Seçkin Yayınları

Sırala:
Göster:
Yazar: Salih ŞAHİNİZ
...
42,00 TL
 Avrupa Birliği – Türkiye İlişkileri
Yazar: Ahmet Can BAKKALCI
Avrupa Birliği – Türkiye İlişkileri Teorik Temeller – Uygulama – Tartışmalar 2019/09 2. Baskı, 384 Sayfa ISBN 978-975-02-5733-9 Güncellenmiş ikinci baskısını yapan eser; Sosyal Bilimler alanında yer alan İktisat, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi gibi bölümlerde okutulan "Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri" ders formatına uygun şekilde hazırlanmış olup, lisans öğrencileri için detaylara girmeden hızlıca konuyu anlayacakları bir şekilde hazırlanmıştır. Kitap, Türk Kamuoyun...
43,00 TL
 Milletlerarası Taşınır Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Kapsamında Muayene ve İhbar Külfeti
Yazar: Rahman JAFAROV
 Milletlerarası Taşınır Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Kapsamında Muayene ve İhbar Külfeti Rahman JAFAROV 2019/07 1. Baskı, 150 Sayfa ISBN 978-975-02-5547-2 Alıcının malları muayene külfeti CISG madde 38'de, ihbar külfeti ise CISG madde 39'da yer almıştır. Bu iki maddenin söz konusu olması için ilk önce CISG madde 35 anlamında satıcı sözleşmeye aykırı mal teslim etmelidir. CISG madde 38 ve 39 konvansiyon kapsamında verilmiş kararlar içerisinde en çok ...
49,90 TL
 Tüketicinin Temlikinen Satışa Dayalı Açtığı TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI Ücretsiz Kargo
Yazar: Mehmet Akif TUTUMLU
Tüketicinin Temliken Satışa Dayalı Açtığı TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI  Mehmet AKİF TUTUMLU 2018/09 1.Baskı,461 Sayfa ISBN 978-975-02-4949-5 Tüketici mahkemelerinde görülen tapu iptal ve tescil davalarının çözüme bağlanması, tüketici yargılamasına özgü birçok usul kuralının bilinmesini ve uygulanmasını gerektirdiği gibi, başta eser sözleşmesi olmak üzere maddi hukuka ilişkin birçok kuralın Yargıtay kararları ile somutluk kazanmış ilkelerinin uygulanmasını gerektirmektedir.  Bu kitapta y...
129,50 TL
100 Başlıkta Soruşturma Evresi
Yazar: Cüneyd ALTIPARMAK
CU139 100 Başlıkta Soruşturma Evresi ( 2019/Mart İtibarıyla Son Değişikliklere Göre Güncellenmiştir) Cüneyd ALTIPARMAK 2019/03 11. Baskı, 367 Sayfa, ISBN 978-975-02-5383-6 Kitap, isminden de anlaşılacağı üzere ceza muhakemesinin ilk evresi olan "soruşturma" kısmını "avukat" odaklı ele alıp, 100 başlıkta toparlamıştır. Ele alınan başlıklar, en önemli ve temel konular olup, son değişiklikler metne işlenmiştir. Bu çalışma; yazarın, yıllar içerisinde okuduklarının, gördüklerinin, duyduklarının ...
84,90 TL
100 Soruda 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Kesilen İdari Para Cezaları
Yazar: Neşe IŞIK, Mustafa DÜNDAR
İD205 100 Soruda 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Kesilen İdari Para Cezaları Neşe IŞIK - Mustafa DÜNDAR   2014/03 Baskı, 250 Sayfa, 0 TL ISBN 978-975-02-2627-4  ...
18,00 TL
100 Soruda Hükümet Sistemleri
Yazar: Hakan ÖZDEMİR
100 Soruda Hükümet Sistemleri 2018/11 1.Baskı,154 Sayfa ISBN 978-975-02-5169-6 Kitap, çağdaş hükümet sistemleri ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında kısa, öz, güncel ve betimleyici bilgileri içermektedir.  Akıcı ve anlaşılabilir bir dille kaleme alınan kitapta, öncelikle hükümet sistemleri ve hükümet sistemlerinin sınıflandırılmasına ilişkin hususlar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Daha sonra, kuvvetler ayrılığı ve birliğine dayanan çağdaş siyasal rejimler - parlamenter, başkan...
26,00 TL
100 Soruda Kent Konseyi
Yazar: A. Alper DURMUŞ,Mithat Arman KARASU,Cüneyd ALTIPARKMAK
100 Soruda Kent Konseyi Doç.Dr.Mithat Arman KARASU,Av.M.Lamih ÇELİK,Cüneyd ALTIPARMAK 2018/01 1.Baskı,368 Sayfa ISBN 978-975-02-4646-3 Bu kitap, Kent Konseylerini doğuran süreci ve bu süreçteki mihenk taşları olan, ulusal ve ulusal üstü belgeleri, kavramları ve tanımları ele almış, ardından konseylerin hukuki alt yapısı, oluşumu, genel kurulunun görevlerini, yürütme kurulunun misyonu, genel sekreterin pozisyonu ve diğer bileşenleri arasındaki ilişkiyi, kitabın son bölümünde ise, güncel sorunlar ...
51,00 TL
100 Soruda Takyidat (Bankacılar ve Uygulamacılar İçin)
Yazar: Süleyman KANDEMİR
GH109 100 Soruda Takyidat (Bankacılar ve Uygulamacılar İçin) Süleyman KANDEMİR 2017/01 Baskı, 244 Sayfa, ISBN 978-975-02-4102-4 ...
41,50 TL
100 Soruda Tapu Tahsis Belgesi
Yazar: Ali Rıza İLGEZDİ
GH078 100 Soruda Tapu Tahsis Belgesi Av. Ali Rıza İLGEZDİ 2017/09 4. Baskı, 293 Sayfa, ISBN 978-975-02-4372-1...
49,00 TL
100 Soruda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Yazar: Rüknettin KUMKALE
TÜ034 100 Soruda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Kanun Uygulamasında Öne Çıkan Noktalar - Yönetmelikler) Rüknettin KUMKALE 2014/10 2. Baskı, 194 Sayfa ISBN 978-975-02-3043-1 ...
19,00 TL
100 Soruda Uzlaşma(Uzlaştırıcının El Kitabı)
Yazar: Mustafa Ruhan ERDEM, Ferda ESER, Pakize Pelin ÖZŞAHİNLİ
CH954 100 Soruda Uzlaşma(Uzlaştırıcının El Kitabı) Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM - Ferda ESER - Pakize Pelin ÖZŞAHİNLİ 2017/12 3. Baskı, 352 Sayfa,  TL ISBN 978-975-02-4609-8...
46,00 TL
100 Soruda Yapı Denetimi
Yazar: İlker Hasan DUMAN
İH112 100 Soruda Yapı Denetimi İlker Hasan DUMAN 2018/04 2. Baskı, 341 Sayfa, ISBN 978-975-02-4801-6 Amaç; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamaktır. Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yer alan her türlü yapı, Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabidir.  Yap...
51,00 TL
100 Soruda Yapı Ruhsatı
Yazar: İlker Hasan DUMAN
İH116 100 Soruda Yapı Ruhsatı İlker Hasan DUMAN  2016/08 Baskı, 378 Sayfa, ISBN 978-975-02-3849-9 ...
58,00 TL
101 Soruda Fotoğrafçının ve Fotoğraflanan Kişinin Hakları (Fotoğraf ve Hukuk)
Yazar: M. Sıddık ÇİNKO
FM190 101 Soruda Fotoğrafçının ve Fotoğraflanan Kişinin Hakları (Fotoğraf ve Hukuk) M. Sıddık ÇİNKO 2018/04 Baskı, 184 Sayfa, ISBN 978-975-02-4792-7...
32,50 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 1904 (127 Sayfa)