Seçkin Yayınları

Sırala:
Göster:
İkale Sözleşmesi Ücretsiz Kargo
Yazar: Hasan Ali ÖZYÖRÜK
İS607-3 İkale Sözleşmesi Hasan Ali ÖZYÖRÜK 2019/11 2. Baskı, 400 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5790-2 Bir dava açarken belki şerhlerden ve monografilerden 'ne' sorusuna cevap bulabilirsiniz ama 'nasıl' sorusunu cevaplayamazsınız. iş Davaları Dizisi tam da bu sorunu çözmeyi hedefliyor, size hem 'ne' hem de 'nasıl' sorusunun cevabını vermek istiyor. Dava sürecinde sadece bilgiyi verip bir kenara çekilmiyor, sürecin her aşamasında sizin yanınızda, adeta özel asistanınız gibi. Dizi 7 kitaptan oluşuy...
122,00 TL
Miras El Kitabı Ücretsiz Kargo
Yazar: Erhan GÜNAY
Mİ068 Soru ve Cevaplarla Miras El Kitabı Av. Erhan GÜNAY 2019/04 2. Baskı, 496 Sayfa ISBN 978-975-02-5405-5 Bu kitapla; miras hukuku kapsamına giren bir çok dava konusunun çözüme kavuşturulması ve soruların hemen yanıtlanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kitap, soru/yanıt biçiminde pratikleştirilerek, özellikle yoğun uğraş ve hesaplama gerektiren "miras ve saklı paylar, tenkis, denkleştirme" gibi konularda örnekler sunulmuştur.  Bunun yanında; Miras Davalarında Dava Açma Süresi Nedir?, Yasa...
109,00 TL
Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
Yazar: Mehmet BULUT
İS614 Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Dr. Mehmet BULUT 2017/06 Baskı, 336 Sayfa ISBN 978-975-02-4311-0...
78,50 TL
İmar Hukuku
Yazar: Cafer ERGEN
İH064 Danıştay İçtihatlarıyla İmar Hukuku Cafer ERGEN 2012/05 2. Baskı, 388 Sayfa ISBN 975-02-1925-2 Bu kitap, imar hukuku ile ilgili diğer yayınların özünü oluşturan fihrist niteliğinde bir çalışmadır. Kitapta, imar hukukunun temel konularına ilişkin en son uygulama hakkında bilgi verilmektedir. Kitabın içeriğinde imar planları, yapı hukuku, imar uygulamaları, kentsel dönüşüm, yıkım ve para cezaları, tazminat hukuku ve imar davalarında yargılama usulü gibi imar hukuku ana başlıkları altında dav...
44,00 TL
İşçinin Rekabet Yasağı - İş Sırrının Korunması
Yazar: Sevil DOĞAN
İS619 İşçinin Rekabet Yasağı - İş Sırrının Korunması Dr. Sevil DOĞAN 2019/03 2. Baskı, 256 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5361-4 Bir dava açarken belki şerhlerden ve monografilerden 'ne' sorusuna cevap bulabilirsiniz ama 'nasıl' sorusunu cevaplayamazsınız. İş Davaları Dizisi tam da bu sorunu çözmeyi hedefliyor, size hem 'ne' hem de 'nasıl' sorusunun cevabını vermek istiyor. Dava sürecin¬de sadece bilgiyi verip bir kenara çekilmiyor, sürecin her aşamasında sizin yanınızda, adeta özel asistanınız g...
99,90 TL
İhracat ve İhraç Kaydı İle Satış
Yazar: Zekai ÖZCAN
İM074 İhracat ve İhraç Kaydı İle Satış Zekai ÖZCAN 2012/04 2. Baskı, 304 sayfa ISBN 978-975-02-1909-2 Kitabımızın birinci baskısında Bünyamin Öztürk üstadımızın kayıt altına aldığı bir gerçeği ikinci baskımıza kadar geçen süre içerisinde yakından müşahede ettik. Vergi mevzuatımız çok dinamik ve sürekli değişen ve yenilenen bir alan. Sürekli değişen ve kendini yenileyen bu dinamizm bu alanda yayımlanmış eserlerin her baskısının bir öncekinden daha geniş ve yenilenmiş olmasını zaruri kılıyor. Kita...
41,50 TL
Kafkasya'da Azerbaycan - Ermenistan Uyuşmazlığı: Çatışma - Barış Sarkacı
Yazar: Mesut Hakkı CAŞIN, Sina KISACIK
MH525 Kafkasya'da Azerbaycan - Ermenistan Uyuşmazlığı: Çatışma - Barış Sarkacı Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN - Dr. Sina KISACIK 2017/09 Baskı, 216 Sayfa, ISBN 978-975-02-4374-5...
