Avukatlık Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Vedat Ahsen COŞAR - Salih AKGÜL
ISBN: 9786050507935
Stok Durumu: Stokta var
114,75 TL 135,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Vedat Ahsen COŞAR, Salih AKGÜL
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 560

Temel bir insan hakkı olan savunmanın, hak arama özgürlüğünün, başkaca hak ve özgürlüklerin elde edilmesinin, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi vardır. Pek çok yönü tarihin karanlıkları içerisinde kaybolmuş olan bu geçmiş, dökülen kanlarla, akıtılan gözyaşlarıyla, yaşanmış tarifsiz acılarla dolu mücadelelerin tarihidir. O nedenle, bu konuda aşama aşama elde edilen kazanımların her biri, geçmişte verilen bu mücadelelerin bir sonucudur. 


Bu mücadelenin en önde gelen temsilcileri ve önderleri avukatlardır. Amerikalı Avukat Luis Land’in özlü ifadesiyle: ‘kaba gücün yerine merhameti, adaleti, hakkaniyeti koyan; insanlara başkalarının hakkına, mülkiyetine, özgürlüğüne saygıyı,  vicdan, ifade ve toplanma özgürlüğünü öğreten; haklıların, yoksulun, mazlumun, dul ve yetimin savunucusu olan; zulme, baskıya, çoğunluğun despotluğuna karşı çıkan; köleliğe karşı olduğu için Yunanistan’da kölelerin, Roma’da esirlerin özgürlüğü için savaşan; İnsan Hak ve Özgürlükleri Bildirgesi'ni yazan; ırk, renk, sınıf, cinsiyet ya da din ayrımı yapmaksızın insanların eşitliği için çalışan; bütün bunların öncüsü ve tanığı avukattır, avukatlardır.’ 


Elinizdeki bu kitap, onların, yani avukatların kitabıdır, avukatların haklarına, yükümlülüklerine, avukatların örgütü olan Barolara dair bir kitaptır. 


Gerek ülkemizde, gerekse başka ülkelerde, avukatlığa, avukatlığın, avukatlık mesleğinin hukukuna, bu mesleğin örgütü olan Barolara ilişkin olarak yazılmış çok sayıda kitap vardır. Bu kitap da, onlardan birisidir. Ancak bu kitabı aynı konuda yazılmış olan diğer kitaplardan nispeten ayıran ve farklı kılan bir özellik vardır. Bu özellik; bu kitabın, başka ülkelerin avukatlık kanunlarını ve mevzuatını da içermesi, bu bağlamda imkanlar ölçüsünde karşılaştırmalı hukuk temelinde hazırlanmış olması, kendi konusuyla ilgili en son yenilikleri ve değişiklikleri, yanısıra yargı kararlarını kapsaması, diğer bir deyişle güncel olmasıdır.   


Bu kitabı yazmaktaki temel amacımız: en başta avukatlara, hakimlere, savcılara, hukukçu akademisyenlere, hukuk fakültesi öğrencilerine, yargı teşkilatında ve adliyelerde çalışanlara, konuya ilgi duyacak başkaca kişilere ve meslek sahiplerine yardımcı olmak, onlara avukatlık hukuku konusunda rehberlik edecek bir çalışma ortaya koymak, genel olarak hukuka, özel olarak avukatlık hukukuna katkı yapmaktır. 


Eğer bunu yapabildiysek, en büyük mutluluğumuz bu olacaktır. 


Kaldı ki, avukatlık hukuku sadece avukatları ilgilendiren, avukatların bilmeleri gereken, çok iyi bilmeleri gereken özel bir mevzuat da değildir. En az avukatlar kadar hakimlerin, savcıların, hukukçu akademisyenlerin, hukuk fakültesi öğrencilerinin, yargı teşkilatında ve adliyelerde görev yapanların da bilmeleri gereken bir mevzuattır.


Bu mevzuatın kolektif bir faaliyet olan yargılama faaliyetinde görev yapan hakimler, savcılar, 

yargı teşkilatında ve adliyelerde görev yapanlar tarafından bilinmemesi, eksik veya yanlış bilinmesi ve uygulanması, sadece avukatlara değil, temel bir insan hakkı olan savunmaya ve dolayısıyla yurttaşların hak ve özgürlüklerine, devletin en temel niteliklerinden olan hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne ve adalet ilkelerine zarar verir.      

Bu kitap uzun soluklu, emekli bir çalışmanın, kitabın yazarları olan bizlerin, avukat olarak yıllar içinde yaşadıklarımızın, gördüklerimizin, öğrendiklerimizin, buna bağlı olarak biriktirdiklerimizin, deneyimlediklerimizin bir ürünüdür.  Ama öyle de olsa mutlaka eksiklikleri, hataları vardır ve olacaktır. Zira iş yapılan yerde hata da yapılabilir. O nedenle, bu çalışmamızda eğer bir hata yaptı isek, ‘hata günah değildir, hata için de tıpkı günah çıkarma odası gibi bir hata çıkarma odası vardır’ diyor, bu konuda sizin hoşgörünüze ve affınıza sığınıyor, kitabın size yardımcı olmasını diliyoruz.

ÖNSÖZ

A- AVUKATLIK MESLEĞİNİN VE BAROLARIN

TARİHSEL GELİŞİMİ 17

a- BATIDAKİ GELİŞİMİ 17

b- OSMANLI’DAKİ GELİŞİMİ 28

c- TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ 33

B- AVUKATLIK MESLEĞİNİN NİTELİĞİ İLE BAROLARIN İŞLEVİ. 34 a-   GENEL OLARAK 34

b- TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ İTİBARİYLE AVUKATLIK MESLEĞİ VE BAROLAR 54

C-   TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVUKATLIK KANUNU 62

D-   BİRİNCİ KISIM – AVUKATLIK VE AVUKAT 62

a- AVUKATLIĞIN MAHİYETİ 62

b- AVUKATLIĞIN AMACI 64

c- SAVUNMANIN DOKUNULMAZLIĞI 68

E-   İKİNCİ KISIM – AVUKATLIK MESLEĞİNE KABUL 69

a- AVUKATLIĞA KABUL ŞARTLARI 69

b- AVUKATLIĞA KABUL ŞARTLARININ BİR KISMINDAN MUAF TUTULANLAR VE BUNUN ÇERÇEVESİ 71

c- AVUKATLIĞA KABUL EDİLMENİN ENGELLERİ 73

d- BAROYA YAZILMA İSTEĞİNİN KARARA BAĞLANMASI 76

e- AVUKATLIK RUHSATNAMESİ VE YEMİN 77

F-   ÜÇÜNCÜ KISIM – YASAK HALLER 79

a- AVUKATLIKLA BİRLEŞEMEYEN İŞLER 79

b- AVUKATLIKLA BİRLEŞEBİLEN İŞLER 80

c- AVUKATIN   HAKİM    VEYA    SAVCI    İLE   AKRABALIK VEYA EVLİLİK MÜNASEBETİ 81

d- BAZI  GÖREVLERDEN   AYRILANLARIN   AVUKATLIK YAPMA YASAĞI 82

 

G-   DÖRDÜNCÜ KISIM – STAJ 83

H-  HUKUK EĞİTİMİ 90

İ- SINAV 94

J- VEKALET PULU 96

K-   AVUKAT STAJYERLERİNE KREDİ VERİLMESİ 97

L-   SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU 101

M-  AVUKATLARIN RESMİ KILIĞI 105

N – ALTINCI KISIM – AVUKATIN HAK VE ÖDEVLERİ 109

a- YALNIZ AVUKATLARIN YAPABİLECEKLERİ İŞLER 109

b- AVUKATIN BAŞKACA HAKLARI, YETKİLERİ VE ÖDEVLERİ 110

c- UZLAŞMA 117

ç-   ARABULUCULUK 120

d- UZLAŞTIRMA 127

e- İŞİ REDDETME HAKKI 129

f- HAPİS HAKKI 129

g- VEKALET GÖREVİNDEN ÇEKİLME HAKKI 129

h- DOSYA TUTMAK VE GÖRÜŞME TUTANAĞI DÜZENLEMEK GÖREVİ 130

i- ÖRNEK ÇIKARABİLME, ONAYLAMA, TEBLİGAT YAPABİLME, TEVKİL HAKKI VE YETKİSİ 130

j- TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNDE GÖREV ALMA

HAKKI VE YETKİSİ 131

k- VERGİ MÜKELLEFİ VE SİGORTALI OLMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 131

l- AVUKATA YÖNELİK TAZMİNAT İSTEKLERİNDE ZAMANAŞIMI 132

m- REKLAM YASAĞI 132

1- TÜRKİYE UYGULAMASI YÖNÜNDEN 133

2- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ UYGULAMASI YÖNÜNDEN 138

3- KITA AVRUPASI ÜLKELERİNİN UYGULAMASI YÖNÜNDEN 140

n- AVUKATLARIN BİRLİKTE ÇALIŞMALARI VEYA AVUKATLIK ORTAKLIĞI ŞEKLİNDE ÇALIŞMALARI 143

 

1- AYNI BÜRODA BİRLİKTE ÇALIŞMA 143

2- AVUKATLIK ORTAKLIĞI ŞEKLİNDE ÇALIŞMA 143

3- ORTAKLIKLAR/PARTNERSHIPS 150

4- SINIRLI SORUMLU ORGANİZASYONLAR/LIMITED LIABILITY ORGANIZATIONS 150

5-    MESLEKİ ANONİM ŞİRKETLER/PROFESSIONAL  

       CORPORATIONS 151

     6-    KOLEKTİF ŞİRKET/GENERAL PARTNERSHIP 153

     7-    İKİ KATLI/AŞAMALI ORTAKLIKLAR/TWO-TIERED 

            PARTNERSHIPS 153

     8-   JOINT VENTURE 155

     9-    AYNI OFİSİN PAYLAŞILMASI 156

    10-   AVUKATLIK ORTAKLIĞI SÖZLEŞMELERİNDE

BULUNMASI GEREKEN ASGARİ KOŞULLAR 157

o- AVUKATA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR 157

p- AVUKATLARIN CEZAİ YÖNDEN SORUŞTURULMA VE KOVUŞTURULMA USULÜ 158

r- AVUKATLIK YETKİLERİNİN MÜNHASIRAN AVUKATLAR TARAFINDAN KULLANILMASI 160

s- BARO KESENEĞİ 161

O- YEDİNCİ KISIM – BARO LEVHASI VE AVUKATLAR LİSTESİ 163

a- LEVHAYA YAZILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 163

b- BAŞKA BAROYA NAKİL, BU İSTEĞİN

KABULÜ VEYA REDDİ 164

c- BARO LEVHASINDAN VE AVUKATLIK ORTAKLIĞI SİCİLİNDEN SİLME 165

ç-   LEVHADAN SİLİNMEYİ GEREKTİREN HALLER 166

d- LEVHAYA YENİDEN YAZILMA HAKKI 167

e- BİR DAHA YAZILMAMAK ÜZERE LEVHADAN SİLİNME . 167

f- AVUKATLAR LİSTESİ 168

P- SEKİZİNCİ KISIM – BAROLAR – BİRİNCİ BÖLÜM –

                   GENEL HÜKÜMLER 168

a- BAROLARIN KURULUŞU VE NİTELİKLERİ 168

b- BARO SİYASET İLİŞKİSİ 172

c- BAROLARIN ORGANLARI 174

 

1- BARO GENEL KURULU 174

2- BARO YÖNETİM KURULU 177

3- BARO BAŞKANLIĞI 180

4- BARO BAŞKANLIK DİVANI 181

5- BARO DİSİPLİN KURULU 182

6- BARO DENETLEME KURULU 183

7- BARO TEMSİLCİLİĞİ 184

8- BAROLARIN TUTMAK ZORUNDA OLDUĞU DEFTERLER 184

R- DOKUZUNCU KISIM – TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ –

              BİRİNCİ BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER 185

a- BİRLİĞİN KURULUŞ VE NİTELİKLERİ 185

b- BİRLİĞİN ORGANLARI 188

1- TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ GENEL KURULU 188

2- BİRLİK YÖNETİM KURULU - SEÇİLME VE ÇALIŞMA ŞEKLİ - GÖREVLERİ 191

3- BİRLİK BAŞKANLIĞI – SEÇİLME ŞEKLİ- GÖREV SÜRESİ VE GÖREVLERİ 193

4- TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIK DİVANI .194

5- TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ 194

6- TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİNİN GÖREVLERİ 194

7- TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SAYMANININ GÖREVLERİ 195

8- TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU 195

9- TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DENETLEME KURULU 195

10- TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN DENETLENMESİ 196

S-   ONUNCU KISIM  - DİSİPLİN İŞLEM VE CEZALARI 197

a- DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANACAĞI DURUMLAR . 197

b- DİSİPLİN CEZALARI 197

c- DİSİPLİN UYGULAMASINDA GENEL KURAL 197

 

ç-   SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA EVRELERİ 198

d- İŞTEN YASAKLANMA 203

f- DİSİPLİN KURULU KARARINA KARŞI İTİRAZ 204

g- ZAMANAŞIMI 205

h- DİSİPLİN KARARLARININ UYGULANMASI VE CEZALARIN SİCİLDEN SİLİNMESİ 205

i- DİSİPLİN KURULU ÜYELERİNİN REDDİ VE İSTİNKAFI .205 j- SEÇİM PROSEDÜRÜ 206

k- KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE KAMU İKTİSADİ TEŞESSÜSLERİNDE GÖREVLİ AVUKATLAR 209

l- YURT DIŞINDA TEMSİL 210

m- BAROLARIN VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN DENETİMİ 210

n- DAVA VEKİLLİĞİ 211

o- SÜREKLİ AVUKATLIK HİZMETLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR 212

T- ONBİRİNCİ KISIM - AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI – TARAFLARIN SORUMLULUKLARI - AVUKATLIK ÜCRETİ –

MÜŞAVİR AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ – HAPİS HAKKI VE DİĞER HUSUSLAR 213

a- AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ 213

b- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 214

c- TARAFLARIN SORUMLULUKLARI 215

1- VEKİLİN/AVUKATIN SORUMLULUĞU 215

2- İŞ SAHİBİNİN SORUMLULUĞU 219

3- AVUKATIN SORUMLULUKLARINA AYKIRI

DAVRANIŞININ SONUÇLARI 222

4- TAZMİNAT İSTEKLERİNDE ZAMANAŞIMI 224

d- SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ 227

e- AVUKATLIK ÜCRETİ 243

1- AKDİ ÜCRET 244

2- HER HUKUKİ YARDIM AYRI ÜCRETE TABİDİR

KURALI 247

 

3- KARŞI TARAF ÜCRETİ 248

4- AVUKATLIK ÜCRETİNİN MUACCEL OLMASI 250

5- AVUKATLIK ÜCRETİNİN RESEN BELİRLENMESİ 252

6- HUKUKİ YARDIM TAMAMLANMADAN VEKALET İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

DURUMUNDA AVUKATLIK ÜCRETİ 262

a- TARAFLARIN ORTAK İRADESİ İLE SONA ERMESİ DURUMUNDA AVUKATLIK ÜCRETİ 262

b- İŞ SAHİBİNİN DAVANIN KARŞI TARAFI İLE SULH OLMASI VE İŞİ TAKİPSİZ BIRAKMASI DURUMUNDA

AVUKATLIK ÜCRETİ 262

c- İŞ SAHİBİNİN BAŞKA AVUKATA VEKALET VERMESİ VE O NEDENLE AVUKATIN VEKALLETTEN ÇEKİLMESİ

DURUMUNDA AVUKATLIK ÜCRETİ 272

d- AVUKATIN İSTİFA ETMESİ VEYA AZLEDİLMESİ DURUMUNDA AVUKATLIK ÜCRETİ 278

1- İSTİFA 279

2- AZİL 280

3- İSTİFA VE AZİL DURUMUNDA AVUKATLIK ÜCRETİ 302

4- AZİL VE İSTİFADAN FERAGATA DAİR

SÖZLEŞMELERİN GEÇERSİZLİĞİ 315

5- BİR DOSYA İÇİN HAKLI OLAN AZLİN DİĞER

DOSYALARA SİRAYETİ 316

6- TARAFLARIN İRADESİ DIŞINDA VEKALET İLİŞKİSİNİN

SONA ERMESİ DURUMUNDA AVUKATLIK ÜCRETİ 317

       a- HUKUKİ YARDIMLA İLGİLİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER .323

        b- MÜŞAVİR AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ VE ÜCRETİ 327

1- MÜŞAVİR /SÖZLEŞMELİ AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ 328

2- MÜŞAVİRLİK SÖZLEŞMELERİNDE AVUKATLIK ÜCRETİ 329

3- MÜŞAVİR/SÖZLEŞMELİ AVUKATLIK ÜCRETİ

NEDENİYLE TALEP EDİLEBİLECEK FARK ÜCRET 329

4- MÜŞAVİR/SÖZLEŞMELİ AVUKATLIK SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN İHTİLAFLARIN

ÇÖZÜMÜ 336

 

e- HAPİS HAKKI 341

f- AVUKATIN AVANS VE MASRAF TALEP ETME HAKKI 346

g- AVUKATLIK ÜCRETİNE FAİZ İSTENEBİLMESİ 349

Y-    ONİKİNCİ KISIM ADLİ MÜZAHARET 351

Z-   ONÜÇÜNCÜ KISIM – ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 358

GEÇİCİ HÜKÜMLER 359

MESLEK KURALLARI/MESLEK ETİĞİ 375

EKLER 383

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ . 383 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİ 418

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ORTAKLIĞI YÖNETMELİĞİ 424

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİ . 438 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ 450

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU YÖNETMELİĞİ 458

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ UZLAŞMA SAĞLAMA YÖNETMELİĞİ 467

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ

VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 474

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK

CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 480

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI 486

AVUKATLARIN ROLÜNE DAİR TEMEL PRENSİPLER

HAVANA KURALLARI 491

CCBE (AVRUPA BAROLARI VE HUKUK BİRLİKLERİ KONSEYİ) AVRUPADA AVUKATLARIN TEMSİLCİSİ AVRUPADA AVUKATLIK MESLEĞİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER TÜZÜĞÜ VE AVRUPADA AVUKATLARIN TABİ OLDUĞU MESLEK KURALLARI 497

 

AVRUPA KONSEYİ AVUKATLIK MESLEĞİNİN İCRASINDAKİ ÖZGÜRLÜKLER HAKKINDA 9 NUMARALI TAVSİYE KARARI ...527

KAYNAKÇA 550

ARAMA DİZİNİ 551


Andrew Heywood – Politics – Macmillan Foundations - 1997 Argun Bozkurt – Hukukun Öyküsü – Ankara Barosu Yayını - 2006

Arthur G.Greene (Editor) - Getting Started: Basics for a Successful Law Firm – American Bar Association – 1996

Birinci Avukatlık Hukuku Konferansı – Türkiye Barolar Birliği Yayını – Nisan 2011

Evrensel Barış İçin Avukatlık Yasaları – İzmir Barosu Yayını

Özcan Günergök, Doç.Dr. Avukatlık Sözleşmesi – Seçkin Yayıncılık – 2009

Kazancı İçtihat Programı

Mehmet Harun Elçi- Geçmişten Geleceğe Avukatlık, İzmir Barosu Dergisi

– Temmuz 2010

Mehmet Köksal, Av.Prof.Dr.iur. 08.06.2020 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Çoklu Baro Sistemi(!)Baroları Siyasi Enstrüman Haline Getirir” başlıklı makale

M.Refik Korkusuz, Doç.Dr.Avukatlık Hukuku – 2011 Meral Sungurtekin, Prof.Dr - Avukatlık Hukuku

Murat Aydın – Avukatlık Ücreti – Seçkin Yayınevi - 2005

Mustafa Avcı, Dr. - Türkiye’de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Mustafa Erdoğan, Prof.Dr. - Anayasal Demokrasi – Siyasal Kitapevi - 2015 Robert S.Summers&Charles G.Howard - Law, Its Nature, Functions and

Limits – Prentice Hall, Inc. New Jersey - 1972

Ronald D.Rotunda - Legal Ethics – Thomson West – 2007

         Semih Güner, Avukat, Avukatlık Hukuku – Ankara Barosu Yayınları – 200                Giresun Barosu’nun 03.12.2009 tarihli WEB sayfasındaki “Yeni Sosyal Güvenlik Kanunu Sisteminde Avukatların Statüsü” başlıklı yazı

Özcan Günergök, Doç.Dr. – Avukatlık Sözleşmesi – Seçkin Yayıncılık - 2009 Rotunda D.Ronald, Prof.Dr. – Legal Ethecs – Thomson West – 2007

Şener Battal ve Stj. Av. Nurşen Erdem, Avukatlık Mesleğinin Türkiye’deki Tarihçesi, Ankara Barosu Dergisi, 1985/5-6

Tuncay Yılmaz/Şerife Yazıcı - Yabancı Ülkelerin Avukatlık Kanunları – Seçkin Yayınevi - 2013

Yusuf Kaçar - Avukatlık Mesleğinin Tarihçesi - Hukuk Forum Sitesi - Vekil

Net.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar