 52)  209

III. DOSYA SAKLAMAK (Av.K.39)  209

IV. GÖRÜŞMELERE AİT TUTANAK TUTMAK (Av.K.53)  210

V. AVUKATLIK UNVANININ GEREKTİRDİĞİ SAYGI VE GÜVENE UYGUN BİÇİMDE DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.34)  210

A. Bu Yükümlülük Karşılıklıdır  210

B. Yükümlülüğe Aykırı Davranışlar  211

C. İlamdaki Alacakların Ayrı Takibe Konulması  217

D. Borçluya Uyarı Mektubu Gönderilmesi  219

VI. GEREK MESLEKİ, GEREKSE ÖZEL YAŞANTISINDA MESLEĞİN İTİBARINI ZEDELEYECEK HER TÜRLÜ TUTUM VE DAVRANIŞTAN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 4)  224

A. Mesleki Yaşantıda  225

B. Özel Yaşantıda  227

C. Mahkeme Kalemlerinde, İcra Dairelerinde ve Her Türlü Mercilerde Çalışan Görevlilerle Olan İlişkilerinde de Meslek Onuruna ve Ağırbaşlılığına Uygun Tutum ve Davranışlarını Korumak (TBB Meslek Kuralı 25)  231

VII. GÖREVİ DOĞRULUK VE ONUR İÇİNDE YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  235

VIII. ŞAHSEN İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  241

A. Avukatın Başka Avukatı Yetkilendirmesi (Av.K. 171)  241

1. Yetki Belgesi Verilmesi Halinde Hukuki Statü  241

2. Yetkilendirme Halinde Sorumluluk  242

3. Avukat Yanında Çalışanların İşlemlerinden Sorumluluk  244

4. Yetkilendirme Halinde Ücret  245

B. Müvekkilin Başka Avukatı Görevlendirmesi (Av.K. 172)  247

1. İlk Vekilin Muvafakati ile İkinci Bir Vekilin Görevlendirilmesi  247

2. Zımni Muvafakat  248

IX. TALİMATLARA UYGUN İFA  248

A. Avukat Kural Olarak Müvekkilin Açık Talimatına Uymakla Yükümlüdür  248

B. Müvekkilin Talimatına Uymama Halleri  250

1. Mesleğin Bağımsızlığına Aykırı, Haksız ve Yolsuz Talimatlar  250

2. CMK Kapsamında Baro Tarafından Görevlendirilen Zorunlu Müdafi/Vekil  251

C. Talimat Türleri  252

D. İspat  253

E. Talimat Aranması Gereken Haller  254

X. SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ  256

XI. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  258

XII. BİLGİ VE HESAP VERME, MÜVEKKİL ADINA TAHSİL OLUNAN PARA VEYA BAŞKACA DEĞERLERİ MÜVEKKİLE TESLİM ETME BORCU, İBRANAME  267

A. Bilgi Verme  267

B. Hesap Verme, Müvekkil Adına Tahsil Olunan Para veya Başkaca Değerleri Müvekkile Teslim Etme  267

C. Borcun Doğumu, İspat  272

D. Avans İsteme  274

E. Giderleri Üstlenmeme  274

F. Yönlendirme Yükümlülüğü  275

G. İbraname  275

H. Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi/Getirilmemesi  277

XIII. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ VE İNSAN HAKLARINI KORUMAK  278

XIV. BAĞIMSIZLIĞINI KORUMAK (TBB Meslek Kuralı 2)  279

XV. MESLEK KURULUŞUNA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER  284

A. Meslek Kuruluşlarınca Verilen Görevleri Haklı Sebepler Dışında Kabul Etmek  284

1. Genel Görevlendirme (TBB Meslek Kuralı 14)  284

2. Özel Görevlendirme  286

2.1. Stajyer Adayı Hakkında Araştırma Yapmak (Av.K. 19, Av.Staj.Yön. 5)  286

2.2. Stajyeri Kabul (Av.K. 22/2)  286

2.3. Stajyere Karşı Yükümlülükler (Av.K. 24, Av.Staj.Yön. 17, 20, TBB Meslek Kuralı 33)  286

2.4. İşi İki Avukat Tarafından Reddolunan Kişi İçin Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmenin Kabulü, Belirlenen Ücret Karşılığı İşin Görülmesi (Av.K.37/2–3)  287

2.5. Avukat Bürosu Aramalarında Baro Başkanının Görevlendirmesi ile Baro Başkanının Temsilen Hazır Bulunmak (CMK 130)  287

2.6. Bir Avukatın Ölümü, Meslekten Yahut İşten Çıkarılması, İşten Yasaklanması, Geçici Olarak İş Yapamaz Duruma Gelmesi Hallerinde, İlgililerin Yazılı İstemi Üzerine veya İş Sahiplerinin Yazılı Muvafakatini Almak Şartıyla, İşleri Geçici Olarak Takip Etmek ve Yürütmek İçin Baro Başkanı Tarafından Yapılan Görevlendirmenin Kabulü Zorunludur.  287

2.7. Baro Yönetim Kuruluna Karşı Özel Görevler (Av.K.64)  288

B. Baroya Bildirimde Bulunmak Yükümlülüğü  289

1. Uzunca Bir Süre Bürosundan Uzak Kalmak Zorunda Bulunma Halinde Müvekkillerini Kabul Edecek Meslektaşının Adını Barosuna Bildirmek (TBB Meslek Kuralı 13)  289

2. Mesleki Çalışmasından Ötürü Aleyhine Açılan Dava Layihasının Bir Örneğini Barosuna Vermek, Baronun Hukuki Anlaşmazlıklardaki Arabuluculuk Teklifini Kabul Etmek (TBB Meslek Kuralı 15)  290

3. Kişisel veya Meslek Onurunun Zorunlu Kıldığı Hallerde Duruşmalardan Ayrılma, Durumundan Derhal Baroya Bilgi Verme (TBB Meslek Kuralı 21)  290

4. Hâkimin, Savcının ve Başkaca Adalet Görevlilerinin Reddi veya Şikâyet Edilmesi Halinde Dilekçenin Bir Örneğini Baroya Vermek (TBB Meslek Kuralı 23)  290

5. Bir Avukata Yahut Baro ve TBB Aleyhine Asıl ya da Vekil Sıfatıyla Takip Edeceği Davayı Kendi Barosuna Bir Yazıyla Bildirmek (TBB Meslek Kuralı 27/2)  292

6. Ücret Davası Açmadan Önce Baro Yönetim Kurulu’na Bilgi Vermek (TBB Meslek Kuralı 47)  298

C. Başka Baro Bölgesinde İlk Kez Bir Davaya Gidildiğinde O Yer Baro Başkanı’na Nezaket Ziyaretinde Bulunmaya Gayret Etmek (TBB Meslek Kuralı 28)  299

XVI. TBB Meslek Kurallarına Uyma Yükümlülüğü (Av.K.34)  299

XVII. YAZARKEN DE, KONUŞURKEN DE DÜŞÜNCELERİNİ OLGUN VE OBJEKTİF BİR BİÇİMDE AÇIKLAMAK, MESLEKİ ÇALIŞMASINDA HUKUKLA VE YASALARLA İLGİSİZ AÇIKLAMALARDAN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 5)  301