32,50 TL
İmar Kanunu Mevzuatı ve Uygulaması Ücretsiz Kargo
Yazar: Muhittin ABACIOĞLU, Ali ABACIOĞLU
İH009 Açıklamalı - İçtihatlı İmar Kanunu Mevzuatı ve Uygulaması Muhittin ABACIOĞLU - Av. Ali ABACIOĞLU 2016/06 11. Baskı, 1400 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-3810-9 İnsanların refah ve mutluluğu için çalışan, ülke ve bölge planlaması ile ilgili olarak fiziksel, ekonomik, sosyal, teknik, tarihsel, mali, hukuki ve estetik koşullar arasında en uygun düzeni arayan bilim dalı şehircilik olarak adlandırılmaktadır. Bu bilim dalı ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer nedenlerle şehirleşmenin sağlıksız bir ...
250,00 TL
Belgede Sahtecilik Tespitinde Mürekkep Yapı ve Yaş Tayini
Yazar: Salih CENGİZ
CHB21 Belgede Sahtecilik Tespitinde Mürekkep Yapı ve Yaş Tayini Editör: Prof. Dr. Salih CENGİZ 2017/09 Baskı, 200 Sayfa, ISBN 978-975-02-4451-3...
74,00 TL
Pratik Çalışma Kitabı I (Ceza Hukuku Genel Hükümler)
Yazar: Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ, İsa BAŞBÜYÜK, Serkan MERAKLI
CH573 Açıklamalı - Şematik Pratik Çalışma Kitabı I (Ceza Hukuku Genel Hükümler) Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN – Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ – Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI - Arş. Gör. İsa BAŞBÜYÜK 2019/09 18. Baskı, 280 Sayfa İSBN 978-975-02-5629-5 Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı serisinin "Ceza Hukuku Genel Hükümler" başlıklı birinci kitabının 18. baskısında, 17. baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri gerek konu anlatım özetleri gerekse de olay çözümleri...
35,00 TL
Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali
Yazar: Cemal GÜNERİ
Mİ072 Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Cemal GÜNERİ 2018/01 Baskı, 186 Sayfa ISBN 978-975-02-4629-6...
55,50 TL
Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Murat Volkan DÜLGER
CH294 Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku  Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER 2018/09 7. Baskı, 808 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-4937-2 "Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku" lisans seviyesindeki hukuk öğrencilerinden akademisyenlere kadar her seviyedeki okuyucuya hitap etmesi hedeflenen çok yönlü bir kitaptır. Bilişim hukuku alanına yeni ilgi duyan hukukçular ve fakültelerinde bilişim hukuku dersi alan öğrenciler için temel bir bilgi kaynağı olması amacıyla kitapta yer alan ...
162,00 TL
Almanya'da Hukuk Eğitimi ve Yargı Örgütü
Yazar: Akgün BİLGİN
HYB84 Almanya'da Hukuk Eğitimi ve Yargı Örgütü Akgün BİLGİN 2018/04 Baskı, 192 Sayfa, ISBN 978-975-02-4797-2...
32,50 TL
Haksız Rekabet Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Engin ERDİL
Haksız Rekabet Hukuku   Av. Engin ERDİL 2020/03 2. Baskı, 560 Sayfa Ciltli ISBN 978-975-02-5973-9 Haksız rekabet ve fikri mülkiyet hukukunda bilirkişi olan, bu konuda yayımlanmış eserleri olan ve doktora eğitimine devam eden öğretim görevlisi yazarın mahkemelerdeki uygulamayı ve akademik çalışmaları bir bütün halinde ortaya koyduğu, Türk Ticaret Kanunu'n da düzenlenen haksız rekabeti ve çalışanlar için öngörülen rekabet yasağını bütün yönleriyle el aldığı bu çalışmada, haksız rekabetin tanı...
150,00 TL
Anayasa Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
Yazar: Şeref İBA
AH335 Anayasa Hukuku Pratik Çalışma Kitabı Doç. Dr. Şeref İBA 2019/09 3.Baskı, 223 Sayfa, ISBN 978-975-02-5597-7 Anayasa Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı, Parlamento Hukuku, Kamu Hukuku, Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku derslerine yönelik olarak yardımcı kaynak niteliğinde hazırlanmıştır. Beş ana bölümden oluşan kitapta; kurgusal olay çözme, çoktan seçmeli çözümlü sorular, klasik sorular ve cevaplar, doğru/yanlış önermeler ve kısa ta...
29,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 1999 (134 Sayfa)