Lilith'ten Günümüze Kadın

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ayşegül DALKIR KAHVECİ
ISBN: 9786050505528
212,50 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ayşegül DALKIR KAHVECİ
Baskı Tarihi 2020/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

Lilith'ten Günümüze Kadın ( 6284 Sayılı Kanun'un Şiddeti Önlemedeki Rolü)

Ayşegül DALKIR KAHVECİ

2020/04 1. Baskı, 536 Sayfa

ISBN 978-605-05-0552-8

Yaratılış efsanelerinden biri Yahudi Talmud’da geçen Adem’in ilk eşinin Havva olmayıp eşit koşullarda yaratılan Lilith olduğudur. Lilith, Adem’e boyun eğmeyi reddedip eşit olduklarını ileri sürmesiyle cennetten kovulur. Lilith’in dönmemesi üzerine Havva Adem’in kaburga kemiğinden ona itaat etmesi için yaratılır. Lilith Tanrı’ya baş kaldıran dişi şeytandır. Karısını öldüren koca ile cezaevinde yapılan görüşmede pişman olup olmadığı sorulduğunda pişman değil aksine cezaevinde yatmasına sebebiyet verdiği için öldürdüğü karısını suçlamaktadır. Suçlu Lilith’midir? 6284 Sayılı Kanun’da kadın lehine pek çok konu ayrıntılı olarak düzenlenmiş olmasına rağmen kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri her geçen gün artmaktadır. Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi ile AİHM Opuz Türkiye Davası Kararı’nın etkin rol oynadığı bu kanun; çıkış sürecinde TBMM’de, sivil toplum örgütleri ve medyada çok tartışıldı, halen de tartışılıyor. Bu kitapta tüm bu etkenlerin yanı sıra kanunu uygulayan hakim, savcı, polis, şiddet önleme ve izleme merkezi, belediyelerin kadın danışma merkezleri, sığınma evi müdürleri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin kanun hakkındaki görüş ve önerileri analiz edilerek bir sonuca ulaşılıyor. Israrlı takip mağduru, haksız tahrik indirimi, zorlama hapsi, biyosiyaset, tek eşlilik gibi kavramlarla; kimlik değiştirme, elektronik izleme, yakın koruma, kurumlar arası koordinasyon gibi detay uygulamalar, homo sacer figürü, ataerkil örüntüler, egemen iktidar, hukuk ve şiddet, yasaların gücü kanunun etkinliği açısından değerlendiriliyor.

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR7

İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR15

GİRİŞ19

I. BÖLÜM

4320 SAYILI AİLENİN KORUNMASI HAKKINDAKİ
KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE HÜKÜMET POLİTİKALARI25

I. Ve II. Özal Hükümetleri 26

Akbulut Hükümeti27

Yılmaz Hükümeti27

VII. Demirel Hükümeti28

I. Ve II. Çiller Hükümetleri29

II. Yılmaz Hükümeti30

Erbakan (Refahyol) Hükümeti31

III. Yılmaz Hükümeti31

IV. Ve V. Ecevit Hükümetleri35

Gül Hükümeti36

I. Ve II. Erdoğan Hükümetleri36

 

II. BÖLÜM

4320 SAYILI AİLENİN KORUNMASI HAKKINDAKİ
KANUNUN UYGULAMAYA YÖNELİK
ELEŞTİRİLERİ39

Devletin İdeolojik Aygıtı Olarak Aile47

Ailenin Gelişim Aşamaları48

Tek Eşli Aile50

Politik Toplumların İlk Örneği: Aile51

III. Erdoğan Hükümeti52

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı54

III. BÖLÜM

6284 SAYILI KANUN TASARISI İLE  İLGİLİ TBMM 24.DÖNEM 2.YASAMA YILI 181 SIRA SAYILI KOMİSYON RAPORU VE DİĞER KOMİSYON RAPORLARI57

Şiddete Son Platformu57

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı60

TBMM 24/2. Dönem 181 Sıra Sayılı Komisyon Raporu60

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu67

Adalet Alt Komisyonu Raporu69

Adalet Komisyonu Kanun Tasarısı71

IV. BÖLÜM

AVRUPA  İNSAN  HAKLARI  MAHKEMESİ
OPUZ TÜRKİYE DAVASI KARARI75

Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi87

Namus Cinayetlerinde Haksız Tahrik İndirimi88

Zoe, Bios Ve Homo Sacer89

Yaşam Ve Ölüm Üzerindeki Hak91

V. BÖLÜM

TBMM 24. DÖNEM 2.YASAMA YILI 7 MART 2012 TARİHLİ 75. BİRLEŞİM 6284 SAYILI KANUN TASARISI GÖRÜŞMELERİ93

MHP, BDP, CHP, AKP Grubu Kanun Tasarısı Görüşleri93

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Görüşleri100

VI. BÖLÜM

TBMM 24. DÖNEM 2.YASAMA YILI 8 MART 2012 TARİHLİ 76.BİRLEŞİM 6284 SAYILI KANUN TASARISI
GÖRÜŞMELERİ VE KANUNUN KABULÜ106

Kanun Tasarısı İkinci Gün Görüşmeleri107

Foucault Ve Biyosiyaset Teorisi108

Kanun Tasarısı İkinci Bölüm Görüşmeleri110

Erkek Egemenliğinin Tarihsel Kökenleri121

İslamda Kadın126

Ortadoğu Kültüründe Kadın Ve Ataerkil Pazarlıklar129

VII. BÖLÜM

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA
YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER137

VIII. BÖLÜM

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA
YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN YAZILI BASINDA YANSIMALARI153

Ana Akım Medya Haberleri154

Muhafazakar Ve Gelenekçi Haberler160

Özgürlükçü Kadın Ve Kadın Örgütleri Haberleri164

IX. BÖLÜM

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN 6284 SAYILI KANUNUN ŞİDDETİ ÖNLEMEDEKİ ROLÜ VE  KANUN
UYGULAMALARI HAKKINDAKİ
DEĞERLENDİRMELERİ167

X. BÖLÜM

KAMU GÖREVLİLERİNİN 6284 SAYILI KANUNUN
ŞİDDETİ ÖNLEMEDEKİ ROLÜ VE KANUN
UYGULAMALARI HAKKINDAKİ
DEĞERLENDİRMELERİ199

SONUÇ

6284 Sayılı Kanun’un Kadına Şiddeti Önlemedeki Rolü227

Egemen İktidar, Hukuk Ve Şiddet231

KAYNAKÇA247

 

EKLER

EK.1/A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
“6284 SAYILI KANUNUN ŞİDDETİ ÖNLEMEDEKİ
ROLÜ VE KANUNUN UYGULAMALARI” KONULU SÖYLEŞİ VE PANEL KAYIT METİNLERİ257

EK.1/A) Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi E. Başkanı Av. Ayşegül Yıldırım İle 08 Mart 2017 Tarihli Söyleşi Metni257

EK.1/B) Kadın Dayanışma Vakfı Gönüllüsü Av. Huriye Karabacak İle 4 Nisan 2017 Tarihli Söyleşi Metni299

EK.1/C) Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
Derneği Ankara Temsilcisi Ayşen Kavas İle19 Mayıs 2017 Tarihli Söyleşi Metni323

EK.1/D) Anadolu Kadın Eğitim Kültür Sanat Ve Dayanışma Derneği Başkanı Zübeyde Ozanözü Ve Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık Ve İnsan Hakları Derneği Üyeleri İle 31 Mayıs 2017 Tarihli Söyleşi Metni343

EK.1/E) Ankara Barosu Gelincik Merkezi 03.04.2017 Tarihli Panel Kayıt Metni358

EK.1/F) Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi Müdürü
Sosyolog Seray Yılmaz İle 11 Ekim 2017 Tarihli Söyleşi Metni379

EK.1/G) Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi
Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Aysun Töngür İle
19 Eylül 2017 Tarihli Söyleşi Metni412

EK.1/H) Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Sığınmaevi
Müdürü Ebru Kılıç İle 20 Eylül 2017 Tarihli Söyleşi
Metni438

EK.1/I) Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma
Merkezi’nden Sosyolog Pelin Coşkun İle 19 Eylül 2017 Tarihli Söyleşi Metni453

EK.1/J) Ankara Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi Meslek
Çalışanı İle 6 Haziran 2017 Tarihli Söyleşi Metni472

EK.1/K) Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle
Ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Hülya Bayraktar İle 30 Mart 2018 Tarihli Söyleşi Metni492

EK.1/L) Ankara Adliyesi Aile İçi Şiddet Büro Savcısı
Ayhan Ay İle 8 Mart 2018 Tarihli Söyleşi Metni515

EK.1/M) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Başkanı Zeynep Öksüzoğlu İle 27 Şubat 2018 Tarihli Söyleşi Metni518


TEŞEKKÜR

Çalışmamın en başından bu yana akademik olarak sürekli destek olan danışman hocam Prof. Dr. Aykut Kansu’ya ve beni her daim motive eden sevgili arkadaşım Hüreyye Özdemir’e öncelikle teşekkür ederim. Bu kitaba kaynak teşkil eden yüksek lisans tez jürimde yer alan kıymetli hocalarım ODTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Okyayuz ve Çankaya Üniversitesi’nden öğretim üyesi Dr. İlker Kılıç’a katkıları nedeniyle ayrıca teşekkürler.

Araştırma konusu için kendileriyle söyleşi yaptığım Ankara Barosu Kadın Danışma Merkezi önceki başkanlarından Av. Ayşegül Yıldırım’a, Kadın Dayanışma Vakfı gönüllüsü Av. Huriye Karabacak’a, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Ankara temsilcisi Ayşen Kavas’a, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği üyeleri Belgin Çelik ve Betül Kevsen’e, Anadolu Kadın Eğitim, Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı Zübeyde Ozanözü’ne, Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nden toplumsal cinsiyet uzmanı Aysun Töngür’e, Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma evi Müdürü Sosyolog Seray Yılmaz’a, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nden Sosyolog Pelin Coşkun’a, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Sığınma evi Müdürü Ebru Kılıç’a, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi meslek çalışanına, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Hülya Bayraktar’a, Ankara Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Cumhuriyet Savcısı Ayhan Ay’a, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Başkanı hakim Zeynep Öksüzoğlu’na katkıları için teşekkür ederim.

Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Av. Aslı Koçak Arıhan’a ve merkez tarafından düzenlenen panelde sunum yapan Ankara 5. Aile Mahkemesi Hakimi Şerafettin Şanver’e ve Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’ye bu çalışmaya katkıları nedeniyle kendilerine teşekkür ederim.

 

Ayşegül Dalkır Kahveci
Ankara - 2020

Acar Feride, “Türkiye’de Kadınların İnsan Hakları: Uluslararası Standartlar Hukuk ve Sivil Toplum”, Kadın Hakları Uluslararası Hukuk ve Uygulama, Der: Gökçeçiçek Ayata, Sevinç Eryılmaz, Dilek Bertil, Emrah İstanbul Bilgi Ü. Yay.

Agamben Giorgio, Kutsal İnsan, Egemen İktidar ve Çıplak Hayat, Çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2017.

Agamben Giorgio, İstisna Hali, Çev. Kemal Atakay, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2018.

Althusser Louis, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev. Alp Tümertekin, İthaki Yay., İstanbul, 2014.

Altınay Ayşegül – Arat Yeşim, Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet, Metis Yay., İstanbul, 2008.

Altıparmak İpek Beyza, “Kadına Yönelik Aile İçi şiddetle Mücadelede ŞÖNİM’lerin Rolü” International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2882 Number: 36, p. 449-464, Summer II 2015

Anwar Zainah, “Dini Yasa Altındaki Malezya’da Kadın Hakları Müzakereleri”, İslami Feminizmler, Der. Zahra Ali, Çev. Öykü Elitez, İletişim Yay., İstanbul, 2014.

Arendt Hannah, Şiddet Üzerine, Çev. Bülent Peker, İletişim Yay., İstanbul, 2014.

Aristoteles, Politika, Çev. Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2014.

Ateş Mustafa, “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair kanun ve Bu Kanundaki Değişiklikler Üzerine Düşünceler”, Ankara Barosu Dergisi, yaz 2007, Sayı 3, s.161.

Aynur Hatice Şahin, “İslami Feminizm ve Feminist Kuran Okumaları üzerine Genel Bir Değerlendirme” Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 13 Sayı 3, 2013.

Badran Margot, “İslami Feminizm Nedir “, İslami Feminizmler, Der. Zahra Ali, Çev., Öykü Elitez, İletişim Yay., İstanbul, 2014.

Balibar Etienne, Şiddet ve Medenilik, Çev. Sevgi Tamgüç, İletişim Yay., İstanbul, 2014.

Benjamin Walter, “Şiddetin Eleştirisi Üzerine”, Metis Defterleri, Metis Yay., İstanbul, 2014.

Berktay Fatmagül, Kadınların İnsan Haklarının Gelişimi ve Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları no 7, 2004.

Bora Aksu, “Hatırlananlar ve Unutulanlar: İslam Coğrafyasında Modernleşme ve Kadın Hareketleri,” Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Bahar 2010, Sayı 53, ss. 51-66.

Bora Aksu, “Ortadoğu’da Kadın Hareketleri: Farklı Yollar, Farklı Stratejiler”, İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no:39, Ekim 2008.

Bora Tanıl,” Analar Bacılar Orospular: Türk Milliyetçi Muhafazakar Söyleminde Kadın“ Şerif Mardin’e Armağan, Editörler: Ahmet Öncü, Orhan Tekelioğlu, İletişim Yay., İstanbul, 2014.

Brown Heather, Marx’ta Toplumsal Cinsiyet ve Aile, Çev. Gamze Rastgeldi, Dipnot Yay., Ankara, 2016.

Can Yücel, “Türk Ailesinde Aile İçi Şiddetin Kültürel Dinamikleri”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/8 Summer 2014, p.13-19.

Cleveland William L., Modern Ortadoğu Tarihi, Çev. Mehmet Harmancı, Agora Yay., İstanbul, 2015.

Çağlayan Handan, Analar Yoldaşlar Tanrıçalar: Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu, İletişim Yay., İstanbul, 2014.

Çalı Hasan Hüseyin, “Aile İçi Şiddet: Bir Kamu Politikası Analizi” http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/view/ 1020009003.

Çayır Celal, Çetin Özer, “Din ve Şiddet Üzerine Psikolojik Bir Yaklaşım”, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 13, sayı 1, 2011.

Davaz Aslı, Eşitsiz Kızkardeşlik Uluslararası ve Ortadoğu Kadın Hareketleri 1935 Kongresi ve Türk Kadın Birliği, T.İş Bankası Yay., İstanbul, 2014.

Delaney Carol, “The Seed and the Soil: Gender and Cosmology in Turkish Village Society”, Los Angeles The Regents of the University of California Press, 1991.

Demren Çağdaş,” Ortadoğuda Ataerkillik ve Erkeklik ilişkileri”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2008 Cilt: 32 No:2.

Demren Çağdaş, “Şiddet Dili ve Vicdan” Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Academic Social Science Yıl: 1, Sayı: 1, Aralık 2013, s. 226-237.

Durakbaşa Ayşe, Halide Edip: Türk Modernleşmesi ve Feminizm, İletişim Yay., İstanbul, 2014.

Durna Tezcan, “Türk Modern Muhafazakar İmgeleminde Kadının Kamusal Varlığının Sınırları: Falih Rıfkı Atay –Peyami Safa Örneği”, Kültür ve İletişim Dergisi, 2008,11/2 yaz/summer

Eaglton Terry, İdeoloji, Çev. Muttalip Özcan, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2011.

Ecevitoğlu Pınar, Namus Töre ve İktidar: Kadının Çıplak Hayat Olarak Kuruluşu, Dipnot Yay., Ankara 2012.

El Saadavi Neval, Havva’nın Örtülü Yüzü, Çev. Sibel Özbudun, Anahtar Yay.,1991.

Engels Friedrich, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Çev. Kenan Somer, Sol Yay., Ankara, 2017.

Foucault Michel, Cinselliğin Tarihi, Çev. Hülya Uğur Tanrıöver, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2015.

Gençcan Ömer Uğur, Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku, Yetkin Hukuk Yay., Ankara, 2006.

Güç Ayşe, “İslamcı Feminizm: Müslüman Kadınların Birey Olma Çabaları”, U. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:17, Sayı:2, 2008.

Güneydoğum Derneği - Ufuk Üniversitesi Şiddet Çalıştayı - 29 Kasım 2012.

Gürhan Nazife, “Kadın Bakış Açısıyla Kuran’ı Yeniden Okuma Denemesi: Amina Wedud, Kuran ve Kadın” e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi-www.e-sarkiyat.com- ISSN:1308-9633 Sayı:6 Kasım 2011.

Hirschman Albert O., Gericiliğin Retoriği, Çev. Yavuz Alogan, İletişim Yay., İstanbul, 2013.

Hobbes Thomas, Leviathan: Bir Din ve Dünya Devletinin İçeriği, Biçimi ve Kudreti, Çev. Semih Lim, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2017.

Hourani Albert, Arap Halkları Tarihi, Çev. Yavuz Alogan, İletişim Yay., İstanbul, 2014.

Ibramsa Habeeb Rahman (Department of Qur’an and Sunnah Studies, International Islamic University Malaysia) tarafından “Muslim Intellectuals of Malaysia and Hadith Textual Studies: Special Reference to Sisters in Islam’s (SIS) Interpretation of Hadith Text Disgracing Women” başlığıyla C. Hadis Meclisi (Uluslararası İhtisas Toplantısı)’nde (10-11 Aralık 2011, İstanbul )sunulan tebliğ, Çeviren: Aşır Örenç, “Malezyalı Müslüman Entelektüeller ve Hadis Metin Çalışmaları, İslamdaki Kız Kardeşler (SIS) adlı Hareketin Kadınları Aşağılayan Hadis Metinleriyle İlgili Yorumlamalarına Özel Referans” SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2013/1, Sayı 17.

İslami Feminizmler, Der. Zahra Ali, Çev. Öykü Elitez, İletişim Yay., İstanbul, 2014.

Kadın Haklarına İlişkin Uluslararası Hukuki Düzenlemeler, Editör Ayşegül Güngör, Ankara Barosu Yay. 2012.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Uluslararası Sempozyum, Editör Dr. Yalçın Şahinkaya, Türkiye Adalet Akademisi Yay., No:13, Ankara, 2012.

Kandiyoti Deniz, Cariyeler Bacılar Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, Metis Yay., İstanbul,2015.

Karal Dilek - Aydemir Elvan, Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet, USAK Yay, Rapor No:12-01, Mart 2012.

Karınca Eray, Kız Doğursun Analar: Kadının Eş Şiddetinden Korunması, Bilgi Yay., Ankara 2011.

Kasımoğlu Alper, “Milliyetçiliğe Dair Çözümlemelerde Toplumsal Cinsiyet Olgusu” Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN: 2146-1333)

Kazemi Farhad, “Gender, Islam and Politics”, Social Research, Vol: 67, No: 2, Summer 2000.

Kocacık Faruk, “Şiddet Olgusu Üzerine”, C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1.

Lewis Bernard, Ortadoğu: İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi, Çev. Selen Y. Kölay, Arkadaş Yay., Ankara, 2015.

Mernissi Fatima, Peçenin Ötesi: İslam Toplumunda Kadın Erkek Dinamikleri, Çev. Mine Küpçü, Yayınevi Yay., İstanbul, 1995.

Mora Necla, “Kitle İletişim Araçlarında Yeniden Üretilen Cinsiyetçilik ve Toplumda Yansıması”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, ISSN:1303-5134


Moroğlu Nazan, “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi 6284 Sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi”, http://dekaum.deu.edu.tr/ wp-content/uploads/2016/05/2012-99-1169.pdf

Ördek Kemal, “O Kadınlar Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Seks Hikayeleri”, Röportaj Derleme, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Yay, Ankara, 2015.

Özbudun Sibel, “Şiddet ve Kapitalizm: Antropolojik Bir Bakış”, Toplum ve Hekim Dergisi, Kasım - Aralık 2008. Cilt 23. Sayı 6.

Özkırımlı Umut, Milliyetçilik Kuramları, Eleştirel Bir Bakış, Doğubatı Yay., Ankara, 2015.

Page Ayten Zara - İnce Merve, “Aile içi Şiddet Konusunda Bir Derleme”, Türk Psikoloji Dergisi, Aralık 2008, 11 (22), 81-94.

Rousseau Jean Jacques, Toplum Sözleşmesi, Çev. Vedat Günyol, İş Bankası Yay., İstanbul, 2018.

Said Edward W., Şarkiyatçılık: Batı’nın Şark Anlayışları, Çev. Berna Yıldırım, Metis Yay., İstanbul, 2016.

Schmitt Carl, Siyasi İlahiyat Egemenlik Kuramı Üzerine Dört Bölüm, Çev. A. Emre Zeybekoğlu, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 2017.

Sosyal Politikanın Cinsiyet Halleri, Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet, Der, Derya Şaşman Kaylı, Fatih Şahin, Nika Yay., Ankara, 2016.

Türkiye’de Trans Olmak: Dışlanma, Ayrımcılık ve Şiddet, Haz. Kemal Ördek, Kırımızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Yay., Ankara, 2016.

Türkmen Ahmet, “Yeni Bir Hukuki Olgu Olarak Israrlı Takip ve Taciz(Stalking) ve Bunun Türk Medeni Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi,” Dokuz Eylül Üniv. Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:11, Özel S.2009, s.1387-1434.

Uğur Hüsamettin, “Kadın ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddete Karşı 6284 Sayılı Kanunun Getirdikleri”, http://tbbdergisi. barobirlik.org.tr/m2012-101-1208.

Ulu Gökhan, Hosta Nilay, “Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi - Hürriyet, Sabah ve posta Gazetesi Örneği(2005-2008)”, International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013.

Wallerstein Immanuel, Tarihsel Kapitalizm ve Kapitalist Uygarlık, Çev. Necmiye Alpay, Metis Yay., İstanbul, 2012.

Diğer

Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, Sıra Sayısı 717, 2015.

TBMM Adalet Komisyonu 24/2. Dönem Tutanak Dergisi,  1 Mart 2012.

TBMM Adalet Komisyonu 24/2. Dönem Tutanak Dergisi,  5 Mart 2012.

TBMM 24/2. Dönem 181 Sıra Sayılı Komisyon Raporu

TBMM 24/2. Dönem 75. Birleşim Tutanak Dergisi

TBMM 24/2. Dönem 76. Birleşim Tutanak Dergisi

Hükümet Programları, TBMM Kütüphanesi

Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFE) Komisyonu, Uluslararası Belgeler

Opuz –Türkiye Davası Kararı

TBMM 24/2. Dönem 1/572 e. Nolu Kanun Tasarısı

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 6284 Sayılı Kanun İzleme Raporu, 2014

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve Bakanlık İşbirliği ile Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırma Sonuçları, 2015

Barolar Birliği Dergisi

Başbakanlık 2016/ 17 sayılı Genelgesi (4 Temmuz 2006 Tarih ve 26218 sayılı RG)


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.