A. Mevzuat  301

B. İddia ve Savunma Hakkı  302

1. Şekil–Yer–Ölçülülük Şartı  302

2. Gerçek ve Somut Vakıalara Dayanma, Hukuki Açıklama Esaslarına Uygun Olma, Söylenmesinde Gereklilik, Hakkın Meydana Çıkartılmasına Katkı ve Objektiflik  303

3. İddia ve Savunma Kapsamında Kalmayan Sözler  307

4. İddia ve Savunma Kapsamında Kalan Sözler  309

XVIII. İDDİA VE SAVUNMANIN HUKUKİ YÖNÜ İLE ALAKALI OLMAK, TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMAZLIĞIN DOĞURDUĞU DÜŞMANLIKLARIN DIŞINDA KALMAK (TBB Meslek Kuralı 6)  314

XIX. SALT ÜN KAZANDIRMAYA YÖNELEN HER TÜRLÜ GEREKSİZ DAVRANIŞTAN TİTİZLİKLE KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 7)  315

XX. KENDİNE İŞ SAĞLAMA NİTELİĞİNDEKİ HER DAVRANIŞTAN ÇEKİNMEK (TBB Meslek Kuralı 8)  317

XXI. KANUNEN BULUNDUĞU BAŞKACA MEVKİ VE OLANAKLARININ MESLEKİ ÇALIŞMALARINA ETKİLİ OLMAMASINA DİKKAT ETMEK (TBB Meslek Kuralı 9)  318

XXII. AYNI DAVA İÇİN BİRBİRİNE KARŞIT İSTEKLERDE BULUNMAMAK (TBB Meslek Kuralı 10)  318

XXIII. TBB TARAFINDAN KABUL OLUNAN MESLEKİ DAYANIŞMA VE DÜZEN GEREKLERİNE UYGUN DAVRANMAK (TBB Meslek Kuralı 11)  318

XXIV. HÂKİM VE SAVCILARLA İLİŞKİLERİNDE HİZMETİN ÖZELLİKLERİNDEN GELEN ÖLÇÜLERE UYGUN DAVRANMAK (TBB Meslek Kuralı 17)  319

XXV. MESLEĞE YARAŞIR BİR KILIK VE KIYAFETLE, (…) MAHKEMELERDE GÖREV YAPMAK, DURUŞMALARA TBB.’CE ŞEKLİ SAPTANMIŞ CÜBBE İLE VE TEMİZ BİR KIYAFETLE ÇIKMAK (TBB Meslek Kuralı 20)  331

XXVI. SAVUNMA İÇİN ZORUNLU OLMADIKÇA DAVANIN UZAMASI SONUCUNA VARACAK İSTEKLERDEN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 22)  334

XXVII. TANIKLARI ETKİLEMEMEK (TBB Meslek Kuralı 24)  335

XXVIII. MESLEKTAŞINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER  336

A. Meslektaşının Mesleki Tutum ve Davranışları Hakkındaki Düşüncelerini Kamuoyuna Açıklamamak (TBB Meslek Kuralı 26)  336

B. Müvekkilinden Meslektaşlarına Yönelecek Sataşmaları Önlemeye Çalışmak, Gerekirse Vekillikten Çekilmek (TBB Meslek Kuralı 44)  337

C. Herhangi Bir Meslektaşı Özellikle Hasım Vekili Meslektaşı Hakkında Küçük Düşürücü Nitelikteki Kişisel Görüşlerini Açıkça Belirtmemek (TBB Meslek Kuralı 27/1)  337

1. Meslektaşı Küçük Düşürücü Beyanlardan Kaçınmak  337

2. Kıdemli Meslektaş  339

3. Masumiyet Karinesi Gözetilerek Meslektaş Suçlanmamalı  340

4. Meslek Kuralına Aykırı Sözler  340

5. İddia ve Savunma Sınırındaki Sözler  347

6. Baro’yu Eleştirmek  353

D. Resmi ya da Özel Kuruluşlarda Bağımlı Olarak Birlikte Çalışan Avukatların, Kadro Görevleri Ne Olursa Olsun, Adalet ve Eşitlik İlkelerinden Ayrılmamaya ve İş Dağıtımı, Denetimi ve Her Türlü İş İlişkilerinde Meslek Dayanışmasına ve Onuruna Uymayan Davranışlardan Kaçınmaya Özen Göstermek (TBB Meslek Kuralı 27/3)  355

E. Mesleki Çalışmada Avukatlar Arasında Usule İlişkin İşlemlerde ve Dosya İncelemelerinde Dayanışma Gereği Sayılabilecek Yardımlar ve Kolaylıkları Esirgememe (TBB Meslek Kuralı 30/1)  355

F. Duruşmaya Geç Kaldığı İçin Hakkında Gıyap Kararı Alınan Avukat Hemen Gelmişse, Diğer Taraf Vekili Olan Avukat Gıyap Kararının Kaldırılmasını veya Düzeltilmesini İsteme (TBB Meslek Kuralı 30/2)  356

G. Bir Başka Yerdeki Duruşmasına Mazereti Nedeniyle Gidemeyen Avukat, Karşı Taraf Avukatı Bir Başka Yerden Geliyorsa Mazeretini Önceden Meslektaşına Bildirme (TBB Meslek Kuralı 30/3)  357

H. Avukatlar Arasında “Özeldir” Kaydı Taşıyan Yazışmaları Yazanın Rızasını Almadan Açıklayamama (TBB Meslek Kuralı 30/4)  357

İ. Hasım Tarafın Ancak Avukatı ile Görüşmek (TBB Meslek Kuralı 31)  357

J. Dava Türü ve Usulü Ne Olursa Olsun, Mahkemeye Verdiği Layiha ve Önemli Belgelerin Birer Örneğini İstenmese De Karşı Taraf Vekili Meslektaşına Vermek (TBB Meslek Kuralı 32)  360

K. İşi Kabul Etmeden İlk Vekile Yazılı Bilgi Vermek (TBB Meslek Kuralı 39)  361

L. Bir Avukat Aleyhinde Asıl ya da Vekil Sıfatıyla Takip Edeceği Davayı Kendi Barosuna Bir Yazıyla Bildirmek (TBB Meslek Kuralı 27/2)  363

XXIX. İŞİN REDDEDİLDİĞİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.37)  363

XXX. İŞİN REDDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.38)  365

A. Yolsuz ve Haksız Teklifin Reddi  366

B. Aynı İşte Menfaati Zıt Diğer Tarafa Avukatlık Yapma Yahut Mütalaa Verme Halinde İşin Reddi Zorunluluğu  367

1. Giriş  367

2. Uyuşmazlık Konusu Olay Nedeni ile Menfaat Çatışması  371

3. Uyuşmazlık Yaşanan Kişi Nedeniyle Menfaat Çatışması  372

4. Kamu Düzeninden Olan İşin Reddi Zorunluluğu Halinde Yapılması Gereken  376

5. Eski Müvekkil Hakkında İş Üstlenme  380

C. Önceden Hâkim, Hakem, Cumhuriyet Savcısı, Bilirkişi veya Memur Olarak O İşte Görev Yapmış Bulunma Halinde İşin Reddedilmesi Gerekir  384

D. Avukatın Düzenlediği Bir Senet veya Sözleşmenin Hükümsüzlüğünü İleri Sürmek Durumu Ortaya Çıkmışsa İşin Reddi Gereklidir  385

E. Görülmesi İstenilen İş, TBB Tarafından Tespit Edilen Mesleki Dayanışma ve Düzen Gereklerine Uygun Değilse İşin Reddi Gereklidir  386

F. Avukat, Zamanının ve Yeteneklerinin Erişemediği Bir İşi Kabul Etmez. (TBB Meslek Kuralı 38/2)  387

XXXI. HÂKİM VEYA SAVCIYLA HISIMLIK VEYA EVLİLİK NEDENİYLE ÇEKİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.13)  389

XXXII. BÜRO EDİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.43)  389

A. Büro  391

B. Avukatlık Bürosunda Çalışabilecek Kişiler (Av.K.45)  397

C. Avukatın Çalışma Şekilleri  399

1. Büro Edinerek Serbest Çalışma  399

2. Bir Avukat Bürosu, Birlikteliği Yahut Ortaklığında Çalışma (Av.K.12/1–c)  399

3. Özel Hukuk Tüzelkişilerinin Hukuk Müşaviri Yahut Sürekli Avukatı Olarak Çalışma

(Av.K. 12/1–c)  408

4. Kamu Kurumlarında Çalışma  410

5. Avukatlık Birlikteliği Şeklinde Çalışma (Av.K.44/A)  410

6. Avukatlık Ortaklığı Şeklinde Çalışma (Av.K.44/B)  411

6.1. Giriş, Kapsam (Av.Ort.Yön. m.2)  411

6.2. Tanım (Av.K.44/B)  412

6.3. Nitelik (Av.Ort.Yön. m.4)  412

6.4. Vergilendirme (Av.Ort.Yön. m.4)  413

6.5. Unvan ve Adres (Av.Ort.Yön. m.13, Tip Ana Sözleşme m. 2)  413

6.6. Süresi (Av.Ort.Yön. m.14, Tip Ana Sözleşme m. 3)  413

6.7. Ortaklık Sözleşmesi (Av.Ort.Yön. m.5, 8, 12)  413

6.8. Ortaklık Sözleşmesinin Tadili (Tip Ana Sözleşme m. 22)  414

6.9. Ortaklık Payı (Av.Ort.Yön. m.6, 15, Tip Ana Sözleşme m. 4)  415

6.10. Pay Devri (Av.Ort.Yön. m.16, 17; Tip Ana Sözleşme m. 11)  416

6.11. Başvuru (Av.Ort.Yön. m.7)  416

6.12. Yabancı Avukatlık Ortaklıkları (Av.Ort.Yön. m. 11)  417

6.13. Yabancı Avukatlık Ortaklıklarında Başvuru Belgeleri (Av.Ort.Yön. m. 7, 11)  417

6.14. Karar (Av.Ort.Yön. m. 8, Tip Ana Sözleşme 22)  419

6.15. Ortaklar Kurulu (Av.Ort.Yön. m. 17, Tip Ana Sözleşme m. 11)  421

6.16. Ortaklar Kurulunun Görev ve Yetkileri (Av.Ort.Yön. m. 18, Tip Ana Sözleşme m. 6)  421

6.17. Ortaklığın Yönetimi ve Temsili (Av.Ort.Yön. m. 19, Tip Ana Sözleşme m. 7)  422

6.18. Yönetici Ortakların Yetkileri (Av.Ort.Yön. m. 20, Tip Ana Sözleşme m. 7)  423

6.19. Gelir ve Giderlerin Paylaşılması (Av.Ort.Yön. m. 21, Tip Ana Sözleşme m. 9)  424

6.20. Ortaklar Arasındaki İlişkiler ve Uyuşmazlıkların Çözümü (Av.Ort.Yön. m. 22, Tip Ana Sözleşme m. 10)  424

6.21. İş Bölümü (Av.Ort.Yön. m. 23)  425

6.22. Denetim (Av.Ort.Yön. m. 24, Tip Ana Sözleşme m. 12)  425

6.23. Ortaklıktan Çıkma (Av.Ort.Yön. m. 25, Tip Ana Sözleşme m. 13)  425

6.24. Ortaklıktan Çıkarılma (Av.Ort.Yön. m. 26, Tip Ana Sözleşme m. 14)  426

6.25. Ortaklığın Sona Ermesi  426

6.26. Tasfiye  427

6.27. Taksim (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 19)  427

6.28. Tasfiye Sonucu Mevcut (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 20)  428

6.29. Sicilden Terkin (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 21)  428

6.30. Avukatlık Ortaklıklarının Birleşmesi ve Nakli (Av.Ort.Yön. m. 30)  428

6.31. Tutulması Zorunlu Defterler  428

6.32. Vekâletname ve Yetki Belgesi (Av.Ort.Yön. m. 38, 39)  430

6.33. Cezai Sorumluluk (Av.Ort.Yön. m. 40)  432

6.34. Hukuki Sorumluluk (Av.Ort.Yön. m. 41)  434

6.35. Sonuç  434

XXXIII. LEVHAYA YAZILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K. 66)  435

XXXIV. LEVHASINDA YAZILI BULUNDUĞU BARO BÖLGESİ DIŞINDA SÜREKLİ OLARAK AVUKATLIK ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K. 67)  435

A. Başka Baroya Nakil: (Av.K. 68)  436

1. Başvurma (Av.K. Yön. 21)  436

2. İnceleme (Av.K. 69, Av.K.Yön. 22)  436

3. Karar (Av.K. 69, Av.K.Yön. 23)  437

4. İstemin Kabulü (Av.K. Yön. 24)  437

5. İsteminin Reddi (Av.K. 70)  438

6. Nakil Ücreti  438

B. Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silme (Av.K. 71, Av.K. Yön. 25)  439

1. Levhadan Silinmeyi Gerektiren Haller (Av.K. 72)  441

2. Levhaya Yeniden Yazılma Hakkı: (Av.K. 73)  442

3. Bir Daha Yazılmamak Üzere Levhadan Silinme: (Av.K. 74)  442

4. TCK Gereği Güvenlik Tedbiri Olarak Avukatlık Yapma Yetkisinden Yoksun Kılma  444

C. Avukatlar Listesi (Av.K. 75)  445

XXXV. BARO KESENEĞİNİ ÖDEMEK (Av.K.65)  447

Dördüncü Kısım

AVUKATIN YASAKLILIK HALLERİ

I. AVUKATLIKLA BİRLEŞMEYEN İŞLERLE UĞRAŞMAMAK (Av.K.11–12)  449

II. BAZI GÖREVLERDE BULUNMA NEDENİYLE AVUKATLIK YAPAMAMA YASAĞI (Av.K. 12/3–4)  449

III. BAZI GÖREVLERDEN AYRILDIKTAN SONRA AVUKATLIK YAPAMAMA YASAĞI (Av.K.14)  452

IV. ÇEKİŞMELİ HAKLARI EDİNME YASAĞI (Av.K.47)  455

V. ÇIKAR KARŞILIĞI İŞ GETİRİLMESİNE ARACI KULLANMAMA (Av.K.48)  458

VI. BÜRO DIŞINDA DANIŞMA YAPMAMA, İŞ KABUL ETMEME (Av.K. 51)  460

VII. REKLAM YASAĞI (Av.K.55)  460

A. Amaç ve Dayanak  460

B. Unvan  464

C. Kapsam  466

D. Büro  466

E. Tabela  467

F. Basılı Evrak  469

G. Telefon Rehberi  473

H. Medya İlişkileri  473

İ. İnternet  478

J. İşbirliği  486

K. Yükümlülükler  487

L. Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık  488

Beşinci Kısım

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ

I. TANIMI VE NİTELİĞİ  491

A. Kendine Özgü ve Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmedir  491

B. İş Görme Borcu Olduğundan, TBK Vekalet Hükümleri Uygun Düştüğü Müddetçe Uygulanır  492

C. Serbestçe Kararlaştırılır  492

D. Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını İçermez  493

E. Av.K. 35/A Mahiyetinde Değildir  493

F. Yazılılık Şartı Yoktur  493

G. Yalnız Avukatlara Ait Yetkilerin Kullanılması Gerekir  494

II. KAPSAMI  494

A. Hukuk Davalarında İşin Kapsamı  494

B. Ceza Davalarında İşin Kapsamı  497

C. Kanun Yollarında İşin Kapsamı  498

III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE VEKÂLETNAME  500

A. Sözleşmenin Kurulması  500

1. Sözleşmenin Kurulma Anı  500

2. Vekaletname Verilmesiyle Sözleşme Kurulmuş Sayılmaz  501

3. Dosya İncelemek İçin Vekaletname İbrazı  502

B. Vekaletname  503

1. Hukuki Niteliği  503

2. Şekli  503

3. Kamu Avukatlarının Vekaletname İbraz Zorunluluğunun Bulunmaması  504

4. İstifa Eden Avukatın Yeni Vekaletname İbrazı  505

5. Vekaletname Çıkarma Yetkisi ve Özel Vekaletname  505

6. Ceza Yargılamasında Vekaletname  505

IV. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL YETKİYİ GEREKTİREN HALLER  506

A. Özel Yetkiyi Gerektiren Haller  506

B. Ahzu Kabz Yetkisi  507

C. Adli Sicil İsteme Yetkisi  508

D. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  508

E. Özel Yetkinin Kullanılması  509

F. Sonradan İcazet  509

V. İSPAT  510

A. Avukatlık Sözleşmesini İspat Yükü, Sözleşmenin Varlığını İddia Edendedir  510

B. Ücret Ödediğini İddia Eden Müvekkil, Bunu İspatla Yükümlüdür  510

C. İspatın Şekli  510

D. Elektronik Yazışmalar  511

E. Sözleşmeye Yapılan Eklemeler  511

VI. VEKÂLET AKDİ–HİZMET AKDİ  512

VII. HİZMET HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ  513

A. Tanımı ve Niteliği  513

1. Karma Nitelikte Sözleşmedir  513

2. İş Hukuku Uygulanmaz  513

3. Ücret  513

4. Sözleşme Serbestisi  514

5. Tüzel Kişilikteki Bireylerin İşleri  515

B. Süre  515

1. Belirli/Belirsiz Süreli Sözleşme  515

2. Sürenin Sonlanması Halinde Ücret  516

C. Sözleşmenin Feshi  517

1. Müvekkil Tarafından Haklı Fesih  517

2. Müvekkil Tarafından Haksız Fesih  517

3. Avukat Tarafından Haklı Fesih  518

4. Avukat Tarafından Haksız Fesih  518

D. Feshi Zorlaştıran Şartlar Geçersizdir  519

E. Sözleşmenin Yenilenmesi  520

F. Aylık Belirlenen Ücretin Vergilenmesi  520

VIII. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  521

A. Müvekkil  521

1. Ehliyet  521

2. Vasinin Yetkisi  522

3. Vekilin Yetkisi  522

4. Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme  523

5. Temsil  523

6. Sigorta  524

B. Vekil  525

1. Avukat–Avukatlık Ortaklığı  525

2. Ehliyet  525

3. Bağlı Çalışan Avukatlar  525

4. Birlikte Vekâlet  527

5. Yetki Belgeli Avukat  527

IX. SÜRE  529

X. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP MAHKEMECE RESEN GÖZETİLİR  530

XI. DAVA NETİCESİNE KATILMA YASAĞI  533

XII. ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER  535

XIII. HUKUKİ YARDIMIN BELİRLİ OLMASI  536

XIV. ÜCRET  537

A. Avukatlık Ücretinin Niteliği  537

B. Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi  538

1. Avukatlık Ücreti Belirli Olmalıdır  538

2. Maktu Ücret  538

3. Nispi Ücret  539

3.1. “Müvekkile Sağlanan Menfaat” Kavramı  539

3.2. Davanın Esasına İlişkin Verilmeyen Kararlar  540

3.3. Tavan Ücret  540

4. Kademeli, İhtimalli ve Başarıya Göre Değişmeli Ücret  542

C. Belirli Olmayan Ücret  544

D. Belirli Olan Ücret  545

E. Ücretin Doğması İçin Hukuki Yardıma Başlanması Gerekir  545

F. Avukatlık Ücretinin Muaccel Hale Gelmesi  547

G. Ücret Karşılığı Kıymetli Evrak Alma  548

H. Kefalet  548

İ. Cezai Şart  549

J. Ücret Alacağının Temliki  549

K. Ücrete Uygulanacak Faiz  549

L. Ücretin Belirlenmemesi, Belirgin Olmaması, Tartışmalı veya Geçersiz Olması  551

1. Av.K. 164/4  551

2. Dava Değeri, Harç Yatırılan Miktardır  552

3. Maktu Harca Tabi Davalar  553

4. Azilden Sonraki Islah Dava Değeri Olarak Kabul Edilmez  553

5. Belirsiz Alacak Davaları  553

6. Aynı Amaca Yönelmiş Birden Fazla İşlemde Ücret Tektir  553

7. %10–%20 Oranında Ücret Belirlenmesi  554

8. Serbest Meslek Makbuzu ile Ücret Belirlenmez  555

9. Dava Türlerine Göre Avukatlık Ücreti  555

9.1. İcra Takipleri  555

9.2. Kamulaştırma Davaları  556

9.3. Ceza Davaları  557

9.4. İdari Davalar  557

9.5. Ortaklığın Giderilmesi Davaları  557

9.6. Terekenin Tespiti  558

9.7. Şufa Davaları  558

9.8. Terörden Doğan Zararların Tazmini İçin İdareye Yapılan Başvurular  558

9.9. Boşanma ve Ferileri  558

9.10. Tapu İptali ve Tescil Davaları  559

M. Ücretsiz ve AAÜT Altında İş Üstlenme  560

XV. AVUKATLIK ÜCRETİNİN GÜVENCELERİ  561

A. Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk  561

1. Sorumluluğun Esasları  561

2. Karşı Taraf 3. Şahıs Yalnız Yasal Vekalet Ücretinden Sorumludur  562

3. Sulh Olunan Meblağ  562

4. Görünürde Sulh Olmayan İşlemlerde Gerçek Duruma Bakılır  564

5. Sulh Her Türlü Delille İspatlanabilir  565

6. Sulh Niteliğindeki İşlemler  565

7. Azil Öncesi ve Sonrası Sulh  566

8. Boşanma Davalarında Sulh  567

9. Alacağın Temliki Halinde Sorumluluk  568

10. Vergi Barışından Yararlanmak İçin Sulh Olmak  569

11. 3. Kişinin Açılmasına Neden Olmadığı Dava  569

12. Avukatın Hazırladığı Sulh Protokolü  569

B. Hapis Hakkı  571

1. Avukatlık Ücreti ve Giderler İçin Kullanılabilir  571

2. Alacak Muaccel Olmalı  572

3. Müvekkile Bildirimde Bulunulmalı, Hesaplaşılmalı  572

4. Alacak ile Orantılı Kullanılmalı  573

5. Ücret Alacağının Doğduğu İş Dışında Hapis Hakkının Kullanılması  574

C. Rüçhan Hakkı  575

D. İlamlı İcrada, İlamda Adı Yazılı Avukata İcra Dairesinin Bildirimi  576

E. Yasal Vekâlet Ücreti, İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas ve Mahsup Edilemez, Haczedilemez  577

F. Tahsil Olunan Ödemelerden Vekâlet Ücretinin Öncelikli Olarak Alınıp Alınamayacağı Sorunu  577

XVI. VEKÂLET GÖREVİNİN ÜSTLENİLDİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT UYGULANIR  580

XVII. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  581

XVIII. MÜVEKKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  581

A. Saygı Gösterme  581

B. Ücret Ödeme  581

C. Bilgi ve Belge Sunma  581

D. Vekil ile Sürekli İletişim  581

E. Yazılı Muvafakat Alma  581

F. Harç ve Giderleri Ödemek  582

G. Adres Değişikliğini Bildirme  583

XIX. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  584

A. Kendiliğinden Sona Erme  584

1. Üstlenilen İşin Yerine Getirilmesiyle  584

2. Kararlaştırılan Sürenin Sona Ermesiyle  584

3. Ölümle  585

3.1. Avukatın Ölümü  585

3.2. Müvekkilin Ölümü  586

4. Tarafların Ehliyetini Kaybetmesi Nedeniyle (BK 397, TBK 513/1)  587

4.1. Müvekkil Yönünden  587

4.2. Avukat Yönünden  588

5. Müvekkilin İflası (BK 397, TBK 513/1)  590

6. Tarafların Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi Nedeniyle Sona Erme (BK 397, TBK 513/1)  590

7. Müvekkil Tarafından Alacağın Temliki  591

8. İkinci Vekilin İşin Kovuşturmasına Katılmasına Muvafakat Edilmemesi (Av.K. 172)  591

B. Taraflarca Sona Erdirme  591

1. Karşılıklı Mutabakatla Sonlandırma  591

2. Fiilen Sona Erdirme  592

3. İstifa  592

3.1. Tek Yanlı İrade Beyanıyla Kullanılır  592

3.2. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur  593

3.3. Örtülü İstifa  593

3.4. Müvekkili Bildirimden İtibaren 15 Gün Daha Görev Devam Eder  593

3.5. Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmeler  594

3.6. Önceden Vazgeçilemez  595

3.7. İstifayı Zorlaştıran Hükümler Geçersizdir  595

3.8. İstifanın Sirayeti  596

3.9. Haksız İstifa  596

3.10. Ceza ve Disiplin Yargılaması Beklenilmelidir  598

3.11. Haklı İstifa  599

3.12. İstifada Haklı Neden Müvekkilden Kaynaklanmalıdır  599

3.13. Haklı Yahut Haksız Sayılmayacak İstifa Halleri  600

4. Fesih  600

5. Azil  600

5.1. Tek Yanlı İrade Beyanıyla Kullanılır  600

5.2. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur  601

5.3. Örtülü Azil  601

5.4. Azil Hakkından Önceden Vazgeçilmez  602

5.5. Azil Nedenlerini Bildirme Mecburiyeti Bulunmamaktadır  602

5.6. Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmeler  603

5.7. Azlin Haklılığının İspatı  606

5.8. Haklı Azil  607

5.8.1. Niteliği  607

5.8.2. Haklı Azil Halleri  608

5.8.3. İşten Çıkartılan Avukatın Azli  614

5.8.4. Haklı Azil Halinde Ücret  614

5.9. Azlin Sirayeti  615

5.10. Haksız Azil  616

5.10.1. Haksız Azil Halleri  616

5.10.2. Haksız Azil Halinde Ücret  617

5.10.3. Haksız Azil Nedeni ile Ücrette İndirim Yapılamaz  618

5.10.4. Haksız Azil Halinde Yasal Vekalet Ücretine de Hükmedilir  618

5.10.5. Tahsil Şartına Bağlı Sözleşmelerde Haksız Azil  619

XX. AVUKATLIK ÜCRET DAVASI  620

A. Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir  620

B. Yasal Vekalet Ücreti Ayrıca Talep Edilmelidir  621

C. Görevli Mahkeme  621

D. Zamanaşımı  625

E. Yetkili Mahkeme  626

F. İhtiyati Haciz  626

G. Akdi Vekâlet Ücreti Likit Bir Alacak mıdır?  627

H. Tahkim  629

1. Baro Hakem Kurulu  629

2. Baro Yönetiminin Arabuluculuğu  630

3. TBB Tahkim  631

4. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)  632

5. HMK Hakem Şartı  632

XXI. YASAL VEKÂLET ÜCRETİ (KARŞI YAN VEKÂLET ÜCRETİ)  633

A. Niteliği  633

1. Yargılama Giderlerindendir  633

2. Talep Olmasa Dahi Resen Hükmedilir  635

3. Aidiyeti  635

3.1. Avukata Aittir  635

3.2. Avukata Ait Oluşu Emredici Kural Değildir  637

3.3. İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas, Mahsup, Temlik ve Haczedilemez  638

3.4. Azledilen Avukat Takibe Geçemez  638

3.5. Hizmet Akdi ile Çalışan Avukat  639

3.6. Birden Fazla Taraf Vekilinin Ücreti Paylaşması  639

4. Yargı Mercilerince Hükmedilir  640

5. Asıl Hakka Bağlıdır  642

6. Vekâlet Ücreti Yönünden Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemez  642

7. Müdahil Lehine Hükmedilmez  643

8. Davanın Açılmasına Sebep Olmayan Taraf Aleyhine Hükmedilemez  643

9. Adli Yardımdan Görevlendirilen Avukat  644

10. Harcın Maktu/Nispi Oluşuna Göre Belirlenmez  644

11. Birden Fazla Taraf Aleyhine Hükmedilen Vekâlet Ücreti  644

12. Takdiri İndirim Hallerinde  645

13. Avukatlık Ücretinin Sınırı  645

14. Avukatlık Ücretinin Kapsamı  646

15. Ücretin Tümünü Hak Etme  647

15.1. Hükmedilmesi İçin Duruşmaya Katılmak Değil, Hukuki Yardımda Bulunmak Gerekir  647

15.2. Karar Aşamasında Avukatın Olması Gerekir  648

16. Müvekkilden İstenebilmesi İçin Kural Olarak Hükmedilip Tahsil Olunmalıdır  649

17. Vergilenmesi  650

18. Yasal Vekâlet Ücreti Likit Bir Alacak mıdır?  656

19. Davanın Ortak veya Değişik Sebeple Reddinde Davalıların Avukatlık Ücreti  657

20. Birden Çok Avukat ile Temsil  657

21. Kısmi, Belirsiz Alacak ve Tespit Davalarında Vekâlet Ücreti  658

22. Davanın Konusuz Kalması, Feragat, Kabul ve Sulhta Ücret  658

23. Görevsizlik, Yetkisizlik, Dava Ön Şartlarının Yokluğu veya Husumet Nedeniyle Davanın Reddinde, Davanın Nakli ve Açılmamış Sayılmasında Ücret  660

24. Karşılık Davada, Davaların Birleştirilmesinde ve Ayrılmasında Ücret  662

B. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi  662

1. Hazırlanması  662

2. Tarifede Artışta Esas Alınacak Kriterler  663

3. Bir Avukat Yanında Çalışan Avukatın Ücreti Tarife ile Belirlenmez  667

4. Baroların Tavsiye Niteliğinde Tarifeleri  668

5. Tarifenin Amaç ve Kapsamı  668

C. Dava Türlerine Göre Yasal Vekâlet Ücreti  669

1. Nispi Ücret  669

2. Maktu Ücret  670

3. Nafaka, Kira Tespiti ve Tahliye Davalarında Ücret  671

4. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında  672

5. Manevi Tazminat Davalarında Ücret  672

6. Maddi Tazminat Davalarında Ücret  672

7. İcra ve İflas Müdürlükleri ile İcra Mahkemelerinde Ücret  673

8. Ceza Davalarında Ücret  677

8.1. Uyarlama Davası  677

8.2. Tavzihle Vekalet Ücretine Karar Verilemez  678

8.3. Katılan Lehine Vekâlet Ücreti  678

8.4. Yalnız Para Cezalarında Avukatlık Ücreti  679

8.5. CMK 141 Gereği Tazminat İstemlerinde Avukatlık Ücreti  679

8.6. Beraat Eden Sanık Yararına Avukatlık Ücreti  680

8.7. Birden Fazla Suçtan Yargılanan Sanık  681

8.8. Aynı Davada Yargılanan Birden Fazla Sanığı Temsil  681

8.9. Hazine Aleyhine Hükmedilen Vekâlet Ücretinin Tahsili  682

8.10. Atanan Avukat  683

8.11. Atama Halinde Uygulanacak Tarife  683

8.12. Ceza Mahkemelerinde Görülen Diğer İşler  684

8.13. Sulh Ceza Hâkimliklerinde ve İnfaz Mahkemelerinde Avukatlık Ücreti  684

9. Danıştay’da, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşlerde Ücret  685

10. Yasal Vekâlet Ücretinin Tahsili İçin Öncelikle İdareye Başvuru  689

11. Arabuluculuk, Uzlaşma ve Her Türlü Sulh Anlaşmasında Ücret  692

12. Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Ücret  692

13. İş Takibinde Ücret  698

14. Dava Vekili ve Dava Takipçileri Eliyle Takip Olunan İşlerde Ücret  698

15. Tarifede Yazılı Olmayan İşlerde Ücret  698

16. Uygulanacak Tarife  698

17. Seri Davalarda Ücret  698

18. Kötü Niyetli veya Haksız Dava Açılmasında Ücret  705

19. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığında Ücret  705

20. Sayıştay ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Ücret  707

Altıncı Kısım

AVUKATIN SORUMLULUĞU

I. DİSİPLİN SORUMLULUĞU  709

A. Disiplin Muhakemesinin Amacı  709

B. Disiplin Cezaları İdari Yaptırımdır (Av.K.134, Av.K. Yön.63/2)  710

C. Disiplin Yaptırımına Tabi Davranışlar  711

1. Av.K. Aykırı Her Davranış Disiplin Sorumluluğunu Doğurur mu?  711

2. Avukatın Ücret Uyuşmazlığı ve Özel Yaşamı Disiplin Sorumluluğunu Doğurur Mu?  713

3. Avukatın Sorumlu Olduğu Eylemler  714

D. Disiplin Muhakemesinde Zarar Şartı Aranmaz  714

E. Avukatın Kusurlu Olması Gerekir  714

F. Disiplin Muhakemesinin İlkeleri  716

1. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  716

2. Adil Yargılanma Hakkı  716

3. Disiplin Muhakemesi Re’sen Yürütülen Bir Muhakemedir  719

4. Disiplin Hukukunda Lehe Hüküm Uygulanır  719

G. Disiplin Muhakemesinde Kıyas  720

H. Disiplin Muhakemesinin Tarafları  721

1. Şikayetçi  721

1.1. Şikayet  721

1.2. Şikayetten Vazgeçme  723

2. İhbarda Bulunan  723

3. İstekte Bulunan Cumhuriyet Savcısı  724

4. Şikayet Edilen  724

4.1. Şikayet Edilen Muhakkak Avukat Olmak Zorundadır  724

4.2. Avukatlık Ortaklıkları  724

4.3. Baro Levhasına Yazılmaları İsteklerine Bağlı Olan Kamu Avukatları (Av.K. Ek–1)  725

4.4. Baroya Yazılmadan Önceki Eylem ve Davranışlar (Av.K.138/1)  726

4.5. Meslekten Ayrıldıktan Sonraki Eylem ve Davranışlar (Av.K.138/2)  726

4.6. Stajyer Avukatlar (Av.K.138/1)  727

4.7. Avukat Yanında Bağlı Çalışan Avukatlar  727

İ. Masraf Avansı (Av.K.161/3, Av.K. Yön. 65/3)  730

J. Disiplin Muhakemesinde Yetki  731

1. Yetki (Av.K.139)  731

2. Kamu Avukatlarının Sürekli Görev Yaptıkları Yer Barosunun Yetkisi (Av.K. Ek–1)  731

K. Disiplin Muhakemesinin Evreleri  732

1. Disiplin Soruşturması (Av.K.141, Av.K. Yön.64, 65, 66, 67)  732

1.1. Disiplin Soruşturmasının Başlangıcı  732

1.2. Ön inceleme Aşaması  732

1.2.1. İlk İnceleme Aşaması  732

1.2.2. Reklam Yasağı Yönetmeliğine Göre Ara İncelemesi  733

1.2.3. Bağlı Çalışan Avukatlar Yönetmeliğine Göre Ara İncelemesi  734

1.3. Disiplin Soruşturma Yapılması Görevi (Av.K. 141/3, Av.K. Yön.67)  734

1.4. Disiplin Soruşturmasının Süresi  735

1.5. Delillerin Toplanması  735

1.6. Savunma Hakkı (Av.K.137, Av.K. Yön.63)  737

1.7. Disiplin Soruşturmasının Tamamlanması  739

1.7.1. Disiplin Kovuşturması Açılması  739

1.7.2. Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığı Kararı (Av.K. Yön. 68)  739

1.7.3. Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz (Av.K.142, Av.K. Yön.69)  740

1.7.4. Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına Dair Kararlara Karşı İdari Yargı Yolu  742

1.7.5. Aynı Eylemden Dolayı Yeniden İnceleme  743

2. Disiplin Kovuşturması  743

2.1. Başlangıcı (Av.K.141, Av.K. Yön.70)  743

2.2. İncelemeye Hazırlık Evresi  744

2.3. Delillerin Gösterilmesi ve İncelenmeye Karar Verme Aşaması (Av.K.146)  745

2.4. İnceleme Aşaması (Av.K.144)  745

2.4.1. Duruşmasız İnceleme  745

2.4.2. Duruşmalı İnceleme  745

2.4.3. Gıyapta Duruşma  746

2.4.4. Duruşma Tutanağı  746

2.5. Delillerin Toplanması  746

2.5.1. Belge ve Dosyaların İstenilmesi, İncelenmesi  747

2.5.2. Tanık ve Bilirkişi Dinlenmesi  748

2.5.3. Tanık ve Bilirkişinin Çağrılması  748

2.5.4. Tanık ve Bilirkişi Gideri  748

2.5.5. İstinabe Talimatının Yerine Getirilmesi  749

2.6. Delillerin Serbestçe Takdiri  749

2.7. Delillerin Hukuka Uygun Olması  749

2.8. Ceza Kovuşturmasının Disiplin Cezalarına Tesiri  752

2.9. Disiplin Kovuşturmasının Tamamlanması  755

2.10. Kararların Tebliği  756

2.11. Disiplin Kurulu Üyelerinin Reddi ve İstinkafı  756

L. Diğer Yargılama Alanları ile İlişkisi  757

1. Ceza ve Hukuk Yargılamasının Disiplin Yargılamasına Tesiri  757

2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  760

2.1. Disiplin Cezası Vermeye Engel Değildir  760

2.2. Disiplin Cezası, Salt HAGB Kararına Dayanamaz  764

3. Ceza Yargılamasında Takdir Olunan Süreden Çok İşten Çıkarma Cezası Verilemez  769

M. İşten Yasaklanma (Av.K.153)  771

1. Giriş  771

2. İşten Yasaklanmanın Zorunlu Olduğu Haller  774

3. İşten Yasaklanmanın Hükümleri (Av.K.155)  774

4. Bir Avukatın Geçici Olarak Görevlendirilmesi (Av.K. 42)  775

5. İşten Yasaklanma Kararının Kaldırılması  777

N. Kovuşturma ve Ceza Zamanaşımı  777

O. Disiplin Cezaları (Av.K.135)  782

1. Uyarma  783

2. Kınama  783

3. Para Cezası  783

4. İşten Çıkarma  784

5. Meslekten Çıkarma  785

P. Cezaların Uygulanma Şekli  786

1. Giriş  786

2. TBB Meslek Kurallarına Aykırılık, Kanunun 6. Kısmına Aykırılık Teşkil Eder mi?  788

3. Hangi Eyleme Ne Ceza Verilir?  790

4. Disiplin Muhakemesinde Bağlantı  792

5. Birden Fazla Eylem Tek Suç Teşkil Eder mi?  793

6. Zincirleme Suç  794

7. Eylemin Birden Fazla Kuralı İhlal Etmesi  794

8. Mütemadi Suç  794

R. Disiplin Kurulu Kararına Karşı İtiraz  795

1. Giriş  795

2. Disiplin Kararlarına İtirazda “Aleyhe Bozma Yasağı” İlkesi Uygulanır  798

3. Disiplin Yargılamasında Yargılamanın İadesi ve Karar Düzeltme Gibi Müesseseler Bulunmamaktadır  799

4. Disiplin Kararlarının Geri Alınması  800

5. Baro Disiplin Kurulu Kararlarındaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi  801

S. Disiplin Kurulu Kararına Karşı İdari Yargı Yolu  801

1. Giriş  801

2. İdari Yargıya Başvuru Öncesi TBB’ye İtiraz, Zorunlu Bir Müracaat mıdır?  804

3. İdari Davaya Konu Olabilecek Disiplin Kararları  806

4. İdari Davada Yetki  808

T. Disiplin Kararlarının İnfazı ve Sicilden Silme  808

U. Disiplin Cezalarının Affı  810

V. Para Cezası veya Giderlerin Tahsili  811

II. CEZAİ SORUMLULUĞU  811

A. Avukatların Soruşturma ve Kovuşturma Usulü (Av.K.58, 59)  811

B. Soruşturma/Kovuşturma İzni Verme/Vermeme Kararlarının Yargısal Denetimi  817

C. Son Soruşturma  818

D. Avukatın Görev Suçları  820

1. Görevi İhmal  820

2. Görevi Kötüye Kullanma  824

3. Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma  828

4. Dolandırıcılık  834

5. Gerçeğin Ortaya Çıkmasını Engelleme veya Yok Etme  835

6. Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs  835

7. Genel Kanun (TCK)/Özel Kanun (Av.K.) İlişkisi, Zimmet ve İrtikap Suçları  836

8. Levhada Kayıtlı Olmayan/İşten Yasaklı Avukatın Mesleği İcrası  837

9. Görev Nedeni ile İşlenen Suçtan Mahkumiyetin Kanuni Sonucu Olarak Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma  840

E. Avukata Karşı İşlenen Suçlar  841

1. Kamu Görevlisi ve Yargı Görevi Yapan Kavramları  841

2. Görevi Yaptırmamak İçin Direnme  842

F. Avukatın Önleme Aramasına Tabi Olup Olmayacağı  843

G. Adliye Girişlerinde Cihazla Arama  845

III. HUKUKİ SORUMLULUĞU  849

A. Kusurlu Davranış  849

B. İlliyet Bağı  850

C. Zarar  851

D. Yardımcıların Fiillerinden Sorumluluk  854

E. Manevi Zarar  854

F. Avukatlık Ortaklığında Hukuki Sorumluluk  856

G. Sorumsuzluk Anlaşması  856

H. Mesleki Sorumluluk Sigortası  856

İ. Dava  857

1. Dava Açma Süresi  857

2. Zamanaşımının Başlangıcı  858

3. Ceza ve Disiplin Yargılaması Bekletilir  859

4. HAGB Kararı  859

5. İhtiyati Haciz  860

Yedinci Kısım

BAROLAR VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

I. GİRİŞ  861

II. BAROLARIN ORGANLARI  870

A. Genel Kurul (Av. Kan. 80 vd. Av. Kan Yön. 30 vd.)  870

1. Baro Genel Kuruluna Katılamayacak Olanlar: (Av. Kan Yön. 30)  870

2. Görevleri: (Av. Kan. 81)  870

3. Toplantılar: (Av.K. 86, Av.K. Yön. 31)  872

3.1. Olağan Toplantı: (Av. Kan. 82 vd. Av. Kan Yön. 31, 32)  874

3.2. Olağanüstü Toplantı: (Av. Kan. 83, Av.K. Yön. 33)  874

4. Toplantıya Çağrı ve Gündem: (Av. Kan. 84, Av.K. Yön. 34)  875

5. Gündem Dışı Görüşme Yasağı: (Av. Kan. 88, Av.K. Yön. 32/son, 39/3)  875

6. Yoklama Cetveli: (Av.K. Yön. 35)  875

7. Görüşme ve Karar Yeter Sayısı: (Av. Kan. 87)  876

8. Genel Kurul Başkanlık Divanı: (Av. Kan. 85, Av.K. Yön. 36)  876

9. Söz Alma Sırası ve Süresi: (Av.K. Yön. 37)  876

10. Önergelerin Görüşülmesi: (Av.K. Yön. 38)  876

11. Görüşme Sonucu Oylama: (Av.K. Yön. 39)  877

12. Toplantı Düzeni: (Av.K. Yön. 40)  877

13. Toplantıya Ara Verme ve Erteleme: (Av.K. Yön. 41)  877

B. Yönetim Kurulu  877

1. Kuruluşu: (Av. Kan. 89)  877

2. Seçilme Yeterliği, Engelleri ve Seçimin Şekli: (Av. Kan. 90)  878

3. Seçim Dönemi: (Av. Kan. 91)  879

4. Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av. Kan. 92)  879

5. Toplantılar: (Av. Kan. 93, 94, Av.K. Yön. 42, 43, 44)  880

6. Yönetim Kurulunun Görevleri: (Av. Kan. 95)  881

7. Görevleri Nedeni ile Hukuki Sorumlulukları  884

8. Baroların ve Baro Yönetim Kurullarının İnsan Haklarını ve Hukukun Üstünlüğünü Savunmak, Korumak ve Bu Kavramlara İşlerlik Kazandırmak Görevleri  884

9. Avukatlık Kanunu ve Diğer Mevzuattan Doğan Görev ve Yetkiler  886

C. Baro Başkanlığı  888

1. Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av. Kan. 96)  888

2. Görevleri: (Av. Kan. 97)  888

3. Avukatlık Kanunundan Doğan Görev ve Yetkiler  889

4. Diğer Mevzuattan Doğan Görev ve Yetkiler  890

5. Baro Başkanlar Kurulu  891

D. Baro Başkanlık Divanı  892

1. Kuruluşu ve Seçimi: (Av.K. m.98)  892

2. Görevleri: (Av.K. 99)  892

3. Baro başkan Yardımcısı: (Av.K. 100)  892

4. Baro Genel Sekreteri: (Av.K. 101)  893

5. Baro Saymanı: (Av.K. 102, Av.K. Yön. 45/4)  893

E. Baro Disiplin Kurulu  893

1. Kuruluşu: (Av.K. 103)  893

2. Seçilme Yeterliği ve Engelleri: (Av.K. 104)  893

3. Seçim Şekli ve Dönemi: (Av.K. 105)  894

4. Toplantılar: (Av.K. 106)  894

5. Görevi: (Av.K. 107)  895

6. Avukatlık Kanunundan Doğan Diğer Görevleri:  895

7. Görevleri Nedeni ile Hukuki Sorumlulukları  896

F. Denetleme Kurulu  897

1. Kuruluş ve Görevi: (Av.K. 108, Av.K. Yön. 57)  897

2. Rapor Düzenlenmesi (Av.K. Yön. 58)  898

3. Olağanüstü Toplantıya Çağrı (Av.K. Yön. 59)  898

III. BARO İDARİ İŞLEMLERİ  899

A. İdari İşlemlerin Yürütülmesi (Av.K. Yön.45)  899

B. Sorumluluk (Av.K. Yön.46)  900

C. Baro Bölgesindeki Adliye Merkezlerinde Temsilciler (Av.K. Yön.47)  900

D. Başvurma (Av.K. Yön.48)  901

E. Yetkili İmzalar (Av.K. Yön.49)  902

F. Görevlendirme (Av.K. Yön.50)  902

G. Tutulacak Defterler (Av.K. Yön.51)  902

IV. SEÇİM (Av.K. Ek–3)  903

A. Seçim İşlerinin Yürütülmesi (Av.K. Yön. 52)  905

B. Adayların Tespiti (Av.K. Yön. 53)  905

C. Oy Pusulaları (Av.K. Yön. 54)  905

D. Oy Verme (Av.K. Yön. 55)  905

E. Oy Vermenin Bitimi ve Sayım (Av.K. Yön. 56)  905

V. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ  909

A. Birliğin Kuruluş ve Nitelikleri: (Av.K.109)  909

B. Birliğin Görevleri: (Av.K.110)  909

C. Yasaklar, Mal Edinme, Protokoldeki Yer, Görevden Uzaklaştırma ve Göreve Son Verme: (Av.K.111)  911

D. Görevlerin Ücretli Oluşu: (Av.K.112)  912

E. Birliğin Organları (Av.K.113)  912

1. TBB Genel Kurulu: (Av.K. 114)  912

1.1. Toplantılar: (Av.K. 115)  913

1.2. Görüşme ve Karar Yeter Sayısı: (Av.K. 116)  913

1.3. Görevleri: (Av.K. 117)  913

2. TBB Yönetim Kurulu: (Av.K. 118)  914

2.1. Seçim Dönemi: (Av.K. 119)  914

2.2. Toplantılar: (Av.K. 120)  914

2.3. Görevleri: (Av.K. 121)  915

3. TBB Başkanlığı:  916

3.1. Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av.K. 122)  916

3.2. Görevleri: (Av.K. 123)  916

3.3. Diğer Mevzuattan Kaynaklı Görevleri:  917

4. TBB Başkanlık Divanı: (Av.K. 124)  918

4.1. Kuruluşu ve Seçimi  918

4.2. Birlik Başkanlık Divanının Görevleri: (Av.K. 125)  918

4.3. TBB Başkan Yardımcılarının Görevleri: (Av.K. 126)  918

4.4. TBB Genel Sekreterinin Görevleri: (Av.K. 127)  918

4.5. TBB Saymanının Görevleri: (Av.K. 128)  919

5. TBB Disiplin Kurulu  919

5.1. Kuruluşu: (Av.K. 129)  919

5.2. Seçim Dönemi: (Av.K. 130)  919

5.3. Toplantılar: (Av.K. 131)  919

5.4. Görevi: (Av.K. 132)  919

6. TBB Denetleme Kurulu  919

SÜREKLİ AVUKATLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ  921

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ  923

UYAP SİSTEMİNDE TANIMLI DAVA TÜRLERİNİN TABİ OLDUĞU HARÇLAR  926

Kaynakça  937

Kavram Dizini  941

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar