Seçkin Yayınları

Sırala:
Göster:
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu
Yazar: Süleyman SAPANOĞLU
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu Süleyman SAPANOĞLU 2020/07 2. Baskı, 424 Sayfa ISBN 978-975-02-6035-3 Tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan Devlet'in sorumluluğunu öngören TMK'nın 1007.maddesi, ortaya çıkan sorunları karşılamaktan uzaktır. Tapu sicilinin hukuka aykırı olarak tutulmasından kaynaklanan Devlet'in sorumluluğu kavramı, varlığını bilimsel görüşlere ve yargısal kararlara borçludur. Bu yön göz önünde tutularak, kitapta Yargıtay'ın yakın tarih...
99,00 TL
AvK - Avukatlık Kanunu (Cep)
AvK-Avukatlık Kanunu (Cep) 20120/01 30. Baskı, 296 Sayfa ISBN 978-975-02-5232-7 Konu Başlıkları - Avukatlık Kanunu (1136) - Avukatlar Yardımlaşma Kanunu (6207) - Avukatlık Kanunu Yönetmeliği - Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği - Adlî Yardım Yönetmeliği - Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği - Avukat Yanında Ücretli Çalışan Avukatlara İlişkin Yönetmelik - Reklam Yasağı Yönetmeliği - Avukatlık Staj Yönetmeliği - Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği - Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınması Yönetmel...
10,90 TL
Su Altı Olay Yeri İnceleme
Yazar: Ayberk Furkan ÖZTÜRK, İ. Hamit HANCI, Nergis CANTÜRK
CHB17 Su Altı Olay Yeri İnceleme M. Sc. Ayberk Furkan ÖZTÜRK - Prof. Dr. İ. Hamit HANCI - Doç. Dr. Nergis CANTÜRK 2017/09 Baskı, 152 Sayfa ISBN 978-975-02-4382-0...
25,50 TL
Türk Ticaret Kanunu'nda Neler Değişti?
Yazar: Soner ALTAŞ
Tİ153 Türk Ticaret Kanunu'nda Neler Değişti?   (Temmuz 2012 İtibariyle) Soner ALTAŞ 2013/03 3. Baskı, 144 Sayfa ISBN 978-975-02-2300-6 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ancak, Kanun yürürlüğe girmeden bir gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan 6335 sayılı Kanun ile yeni TTK'nın bağımsız denetim, işlem denetimi, internet sitesi yükümlülüğü, borçlanma yasağı, ticarî belgelerde gösterilecek bilgiler, defter tut...
15,50 TL
Yorumluyorum - 16
Yazar: Ersan ŞEN
CHB23 Yorumluyorum - 16 Prof. Dr. Ersan ŞEN 2017/09 Baskı, 520 Sayfa ISBN 978-975-02-4474-2...
64,50 TL
İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
Yazar: Oğuz SANCAKDAR, Lale Burcu ÖNÜT, Cemal BAŞAR, Ezgi PALAS DAĞLI, Mehpare ÇAPTUĞ
İD129 İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı Prof. Dr. Oğuz Sancakdar ,  Doç. Dr. Lale Burcu Önüt ,  Dr. Cemal Başar ,  Arş. Gör. Ezgi Palas Dağlı ,  Arş. Gör. Mehpare Çaptuğ 2019/09 10. Baskı, 600 Sayfa ISBN 978-975-02-5714-8 İdare Hukuku (Pratik Çalışma Kitabı); idare hukuku temel bilgilerinin sınanmasına, pratik çalışmalar ve çözümlerine hâkim olunmasına, nihayet karşılaşılabilen test sorularının d...
69,00 TL
İşkence Yasağı ve İşkenceyi Etkili Biçimde Soruşturma Yükümlülüğü
Yazar: Gizem DURSUN
DE219 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında İşkence Yasağı ve İşkenceyi Etkili Biçimde Soruşturma Yükümlülüğü Arş. Gör. Gizem DURSUN 2018/01 Baskı, 208 Sayfa, ISBN 978-975-02-4626-5...
58,00 TL
Kriminoloji
Yazar: Timur DEMİRBAŞ
CH569 Kriminoloji Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ 2016/09 6. Baskı, 424 Sayfa ISBN  978-975-02-3868-0...
51,00 TL
Fazla Çalışmanın Tanıkla İspatı
Yazar: Abbas BİLGİLİ
Fazla Çalışmanın Tanıkla İspatı Av. Abbas BİLGİLİ 2020/02 2. Baskı, 144 Sayfa, ISBN 978-975-02-5933-3 İş mahkemelerindeki yargılamanın önemli bir kısmını fazla çalışma yaptığını ispat etmeye çalışan işçinin tanıklarının dinlenmesi oluşturmaktadır. Fazla çalışma olgusu, iş hukukunun, bunu ispat etmek ise usûl hukukunun konusudur. Bu nedenle bu kitabın konusu, iş hukuku ile usûl hukukunun kesişme alanına girmektedir. Kitapta; usûl hukukundaki "tanık delili"nin iş hukukundaki ispat ve özellikle de ...
49,00 TL
İrtikâp, Rüşvet ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları
Yazar: İzzet ÖZGENÇ
CH745 İrtikâp, Rüşvet ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ 2013/06 2. Baskı, 198 Sayfa  ISBN  978-975-02-2429-4 Bu çalışmada, irtikâp ve rüşvet suçlarına ilişkin olarak doktrinde ileri sürülen görüşler irdelenmiş ve yeni gelişen uygulamalar göz önünde bulundurulmuştur. Kitap, bu konu hakkında bilgi sahip olmak isteyen okurlara yarar sağlayacaktır. Kitabın Konu Başlıkları İrtikâp Suçları İcbar Suretiyle İrtikâp Suçu İkna Suretiyle İrtikâp Suçu Rüşvet Suçu...
19,00 TL
Anayasa Hukuku Açısından Yasama Meclisi Üyeliği
Yazar: Ümit GÜVEYİ
AH337 Anayasa Hukuku Açısından Yasama Meclisi Üyeliği Dr. Ümit GÜVEYİ 2017/09 Baskı, 364 Sayfa, ISBN 978-975-02-4460-5...
74,00 TL
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ve Çevreye Karşı Suçlar
Yazar: Murat BALCI
CH746 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ve Çevreye Karşı Suçlar Yrd. Doç. Dr. Murat BALCI (Edi.) 2012/08 Baskı, 224 Sayfa  ISBN  978-975-02-2023-4...
19,00 TL
Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması (6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre)
Yazar: İlhan EGE, Önder EGE
TM251 Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması (6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre) Doç. Dr. İlhan EGE - Av. Önder EGE 2017/11 Baskı, 379 Sayfa, ISBN 978-975-02-4557-2...
88,00 TL
Türk Borçlar Kanunu Şerhi Ücretsiz Kargo
Yazar: Turgut UYGUR
BH273 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi Turgut UYGUR 2013/07 3.Baskı, İki Cilt Toplam 2776 Sayfa Ciltli ISBN  978-975-02-2459-1...
394,00 TL
Dönüştürücü Arabuluculuk - Problem Çözücü Arabuluculuk İle Uyumlaştırılması
Yazar: Emre KIYAK
UH311 Dönüştürücü Arabuluculuk - Problem Çözücü Arabuluculuk İle Uyumlaştırılması Dr. Öğr. Üyesi Emre KIYAK 2018/06 Baskı, 224 Sayfa, ISBN 978-975-02-4913-6...
59,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 2023 (135 Sayfa)